Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 358 din 25 iunie 2019  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 245/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 358 din 25 iunie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 245/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 527 din 27 iunie 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 303.118/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 245/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din data de 2 aprilie 2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 25 iunie 2019.
    Nr. 358.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 245/2019)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea
    Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii,
    situată pe teritoriul acestora din judeţul Galaţi

┌────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────┐
│ │Codul de │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. MF alocat │ │ │ │ │ │ │
│ │prin Ordinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ministrului │Persoana │Persoana │ │ │ │ │
│ │finanţelor │juridică de │juridică la │ │ │ │Valoarea│
│Nr. │publice şi al │la care se │care se │Denumirea │Descrierea│Adresa │de │
│crt.│ministrului │transmite │transmite │bunului │tehnică │imobilului │inventar│
│ │delegat pentru │imobilul │imobilul │ │ │ │(lei) │
│ │buget nr. 668/ │ │ │ │ │ │ │
│ │2014, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │9/ │ │utilizatorilor│Teren SPP │Suprafaţa │UAT Galaţi, │ │
│ │INVPPS-6505015 │ │de apă pentru │1A │totală - │judeţul │894 │
│ │ │ │irigaţii │ │646 mp │Galaţi │ │
│ │ │ │Bădălan │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ ├───────────────┤ │municipiul ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Galaţi, str. │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Mihai Bravu │ │ │ │ │
│ │9/ │Naţională de│nr. 11, │Teren SPP │Suprafaţa │UAT Galaţi, │ │
│1 │INVPPS-6505017 │Îmbunătăţiri│judeţul Galaţi│1B │totală - │judeţul │468 │
│ │ │Funciare │Înregistrată │ │338 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ ├───────────────┤ │organizaţiilor├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │9/ │ │funciare cu │Teren SPP │Suprafaţa │UAT Galaţi, │ │
│ │INVPPS-6505019 │ │nr. 114/ │2 │totală - │judeţul │1.179 │
│ │ │ │19.01.2006 │ │852 mp │Galaţi │ │
│ │ │ │CIF 18402787 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Braniştea │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Şendreni, │ │ │ │ │
│ │ │ │satul │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Şerbeştii │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Vechi, DN25, │ │Suprafaţa │UAT │ │
│2 │9/ │Îmbunătăţiri│km 15, judeţul│Teren SPP │totală - │Braniştea, │1.807 │
│ │INVPPS-6505031 │Funciare │Galaţi │55 │1.760 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │Galaţi │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 99/ │ │ │ │ │
│ │ │ │19.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18430884 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Folteşti Prut │ │ │ │ │
│ │ │ │1 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Folteşti (în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Comerciale │ │Suprafaţa │UAT Folteşti,│ │
│3 │9/ │Îmbunătăţiri│Agroconfort - │Teren SPP │totală - │judeţul │1.344 │
│ │INVPPS-65005079│Funciare │S.R.L.), │Folteşti │1.520 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Galaţi│ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 99/ │ │ │ │ │
│ │ │ │19.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18430884 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Fundeni Plot │ │ │ │ │
│ │ │ │59 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Fundeni, satul│ │ │ │ │
│ │ │ │Hanu Conachi │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │(în incinta │ │ │ │ │
│ │9/ │Naţională de│PFA Mihalcea │Teren SPP │Suprafaţa │UAT Lieşti, │ │
│4 │INVPPS-6505053 │Îmbunătăţiri│Costel), │59 │totală - │judeţul │1.961 │
│ │ │Funciare │judeţul Galaţi│ │1.910 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 254/ │ │ │ │ │
│ │ │ │11.05.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21777906 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Grindu Prut │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: oraşul│ │ │ │ │
│ │ │ │Galaţi, str. │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Mihai Bravu │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│nr. 11, │ │Suprafaţa │UAT Galaţi, │ │
│5 │9/ │Îmbunătăţiri│judeţul Galaţi│Teren SPP │totală - │judeţul │686 │
│ │INVPPS-6504977 │Funciare │Înregistrată │4 │496 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 145/ │ │ │ │ │
│ │ │ │11.05.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18721956 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Independenţa │ │ │ │ │
│ │ │ │Siret │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │municipiul │ │ │ │ │
│ │ │ │Galaţi, Str. │ │ │ │ │
│ │ │ │Portului nr. 6│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │(în incinta │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Societăţii │ │Suprafaţa │UAT │ │
│6 │9/ │Îmbunătăţiri│Comerciale │Teren SPP │totală - │Independenţa,│1.515 │
│ │INVPPS-6505049 │Funciare │Baza - │56 │1.476 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│S.R.L.), │ │ │Galaţi │ │
│ │ │ │judeţul Galaţi│ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 214/ │ │ │ │ │
│ │ │ │31.01.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21256657 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Monofilare │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │municipiul │ │ │ │ │
│ │ │ │Galaţi, Str. │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Brăilei nr. │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│13A, cam. │ │Suprafaţa │UAT │ │
│7 │9/ │Îmbunătăţiri│3.3A, judeţul │Teren SPP │totală - │Frumuşiţa, │205 │
│ │INVPPS-6504977 │Funciare │Galaţi │Monofilare│200 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │Galaţi │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 238/ │ │ │ │ │
│ │ │ │31.01.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21064007 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Siretul │ │ │ │ │
│ │ │ │Şendreni │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Şendreni (în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Comerciale │ │Suprafaţa │UAT Smârdan, │ │
│8 │9/ │Îmbunătăţiri│Agromec - │Teren SPP │totală - │judeţul │1.384 │
│ │INVPPS-6505025 │Funciare │S.A.), judeţul│Smârdan │1.384 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│Galaţi │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 590/ │ │ │ │ │
│ │ │ │22.06.2018 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 39578647 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Stoicani │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Frumuşiţa, nr.│ │ │ │ │
│ │ │ │5 (în incinta │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Comerciale │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Brateş Prut - │ │Suprafaţa │UAT │ │
│9 │9/ │Îmbunătăţiri│S.A. │Teren SPP │totală - │Frumuşiţa, │678 │
│ │INVPPS-6504977 │Funciare │Frumuşiţa), │Stoicani │660 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Galaţi│ │ │Galaţi │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 167/ │ │ │ │ │
│ │ │ │22.06.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18848241 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Tudor│ │ │ │ │
│ │ │ │Vladimirescu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Piscu, judeţul│ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Galaţi │ │Suprafaţa │UAT Piscu, │ │
│10 │9/ │Îmbunătăţiri│Înregistrată │Teren SPP │totală - │judeţul │1.146 │
│ │INVPPS-6505047 │Funciare │în Registrul │57 │1.116 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 211/ │ │ │ │ │
│ │ │ │31.01.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21119528 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Vladimireşti │ │ │ │ │
│ │ │ │Plot 58 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Piscu, judeţul│ │ │UAT Tudor │ │
│ │9/ │Naţională de│Galaţi │Teren SPP │Suprafaţa │Vladimirescu,│ │
│11 │INVPPS-6505067 │Îmbunătăţiri│Înregistrată │58 │totală - │judeţul │903 │
│ │ │Funciare │în Registrul │ │880 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│Naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 385/ │ │ │ │ │
│ │ │ │27.03.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 23693429 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Vânători │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Vânători, Str.│ │ │ │ │
│ │ │ │Principală nr.│ │ │ │ │
│ │ │ │8, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Galaţi, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta │ │ │ │ │
│ │9/ │Naţională de│Societăţii │Teren SPP │Suprafaţa │UAT Vânători,│ │
│12 │INVPPS-6505021 │Îmbunătăţiri│Agricole │6 │totală - │judeţul │31.311 │
│ │ │Funciare │Agropan │ │1.403 mp │Galaţi │ │
│ │ │CIF 29275212│Vânători │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 115/ │ │ │ │ │
│ │ │ │19.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18402760 │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice