Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 339 din 7 iunie 2019  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 339 din 7 iunie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 469 din 10 iunie 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.786/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 7 iunie 2019.
    Nr. 339.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 1.210/2018)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii,
    aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,
    care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa

┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│ │Codul de │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificare │ │ │ │ │ │ │
│ │şi nr. MFP │ │ │ │ │ │ │
│ │alocat prin │ │ │ │ │ │ │
│ │Ordinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ministrului │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţelor │Persoana │Persoana │ │ │ │ │
│ │publice şi │juridică de │juridică la │ │ │ │Valoarea│
│Nr. │al │la care se │care se │Denumirea │Descrierea │Adresa │de │
│crt.│ministrului │transmite │transmite │bunului │tehnică │imobilului │inventar│
│ │delegat │imobilul │imobilul │ │ │ │(lei) │
│ │pentru buget│ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 668/ │ │ │ │ │ │ │
│ │2014, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │staţie de │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │pompare │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │construită - │ │ │
│ │ │ │irigaţii Amara│ │29 mp │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │Regim │ │ │
│ │ │ │localitatea │ │înălţime - │ │ │
│ │ │Agenţia │Amara, judeţul│ │parter │ │ │
│ │ │Naţională de│Ialomiţa │ │Agregate de │UAT Amara, │ │
│1 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Înregistrată │Staţie SPP│pompare - │judeţul │969.423 │
│ │6500309 │Funciare │în Registrul │59 │55 mp │Ialomiţa │ │
│ │ │CIF 29275212│naţional al │ │Bazin │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │hidrofor - 13│ │ │
│ │ │ │de │ │mp │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │Transformator│ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │- 10 mp │ │ │
│ │ │ │nr. 334/2007 │ │Construcţii │ │ │
│ │ │ │CIF 23109253 │ │anexe - 11 mp│ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │cadastral: │ │ │
│ │ │ │ │ │23836 │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │staţie de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare, │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare, │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │ │
│ │ │ │ │ │anexe şi post│UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │Staţie SPP│trafo │Borduşani, │ │
│ │6500687 │ │ │Borduşani │Suprafaţa │judeţul │13.753 │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │60 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │60 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Regim │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime - │ │ │
│ │ │ │ │ │parter │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │staţie de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │156 mp │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │Organizaţia │Staţie SPP│Regim │Făcăeni, │32.324 │
│ │6500691 │ │utilizatorilor│1 Făcăeni │înălţime - │judeţul │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │parter │Ialomiţa │ │
│ │ │ │irigaţii │ │Post trafo - │ │ │
│ │ │ │Borduşani - │ │9 mp │ │ │
│ │ │ │Balta │ │Nr. │ │ │
│ │ │ │Ialomiţei │ │cadastral: │ │ │
│ │ │Agenţia │Sediul: comuna│ │22780 │ │ │
│ ├────────────┤Naţională de│Borduşani, ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│2 │ │Îmbunătăţiri│judeţul │ │Clădire │ │ │
│ │ │Funciare │Ialomiţa │ │staţie de │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │pompare │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │agregate de │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │pompare, │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │construcţii │ │ │
│ │ │ │de │ │anexe şi post│UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │îmbunătăţiri │Staţie SPP│trafo │Făcăeni, │ │
│ │6500695 │ │funciare cu │2 Făcăeni │Suprafaţa │judeţul │25.437 │
│ │ │ │nr. 394/2008 │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │CIF 24033455 │ │192 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │192 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Regim │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime - │ │ │
│ │ │ │ │ │parter │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │staţie de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare, │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare, │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │ │
│ │ │ │ │ │anexe şi post│UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │Staţie SPP│trafo │Stelnica, │ │
│ │6500699 │ │ │Stelnica │Suprafaţa │judeţul │11.318 │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │203 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │203 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Regim │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime - │ │ │
│ │ │ │ │ │parter │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │staţie de │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │pompare şi │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │post trafo │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │Platoneşti SPP│Staţie SPP│desfăşurată -│Platoneşti,│ │
│ │6500607 │ │6 │6 (Movila)│580 mp │judeţul │29.800 │
│ │ │ │Sediul: │ │Suprafaţa │Ialomiţa │ │
│ │ │Agenţia │localitatea │ │construită - │ │ │
│ │ │Naţională de│Săveni, │ │580 mp │ │ │
│3 │ │Îmbunătăţiri│judeţul │ │Regimul de │ │ │
│ │ │Funciare │Ialomiţa │ │înălţime - │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │parter │ │ │
│ ├────────────┤ │în Registrul ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │naţional al │ │Conductă │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │principală: │ │ │
│ │ │ │de │Reţea │CP10 = 5.706 │UAT │ │
│ │1.8.6./ │ │îmbunătăţiri │aferentă │m │Platoneşti,│52.352 │
│ │6500609 │ │funciare cu │SPP 6 CP10│Conductă │judeţul │ │
│ │ │ │nr. 350/2008 │ │principală: │Ialomiţa │ │
│ │ │ │CIF 23159421 │ │CP8 + CP9 = │ │ │
│ │ │ │ │ │4.878 m │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │ │ │Organizaţia │Teren │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/26449066 │ │utilizatorilor│aferent │totală - 720 │Doja, │720 │
│ │ │ │de apă pentru │SPP 69 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │Gheorghe Doja ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Sediul: │ │ │UAT │ │
│ │ │ │localitatea │Teren │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/26449067 │ │Gheorghe Doja,│aferent │totală - 768 │Doja, │768 │
│ │ │ │Str. │SPP 70/1 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │Răsăritului │ │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │nr. 2A, în ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │incinta SA │ │ │UAT │ │
│ │ │Naţională de│PRO-AGRO SRL, │Teren │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│4 │9/26449068 │Îmbunătăţiri│judeţul │aferent │totală - 783 │Doja, │783 │
│ │ │Funciare │Ialomiţa │SPP 71 │mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │în Registrul ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │naţional al │ │ │UAT │ │
│ │ │ │organizaţiilor│Teren │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/26449070 │ │de │aferent │totală - 406 │Doja, │406 │
│ │ │ │îmbunătăţiri │SPP 70/2 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │funciare │ │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │cu nr. 634/ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │2019 │ │ │UAT │ │
│ │ │ │CIF RO │Teren │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/26449071 │ │41100694 │aferent │totală - 910 │Doja, │910 │
│ │ │ │ │SPP 107 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500177 │ │ │1 RDN + │totală - 44 │Lazăr, │44 │
│ │ │ │ │1 CERNA 37│mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │/4 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │amplasate │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN + │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500179 │ │ │1 CERNA 37│şi CERNA │Lazăr, │101 │
│ │ │ │ │/4 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │7 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │7 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500181 │ │ │1 RDN - │totală - 84 │Lazăr, │84 │
│ │ │ │ │AE7/2 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │este amplasat│ │ │
│ │ │ │ │ │agregat │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN - │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500183 │ │ │AE7/2 │Suprafaţa │Lazăr, │108 │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│judeţul │ │
│ │ │ │ │ │33 mp │Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │33 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent 1 │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500185 │ │ │RDN - AE7/│totală - 35 │Lazăr, │35 │
│ │ │ │ │3 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │este amplasat│ │ │
│ │ │ │ │ │agregat │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN - │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500187 │ │Organizaţia │AE7/3 │Suprafaţa │Lazăr, │43 │
│ │ │ │utilizatorilor│ │desfăşurată -│judeţul │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │12,5 mp │Ialomiţa │ │
│ │ │ │irigaţii │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │Gheorghe Lazăr│ │construită - │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │12,5 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │localitatea ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Gheorghe │Teren │ │UAT │ │
│ │ │Agenţia │Lazăr, str. │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500189 │Naţională de│Mihai Viteazu │1 RDN + │totală - 18 │Lazăr, │18 │
│ │ │Îmbunătăţiri│nr. 65, │1 CERNA 39│mp │judeţul │ │
│5 │ │Funciare │judeţul │/1 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤CIF RO │Ialomiţa ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │29275212 │Înregistrată │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │naţional al │ │sunt │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │amplasate │ │ │
│ │ │ │de │ │agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │îmbunătăţiri │1 RDN + │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500191 │ │funciare cu │1 CERNA 39│şi CERNA │Lazăr, │162 │
│ │ │ │nr. 628/2019 │/1 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │CIF RO │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │41081290 │ │7,2 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │7,2 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500193 │ │ │1 RDN + │totală - 32 │Lazăr, │32 │
│ │ │ │ │1 CERNA 39│mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │/2 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │amplasate │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN + │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500195 │ │ │1 CERNA 39│şi CERNA │Lazăr, │150 │
│ │ │ │ │/2 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │7,2 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │7,2 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500197 │ │ │3 RDN + 1 │totală - 21 │Lazăr, │21 │
│ │ │ │ │CERNA PLOT│mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │39/3 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │amplasate │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │3 RDN + │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500199 │ │ │1 CERNA │şi CERNA │Lazăr, │312 │
│ │ │ │ │PLOT 39/3 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │7,2 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │7,2 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500201 │ │ │1 CERNA - │totală - 18 │Lazăr, │18 │
│ │ │ │ │39/4 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │este amplasat│ │ │
│ │ │ │ │ │agregat │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 CERNA - │pompare CERNA│Gheorghe │ │
│ │6500203 │ │ │39/4 │Suprafaţa │Lazăr, │88 │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│judeţul │ │
│ │ │ │ │ │2,4 mp │Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │2,4 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500213 │ │ │1 RDN + │totală - 34 │Lazăr, │34 │
│ │ │ │ │1 CERNA 37│mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │/5 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │amplasate │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN + │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500215 │ │ │1 CERNA 37│şi CERNA │Lazăr, │101 │
│ │ │ │ │/5 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │7 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │7 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500217 │ │ │1 RDN + │totală - 38 │Lazăr, │38 │
│ │ │ │ │1 CERNA 37│mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │/6 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │amplasate │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN + │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500219 │ │ │1 CERNA 37│şi CERNA │Lazăr, │101 │
│ │ │ │ │/6 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │7 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │7 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500221 │ │ │1 RDN - │totală - 37 │Lazăr, │37 │
│ │ │ │ │AE7/1 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │este amplasat│ │ │
│ │ │ │ │ │agregat │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN - │pompare RDN │Gheorghe │ │
│ │6500223 │ │ │AE7/1 │Suprafaţa │Lazăr, │87 │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│judeţul │ │
│ │ │ │ │ │12,5 mp │Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │12,5 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500297 │ │ │staţiei │totală - 775 │Lazăr, │775 │
│ │ │ │ │SPP 38/ │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │CD4D │ │Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │km 4 + 960│ │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire │ │ │
│ │ │ │ │ │staţie de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │SPP 38/ │desfăşurată -│Gheorghe │ │
│ │1.8.12/ │ │ │CD4D km 4 │141,75 mp │Lazăr, │11.757 │
│ │6500299 │ │ │+ 960 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │construită - │Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │141,75 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Regimul de │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime - │ │ │
│ │ │ │ │ │parter │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │principală│Lungimea │Gheorghe │ │
│ │6500301 │ │ │plot 38 │totală - │Lazăr, │648 │
│ │ │ │ │Gheorghe │3.060 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │Lazăr │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │Gheorghe │ │
│ │9/6500397 │ │ │2 RDN - 39│totală - 24 │Lazăr, │24 │
│ │ │ │ │/5 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│Teren │ │UAT Valea │ │
│ │ │ │de apă pentru │aferent 1 │Suprafaţa │Ciorii, │ │
│ │9/6500165 │ │irigaţii Valea│RDN - AE5/│totală - 46 │judeţul │46 │
│ │ │ │Ciorii Nord │1 │mp │Ialomiţa │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │localitatea │ │ │ │ │
│ ├────────────┤ │Ţăndărei, DN ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │21, km 15, │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│imobilul C4, │ │Platformă │ │ │
│6 │ │Îmbunătăţiri│judeţul │ │beton pe care│ │ │
│ │ │Funciare │Ialomiţa │ │este amplasat│ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │agregat │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │pompare RDN │UAT Valea │ │
│ │1.8.12/ │ │naţional al │1 RDN - │Suprafaţa │Ciorii, │14 │
│ │6500167 │ │organizaţiilor│AE5/1 │desfăşurată -│judeţul │ │
│ │ │ │de │ │4,2 mp │Ialomiţa │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │construită - │ │ │
│ │ │ │nr. 630/2019 │ │4,2 mp │ │ │
│ │ │ │CIF RO │ │ │ │ │
│ │ │ │41081320 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │Suprafaţa │UAT Valea │ │
│ │9/6500169 │ │ │aferent 1 │totală - 46 │Ciorii, │46 │
│ │ │ │ │RDN - AE5/│mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │2 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │este amplasat│ │ │
│ │ │ │ │ │agregat │UAT Valea │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN - │pompare RDN │Ciorii, │ │
│ │6500171 │ │ │AE5/2 │Suprafaţa │judeţul │11 │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │4,6 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │4,6 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │Suprafaţa │UAT Valea │ │
│ │9/6500173 │ │ │aferent 1 │totală - 46 │Ciorii, │46 │
│ │ │ │ │RDN - AE5/│mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │3 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Platformă │ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe care│ │ │
│ │ │ │ │ │este amplasat│ │ │
│ │ │ │ │ │agregat │UAT Valea │ │
│ │1.8.12/ │ │ │1 RDN - │pompare RDN │Ciorii, │ │
│ │6500175 │ │ │AE5/3 │Suprafaţa │judeţul │5 │
│ │ │ │ │ │desfăşurată -│Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │ │5,6 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │5,6 mp │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │Suprafaţa │UAT Valea │ │
│ │9/6500205 │ │ │aferent 5 │totală - 230 │Ciorii, │230 │
│ │ │ │ │CERNA - │mp │judeţul │ │
│ │ │ │Organizaţia │110 │ │Ialomiţa │ │
│ ├────────────┤ │utilizatorilor├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │de apă pentru │ │5 platforme │ │ │
│ │ │ │irigaţii Valea│ │de beton x │ │ │
│ │ │ │Ciorii Sud │ │2,4 mp/buc. │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │pe care sunt │ │ │
│ │ │ │Valea Ciorii, │ │amplasate │UAT Valea │ │
│ │1.8.12/ │ │satul │5 CERNA - │agregate │Ciorii, │ │
│ │6500207 │ │Murgeanca, │110 │pompare CERNA│judeţul │36 │
│ │ │ │incinta S.C. │ │Suprafaţa │Ialomiţa │ │
│ │ │Agenţia │Moara │ │desfăşurată -│ │ │
│ │ │Naţională de│Murgeanca - │ │12 mp │ │ │
│7 │ │Îmbunătăţiri│S.R.L., corp │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │Funciare │C1, judeţul │ │construită - │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Ialomiţa │ │12 mp │ │ │
│ ├────────────┤ │Înregistrată ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │în Registrul │Teren │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT Valea │ │
│ │9/6500291 │ │organizaţiilor│staţie │totală - 725 │Ciorii, │725 │
│ │ │ │de │SPP │mp │judeţul │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │105-CD4 A1│ │Ialomiţa │ │
│ │ │ │funciare cu │km 6 + 800│ │ │ │
│ ├────────────┤ │nr. 629/2019 ├──────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │CUI 41082555 │Conductă │ │UAT Valea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │principală│Lungimea │Ciorii, │ │
│ │6500293 │ │ │plot 105 │totală - │judeţul │36.045 │
│ │ │ │ │Valea │5.134 m │Ialomiţa │ │
│ │ │ │ │Ciorii │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴────────┘    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice