Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 356 din 24 aprilie 2024  pentru aprobarea modelelor deciziilor  privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 356 din 24 aprilie 2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 431 din 10 mai 2024
    Având în vedere:
    - Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;
    – dispoziţiile art. 124 din Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2024;
    – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordul Comercial şi de Cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 30 aprilie 2021;
    – prevederile acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte;
    – prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea şi/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice,

    în baza art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    În vederea aplicării prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se aprobă modelele deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

    ART. 2
    Deciziile prevăzute la art. 1 se emit în două exemplare care cuprind în clar numele şi prenumele directorului executiv sau, după caz, ale directorului executiv adjunct al Direcţiei stabiliri şi plăţi prestaţii sau ale şefului casei locale, din care un exemplar va fi comunicat beneficiarului, iar cel de al doilea va fi arhivat la dosarul de pensie.

    ART. 3
    Semnarea deciziei de către directorul executiv adjunct al Direcţiei stabiliri şi plăţi prestaţii sau de către şeful casei locale se face după obţinerea delegării competenţei aprobate de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice.

    ART. 4
    Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice care au vizat prezentul ordin şi conducerea caselor teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Direcţia management resurse umane va asigura transmiterea prezentului ordin direcţiilor generale, direcţiilor şi serviciilor de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi instituţiilor subordonate acesteia.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,
                    Daniel Baciu

    Bucureşti, 24 aprilie 2024.
    Nr. 356.
    ANEXA 1

    Casa teritorială/locală de pensii .............................................
    DECIZIE Nr. ............ din data ................
    privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │Titular/Reprezentant legal/Mandatar │
│CNP titular pensie: │Nume: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│
│Nume: │Judeţ: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│Data înscrierii la pensie: XX/XX/XX│Localitate: │
│CFP/TCFP (cod fel pensie): │xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│Data acordării noilor drepturi: │Str.: xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxx, bl. │
│1.09.2024 │xxx, │
│ │sc. xxxx, et. xx, ap. xxxx, oficiu │
│ │poştal xxx │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

    Categoria de pensie conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:
    Suma punctajelor anuale realizate de titular la data de 31.08.2024: .................................
    din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: .................................................
    Procent diminuare: ............%
    Indemnizaţie de însoţitor în plată la data de 31.08.2024: ............................................... lei
    Cuantum pensie de asigurări sociale în plată la data de 31.08.2024: ............................ lei

┌────────────────────────┬─────────────┐
│ │......... ani│
│A. TOTAL STAGIU DE │......... │
│COTIZARE REALIZAT, din │luni │
│care: │......... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.1 Stagiu de cotizare │......... │
│contributiv: │luni │
│ │......... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.2 Stagiu de cotizare │......... │
│necontributiv: │luni │
│ │......... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.3 Stagiu asimilat │......... │
│(necontributiv): │luni │
│ │......... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.4 Stagiu sistem │......... │
│neintegrat: │luni │
│ │......... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│B. Stagiu de cotizare │......... ani│
│contributiv pentru care │......... │
│se acordă puncte de │luni │
│stabilitate: │......... │
│ │zile │
└────────────────────────┴─────────────┘


    C. Numărul de puncte de stabilitate (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): .............
    D. Numărul total de puncte realizate la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale realizate la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = .................................
    din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: .................................

    E. Valoare punct referinţă la data de 1.09.2024: 81 lei
    F. Cuantum nediminuat al pensiei la 1.09.2024: ............... lei
    Valoarea diminuării: ............... lei
    Indemnizaţie de însoţitor în plată la data de 1.09.2024: ........................... lei
    Cuantum pensie de asigurări sociale la data de 1.09.2024: ..................... lei
    Se menţine cuantumul pensiei stabilit şi aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
    În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
    Director executiv/Director executiv adjunct/Şef casa locală,
    .........................................................
    (numele şi prenumele)

    ANEXA 2

    Casa teritorială/locală de pensii .............................................
    DECIZIE Nr. ............ din data ................
    privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │Titular/Reprezentant legal/Mandatar │
│CNP titular pensie: │Nume: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│
│Nume: │Judeţ: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│Data înscrierii la pensie: XX/XX/XX│Localitate: │
│CFP/TCFP (cod fel pensie): │xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│Data acordării noilor drepturi: │Str.: xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxx, bl. │
│1.09.2024 │xxx, │
│ │sc. xxxx, et. xx, ap. xxxx, oficiu │
│ │poştal xxx │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

    Categoria de pensie conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:
    Suma punctajelor anuale cuvenite susţinătorului decedat la data de 31.08.2024: .................................
    din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: .................................

┌──────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│Suma │ │ │
│punctajelor │ │ │
│anuale │ │ │
│cuvenite │Mama │Tata │
│susţinătorului│.........................│........................│
│decedat la │ │ │
│data de │ │ │
│31.08.2024: │ │ │
├──────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│din care │ │ │
│aferent │ │ │
│stagiului de │……………….. │…………………. │
│cotizare din │ │ │
│sistemul │ │ │
│agricol: │ │ │
└──────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    Suma punctajelor anuale aferente urmaşilor la data de 31.08.2024: .................................
    Situaţia urmaşilor în plată la data de 31.08.2024:

┌─────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Numele şi│CNP│Calitatea│Diminuare│Cuantumul│
│prenumele│ │ │(%) │pensiei │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┘┌──────────────────────┬───────────────┐
│A. TOTAL STAGIU DE │......... ani │
│COTIZARE REALIZAT de │......... luni │
│susţinător, din care: │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.1 Stagiu de cotizare│......... ani │
│contributiv: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.2 Stagiu de cotizare│......... ani │
│necontributiv: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.3 Stagiu asimilat │......... ani │
│(necontributiv): │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.4 Stagiu sistem │......... ani │
│neintegrat: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL STAGIU DE │......... ani │
│COTIZARE REALIZAT de │......... luni │
│susţinător MAMA, din │......... zile │
│care: │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.1 Stagiu de cotizare│......... ani │
│contributiv: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.2 Stagiu de cotizare│......... ani │
│necontributiv: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.3 Stagiu asimilat │......... ani │
│(necontributiv): │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.4 Stagiu sistem │......... ani │
│neintegrat: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL STAGIU DE │......... ani │
│COTIZARE REALIZAT de │......... luni │
│susţinător TATA, din │......... zile │
│care: │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.1 Stagiu de cotizare│......... ani │
│contributiv: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.2 Stagiu de cotizare│......... ani │
│necontributiv: │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.3 Stagiu asimilat │......... ani │
│(necontributiv): │......... luni │
│ │......... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.4 Stagiu sistem │......... ani │
│neintegrat: │......... luni │
│ │......... zile │
└──────────────────────┴───────────────┘


    B. Stagiu de cotizare contributiv realizat de susţinător pentru care se acordă puncte de stabilitate: ....... ani ...... luni ..... zile
    Stagiu de cotizare contributiv realizat de susţinător MAMA pentru care se acordă puncte de stabilitate: ....... ani ...... luni ..... zile
    Stagiu de cotizare contributiv realizat de susţinător TATA pentru care se acordă puncte de stabilitate: ....... ani ...... luni ..... zile

    C. Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susţinătorului (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ..................
    Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susţinătorului MAMA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ..................
    Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susţinătorului TATA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ..................

    D. Numărul total de puncte cuvenite susţinătorului la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale realizate la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = .................................
    Numărul total de puncte cuvenite susţinătorului MAMA la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale cuvenite la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = .................................
    Numărul total de puncte cuvenite susţinătorului TATA la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale cuvenite la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = .................................

    E. Numărul total de puncte cuvenite urmaşilor la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale cuvenite urmaşilor la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate cuvenite urmaşilor = ..............................
    din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: ..............................
    F. Valoare punct referinţă la data de 1.09.2024: 81 lei
    G. Situaţia urmaşilor la data de 1.09.2024:

┌─────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Numele şi│CNP│Calitatea│Diminuare│Cuantumul│
│prenumele│ │ │(%) │pensiei │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┘    Se menţine cuantumul pensiei stabilit şi aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
    În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
    Director executiv/Director executiv adjunct/Şef casa locală,
    .........................................................
    (numele şi prenumele)

    ANEXA 3

    Casa teritorială/locală de pensii .............................................
    DECIZIE Nr. ............ din data ................
    privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │Titular/Reprezentant legal/Mandatar │
│CNP titular pensie: │Nume: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│
│Nume: │Judeţ: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│Data înscrierii la pensie │Localitate: │
│internaţională: XX/XX/XX │xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│CFP/TCFP (cod fel pensie): │Str.: xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxx, bl. │
│Data acordării noilor drepturi: │xxx, │
│1.09.2024 │sc. xxxx, et. xx, ap. xxxx, oficiu │
│ │poştal xxx │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

    Categoria de pensie internaţională conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:
    Cuantum pensie internaţională în plată la data de 31.08.2024: ............... lei
    Procent diminuare: ............%
    Indemnizaţie de însoţitor în plată la data de 31.08.2024: ........................ lei

┌──────────────────────┬───────────────┐
│A. TOTAL STAGIU DE │......... ani │
│COTIZARE realizat în │......... luni │
│România, din care: │...... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.1 Stagiu de cotizare│......... ani │
│contributiv: │......... luni │
│ │...... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.2 Stagiu de cotizare│......... ani │
│necontributiv: │......... luni │
│ │...... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.3 Stagiu asimilat │......... ani │
│(necontributiv): │......... luni │
│ │...... zile │
├──────────────────────┼───────────────┤
│A.4 Stagiu sistem │......... ani │
│neintegrat: │......... luni │
│ │...... zile │
└──────────────────────┴───────────────┘


    B. Stagiu de cotizare contributiv realizat în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: ...... ani ....... luni ..... zile
    C. Numărul de puncte de stabilitate (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat ÎN ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ..................
    D. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţiile competente: ......... ani ......... luni ......... zile
    E. Numărul total de puncte teoretice realizat potrivit legislaţiei din România şi din alte state: ...............
    Numărul total de puncte obţinute după proratizare: ........................
    F. Valoare punct referinţă la data de 1.09.2024: 81 lei
    G. Cuantum nediminuat al pensiei la 1.09.2024: ............... lei
    Valoarea diminuării: ............... lei
    Indemnizaţie de însoţitor în plată la data de 1.09.2024: ........................ lei
    Cuantum pensie internaţională de asigurări sociale la data de 1.09.2024: ........................ lei
    Se menţine cuantumul pensiei stabilit şi aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
    În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
    Director executiv/Director executiv adjunct/Şef casa locală,
    .........................................................
    (numele şi prenumele)

    ANEXA

    Casa teritorială/locală de pensii .............................................
    DECIZIE Nr. ............ din data ................
    privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii
     CNP titular pensie:

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │Titular/Reprezentant legal/Mandatar │
│CNP titular pensie: │Nume: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│
│Nume: │Judeţ: │
│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx│xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│Data înscrierii la pensie │Localitate: │
│internaţională: XX/XX/XX │xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx │
│CFP/TCFP (cod fel pensie): │Str.: xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxx, bl. │
│Data acordării noilor drepturi: │xxx, │
│1.09.2024 │sc. xxxx, et. xx, ap. xxxx, oficiu │
│ │poştal xxx │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

    Categoria de pensie internaţională conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:
    Situaţia urmaşilor în plată la data de 31.08.2024:

┌─────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Numele şi│CNP│Calitatea│Diminuare│Cuantumul│
│prenumele│ │ │(%) │pensiei │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┘
┌────────────────────────┬─────────────┐
│A. TOTAL STAGIU DE │......... ani│
│COTIZARE realizat în │......... │
│România de susţinător, │luni ...... │
│din care: │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.1 Stagiu de cotizare │......... │
│contributiv: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.2 Stagiu de cotizare │......... │
│necontributiv: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.3 Stagiu asimilat │......... │
│(necontributiv): │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.4 Stagiu sistem │......... │
│neintegrat: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│TOTAL STAGIU DE COTIZARE│......... ani│
│realizat în România de │......... │
│susţinător MAMA, din │luni ...... │
│care: │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.1 Stagiu de cotizare │......... │
│contributiv: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.2 Stagiu de cotizare │......... │
│necontributiv: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.3 Stagiu asimilat │......... │
│(necontributiv): │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.4 Stagiu sistem │......... │
│neintegrat: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│TOTAL STAGIU DE COTIZARE│......... ani│
│realizat în România de │......... │
│susţinător TATA, din │luni ...... │
│care: │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.1 Stagiu de cotizare │......... │
│contributiv: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.2 Stagiu de cotizare │......... │
│necontributiv: │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.3 Stagiu asimilat │......... │
│(necontributiv): │luni ...... │
│ │zile │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │......... ani│
│A.4 Stagiu sistem │......... │
│neintegrat: │luni ...... │
│ │zile │
└────────────────────────┴─────────────┘


    B. Stagiu de cotizare contributiv realizat de susţinător în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: ...... ani ...... luni ... zile
    Stagiu de cotizare contributiv realizat de susţinător MAMA în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: .... ani .... luni .... zile
    Stagiu de cotizare contributiv realizat de susţinător TATA în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: .... ani .... luni .... zile

    C. Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susţinătorului (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat în ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ..................
    Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susţinătorului MAMA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat în ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ..................
    Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susţinătorului TATA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat în ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ..................

    D. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate de susţinătorul decedat, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţiile competente: ......... ani ......... luni ......... zile
    E. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate de susţinătorul decedat MAMA, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţiile competente: ......... ani ......... luni ......... zile
    F. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate de susţinătorul decedat TATĂ, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţiile competente: ......... ani ......... luni ......... zile
    G. Numărul total de puncte teoretice realizate de susţinătorul decedat în România şi în alte state: .......................
    Numărul total de puncte realizate de susţinătorul decedat după proratizare: ...............

    H. Numărul total de puncte teoretice realizate de susţinătorul decedat MAMA în România şi în alte state: ............
    Numărul total de puncte realizate de susţinătorul decedat MAMA după proratizare: ...............

    I. Numărul total de puncte teoretice realizate de susţinătorul decedat TATĂ în România şi în alte state: ................
    Numărul total de puncte realizate de susţinătorul decedat TATĂ după proratizare: ..............
    J. Total număr de puncte realizate de susţinătorii decedaţi, MAMĂ şi TATĂ, după proratizare: ............
    K. Numărul total de puncte după proratizare, cuvenite urmaşilor la 1.09.2024: ............
    L. Valoare punct referinţă la data de 1.09.2024: 81 lei
    M. Situaţia urmaşilor la data de 1.09.2024:

┌─────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Numele şi│CNP│Calitatea│Diminuare│Cuantumul│
│prenumele│ │ │(%) │pensiei │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Se menţine cuantumul pensiei stabilit şi aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
    În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
    Director executiv/Director executiv adjunct/Şef casa locală,
    .........................................................
    (numele şi prenumele)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016