Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 338 din 6 decembrie 2021  privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 338 din 6 decembrie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 71 din 25 ianuarie 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. 253.808 din 26.11.2021 al Direcţiei generale politici agricole,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea,
    având în vedere prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 57 alin. (1), (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, al art. 6^6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM, participă la implementarea normelor de ecocondiţionalitate privind mediul şi schimbările climatice (SMR 1-3 şi GAEC 1 şi 3) şi informează APIA despre neconformităţile constatate în cadrul acţiunilor proprii de inspecţie şi control pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu APIA."

    2. În anexă, la domeniul Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, secţiunea Apă, SMR 1 şi GAEC 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │ │1. Pentru protecţia apelor împotriva poluării│
│ │ │cu nitraţi proveniţi din surse agricole, │
│ │ │conform Programului de acţiune, fermierii │
│ │ │care deţin sau administrează exploataţii │
│ │ │agricole au următoarele obligaţii: │
│ │ │a) să respecte normele privind depozitarea │
│ │ │gunoiului de grajd, prevăzute la art. 4 şi 5 │
│ │ │din Programul de acţiune, în ceea ce priveşte│
│ │ │construcţia, amplasarea şi dimensionarea │
│ │ │capacităţilor de stocare (calculul │
│ │ │capacităţii de depozitare necesare), sistemul│
│ │ │de depozitare (individual, comunal sau, prin │
│ │ │excepţie, în câmp deschis pe terenul agricol │
│ │ │doar pentru fermierii cu până la 8 UVM), │
│ │ │groapa pentru urină sau fracţia lichidă din │
│ │ │platforma de gunoi, depozitarea dejecţiilor │
│ │ │animaliere în cazul bovinelor crescute în │
│ │ │sistem permanent la păşune, interdicţia │
│ │SMR 1 - │privind depozitarea gunoiului de grajd direct│
│ │Protecţia │pe sol, distanţele de protecţie sanitară, │
│ │apelor │precum şi zonele de protecţie sanitară şi │
│ │împotriva │hidrogeologică; să respecte normele privind │
│ │poluării cu │gestionarea efluenţilor de siloz, a │
│ │nitraţi │efluenţilor de siloz balotat şi a apelor │
│ │proveniţi din │uzate din exploataţiile agricole, prevăzute │
│ │surse agricole │la art. 6, 7 şi 8 din Programul de acţiune; │
│ │Reglementări: │b) să respecte perioadele de interdicţie │
│ │Directiva 91/ │pentru aplicarea îngrăşămintelor organice şi │
│ │676/CEE a │chimice pe terenul agricol, în funcţie de │
│ │Consiliului din│zona în care se încadrează unitatea │
│ │12 decembrie │administrativ-teritorială pe raza căreia este│
│ │1991 privind │situat terenul agricol, conform prevederilor │
│ │protecţia │art. 3 şi anexa nr. 3 din Programul de │
│ │apelor │acţiune, astfel: │
│ │împotriva ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │poluării cu │ │Începutul │Sfârşitul │Lungimea │
│ │nitraţi │ │perioadei │perioadei │perioadei │
│ │proveniţi din │Zona │de │de │de │
│ │surse agricole │ │interdicţie│interdicţie│interdicţie│
│ │(publicată în │ │(ziua/luna)│(ziua/luna)│(nr. de │
│ │Jurnalul │ │ │ │zile) │
│ │Oficial al ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Comunităţilor │1 │15.XI │10.III │115 │
│ │Europene, seria├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │L, nr. 375 din │2 │10.XI │20.III │130 │
│ │31 decembrie ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │1991): art. 4 │3 │5.XI │25.III │140 │
│ │şi 5; ├─────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │Planul de │Pe terenurile arabile având culturi de toamnă│
│ │acţiune pentru │sau pe care se înfiinţează culturi │
│ │protecţia │extratimpurii pentru care data semănatului │
│ │apelor │este în perioada de interdicţie, se pot │
│ │împotriva │aplica îngrăşăminte chimice şi în perioada de│
│ │poluării cu │interdicţie în limita a maximum 50 kg N │
│ │nitraţi │substanţă activă/ha, în funcţie de │
│ │proveniţi din │dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu │
│ │surse agricole,│respectarea condiţiilor de aplicare. Pentru │
│ │aprobat prin │culturile din sere şi solare nu se aplică │
│ │Hotărârea │perioadele de interdicţie în condiţiile în │
│Apă│Guvernului nr. │care în interiorul acestora temperatura este │
│ │964/2000, cu │mai mare de 5°C; │
│ │modificările şi│c) să respecte normele privind aplicarea │
│ │completările │îngrăşămintelor pe terenul agricol, prevăzute│
│ │ulterioare: │la art. 9 din Programul de acţiune, în ceea │
│ │art. 5 şi 6 şi │ce priveşte cantitatea maximă de azot │
│ │anexele nr. 3 │(substanţă activă) provenită din │
│ │şi 4; │îngrăşămintele organice şi chimice aplicate │
│ │Programul de │pe terenul agricol în decursul unui an, │
│ │acţiune pentru │planul de fertilizare şi presiunea │
│ │protecţia │nutrienţilor la nivelul exploataţiei │
│ │apelor │agricole, astfel: │
│ │împotriva │- cantitatea maximă de azot provenită din │
│ │poluării cu │îngrăşăminte organice nu poate depăşi 170 kg │
│ │nitraţi │N/ha/an; │
│ │proveniţi din │- cantitatea maximă de azot provenită din │
│ │surse agricole,│îngrăşăminte chimice, în cazul în care nu se │
│ │prevăzut în │execută studii agrochimice, nu poate depăşi: │
│ │anexa nr. 2 la │(i) în cazul terenurilor arabile: │
│ │Ordinul ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ministrului │Panta │Porumb şi │ │ │
│ │mediului, │terenului│sfeclă de │Grâu şi │Alte │
│ │apelor şi │(panta │zahăr │rapiţă │culturi │
│ │pădurilor şi al│medie a │ │ │ │
│ │ministrului │blocului ├───────────┴───────────┴───────────┤
│ │agriculturii şi│fizic) │Kg N substanţă activă/ha/an │
│ │dezvoltării │ │ │
│ │rurale nr. 333/├─────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│ │165/2021 │Până la │150 │120 │100 │
│ │(Programul de │12% │ │ │ │
│ │acţiune): art. ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │3-17, 19, 21 şi│Mai mare │120 │90 │80 │
│ │anexele nr. │de 12% │ │ │ │
│ │1-3, astfel cum├─────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │a fost │(ii) 100 kg N substanţă activă/ha/an pentru │
│ │rectificat în │vii, livezi şi alte culturi permanente; │
│ │Monitorul │(iii) 80 kg N substanţă activă/ha/an pentru │
│ │Oficial al │pajişti permanente. Fermierii care optează │
│ │României, │pentru această soluţie trebuie să întocmească│
│ │Partea I, nr. │un plan de fertilizare simplificat, conform │
│ │780 din 12 │modelului prevăzut în anexa nr. 1 la │
│ │august 2021. │Programul de acţiune. │
│ │ │În cazul în care planul de fertilizare se │
│ │ │bazează pe studii agrochimice, se aplică │
│ │ │cantitatea de azot rezultată prin calcul în │
│ │ │funcţie de producţia planificată şi gradul de│
│ │ │aprovizionare a solului cu azot, cu condiţia │
│ │ │ca îngrăşămintele organice (dacă sunt │
│ │ │utilizate) să nu depăşească 170 kg N/ha/an. │
│ │ │Presiunea nutrienţilor la nivelul │
│ │ │exploataţiei agricole se calculează pe baza │
│ │ │datelor privind cantitatea de azot (kg N/cap │
│ │ │animal/an) din gunoiul de grajd produs în │
│ │ │fermă (după scăderea emisiilor gazoase de │
│ │ │azot din grajd şi depozitele de stocare), │
│ │ │prevăzute în tabelul 4 din Programul de │
│ │ │acţiune, adunată cu cea corespunzătoare unor │
│ │ │intrări de îngrăşăminte organice din alte │
│ │ │ferme, raportat la suprafaţa de teren pe care│
│ │ │se aplică îngrăşămintele organice. │
├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea rezultată trebuie să fie mai mică │
│ │ │decât limita maximă de aplicare a │
│ │ │îngrăşămintelor organice pe terenul agricol │
│ │ │(170 kg N/ha/an); │
│ │ │d) pentru exploataţiile care practică │
│ │ │agricultura în sistem irigat şi pentru cele │
│ │ │care utilizează o cantitate mai mare de azot │
│ │ │din îngrăşăminte chimice decât cea prevăzută │
│ │ │la lit. c) pct. (i), (ii) şi (iii) este │
│ │ │obligatorie întocmirea planului de │
│ │ │fertilizare pe baza studiilor agrochimice │
│ │ │pentru terenurile în cauză; │
│ │ │e) să respecte cerinţele generale pentru │
│ │ │aplicarea fertilizanţilor, precum şi │
│ │ │obligaţiile privind tehnicile de aplicare a │
│ │ │îngrăşămintelor organice şi a îngrăşămintelor│
│ │ │chimice, prevăzute la art. 10, 11 şi 12 din │
│ │ │Programul de acţiune; │
│ │ │f) să respecte obligaţiile privind aplicarea │
│ │ │îngrăşămintelor pe terenurile în pantă │
│ │ │abruptă (mai mare de 12%) în ceea ce priveşte│
│ │ │încorporarea îngrăşămintelor în sol (nu mai │
│ │ │târziu de 24 de ore de la momentul │
│ │ │aplicării), interzicerea aplicării de │
│ │ │îngrăşăminte organice sau chimice dacă sunt │
│ │ │prognozate precipitaţii intense, aplicarea │
│ │ │îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, │
│ │ │inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă, │
│ │ │precum şi aplicarea îngrăşămintelor chimice │
│ │ │şi organice cu azot pe pajişti permanente │
│ │ │(păşuni şi fâneţe), prevăzute la art. 13, 15 │
│ │ │şi 16 din Programul de acţiune; │
│ │ │g) să respecte obligaţiile privind aplicarea │
│ │ │îngrăşămintelor pe terenurile adiacente │
│ │ │cursurilor de apă şi în vecinătatea │
│ │ │captărilor de apă potabilă, prevăzute la art.│
│ │ │14 din Programul de acţiune, în ce priveşte │
│ │ │interdicţia aplicării fertilizanţilor de │
│ │ │orice fel pe benzile-tampon (fâşii de │
│ │ │protecţie) adiacente zonelor de protecţie │
│ │ │stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare. │
│ │ │Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie │
│ │ │variază în funcţie de panta terenului, │
│ │ │astfel: │
│ │ │- 3 m pentru terenurile cu panta până la 12%;│
│ │ │- 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%. │
│ │ │Lăţimea benzilor-tampon (fâşii de protecţie) │
│ │ │se consideră de la limita blocului fizic │
│ │ │adiacent zonei de protecţie (stabilită prin │
│ │ │Legea nr. 107/1996, cu modificările şi │
│ │ │completările ulterioare) spre interiorul │
│ │ │acestuia. Panta terenului înseamnă panta │
│ │ │medie a blocului fizic adiacent cursului de │
│ │ │apă. │
│ │ │Este interzisă utilizarea îngrăşămintelor de │
│ │ │orice fel în zonele de protecţie instituite │
│ │ │în jurul lucrărilor de captare, al │
│ │ │construcţiilor şi instalaţiilor destinate │
│ │ │alimentării cu apă potabilă, al surselor de │
│ │ │apă potabilă destinate îmbutelierii, al │
│ │ │surselor de ape minerale utilizate pentru │
│ │ │cura internă sau pentru îmbuteliere, precum │
│ │ │şi al lacurilor şi nămolurilor terapeutice, │
│ │ │conform legislaţiei în vigoare; │
│ │ │h) să întocmească la zi, să păstreze o │
│ │ │perioadă de 3 ani şi să prezinte pentru │
│ │ │control documentele de evidenţă ale │
│ │ │exploataţiei agricole cu privire la suprafaţa│
│ │ │fermei, planul simplificat de fertilizare │
│ │ │(care cuprinde pentru fiecare parcelă │
│ │ │agricolă tipul şi cantitatea oricărui │
│ │ │îngrăşământ chimic şi organic aplicat pe │
│ │ │teren, cantitatea de azot conţinută şi data │
│ │ │aplicării, tipul oricărei culturi agricole şi│
│ │ │data însămânţării/recoltării), şeptelul │
│ │ │fermei pe specii şi categorii de animale, │
│ │ │registrele de evidenţă a efectivelor de │
│ │ │animale şi perioada de stabulaţie, presiunea │
│ │ │azotului din îngrăşămintele organice de │
│ │ │origine animală calculată conform │
│ │ │coeficienţilor de excreţie prevăzuţi în │
│ │ │tabelul 4 din Programul de acţiune, │
│ │ │cantitatea şi tipul îngrăşămintelor de │
│ │ │origine animală aplicate/livrate/ │
│ │ │achiziţionate şi sistemul de colectare şi │
│ │ │depozitare a dejecţiilor animale corelat cu │
│ │ │cerinţele minime privind perioadele de │
│ │ │interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor, │
│ │ │prevăzute la art. 17 din Programul de │
│ │ │acţiune. │
│ │ │2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în │
│ │ │domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi │
│ │ │apelor, au obligaţia obţinerii actelor de │
│ │ │reglementare pentru activităţile pe care le │
│ │ │desfăşoară trebuie să deţină aceste documente│
│ │ │şi să respecte condiţiile stabilite de │
│ │ │acestea cu privire la protecţia apelor │
│ │ │împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din │
│ │ │surse agricole. │
│ │ │Potrivit art. 21 alin. (1) din Programul de │
│ │ │acţiune, cerinţele minime legate de soluţia │
│ │ │constructivă pentru fermele de 40 UVM şi mai │
│ │ │mari, respectiv de a dispune de o platformă │
│ │ │betonată pentru depozitarea şi compostarea │
│ │ │gunoiului de grajd, cu bazin de retenţie │
│ │ │pentru fracţia lichidă, lagună betonată sau │
│ │ │membrană impermeabilă, faţă de cerinţele │
│ │ │anterioare referitoare la orice formă de │
│ │ │impermeabilizare, beneficiază de o perioadă │
│ │ │tranzitorie de 3 ani de la punerea în │
│ │ │aplicare a Programului de acţiune. │
│ │ │Potrivit art. 21 alin. (2) din Programul de │
│ │ │acţiune, intrarea în vigoare a restricţiilor │
│ │ │de fertilizare de orice fel pentru │
│ │ │benzile-tampon (fâşii de protecţie) prevăzute│
│ │ │la art. 14 alin. (3) din Programul de │
│ │ │acţiune, pe o lăţime de 3 m pentru terenurile│
│ │ │agricole cu panta până la 12% şi de 5 m │
│ │ │pentru terenurile agricole cu panta peste │
│ │ │12%, beneficiază de o perioadă tranzitorie │
│ │ │până la 1 septembrie 2022 şi se aplică pentru│
│ │ │culturile agricole înfiinţate după această │
│ │ │dată. Până la data de 1 septembrie 2022 se │
│ │ │păstrează restricţiile de interzicere a │
│ │ │aplicării fertilizanţilor de orice fel pe o │
│ │ │lăţime de 1 m pentru terenurile agricole cu │
│ │ │panta până la 12% şi 3 m pentru terenurile │
│ │ │agricole cu panta peste 12%. │
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 1 se verifică │
│ │ │astfel: cerinţele 1.a), 1.h) şi cerinţa 2 se │
│ │ │verifică la nivelul exploataţiei agricole; │
│ │ │cerinţele 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f) şi │
│ │ │1.g) se verifică la nivelul parcelei │
│ │ │agricole. În cazul cerinţelor 1.c) şi 1.d) │
│ │ │verificarea se limitează la cantitatea de │
│ │ │azot din îngrăşămintele planificate (calculul│
│ │ │presiunii nutrienţilor) şi aplicate pe │
│ │ │terenul agricol în decursul unui an (kg N/ha)│
│ │ │la nivel de parcelă, conform planului de │
│ │ │fertilizare (simplificat sau întocmit pe baza│
│ │ │studiului agrochimic). │
├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Se instituie benzi-tampon (fâşii de │
│ │ │protecţie) pe terenurile agricole adiacente │
│ │ │zonelor de protecţie a cursurilor de apă │
│ │ │stabilite prin Legea nr. 107/1996, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare, în │
│ │ │care este interzisă aplicarea fertilizanţilor│
│ │ │de orice fel. Lăţimea minimă a fâşiilor de │
│ │ │protecţie variază în funcţie de panta │
│ │ │terenului, astfel: 3 m pentru terenurile cu │
│ │GAEC 1 - │panta până la 12% şi 5 m pentru terenurile cu│
│ │Crearea/ │panta peste 12%. Lăţimea benzilor-tampon │
│ │Menţinerea │(fâşii de protecţie) se consideră de la │
│ │benzilor-tampon│limita blocului fizic adiacent zonei de │
│ │(fâşii de │protecţie (stabilită prin Legea nr. 107/1996,│
│ │protecţie) dea │cu modificările şi completările ulterioare) │
│ │lungul │spre interiorul acestuia. Panta terenului │
│ │cursurilor de │înseamnă panta medie a blocului fizic │
│ │apă │adiacent cursului de apă. │
│ │ │2. Se menţin benzile-tampon (fâşii de │
│ │ │protecţie) existente pe terenurile agricole │
│ │ │adiacente zonelor de protecţie a cursurilor │
│ │ │de apă stabilite prin Legea nr. 107/1996, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare, în │
│ │ │care este interzisă aplicarea fertilizanţilor│
│ │ │de orice fel, conform prevederilor art. 14 │
│ │ │din Programul de acţiune. │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 1 se verifică la │
│ │ │nivelul parcelei agricole. │
└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

"    ART. II
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va lua măsurile necesare pentru informarea fermierilor, adaptarea sistemului informatic şi actualizarea procedurilor pentru implementarea cerinţelor SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi GAEC 1 - Crearea/Menţinerea benzilor-tampon (fâşii de protecţie) de-a lungul cursurilor de apă, ca norme privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri, în conformitate cu Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016