Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 35 din 25 noiembrie 2010  privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrica    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 35 din 25 noiembrie 2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrica

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010
    Având în vedere prevederile <>art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din <>Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electricã,
    în temeiul dispoziţiilor <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Cadrul de funcţionare a pieţei angro de energie electricã se completeazã cu prevederile din anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Societatea Comercialã "Opcom" - S.A., Compania Naţionalã de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi participanţii la piaţa angro de energie electricã duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Departamentele de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmãri respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2005 privind cadrul de funcţionare a pieţei angro de energie electricã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005, cu modificãrile ulterioare.

                       Preşedintele Autoritãţii Naţionale
                     de Reglementare în Domeniul Energiei,
                               Iulius Dan Plaveti

    Bucureşti, 25 noiembrie 2010.
    Nr. 35.


    ANEXÃ


    Art. 1. - Pentru fiecare unitate de producţie dispecerizabilã (UD), ofertele pe piaţa de echilibrare (PE) se efectueazã pe paliere de minimum 10 MW, cu excepţia:
    a) ultimului palier ofertat care, dupã caz, poate conţine o cantitate mai micã de 10 MW; şi
    b) a primului palier ofertat care va conţine întotdeauna o cantitate cel puţin egalã cu puterea minimã la care poate funcţiona UD, cu asigurarea reglajului primar.
    Art. 2. - Un titular de licenţã participant la piaţa angro de energie electricã, înregistrat la operatorul pieţei de echilibrare (OPE) cu douã pãrţi responsabile cu echilibrarea (PRE), poate notifica un schimb bloc între cele douã PRE-uri.
    Art. 3. - (1) Preţul din ofertele fixe pentru pornire pe PE, pentru fiecare UD calificatã pentru reglaj terţiar lent, se limiteazã superior la valoarea care se determinã ca produs între capacitatea disponibilã conform declaraţiei de disponibilitate a UD, în MW, şi preţul unitar de pornire de 1.000 RON/MW disponibil.
    (2) Termenul pentru aplicarea limitei superioare de preţ precizate la alin. (1) este de 1 ianuarie 2012. De la data intrãrii în vigoare a ordinului şi pânã la data de 1 ianuarie 2012 preţul din ofertele fixe pentru pornire pe PE, pentru fiecare UD, se limiteazã superior la valoarea care se determinã ca produs între puterea instalatã a UD şi preţul unitar de pornire de 700 RON/MW instalat.
    (3) Valoarea energiei electrice livrate pe PE de la sincronizare pânã la atingerea minimului tehnic va rezulta din energia livratã în limita graficului de încãrcare ofertat de producãtor, la preţul primului bloc din oferta zilnicã pentru UD respectivã.
    (4) OPE va actualiza procedurile pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (3) în termen de o lunã de la aprobarea prezentului ordin şi le va prezenta spre avizare la Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    Art. 4. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin operatorul de decontare al pieţei de echilibrare (ODPE) va înainta cãtre ANRE spre avizare o procedurã privind decontarea producţiei prioritare necontrolabile, scutitã de la plata dezechilibrelor.
    Art. 5. - Pentru fiecare PRE, ODPE va determina separat pentru fiecare interval de dispecerizare:
    a) poziţia netã contractualã NPcontr a unei PRE:
    NPcontr = (f2ΣBEdel - ΣBErec) + (ΣEX - ΣIM) +/- Ebal,
    unde:
    - BErec, respectiv BEdel semnificã schimburile bloc pe care respectiva PRE le-a achiziţionat, respectiv le-a vândut de la/cãtre o altã PRE;
    - EX, respectiv IM - exporturile, respectiv importurile realizate de respectiva PRE;
    - EBal - cantitãţile de energie de echilibrare livrate de participanţii la piaţa de echilibrare pentru care respectiva PRE, şi-a asumat responsabilitatea echilibrãrii;
    b) dezechilibrul PRE ca diferenţã între poziţia netã mãsuratã PRE şi poziţia netã contractualã a PRE.
    Art. 6. - (1) Cota din costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului care va fi reţinutã de OTS este zero.
    (2) În orice interval orar în care la nivel SEN existã echilibru, iar în ordinea de merit la creştere existã ofertã la preţ mai mic decât preţul din ordinea de merit la scãdere, OPE are dreptul sã accepte aceste oferte de sens contrar, în cantitãţi cumulate egale şi în limita impusã de respectivele oferte.
    Art. 7. - (1) Dacã, dupã aprobarea notificãrilor fizice şi validarea ofertelor zilnice şi a ofertelor fixe pe PE, OPE constatã un dezechilibru între producţia notificatã şi prognoza de consum plus schimburile externe care depãşeşte valorile procedurate, atunci OPE programeazã compensarea acestor dezechilibre conform ordinii de merit.
    (2) OPE comunicã producãtorilor cu unitãţi dispecerizabile în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 21,00 a zilei anterioare zilei de dispecerizare, dispoziţiile de dispecer rezultate din aplicarea mecanismului prevãzut la alin. (1).
    (3) Orice oprire dispusã de OPE care se terminã înaintea ultimului interval orar pentru care a primit oferte zilnice şi notificare nenulã trebuie sã conţinã dispoziţii de dispecer pentru pornire şi încãrcarea la sarcina notificatã în primul interval orar dupã perioada de oprire. Valoarea tuturor acestor ordine se ia în considerare în ordinea de merit pentru oprire.
    (4) OPE elaboreazã/actualizeazã şi supune aprobãrii ANRE procedurile necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (1)- (3).
    (5) Procedurile necesare aplicãrii prevederilor alin. (1)-(3) intrã în vigoare la data de 1 iulie 2011.
    Art. 8. - (1) Un titular de licenţã participant la piaţa angro de energie electricã îşi poate modifica statutul asumat faţã de OPE privind responsabilitatea echilibrãrii pentru punctele de racordare proprii sau ale consumatorilor pe care îi deserveşte, numai începând cu prima zi a unei luni calendaristice şi cu condiţia sã furnizeze toate informaţiile necesare cãtre operatorii de reţea, operatorul central de mãsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum 5 zile lucrãtoare înainte de ziua calendaristicã din care se aplicã respectivul statut.
    (2) OPE şi OMEPA au dreptul de a accepta modificarea formulei de agregare şi dupã acest termen, cu condiţia ca informaţia sã poatã fi procesatã fãrã amânarea procesului de colectare a datelor mãsurate.
    Art. 9. - (1) În aceeaşi PRE pot fi înregistrate mai multe UD, cu condiţia ca prognoza anualã de producţie a acestora sã nu depãşeascã 30% din producţia netã totalã injectatã în SEN în anul precedent.
    (2) În aceeaşi PRE pot fi înregistraţi mai mulţi furnizori, cu condiţia ca prognoza anualã de consum a consumatorilor pentru care şi-au asumat responsabilitatea echilibrãrii sã nu depãşeascã 30% din consumul net total din SEN în anul precedent.
    (3) În cazul în care se constatã nerespectarea în decurs de un an a restricţiei prevãzute la alin. (1) sau (2), OPE are dreptul sã limiteze respectiva PRE de a reprezenta pe alţi titulari de licenţã. Aceastã limitare se va face transparent, pe baza unei proceduri publice elaborate de OTS şi avizate de ANRE.

                                     -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice