Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 354 din 22 decembrie 2021  pentru nominalizarea şi împuternicirea persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase  din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie  în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, pentru stabilirea zonelor de control,  cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea,  precum şi pentru aprobarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 354 din 22 decembrie 2021 pentru nominalizarea şi împuternicirea persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, pentru stabilirea zonelor de control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi pentru aprobarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 69 din 21 ianuarie 2022
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 239.468 din 22.12.2021,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă nominalizarea şi împuternicirea persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, stabilirea zonelor de control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilităţi în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuţiilor şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene pentru realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

    Bucureşti, 22 decembrie 2021.
    Nr. 354.
    ANEXA 1

    NOMINALIZAREA ŞI ÎMPUTERNICIREA
    persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene
    în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, stabilirea zonelor de control,
    cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea,
    precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali
    ART. 1
    Prin prezenta se stabilesc:
    a) nominalizarea şi împuternicirea persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor;
    b) direcţiile pentru agricultură judeţene în care sunt sediile zonelor de control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea;
    c) modul de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii clasificare carcase zonali.


    ART. 2
    Conform art. 2 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii şi al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Inspecţia clasificare carcase efectuează controale la faţa locului în toate abatoarele care aplică clasificarea obligatorie a carcaselor prevăzută la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

    ART. 3
    (1) Inspecţia clasificare carcase zonală este formată din personalul angajat în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene care îndeplineşte condiţiile şi reglementările prevăzute la art. 9, precum şi atribuţiile prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), denumite în continuare inspectori clasificare carcase zonali, sunt angajate în cadrul anumitor direcţii pentru agricultură judeţene şi au arondată, în mod individual, câte o zonă de control constituită din mai multe judeţe. Nominalizarea inspectorilor clasificare carcase zonali împuterniciţi să efectueze activităţi de verificare, monitorizare şi controale la faţa locului, să constate contravenţii, să aplice sancţiuni şi să suspende/anuleze autorizaţiile de clasificare a carcaselor, nominalizarea direcţiilor pentru agricultură judeţene în care sunt stabilite sediile zonelor de control pentru fiecare inspector clasificare carcase zonal şi judeţele aferente fiecărei zone de control sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) Direcţia pentru agricultură judeţeană în care este stabilit sediul zonei de control asigură postul corespunzător în statul de funcţii, cu atribuţiile aferente menţionate în fişa postului, pentru inspectorul clasificare carcase zonal nominalizat.
    (4) Inspectorii clasificare carcase zonali efectuează controale la faţa locului, în cursul unui an de clasificare, în judeţele aferente zonei de control, la abatoare, la agenţii de clasificare carcase, la clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai acestora şi la clasificatorii carcase independenţi, pe baza unei planificări anuale, care este verificată şi aprobată de Inspecţia clasificare carcase centrală, conform cerinţelor minime privind controalele la faţa locului prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184.
    (5) Planificarea anuală a verificărilor din judeţele aferente unei zone de control poate fi modificată de inspectorul clasificare carcase zonal şi acesta poate efectua şi alte controale decât cele prevăzute iniţial în planificare, în cursul unui an de clasificare, atunci când Inspecţia clasificare carcase centrală:
    a) decide şi dispune, pe perioade determinate, controale la faţa locului în alte judeţe decât cele aferente propriei zone de control, în cazul în care inspectorul de clasificare carcase zonal din altă zonă de control se află în concediu de odihnă, concediu medical sau este indisponibil din oricare motiv, precum şi în situaţia în care postul alocat unei zone este vacant sau devine vacant/temporar vacant în cursul unui an de clasificare;
    b) decide şi dispune mărirea frecvenţei controalelor, astfel cum sunt prevăzute la art. 6.


    ART. 4
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură prin bugetele direcţiilor pentru agricultură judeţene în cadrul cărora sunt angajaţi inspectorii clasificare carcase zonali resursele necesare îndeplinirii atribuţiilor în zona de control arondată, conform prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Estimarea costurilor pentru efectuarea activităţii de inspecţie pentru fiecare zonă de control se realizează de inspectorul clasificare carcase zonal nominalizat, în anul în curs, anterior planificării bugetului direcţiilor pentru agricultură judeţene, astfel:
    a) întocmeşte o planificare anuală pentru controale la faţa locului care vor fi efectuate în anul de clasificare următor, în judeţele arondate zonei de control şi, după caz, o planificare cu controale suplimentare dispuse de Inspecţia clasificare carcase centrală în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (5);
    b) întocmeşte un referat privind necesarul de fonduri destinate deplasărilor în scopul efectuării controalelor prevăzute în planificarea anuală din zona de control şi, după caz, a controalelor suplimentare dispuse de Inspecţia clasificare carcase centrală, în care evaluează cheltuielile de deplasare şi diurnă pentru realizarea acestora;
    c) transmite planificarea anuală împreună cu referatul Inspecţiei clasificare carcase centrale în vederea verificării şi aprobării;
    d) transmite directorului executiv referatul privind necesarul de fonduri, după obţinerea aprobării Inspecţiei clasificare carcase centrale.

    (3) Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene în care inspectorul clasificare carcase zonal este angajat şi în care are sediul zonei de control solicită fondurile necesare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 5
    (1) Conform art. 3 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184, cerinţele minime privind controalele la faţa locului sunt distincte pentru fiecare specie de carcase şi aceste controale se realizează după cum urmează:
    a) în toate abatoarele care sacrifică minimum 150 de bovine, cu vârsta de minimum opt luni, pe săptămână ca medie anuală, cel puţin de două ori la o perioadă de trei luni. Fiecare control la faţa locului trebuie să vizeze un eşantion de control de cel puţin 40 de carcase selecţionate în mod aleatoriu sau, în cazul în care sunt disponibile mai puţin de 40 de carcase, toate carcasele;
    b) în toate abatoarele care sacrifică minimum 500 de porcine pe săptămână ca medie anuală, cel puţin de două ori la o perioadă de trei luni. Fiecare control la faţa locului trebuie să vizeze un eşantion de control de cel puţin 40 de carcase selecţionate în mod aleatoriu sau, în cazul în care sunt disponibile mai puţin de 40 de carcase, toate carcasele.

    (2) Conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184, controalele la faţa locului şi numărul minim de carcase care urmează să fie verificate se stabilesc astfel:
    a) în abatoarele care sacrifică între 20 şi 150 de bovine pe săptămână ca medie anuală, cel puţin o dată la o perioadă de trei luni. Fiecare control la faţa locului trebuie să vizeze un eşantion de control de cel puţin 40 de carcase selecţionate în mod aleatoriu sau, în cazul în care sunt disponibile mai puţin de 40 de carcase, toate carcasele;
    b) în abatoarele care sacrifică sub 20 de bovine pe săptămână ca medie anuală, cel puţin o dată la o perioadă de şase luni. Fiecare control la faţa locului trebuie să vizeze toate carcasele;
    c) în abatoarele care sacrifică între 200 şi 500 de porcine pe săptămână ca medie anuală, cel puţin o dată la o perioadă de trei luni. Fiecare control la faţa locului trebuie să vizeze un eşantion de control de cel puţin 40 de carcase selecţionate în mod aleatoriu sau, în cazul în care sunt disponibile mai puţin de 40 de carcase, toate carcasele;
    d) în abatoarele care sacrifică sub 200 de porcine pe săptămână ca medie anuală, cel puţin o dată la o perioadă de şase luni. Fiecare control la faţa locului trebuie să vizeze un eşantion de control de cel puţin 40 de carcase selecţionate în mod aleatoriu sau, în cazul în care sunt disponibile mai puţin de 40 de carcase, toate carcasele;
    e) în abatoarele care sacrifică ovine, cel puţin o dată pe an. Fiecare control la faţa locului trebuie să vizeze toate animalele sacrificate ale căror carcase sunt înregistrate pe categorii de greutate, carcase de miei uşori, cu o greutate a carcasei mai mică de 13 kg şi carcase de miei îngrăşaţi, cu o greutate a carcasei de minimum 13 kg;
    f) în abatoarele nou-înfiinţate în cursul unui an de clasificare, cel puţin o dată pe an.

    (3) Conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184, controalele la clasificatorii carcase independenţi, precum şi la agenţiile de clasificare carcase, care au încheiate contracte de prestări servicii cu abatoarele:
    a) prevăzute la art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi c) se realizează cel puţin o dată la o perioadă de şase luni;
    b) prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b), d)-f) se realizează cel puţin o dată pe an.


    ART. 6
    Frecvenţa controalelor prevăzute în planificările anuale realizate de un inspector clasificare carcase pe zone de control, precum şi numărul minim de carcase care urmează să fie verificate pot fi mărite cu decizia şi dispoziţia Inspecţiei clasificare carcase centrale în cazul în care:
    a) se constată că limita procentelor de erori admise pentru clasificarea carcaselor/eşantionul de control, descrisă în normele tehnice de clasificare, distinct, pe specii, este depăşită frecvent şi repetat;
    b) se constată că în rapoartele de clasificare sunt înregistrate date inexacte, incorecte şi neconforme cu realitatea, cu excepţia erorilor materiale neintenţionate;
    c) se constată că datele introduse în aplicaţia informatică specifică pentru generarea rapoartelor de clasificare au fost modificate după ce acestea au fost transmise în baza naţională de date a clasificării, fără a fi făcute notificări scrise Inspecţiei clasificare carcase zonale;
    d) sunt înregistrate sesizări scrise ale entităţilor componente din cadrul sistemului naţional de clasificare a carcaselor, referitoare la nerespectarea normelor tehnice de clasificare a carcaselor, pe specii, şi/sau nerespectarea clauzelor din contractele de prestări servicii de clasificare, menţionate în legislaţia din acest domeniu.


    ART. 7
    (1) La efectuarea fiecărui control la faţa locului, întrun abator în care se sacrifică animale şi se clasifică carcase în ziua controlului sau există carcase depozitate în spaţiile frigorifice, inspectorul clasificare carcase zonal întocmeşte:
    a) un raport de inspecţie privind rezultatele tehnice de clasificare a carcaselor, pe specii, în care se înscriu rezultatele verificărilor pentru:
    (i) îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 842/2021 şi respectarea atât de către abator, cât şi de către clasificatorul de carcase a prevederilor normelor tehnice de clasificare a carcaselor;
    (ii) controlul clasificării carcaselor animalelor sacrificate în ziua de control/eşantionul de control, astfel cum este prevăzut la art. 5;

    b) un raport de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor în baza naţională de date a clasificării, pe specii, în care se înscriu rezultatele verificărilor a cel puţin 10 rapoarte de clasificare a carcaselor selectate aleatoriu din arhiva abatorului şi a documentelor de plată aferente animalelor/carcaselor înscrise în aceste rapoarte, astfel:
    (i) conformitatea înregistrării preţurilor de către abator, astfel cum au fost negociate cu furnizorii/producătorii de animale, pe specii, şi comunicarea acestora clasificatorilor carcase, astfel cum sunt prevăzute de normele tehnice de clasificare, precum şi conformitatea acestor preţuri cu documentele de plată;
    (ii) conformitatea preţurilor carcaselor comunicate de abator şi înregistrate de clasificator în rapoartele de clasificare cu cele raportate în baza naţională de date a clasificării.


    (2) În cazul în care, la efectuarea unui control la faţa locului, într-un abator nu se sacrifică animale în ziua controlului şi în spaţiile frigorifice ale abatorului nu există carcase depozitate, inspectorul clasificare carcase zonal întocmeşte:
    a) un raport de inspecţie privind rezultatele tehnice de clasificare a carcaselor, completându-se rubricile existente, cu excepţia celor care fac referire la carcase, şi se menţionează că nu au fost sacrificări;
    b) un raport de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor, astfel cum este prevăzut la alin. (1) lit. b).

    (3) La efectuarea fiecărui control la faţa locului, la o agenţie de clasificare carcase sau la un clasificator carcase independent, inspectorul clasificare carcase zonal întocmeşte o notă de control.
    (4) Conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184, în cazul în care, la momentul efectuării controlului la faţa locului, se constată o eroare în ceea ce priveşte categoria, conformaţia sau gradul de acoperire cu grăsime, inspectorul clasificare carcase zonal poate solicita clasificatorului carcase să rectifice eroarea respectivă în marcajul carcasei şi în documentele în cauză.

    ART. 8
    (1) Conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184, inspectorii clasificare carcase zonali efectuează şi păstrează toate rapoartele de inspecţie şi notele de control întocmite individual pentru zona de control arondată, folosind coduri distincte de înregistrare, astfel cum sunt descrise în anexa nr. 2.
    (2) Inspectorii clasificare carcase zonali transmit, electronic, toate rapoartele de inspecţie şi notele de control întocmite către Inspecţia clasificare carcase centrală pentru centralizarea informaţiilor, completarea şi raportarea chestionarelor anuale, solicitate de Comisia Europeană.
    (3) Inspectorii clasificare carcase zonali constată contravenţiile prevăzute la art. 28 şi 29, aplică sancţiunile prevăzute la art. 30-35 şi suspendă/anulează autorizaţiile de clasificare în condiţiile stabilite la art. 26 şi 27 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2021.

    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta anexă.

    ANEXA 1

    la anexă
    ZONELE DE CONTROL
    pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie a inspectorilor clasificare carcase zonali,
    sediul zonelor, nominalizarea şi împuternicirea inspectorilor care răspund de aceste zone

┌────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │Inspectorul │
│ │Judeţele │ │nominalizat │
│ │aferente │Sediul │şi │
│Zona│zonei de │zonei │împuternicit│
│ │control │ │să răspundă │
│ │ │ │de această │
│ │ │ │zonă │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Alba │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Bihor │Agricultură│ │
│I ├─────────────┤şi │Ursu Tudor │
│ │Cluj │Dezvoltare │ │
│ ├─────────────┤Rurală │ │
│ │Sălaj │Bihor │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Brăila │ │ │
│ ├─────────────┤Direcţia │ │
│ │Buzău │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│ │
│II │Galaţi │şi │ │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Tulcea │Rurală │ │
│ ├─────────────┤Brăila │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Braşov │ │ │
│ ├─────────────┤Direcţia │ │
│ │Covasna │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│ │
│III │Harghita │şi │ │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Mureş │Rurală │ │
│ ├─────────────┤Braşov │ │
│ │Sibiu │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │
│ ├─────────────┤ │ │
│ │Constanţa │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Giurgiu │Agricultură│Petcu Ion │
│IV ├─────────────┤şi │Sorin │
│ │Ialomiţa │Dezvoltare │ │
│ ├─────────────┤Rurală │ │
│ │Ilfov/ │Călăraşi │ │
│ │Municipiul │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Argeş │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Dâmboviţa │Agricultură│Davidoiu │
│V ├─────────────┤şi │Edward │
│ │Prahova │Dezvoltare │ │
│ ├─────────────┤Rurală │ │
│ │Teleorman │Dâmboviţa │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Botoşani │ │ │
│ │ │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│VI │Iaşi │Agricultură│ │
│ │ │şi │ │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Vaslui │Rurală Iaşi│ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Bistriţa │Direcţia │ │
│ │ │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│ │
│VII │Maramureş │şi │Cocîrcă Dan │
│ │ │Dezvoltare │Ioan │
│ ├─────────────┤Rurală │ │
│ │Satu Mare │Maramureş │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Bacău │Direcţia │ │
│ │ │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│ │
│VIII│Neamţ │şi │ │
│ │ │Dezvoltare │ │
│ ├─────────────┤Rurală │ │
│ │Suceava │Neamţ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Arad │Direcţia │ │
│ ├─────────────┤pentru │ │
│ │Caraş-Severin│Agricultură│ │
│IX ├─────────────┤şi │ │
│ │Hunedoara │Dezvoltare │ │
│ ├─────────────┤Rurală │ │
│ │Timiş │Timiş │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Dolj │ │ │
│ ├─────────────┤Direcţia │ │
│ │Gorj │pentru │ │
│ ├─────────────┤Agricultură│ │
│X │Mehedinţi │şi │ │
│ ├─────────────┤Dezvoltare │ │
│ │Olt │Rurală │ │
│ ├─────────────┤Vâlcea │ │
│ │Vâlcea │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴────────────┘    ANEXA 2

    la anexă
    CODURI ŞI ABREVIERI
    folosite pentru rapoartele de inspecţie şi notele de control
    Pentru o ierarhizare cronologică facilă, rapoartele de inspecţie privind rezultatele tehnice de clasificare a carcaselor, rapoartele de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor şi notele de control primesc în fiecare an de clasificare coduri distincte, care încep, fiecare, cu numărul curent 1, astfel:
    a) Rapoartele de inspecţie privind rezultatele tehnice de clasificare a carcaselor de porcine se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │CODUL │ │
│ │RIP │ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │RAPORT DE│An/luna/zi │ │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│INSPECŢIE│Data │DENUMIREA │numărul │prenumelui │
│clasificare│PENTRU │efectuării │ABATORULUI│atribuit │inspectorului│
│ │SPECIA │controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │PORCINE │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    b) Rapoartele de inspecţie privind rezultatele tehnice de clasificare a carcaselor de bovine se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │CODUL │ │
│ │RIB │ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │RAPORT DE│An/luna/zi │ │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│INSPECŢIE│Data │DENUMIREA │numărul │prenumelui │
│clasificare│PENTRU │efectuării │ABATORULUI│atribuit │inspectorului│
│ │SPECIA │controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │BOVINE │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    c) Rapoartele de inspecţie privind rezultatele tehnice de clasificare a carcaselor de ovine se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │CODUL │ │
│ │RIO │ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │RAPORT DE│An/luna/zi │ │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│INSPECŢIE│Data │DENUMIREA │numărul │prenumelui │
│clasificare│PENTRU │efectuării │ABATORULUI│atribuit │inspectorului│
│ │SPECIA │controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │OVINE │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    d) Rapoartele de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de porcine se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │RIRPP │ │ │CODUL │ │
│ │RAPORT DE│ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │INSPECŢIE│An/luna/zi │ │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│PENTRU │Data │DENUMIREA │numărul │prenumelui │
│clasificare│RAPORTARE│efectuării │ABATORULUI│atribuit │inspectorului│
│ │PREŢURI │controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │PORCINE │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    e) Rapoartele de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de bovine se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │RIRPB │ │ │CODUL │ │
│ │RAPORT DE│ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │INSPECŢIE│An/luna/zi │ │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│PENTRU │Data │DENUMIREA │numărul │prenumelui │
│clasificare│RAPORTARE│efectuării │ABATORULUI│atribuit │inspectorului│
│ │PREŢURI │controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │BOVINE │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    f) Rapoartele de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de ovine se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │RIRPO │ │ │CODUL │ │
│ │RAPORT DE│ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │INSPECŢIE│An/luna/zi │ │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│PENTRU │Data │DENUMIREA │numărul │prenumelui │
│clasificare│RAPORTARE│efectuării │ABATORULUI│atribuit │inspectorului│
│ │PREŢURI │controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │OVINE │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    g) Nota de control privind verificarea activităţii agenţiei de clasificare carcase se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │CODUL │ │
│ │NCAG │ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │NOTA DE │An/luna/zi │ │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│CONTROL │Data │DENUMIREA│numărul │prenumelui │
│clasificare│AGENŢIA DE │efectuării │AGENŢIEI │atribuit │inspectorului│
│ │CLASIFICARE│controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │CARCASE │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘    h) Nota de control privind verificarea activităţii clasificatorului carcase independent se codifică folosind următoarele abrevieri:

┌───────────┬────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │CODUL │ │
│ │NCCI │ │ │INSPECTORULUI│INIŢIALELE │
│ │NOTA DE │An/luna/zi │DENUMIREA │Coincide cu │numelui şi │
│Nr. crt./an│CONTROL │Data │CLASIFICATORULUI│numărul │prenumelui │
│clasificare│CLASIFICATOR│efectuării │INDEPENDENT │atribuit │inspectorului│
│ │CARCASE │controlului│ │zonei de │clasificare │
│ │INDEPENDENT │ │ │control │carcase zonal│
│ │ │ │ │arondate. │ │
└───────────┴────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016