Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 340 din 16 mai 2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati si servicii in domeniul insamantarilor artificiale la animale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 340 din 16 mai 2013  pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati si servicii in domeniul insamantarilor artificiale la animale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 340 din 16 mai 2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati si servicii in domeniul insamantarilor artificiale la animale

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 24 mai 2013

    Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 77.799 din 16 mai 2013,
    în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se aprobă procedurile de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale, prevăzute în anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
-----
    *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    (2) Procedurile care stabilesc cadrul de desfăşurare a activităţii de autorizare a centrelor de colectare, centrelor de depozitare, asociaţiilor judeţene de crescători de animale şi a operatorilor de însămânţări artificiale sunt următoarele:
    a) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectarea şi comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine, prevăzută în anexa nr. 1;
    b) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la specia bovine, prevăzută în anexa nr. 2;
    c) procedura de autorizare pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine, prevăzută în anexa nr. 3;
    d) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale, prevăzută în anexa nr. 4;
    e) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, prevăzută în anexa nr. 5.
    ART. 2
    În sensul procedurilor prevăzute la art. 1, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate competentă - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" împreună cu reţeaua sa teritorială;
    b) comercializare - acţiunea de livrare a materialului seminal congelat de un operator economic autorizat, către un distribuitor autorizat;
    c) distribuitor - asociaţie judeţeană de crescători de animale autorizată care achiziţionează şi distribuie material seminal congelat, pe baza unui contract încheiat la începutul anului, la solicitarea crescătorilor de animale, cu avizul autorităţii competente teritoriale, către operatorii de însămânţări artificiale autorizaţi, consideraţi utilizatori;
    d) utilizator - operatorul de însămânţări artificiale autorizat, care prestează activităţi de însămânţări artificiale;
    e) controale zootehnice - controalele la faţa locului şi controalele administrative efectuate în unităţile autorizate, care prestează activităţi în domeniul ameliorării animalelor.
    ART. 3
    Verificarea îndeplinirii criteriilor de autorizare şi eliberarea autorizaţiilor se fac de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                           p. Ministrul agriculturii
                             şi dezvoltării rurale,
                                Achim Irimescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 16 mai 2013.
    Nr. 340.


    ANEXA 1

                  Procedura de autorizare prestare de servicii
        pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectarea şi
        comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine


    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 834/2010, autorizează din punct de vedere zootehnic unităţile de testare a taurilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) organizarea şi executarea lucrărilor de testare a taurilor după performanţe proprii şi după descendenţi, obligatoriu pentru fiecare rasă, care constituie obiectul de activitate, în vederea utilizării lor la însămânţări artificiale, în conformitate cu acordurile semnate cu asociaţiile de ameliorare a rasei;
    b) producerea materialului seminal congelat de la tauri în testare şi tauri testaţi în scopul realizării obiectivelor programelor de ameliorare, pe rase;
    c) monitorizarea comerţului intracomunitar şi a importului din ţări terţe de material seminal congelat şi/sau embrioni, destinat ameliorării genetice;
    d) monitorizarea mişcărilor de material seminal congelat (stoc, intrări, ieşiri);
    e) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului genetic la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";
    b) Legea zootehniei nr. 72/2002;
    c) O.M. nr. 218/2010, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    d) Directiva 88/407/CEE, modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE;
    e) Directiva 89/556/CEE;
    f) Decizia 2007/846/CEE;
    g) Directiva 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat.
    ART. 5
    Codurile CAEN corespunzătoare activităţii (serviciului) de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
-----
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, g, h se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de colectare (anexa nr. 1a);
    b) actul constitutiv al societăţii, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru testarea reproducătorilor, colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale, şi contract încheiat cu o asociaţie acreditată care menţine registre genealogice, pentru fiecare rasă care constituie obiectul de activitate, cu privire la testarea taurilor proveniţi din mame de tauri şi utilizarea lor la însămânţări artificiale;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale;
    i) Punctul g nu se aplică în cazul în care autorizaţia este emisă numai pentru activităţile de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat.
    ART. 8
    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la secretariatul autorităţii competente.
    (3) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită operatorului economic completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (4) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANARZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, împreună cu reprezentantul MADR desemnat, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 1b).
    (5) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.
    ART. 9
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

    CAP. VI
    Condiţiile zootehnice pentru autorizarea centrelor de colectare a materialului seminal

    Condiţii zootehnice generale

    ART. 11
    Centrele de colectare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (1) Centrul trebuie să dispună de adăposturi pentru întreţinerea taurilor şi/sau bivolilor în testare după performanţe proprii, pentru taurii şi/sau bivolii donatori, adăpost pentru carantina şi izolarea animalelor, spaţii aferente desfăşurării fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare şi difuzare a materialului seminal, spaţiu separat pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea echipamentelor, precum şi încăperi anexe cu următoarea destinaţie: magazie de furaje, magazie pentru aparatură, instrumentar şi diverse materiale.
    (2) Centrul trebuie să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare şi difuzare a materialului seminal.
    (3) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.
    (4) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.
    (5) Obligatoriu aparatele din dotare se vor verifica şi etalona conform cărţilor tehnice de utilizare a acestora.
    (6) Să fie construite sau izolate astfel încât să împiedice orice contact cu animale care se află în exterior.
    (7) Să fie construite astfel încât adăposturile animalelor, precum şi cele pentru colectarea, prelucrarea şi depozitarea materialului seminal, să poată fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă.
    (8) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.
    (9) Centrul trebuie să deţină personal tehnic de specialitate, pregătit corespunzător în ceea ce priveşte procedurile de lucru pe flux tehnologic.
    (10) Centrele de colectare trebuie să fie supravegheate permanent de un medic veterinar al centrului, abilitat de autoritatea competentă.
    (11) Dozele de material seminal congelat trebuie să fie signate corespunzător şi vizibil, care să permită stabilirea cu uşurinţă a datei de colectare a materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, numărul autorizaţiei centrului de colectare.
    (12) Materialul biologic (tauri şi/sau m.s.c.), trebuie să fie certificat sanitar veterinar de către autoritatea competentă pentru testele menţionate în Directiva 64/432/CEE, cu aviz sanitar veterinar favorabil sănătos.
    (13) Materialul biologic (tauri, m.s.c., embrioni), trebuie să provină din comerţul intracomunitar şi/sau ţări terţe, din centre autorizate, care figurează pe listele transmise de autorităţile competente ale statelor respective, publicate de Comisia Europeană.
    (14) Aprobarea, după caz a taurilor şi a m.s.c.-ului din import pentru utilizarea la însămânţări artificiale, se face în condiţiile în care taurii şi/sau m.s.c.-ul au primit codul RO, iar valoarea genetică stabilită pe baza ultimei evaluării genetice se încadrează în valorile de ameliorare stabilite, în funcţie de rasă.
    (15) În centrele de colectare autorizate pot fi depozitaţi embrioni congelaţi cu, condiţia ca:
    - această depozitare să fie autorizată de autoritatea competentă;
    - embrionii să fie în conformitate cu cerinţele Directivei 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţările terţe de embrioni de animale domestice din specia bovină;
    - embrionii să fie depozitaţi în recipiente (containere) separate, în spaţiile prevăzute pentru depozitarea materialului seminal congelat.

    Condiţii zootehnice specifice

    Condiţii zootehnice pentru testarea aptitudinilor de reproducţie

    ART. 12
    (1) Tăuraşii introduşi în testul TPP vor fi verificaţi în laboratoare autorizate în vederea confirmării paternităţii.
    (2) Tăuraşii depistaţi cu anomalii ereditare sunt eliminaţi de la testare.
    ART. 13
    (1) Aprecierea tăuraşilor după capacitatea de reproducţie se execută în perioada de vârstă 7 - 16 luni.
    (2) Etapele de apreciere a capacităţii de reproducţie sunt:
    1. dresajul tăuraşilor;
    2. controlul funcţiei sexuale (libidou, comportament sexual, parametri spermatici, testul de epuizare, pretabilitatea la congelare a materialului seminal);
    3. stabilirea destinaţiei tăuraşilor;
    4. formarea şi difuzarea pachetelor de doze, în vederea testării după descendenţă;
    5. testul de capacitate fecundantă (fertilitatea).
    1. Dresajul tăuraşilor are drept scop obişnuirea acestora cu sistemul artificial de exploatare şi menţinerea reflexelor condiţionat pozitive, specifice fiecărui individ.
    2. Aprecierea comportamentului sexual şi a libidoului, se face pe bază de note în scara 1 - 5. Reflexele de erecţie şi ejaculare se vor nota separat, în scara 1 - 5.
    a) Aprecierea libidoului:
    - nota 1 = indiferenţă faţă de manechin, deşi tăuraşul este îndemnat să execute saltul;
    - nota 2 = interes scăzut pentru efectuarea împerecherii, manifestă încercări vagi de executare a saltului, în caz de executare saltul este ezitant caracterizat prin jaret închis în timpul saltului;
    - nota 3 = execută saltul pe manechin după evidente şi repetate ezitări, manifestă slab reflexul de îmbrăţişare şi este slab exteriorizat reflexul de zvâcnire caracteristic;
    - nota 4 = execută saltul violent, urmat imediat de reflexele de îmbrăţişare şi zvâcnire corect efectuate;
    - nota 5 = execută saltul în mod evident şi corect, atenţia tăuraşului este îndreptată numai asupra manechinului, reflexele de îmbrăţişare şi de zvâcnire sunt manifestate corect.
    b) Aprecierea manifestării reflexelor de erecţie şi ejaculare la vaginul artificial:
    - nota 1 = lipsa erecţiei sau erecţia incompletă a penisului;
    - nota 2 = erecţie satisfăcătoare, nu caută vulva, ejaculare în furou;
    - nota 3 = erecţie bine exteriorizată, căutarea evidentă a vulvei, fără ejaculare;
    - nota 4 = erecţie bine exteriorizată, căutare energică a vulvei, ejaculare întârziată;
    - nota 5 = erecţia penisului la vederea manechinului, căutarea energică a vaginei, ejaculare rapidă cu zvâcnire evidentă.
    În perioada de vârstă 12 - 13 luni se recoltează un ejaculat pe săptămână şi se apreciază parametrii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal brut (volumul, mobilitatea, concentraţia). Notarea parametrilor spermatici se face în scara 1 - 5, după cum urmează:
    - nota 1 = între 30 - 40% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 2 = între 50 - 60% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 3 = între 60 - 70% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 4 = între 70 - 80% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 5 = peste 80% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    La vârsta de 13 \'bd luni tăuraşul va fi supus unui test de epuizare (numărul maxim de ejaculate obţinute în interval de o oră), cu aprecierea parametrilor cantitativi şi calitativi ai materialului seminal brut (volumul, densitatea, mobilitatea, concentraţia). Notarea testului de epuizare se face în scara 1 - 5, după cum urmează:
    - nota 1 = se prelevează un ejaculat în intervalul de o oră;
    - nota 2 = se prelevează două ejaculate în intervalul de o oră;
    - nota 3 = se prelevează trei ejaculate în intervalul de o oră;
    - nota 4 = se prelevează patru ejaculate în intervalul de o oră;
    - nota 5 = se prelevează minimum cinci ejaculate în intervalul de o oră;
    În perioada de vârstă 13 \'bd - 14 luni se apreciază pretabilitatea la congelare a materialului seminal. În această perioadă vor fi prelucrate ejaculatele care au următorii parametri spermatici minimali: volumul 2 ml, mobilitatea 0,70%, concentraţia 600 x 10^6. Notarea pretabilităţii la congelare a materialului seminal, se face în scara 1 - 5, după cum urmează:
    - nota 1 = materialul seminal nu se pretează la congelare;
    - nota 2 = între 30 - 40% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    - nota 3 = între 40 - 50% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    - nota 4 = între 50 - 60% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    - nota 5 = peste 60% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    3. În funcţie de rezultatele obţinute la aprecierea capacităţii de reproducţie centrele de colectare stabilesc destinaţia tăuraşilor:
    - reformat (inapt pentru reproducţie), tăuraşii care primesc note între 1 sau 2 la comportamentul sexual, indicii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal şi testul de epuizare;
    - destinat pentru monta naturală, tăuraşii care primesc note între 3 şi 5 la comportamentul sexual, indicii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal, testul de epuizare şi note între 1 sau 2 la testul pentru pretabilitatea la congelare a materialului seminal;
    - destinat pentru producerea materialului seminal congelat, tăuraşii care primesc note între 3 şi 5 la comportamentul sexual, indicii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal, testul de epuizare şi pretabilitatea la congelare a materialului seminal.
    Se exclud de la faza de reproducător tăuraşii care au fost declaraţi inapţi pentru reproducţie.
    4. În perioada de vârstă 14 - 16 luni ejaculatele prelevate şi prelucrate, corespunzătoare din punct de vedere al parametrilor spermatici, vor constitui pachetele de doze. La formarea pachetelor de doze se admite numai materialului seminal congelat cu o mobilitate a spermatozoizilor după decongelare de minimum 0,35. Obligatoriu la vârsta de 16 luni, pachetul de 1000 doze material seminal congelat, trebuie să fie gata pentru difuzare.
    5. Difuzarea şi utilizarea pachetelor de doze, în vederea stabilirii fertilităţii (determinarea capacităţii fecundante) şi obţinerea descendenţei, se face conform legislaţiei în vigoare.
    Asociaţiile/organizaţiile implicate în procesul de reproducţie vor informa centrele de colectare, asupra rezultatelor capacităţii fecundante.
    (3) Tăuraşii reuşiţi în urma testului performanţei proprii şi a celui de reproducţie, trec după difuzarea pachetelor în categoria "tauri în aşteptare", până la apariţia primelor rezultate a testului după descendenţi pentru producţia de lapte. Centrul de colectare decide asupra modalităţii de menţinere a taurilor în aşteptare, în una din următoarele forme:
    a) menţinerea taurilor în viaţă în centrul de colectare;
    b) menţinerea taurilor în viaţă în ferma de origine, dacă există un contrect în acest sens;
    c) realizarea unui stoc minim de 15.000 doze m.s.c., urmată de sacrificarea taurului.
    (4) Tăuraşii care au fost eliminaţi la finalizarea testului TPP se pot utiliza la montă naturală.

    Condiţii zootehnice pentru materialul biologic (tauri, m.s.c.)

    ART. 14
    (1) Materialul biologic (tauri şi/sau m.s.c. indiferent de rasă), pentru a fi acceptat într-un centru de colectare trebuie să fie supus unei perioade de carantină de cel puţin 28-30 de zile în unităţi special autorizate în acest scop de către autoritatea competentă.
    (2) Acesta trebuie să provină din efective indemne la bolile menţionate în Directiva 64/432/CEE, iar anterior perioadei de carantină să fi fost supuse testelor menţionate în Directiva 64/432/CEE, cu rezultate negative.
    În cazul în care taurul nu provine dintr-un efectiv indemn de IBR/IPV, acesta este supus unui test serologic, al cărui rezultat trebuie să fie negativ.
    (3) Materialul biologic care staţionează într-un centru autorizat de colectare al materialului seminal, este supus cel puţin o dată pe an testelor stabilite în Directiva 64/432/CEE, cu rezultate negative.
    (4) Materialul biologic (tauri şi/sau m.s.c.), trebuie să fie certificat sanitar veterinar de către autoritatea competentă pentru testele menţionate în Directiva 64/432/CEE, cu aviz sanitar veterinar favorabil sănătos.
    ART. 15
    (1) Tauri şi/sau m.s.c.-ul indiferent de rasă, trebuie să provină din cupluri nominalizate (verificarea originii şi valorii genetice). Pentru confirmarea originii se poate utiliza testul de grupă sangvină sau de stabilire a genomului (ADN).
    (2) Să parcurgă etapa de testare după performanţe proprii (PP) până la vârsta de 16 luni.
    (3) Să fie introdus în testul după descendenţi, până la vârsta de 18 luni (maxim).
    (4) Evaluarea valorii de ameliorare a taurilor pentru producţia de lapte se face pe baza performanţelor fiicelor la prima lactaţie, estimată prin procedeul BLUP, sau un alt procedeu mai evoluat. Pentru estimarea valorii de ameliorare sunt utilizate numai lactaţiile cu durata standard de 305 zile. Rezultatele aprecierii primiparelor fiice pe primele 100 zile de lactaţie, este o etapă de preselecţie a taurilor, care rămân în continuare în categoria "aşteptare", până la finalizarea testării după descendenţi pentru producţia de lapte.
    (5) Testarea taurilor după descendenţi pentru producţia de lapte este obligatorie pentru rasele de lapte şi mixte.
    Pentru taurii din rasele de carne şi mixte este obligatorie testarea taurilor după descendenţi pentru producţia de carne.
    (6) Se aprobă pentru însămânţare artificială taurii testaţi după descendenţi cu valoare pozitivă de ameliorare şi precizie peste 50%, precum şi stocurile de m.s.c. de la taurii ieşiţi din efectiv, care îndeplinesc aceleaşi condiţii.
    ART. 16
    (1) Aprobarea taurilor şi a m.s.c.-ului din import pentru utilizarea la însămânţări artificiale, se face în condiţiile în care taurii şi/sau m.s.c.-ul au primit codul RO, au valoare pozitivă de ameliorare şi precizie peste 50%, confirmată şi atestată prin ultima evaluare genetică, conform programelor de ameliorare.
    (2) Se vor aproba pentru utilizare la însămânţări artificiale numai taurii din rasele înscrise în registrele genealogice, conform programelor de ameliorare.

    Criterii zootehnice pentru producerea materialului seminal congelat

    ART. 17
    Prelucrarea materialului seminal brut în vederea obţinerii materialului seminal congelat cuprinde următoarele faze tehnologice:
    1. Recoltarea materialului seminal brut.
    2. Aprecierea materialului seminal recoltat, cu determinarea principalilor indicatori spermatici.
    Întocmirea spermogramei uzuale constă în utilizarea a două metode: metoda (examenul) macroscopică; metoda (examenul) microscopică.
    3. Stabilirea gradului de diluţie, a volumului total şi a numărului de doze pentru fiecare ejaculat.
    Se poate realiza automat sau prin utilizarea formulelor cunoscute, având ca bază de calcul aceeaşi parametri.
    4. Diluarea materialului seminal brut.
    Diluarea se execută cu diluanţi sintetici, utilizând diferite metodologii de lucru în funcţie de dotare. Obligatoriu se vor respecta următoarele principii:
    - se diluează numai materialul seminal care îndeplineşte indicii minimali ai spermogramei uzuale;
    - se vor asigura condiţiile de izotermie, indiferent de metodologia de lucru aplicată;
    - pentru difuzarea completă şi uniformă a crioprotectorului în toată cantitatea de material seminal diluată, acesta se va adăuga fie în picătură, fie în două etape (tranşe).
    5. Repartizarea materialului seminal diluat în paiete de 0,25 ml.
    Repartizarea materialului seminal diluat în paiete de 0,25 ml, se realizează cu ajutorul unei instalaţii automate de aspirare şi închidere a paietelor pe bază de ultrasunete.
    6. Echilibrarea termică şi glicerinică a materialului seminal diluat.
    Paietele cu material seminal diluat se aşează pe rampe metalice speciale (care vor servi şi în procesul de congelare), cu ajutorul rastelului calibrator.
    Rampele având etalate paietele cu material seminal diluat se introduc în camera sau vitrina frigorifică, la temperatura de + 2 - + 4°C, unde se păstrează timp de cel puţin 3 \'bd ore, dar nu mai mult de 6 \'bd ore. Rampele cu paiete se plasează în camera sau vitrina frigorifică în ordinea recoltării şi prelucrării ejaculatelor.
    7. Precongelarea şi congelarea materialului seminal diluat şi echilibrat.
    Precongelarea paietelor cu material seminal diluat şi echilibrat se realizează în vapori de azot lichid, în instalaţii automatizate sau în containere cu gura largă, de mare capacitate, având amplasate grilele de congelare, baia de pasaj cu gobletele respective şi pâlnia ajutătoare. Înaintea de începerea operaţiunii de precongelare se procedează la:
    - verificarea nivelului de azot lichid, care trebuie să depăşească nivelul superior al grilei de congelare cu 1 - 2 mm;
    - verificarea temperaturii vaporilor de azot lichid la nivelul paietelor aşezate pe rampele de congelare cu ajutorul termometrului de - 200°C.
    - congelarea se execută prin imersarea paietelor în azot lichid (la -196°C). După expirarea timpului de expunere în vapori de azot paietele se strâng de pe rampă manual, cu o mişcare rapidă şi se introduc prin pâlnie în baia de pasaj în care se află gobletele de material plastic pline cu azot lichid. Gobleta cu paiete congelate se trece apoi în containerul de prestocaj.
    Pentru ca operaţiunea de precongelare şi congelare să se desfăşoare corespunzător, tehnicianul trebuie să cunoască ora de colectare (recoltare), pentru fiecare ejaculat. În acest scop, îşi va întocmi o notă de congelare, bazată pe datele extrase din registrul de laborator.
    8. Controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat.
    Controlul calitativ al materialului seminal congelat se efectuează la 24 - 48 ore de la congelare, precum şi la 28 - 30 de zile, de către o persoană neutră, respectiv un specialist al unităţii producătoare, care nu îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului de control şi prelucrare a materialului seminal.
    Verificarea calităţii se face la câte două doze de material seminal congelat, preluate din fiecare şarjă de producţie realizată (ejaculat recoltat şi prelucrat).
    Aprecierea mobilităţii spermatozoizilor după decongelare, se face în condiţii de metabolism activ, la temperatura de 37 - 38°C.
    Timpul de decongelare pentru control este de 2 minute.
    Pentru determinarea mobilităţii spermatozoizilor după decongelare se efectuează un preparat simplu între lamă şi lamelă şi se examinează la microscop între 3 şi 5 câmpuri. În fiecare câmp microscopic se urmăreşte tipul de mişcare a câte 10 spermatozoizi. În câmpul microscopic se determină raportul spermatozoizilor cu mişcări vioaie de înaintare, rectilinii, dar şi cel al spermatozoizilor imobili sau cu mişcări anormale.
    Dozele de material seminal congelat (paietele) signate necorespunzător nu se utilizează pentru control.
    Datele obţinute sunt completate în registrul pentru controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat.
    9. Depozitarea materialului seminal congelat.
    Materialul seminal congelat corespunzător din punct de vedere al parametrilor spermatici se depozitează în containere de capacitate mare, cu respectarea următoarelor reguli:
    - containerele de depozit sunt repartizate pe grupe de tauri;
    - pe perete, în dreptul fiecărui container se afişează:
    a) lista taurilor a căror doze se găsesc în container;
    b) schema containerului, din care să rezulte localizarea şi cantitatea dozelor de la fiecare taur;
    - depozitarea paietelor se face în canistre. Într-o canistră sunt 3 - 4 goblete în care sunt depozitate dozele de material seminal congelat pe taur şi şarje;
    - în fiecare gobletă sunt introduse joncuri sau tije, având marcate toate elementele de individualizare a dozelor respective;
    - transvazarea gobletelor cu material seminal congelat din containerele de prestocaj în cele de depozit şi din cele de depozit în containerele beneficiarilor se face numai sub protecţie de azot lichid.
    Evidenţa producţiei de material seminal congelat se ţine în registru de depozit.
    10. Livrarea materialului seminal congelat.
    Livrarea materialului seminal congelat se face pe baza buletinului de calitate.
    În buletinul de calitate se completează numele şi codul taurului, numărul de doze, şarja dozelor, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de spermatozoizi totali / doză, numărul de spermatozoizi mobili/doză. Obligatoriu buletinul de calitate trebuie semnat de ambele părţi.
    La livrare beneficiarul efectuează controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat. Obligatoriu se apreciază mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, spermatozoizi totali pe doză, respectiv ale concentraţiei de spermatozoizi mobili pe doză. Beneficiarul recepţionează numai dozele corespunzătoare din punct de vedere al parametrilor spermatici.
    11. Centrele de colectare trebuie să fie dotate cu instrumentarul şi materialele fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare şi difuzare a materialului seminal şi să dispună de spaţiile aferente acestora. Spaţiile trebuie să fie bine delimitate şi utilizate conform fluxului tehnologic, după cum urmează:
    - sală pentru pregătirea donatorilor;
    - sală pentru recoltarea materialului seminal;
    - sală pentru curăţirea şi sterilizarea sticlăriei şi aparaturii de recoltare;
    - laboratorul propriu-zis pentru controlul şi prelucrarea materialului seminal;
    - sală pentru curăţirea, degresarea şi sterilizarea sticlăriei utilizate în laborator;
    - sală pentru prepararea diluantului;
    - sală destinată precongelării, congelării, controlului tehnic de calitate al materialului seminal congelat şi livrării acestuia;
    - sală depozit pentru materialul seminal congelat;
    - sală pentru personal.
    Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor, după cum urmează:
    - stand pentru pregătirea donatorilor, apă curentă, prosoape, materiale şi substanţe dezinfectante;
    - stand pentru recoltarea materialului seminal;
    - vagine artificiale + anexe, termostat, autoclav, materiale şi substanţe dezinfectante;
    - microscop dotat corespunzător sau program informatizat pentru aprecierea calităţii materialului seminal brut, fotocolorimetru pentru determinarea concentraţiei în spermatozoizi, baie termoreglabilă, instalaţie pentru împaietare, maşină pentru signarea paietelor, termostat sau etuvă, lame, lamele, coloranţi, sticlărie adecvată, materiale şi substanţe dezinfectante, rampe metalice speciale, rastel calibrator, cameră sau vitrină frigorifică;
    - hotă sterilă pentru prepararea diluantului, frigider, sticlărie, materiale şi substanţe dezinfectante;
    - instalaţie pentru precongelarea materialului seminal, grile de congelare, baie de pasaj, pâlnie, containere de prestocaj a materialului seminal congelat;
    - containere de capacitate mare pentru depozitarea materialului seminal congelat;
    - microscop dotat corespunzător pentru controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat, platină încălzitoare, termostat sau etuvă, lame, lamele, fiole, foarfecă, pensă cu braţe lungi, termos, termometru.

    Condiţii zootehnice pentru regimul de utilizare al taurilor donatori

    ART. 18
    Prelevarea materialului seminal de la taurii donatori se va face pe baza graficului lunar de recoltare.
    La planificarea lunară la recoltare, se va avea în vedere ca săptămânal să se recolteze între unul şi două ejaculate.
    Taurii donatorii vor fi împărţiţi în grupe de recoltare, cu mărimea unei grupe în funcţie de efectivul existent în unitate.
    Tăuraşii în testare după performanţe proprii şi/sau în perioada de formare a pachetelor de doze, vor fi recoltaţi conform graficului de recoltare şi vor constitui grupă separată de recoltare.
    În graficul de recoltare se menţionează pentru fiecare grupă taurii reţinuţi medical sau în repaus sexual.
    În situaţia în care primul ejaculat recoltat nu este corespunzător din punct de vedere al parametrilor spermatici pentru a fi prelucrat, se va recolta al doilea ejaculat. În acest caz se va avea în vedere ca intervalul de timp între obţinerea primului şi celui de al doilea ejaculat să fie de minimum 10 minute pentru taurii tineri şi 15 minute pentru taurii adulţi.
    Anual, prin rotaţie, taurilor donatori li se asigură un repaus sexual de patru săptămâni. La mijlocul perioadei se va executa operaţiunea de vidare.
    Se interzice recoltarea de material seminal de la taurii reţinuţi medical.

    Condiţii zootehnice pentru întreţinerea şi exploatarea taurilor

    ART. 19
    (1) Sistemele şi metodele de întreţinere şi exploatare trebuie să asigure condiţii favorabile obţinerii unor producţii calitative şi cantitative optime de material seminal. Centrele de colectare trebuie să asigure condiţii optime de întreţinere şi îngrijire, o alimentaţie echilibrată şi o utilizare judicioasă la recoltare.
    (2) În centrele de colectare, întreţinerea taurilor se face în adăposturi special construite, în boxe individuale. Condiţiile de microclimat trebuie să asigure o temperatură constantă de 12 - 18°C, fără curenţi de aer, şi o umiditate relativă de 70 - 75%. Ventilaţia se asigură prin sistem natural.
    (3) Necesarul zilnic de hrană se stabileşte în funcţie de greutatea corporală, de intensitatea de utilizare la recoltare, de vârstă şi de condiţia de reproducător.
    (4) Îngrijirea corporală, regimul de mişcare şi comportamentul îngrijitorilor trebuie să asigure starea de sănătate şi igienă, menţinerea condiţiei de reproducător şi libidoului.
    Îngrijirea corporală se asigură prin perierea zilnică, spălarea periodică a furoului cu o soluţie călduţă de permanganat de potasiu 1%, duşarea sau stropirea cu apă la temperatura mediului ambiant în sezonul cald, întreţinerea ongloanelor.
    Mişcarea taurilor în centrele de colectare se face la carusel, sau cu "bastonul de condus".
    Comportamentul îngrijitorilor trebuie să fie blând, violenţa şi brutalitatea favorizând retivitatea şi refuzul de efectuare a saltului în vederea recoltării spermei.

    Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut şi congelat

    ART. 20
    Centrele pentru colectarea şi comercializarea materialului seminal vor respecta următoarele condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut şi congelat.

    A. Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut de bovine
    - volumul ejaculatului la adulţi: 3 ml taur, 2 ml bivol;
    - volumul ejaculatului la tăuraşi: 2 ml taur, 1,5 ml bivol;
    - mobilitatea spermatozoizilor ≥ 0,70;
    - concentraţia în spermatozoizi
    ≥ 600 x 10^6 spermatozoizi/ml la taur,
    ≥ 500 x 10^6 spermatozoizi/ml la bivol;
    - spermatozoizi vii 80%;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 18% pentru rasele de lapte şi rasele mixte;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 25% pentru rasele de carne;
    - spermatozoizi imaturi maximum 2%;
    - capacitatea fecundantă (fertilitatea) 80% la taur, 70% la bivol.

    B. Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat de bovine
    - elemente de identificare a dozei: unitatea producătoare (codul), codul, numele şi rasa taurului, data colectării şi congelării materialului seminal (şarja);
    - volumul dozei: paieta fină 0,25 ml;
    - mobilitatea spermatozoizilor după decongelare 0,30 la adulţi şi 0,35 la tăuraşi;
    - concentraţia de spermatozoizi totali/doză 25.000.000 la adulţi şi 30.000.000 la tăuraşi;
    - concentraţia de spermatozoizi mobili/doză 7,5 mil. la adulţi şi 10,5 mil. la tăuraşi;
    - spermatozoizi vii peste 30% la adulţi şi peste 35% la tăuraşi;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 18% pentru rasele de lapte şi rasele mixte;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 25% pentru rasele de carne;
    - spermatozoizi imaturi maximum 2%;
    - capacitatea fecundantă (fertilitatea) 70% la taur, 60% la bivol.
    ART. 21
    (1) Permanent se vor executa spermogramele uzuale. Rezultatele spermogramelor uzuale (volumul, mobilitatea spermatozoizilor în sperma brută, concentraţia, mobilitatea spermatozoizlor după decongelare, numărul de doze obţinute, numărul de doze depozitate), se vor completa în registru de laborator şi în spermograma individuală a taurului donator. Obligatoriu lunar şi anual datele înscrise în spermograma individuală a taurului vor fi centralizate.
    (2) Periodic şi prin sondaj, se vor executa spermogramele citomorfologice la materialul seminal brut, de către centrele de colectare. Datele obţinute vor fi consemnate în registrul de laborator.
    (3) Din fiecare şarjă de producţie se prelevează 5 - 10 doze care se păstrează timp de un an de la fabricaţie şi constituie contraprobe pentru eventualele litigii. Contraprobele se păstrează în container destinat special acestui scop, iar evidenţa acestora într-un registru în care se menţionează: numele, codul şi rasa taurului, data colectării dozelor (şarja), numărul de doze prelevate.
    (4) Expertiza materialului seminal pentru centrele de colectare se execută de către Laboratorul de profil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.
    (5) În urma expertizei se întocmesc buletinele de analiză a calităţii materialului seminal congelat, de către Laboratorul de profil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, care stau la baza autorizării reproducătorilor cu ocazia bonitării, la recoltare, prelucrare, conservare şi utilizare a materialului seminal congelat la însămânţări artificiale.

    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal congelat

    ART. 22
    (1) Se va comercializa material seminal congelat provenit de la taurii în testare (pachetul de doze stabilit), de la taurii în exploatare, inclusiv materialul seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă, conform anexei nr. 1c.
    (2) Se va comercializa numai material seminal congelat după o stocare de 30 de zile în depozitul centrului de colectare.
    (3) Materialul seminal congelat în paiete va fi livrat către beneficiar (asociaţie judeţeană de crescători autorizată, fermier (crescător), înregistrat ca persoană fizică autorizată, inclusiv primării), numai în goblete cu capacitate corespunzătoare numărului de doze solicitate.
    (4) Transferul gobletelor cu material seminal congelat din containerul de depozit în containerele de transport şi PIAV se va efectua cât mai rapid posibil (maximum 5 secunde). În containerele de transport şi PIAV nivelul azotului lichid trebuie să depăşească extremitatea superioară a paietelor, cu excepţia containerelor cu vaporizator.
    (5) Obligatoriu furnizorul predă m.s.c.-ul beneficiarului însoţit de următoarele documente: certificat sanitar veterinar, buletin de analiză a calităţii, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor, aviz de expediţie, factură şi topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform anexei nr. 1d. În buletinul de calitate se completează numele şi codul taurului, numărul de doze, şarja dozelor, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de spermatozoizi mobili/doză. Obligatoriu buletinul de calitate trebuie semnat de ambele părţi.
    (6) Obligatoriu beneficiarul examinează calitatea materialului seminal congelat (mobilitatea spermatozoizilor după decongelare), recepţionând numai materialul seminal congelat cu o mobilitate de minimum 0,30 la taurii adulţi şi 0,35 la taurii tineri, respectiv minimum 7,5 la taurii adulţi şi 10,5 la taurii tineri milioane spermatozoizi mobili/doză.
    (7) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene de crescători autorizate, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    (8) Comercializarea materialului seminal congelat se execută pe bază de contract încheiat între furnizor şi beneficiar (asociaţii judeţene de crescători autorizate şi/sau fermieri (crescători) de bovine, înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării).
    (9) În caz de litigii, la solicitarea beneficiarilor, ANARZ-ul în cadrul laboratorului de profil va executa expertiza calitativă a parametrilor spermatici şi va elibera buletin de calitate, ca urmare a evaluării unui număr de 2 doze/ şarjă/taur.
    (10) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.

    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 23
    (1) Fiecare unitate de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat autorizată trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea tăuraşilor în testare după performanţe proprii şi descendenţă (rezultatele testării aptitudinilor de creştere şi reproducţie, difuzarea şi utilizarea pachetelor de doze, în vederea stabilirii fertilităţii, obţinerea descendenţei);
    b) identificarea taurilor donatori (data colectării, rezultatul spermogramelor, dozele prelucrate, dozele respinse, dozele depozitate, rezultatul controlului tehnic de calitate);
    c) rezultatele actualizate a testelor de evaluare genetică a taurilor şi/sau materialului seminal congelat;
    d) identificarea distribuitorului autorizat, numărul de doze livrate, data livrării;
    e) intrări şi ieşiri de tauri din efectiv;
    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic şi se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform tabelelor.
    (4) Semestrial se va transmite situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor existenţi.

    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 24
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilată (anexa nr. 1e).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1f.

    CAP. VIII
    Controalele centrelor de colectare autorizate

    ART. 25
    (1) Centrele de colectare autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate odată pe an, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CTR-OARZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de comisia desemnată prin decizia directorului general.
    ART. 26
    Centrele de colectare autorizate trebuie să permită accesul comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, facturi, etc.
    ART. 27
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau la solicitarea beneficiarilor, în caz de litigii.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare odată pe an şi se comunică centrului de colectare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere solicitat de beneficiari se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare autorizat.
    ART. 28
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 1g), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANARZ;
    b) un exemplar la CTR;
    c) un exemplar la centrul de colectare controlat.
    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei

    ART. 29
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată că centrul de colectare nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea conducerii centrului de colectare ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de suspendare se întocmeste în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 30
    Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de colectare autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.
    ART. 31
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru comercializarea materialului seminal congelat stipulate în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) sustragere de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de colectare autorizat, pe perioada suspendării, a comercializat material seminal congelat;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 32
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 31, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare controlat;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 33
    (1) Centrul de colectare căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de colectare solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Centrul de colectare căruia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 34
    În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 1h);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    CAP. X
    Libera circulaţie a serviciilor

    ART. 35
    (1) Operatorii economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze activităţi de testare, colectare, prelucrare şi comercializare a materialului seminal congelat, în regim transfrontalier în România numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
-----
    **) Documentele solicitate la lit. a, b, c, d, e, f, g, h, j se vor depune în copie, tradusă Ăi legalizată, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de colectare (anexa nr. 1a);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru testarea reproducătorilor, colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale, în conformitate cu normele tehnice elaborate şi aprobate de ANARZ, şi contract încheiat cu o asociaţie acreditată care menţine registre genealogice, pentru fiecare rasă care constituie obiectul de activitate, cu privire la testarea taurilor proveniţi din mame de tauri şi utilizarea lor la însămânţări artificiale;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale, în conformitate cu normele tehnice elaborate şi aprobate de ANARZ;
    i) Punctul g nu se aplică în cazul în care autorizaţia este emisă numai pentru activităţile de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat;
    j) autorizaţia emisă de statul emitent.
    ART. 36
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANARZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    SEMTEST (Centru de colectare) ...........................
    Nr. ........ din ................

      Situaţia privind stocurile, intrările, ieşirile în lună, cumulat şi
                   stocurile la perioadă pe tauri, în cursul
                   anului 20..... (01. 01. - 31. 12. 2013)*)
-----
    *) Se va transmite lunar la ANARZ


 ┌───┬─────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬────┬──┬─┬──┬───┬─────┐
 │Nr.│ Taur │Total doze│ Luna │I│II│III│IV│V│VI│VII│VIII│IX│X│XI│XII│Total│
 │crt├───┬────┬────┤m.s.c. la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │an │
 │ │Cod│Nume│Rasa│01.01.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ TOTAL │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴────┴──┴─┴──┴───┴─────┘


                              Reprezentant legal,

    SEMTEST (Centru de colectare) .........................
    Nr. ....... din ..............

                    Situaţia livrărilor de material seminal
                       congelat pe tauri şi beneficiari*)
-----
    *) Se va transmite la ANARZ în cazul sesizărilor

 ┌───┬─────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ Taur │Judeţul│ Beneficiari/număr doze │
 │crt├───┬────┬────┤ ├──────────────┬─────┬─────────────────────┬─────┤
 │ │Cod│Nume│Rasă│ │ Asociaţia │Număr│Societăţi comerciale,│Număr│
 │ │ │ │ │ │ │doze │ferme, primării │doze │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │
 └─────────────────────────┴──────────────┴─────┴─────────────────────┴─────┘


                              Reprezentant legal,

    Anexa 1a

    S.C. ..................
    Nr. .... din ............


                            CERERE-TIP DE AUTORIZARE

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, .........., în calitate de .......... al ........., cu sediul în localitatea ............, judeţul ........., str. .................... nr. ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ............, solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat, la specia bovine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    Anexa 1b

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"


                               RAPORT DE EVALUARE
           pentru autorizarea zootehnicţ a centrelor de colectare şi
        comercializare a materialului seminal congelat, la specia bovine

    Subsemnaţii ........................... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere decizia nr. ......, din ............., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 843/2010, O.M. 218/2010 şi Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE, am verificat ............... din judeţul ........ în vederea emiterii autorizării zootehnice de funcţionare a unităţii pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat, clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Materialul biologic (tauri, m.s.c.):
    a) nr. tauri în exploatare: ..................................................................... .
    b) nr. tauri în aşteptare: ..................................................................... .
    c) nr. tauri în testare după PP: ..................................................................... .
    d) nr. doze msc în stoc de la tauri în exploatare ..................................................................... .
    e) nr. doze msc de la tauri în aşteptare ..................................................................... .
    f) nr. doze msc difuzate de la tauri în testare (pe taur) ..................................................................... .
    g) m.s.c. în stoc de la taurii ieşiţi din efectiv: ..................................................................... .
    h) m.s.c în stoc din import: ..................................................................... .
    i) nr. tauri prezentaţi pentru bonitare: ..................................................................... .
    j) nr. tauri bonitaţi: ..................................................................... .
    2. Clădiri şi amenajări în funcţiune:
    a) nr. clădiri ..................................................................... .
    b) nr. încăperi/suprafaţă ..................................................................... .
    c) adăposturi pentru tauri în exploatare/suprafaţă ..................................................................... .
    d) adăposturi pentru tauri în testare după PP/suprafaţă ..................................................................... .
    e) adăpost carantină/suprafaţă ..................................................................... .
    f) spaţii aferente fluxului tehnologic:
    - sală recoltare/suprafaţă ..................................................................... .
    - laborator evaluare, prelucrare, ambalare, echilibrare/suprafaţă ....................................................... .
    - sală conservare, CTC m.s.c., stocare - depozitare/suprafaţă ................................................................... .
    - sală evaluare difuzare m.s.c./suprafaţă ..................................................................... .
    - sală curăţare, dezinfectare, sterilizare echipamente, instrumentare, materiale utilizate pe flux tehnologic/suprafaţă ..................................................................... .
    - sală pentru prepararea diluantului/suprafaţă ..................................................................... .
    - birou evidenţe/suprafaţă ..................................................................... .
    g) încăperi anexe ..................................................................... .
    3. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ..................................................................... .
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ..................................................................... .
    c) canalizare ..................................................................... .
    4. Condiţii de microclimat:
    a) ventilaţie ..................................................................... .
    b) temperatură ..................................................................... .
    c) umiditate ..................................................................... .
    d) luminozitate ..................................................................... .
    e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.
    5. Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:
    a) spălătoare pentru mâini ..................................................................... .
    b) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ................................................................ .
    6. Vestiare şi grupuri sanitare:
    a) nr. vestiare ..................................................................... .
    b) nr. încăperi vestiar ..................................................................... .
    c) nr. cabine ..................................................................... .
    7. Personal încadrat:
    a) nr. total ..................................................................... .
    b) nr. specialişti ..................................................................... .
    8. Dotare instrumentar şi materiale pe fluxul tehnologic:
    a) recoltare material seminal .............................................................................................. .
    b) controlul calităţii materialului seminal brut şi conservat ................................................................... .
    c) prelucrare, ambalare, echilibrare material seminal ..................................................................... .
    d) preparare diluant ..................................................................... .
    e) depozitare m.s.c. ..................................................................... .
    f) livrare m.s.c. ..................................................................... .
    g) curăţare, dezinfectare, sterilizare, igeinizare ..................................................................... .
    9. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (tauri, m.s.c) .......................................................... .
    10. Suprafaţa agricolă necesară obţinerii furajelor pentru hrănirea taurilor de reproducţie ................................... .
    11. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile ..................................................................... .
    b) surse poluante în vecinătate ..................................................................... .
    12. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ................................................................... .
    13. Comercializarea materialului seminal congelat.
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit de la taurii în testare (pachetul de doze stabilit), de la taurii în exploatare, inclusiv materialul seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor şi topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform procedurii de lucru.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor existenţi.
    g) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.
    14. Alte aspecte: ..................................................................... .
    15. Concluzii bonitare: ..................................................................... .
    16. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de producere şi comercializare a materialului seminal congelat, la specia bovine, conform claselor CAEN 5210, 0162, 4690, 4719 ............................................................. .
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare.
    ..................................................................... .

    Din partea ANARZ

    Din partea MADR Din partea S.C.


    Anexa 1c

                Condiţii pentru aprobarea materialului biologic,
                      utilizat la însămânţare artificială

    1. Pentru taurii indigeni:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să fie înscrişi în registrul genealogic al unei asociaţii acreditate de autoritatea competentă;
    c) să parcurgă etapele testării prevăzute în programul de ameliorare al asociaţiei acreditate pentru conducerea registrului genealogic;
    d) să îndeplinească cerinţele privind valoarea de ameliorare stabilite de Comisia tehnică de coordonare a activităţii registrului genealogic.
    2. Pentru taurii din ţări membre ale Uniunii Europene:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să provină dintr-un registru genealogic al unei asociaţii recunoscute (să fie testaţi în cadrul programului de ameliorare al asociaţiei respective);
    c) să aibe valoarea de ameliorare pozitivă şi precizia de minim 50%.
    3. Pentru taurii din ţări terţe:
    a) suplimentar faţă de taurii din ţările membre ale Uniunii Europene este necesar avizul de import eliberat de autoritatea competentă.
    4. Pentru taurii din rasele Pinzgau, Sură de Stepă şi taurii de bivol:
    a) codificaţi RO;
    b) încadrarea în tipul rasei sub aspect fenotipic.
    5. În toate situaţiile starea de sănătate a taurilor trebuie să fie certificată prin documente sanitare veterinare.
    6. Utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, nerecunoaşterea ascendenţei produşilor obţinuţi în urma însămânţării artificiale, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.


    Anexa 1d

    ASOCIAŢIA .................
    PIAV ......................
    Operator însămânţător ..........................
    COD [][][][][]


          BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. .........

    PROPRIETAR ..................
    ADRESA .....................
    COD EXPLOATAŢIE [R][O][][][][][][][][][][]
    FEMELA IA:
    NUME [][][][][][][][][][] RASA [][][][]
    MATRICOL [R][O][][][][][][][][][][]

                  1 MULTIPARĂ
    CATEGORIA [] 2 PRIMIPARĂ COD 4 DA 5 NU []
                  3 VIŢEA

    DATA IA [][][][][][] NR. IA [][][]

    TAUR ................. COD [][][][][]
                                  RASA [][][][]

    SEMNĂTURA

    PROPRIETAR, OPERATOR,


                              DECLARAŢIE DE FĂTARE

    Subsemnatul ..............., declar că vaca a fătat la data ............ viţelul de sex ........., cu nr. matricol .............. .

    Semnătura proprietarului,


    Anexa 1e
                                                        Avizat MADR

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).


                                  AUTORIZAŢIE
                           ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
                          NR. ..... DIN ..............

    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2013, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE, Directiva 2006/123 CEE şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. .......... din .............., dispune:
    Autorizarea zootehnică a unităţii .................... din localitatea .............., str. ....................., nr. .........., judeţul ................., având ca scop:
    a) Testarea reproducatorilor, colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine.
    b) Colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine.
    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.

                               DIRECTOR GENERAL,

    Anexa 1f

      REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE COLECTARE AUTORIZATE


 ┌───┬───────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬────────┬──────────┬────────────┐
 │Nr.│Data depunerii/│Denumirea │Adresa, │Denumirea │Activi-│Nr./data│Materialul│Observatii*)│
 │crt│înregistrării │operatorului│sediu social,│unităţii │tăţile │autori- │genetic │ │
 │ │cererii şi a │economic │tel., fax, │conform │ │zaţiei │utilizat │ │
 │ │documentaţiei │ │CUI, cod de │legislaţiei│ │ │ │ │
 │ │ │ │exploataţie, │specifice │ │ │ │ │
 │ │ │ │după caz │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴────────┴──────────┴────────────┘

-----
    *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.


    Anexa 1g

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                                NOTĂ DE CONTROL

    Subsemnaţii ........................... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din ................., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE şi Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ............................. din judeţul ................., autorizată zootehnic pentru activitatea de testare, producere şi comercializare m.s.c., clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Materialul biologic (tauri, m.s.c.):
    a) nr. tauri în exploatare: .............................................................. .
    b) nr. tauri în aşteptare: .............................................................. .
    c) nr. tauri în testare după PP: .............................................................. .
    d) m.s.c. în stoc de la taurii ieşiţi din efectiv: .............................................................. .
    e) m.s.c în stoc din import: .............................................................. .
    f) nr. tauri prezentaţi pentru bonitare: .............................................................. .
    g) nr. tauri bonitaţi: .............................................................. .
    2. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (tauri, m.s.c) ........................................................... .
    3. Comercializarea materialului seminal congelat:
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit de la taurii în testare (pachetul de doze stabilit), de la taurii în exploatare, inclusiv materialul seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor şi topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform procedurii de lucru.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor existenţi.
    g) Orice abatere privind condiţiile de comercializare a materialului seminal congelat, atrage după sine, retragerea autorizării.
    4. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .............................................................. .
    5. Aspecte ale mişcărilor de material seminal congelat (intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri).............................................................. .
    6. Aspecte privind utilizarea materialului seminal congelat difuzat în teritoriu şi rezultatele obţinute de către beneficiari .............................................................. .
    7. Concluzii bonitare: .............................................................. .
    8. Alte aspecte .............................................................. .
    9. PROPUNERI:

    Din partea ANARZ,

    Din partea STZ,

    Din partea OARZ, Din partea S.C.
    Anexa 1h

    S.C. .................
    Nr. ...... din ............


                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie


    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., în calitate de .................. al ............................, cu sediul în localitatea .............., judeţul .........., str. .......................... nr. ....., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ................ autorizată pentru ...................................... cu Autorizaţia nr. ......... din ........., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ...................... .

    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura


    ANEXA 2


                      Procedura de autorizare prestare de
         servicii pentru activitatea de depozitare şi comercializare a
       materialului seminal congelat şi/sau embrionilor, la specia bovine

    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform H.G. nr. 834/2010, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de depozitare, care achiziţionează din ţările membre ale Uniunii Europeane sau din ţări terţe, depozitează şi comercializează material seminal congelat şi/sau embrioni.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) monitorizarea comerţului intracomunitar şi a importului din ţări terţe de material seminal congelat şi/sau embrioni, destinat ameliorării genetice;
    b) utilizarea la însămânţarea artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă;
    c) monitorizarea mişcărilor de material seminal congelat (stoc, intrări, ieşiri);
    d) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului genetic la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;
    b) O. M. nr. 218/2010, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    c) Directiva 88/407/CEE, modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE;
    d) Directiva 89/556/CEE;
    e) Decizia 2007/846/CEE;
    f) Directiva 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de achiziţie din ţările membre ale Uniunii Europeane sau din ţări terţe, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor.
    ART. 5
    Codurile CAEN corespunzătore activităţii (serviciului) de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
-----
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, h se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de achiziţie, depozitare şi comercializare de material seminal congelat (anexa nr. 2a);
    b) actul constitutiv al societăţii, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN. Hotărârea judecăorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţia sanitară veterinară;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale (amplasarea, amenajarea şi dotarea), precum şi schiţa depozitului;
    h) contractul specialistului responsabil cu gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului.
    ART. 8
    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la secretariatul autorităţii competente.
    (3) În cazul în care, persoana desemnata pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită operatorului economic completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (4) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANARZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, împreună cu reprezentantul MADR desemnat, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 2b).
    (5) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.
    ART. 9
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

    CAP. VI
    Condiţiile zootehnice pentru autorizarea centrelor de depozitare a materialului seminal

    Condiţii zootehnice generale

    ART. 11
    (1) Centrul trebuie să dispună de spaţiu aferent desfăşurării fluxului tehnologic pentru stocarea, controlul şi difuzarea materialului seminal congelat, spaţiu separat pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarelor şi materialelor utilizate la control, precum şi birou pentru acte şi evidenţe.
    (2) Centrul trebuie să fie dotat cu echipamentele, instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru stocarea, controlul, şi difuzarea materialului seminal (containere pentru stocare şi transport, goblete de capacităţi diferite, pensă cu braţe lungi, microscop, platină încălzitoare, lame, lamele, fiole, termostat).
    (3) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.
    (4) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.
    (5) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.
    (6) Centrul trebuie să deţină personal tehnic de specialitate, pregătit pentru gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, prezentarea catalogului cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    (7) În centrele autorizate pot fi depozitaţi, de asemenea, embrioni congelaţi, cu condiţia ca:
    - această depozitare să fie autorizată de autoritatea competentă;
    - embrionii să fie în conformitate cu cerinţele Directivei 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţările terţe de embrioni de animale domestice din specia bovină;
    - embrionii să fie depozitaţi în recipiente separate, în spaţiile prevăzute pentru depozitarea materialului seminal autorizat.

    Condiţii zootehnice specifice

    Condiţii zootehnice pentru materialul biologic (m.s.c. importat)

    ART. 12
    (1) Materialul biologic, respectiv materialul seminal congelat, indiferent de rasă, pentru a fi acceptat într-un centru de depozitare, trebuie să provină din comerţul intracomunitar şi ţări terţe, care figurează pe o listă întocmită, actualizată şi comunicată de autorităţile competente Comisiei C.E.
    (2) Acesta trebuie să provină de la efective indemne la bolile menţionate în Directiva 64/432/CEE, care anterior perioadei de carantină au fost supuse testelor menţionate în Directiva 64/432/CEE, cu rezultate negative.
    De asemenea, trebuie să provină de la efective indemne de IBR/IPV, sau supuse unui test serologic, al cărui rezultat trebuie să fie negativ.
    Materialul biologic (m.s.c.-ul importat), trebuie să fie însoţit de certificat sanitar veterinar intracomunitar eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine.
    (3) În centrele de depozitare autorizate se importă şi depozitează numai material seminal colectat într-un centru autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără a intra în contact cu alte loturi de material seminal.
    De asemenea, într-un centru de depozitare autorizat poate fi introdus numai materialul seminal care provine dintr-un centru de colectare sau de depozitare autorizat, transportat în condiţii care să ofere toate garanţiile sanitare, fără a intra în contact cu alte loturi de material seminal.
    (4) Recipientele utilizate pentru depozitarea şi transportul materialului seminal congelat trebuie să fie dezinfectate şi/ sau sterilizate periodic şi aprovizionate cu agent criogenic (azot lichid), care nu a fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală.
    (5) Dozele de material seminal congelat trebuie să fie signate (marcate) vizibil, care să permită stabilirea cu uşurinţă a datei de colectare a materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, numărul autorizaţiei centrului de colectare.
    (6) Centrele de depozitare trebuie să înregistreze toate intrările şi ieşirile de material seminal congelat, conform tabelelor următoare:

               EVIDENŢA IMPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL CONGELAT

 ┌───┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr.│ TAURUL │Provenienţa│Data │Număr doze│
 │crt├────┬──────┬────┤ │importului│ │
 │ │Nume│Cod RO│Rasa│ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴──────┴────┴───────────┴──────────┴──────────┘


             EVIDENŢA COMERCIALIZĂRII MATERIALULUI SEMINAL CONGELAT

 ┌───┬────────────────┬─────┬───────┬────────────┬────────┐
 │Nr.│ TAURUL │Număr│Judeţul│Beneficiarul│Data şi │
 │crt├────┬──────┬────┤doze │ │ │numărul │
 │ │Nume│Cod RO│Rasa│ │ │ │facturii│
 ├───┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴──────┴────┴─────┴───────┴────────────┴────────┘


                EVIDENŢA MIŞCĂRII MATERIALULUI SEMINAL CONGELAT

 ┌───┬────────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
 │Nr.│ TAURUL │Provenienţa│ Număr doze │
 │crt├────┬──────┬────┤ ├──────┬───────┬──────┬─────┤
 │ │Nume│Cod RO│Rasa│ │Stoc │Intrări│Ieşiri│Stoc │
 │ │ │ │ │ │la │ │ │final│
 │ │ │ │ │ │01.01.│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │20... │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴──────┴────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴─────┘


    Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat de bovine

    ART. 13
    Centrele pentru depozitare şi comercializare a materialului seminal vor respecta următoarele condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat:
    - elemente de identificare a dozei: unitatea producătoare (codul), codul, numele şi rasa taurului, data colectării şi congelării materialului seminal (şarja), numărul autorizaţiei centrului;
    - volumul dozei: paieta fină 0,25 ml;
    - mobilitatea spermatozoizilor după decongelare 0,30;
    - concentraţia de spermatozoizi totali/doză 25.000.000;
    - concentraţia de spermatozoizi mobili/doză 7,5 mil.;
    - spermatozoizi vii peste 30%;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 18% pentru rasele de lapte şi rasele mixte;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 25% pentru rasele de carne;
    - spermatozoizi imaturi maximum 2%.

    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal congelat

    ART. 14
    (1) Se va comercializa material seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, codificat şi aprobat de autoritatea competentă, conform anexei nr. 2c.
    (2) Materialul seminal congelat în paiete va fi livrat către beneficiari (asociaţie judeţeană de crescători autorizată, fermier (crescător), de bovine înregistrat ca persoană fizică autorizată, inclusiv primării), numai în goblete cu capacitate corespunzătoare numărului de doze solicitate.
    (3) Transferul gobletelor cu material seminal congelat din containerul de depozit în containerele de transport se va efectua cât mai rapid posibil (maximum 5 secunde). În containerele de transport nivelul azotului lichid trebuie să depăşească extremitatea superioară a paietelor, cu excepţia containerelor cu vaporizator.
    (4) Materialul seminal congelat comercializat, la solicitarea beneficiarilor, va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar şi pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    (5) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene de crescători autorizate, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    (6) Comercializarea materialului seminal congelat se execută pe bază de contract încheiat între furnizor şi beneficiar (asociaţii judeţene de crescători autorizate şi/sau fermieri (crescători) de bovine, înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării).
    (7) În caz de litigii, la solicitarea beneficiarilor, ANARZ-ul în cadrul laboratorului de profil va executa expertiza calitativă a parametrilor spermatici şi va elibera buletin de calitate, ca urmare a evaluării unui număr de 2 doze/ şarjă/taur.
    (8) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.
    ART. 15
    Se va comercializa material seminal congelat cu valoare pozitivă de ameliorare şi precizie peste 50%, confirmată şi atestată prin ultima evaluare genetică.

    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 16
    (1) Fiecare centru de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat autorizat trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea importurilor (centru de provenienţă, taurii donatori, numărul de doze, data importului);
    b) rezultatele actualizate a testelor de evaluare genetică ale taurului al cărui material seminal congelat îl comercializează;
    c) identificarea distribuitorului autorizat, numărul de doze livrate, data livrării;
    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic, se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    (4) Semestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor, de la care comercializează material seminal congelat.

    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 17
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilat (anexa nr. 2d).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2e.

    CAP. VIII
    Controalele centrelor de depozitare autorizate

    ART. 18
    (1) Centrele de depozitare autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate odată pe an, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CTR-OARZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de comisia desemnată prin decizia directorului general.
    ART. 19
    Centrele de depozitare autorizate trebuie să permită accesul comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, facturi, etc.
    ART. 20
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau la solicitarea beneficiarilor, în caz de litigii.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare odată pe an şi se comunică centrului de depozitare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere solicitat de beneficiari se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare şi/sau centrul de depozitare autorizat.
    ART. 21
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 2f), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANARZ;
    b) un exemplar la CTR;
    c) un exemplar la centrul de depozitare controlat.
    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei

    ART. 22
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată că centrul de depozitare nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea conducerii centrului de depozitare ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de suspendare se întocmeste în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de depozitare;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 23
    Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de depozitare autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.
    ART. 24
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru comercializarea materialului seminal congelat stipulate în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) sustragere de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de depozitare autorizat, pe perioada suspendării, a comercializat material seminal congelat;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 25
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 24, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de depozitare controlat;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 26
    (1) Centrul de depozitare căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de depozitare solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Centrul de depozitare căruia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 27
    În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 2g);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    CAP. X
    Libera circulaţie a serviciilor

    ART. 28
    (1) Operatorii economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze activităţi de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrioni, în regim transfrontalier în România numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
-----
    **) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, h, i se vor depune în copie, tradusă şi legalizată, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de achiziţie, depozitare şi comercializare de material seminal congelat (anexa nr. 2a);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţia sanitară veterinară;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale (amplasarea, amenajarea şi dotarea), precum şi schiţa depozitului, în conformitate cu normele tehnice elaborate şi aprobate de ANARZ.
    h) contractul specialistului responsabil cu gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului;
    i) autorizaţia emisă de statul emitent.
    ART. 29
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANARZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.


    DEPOZIT (Centru de depozitare) ..................
    Nr. ........... din ...................


                Situaţia privind stocurile, intrările, ieşirile
              în lună, cumulat şi stocurile la perioadă pe tauri,
              în cursul anului 20. .. . (01. 01. - 31. 12. 2013)*)
-----
    *) Se va transmite lunar la ANARZ


 ┌───┬─────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬────┬──┬─┬──┬───┬─────┐
 │Nr.│ Taur │Total doze│ Luna │I│II│III│IV│V│VI│VII│VIII│IX│X│XI│XII│Total│
 │crt├───┬────┬────┤m.s.c. la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │an │
 │ │Cod│Nume│Rasa│01.01.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ TOTAL │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴────┴──┴─┴──┴───┴─────┘

                              Reprezentant legal,


    DEPOZIT (Centru de depozitare) ...............
    Nr. ........... din .................

                    Situaţia livrărilor de material seminal
                       congelat pe tauri şi beneficiari*)
-----
    *) Se va completa trimestrial

 ┌───┬─────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ Taur │Judeţul│ Beneficiari/număr doze │
 │crt├───┬────┬────┤ ├──────────────┬─────┬─────────────────────┬─────┤
 │ │Cod│Nume│Rasă│ │ Asociaţia │Număr│Societăţi comerciale,│Număr│
 │ │ │ │ │ │ │doze │ferme, primării │doze │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │
 └─────────────────────────┴──────────────┴─────┴─────────────────────┴─────┘


                              Reprezentant legal,

    Anexa 2a

    S.C. ..................
    Nr. ...... din ............


                            CERERE-TIP DE AUTORIZARE

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., în calitate de ................. al ..........................................., cu sediul în localitatea ....................., judeţul ................, str. ............................ nr. ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr. .................., solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de achiziţie, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrioni, din specia bovine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    Anexa 2b

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"


                               RAPORT DE EVALUARE
                   pentru autorizarea zootehnică a centrului
                 de depozitare şi comercializare a materialului
             seminal congelat şi/sau embrionilor, la specia bovine


    Subsemnaţii ................................ salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie în cadrul compartimentului Inspecţia de stat pentru controlul ameliorării şi reproducţiei în zootehnie, având în vedere decizia nr........., din.........................., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE şi Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. .......................................... din judeţul ........................ în vederea emiterii autorizării zootehnice de funcţionare a unităţii pentru activitatea de achiziţie, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat clasa CAEN 5210, 0162, 4690, 4719, constatând următoarele:
    1. Clădiri şi amenajări în funcţiune:
    a) nr. clădiri .............................................................. .
    b) nr. încăperi/suprafaţă .............................................................. .
    2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane .............................................................. .
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă .............................................................. .
    c) canalizare .............................................................. .
    3. Condiţii de microclimat:
    a) ventilaţie .............................................................. .
    b) temperatură .............................................................. .
    c) umiditate .............................................................. .
    d) luminozitate .............................................................. .
    e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc. .............................................................. .
    4. Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:
    a) spălătoare pentru mâini .............................................................. .
    b) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc. .............................................................. .
    5. Vestiare şi grupuri sanitare:
    a) nr. vestiare .............................................................. .
    b) nr. încăperi vestiar .............................................................. .
    c) nr. cabine .............................................................. .
    6. Personal încadrat:
    a) nr. total .............................................................. .
    b) nr. specialişti .............................................................. .
    7. Fluxul tehnologic:
    a) spaţii pentru recepţie, depozitare, livrare .............................................................. .
    b) condiţii de depozitare şi de transport .............................................................. .
    c) dotarea cu aparatură pentru controlul calităţii m.s.c.-ului .............................................................. .
    d) dotarea cu aparatură pentru igeinizarea instrumentarului şi ustensilelor ...................................................... .
    8. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile .............................................................. .
    b) surse poluante în vecinătate .............................................................. .
    9. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .............................................................. .
    10. Comercializarea materialului seminal congelat.
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, aprobat de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat, la solicitarea beneficiarilor, va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar şi pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor, de la care comercializează material seminal congelat.
    g) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.
    11. Alte aspecte: .......................................... .
    12. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de depozitare a materialului seminal congelat, având ca obiectiv comercializarea materialului seminal congelat, conform claselor CAEN 5210, 0162, 4690, 4719 .................................
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare ............................................

    Din partea ANARZ,

    Din partea MADR, Din partea S. C.


    Anexa 2c

                Condiţii pentru aprobarea materialului biologic,
                      utilizat la însămânţare artificială

    1. Pentru taurii indigeni:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să fie înscrişi în registrul genealogic al unei asociaţii acreditate de autoritatea competentă;
    c) să parcurgă etapele testării prevăzute în programul de ameliorare al asociaţiei acreditate pentru conducerea registrului genealogic;
    d) să îndeplinească cerinţele privind valoarea de ameliorare stabilite de Comisia tehnică de coordonare a activităţii registrului genealogic.
    2. Pentru taurii din ţări membre ale Uniunii Europene:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să provină dintr-un registru genealogic al unei asociaţii recunoscute (să fie testaţi în cadrul programului de ameliorare al asociaţiei respective);
    c) să aibe valoarea de ameliorare pozitivă şi precizia de minim 50%.
    3. Pentru taurii din ţări terţe:
    a) suplimentar faţă de taurii din ţările membre ale Uniunii Europene este necesar avizul de import eliberat de autoritatea competentă.
    4. Pentru taurii din rasele Pinzgau, Sură de Stepă şi taurii de bivol:
    a) codificaţi RO;
    b) încadrarea în tipul rasei sub aspect fenotipic.
    5. În toate situaţiile starea de sănătate a taurilor trebuie să fie certificată prin documente sanitare veterinare.
    6. Utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, nerecunoaşterea ascendenţei produşilor obţinuţi în urma însămânţării artificiale, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.

    Anexa 2d

                                                               Avizat MADR

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociată).


                                  AUTORIZAŢIE
                            ZOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE

                       NR. ......... DIN ................

    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2013, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O. M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE, Directiva 2006/123 CEE şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. .......... din ................, dispune:
    Autorizarea zootehnică a Depozitului de material seminal congelat al S.C. ......................... din localitatea ..............., str. ....................., nr. ............, judeţul ...................., având ca scop:
    Depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat şi a embrionilor de la specia bovine.
    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.

                               DIRECTOR GENERAL,


    Anexa 2e

      REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE DEPOZITARE AUTORIZATE


 ┌───┬───────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬────────────┐
 │Nr.│Data depunerii/│Denumirea │Adresa,│Denumirea │Adresa │Activi-│Nr./data│Materialul│Observatii*)│
 │crt│înregistrării │operatorului│sediu │unităţii │punct │tăţile │autori- │genetic │ │
 │ │cererii şi a │economic │social,│conform │de │ │zaţiei │utilizat │ │
 │ │documentaţiei │ │tel., │legislaţiei│lucru │ │ │ │ │
 │ │ │ │fax, │specifice │social,│ │ │ │ │
 │ │ │ │CUI │ │tel., │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │fax │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────────┴────────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴────────────┘

-----
    *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.

    Anexa 2f

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                                NOTĂ DE CONTROL

    Subsemnaţii ....................... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din. .............., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE şi Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ........................... din judeţul ................... autorizată zootehnic pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat clasa CAEN 5210, 0162, 4690, 4719, constatând următoarele:
    1. Comercializarea materialului seminal congelat:
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, aprobat de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat, la solicitarea beneficiarilor, va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar şi pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor, de la care comercializează material seminal congelat.
    g) Orice abatere privind condiţiile de comercializare a materialului seminal congelat, atrage după sine, retragerea autorizării.
    2. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .................................................................... .
    3. Aspecte ale mişcărilor de material seminal congelat (intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri) ......................................................... .
    4. Aspecte privind utilizarea materialului seminal congelat difuzat în teritoriu şi rezultatele obţinute de către beneficiari ......................................................... .
    5. Alte aspecte ......................................................... .
    6. PROPUNERI: ......................................................... .

    Din partea ANARZ,

    Din partea OARZ, Din partea S. C.


    Anexa 2g

    S.C. ....................
    Nr. ...... din ...........


                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., în calitate de .................. al ............................, cu sediul în localitatea ..............., judeţul ........., str. ....................... nr. ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............... autorizată pentru ............................................... cu Autorizaţia nr. ........ din ................, solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ............................................ .
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura


    ANEXA 3

                 Procedura de autorizare pentru activitatea de
                     achiziţie, depozitare, aprovizionare a
            punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal
    congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale, la specia bovine

    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform H.G. nr. 834/2010, autorizează din punct de vedere zootehnic asociaţiile implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie, prin însămânţări artificiale, montă dirijată şi embriotransfer.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) organizarea şi monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA, înregistrarea originii produşilor;
    b) transparenţă în circulaţia materialului seminal congelat şi aprovizionarea punctelor de însămânţare artificială;
    c) stabilirea condiţiilor pentru achiziţia şi utilizarea la IA a materialului seminal congelat la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";
    b) O.M. nr. 218/2010, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    c) Legea Zootehniei nr. 72/2002.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine.
    ART. 5
    Codurile CAEN corespunzătore activităţii de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare.

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate de procedura administrativă sunt următoarele:
    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea asociaţiei judeţene de crescători (anexa nr. 3a);
    b) statutul, sau după caz, actul constitutiv, care au înscris în obiectul de activitate organizarea însămânţărilor artificiale, organizarea şi administrarea bazei de date, organizarea şi administrarea depozitului de material seminal congelat (conform claselor CAEN). Hotărârea judecătorească de înfiinţare;
    c) certificatul de înregistrare fiscală;
    d) certificatul de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor;
    e) situaţia crescătorilor, membrii ai asociaţiei;
    f) numărul operatorilor de însămânţări artificiale angajaţi ai asociaţiei judeţene, cu contracte individuale de muncă şi/sau cu contracte de colaborare, autorizaţi de autoritatea competentă (tabel cu numele şi prenumele operatorului, locaţia PIAV-ului, forma de activitate - anexa nr. 3b);
    g) contractul specialistului responsabil cu organizarea şi monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA, înregistrarea originii produşilor, recepţia şi distribuţia materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului;
    h) documente care să ateste funcţionarea eficientă a asociaţiei (bilanţul pe ultimul an, dovada depunerii acestuia la Administraţia financiară, dovada că nu au datorii la Stat de la Administraţia financiară);
    i) lista cu taurii solicitaţi de crescători pentru însămânţare artificială, care va fi aprobată de ANARZ. Lista se actualizează trimestrial sau anual, după caz.
    j) protocol de colaborare cu una din asociaţiile reprezentative, acreditate pentru conducerea cărţilor de rasă.
    ART. 8
    (1) Asociaţia judeţeană de crescători solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la secretariatul autorităţii competente.
    (3) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită asociaţiei judeţene completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (4) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANARZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, împreună cu reprezentantul MADR desemnat, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 3c).
    (5) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.
    ART. 9
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

    CAP. VI
    Condiţii de autorizare

    ART. 11
    Procedura stabileşte următoarele condiţii pentru asociaţiile judeţene de crescători autorizate:
    a) constituirea şi organizarea bazei de date cu membrii asociaţiei şi efectivele de reproducţie deţinute;
    b) constituirea şi organizarea bazei de date cu catagrafia efectivelor de femele pe categorie de vârstă şi stări fiziologice şi programarea acestora la reproducţie;
    c) constituirea şi organizarea bazei de date pentru monitorizarea activităţii de reproducţie, desfăşurată prin însămânţări artificiale şi înregistrarea originii produşilor;
    d) transmiterea evidenţelor primare ale activităţii de reproducţie, pe operator de I.A., fermă şi PIAV.

    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 12
    (1) Autorizaţie în format original pe hârtie, ştampilat (anexa nr. 3d).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3e.

    CAP. VIII
    Condiţii pentru achiziţia, distribuţia şi utilizarea la IA a materialului seminal congelat

    ART. 13
    (1) Se va achiziţiona material seminal congelat provenit din centre de colectare şi/sau centre de depozitare autorizate de autoritatea competentă şi avizate de MADR.
    (2) Se va achiziţiona numai material seminal congelat provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă pentru a fi utilizat la însămânţări artificiale.
    (3) La achiziţionarea materialul seminal congelat beneficiarul solicită distribuitorului buletinul de analiză a calităţii, certificatul sanitar veterinar, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor, avizul de expediţie, factura.
    (4) Achiziţia şi distribuţia materialului seminal congelat utilizat la însămânţări artificiale se face numai de către asociaţii judeţene de crescători, autorizate de autoritatea competentă şi avizate de MADR.
    (5) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    (6) Materialul seminal congelat distribuit către operatorii de IA va fi însoţit de topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform anexei nr. 3f.
    (7) Utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi de autoritatea competentă, atrage după sine, nerecunoaşterea ascendenţei produşilor obţinuţi în urma însămânţării artificiale, şi/sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.

    CAP. IX
    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 14
    (1) Fiecare asociaţie judeţeană de crescători de animale autorizată, trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea furnizorilor de la care s-a achiziţionat materialul seminal congelat, numărul de doze achiziţionate, date de identificare a taurilor, data recepţiei;
    b) identificarea utilizatorilor (operatori de IA, fermieri şi/sau crescători), numărul de doze de material seminal congelat distribuite, date de identificare a taurilor, data aprovizionării;
    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic, se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Fiecare asociaţie judeţeană autorizată va organiza o bază de date de reproducţie în care va ţine evidenţa însămânţărilor artificiale, a fătărilor şi a produşilor obţinuţi de la femelele adulte de reproducţie însămânţate artificial şi va asigura circuitul informaţiilor stabilit către autoritatea competentă. Structura bazei de date şi modul de constituire şi actualizare se stabileşte pe baza unui protocol încheiat cu asociaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice, astfel încât aceste asociaţii să recunoască datele de origine înregistrate şi să poată certifica originea produşilor obţinuţi din însămânţări artificiale.
    (4) Lunar se va transmite la autoritatea competentă teritorială situaţia mişcărilor de material seminal congelat (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri) şi informarea privind realizarea indicatorilor de reproducţie, conform tabelelor.

    Asociatia ......................
    Nr. .............. din ...................


                                   INFORMARE
       privind realizarea indicatorilor de reproducţie în luna ..........

 ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.│ Specificare │ Categoria │
 │crt│ ├────────────┬───────────┤
 │ │ │ Vaci │ Viţele │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 1 │Număr femele IA total │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 2 │Număr femele IA prima data │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 3 │Număr femele gestante │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 4 │Pierderi de gestaţie │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 5 │Avorturi │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 6 │Număr femele fătate │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 7 │Produşi vii obtinuţi │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 8 │Produşi neviabili │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 9 │Produşi fătaţi morţi │ │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


                                    Funcţia

                                 Nume - Prenume

    Asociaţia .....................
    Nr. ............. din ..................


                    Situaţia achiziţiei de m.s.c. la data de
          ......................... perioada 01. 01. - 31. 12. 2013*)
-----
    *) Se va transmite lunar la OARZ


 ┌───┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┐
 │Nr.│ Taur │Unitatea │Stoc │Doze │Doze │Stoc m.s.c.│Femele │Femele │
 │crt├────┬───┬────┤furnizoare│doze la │achizi- │consumate │la finele │IA(1) │IA(tau)│
 │ │Nume│Cod│Rasa│(SEMTEST, │01.01.2013│ţionate │în perioada│lunii │cumulat│cumulat│
 │ │ │ │ │depozit) │ │în perioada│01.01.-..13│ │la zi │la zi │
 │ │ │ │ │ │ │01.01.-..13│ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴────┴───┴────┴──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┘


            Preşedinte, Responsabil m.s.c.,


    Asociatia ...............
    Nr. ........... din ...............

                      Situaţia realizării indicatorilor de
              reproducţie (IA(1) şi IA(tau) şi a stocului de m.s.c. la
             data ............... perioada 01. 01. - 31. 12. 2013*)
-----
    *) Se va transmite lunar la OARZ


 ┌───┬───────┬────────┬──────────┬───────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────────────────────┐
 │Nr.│PIAV │Operator│Stoc │Program│Realizat │Doze │Stoc │ Din care pe taur │
 │crt│locaţia│nume, │m.s.c. la │IA 2013│01.01. - │consumate│doze │ │
 │ │ │prenume │01.01.2013│ │31.12.2013 │total │total│ │
 │ │ │ │ │ ├─────┬───────┤ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │ │ │ │ │ │IA(1)│IA(tau)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───────┴────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────┴──────────┴───────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


    Preşedinte, Responsabil m.s.c

    CAP. X
    Controalele asociaţiilor autorizate

    ART. 15
    (1) Asociaţiile judeţene de crescători autorizate sunt supuse unor controale de supraveghere, efectuate de autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autorităţile competente teritoriale (CTR- OARZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    ART. 16
    Asociaţiile judeţene de crescători autorizate trebuie să permită accesul autorităţilor competente teritoriale, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, facturi, contracte, conform procedurii de lucru.
    ART. 17
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
    (2) Controlul de supraveghere planificat se comunică asociaţiei judeţene autorizate cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile desfăşurate de asociaţia judeţeană de crescători autorizată.
    ART. 18
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 3g), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANARZ;
    b) un exemplar la CTR;
    c) un exemplar la OARZ;
    d) un exemplar la asociaţia controlată.
    (2) În funcţie de rezultatul notei, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaşiei

    ART. 19
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, se constată că asociaţia autorizată nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, CTR/OARZ judeţean întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea asociaţiei autorizate ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful CTR-ului şi se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:
    a) asociaţiei autorizate;
    b) autorităţii competente.
    (4) Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, asociaţia autorizată face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare.
    ART. 20
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată achiziţia de material seminal care nu a fost aprobat sau a cărei provenienţă nu o poate justifica cu documente;
    b) asociaţia autorizată împiedică ori se sustrage de la efectuarea controlului;
    c) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru transmiterea evidenţelor de reproducţie;
    d) se constată că asociaţia autorizată, pe perioada suspendării, efectuează activităţile în domeniul în care este autorizată;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 21
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 20, CTR/OARZ, întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful CTR-ului, se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) asociaţiei autorizate;
    b) autorităţii competente.
    ART. 22
    (1) Asociaţia căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care asociaţia solicită o noua autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Asociaţia căreia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. XI
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 23
    În vederea preschimbării autorizaţiei, reprezentantul legal al asociaţiei trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 3h);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    Anexa 3a

    Asociaţia .......................
    Nr. ........... din ............


                            CERERE-TIP DE AUTORIZARE

                                     Către

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie


    Subsemnatul/Subsemnata, .............., în calitate de ...................... al Asociaţiei ....................................., cu sediul în localitatea ....................., judeţul ................, str. ........................ nr. .........., solicit autorizarea pentru prestarea serviciului de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    Anexa 3b

                Situaţia operatorilor de însămânţări artificiale

 ┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
 │Nr.│ Numele şi prenumele │Locaţia │CNP-ul │Forma de │Numarul │
 │crt│ operatorului de IA │PIAV- ului│operatorului│activitate│autorizatiei │
 │ │ │ │ │ │emise de ANARZ│
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └───┴─────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────────┘


    Anexa 3c

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                       RAPORT DE EVALUARE LA FAŢA LOCULUI

    I. Date de identificare ale specialiştilor care fac evaluarea:
    Numele, prenumele, funcţia şi instituţia:
    1.
    2.
    3.
    Numiţi prin Decizia nr. ........ din ............... 2013
    Nr. de înregistrare a dosarului:
    Data primirii documentaţiei complete:
    II. Date referitoare la solicitant:
    Denumirea persoanei juridice:
    Forma de organizare:
    Reprezentată prin: .......................................................... .
    Sediul social al persoanei juridice:
    Strada: Nr. .... Bl. ..... Sc. ..... Apt. .......
    Cod poştal: ........ Localitatea: ..............
    Judeţul: .................... Telefon: .............. Fax: .................
    E-mail: .....................................................
    III. Constatări privind spaţiile, amenajarea şi dotarea
    1. Spaţii şi amenajări în funcţiune:
    a) nr. încăperi/suprafaţă ......................................................... .
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ......................................................... .
    c) canalizare ......................................................... .
    d) condiţii de microclimat (ventilaţie, temperatură, umiditate, luminozitate) ................................................. .
    e) asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului ................................................. .
    2. Dotarea pe flux tehnologic:
    a) spaţii pentru recepţia şi depozitarea materialului seminal congelat ................................................. .
    b) condiţii de depozitare şi de transport ................................................. .
    c) dotarea cu aparatură pentru controlul calităţii m.s.c.-ului ................................................. .
    3. Forma de deţinere a spaţiilor (act de proprietate, contract de închiriere, contract decomodat, eliberate conform legislaţiei în vigoare).
    IV. Constatări privind personalul încadrat
    a) nr. total ................................................. .
    b) nr. specialişti ................................................. .
    c) nr. operatori cu contracte individuale de muncă ................................................. .
    d) nr. operatori cu contracte de colaborare ................................................. .
    V. Constatări privind organizarea, relaşionarea şi colaborarea cu instituţiile implicate în desfţăurarea activităţilor specifice
    a) constituirea şi organizarea bazei de date cu membrii asociaţiei şi efectivele de reproducţie deţinute;
    b) constituirea şi organizarea bazei de date pentru monitorizarea la nivel judeţean a activităţii de reproducţie, desfăşurată prin însămânţări artificiale şi înregistrarea originii produşilor;
    c) transmiterea evidenţelor cu activitatea de reproducţie.
    VI. Alte aspecte
    VII. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea activităţii de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine ................................................. .
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare ................................................. .

    Comisia de evaluare:

    Din partea ANARZ

    Din partea MADR Din partea Asociaţiei


    Anexa 3d

                                                                Avizat MADR

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 59 (a se vedea imaginea asociată).

                                  AUTORIZAŢIE
                         Nr. ....... din .............

    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2013, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. .......... din ..................., a Asociaţiei ......................, judeţul ..................., în baza raportului de evaluare nr. ......... din ................., întocmit de specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010 şi a procedurii de lucru, dispune:
    Autorizarea Asociaţiei ....................... din localitatea ........................., str. ....................., nr. ........, judeşul ..................., având ca scop:
    Achiziţia, depozitarea, aprovizionarea punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine, pentru operatorii menţionaţi în documentaţie.
    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei.

                               DIRECTOR GENERAL,

    Anexa 3e

           REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE

 ┌───┬───────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
 │Nr.│Data depunerii/│Denumirea │Adresa, │Activităţile│Nr./data │Observaţii│
 │crt│înregistrării │asociaţiei│telefon,│ │autorizaţiei│ │
 │ │cererii şi a │ │fax │ │ │ │
 │ │documentaţiei │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


    Anexa 3f

    ASOCIAŢIA ...................
    PIAV ...........................
    Operator însămânţător .......................
    COD [][][][][]

               BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. ..........

    PROPRIETAR ...................
    ADRESA .....................
    COD EXPLOATAŢIE [R][O][][][][][][][][][][]

    FEMELA IA:
    NUME [][][][][][][][][][] RASA [][][][]
    MATRICOL [R][O][][][][][][][][][][]

                 1 MULTIPARĂ
    CATEGORIA [] 2 PRIMIPARĂ COP 4 DA 5 NU []
                 3 VIŢEA

    DATA IA [][][][][][] NR. IA [][][]

                           COD [][][][][]
    TAUR ..............
                           RASA [][][][]

    SEMNĂTURA

    PROPRIETAR, OPERATOR,


                              DECLARAŢIE DE FĂTARE

    Subsemnatul ........................., declar că vaca a fătat la data ............... viţelul de sex ....., cu nr. matricol .........................

    Semnătura proprietarului,


    Anexa 3g

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                                NOTĂ DE CONTROL

    I. Date de identificare ale specialiătilor:
    Numele, prenumele, funcţia şi instituţia:
    1.
    2.
    3.
    II. Date referitoare la asociaţie:
    Denumirea persoanei juridice:
    Forma de organizare:
    Reprezentată prin: ........................................................................ .
    Sediul social al persoanei juridice:
    Strada: ................ Nr. ........ Bl. ........ Sc. ........ Apt. ........
    Cod poştal: ........ Localitatea: ........
    Judeţul: ........ Telefon: ........ Fax: ........
    E-mail: ................................
    III. Constatări privind personalul încadrat
    a) nr. total .................
    b) nr. specialişti ........................
    c) nr. operatori cu contracte individuale de muncă .................
    d) nr. operatori cu contracte de colaborare ......................
    IV. Constatări privind organizarea, relaşionarea şi colaborarea cu instituţiile implicate în desfţăurarea activităţilor specifice
    a) constituirea şi organizarea bazei de date cu membrii asociaţiei şi efectivele de reproducţie deţinute;
    b) catagrafierea efectivelor şi întocmirea programelor de reproducţie;
    c) constituirea şi organizarea bazei de date pentru monitorizarea la nivel judeţean a activităţii de reproducţie, desfăşurată prin însămânţări artificiale şi înregistrarea originii produşilor;
    d) achiziţionarea m.s.c.-ului şi a agentului criogenic;
    e) aprovizionarea PIAV-urilor;
    f) existenţa datelor primare şi transmiterea evidenţelor de reproducţie, conform proceduri de lucru şi legislaţiei în vigoare.
    V. Alte aspecte
    VI. Propuneri şi recomandări

    Din partea ANARZ/STZ/OARZ Din partea Asociaţiei


    Anexa 3h

    Asociaţia ...................
    Nr. ...... din ............


                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie


    Subsemnatul/Subsemnata, ......................, în calitate de .................. al Asociaţiei .........................., cu sediul în localitatea ...................., judeţul ................., str. ......................... nr. ......, autorizată pentru ......................................... cu Autorizaţia nr. ........ din ..............., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ............................................................ .
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura


    ANEXA 4

                  Procedura de autorizare prestare de servicii
           pentru activitatea de însămânţări artificiale, la animale


    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform H.G. nr. 834/2010, autorizează operatorii de însămânţări artificiale, cu recunoaşterea calificării profesionale.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    (1) Stabilirea modalităţilor şi tehnicii de autorizare cu recunoaşterea calificării profesionale, precum şi condiţiile de participare la autorizare a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera însămânţărilor artificiale.
    (2) Prezenta procedură se aplică specialiştilor şi persoanelor, care au parcurs un curs de specializare pentru profesia de operator însămânţător, care solicită autorizarea în domeniul însămânţărilor artificiale la animale.
    (3) Autorizarea tehnico-profesională a persoanelor, nominalizate la pct. 2, nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organul de autorizare şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".
    b) Directiva 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    (1) Autorizaţia se emite pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale.
    (2) Prestatorii de servicii (operatorii de însămânţări artificiale), sunt obligaţi să facă parte dintr-o formă asociativă autorizată.
    ART. 5
    Codul CAEN corespunzător activităţii (serviciului) de autorizare este clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care include activităţi legate de însămânţarea artificială, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
-----
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, f, se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original (anexa nr. 4a);
    b) act de identitate;
    c) pregătirea profesională confirmată prin diplomă de absolvire, după caz studii superioare sau medii de specialitate şi/sau certificat de calificare profesională în meseria operator însămânţări artificiale;
    d) documente care să precizeze modalitatea de desfăşurare a activităţii de însămânţări artificiale (persoană fizică autorizată sau altă formă);
    e) precizări în ceea ce priveşte spaţiul, amenajarea, dotarea pe flux tehnologic, etc., după caz, punct de însămânţări artificiale fix sau mobil;
    f) contract încheiat cu asociaţia judeţeană de crescători autorizată de autoritatea competentă pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale.
    ART. 8
    (1) Persoana interesată solicită la ANARZ, obţinerea autorizaţiei în activitatea de însămânţări artificiale la animale.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la ANARZ- OARZ.
    (3) Comisia de evaluare a documentaţiei este desemnată prin decizie, de către directorul general al autorităţii competente.
    (4) În cazul în care, comisia de evaluare a documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită persoanei respective completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (5) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei.
    ART. 9
    Comisia de evaluare are următoarele atribuţii:
    a) studiază şi analizează documentaţia depusă pentru autorizare;
    b) evaluează documentaţiile şi persoanele în cauză, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) asigură păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    Anual se execută evaluarea rezultatelor activităţii de IA din anul anterior şi se vizează fişa de evaluare (anexa nr. 4b). Comisia de evaluare este constituită din: un reprezentant, al asociaţiei judeţene autorizate, un reprezentant al CTR şi un reprezentant al OARZ.

    CAP. VI
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 11
    (1) Autorizaţie de funcţionare pentru operator însămânţări artificiale, în format original pe hârtie, ştampilat (anexa nr. 4c).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Obligaţiile operatorilor de însămânţări artificiale.
    (4) Modelul documentelor privind monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA.
    (5) Fişa de evaluare anuală.
    (6) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4d.

    CAP. VII
    Obligaţiile persoanei autorizate şi condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 12
    (1) Obligaţiile operatorului însămânţător autorizat sunt:
    a) Să folosească material seminal congelat numai din tauri aprobaţi de autoritatea competentă pentru IA, însoţit de buletinul de analiză a calităţii şi de certificatul sanitar veterinar.
    b) Să efectueze minim 50 de IA(1)/an, în primul an de autorizare şi creşterea progresivă în anii următori.
    c) Să execute corect operaţiunile de însămânţare artificială în condiţii de igienă şi protecţie, în conformitate cu tehnologia specifică.
    d) Să respecte instrucţiunile tehnice privind conservarea materialului seminal congelat, decongelarea şi manipularea paietelor.
    e) Să respecte tehnica de păstrare şi utilizare a aparaturii criogenice, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor.
    f) Să transmită lista cu deţinătorii de tauri neautorizaţi care efectuează montă naturală pe raza din activitate (facultativ).
    g) Prestatorii de servicii (operatorii de însămânţări artificiale), sunt obligaţi să facă parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători autorizată.
    h) Să completeze şi elibereze crescătorului buletinul de însămânţare artificială. Buletinul se emite în trei exemplare (unul pentru fermier (proprietar), unul pentru asociaţie şi unul pentru operator) şi se păstrează de către operator timp de 5 ani.
    i) Să completeze la zi R.U. cu datele de însămânţare, fătare, produşi, ieşiri din efectiv, etc.
    j) Să transmită lunar la asociaţia judeţeană de crescători autorizată, cu care are contract, următoarele documente:
    - centralizatorul însămânţărilor artificiale, care va cuprinde: numărul matricol al vacii însămânţate artificial, codul taurului partener, data însămânţării, codul însămânţătorului, numărul buletinului de însămânţare, semnătura.
    - situaţia consumul de msc pe tauri (stoc, intrări, ieşiri ).
    - informarea lunară privind realizarea indicatorilor de reproducţie care va cuprinde obligatoriu: număr femele IA(1) şi IA total, număr femele gestante, pierderi gestaţie, număr femele fătate, produşi, etc.
    - centralizatorul fătărilor, care va cuprinde: numărul matricol al vacii, numărul matricol al produsului, sexul, data naşterii, originea.
    j) Să deţină, după caz, datele primare cu evidenţa însămânţărilor artificiale executate la alte specii.
    (2) Obligaţiile persoanei autorizate, modelul documentelor privind monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA şi a celor care vor fi transmise la asociaţiile judeţene autorizate în care sunt implicaţi, vor fi anexate la autorizaţie.

    CAP. VIII
    Controlul persoanelor autorizate

    ART. 13
    (1) Persoanele autorizate sunt supuse unui control de supraveghere.
    (2) Controlul de supraveghere se realizează de autorităţile competente teritoriale (CTR- OARZ), care au rol de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    ART. 14
    (1) Persoanele autorizate trebuie să permită accesul controalelor în cadrul punctului de însămânţări artificiale, la toate documentele şi evidenţele pe care le utilizează şi întocmesc, conform procedurii de lucru.
    (2) Beneficiarii (fermieri, crescători), activităţilor de IA realizate de persoanele autorizate trebuie să permită accesul controalelor în ferme şi la documentele emise de operatori.
    (3) Beneficiarii (fermieri, crescători), activităţilor de IA realizate de persoanele autorizate, în termen de 30 de zile trebuie să declare acestora fătările realizate în ferme.
    ART. 15
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
    (2) Controlul de supraveghere planificat se efectuează ori de câte ori este nevoie şi se comunică persoanei autorizate cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile de IA efectuate de persoana autorizată.
    ART. 16
    (1) În urma controlului de supraveghere se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 4e), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la CTR/OARZ;
    b) un exemplar la asociaţia judeţeană autorizată;
    c) un exemplar la persoana autorizată.
    (2) Nota de control se comunică persoanei şi asociaţiei judeţene autorizate, după caz, în termen de 10 zile de la data încheierii controlului de supraveghere.
    (3) În funcţie de rezultatul notei, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaşiei

    ART. 17
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, se constată că persoana autorizată nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, CTR/OARZ judeţean întocmeste un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea persoanei autorizate ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful CTR-ului şi se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:
    a) persoanei autorizate;
    b) asociaţiei judeţene autorizate;
    c) autorităţii competente.
    (4) Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, persoana autorizată face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare.
    ART. 18
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată efectuarea activităţi de IA cu material seminal congelat care nu a fost aprobat sau a cărei provenienţă nu o poate justifica cu documente;
    b) persoanele autorizate împiedică ori se sustrag de la efectuarea controlului;
    c) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru transmiterea evidenţelor primare de reproducţie la asociaţia judeţeană autorizată;
    d) se constată că persoana autorizată, pe perioada suspendării, efectuează activităţile în domeniul în care este autorizată;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 19
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 18, CTR/OARZ întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragere a autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful CTR-ului, se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) persoanei autorizate;
    b) asociaţiei judeţene autorizate;
    c) autorităţii competente.
    ART. 20
    (1) Persoana căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care persoana solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Persoana căreia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 21
    În vederea preschimbării autorizaţiei, persoanele trebuie să depună la OARZ/CTR următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 4f);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    CAP. X
    Libera circulaţie a serviciilor

    ART. 22
    (1) Persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze activităţi de însămânţări artificiale în regim transfrontalier în România numai după emiterea unei autorizaţii de către autoritatea competentă în domeniu.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
-----
    **) Documentele solicitate la lit. c, d, f, se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) autorizaţia emisă de statul emitent, în copie şi în traducere autorizată;
    b) diplomă de studii liceale sau studii superioare, sau după caz, certificat de recunoaştere al calificării profesionale, în copie şi în traducere autorizată;
    c) act de identitate;
    d) documente care să precizeze modalitatea de desfăşurare a activităţii de însămânţări artificiale (persoană fizică autorizată sau altă formă);
    e) precizări în ceea ce priveşte spaţiul, amenajarea, dotarea pe flux tehnologic, etc., după caz, punct de însămânţări artificiale fix sau mobil;
    f) contract încheiat cu asociaţia judeţeană de crescători autorizată de autoritatea competentă pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale.
    ART. 23
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANARZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    Anexa 4a

                                   CERERE-TIP

    Subsemnatul ............................ posesor al BI/CI ........., seria ...., nr. ..............., CNP ........................., domiciliat în ............................, judeţul ................., absolvent al liceului/fac ....................................., solicit autorizaţie pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale. Anexez documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    Anexa 4b

                  Fişa de evaluare anuală a operatorului de IA

 ┌───┬────┬────────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────┬────┐
 │Nr.│Anul│Număr femele│Număr │Număr │Număr │Calificativ*)│VIZA│
 │crt│ │apte pentru │femele│femele │femele │ │ │
 │ │ │reproducţie │IA(1) │IA(TOTAL)│gestante│ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────┤
 │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────────┴────┘

-----
    *) Foarte bine = peste 200 IA(1), Bine = 100 - 200 IA(1), Satisfăcător = 50 - 100 IA(1), Nesatisfăcător = sub 50 IA(1)

    Anexa 4c

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 70 (a se vedea imaginea asociată).                                 AUTORIZAŢIE*)
-----
    *) Act oficial eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind libera circulaţie a serviciilor în cadrul Comunităţii Europene.

    Domnul (Doamna) ........................ posesor a C.I. (B.I.) seria ..... nr. ..............., cod numeric personal ..........................., absolvent al programului de formare/specializare/competenţe cu certificat de calificare/absolvire/competenţe profesională/profesionale nr. ......., este autorizat să presteze servicii de însămânţări artificiale la animale pe teritoriul României, cu punctul de lucru în localitatea ........................., judeţul .................. .

                               DIRECTOR GENERAL,

    Data eliberării: anul ....... luna ........... ziua .....
    Nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .


    Anexa 4d

         REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA OPERATORILOR IA AUTORIZAŢI


 ┌───┬───────┬────────┬────────────────────┬────────────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────┐
 │Nr.│Nume şi│Cod │ Aria de activitate │Seria, │Tipul │Media │Numărul │Observaţii│
 │crt│prenume│numeric │ (PIAV-ul) │perioada, │programului│obţinută│şi data │ │
 │ │ │personal├───────┬────────────┤anul │(durata │ │autorizaţiei│ │
 │ │ │(CNP) │Judeţul│Localitatea │frecventării│cursurilor)│ │ │ │
 │ │ │ │ │Localităţile│cursurilor │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────┴────────┴───────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────┴────────────┴──────────┘


    Anexa 4e

                                NOTĂ DE CONTROL

    PIAV .................................
    Operator însămânţător ...............................
    Cod operator .........................
    1. Autorizaţia/adeverinţa/certificatul: nr. ....... data .......... eliberat ............
    2. Autorizaţie sanitară veterinară: nr. ......... data ...........
    3. Forma de activitate:
    persoană fizică ...............
    altă formă ...........................
    4. Aprovizionarea cu m.s.c. şi azot se face de către ...................................
    pe baza:
    contractului individual de muncă, nr. ......... din .....................
    contractului de colaborare, nr. ........... din ......................
    însoţite de:
    aviz de expediţie .................................................. .
    buletin de calitate .................................................. .
    factură .................................................. .
    alte documente .................................................. .
    5. Număr de femele apte pentru reproducţie: total ............... cap.
    IA .................... cap.
    MN .................. cap.
    6. PIAV organizat la .................................................. .
    7. Număr doze m.s.c.: necesar anual ................................................... doze
    Stoc la 1. 01. 2013 ................................................... doze
    Intrări la zi ................................................... doze
    Consum la zi ................................................... doze
    Stoc la data controlului scriptic .............................. doze
    Stoc la data controlului faptic ........................... doze
    Diferenţa +/- .................................................. doze
    M.s.c în stoc provine de la taurii: nume ............. cod ......... rasa ........... nr. doze ..... . .
    nume ............. cod ......... rasa ........... nr. doze ........
    nume ............. cod ......... rasa ........... nr. doze ........
    8. Număr femele IA(1) de la 1. 01. la zi ................................. cap
    9. Număr femele IA(TOTAL) de la 1. 01. la zi ................................. cap
    10. Număr doze m.s.c. folosite pe femelă IA1: după evidenţe ................ doze
    după stocul din container ............... doze
    diferenţe + / - ....................... doze
    11. Număr doze m.s.c. folosite pe femelă IATOTAL: după evidenţe ............. doze
    după stocul din container ............... doze
    diferenţe + / - ....................... doze
    12. Rezultatul controlului microscopic al m.s.c. la PIAV: M(2) ......... data .............
    13. Completarea registrului unic.
    - număr femele înscrise ............................ cap
    - datele de catagrafie au fost înscrise pentru ................... cap
    - număr femele însămânţate (IA(1)) înscrise în:
    registru unic ..................... cap
    Caiet m.s.c. ...................... cap
    După buletinele IA ........... cap
    Informarea lunară ............. cap
    - număr femele însămânţate (IA(TOTAL)) înscrise în: registru unic ............... cap
    Caiet m.s.c. ...................... cap
    După buletinele IA .......... cap
    Informarea lunară ............. cap
    14. Număr viţei obţinuţi după: registru unic ................. cap
    Buletine de fătare ........... cap
    Declaraţie de fătare ......... cap
    Informarea lunară ............ cap
    Identificarea şi individualizarea viţeilor: .............................................................. .
    S-au verificat un număr de ...................... femele din registrul unic
    S-au încadrat în termenul de fătare un număr de ........................... cap
    15. Alte constatări (modul de completare al datelor de catagrafie şi descărcarea evenimentelor de reproducţie în registrul unic: însămânţarea, diagnosticul de gestaţie (prin NR sau control), fătarea, justificarea gestaţiilor confirmate (balanţa gestaţiilor), avorturi, sexul şi nr. matricol al produşilor) .........................................................
    16. Cum şi către cine raportează informaţiile:
    Asociaţie ....................................... .
    OARZ ......................................... .
    17. Existenţa unui registru sau caiet de îndrumare şi control ......................... .
    Persoanele care iau controlat şi măsurile dispuse ............................................................................... .
    Notă: Pentru operatorii care efectuează IA la speciile ovine, caprine, suine, cabaline, obligatoriu se ţin şi se raportează următoarele situaţii:
    OVINE/CAPRINE/SUINE/CABALINE
    18. Evidenţe primare: caiet cu femelele însămânţate, femele fătate, produşi obţinuţi, pe proprietari (număr capete însămânţate, număr capete fătate, număr produşi obţinuţi); informare lunară (conform tabelului).

                                Informare lunară

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SUINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Număr de fătări │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3 │Purcei obţinuţi │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ OVINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Număr de fătări │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3 │Miei obţinuţi │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ CAPRINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Număr de fătări │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3 │Iezi obţinuţi │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ CABALINE │
 ├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr. │ Specificare │ IA │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │Număr femele IA │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │Mânji obţinuţi │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    Controlul a fost efectuat azi ..... în prezenţa .......................................

    Nume şi prenume
    Semnături


    Anexa 4f

                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

    Subsemnatul ............................. posesor al BI/CI ....., seria ........., nr. ..............., CNP ......................, domiciliat în ..........................., judeţul ....................., absolvent al liceului/fac. ................................., autorizat pentru ................................ cu autorizaţia nr. ......... din ................., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ............................................................................ .
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura


    Anexă la autorizaţie

                        Obligaţiile persoanei autorizate

    Persoanele autorizate pentru serviciul de însămânţări artificiale au următoarele obligaţii:

    a) să folosească material seminal congelat numai din tauri aprobaţi de autoritatea competentă pentru IA, însoţit de buletinul de analiză a calităţii şi de certificatul sanitar veterinar;
    b) să completeze şi elibereze crescătorului buletinul de însămânţare artificială;
    c) să completeze la zi în registru datele de însămânţare, fătare, produşi, ieşiri din efectiv, etc.;
    d) să întocmească informarea lunară, evidenţa consumului de m.s.c. şi a materialului criogenic, centralizatorul însămânţărilor artificiale, centralizatorul fătărilor;
    e) să transmită situatia privind evidenţele de reproducţie prin IA şi a consumului de m.s.c. la asociaţia judeţeană de crescători autorizată;
    f) să execute corect operaţiunile de însămânţare artificială în condiţii de igienă şi protecţie, în conformitate cu tehnologia specifică;
    g) să respecte instrucţiunile tehnice privind conservarea materialului seminal congelat, decongelarea şi manipularea paietelor;
    h) să respecte tehnica de păstrare şi utilizare a aparaturii criogenice, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor;
    i) să deţină, după caz, datele primare cu evidenţa însămânţărilor artificiale executate la alte specii;
    j) să transmită lista cu deţinătorii de tauri neautorizaţi care efectuează montă naturală pe raza din activitate (facultativ).
    k) prestatorii de servicii (operatorii de însămânţări artificiale), sunt obligaţi să facă parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători autorizată.

    Anexă la autorizaţie

                   Modelul documentelor privind monitorizarea
                       activităţii de reproducţie prin IA

    ASOCIAŢIA ........................
    PIAV .................................
    Operator însămânţător ......................................
    COD [][][][][]

             BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. ..............

    PROPRIETAR ................
    ADRESA ....................
    COD EXPLOATAŢIE [R][O][][][][][][][][][][]

    FEMELA IA:

    NUME [][][][][][][][][][] RASA [][][][]
    MATRICOL [R][O][][][][][][][][][][]

                  1 MULTIPARĂ
    CATEGORIA [] 2 PRIMIPARĂ COD 4 DA 5 NU []
                  3 VIŢEA

    DATA IA [][][][][][] NR. IA [][][]

    TAUR ................. COD [][][][][]
                                  RASA [][][][]

    SEMNĂTURA

    PROPRIETAR, OPERATOR,


                             DECLARAŢIE DE FĂTARE

    Subsemnatul ................................., declar că vaca a fătat la data ................ viţelul de sex ............, cu nr. matricol .................................... .

    Semnătura proprietarului,

                   Centralizatorul însămânţărilor artificiale

 ┌───┬───────────┬────────┬────────┬────┬────────────┬───────┐
 │Nr.│Proprietar │Nr. │Cod │Data│Cod Operator│Nr. │
 │crt│Cod │matricol│taur │IA │însămânţător│buletin│
 │ │exploataţie│vacă │partener│ │ │IA │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────┼────────┼────────┼────┼────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────┴────────┴────────┴────┴────────────┴───────┘


    Operator IA

    Semnatura

                           Centralizatorul fătărilor

 ┌────┬───────────┬────────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────┐
 │Nr. │Proprietar │Nr. │Sexul│Data naşterii│ ORIGINE │
 │crt.│Cod │matricol│ │ ├────────────┬────────────┤
 │ │exploataţie│viţel │ │ │ MAMA │ TATA │
 │ │ │ │ │ │Nr. matricol│ cod │
 ├────┼───────────┼────────┼─────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────┴────────┴─────┴─────────────┴────────────┴────────────┘


    Operator IA

    Semnatura

               Situaţia consumului de material seminal congelat,
                           în luna .................

 ┌────────────┬─────────┬───────┬──────────────────────────┬───────┐
 │ Taur │Stoc la │Intrări│ Ieşiri │Stoc la│
 ├─────┬──────┤începutul│ ├───────┬──────────────────┤finele │
 │ Cod │ Rasa │lunii │ │ Total │ Din care: │lunii │
 │ │ │ │ │ ├────┬─────────────┤ │
 │ │ │ │ │ │ IA │ Deficienţe │ │
 │ │ │ │ │ │ │ tehnologice │ │
 ├─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────────────┴───────┘


    Operator IA

    Semnatura                                   INFORMARE
       privind realizarea indicatorilor de reproducşie în luna ..........

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr. │ Specificare │ Categoria │
 │crt.│ ├────────────┬───────────┤
 │ │ │ Vaci │ Viţele │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 1 │Număr femele IA total │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 2 │Număr femele IA prima dată │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 3 │Număr femele gestante │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 4 │Pierderi de gestaţie │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 5 │Avorturi │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 6 │Număr femele fătate │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 7 │Produşi vii obţinuţi │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 8 │Produşi neviabili │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 9 │Produşi fătaţi morţi │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


    Operator IA

    Semnatura


    ANEXA 5

       Procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de
                      colectare, prelucrare, depozitare şi
                comercializare a materialulului seminal de vier

    CAP. I
    Scopul şi obiectivul procedurii

    ART. 1
    Scopul
    (1) Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea din punct de vedere zootehnic a centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" autoritate competentă în domeniu.
    (2) Procedura stabileşte activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia, condiţiile zootehnice privind autorizarea centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, descrierea procesului de autorizare precum şi libera circulaţie a serviciilor.
    ART. 2
    Obiectivul
    Obiectivele principale ale procedurii sunt:
    (1) producerea materialului seminal de vier de la reproducători autorizaţi pentru utilizarea acestuia în procesul de reproducţie prin însămânţare artificială la porcine.
    (2) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului seminal de vier la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare a datelor.

    CAP. II
    Baza legală

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    - O.M. nr. 15 din M.O. 146 bis/15.02.2006 pentru aprobarea "Normelor de apreciere a porcinelor de reproducţie";
    - Legea Zootehniei nr. 72/2002;
    - Hotărârea de Guvern nr. 834 din 11 august 2010 privind reorganizarea şi funţionarea "Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu";
    - O.M. nr. 218/2010 privind Normele tehnice pentru desfăşurarea inspecţiei de stat în zootehnie;
    - Directiva 90/429/CEE.
    - Directiva 2006/123/CE a parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind serviciile în cadrul pieţei interne transpusă parţial în OUG nr. 49/2009.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    Autorizaţia este emisă pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier.
    ART. 5
    Centrele de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier din ţara noastră sunt fie parte componentă a unor societăţi comerciale care au ca obiect de activitate creşterea porcilor, fie centre de colectare locale (zonale), care deservesc crescătorii particulari.
    ART. 6
    Codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se emite autorizaţia este clasa 016, grupa 0162 - activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare şi după caz NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Descrierea procedurii şi documentele necesare autorizării

    ART. 7
    Documentele necesare pentru autorizare sunt:
    a) cererea tip către ANARZ prin care se solicită autorizarea centrului (anexa nr. 5a);
    b) actul constitutiv sau statutul societăţii, din care sa reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN (cod 0162);
    c) certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţie sanitar veterinară;
    g) contractul de muncă al specialistului responsabil cu manipularea, gestionarea, verificarea calitatii şi livrarea materialului seminal inregistrat la ITM, diploma de studii;
    h) amplasarea, amenajarea, dotarea si schiţa depozitului;
    ART. 8
    Descrierea procedurii:
    (1) Pentru obţinerea autorizării, o unitate care deţine un centru pentru colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier va depune şi înregistra la secretariatul autorităţii competente documentaţia completă.
    (2) Documentaţia va fi analizată de către persoana/persoanele nominalizate din cadrul compartimentului de profil din ANARZ
    (3) În cazul în care, persoana/persoanele desemnate pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită operatorului economic completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului.
    (4) În cazul în care documentaţia este completă, prin decizie emisă de către Directorul General, specialiştii din cadrul ANARZ verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare (anexa nr. 5b), şi propun eliberarea autorizaţiei.
    (5) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.

    CAP. V
    Condiţii zootehnice pentru autorizarea centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier

    ART. 9
    Centrele de colectare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de autorizare:
    (1) să adăpostească exclusiv animale din specia suine de la care se colectează materialul seminal. Pot fi admise şi alte animale domestice doar în măsura în care acestea nu prezintă nici un risc de infecţie pentru animalele de la care se colectează materialul seminal şi numai dacă îndeplinesc condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului.
    (2) să fie construit sau izolat astfel încât să se evite contactul cu alte animale din exterior.
    (3) să deţină baza materială şi mijloacele necesare pentru respectarea fluxului tehnologic.
    (4) să asigure condiţii de intreţinere şi de sănătate a animalelor.
    (5) să fie sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului.
    (6) zonele sau compartimentele, separate fizic, în care sunt adăpostite animalele, în care se realizează colectarea materialului seminal, tratarea acestuia precum şi depozitarea lui să fie uşor de curăţat şi dezinfectat.
    (7) să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare a materialului seminal.
    (8) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal sau cu vierul donator în timpul colectării şi al tratării se dezinfectează sau se sterilizează în mod corespunzător, înainte de utilizare.
    (9) produsele de origine animală folosite în tratarea materialului seminal inclusiv aditivi sau diluantul trebuie să provină din surse care nu prezintă nici un risc pentru sănătate animală, în caz contrar acestea vor fi supuse înainte de utilizare unui tratament care să înlăture acest risc.
    (10) fiecare doză de material seminal să fie marcată astfel încât să poată fi cunoscute data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea vierului donator precum şi numele centrului.
    (11) să deţină personal calificat pentru manipularea, gestionarea, verificarea calităţii si livrarea materialului seminal.
    ART. 10
    Vierii acceptaţi într-un centru de colectare trebuie să fie certificaţi sanitar veterinar de către autoritatea competentă pentru testele menţionate în directiva 90/429/CEE cu aviz sanitar veterinar favorabil sănătos.
    ART. 11
    Centrul de colectare autorizat trebuie să deţină pentru vierii utilizaţi la reproducţie prin IA, documente care să ateste:
    a) originea şi valoarea productivă (certificate de origine şi de valoare productivă).
    b) salubritatea materialului seminal (buletine de analiză pentru examenul bacteriologic şi micologic eliberate de către autoritatea sanitar veterinară).
    c) calitatea materialului seminal (spermograme).

    CAP. VI
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 12
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilată (anexa nr. 5c).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5d.

    CAP. VII
    Controalele centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier

    ART. 13
    (1) Centrele autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate cel puţin de o dată pe an, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CTR-OARZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de către comisia desemnată prin decizia Directorului General.
    ART. 14
    Centrele de colectare autorizate trebuie să permită accesul necondiţionat al comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, etc.
    ART. 15
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau inopinat.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare o dată pe an şi se comunică centrului de colectare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare autorizat.
    ART. 16
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte un raport de evaluare, care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANARZ;
    b) un exemplar la CTR;
    c) un exemplar la centrul de colectare controlat.
    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizaţiei, până la remedierea deficienţelor.

    CAP. VIII
    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal de vier

    ART. 17
    (1) Se va comercializa numai material seminal provenit de la vieri autorizaţi de către autoritatea competentă.
    (2) Materialul seminal provenit de la vieri autorizaţi va fi însoţit în cazul comercializării de documente care să ateste originea, valoarea productivă şi calitatea materialului seminal.
    (2) Comercializarea materialului seminal provenit de la vieri neautorizaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 18
    (1) Preschimbarea autorizaţiei intervine în următoarele situaţii:
    a) la schimbarea formei juridice de organizare a operatorului economic, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la schimbarea denumirii societăţii comerciale;
    c) la schimbarea sediului social al societăţii comerciale.
    (2) Solicitarea privind preschimbarea autorizaţiei se face în scris şi se va depune la secretariatul autorităţii competente însoţită de documente justificative.

    CAP. X
    Libera circulaţie a serviciilor

    ART. 19
    Operatorii economici autorizaţi să efectueze activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier într-un alt stat membru al Uniunii Europene pot desfăşura această activitate la noi în ţară potrivit Directivei 2006/123/CEE.
    Pentru obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare a centrului la noi în ţară sunt necesare următoarele documente:
    - copia autorizaţiei eliberată de statul membru respectiv în traducere autorizată;
    - actul constitutiv al societăţii sau similar din care să reiasă obiectul de activitate;
    - certificat de înregistrare fiscală;
    - certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau similar;
    - certificat constatator eliberat de ORC sau similar;
    - autorizaţie sanitar veterinară;
    - amplasarea, amenajarea, dotarea si schiţa centrului;
    În vederea eliberării autorizaţiei pentru aceşti operatori economici, ANARZ are dreptul de a contacta autorităţile competente din alt stat membru pentru verificarea legalităţii documentelor cerute.

    CAP. XI
    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 20
    (1) Fiecare centru de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier autorizat trebuie să deţină documente, care să permită:
    a) identificarea vierilor din centru (certificate de origine şi productivitate);
    b) intrări şi ieşiri de vieri din efectiv;
    c) salubritatea materialului seminal (buletine de analize micologice şi bacteriologice);
    d) starea de sănătate a vierilor (buletine de analize serologice);
    e) calitatea materialului seminal (registru de recoltare, spermograme).
    (2) Documentele pot fi pe suport de hârtie sau în format electronic şi se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Trimestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), în format electronic, sau pe hârtie, situaţia livrărilor de material seminal de vier/beneficiari, conform anexei nr. 5e.

    Anexa 5a


                            CERERE-TIP DE AUTORIZARE

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, .............., în calitate de .................. al ................, cu sediul în localitatea ..............., judeţul ..............., str. ............................. nr. ......., înregistrată la registrul comerţului sub nr. ................, solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier.
    Anexăm documentaţia necesară autorizării.

    Data

    Semnătura


    Anexa 5b

                             Raport de evaluare
                           încheiat astăzi .........

    I. Date de identificare ale specialiătilor care fac evaluarea:
    Funcţia, numele, prenumele şi instituţia:
    1.
    2.
    3.
    Numiţi prin Decizia nr. ... din ..... 2011
    II. Date de identificare si contact:
    Denumirea persoanei juridice:
    Forma de organizare:
    Reprezentată prin: .......................................... .
    Sediul social al persoanei juridice:
    Strada: ... Nr. ....
    Cod poştal: ....... Localitatea: ...................
    Judeţul: ............ Telefon: ................ Fax: ....................
    E-mail: .......................................... .
    III. Materialul biologic:
    Număr vieri: ........
    Starea de întreţinere ...........
    Certificate de origine şi valoare productivă ......
    IV. Situaşia sanitarţ veterinarţ a vierilor .......
    IV. Constatţri privind spaşiile, amenajarea şi dotarea pe flux tehnologic
    Compartimentul pentru vieri de reproductie ........
    Sala de recoltare .....
    Laboratorul:
    a) instrumentar şi materiale ..........
    b) controlul calităţii materialului seminal brut şi conservat ..........
    c) salubritatea materialului seminal ............
    c) diluant utilizat ..............
    c) prelucrare şi ambalare material seminal ..............
    e) depozitare material seminal ...............
    f) curăţare, dezinfectare, sterilizare, igienizare ...............
    V. Constatări privind înregistrarea datelor ( registre de laborator, spermograme, grafic de utilizare a vierilor la IA)
    VI. Alte aspecte: .............
    PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier.
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare.

    Din partea ANARZ

    Din partea Centrului de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare material seminal de vier


    Anexa 5c
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând formularul Autorizaţiei zootehnice de funcţionare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 84 (a se vedea imaginea asociată).

    Anexa 5d


            Registru naţional cu Centrele de colectare, prelucrare,
     depozitare şi comercializare a materialului seminal la specia porcine

 ┌───┬────────┬───────────┬────┬──────────┬────────┬───────┬──────┬───────────┐
 │Nr.│Unitatea│Sediul │Nr. │Data │Nr. │Nr. de │Rasa, │Provenienţa│
 │Crt│ │societăţii,│Aut.│eliberării│Deciziei│vieri │linia,│ │
 │ │ │Nr. Telefon│ │autoriza- │şi data │Autori-│comb. │ │
 │ │ │Nr. Fax │ │ţiei │ │zaţi │gen. │ │
 └───┴────────┴───────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴──────┴───────────┘    Anexa 5e

    Centru de colectare ........................
    Nr. ........... din ..................

          Situaţia livrărilor materialului seminal de vier/beneficiari

 ┌───┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ Vier │ Beneficiar │
 │Crt├────────────┬────┬────┼────────────────────┬────────────────┬─────┤
 │ │Nr. Matricol│Nume│Rasa│Unitatea/Operator IA│Localitate/Judeţ│Număr│
 │ │ │ │ │ │ │doze │
 ├───┼────────────┼────┼────┼────────────────────┼────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────┼────┼────┼────────────────────┼────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────┼────┼────┼────────────────────┼────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────────────┴────┴────┴────────────────────┴────────────────┴─────┘

-----
    *) Se va transmite trimestrial la ANARZ

                              Reprezentant legal,

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016