Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 35 din 17 mai 2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 35 din 17 mai 2017  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 35 din 17 mai 2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b), e) şi f), ale art. 53 alin. (1) şi ale art. 55 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 30 iulie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:
    "j^1) garanţie financiară de bună execuţie a contractului de vânzare-cumpărare (garanţie financiară de bună execuţie) - document de garanţie emis de o bancă agreată de FUI, constând în sume de bani şi/sau instrumente financiare (scrisoare de garanţie bancară, garanţii de plată, bilete la ordin avalizate de o bancă comercială etc.) constituite în favoarea FUI de fiecare participant la licitaţie declarat câştigător, în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare stabilite în urma licitaţiei;"

    2. La articolul 5 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) garanţie financiară de participare la licitaţie (garanţie financiară de participare) - document de garanţie emis de o bancă agreată de OPCSU, constând în sume de bani şi/sau instrumente financiare (scrisoare de garanţie bancară, garanţii de plată, bilete la ordin avalizate de o bancă comercială etc.) constituite în favoarea OPCSU de fiecare producător/furnizor de energie electrică înregistrat la PCSU (cu excepţia FUI), pentru fiecare sesiune de licitaţie la care acesta doreşte să participe; este executată de OPCSU în cazul refuzului de semnare a unui/unor contract(e) de vânzare-cumpărare stabilit(e) în urma licitaţiei sau în cazul neconstituirii în termen, de către participantul declarat câştigător la licitaţie, a garanţiei financiare de bună execuţie, pentru acoperirea penalităţii datorate de acesta;"

    3. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 63^1
    (1) Fiecare participant la licitaţie declarat câştigător are obligaţia să constituie, în favoarea fiecărui FUI cu care urmează să încheie un contract de vânzare-cumpărare conform prevederilor art. 63, garanţia financiară de bună execuţie.
    (2) Valoarea garanţiei financiare de bună execuţie se stabileşte la 15% din valoarea totală a tranzacţiei (Vt) corespunzătoare respectivului contract, stabilită şi comunicată de OPCSU conform prevederilor de la art. 62 alin. (2) şi (4).
    (3) Termenul de valabilitate al garanţiei financiare de bună execuţie este data de 7 a lunii care urmează ultimei luni de contract.
    (4) Depunerea garanţiei financiare de bună execuţie, constituită în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3), se face cel mai târziu în ziua semnării contractului şi este o condiţie obligatorie pentru încheierea acestuia.
    (5) Termenii şi condiţiile privind executarea garanţiei financiare de bună execuţie sunt prevăzute în contractele încheiate de părţi în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe PCSU, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE."

    4. La articolul 64, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    (1) Contractele dintre fiecare cumpărător şi fiecare vânzător se încheie obligatoriu în maximum 8 zile lucrătoare de la transmiterea de către OPCSU a comunicărilor prevăzute la art. 62 alin. (2), cu condiţia depunerii de către fiecare participant la licitaţie declarat câştigător a garanţiei financiare de bună execuţie corespunzătoare fiecărui contract propriu. FUI şi participanţii la licitaţie declaraţi câştigători trebuie să transmită la OPCSU dovada semnării acestor contracte.
    (2) OPCSU execută garanţia financiară de participare depusă de un participant la licitaţie declarat câştigător în următoarele situaţii:
    a) dacă participantul la licitaţie declarat câştigător refuză încheierea unui/unor contract(e) în condiţiile comunicate/ publicate de OPCSU, în termenul prevăzut la alin. (1);
    b) dacă participantul la licitaţie declarat câştigător nu depune garanţia financiară de bună execuţie, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 63^1 alin. (1)-(4).
    (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), partea care refuză încheierea unui contract în condiţiile comunicate/ publicate de OPCSU şi/sau, după caz, nu depune garanţia
    financiară de bună execuţie în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 63^1 alin. (1)-(4) trebuie să plătească o penalitate egală cu jumătate din valoarea totală a tranzacţiei (Vt) corespunzătoare respectivului contract, stabilită şi comunicată de OPCSU conform prevederilor art. 62 alin. (2) şi (4).
    (4) În cazul în care un participant la licitaţie declarat câştigător refuză încheierea unui contract în condiţiile comunicate/publicate de OPCSU sau nu depune garanţia financiară de bună execuţie în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 63^1 alin. (1)-(4), acesta va plăti către OPCSU diferenţa pozitivă dintre penalitatea specificată la alin. (3) şi valoarea garanţiei financiare de participare executată de OPCSU, în termenul prevăzut de Convenţia de participare la PCSU. OPCSU efectuează transferul sumei de bani corespunzătoare întregii penalităţi în contul celeilalte părţi."

    5. La articolul 64, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) OPCSU eliberează garanţia financiară de participare, depusă de participanţii la licitaţie declaraţi câştigători, la data la care aceştia fac dovada semnării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate conform comunicărilor prevăzute la art. 62 alin. (2)."

    6. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    OPCSU suspendă desfăşurarea unei sesiuni de licitaţie în următoarele situaţii:
    a) dacă licitaţia nu se închide până la ora 15,30; în această situaţie, după terminarea rundei curente, licitaţia se suspendă şi se reia în următoarea zi lucrătoare la ora 9,00;
    b) dacă apar defecţiuni sau avarii care afectează funcţionarea platformei informatice a PCSU; în această situaţie, licitaţia se suspendă pentru maximum 24 de ore."

    7. La articolul 72, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) să primească înapoi garanţia financiară de participare depusă, dacă nu se îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru executarea ei;"

    8. La articolul 73, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să depună garanţia financiară de participare pentru fiecare sesiune de licitaţie la care doresc să participe;"

    9. La articolul 73, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) să constituie garanţia financiară de bună execuţie în favoarea FUI, în termenul şi condiţiile prevăzute de prezentul regulament dacă este declarat câştigător în urma unei sesiuni de licitaţie;"

    10. La articolul 73, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) să plătească penalitatea prevăzută de prezentul regulament şi de Convenţia de participare la PCSU, în cazul în care refuză încheierea unui contract în condiţiile comunicate/publicate de OPCSU sau nu depune garanţia financiară de bună execuţie în termenul şi condiţiile prevăzute de prezentul regulament."

    11. La articolul 74, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să încaseze penalitatea prevăzută de prezentul regulament şi de Convenţia de participare la PCSU, în cazul în care partenerul/partenerii din tranzacţiile bilaterale comunicate de OPCSU refuză încheierea contractului sau nu constituie garanţia financiară de bună execuţie."

    12. În anexă, la punctul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Depunerea garanţiilor financiare de participare (maximum 5 zile de la anunţ) Z-23"

    13. În anexă, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. Stabilirea şi transmiterea cantităţilor aferente contractelor bilaterale dintre FUI şi participanţii la licitaţie declaraţi câştigători Z-9
    8 zile"

    14. În anexă, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11. Încheierea contractelor bilaterale de vânzare-cumpărare energie electrică şi depunerea garanţiilor financiare de bună execuţie Z-1
    o zi"    ART. II
    Contractul-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După secţiunea „Facturare şi condiţii de plată“ se introduce o nouă secţiune, secţiunea „Executarea garanţiei financiare de bună execuţie“, care va conţine un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "Executarea garanţiei financiare de bună execuţie
    ART. 13^1
    Cumpărătorul are dreptul să execute garanţia financiară de bună execuţie, în cazul în care vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 7 alin. (2), pentru trei (3) zile într-o perioadă de treizeci (30) de zile."

    2. La articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) să execute garanţia financiară de bună execuţie şi să încaseze contravaloarea acesteia."

    3. La articolul 17, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) să elibereze garanţia financiară de bună execuţie în ziua următoare terminării perioadei contractuale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru executarea ei."

    4. La articolul 20, după litera c) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu următorul cuprins:
    "d) prin reziliere de către cumpărător, dacă în termen de 7 zile de la executarea garanţiei financiare de bună execuţie vânzătorul nu a reluat îndeplinirea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 7 alin. (2), cu excepţia situaţiilor în care, în acest interval de timp, vânzătorul a notificat forţa majoră;
e) prin reziliere de către cumpărător, dacă, după executarea garanţiei financiare de bună execuţie şi reluarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, vânzătorul se găseşte din nou în situaţia de neîndeplinire timp de 3 zile a obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 7 alin. (2);
f) prin reziliere de către vânzător, dacă cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a facturii în termen de 10 zile de la scadenţa acesteia;
g) prin denunţare unilaterală de oricare dintre părţi, cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (5)."

    5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore, definită la art. 1.351 alin. (2) din Codul civil.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea ulterioară a organelor competente de
    la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră şi cu estimarea duratei după care aceasta îşi încetează efectele.
    (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare în termenul prevăzut la alin. (2) nu înlătură efectul exonerator de răspundere al forţei majore, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părţi ca urmare a necomunicării.
    (4) Perioada de forţă majoră încetează atunci când partea care a emis notificarea conform alin. (2) emite o nouă notificare prin care anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din nou toate obligaţiile ce îi revin prin prezentul contract.
    (5) În cazul în care perioada de forţă majoră se prelungeşte pentru mai mult de treizeci (30) de zile consecutive, partea care a primit notificarea de forţă majoră poate denunţa unilateral contractul cu obligaţia de a comunica acest lucru, în scris, celeilalte părţi."

    6. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Niciuna dintre părţi nu poate cesiona drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.
    (2) În cazul cesiunii contractului de către vânzător, cesionarul are obligaţia constituirii garanţiei financiare de bună execuţie conform reglementărilor aplicabile, anterior datei de la care cesiunea devine efectivă. A doua zi după ce cesiunea devine efectivă, cumpărătorul are obligaţia să elibereze garanţia financiară de bună execuţie constituită de cedent, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru executarea ei."

    7. În tabelul din anexa nr. 1 la contract, după termenul ANRE se introduce termenul Garanţie financiară de bună execuţie, cu următoarea definiţie:
    "Document de garanţie emis de o bancă din România agreată de cumpărător, constând în sume de bani şi/sau instrumente financiare (scrisoare de garanţie bancară, garanţii de plată, bilete la ordin avalizate de o bancă comercială etc.) constituite în favoarea cumpărătorului de către vânzător conform reglementărilor aplicabile"    ART. III
    Producătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanţă şi Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Niculae Havrileţ

    Bucureşti, 17 mai 2017.
    Nr. 35.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016