Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 35 din 13 martie 2014  privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 35 din 13 martie 2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
    În temeiul art. 33^1 alin. (5) şi art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte:
    a) condiţiile şi procedurile pentru realizarea următoarelor măsuri de sprijin:
    1. menţinerea în activitate în funcţii de poliţist a poliţistului rănit apt să desfăşoare anumite activităţi profesionale, denumit în continuare poliţist rănit compatibil;
    2. numirea în funcţii de poliţist a fostului poliţist rănit;
    3. înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit;
    4. numirea în funcţii de poliţist, respectiv angajarea ca personal contractual în unităţi ale MAI a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit, precum şi a soţului/soţiei acestuia;
    b) domeniile de activitate în care pot fi menţinute în activitate sau, după caz, numite în funcţii de poliţist persoanele prevăzute la lit. a) pct. 1 şi 2;
    c) componenţa, organizarea şi atribuţiile Comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, denumită în continuare Comisie.
    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au următorul înţeles:
    a) poliţist rănit - poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare;
    b) poliţist rănit compatibil - poliţistul rănit, încadrat în gradul III de invaliditate, al cărui raport de serviciu nu a încetat;
    c) fost poliţist rănit - persoana al cărui raport de serviciu a încetat, ca urmare a rănirii printr-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, încadrată în gradul III de invaliditate;
    d) poliţist decedat - poliţistul care şi-a pierdut viaţa ca urmare a unui accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare;
    e) copiii poliţistului - copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau a poliţistului rănit;
    f) soţul poliţistului - soţul/soţia poliţistului decedat sau a poliţistului rănit;
    g) unităţi ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare prevăzut cu funcţii de poliţist sau cu funcţii de personal contractual;
    h) unitatea MAI interesată:
    1. structura organizatorică a MAI în care îşi desfăşoară/şi-a desfăşurat activitatea poliţistul rănit sau, după caz, poliţistul decedat;
    2. structura organizatorică a MAI care a preluat activitatea celei prevăzute la pct. 1 sau, dacă nu mai există, eşalonul superior al structurii desfiinţate;
    i) şeful direct - inspectorul general/similar, conducătorul unităţii aparatului central al MAI sau conducătorul unităţii subordonate unei unităţi a aparatului central;
    j) post vacant:
    1. atunci când se referă la poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist rănit - postul căruia îi sunt asociate sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi circumscrise domeniilor de activitate stabilite potrivit prezentului ordin;
    2. atunci când se referă la copiii poliţistului sau soţul poliţistului - postul care ar putea fi ocupat de aceştia, în condiţiile prezentului ordin;
    k) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile ale căror cerinţe de ocupare corespund studiilor, experienţei şi calificării beneficiarilor prezentului ordin;
    l) restantul morfofuncţional - procentul de capacitate adaptativă a unei persoane aflate în invaliditate care îi permite desfăşurarea activităţilor de autoîngrijire, autoconducere şi autoservire, a activităţilor cotidiene, precum şi a unor activităţi profesionale, calculat potrivit formulei: 100% - incapacitate adaptivă (I.A.);
    m) incapacitatea adaptativă (I.A.) - limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul natural şi social, generate de tulburări morfologice şi funcţionale diverse şi exprimate procentual în cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativă normală.
    ART. 3
    (1) Măsurile de sprijin prevăzute de prezentul ordin se acordă la cerere.
    (2) Nu pot fi formulate cereri în condiţiile prezentului ordin, în situaţia în care invaliditatea sau decesul a intervenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei fapte prevăzute de legea penală, pentru care poliţistul a fost condamnat definitiv.
    (3) Copiii poliţistului pot formula cerere pentru acordarea unei singure măsuri de sprijin.
    (4) Beneficiarii măsurilor de sprijin care îşi încetează raporturile de serviciu/muncă la cerere sau din motive imputabile acestora, precum şi copiii poliţistului exmatriculaţi din instituţii de învăţământ ale MAI nu mai pot formula altă cerere în condiţiile prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Din decizia medicală emisă de Comisia de expertiză medico-militară teritorială şi avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară, denumită în continuare decizie medicală avizată, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru serviciul poliţienesc au ca legătură de cauzalitate un accident de muncă cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Din certificatul-decizie medicală emis în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări, denumit în continuare certificat-decizie medicală, solicitat ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru serviciul poliţienesc sau, după caz, decesul au ca legătură de cauzalitate un accident survenit în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului în poliţie.

    CAP. II
    Menţinerea în activitate în funcţii de poliţist a poliţistului rănit compatibil şi numirea în funcţii de poliţist a fostului poliţist rănit

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune

    ART. 5
    Domeniile de activitate în care poliţistul rănit compatibil poate fi menţinut în activitate sau în care fostul poliţist rănit poate fi numit în funcţii de poliţist sunt următoarele:
    a) asigurare logistică/tehnico-materială;
    b) financiar-contabil;
    c) asistenţă medicală;
    d) asistenţă juridică;
    e) informare şi relaţii publice;
    f) resurse umane;
    g) învăţământ;
    h) analiza informaţiilor;
    i) cercetarea şi prevenirea criminalităţii;
    j) cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă;
    k) comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    l) secretariat şi informaţii clasificate;
    m) management organizatoric şi operaţional;
    n) exploatare tehnică.
    ART. 6
    (1) Cererea se depune la secretariatul unităţii MAI interesate împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant şi se soluţionează în maximum 45 de zile de la data înregistrării.
    (2) Cererea trebuie să cuprindă şi opţiunile cu privire la domeniile de activitate, stabilite conform art. 5, unităţile MAI, localităţile sau/şi regiunile geografice în care solicitantul acceptă să fie menţinut în activitate sau numit în funcţie.
    ART. 7
    (1) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind menţinerea în activitate în funcţii de poliţist, în fotocopie, sunt:
    a) actul de identitate;
    b) decizia medicală avizată;
    c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM).
    (2) Documentele care trebuie depuse odată cu cererea privind numirea în funcţii de poliţist, în fotocopie, sunt:
    a) actul de identitate;
    b) cea mai recentă decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;
    c) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
    d) decizia de pensionare.
    ART. 8
    Menţinerea în activitate în funcţii de poliţist şi numirea în funcţii de poliţist se fac prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea şefului direct.
    ART. 9
    (1) Menţinerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) poliţistul a depus o cerere pentru menţinerea în activitate, în condiţiile prezentului ordin, anterior încetării raporturilor de serviciu;
    b) postul ocupat de către poliţistul rănit compatibil este în unul dintre domeniile prevăzute la art. 5 sau există un post vacant;
    c) poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist rănit îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului, cu excepţia celei referitoare la aptitudinea medicală;
    d) există avizul favorabil al Comisiei.
    (2) Numirea în funcţii de poliţist se face fără examen sau concurs, dacă:
    a) fostul poliţist rănit a depus cerere pentru numirea într-o funcţie, în condiţiile prezentului ordin, ulterior încetării raporturilor de serviciu;
    b) există un post vacant;
    c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d);
    d) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile şi criteriile prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI.
    ART. 10
    (1) Postul vacant se identifică de către structura de resurse umane ce deserveşte unitatea MAI interesată, denumită în continuare structura de resurse umane interesată, care desfăşoară, succesiv, în funcţie de opţiunile exprimate în cerere potrivit art. 6 alin. (2), următoarele activităţi:
    a) verificarea existenţei unui post vacant în unitatea MAI interesată;
    b) iniţierea demersurilor de aprobare a suplimentării statului de organizare al unităţii MAI interesate, pentru crearea unui post vacant;
    c) consultarea altor unităţi ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, după caz, al Direcţiei generale management resurse umane -, pentru verificarea existenţei unui post vacant.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru cererile privind menţinerea în activitate.
    (3) Comunicarea postului vacant, realizată de unitatea MAI consultată potrivit alin. (1) lit. c), trebuie însoţită şi de fişa postului aferentă.
    ART. 11
    În situaţia în care au fost identificate posturi vacante, structura de resurse umane interesată analizează cererea din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului şi prezintă şefului unităţii MAI interesate un referat care cuprinde şi lista posturilor vacante compatibile.
    ART. 12
    (1) În termen de două zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante compatibile şi a fişei posturilor respective, solicitantul îşi exprimă, în scris, opţiunea privind ocuparea unui post vacant.
    (2) Opţiunea exprimată potrivit alin. (1) se aduce la cunoştinţa unităţilor MAI consultate care au comunicat existenţa unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.
    ART. 13
    (1) Posturile vacante identificate şi comunicate de unităţile MAI consultate potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare, până la primirea informării prevăzute la art. 12 alin. (2).
    (2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unităţii MAI consultate, pentru ocuparea acelui post potrivit necesităţilor MAI.
    ART. 14
    De la data exprimării opţiunii prevăzute la art. 12 alin. (1), solicitantul poate fi programat pentru efectuarea evaluării psihologice de către Centrul de Psihosociologie al MAI.
    ART. 15
    Structura de resurse umane interesată transmite Comisiei cererea depusă de poliţistul rănit compatibil sau de fostul poliţist rănit, declarat "apt" din punct de vedere psihologic, împreună cu documentele prevăzute la art. 7, precum şi fotocopii ale următoarelor documente:
    a) referatul prevăzut la art. 11;
    b) fişa postului vacant pentru care a optat solicitantul;
    c) fişa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcţia pe care urmează a fi menţinut poliţistul rănit compatibil sau numit fostul poliţist rănit, completată de persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) rezultatul evaluării psihologice.
    ART. 16
    Avizul Comisiei, favorabil menţinerii în activitate sau numirii în funcţii de poliţist, cererea şi întreaga documentaţie, precum şi propunerea şefului direct se înaintează de structura de resurse umane interesată la Direcţia generală management resurse umane, care iniţiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne.
    ART. 17
    (1) Cererea se clasează, printr-un raport motivat, în următoarele situaţii:
    a) nu a fost identificat niciun post vacant;
    b) solicitantul nu îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului;
    c) solicitantul nu îşi exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant;
    d) solicitantul a fost declarat "inapt" la evaluarea psihologică;
    e) solicitantul a primit un aviz nefavorabil de la Comisie.
    (2) O copie a raportului de clasare se comunică solicitantului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii speciale privind procedurile pentru menţinerea în activitate în funcţii de poliţist

    ART. 18
    Cererea pentru menţinerea în activitate în funcţii de poliţist se depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei medicale avizate.
    ART. 19
    Pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data soluţionării acesteia, poliţistul rănit compatibil se află în concediu medical, fără a se depăşi durata maximă a concediului medical prevăzută de lege.
    ART. 20
    (1) Raportul de serviciu al poliţistului rănit compatibil încetează, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data avizării deciziei medicale de încadrare în gradul III de invaliditate de către Comisia centrală de expertiză medico-militară, atunci când intervine una dintre situaţiile care determină clasarea cererii, potrivit art. 17 alin. (1).
    (2) Raportul de serviciu al poliţistului rănit compatibil încetează, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, la data împlinirii duratei maxime a concediului medical prevăzut de lege, dacă aceasta a intervenit înainte de soluţionarea cererii de menţinere în activitate. În acest caz, procedurile demarate pentru soluţionarea cererii privind menţinerea în activitate se continuă în mod corespunzător.

    CAP. III
    Înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI a copiilor poliţistului

    ART. 21
    (1) Copiii poliţistului pot fi înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ a MAI, la cererea acestora, adresată ministrului afacerilor interne.
    (2) Înmatricularea se realizează în anul I de studii/studii universitare de licenţă, la data începerii anului şcolar/universitar, cu respectarea cifrei de şcolarizare.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi transferaţi în instituţiile de învăţământ ale MAI şi, ulterior, înmatriculaţi pe parcursul anului şcolar/universitar şi/sau în alţi ani de studii, cu respectarea reglementărilor în domeniu, exclusiv elevii/studenţii instituţiilor de învăţământ cu profil/specializări similare celor în care se transferă.
    ART. 22
    (1) Înmatricularea într-o instituţie de învăţământ a MAI se realizează în situaţia în care, cumulativ, copilul poliţistului:
    a) îndeplineşte condiţiile generale şi criteriile specifice pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ a MAI, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) promovează probele eliminatorii organizate la unităţile teritoriale: examinarea medicală şi evaluarea psihologică;
    c) promovează probele eliminatorii la concursul de admitere: contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.
    (2) Pentru definitivarea transferului prevăzut la art. 21 alin. (3), copilul poliţistului trebuie să promoveze şi examenele de diferenţă, dacă este cazul.
    (3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se verifică potrivit calendarului şi procedurii de recrutare şi selecţie pentru admiterea în instituţia de învăţământ a MAI, similar celorlalţi candidaţi.
    ART. 23
    Dosarul de recrutare conţine, pe lângă documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI, şi următoarele documente, depuse în fotocopie:
    a) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
    b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat;
    c) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul.
    ART. 24
    Copiii poliţistului sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute pentru înscrierea, admiterea, înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI.
    ART. 25
    Direcţia formare iniţială şi continuă monitorizează modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol şi, după caz, rezervă cifrele de şcolarizare pentru copiii poliţiştilor.

    CAP. IV
    Numirea în funcţii de poliţist sau angajarea ca personal contractual a copiilor poliţistului şi a soţului poliţistului

    ART. 26
    (1) Copiii poliţistului, precum şi soţul poliţistului pot fi numiţi în funcţii de poliţist sau angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale MAI, dacă îndeplinesc condiţiile legale.
    (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de copiii poliţistului şi de soţul poliţistului sunt cele prevăzute de Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de legislaţia muncii, precum şi cele prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI.
    ART. 27
    (1) Cererea privind numirea în funcţii de poliţist sau angajarea ca personal contractual, formulată de copiii poliţistului sau de soţul poliţistului, se depune la secretariatul unităţii MAI interesate.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie însoţită de următoarele documente:
    a) actul de identitate al solicitantului;
    b) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, după caz;
    c) certificatul de deces al poliţistului, dacă e cazul;
    d) FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului;
    e) documente din care să reiasă gradul de rudenie cu poliţistul decedat sau cu poliţistul rănit, precum: certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie etc.;
    f) curriculum vitae, însoţit de documentele care atestă studiile sau formarea profesională;
    g) certificat de cazier judiciar.
    (3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) fac parte din dosarul de recrutare, constituit potrivit reglementărilor în domeniul resurselor umane aplicabile în MAI.
    ART. 28
    În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, structura de resurse umane interesată verifică dosarul de recrutare şi, după caz, solicită completarea acestuia, prin depunerea documentelor necesare.
    ART. 29
    (1) După încheierea activităţilor prevăzute la art. 28, structura de resurse umane interesată prezintă şefului unităţii MAI interesate dosarul de recrutare, însoţit de un referat cuprinzând situaţia poliţistului decedat sau a poliţistului rănit rezultată din verificările efectuate în dosarul personal al acestuia.
    (2) În termen de 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane interesată identifică posturile vacante existente la nivelul unităţii MAI interesate şi întocmeşte lista posturilor vacante compatibile.
    (3) Atunci când, potrivit alin. (2), sunt identificate mai multe posturi vacante, şeful unităţii MAI interesate stabileşte, în raport cu necesităţile de personal, priorităţile de ocupare a posturilor vacante.
    ART. 30
    În situaţia în care la nivelul unităţii MAI interesate nu există niciun post vacant, identificarea postului vacant se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. c) şi ale art. 11-13.
    ART. 31
    (1) De la data exprimării opţiunii pentru ocuparea unui post, copiii poliţistului sau soţul poliţistului, după caz, pot fi programaţi pentru susţinerea verificărilor din punct de vedere medical, fizic şi psihic, în cadrul structurilor specializate ale MAI.
    (2) Documentele prin care sunt declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihologic şi celelalte documente ale dosarului de recrutare se înaintează, dacă este cazul, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, pentru emiterea ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie sau de angajare ca personal contractual.
    ART. 32
    (1) În situaţia în care copiii poliţistului sau soţul poliţistului îndeplinesc condiţiile şi criteriile legale prevăzute pentru numirea în funcţii de poliţist sau încadrarea ca personal contractual şi nu s-a identificat niciun post vacant, cererea rămâne în evidenţa unităţii MAI interesate până la identificarea unui post vacant care poate fi ocupat conform solicitării, dar nu mai mult de 6 luni.
    (2) Cererea se clasează dacă:
    a) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile şi criteriile legale pentru numirea în funcţii de poliţist sau încadrarea ca personal contractual;
    b) nu a fost identificat niciun post vacant în termenul prevăzut la alin. (1).

    CAP. V
    Componenţa, organizarea şi atribuţiile Comisiei

    ART. 33
    (1) Comisia prevăzută la art. 1 lit. c) îşi desfăşoară activitatea pe lângă Direcţia medicală a MAI, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte: şeful Serviciului asistenţă medicală din Direcţia medicală a MAI;
    b) membri:
      (i) medic specialist/primar medicina muncii din MAI;
      (ii) medic specialist/primar expertiza capacităţii de muncă din MAI;
      (iii) psiholog clinician din MAI;
      (iv) specialist inspecţia muncii - securitate şi sănătate în muncă din cadrul Direcţiei generale management resurse umane;
    c) secretar: agent de poliţie din cadrul Direcţiei medicale a MAI.
    (2) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (3) Pentru buna funcţionare a Comisiei, prin ordinul prevăzut la alin. (2) se desemnează un număr egal de supleanţi pentru preşedinte, membrii titulari şi secretar.
    (4) Ori de câte ori este cazul, în dispoziţia de zi pe unitate a Direcţiei medicale se consemnează întrunirea Comisiei în şedinţă.
    ART. 34
    (1) Comisia se întruneşte în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condiţiile art. 15.
    (2) În cazul în care documentaţia transmisă Comisiei este completă, medicul specialist/primar de medicina muncii întocmeşte fişa de aptitudine a poliţistului rănit compatibil sau, după caz, a fostului poliţist rănit.
    (3) În situaţia în care documentele sunt insuficiente pentru întocmirea fişei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la Comisie. Comisia poate solicita internarea în spital sau documente medicale suplimentare.
    (4) Comisia, în baza documentelor prevăzute la art. 15 şi a fişei de aptitudine prevăzute la alin. (2), întocmeşte avizul, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (5) Avizul se redactează în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie:
    a) un exemplar se anexează procesului-verbal de şedinţă al Comisiei;
    b) două exemplare se transmit structurii de resurse umane interesate, din care un exemplar se înmânează poliţistului rănit compatibil sau fostului poliţist rănit. Exemplarul titularului se înmânează sub semnătură, în situaţia în care poliţistul rănit compatibil sau fostul poliţist rănit este prezent la şedinţa Comisiei.
    (6) Avizul este definitiv.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 35
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2014.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor şi studenţilor între şi în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi de la acestea în instituţii de învăţământ civile"*1) îşi încetează aplicabilitatea în ceea ce priveşte măsurile prevăzute pentru copiii poliţiştilor.
-------------
    *1) Ordinul ministrului de interne nr. 315/2002 pentru aprobarea "Normelor privind transferul elevilor şi studenţilor între şi în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi de la acestea în instituţii de învăţământ civile" nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

    ART. 36
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 13 martie 2014.
    Nr. 35.

    ANEXĂ

    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI EVALUARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
    Nr. ......... din ..............
    (Nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de şedinţă.)


                                      AVIZ
                                   - model -

    În conformitate cu prevederile art. 33^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, în baza următoarelor acte:
    1. fişa postului nr. ...... din .......... (unitatea, structura, compartimentul - după cum sunt prevăzute în fişa postului) .........., înregistrată cu nr. ...... din ...............;
    2. fişa de identificare a factorilor de risc profesional nr. ....... din ..........., emisă de .........(unitatea, structura).........;
    3. formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) nr. ...... din ..........., emisă de .........(unitatea, structura)........, sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ....... din .........., emis de .......(unitatea, structura)..........;
    4. fişa de aptitudine-medicina muncii nr. ........ din ............., emisă de ...................,
    5. rezultatul evaluării psihologice nr. .......... din ............., emis de ................... .
    Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă stabileşte că atribuţiile postului sunt compatibile/incompatibile cu restantul morfofuncţional şi pot fi/nu pot fi îndeplinite de doamna/domnul .................... .
    Vor fi respectate următoarele recomandări: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Preşedintele comisiei: ............................................
    Membrii comisiei:
    1. ................................................................
    2. ................................................................
    3. ................................................................
    4. ................................................................


                                       ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Gabi Valcea
21 Martie 2014
O mare magarie...Adica politistul care s-a inbolnavit de frig ,de inima ,de stres cumplit sau de alte boli care au legatura cu serviciul de politist sau militar nu beneficiaza de nimic ci doar politistul ranit din accident de munca.[batut ,impuscat sau ranit de cutit ]Adica cei care si-au facut treaba bine au lucrat in conditi meteo extreme [pana s-au imbolnavit] si au prins mii de infractori nu sunt buni ci doar cei incompetenti care creeaza probleme si evenimente si se lasa batuti sau injunghiati de infractori [cei raniti prin impuscare merita ajutati deoarece nu se pot opune ] ..Morala e asta..Cu cat esti mai incompetent si apari la evenimente nedorite[mai ales la tv] statul te ajuta, daca esti valoros locul tau nu e in politie sau armata.La fel gandeste si masa verde care l-a pus pe Igas sa dea afara doar politistii corecti si cinstiti iar de cei cercetati penal pentru diferite infractiuni nu s-a atins deoarece ''erau aparati de lege pana la o decizie definitiva a instantelor'' ,Si majoritatea coruptilor au ramas in sistemul corupt al Mai si le rad in fata politistilor corecti [dar acum someri] care nu-au orientat la o mita mica ca sa scape doar cu o amenda penala .Aveau si ei acum loc de munca.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016