Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 338 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 338 din 2 februarie 2011  pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 338 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011

    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al ministrului sãnãtãţii nr. 7.914/2011 şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. DG365/2011;
    - <>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anii 2011-2012,
    în temeiul dispoziţiilor <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicalã cu regim special pentru medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicalã cu regim special pentru medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. În cuprinsul anexei, sintagma "<>Hotãrârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2009" se înlocuieşte cu sintagma "hotãrârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate".
    2. În cuprinsul anexei, sintagma "Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 417/431/2009" se înlocuieşte cu sintagma "normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate".
    3. La capitolul I, punctul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4. Prescripţiile medicale cu şi fãrã contribuţie personalã se pot elibera de cãtre orice farmacie care, la data eliberãrii prescripţiei medicale, se aflã în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, respectiv de cãtre farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sãnãtate cu scop curativ, conform hotãrârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate."
    4. La capitolul I, punctul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "5. Pe acelaşi formular de prescripţie pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B şi C, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii, cu sau fãrã contribuţie personalã, pe bazã de prescripţie medicalã, în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare [sublista B mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizeazã venituri numai din pensii de pânã la 700 lei/lunã; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stãri posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - P6 - mucoviscidozã (P6.4), epidermoliza buloasã (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza lateralã amiotroficã (P6.5), sindromul Prader-Willi (P6.7); secţiunea C3]."
    5. La capitolul I punctul 6, subpunctul 6.1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "6.1. DCI-uri corespunzãtoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctã pentru fiecare dintre situaţiile urmãtoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare;".
    6. La capitolul I punctul 6, subpunctul 6.9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "6.9. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - P6 mucoviscidozã (P6.4), epidermoliza buloasã (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza lateralã amiotroficã (P6.5), sindromul Prader-Willi (P6.7);".
    7. La capitolul I, punctul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "7. Prezenţa în formular doar a 7 poziţii pentru prescriere nu limiteazã drepturile asiguratului prevãzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferã, asiguratul are nevoie de mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lunã, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevãzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate."
    8. La capitolul I punctul 10, litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) achiziţia formularelor de prescripţii medicale se va face de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de cãtre delegatul acestuia, pe baza facturii."
    9. La capitolul II punctul 1, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) «MF-MM» - se bifeazã atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; reţeta eliberatã de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o reţetã distinctã;".
    10. La capitolul II punctul 1, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) «Aprobat comisie» - se bifeazã în cazul în care se prescriu medicamentele pentru care tratamentul se efectueazã cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, dupã caz. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie sã pãstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisã de comisii. În dreptul bifei se noteazã: grupa de boalã cronicã aferentã afecţiunii care a fost aprobatã de comisie (Gx), numãrul şi data emiterii deciziei de aprobare.
    «Semnãturã medic» - se executã semnãtura medicului care a emis prescripţia şi se aplicã parafa acestuia."
    11. La capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (vi) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(vi) se bifeazã «gravidã/lãuzã» pentru toate persoanele gravide sau lãuze. Pentru aceastã categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportã din fond, la nivelul preţului de referinţã, în condiţiile Contractului-cadru, indiferent dacã realizeazã sau nu venituri;".
    12. La capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (vii) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(vii) se bifeazã "veteran, revoluţionar sau handicap" pentru toate persoanele care fac dovada cã sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice se suportã din fond, în condiţiile Contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dacã realizeazã sau nu alte venituri;".
    13. La capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (viii) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(viii) se bifeazã "PNS" pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãţii, pe perioada în care sunt incluşi în program, şi se noteazã numãrul programului/subprogramului de sãnãtate în care sunt incluşi;".
    14. La capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (x) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(x) la rubrica «Alte categorii» se va nota:
    - cifra 1, dacã este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct pe formularul de prescripţie medicalã, dar care sunt menţionate distinct la <>art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiazã;
    - cifra 2, pentru persoanele care nu se încadreazã în categoriile de asigurat menţionate pe formularul de prescripţie şi care beneficiazã de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit."
    15. La capitolul II, punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "3. «Diagnostic» - se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente;".
    16. La capitolul II punctul 6 litera a), subpunctul (i) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(i) se noteazã, dupã caz: procentul corespunzãtor de compensare (90%, 50% sau 100% din preţul de referinţã) al medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1); procentul de compensare 90% din preţul de referinţã al medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizeazã venituri numai din pensii de pânã la 700 lei/lunã, pentru prescripţiile a cãror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţã/prescripţie este de pânã la nivelul prevãzut în Contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţã al medicamentelor corespunzãtoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri de la 18 ani pânã la 26 de ani, dacã sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu pânã la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lãuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţã aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) sau integral contravaloarea medicamentelor, dacã preţul pe unitate terapeuticã este mai mic sau egal cu preţul de referinţã pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sãnãtate, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;".
    17. La capitolul II punctul 6, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) «Cod boalã» - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boalã;".
    18. La capitolul II punctul 6, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) «Denumire comunã internaţionalã/Denumire comercialã/FF/Concentraţie» - se completeazã cu denumirea comunã internaţionalã şi/sau denumirea comercialã, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotãrârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, însoţitã de forma farmaceuticã şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobatã prin hotãrâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobatã prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aflate în vigoare la data respectivã, modul de administrare şi cantitatea necesarã tratamentului, trecutã în cifre şi în litere.
    Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifica sintagma "teste de automonitorizare"."
    19. La capitolul II punctul 6, litera e^1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e^1) «Cantitate» - se va specifica în cifre numãrul de teste de automonitorizare prescrise, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;".
    20. La capitolul II punctul 6, litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) prescrierea DCI-urilor din sublista C, secţiunea C2, dacã pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele naţionale de sãnãtate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanã (P.9.7 - Tratamentul stãrii posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - P6 - mucoviscidozã (P6.4) şi epidermoliza buloasã (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii scleroza lateralã amiotroficã (P6.5), sindromul Prader-Willi (P6.7), respectiv cu indicarea programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotãrârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate."
    21. La capitolul II, punctul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "11. «Taxare» - farmacistul va menţiona în rubrica «Denumire comercialã» şi în faţa persoanei care ridicã medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le elibereazã. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultatã ca urmare a înmulţirii numãrului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizeazã venituri numai din pensii de pânã la 700 lei/lunã, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzãtoare aplicãrii cotei de 50% din preţul de referinţã, notându-se în parantezã «CNAS», şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţã, notându-se în parantezã «MS», pentru prescripţiile a cãror contravaloare la nivelul preţului de referinţã este de pânã la nivelul prevãzut în contractul-cadru.
    În rubrica «Total» din secţiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3."
    22. La capitolul II, dupã punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmãtorul cuprins:
    "11^1. «Contribuţie asigurat» - se menţioneazã valoarea contribuţiei asiguratului, conform bonului fiscal generat cu ocazia eliberãrii medicamentelor."
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                  Cseke Attila

                        Preşedintele Casei Naţionale de
                             Asigurãri de Sãnãtate,
                              Nicolae-Lucian Duţã

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016