Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 337 din 23 mai 2019  pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 337 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 569 din 11 iulie 2019
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzute în anexele nr. 1-43*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-43 sunt reproduse în facsimil.


    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

    ART. 3
    Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Nicolae Hurduc

    Bucureşti, 23 mai 2019.
    Nr. 337.
    ANEXA 1

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - TURBOMOTOARE COMOTI BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI,
    GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII
    DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ
    ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI“ - IFIN HH BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR,
    PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICĂ - IFT IAŞI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE
    ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 13

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE
    ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 14

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 15

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 16

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE
    ŞI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 17

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE
    ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 18

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ -
    CERCETĂRI AVANSATE - ICPE - CA BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 19

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI“ - I.N.C.A.S.
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 20

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 21

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 22

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 23

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 24

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 25

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 26

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 27

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ
    ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INCD INSEMEX PETROŞANI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 28

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 29

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI URBANISM
    ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN-INCERC
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 30

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMUNICAŢII - INSCC BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 31

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII
    "ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 32

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 33

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI
    ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ“ - BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 34

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 35

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE,
    AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 36

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 37

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 38

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 39

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 40

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 41

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII“ - INCDDD TULCEA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 42

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA“ - INCDM CONSTANŢA
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 43

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA“
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2019
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice