Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 332 din 3 iunie 2019  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.241/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 332 din 3 iunie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.241/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 iunie 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.818/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.241/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 13 iulie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 iunie 2019.
    Nr. 332.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 1.241/2018)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea
    Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale
    utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila

┌────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Codul de clasificaţie│ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. MFP alocat │ │ │ │ │ │ │
│ │conform Ordinului │Persoana │ │ │ │ │ │
│ │ministrului │juridică de │Persoana juridică │ │ │ │Valoarea │
│Nr. │finanţelor publice şi│la care se │la care se │Denumirea │Descrierea │Adresa │de │
│crt.│al ministrului │transmite │transmite imobilul│bunului │tehnică │ │inventar │
│ │delegat pentru buget │imobilul │ │ │ │ │(lei) │
│ │nr. 668/2014, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │ │ │electrice, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanice,│ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │agregate de │UAT Traian,│ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │pompare 4 buc.│judeţul │31.500,11 │
│ │INVPPS-6489007-2016 │ │ │SRPA 32 A │Suprafaţa │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │48 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │48 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime P │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Organizaţia ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │utilizatorilor de │Conductă │ │UAT Traian,│ │
│ │1.8.6/ │ │apă pentru │principală│Lungime = │judeţul │90.240 │
│ │INVPPS-6489485-2016 │ │irigaţii SRPA 32 A│CP1 - SRPA│2.725 m │Brăila │ │
│ │ │ │Esenţa Urleasca │32 A │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Sediul: satul ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Agenţia │Urleasca, comuna │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │Naţională de│Traian, │alimentare│Lungime = │UAT Traian,│ │
│1 │INVPPS-6489625-2016 │Îmbunătăţiri│str. Urleasca, bl.│apă │1.482 m │judeţul │23.182,92 │
│ │ │Funciare CIF│8, sc. 2, ap. 5, │A15 - SRPA│ │Brăila │ │
│ │ │29275213 │judeţul Brăila, │32 A │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │înregistrată în ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │RNOIF │Conductă │ │UAT Traian,│ │
│ │1.8.6/ │ │la nr. 525/ │alimentare│Lungime = │judeţul │22.901,52 │
│ │INVPPS-6489627-2016 │ │31.08.2015 │apă A16 - │1.464 m │Brăila │ │
│ │ │ │CIF RO 35011304 │SRPA 32 A │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Traian,│ │
│ │INVPPS-6489629-2016 │ │ │apă │1.836 m │judeţul │28.720,88 │
│ │ │ │ │A17 - SRPA│ │Brăila │ │
│ │ │ │ │32 A │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Traian,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │25.341,08 │
│ │INVPPS-6489631-2016 │ │ │apă A18 - │1.620 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │SRPA 32 A │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = │UAT Traian,│ │
│ │INVPPS-6489005-2016 │ │ │staţiei de│584 mp │judeţul │116 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SRPA 32 A │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │ │ │electrice, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanice,│UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │Staţie de │agregate de │Şuţeşti, │ │
│ │INVPPS-6489011-2016 │ │ │pompare ST│pompare 3 buc.│judeţul │63.881,6 │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │176 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │176 mp, regim │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │de înălţime P │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │apă pentru ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │irigaţii │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │Agenţia │ST Mihail │principală│Lungime = │Şuţeşti, │1.119,11 │
│ │INVPPS-6489481-2016 │Naţională de│Kogălniceanu │CP1 ST │3.244 m │judeţul │ │
│2 │ │Îmbunătăţiri│Sediul: oraşul │ │ │Brăila │ │
│ ├─────────────────────┤Funciare │Ianca, Str. Gării ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │CIF 29275213│nr. 7, judeţul │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │Brăila, │alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │582,04 │
│ │INVPPS-6489595-2016 │ │înregistrată în │apă - A1 │1.012 m │judeţul │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 253/ │ST │ │Brăila │ │
│ ├─────────────────────┤ │5.04.2007, ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │CIF RO 021742241 │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 936 │Şuţeşti, │538,33 │
│ │INVPPS-6489597-2016 │ │ │apă - A2 │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ST │ │Brăila │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │621,15 │
│ │INVPPS-6489599-2016 │ │ │apă - A3 │1.080 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ST │ │Brăila │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │848,91 │
│ │INVPPS-6489601-2016 │ │ │apă - A4 │1.152 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ST │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │9.675 │
│ │INVPPS-6489603-2016 │ │ │apă - A5 │1.152 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ST │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │703,98 │
│ │INVPPS-6489605-2016 │ │ │apă - A6 │1.224 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ST │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │517,63 │
│ │INVPPS-6489607-2016 │ │ │apă - A7 │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ST │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │principală│Lungime = │Şuţeşti, │1.725,12 │
│ │INVPPS-6489483-2016 │ │ │CP2 ST │3.838 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │ │
│ │INVPPS-6489475-2016 │ │ │Azbo Plot │2.390 m │judeţul │65,49 │
│ │ │ │ │ST A1 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plopu │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Alimentare│Lungime = │Şuţeşti, │ │
│ │INVPPS-6489573-2016 │ │ │Azbo Plot │2.412 m │judeţul │66,1 │
│ │ │ │ │ST A2 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plopu │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = │Şuteşti, │704 │
│ │INVPPS-6489009-2016 │ │ │staţiei de│3.521 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │pompare ST│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare, │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │electrice, │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 2 │ │hidromecanice,│ │ │
│ │ │Agenţia │Măxineni │ │agregate de │ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: │Staţie de │pompare 5 │UAT │ │
│3 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│localitatea │pompare │buc., │Măxineni, │451,25 │
│ │INVPPS-6490409-2016 │Funciare │Scorţaru Nou, │SPP 2 │deteriorate. │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275213│judeţul Brăila, │ │Suprafaţa │Brăila │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │construită = │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 535/ │ │61 mp, │ │ │
│ │ │ │11.10.2016, │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │CIF 36689713 │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │61 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime P │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │PLOT 2 CP1│Lungime = │Măxineni, │141.902,38│
│ │INVPPS-6490823-2016 │ │ │ │1.330 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │PLOT 2 CS1│Lungime = │Măxineni, │52.618,58 │
│ │INVPPS-6490825-2016 │ │ │ │1.215 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = 940 │Măxineni, │16.587,62 │
│ │INVPPS-6490487-2016 │ │ │2 A1 │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = 890 │Măxineni, │15.704,23 │
│ │INVPPS-6490489-2016 │ │ │2 A2 │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = │Măxineni, │23.504,23 │
│ │INVPPS-6490491-2016 │ │ │2 A3 │1.332 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = │Măxineni, │19.691,91 │
│ │INVPPS-6490493-2016 │ │ │2 A4 │1.116 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │PLOT 2 CS2│Lungime = 950 │Măxineni, │41.142,14 │
│ │INVPPS-6490827-2016 │ │ │ │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = │Măxineni, │23.504,23 │
│ │INVPPS-6490495-2016 │ │ │2 A5 │1.332 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = │Măxineni, │31.056,09 │
│ │INVPPS-6490497-2016 │ │ │2 A6 │1.760 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = │Măxineni, │23.504,23 │
│ │INVPPS-6490499-2016 │ │ │2 A7 │1.332 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │AZBO PLOT │Lungime = │Măxineni, │30.491,15 │
│ │INVPPS-6490501-2016 │ │ │2 A8 │1.728 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = │Măxineni, │ │
│ │INVPPS-6490407-2016 │ │ │staţiei de│500 mp │judeţul │100 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │irigaţii SISMAD │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│4 │1.8.6/ │Îmbunătăţiri│localitatea │alimentare│Lungime = │judeţul │2.000,05 │
│ │INVPPS-12014357-2016 │Funciare │Viziru, judeţul │AZBO A5 │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275213│Brăila, │APT/CS8 │ │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 418/ │ │ │ │ │
│ │ │ │23.03.2009, │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 25394326 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.011,78 │
│ │INVPPS-12014359-2016 │ │ │AZBO A6 │1.195 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │APT/CS8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.000,05 │
│ │INVPPS-12014361-2016 │ │ │AZBO A7 │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │APT/CS8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.296,08 │
│ │INVPPS-12014363-2016 │ │ │AZBO A8 │1.288 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │APT/CS8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │electrică │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │Agenţia │Tufeşti SPM │ │instalaţie │ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│5 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│localitatea │pompare │deteriorată, │Tufeşti, │76,45 │
│ │INVPPS-6507337-2016 │Funciare │Tufeşti, str. Ion │RDN SPM5/ │agregat de │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275213│Creangă nr. 140, │CS3 │pompare 1 buc.│Brăila │ │
│ │ │ │judeţul Brăila, │ │deteriorat. │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 522/ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │10.06.2014, │ │21 mp │ │ │
│ │ │ │CIF 33297847 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │3.250,95 │
│ │INVPPS-24737953-2017 │ │ │A14/PLOT │1.189 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 5/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │3.838,8 │
│ │INVPPS-24737955-2017 │ │ │A15/PLOT │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 5/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │aferent │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţiei de│Suprafaţa = 39│Tufeşti, │16 │
│ │INVPPS-6507335-2016 │ │ │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN SPM5/ │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CS3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată, │Tufeşti, │66,9 │
│ │INVPPS-6507341-2016 │ │ │RDN SPM6/ │agregat de │judeţul │ │
│ │ │ │ │CS3 │pompare 1 buc.│Brăila │ │
│ │ │ │ │ │deteriorat. │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │21 mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │3.967,2 │
│ │INVPPS-24737949-2017 │ │ │A12/PLOT │1.451 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 6/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │3.838,8 │
│ │INVPPS-24737951-2017 │ │ │A13/PLOT │1.408 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 6/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │aferent │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţiei de│Suprafaţa = 39│Tufeşti, │16 │
│ │INVPPS-6507339-2016 │ │ │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN SPM6/ │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CS3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată, │Tufeşti, │66,9 │
│ │INVPPS-6507345-2016 │ │ │RDN SPM7/ │agregat de │judeţul │ │
│ │ │ │ │CS3 │pompare 1 buc.│Brăila │ │
│ │ │ │ │ │deteriorat │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │21 mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.467,6 │
│ │INVPPS-24737945-2017 │ │ │A10/PLOT │1.634 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 7/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │3.838,8 │
│ │INVPPS-24737947-2017 │ │ │A11/PLOT │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 7/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │aferent │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţiei de│Suprafaţa = 39│Tufeşti, │16 │
│ │INVPPS-6507343-2016 │ │ │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN SPM7/ │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CS3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată, │Tufeşti, │66,9 │
│ │INVPPS-6507349-2016 │ │ │RDN SPM8/ │agregat de │judeţul │ │
│ │ │ │ │CS3 │pompare 1 buc.│Brăila │ │
│ │ │ │ │ │deteriorat. │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │21 mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.992,6 │
│ │INVPPS-24737941-2017 │ │ │A8/PLOT │1.826 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 8/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │3.838,8 │
│ │INVPPS-24737943-2017 │ │ │A9/PLOT │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPM 8/CS3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │aferent │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţiei de│Suprafaţa │Tufeşti, │16 │
│ │INVPPS-6507347-2016 │ │ │pompare │totală = 39 mp│judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN SPM8/ │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CS3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii CS 5 │ │ │ │ │
│ │ │ │Lanurile │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │localitatea │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Viziru, tarlaua │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │Naţională de│124, parcela 634, │alimentare│Lungime = 907 │UAT Viziru,│ │
│6 │INVPPS-24738077-2017 │Îmbunătăţiri│ferma 7, în │A22 PLOT │m │judeţul │3.810,2 │
│ │ │Funciare │incinta Societăţii│RDN/CS5 │ │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275213│Comerciale │ │ │ │ │
│ │ │ │CATVIZANA - │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Brăila, │ │ │ │ │
│ │ │ │înregistrată RNOIF│ │ │ │ │
│ │ │ │la nr. 536/ │ │ │ │ │
│ │ │ │5.12.2016, │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 37040322 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │6.049,4 │
│ │INVPPS-24738079-2017 │ │ │A23 PLOT │1.440 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │RDN/CS5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 907 │judeţul │3.810,2 │
│ │INVPPS-24738081-2017 │ │ │A24 PLOT │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │RDN/CS5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 900 │judeţul │3.780,8 │
│ │INVPPS-24738083-2017 │ │ │A25 PLOT │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │RDN/CS5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 907 │judeţul │3.810,2 │
│ │INVPPS-24738085-2017 │ │ │A26 PLOT │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │RDN/CS5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Viziru,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 900 │judeţul │3.780,8 │
│ │INVPPS-24738087-2017 │ │ │A27 PLOT │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │RDN/CS5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 612 │UAT Viziru,│ │
│ │INVPPS-24738089-2017 │ │ │A26-A27 │m │judeţul │2.571 │
│ │ │ │ │PLOT RDN/ │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CS5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │Agenţia │irigaţii Cireşu │ │agregate de │ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: │Staţie de │pompare 6 │UAT Cireşu,│ │
│7 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│localitatea │pompare │buc., din care│judeţul │78.921,85 │
│ │INVPPS-6497093-2016 │Funciare │Cireşu, judeţul │SPP 9A BH │1 buc. │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275213│Brăila, │ │funcţională şi│ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │5 buc. │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 323/ │ │deteriorate. │ │ │
│ │ │ │30.11.2007, │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │CIF 23126920 │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │73 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │88 mp, Regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime │ │ │
│ │ │ │ │ │P+1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │10.731,05 │
│ │INVPPS-6494393-2016 │ │ │CP 9A PLOT│2.805 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │9-A │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737711-2017 │ │ │Premo PLOT│2.805 m │judeţul │11.362,28 │
│ │ │ │ │9-A BH │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CP9-A2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.006,15 │
│ │INVPPS-24737705-2017 │ │ │AZBO PLOT │1.250 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │9-A BH A1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.124,17 │
│ │INVPPS-24737743-2017 │ │ │AZBO PLOT │1.250 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │9-A BH A2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.124,17 │
│ │INVPPS-24737745-2017 │ │ │AZBO PLOT │1.250 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │9-A BH A3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.124,17 │
│ │INVPPS-24737747-2017 │ │ │AZBO PLOT │1.250 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │9-A BH A4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-6497091-2016 │ │ │staţiei de│totală = 1.020│judeţul │408 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 9A BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │electrică │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │irigaţii Eastern │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │ │Berteştii de Jos │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │Agenţia │Sediul: │ │agregate de │UAT │ │
│ │ │Naţională de│localitatea │Staţie de │pompare 6 │Berteştii │ │
│8 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Berteştii de Jos, │pompare │buc., din care│de Jos, │49.609,39 │
│ │INVPPS-6496747-2016 │Funciare │Berteştii de Jos │SRPA 2 │1 buc. │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275213│nr. 5, judeţul │ │funcţională si│Brăila │ │
│ │ │ │Brăila, │ │5 buc │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │deteriorate. │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 512/ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │12.07.2013, CIF │ │construită = │ │ │
│ │ │ │32070080 │ │111 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │119 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Berteştii │ │
│ │INVPPS-6500791-2016 │ │ │apă CP/ │3.624 m │de Jos, │1.114,85 │
│ │ │ │ │PLOT 2 │ │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Berteştii │ │
│ │INVPPS-6500807-2016 │ │ │apă antene│11.292 m │de Jos, │4.392,35 │
│ │ │ │ │PLOT 2 │ │judeţul │ │
│ │ │ │ │(10 buc.) │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │Berteştii │ │
│ │INVPPS-6496745-2016 │ │ │staţiei de│totală = 344 │de Jos, │270 │
│ │ │ │ │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 2 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │Staţie de │deteriorată, │Victoria, │ │
│ │INVPPS-6496651-2016 │ │ │pompare │agregate de │judeţul │12.754,15 │
│ │ │ │ │SRPA 10 │pompare 8 buc.│Brăila │ │
│ │ │ │ │ │deteriorate. │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │79 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată 93│ │ │
│ │ │ │ │ │mp, regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime P + 1│ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Victoria, │11.686,5 │
│ │INVPPS-6500795-2016 │ │ │apă CP/ │8.698 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │PLOT 10 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Victoria, │ │
│ │INVPPS-6500811-2016 │ │ │apă antene│20.986 m │judeţul │8.974,5 │
│ │ │ │ │PLOT 10 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │(23 buc.) │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │Victoria, │ │
│ │INVPPS-6496649-2016 │ │ │staţiei de│totală = 580 │judeţul │580 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SRPA 10 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │electrică │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │irigaţii Jirlău │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │Agenţia │Sediul: │ │deteriorată, │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│localitatea │Staţie de │agregate de │UAT Jirlău,│ │
│9 │INVPPS-6506715-2016 │Îmbunătăţiri│Jirlău, Râmnicu │pompare │pompare 6 buc.│judeţul │5.474,51 │
│ │ │Funciare │Sărat nr. 150, │SPP1AE1 │deteriorate. │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275213│judeţul Brăila, │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │construită = │ │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 513/ │ │20 mp, │ │ │
│ │ │ │12.07.2013, CIF RO│ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │32103420 │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │20 mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 800 │judeţul │9.073,96 │
│ │INVPPS-6506741-2016 │ │ │Premo PLOT│m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE1 CP1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │1.945,41 │
│ │INVPPS-6506759-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.260 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE1 A1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.589,44 │
│ │INVPPS-6506791-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.584 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE1 A3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │1.942,08 │
│ │INVPPS-6506793-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE1 A4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │1.942,08 │
│ │INVPPS-6506789-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE1 A2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.12./ │ │ │staţiei de│totală = 136 │judeţul │54 │
│ │INVPPS-6506713-2016 │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP AE1 AE│ │ │ │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │Staţie de │agregate de │UAT Jirlău,│ │
│ │INVPPS-6506711-2016 │ │ │pompare │pompare 6 buc.│judeţul │5.302,03 │
│ │ │ │ │SPP1AE2 │deteriorate. │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │19 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │19 mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 800 │judeţul │9.607,73 │
│ │INVPPS-6506779-2016 │ │ │Premo PLOT│m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE2 CP2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.059,85 │
│ │INVPPS-6506795-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.260 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE2 A5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 828 │judeţul │1.353,53 │
│ │INVPPS-6506799-2016 │ │ │Azbo PLOT │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE2 A7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │1.942,08 │
│ │INVPPS-6506797-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │AE2 A6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Jirlău,│ │
│ │INVPPS-6506709-2016 │ │ │staţiei de│totală = 128 │judeţul │51 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 1 AE 2│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │electrică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │agregate de │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │Staţie de │pompare 5 buc.│UAT Jirlău,│ │
│ │INVPPS-6506707-2016 │ │ │pompare │deteriorate. │judeţul │9.456,07 │
│ │ │ │ │SPP2 │Suprafaţa │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │37 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată 37│ │ │
│ │ │ │ │ │mp, regim de │ │ │
│ │ │ │ │ │înălţime - │ │ │
│ │ │ │ │ │parter │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │17.766,01 │
│ │INVPPS-6506743-2016 │ │ │Premo PLOT│2.800 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ CP │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │6.936,93 │
│ │INVPPS-6506813-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │6.154,44 │
│ │INVPPS-6506761-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.116 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │6.936,93 │
│ │INVPPS-6506803-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │6.936,93 │
│ │INVPPS-6506801-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 972 │judeţul │5.675,64 │
│ │INVPPS-6506805-2016 │ │ │Azbo PLOT │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │6.936,93 │
│ │INVPPS-6506807-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 972 │judeţul │5.675,64 │
│ │INVPPS-6506809-2016 │ │ │Azbo PLOT │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Jirlău,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │6.890,18 │
│ │INVPPS-6506811-2016 │ │ │Azbo PLOT │1.188 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │2 GFJ A8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Jirlău,│ │
│ │INVPPS-6506705-2016 │ │ │staţiei de│totală = 171 │judeţul │68 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │pompare 2 buc.│ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │Agenţia │irigaţii Roşiori │ │instalaţie │ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│10 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│localitatea │pompare │deteriorată, │Roşiori, │8.502,75 │
│ │INVPPS-6507163-2016 │Funciare CIF│Roşiori, judeţul │RDN 54-1 │instalaţie │judeţul │ │
│ │ │29275213 │Brăila, │ │electrică │Brăila │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │deteriorată. │ │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 306/ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │30.10.2007, CIF │ │construită = 8│ │ │
│ │ │ │22723840 │ │mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = 70│Roşiori, │70 │
│ │INVPPS-6504161-2016 │ │ │staţiei │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN 54-1 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare 2 buc.│ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată, │Roşiori, │8.499,75 │
│ │INVPPS-6507167-2016 │ │ │RDN 54-2 │instalaţie │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │electrică │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată. │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │10 mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Antene │Lungime = │Roşiori, │2.093,64 │
│ │INVPPS-6500749-2016 │ │ │PLOT 54 │21.168 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = 70│Roşiori, │70 │
│ │INVPPS-6507165-2016 │ │ │staţiei │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN 54-2 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare 2 buc.│ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată, │Roşiori, │8.517,75 │
│ │INVPPS-6507171-2016 │ │ │RDN 54-3 │instalaţie │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │electrică │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată. │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = 4│ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = 70│Roşiori, │70 │
│ │INVPPS-6507169-2016 │ │ │staţiei │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN 54-3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare 2 buc.│ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │hidromecanică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată, │Roşiori, │8.517,75 │
│ │INVPPS-6507175-2016 │ │ │RD N54-4 │instalaţie │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │electrică │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată. │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită = 4│ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = 70│Roşiori, │70 │
│ │INVPPS-6507173-2016 │ │ │staţiei │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN 54-4 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare 2 buc.│ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │electrică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată. │Roşiori, │8.517,75 │
│ │INVPPS-6507177-2016 │ │ │RDN 54-5 │Agregatele │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │sunt amplasate│Brăila │ │
│ │ │ │ │ │pe marginea │ │ │
│ │ │ │ │ │canalului de │ │ │
│ │ │ │ │ │aducţiune care│ │ │
│ │ │ │ │ │se află în │ │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului. │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare 2 buc.│ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │Staţie de │electrică │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │pompare │deteriorată. │Roşiori, │8.517,75 │
│ │INVPPS-6507179-2016 │ │ │RDN 54-6 │Agregatele │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │sunt amplasate│Brăila │ │
│ │ │ │ │ │pe marginea │ │ │
│ │ │ │ │ │canalului de │ │ │
│ │ │ │ │ │aducţiune care│ │ │
│ │ │ │ │ │află în │ │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului. │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Antene │Lungime = │Roşiori, │408,42 │
│ │INVPPS-6500751-2016 │ │ │PLOT 55 │3.996 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Antene │Lungime = │Roşiori, │3.050,12 │
│ │INVPPS-6500755-2016 │ │ │PLOT 88 │14.782 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conducte │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │secundare │Lungime = │Roşiori, │247,61 │
│ │INVPPS-6500719-2016 │ │ │PLOT 88 │1.200 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │ │ │pompare 2 buc.│ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │hidromecanică │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţie │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │Staţie de │electrică │Roşiori, │ │
│ │INVPPS-6507235-2016 │ │ │pompare │deteriorată. │judeţul │1.298,13 │
│ │ │ │ │RDN 88-2 │Suprafaţa │Brăila │ │
│ │ │ │ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │ │ │54 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │54 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime │ │ │
│ │ │ │ │ │parter │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = │Roşiori, │100 │
│ │INVPPS-6507233-2016 │ │ │staţiei │373 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │RDN 88-2 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │electrice │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │instalaţii │ │ │
│ │ │Agenţia │irigaţii Tufeşti, │ │hidromecanice │ │ │
│ │ │Naţională de│SRPA 23 Sediul: │Staţie de │deteriorate, │UAT │ │
│11 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│comuna Tufeşti, │pompare │agregate de │Tufeşti, │736,73 │
│ │INVPPS-6505945-2016 │Funciare CIF│judeţul Brăila, │SRPA23 │pompare 8 buc.│judeţul │ │
│ │ │29275213 │înregistrată în │ │deteriorate. │Brăila │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 519/ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │17.03.2014 CIF RO │ │construită = │ │ │
│ │ │ │32964578 │ │144 mp, │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │ │167 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 952 │Tufeşti, │1.5842,4 │
│ │INVPPS-24738103-2017 │ │ │CP 1Plot │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 23 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.526,6 │
│ │INVPPS-24737957-2017 │ │ │A1 SRPA 23│1.418 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.501,7 │
│ │INVPPS-24737959-2017 │ │ │A2 SRPA 23│1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.526,6 │
│ │INVPPS-24737961-2017 │ │ │A3 SRPA 23│1.418 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.501,7 │
│ │INVPPS-24737963-2017 │ │ │A4 SRPA 23│1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.514 │
│ │INVPPS-24737967-2017 │ │ │A6 SRPA 23│1.411 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 902 │Tufeşti, │9.447,4 │
│ │INVPPS-12014475-20165│ │ │CP 2Plot │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 23 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.501,7 │
│ │INVPPS-24737965-2017 │ │ │A5 SRPA 23│1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.501,7 │
│ │INVPPS-24737969-2017 │ │ │A7 SRPA 23│1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │2.514 │
│ │INVPPS-24737971-2017 │ │ │A8 SRPA 23│1.411 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.832,2 │
│ │INVPPS-24737973-2017 │ │ │A9 SRPA 23│2.034 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │Tufeşti, │ │
│ │INVPPS-6505943-2016 │ │ │staţiei │totală = 2.034│judeţul │814 │
│ │ │ │ │de pompare│mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SRPA 23 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │electrice │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │instalaţii │ │ │
│ │ │Agenţia │irigaţii Tufeşti, │ │hidromecanice │ │ │
│ │ │Naţională de│SRPA 24 │Staţie de │deteriorate, │UAT │ │
│12 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Sediul: comuna │pompare │agregate de │Tufeşti, │778,46 │
│ │INVPPS-6505949-2016 │Funciare │Tufeşti, judeţul │SRPA 24 │pompare 9 buc.│judeţul │ │
│ │ │CIF 29275213│Brăila, │ │deteriorate. │Brăila │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 521/ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │23.04.2014, CIF RO│ │152 mp, │ │ │
│ │ │ │33095481 │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată │ │ │
│ │ │ │ │ │176 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 952 │Tufeşti, │13.003,6 │
│ │INVPPS-12014477-2016 │ │ │CP 1 │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.890 │
│ │INVPPS-24737975-2017 │ │ │A1 │1.418 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.841,8 │
│ │INVPPS-24737977-2017 │ │ │A2 │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.890 │
│ │INVPPS-24737979-2016 │ │ │A3 │1.418 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.841,8 │
│ │INVPPS-24737981-2017 │ │ │A4 │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │17.311,4 │
│ │INVPPS-12014479-2016 │ │ │CP 2 │1.204 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.841,8 │
│ │INVPPS-24737983-2017 │ │ │A5 │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.893,8 │
│ │INVPPS-24737985-2017 │ │ │A6 │1.411 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.841,8 │
│ │INVPPS-24737987-2017 │ │ │A7 │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │4.866 │
│ │INVPPS-24737989-2017 │ │ │A8 │1.411 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 972 │Tufeşti, │3.552 │
│ │INVPPS-24737991-2017 │ │ │A9 │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tufeşti, │5.641,8 │
│ │INVPPS-24737993-2017 │ │ │A 10 │1.644 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │totală = 1.359│Tufeşti, │662 │
│ │INVPPS-6505947-2016 │ │ │staţiei │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │SRPA 24 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │electrice │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 13 BH│ │hidromecanice │ │ │
│ │ │Agenţia │Lunca │ │deteriorate, │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Sediul: comuna │Staţie de │agregate de │UAT Cireşu,│ │
│13 │INVPPS-6497089-2016 │Îmbunătăţiri│Surdila-Greci, │pompare │pompare 12 │judeţul │22.052,56 │
│ │ │Funciare │Str. Gării nr. 1 │SPP 13 BH │buc. │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275213│judeţul Brăila, │ │deteriorate. │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 342/ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │21.12.2007 │ │106 mp, │ │ │
│ │ │ │CIF RO 23118391 │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │123 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │1.8.6/ │ │ │Conductă │Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-6494395-2016 │ │ │alimentare│1.035 m │judeţul │14.585,32 │
│ │ │ │ │CP Plot 13│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │1.8.6/ │ │ │Conductă │Lungime = 380 │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737707-2017 │ │ │alimentare│m │judeţul │844,29 │
│ │ │ │ │A1 Plot 13│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737713-2017 │ │ │Premo CP │3.200 m │judeţul │47.747,38 │
│ │ │ │ │13-1 Plot │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737715-2017 │ │ │Premo CP │3.190 m │judeţul │47.598,21 │
│ │ │ │ │13-2 Plot │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737717-2017 │ │ │Premo CP │3.510 m │judeţul │52.372,95 │
│ │ │ │ │13-3 Plot │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 768 │judeţul │1.183,56 │
│ │INVPPS-24737749-2017 │ │ │Azbo A4 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 848 │judeţul │1.306,93 │
│ │INVPPS-24737751-2017 │ │ │Azbo A5 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 600 │judeţul │924,7 │
│ │INVPPS-24737753-2017 │ │ │Azbo A11 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 818 │judeţul │1.260,68 │
│ │INVPPS-24737755-2017 │ │ │Azbo A12 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 868 │judeţul │1.337,67 │
│ │INVPPS-24737757-2017 │ │ │Azbo A13 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.185,51 │
│ │INVPPS-24737759-2017 │ │ │Azbo A14 │1.418 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │1.608,9 │
│ │INVPPS-24737761-2017 │ │ │Azbo A15 │1.044 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │1.608,9 │
│ │INVPPS-24737763-2017 │ │ │Azbo A16 │1.044 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │8.794,04 │
│ │INVPPS-24737899-2017 │ │ │Azbo A6 │1.224 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 13 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-6497087-2016 │ │ │staţiei de│totală = 967 │judeţul │387 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 13 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │Agregate de │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │pompare 8 │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │buc., 3 │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 16 + │ │funcţionale, 5│ │ │
│ │ │Agenţia │17 Măxineni │ │nefuncţionale.│ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: │Staţie de │Suprafaţa │UAT │ │
│14 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│localitatea │pompare │construită = │Măxineni, │1.179,67 │
│ │INVPPS-6490441-2016 │Funciare CIF│Măxineni, judeţul │SPP 16 + │72 mp, │judeţul │ │
│ │ │29275213 │Brăila, │17 │suprafaţa │Brăila │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │RNOIF │ │86 mp, regim │ │ │
│ │ │ │nr. 554/ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │30.10.2017, │ │+ 1 │ │ │
│ │ │ │CIF 38451946 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Plot 16 + │Lungime = 250 │Măxineni, │27.624,63 │
│ │INVPPS-6490805-2016 │ │ │17 CP │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Plot 16 + │Lungime = │Măxineni, │299.544,56│
│ │INVPPS-6490807-2016 │ │ │17 CP 1 │3.235 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │37.939,61 │
│ │INVPPS-6490627-2016 │ │ │6 + 17 A 1│1.476 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │54.595,88 │
│ │INVPPS-6490629-2016 │ │ │16 + 17 A │2.124 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │2 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │41.641,1 │
│ │INVPPS-6490631-2016 │ │ │16 + 17 A │1.620 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │3 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │56.497,5 │
│ │INVPPS-6490633-2016 │ │ │16 + 17 A │2.198 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │4 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │45.341,76 │
│ │INVPPS-6490635-2016 │ │ │16 + 17 A │1.764 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │5 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │47.192,91 │
│ │INVPPS-6490637-2016 │ │ │16 + 17 A │1.836 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │6 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │51.717,41 │
│ │INVPPS-6490639-2016 │ │ │16 + 17 A │2.012 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │7 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Plot 16 + │Lungime = │Măxineni, │179.337,58│
│ │INVPPS-6490809-2016 │ │ │17 CP 2 │1.920 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Plot 16 + │Lungime = 810 │Măxineni, │62.510,83 │
│ │INVPPS-6490811-2016 │ │ │17 CS 1 │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = 540 │Măxineni, │13.879,54 │
│ │INVPPS-6490647-2016 │ │ │16 + 17 A │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │11 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │34.238,12 │
│ │INVPPS-6490649-2016 │ │ │16 + 17 A │1.332 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │12 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Plot 16 + │Lungime = 980 │Măxineni, │75.630,16 │
│ │INVPPS-6490813-2016 │ │ │17 CS 2 │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │41.640,27 │
│ │INVPPS-6490651-2016 │ │ │16 + 17 A │1.620 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │13 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │36.087,63 │
│ │INVPPS-6490653-2016 │ │ │16 + 17 A │1.404 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │14 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │32.386,97 │
│ │INVPPS-6490641-2016 │ │ │16 + 17 A │1.260 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │8 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │63.849,19 │
│ │INVPPS-6490643-2016 │ │ │16 + 17 A │2.484 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │9 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │Azbo Plot │Lungime = │Măxineni, │58.297,37 │
│ │INVPPS-6490645-2016 │ │ │16 + 17 A │2.268 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │10 │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţiei de│totală = 900 │Măxineni, │180 │
│ │INVPPS-6490439-2016 │ │ │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 16 + │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │17 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │electrice │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │SPP 20 ISG │ │instalaţii │ │ │
│ │ │Agenţia │Sediul: satul │ │hidromecanice │ │ │
│ │ │Naţională de│Filipeşti, comuna │Staţie de │deteriorate, │UAT Mircea │ │
│15 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Surdila-Găiseanca,│pompare │agregate de │Vodă, │8.801,4 │
│ │INVPPS-6507011-2016 │Funciare │Str. Şcolilor nr. │SPP 20 ISG│pompare 8 buc.│judeţul │ │
│ │ │CIF 29275213│418, judeţul │ │deteriorate. │Brăila │ │
│ │ │ │Brăila, │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │construită = │ │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 565/ │ │79 mp, │ │ │
│ │ │ │30.01.2018 │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │CIF RO 38858657 │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │93 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 800 │Vodă, │ │
│ │INVPPS-6507061-2016 │ │ │beton PL │m │judeţul │7.918,03 │
│ │ │ │ │SPP 20M │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │ISG CP1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │ │
│ │INVPPS-6507065-2016 │ │ │beton PL │3.675 m │judeţul │23.525,49 │
│ │ │ │ │SPP 20M │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CP2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 800 │Vodă, │ │
│ │INVPPS-6507139-2016 │ │ │premo PL │m │judeţul │7.918,03 │
│ │ │ │ │SPP 20M │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CP1-2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │41.953 │
│ │INVPPS-6507109-2016 │ │ │azbo PL │1.908 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A1│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │ │
│ │INVPPS-6507101-2016 │ │ │azbo PL │1.000 m │judeţul │2.185,59 │
│ │ │ │ │SPP 20M │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │A1a │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 500 │Vodă, │ │
│ │INVPPS-6496867-2016 │ │ │azbo PL │m │judeţul │928,94 │
│ │ │ │ │SPP 20M │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │A2a │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 950 │Vodă, │ │
│ │INVPPS-6496869-2016 │ │ │azbo PL │m │judeţul │1.661,04 │
│ │ │ │ │SPP 20M │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │A3a │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │ │
│ │INVPPS-6496871-2016 │ │ │azbo PL │1.620 m │judeţul │2.832,6 │
│ │ │ │ │SPP 20M │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │A4a │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │1.680,23 │
│ │INVPPS-6496873-2016 │ │ │azbo PL │1.025 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A5│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 950 │Vodă, │1.764,86 │
│ │INVPPS-6496875-2016 │ │ │azbo PL │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A6│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 925 │Vodă, │1.819,56 │
│ │INVPPS-6496877-2016 │ │ │azbo PL │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A7│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 875 │Vodă, │1.625,58 │
│ │INVPPS-6496879-2016 │ │ │azbo PL │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A8│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │36.332,74 │
│ │INVPPS-6496929-2016 │ │ │azbo PL │1.836 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A2│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │37.757,7 │
│ │INVPPS-6496931-2016 │ │ │azbo PL │1.908 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A3│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Vodă, │36.333,53 │
│ │INVPPS-6496933-2016 │ │ │azbo PL │1.836 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20M A4│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT Mircea │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţie │Suprafaţa = │Vodă, │249 │
│ │INVPPS-6507009-2016 │ │ │pompare │622 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 20 ISG│ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │electrice │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │instalaţii │ │ │
│ │ │Agenţia │irigaţii SPP 23 │ │hidromecanice │ │ │
│ │ │Naţională de│Tichileşti │Staţie de │deteriorate, │UAT │ │
│16 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Sediul: comuna │pompare │agregate de │Tichileşti,│7.358,35 │
│ │INVPPS-6489087-2016 │Funciare │Gropeni, judeţul │SPP 23 │pompare 8 buc.│judeţul │ │
│ │ │CIF 29275213│Brăila, │ │deteriorate. │Brăila │ │
│ │ │ │înregistrata în │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 560/ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │21.12.2017 │ │51 mp, │ │ │
│ │ │ │CIF RO 38653880 │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │65 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │principală│Lungime = │Tichileşti,│22.811,36 │
│ │INVPPS-6489853-2016 │ │ │Plot 23 CP│2.000 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tichileşti,│4.604,69 │
│ │INVPPS-6490001-2016 │ │ │A1 Plot 23│1.620 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tichileşti,│4.809,34 │
│ │INVPPS-6490003-2016 │ │ │A2 Plot 23│1.692 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tichileşti,│4.604,69 │
│ │INVPPS-6490005-2016 │ │ │A3 Plot 23│1.620 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tichileşti,│4.809,34 │
│ │INVPPS-6490007-2016 │ │ │A4 Plot 23│1.692 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tichileşti,│4.604,69 │
│ │INVPPS-6490009-2016 │ │ │A5 Plot 23│1.620 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tichileşti,│4.809,34 │
│ │INVPPS-6490011-2016 │ │ │A6 Plot 23│1.692 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Tichileşti,│5.832,61 │
│ │INVPPS-6490013-2016 │ │ │A7 Plot 23│2.052 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa = │Tichileşti,│ │
│ │INVPPS-6489085-2016 │ │ │staţie SPP│1.570 mp │judeţul │386 │
│ │ │ │ │23 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Tichileşti│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │Staţie de │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │pompare în │ │ │
│ │ │ │irigaţii Lacu │ │stare de │ │ │
│ │ │ │Sărat │ │funcţionare, │ │ │
│ │ │Agenţia │Sediul: satul Lacu│ │având 4 buc. │UAT │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Sărat, comuna │Staţia de │agregate de │Chiscani, │ │
│17 │INVPPS-26449100-2018 │Îmbunătăţiri│Chiscani, Ferma │pompare │pompare. │judeţul │15.154,74 │
│ │ │Funciare │agrozootehnică, │SPPICCA │Suprafaţa │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275213│nr. 1, judeţul │ │construită = │ │ │
│ │ │ │Brăila, │ │246 mp, │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │RNOIF nr. 582/ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │05.2018 │ │246 mp │ │ │
│ │ │ │CIF: 39541478 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │ │ │ │principală│ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │CP, │Lungime = │Chiscani, │ │
│ │INVPPS-26449101-2018 │ │ │Conductă │2.450 m │judeţul │7.045,41 │
│ │ │ │ │secundară │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │CS, Plot │ │ │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Chiscani, │4.474,56 │
│ │INVPPS-26449102-2018 │ │ │A1, Plot │1.556 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 576 │Chiscani, │1.656,39 │
│ │INVPPS-26449103-2018 │ │ │A1a, Plot │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Chiscani, │4.963,42 │
│ │INVPPS-26449104-2018 │ │ │A2, Plot │1.726 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │Chiscani, │4.509,06 │
│ │INVPPS-26449105-2018 │ │ │A3, Plot │1.568 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 852 │Chiscani, │2.450,08 │
│ │INVPPS-26449106-2018 │ │ │A3a, Plot │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │secundară │Lungime = 300 │Chiscani, │862,70 │
│ │INVPPS-26449107-2018 │ │ │CS1, Plot │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │totală = 2.400│Chiscani, │2.400 │
│ │INVPPS-26449109-2018 │ │ │staţiei │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPPICCA │ │Brăila │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Clădire staţie│ │ │
│ │ │ │ │ │de pompare │ │ │
│ │ │ │ │ │deteriorată, │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │electrice │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │deteriorate, │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 6 │ │instalaţii │ │ │
│ │ │Agenţia │Măicăneşti │ │hidromecanice │ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: satul │Staţia de │deteriorate, │UAT │ │
│18 │1.8.12./ │Îmbunătăţiri│Râmniceni, comuna │pompare │agregate de │Măicăneşti,│79.406,18 │
│ │INVPPS-6506165-2016 │Funciare │Măicăneşti, │SPP 6 │pompare 4 buc.│judeţul │ │
│ │ │CIF 29275213│judeţul Vrancea, │ │deteriorate. │Vrancea │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 583/ │ │construită = │ │ │
│ │ │ │15.05.2018, CIF │ │51 mp, │ │ │
│ │ │ │39379318 │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată = │ │ │
│ │ │ │ │ │65 mp, regim │ │ │
│ │ │ │ │ │de înălţime P │ │ │
│ │ │ │ │ │+ 1 │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6./ │ │ │principală│Lungime = 400 │Măicăneşti,│76.511,17 │
│ │INVPPS-6506167-2016 │ │ │CP1, Plot │m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 6 │ │Vrancea │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6./ │ │ │alimentare│Lungime = │Măicăneşti,│10.029,17 │
│ │INVPPS-6506167-2016 │ │ │A1, Plot │1.260 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 6 │ │Vrancea │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6./ │ │ │alimentare│Lungime = │Măicăneşti,│10.029,17 │
│ │INVPPS-6506167-2016 │ │ │A2, Plot │1.908 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 6 │ │Vrancea │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT │ │
│ │1.8.6./ │ │ │alimentare│Lungime = │Măicăneşti,│10.029,17 │
│ │INVPPS-6506167-2016 │ │ │A3 + A4, │3.456 m │judeţul │ │
│ │ │ │ │Plot SPP 6│ │Vrancea │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţiei de│totală = 726 │Măicăneşti,│155,26 │
│ │INVPPS-26449110-2018 │ │ │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP 6 │ │Vrancea │ │
│ │ │ │ │Măicăneşti│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Onest I │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Făurei │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Sediul: │aferent │ │UAT Jirlău,│ │
│19 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│localitatea │staţiei de│Suprafaţa │judeţul │128 │
│ │INVPPS-24738537-2017 │Funciare │Făurei, Varianta │pompare │totală 128 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Jirlăului nr. 3, │SPP 1AE3 │ │ │ │
│ │ │ │judeţul Brăila, │ │ │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 106/ │ │ │ │ │
│ │ │ │19.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 18365085 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Jirlău,│ │
│ │INVPPS-24738539-2017 │ │ │staţiei de│totală 130 mp │judeţul │130 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 3AE1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Jirlău,│ │
│ │INVPPS-24738541-2017 │ │ │staţiei de│totală 76 mp │judeţul │76 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 3AE2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Jirlău,│ │
│ │INVPPS-24738543-2017 │ │ │staţiei de│totală 213 mp │judeţul │213 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani,│ │
│ │INVPPS-24738545-2017 │ │ │staţiei de│totală 182 mp │judeţul │182 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 5AE1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani,│ │
│ │INVPPS-24738547-2017 │ │ │staţiei de│totală 165 mp │judeţul │165 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 5AE3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani,│ │
│ │INVPPS-24738549-2017 │ │ │staţiei de│totală 244 mp │judeţul │244 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 6AE1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani,│ │
│ │INVPPS-24738551-2017 │ │ │staţiei de│totală 320 mp │judeţul │320 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 6AE2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani,│ │
│ │INVPPS-24738553-2017 │ │ │staţiei de│totală 133 mp │judeţul │133 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 10 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani,│ │
│ │INVPPS-24738555-2017 │ │ │staţiei de│totală 180 mp │judeţul │180 │
│ │ │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 11 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 1 │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Tichileşti │Staţia de │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Sediul: comuna │pompare │Staţia de │Tichileşti,│ │
│20 │INVPPS-6491589-2016 │Îmbunătăţiri│Tichileşti, str. │SPP 1 │pompare SPP 1 │judeţul │1.791,10 │
│ │ │Funciare │Mihai Eminescu nr.│Tichileşti│Tichileşti │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│3, judeţul Brăila,│ │ │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 626/ │ │ │ │ │
│ │ │ │8.04.2019, CIF │ │ │ │ │
│ │ │ │RO40996210 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţia de │ │Tichileşti,│ │
│ │INVPPS-6491597-2016 │ │ │pompare │810 mp │judeţul │324,00 │
│ │ │ │ │SPP 1 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Tichileşti│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 9 │ │ │ │ │
│ │ │ │Cireşu │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Sediul: judeţul │ │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Brăila, comuna │Staţia de │Suprafaţa │UAT Cireşu,│ │
│21 │INVPPS-6497101-2016 │Îmbunătăţiri│Cireşu, incinta │pompare │construită - │judeţul │21.599,95 │
│ │ │Funciare │Popa Alex - │SPP 9 BH │98 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│S.R.L., │ │ │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │RNOIF la │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 636/ │ │ │ │ │
│ │ │ │10.05.2019, │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 41106808 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 500 │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-6494401-2016 │ │ │BETON │m │judeţul │6.316,95 │
│ │ │ │ │CP9-1 Plot│ │Brăila │ │
│ │ │ │ │9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 936 │judeţul │2.154,33 │
│ │INVPPS-24737709-2017 │ │ │AZBO A1 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 385 │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737725-2017 │ │ │BETON │m │judeţul │4.607,98 │
│ │ │ │ │CS9-1-1 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737727-2017 │ │ │BETON │2.820 m │judeţul │33.752,37 │
│ │ │ │ │CS9-1-2 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737729-2017 │ │ │BETON │1.600 m │judeţul │19.150,28 │
│ │ │ │ │CP9-2 Plot│ │Brăila │ │
│ │ │ │ │9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737731-2017 │ │ │BETON │2.910 m │judeţul │34.829,62 │
│ │ │ │ │CS9-2-1 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737733-2017 │ │ │BETON │2.780 m │judeţul │33.273,60 │
│ │ │ │ │CS9-2-2 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737735-2017 │ │ │BETON │2.241 m │judeţul │26.822,35 │
│ │ │ │ │CS9-2-3 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737737-2017 │ │ │BETON │2.350 m │judeţul │28.126,93 │
│ │ │ │ │CS9-2-4 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 210 │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737739-2017 │ │ │BETON │m │judeţul │2.513,55 │
│ │ │ │ │CP9-3 Plot│ │Brăila │ │
│ │ │ │ │9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │UAT Cireşu,│ │
│ │INVPPS-24737741-2017 │ │ │BETON │2.800 m │judeţul │33.512,92 │
│ │ │ │ │CS9-3-1 │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 432 │judeţul │894,86 │
│ │INVPPS-24737765-2017 │ │ │AZBO A2 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 936 │judeţul │1.938,90 │
│ │INVPPS-24737767-2017 │ │ │AZBO A9 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 936 │judeţul │1.938,90 │
│ │INVPPS-24737769-2017 │ │ │AZBO A11 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 648 │judeţul │1.342,37 │
│ │INVPPS-24737771-2017 │ │ │AZBO A12 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 936 │judeţul │1.938,90 │
│ │INVPPS-24737773-2017 │ │ │AZBO A13 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 648 │judeţul │1.342,37 │
│ │INVPPS-24737775-2017 │ │ │AZBO A14 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 936 │judeţul │1.938,90 │
│ │INVPPS-24737777-2017 │ │ │AZBO A15 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 648 │judeţul │1.342,37 │
│ │INVPPS-24737779-2017 │ │ │AZBO A16 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 252 │judeţul │522,01 │
│ │INVPPS-24737781-2017 │ │ │AZBO A6 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 225 │judeţul │466,13 │
│ │INVPPS-24737783-2017 │ │ │AZBO A8 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.807,49 │
│ │INVPPS-24737785-2017 │ │ │AZBO A3 │1.435 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.807,49 │
│ │INVPPS-24737787-2017 │ │ │AZBO A4 │1.435 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.807,49 │
│ │INVPPS-24737789-2017 │ │ │AZBO A5 │1.435 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.253,81 │
│ │INVPPS-24737791-2017 │ │ │AZBO A20 │1.152 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │3.098,97 │
│ │INVPPS-24737793-2017 │ │ │AZBO A21 │1.584 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 936 │judeţul │1.831,18 │
│ │INVPPS-24737795-2017 │ │ │AZBO A22 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 720 │judeţul │1.408,54 │
│ │INVPPS-24737797-2017 │ │ │AZBO A23 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 576 │judeţul │1.126,78 │
│ │INVPPS-24737799-2017 │ │ │AZBO A24 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 432 │judeţul │845,15 │
│ │INVPPS-24737801-2017 │ │ │AZBO A25 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 432 │judeţul │944,58 │
│ │INVPPS-24737803-2017 │ │ │AZBO A26 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 504 │judeţul │1.102,03 │
│ │INVPPS-24737805-2017 │ │ │AZBO A27 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │3.728,62 │
│ │INVPPS-24737807-2017 │ │ │AZBO A28 │1.800 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │3.877,78 │
│ │INVPPS-24737809-2017 │ │ │AZBO A29 │1.872 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.547,30 │
│ │INVPPS-24737811-2017 │ │ │AZBO A30 │1.165 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 432 │judeţul │894,86 │
│ │INVPPS-24737813-2017 │ │ │AZBO A31 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.088,06 │
│ │INVPPS-24737815-2017 │ │ │AZBO A32 │1.008 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 864 │judeţul │1.789,73 │
│ │INVPPS-24737817-2017 │ │ │AZBO A33 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 935 │judeţul │1.936,81 │
│ │INVPPS-24737819-2017 │ │ │AZBO A34 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.237,23 │
│ │INVPPS-24737821-2017 │ │ │AZBO A35 │1.080 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.660,70 │
│ │INVPPS-24737823-2017 │ │ │AZBO A7 │1.360 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │2.924,74 │
│ │INVPPS-24737825-2017 │ │ │AZBO A7a │1.495 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │3.247,60 │
│ │INVPPS-24737827-2017 │ │ │AZBO A17 │1.660 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 180 │judeţul │372,85 │
│ │INVPPS-24737829-2017 │ │ │AZBO A17a │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │3.892,17 │
│ │INVPPS-24737831-2017 │ │ │AZBO A18 │1.780 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 180 │judeţul │352,13 │
│ │INVPPS-24737833-2017 │ │ │AZBO A18a │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = │judeţul │4.219,63 │
│ │INVPPS-24737835-2017 │ │ │AZBO A19 │2.037 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 180 │judeţul │372,85 │
│ │INVPPS-24737837-2017 │ │ │AZBO A19a │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │alimentare│Lungime = 648 │judeţul │1.491,51 │
│ │INVPPS-24737897-2017 │ │ │AZBO A10 │m │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT Cireşu,│ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţia de │698 mp │judeţul │279,00 │
│ │INVPPS-6497099-2016 │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 9 BH │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor de │ │ │ │ │
│ │ │ │apă pentru │ │Staţia este │ │ │
│ │ │Agenţia │irigaţii SPP 30 │ │dezafectată, │ │ │
│ │ │Naţională de│Unirea │Staţia de │componentele │UAT Unirea,│ │
│22 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Sediul: judeţul │pompare │sunt │judeţul │4.142,52 │
│ │INVPPS-6489083-2016 │Funciare │Brăila, comuna │SPP 30 │deteriorate │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Unirea, │ │fizic, │ │ │
│ │ │ │înregistrată în │ │necesită │ │ │
│ │ │ │RNOIF la nr. 627/ │ │reparaţie. │ │ │
│ │ │ │17.04.2019, CIF │ │ │ │ │
│ │ │ │RO41107684 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │ │ │ │principală│ │ │ │
│ │ │ │ │cu │ │ │ │
│ │ │ │ │accesorii │ │ │ │
│ │ │ │ │(conductă │ │ │ │
│ │ │ │ │principală│ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │CP cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6489855-2016 │ │ │lungimea =│6.064 m │judeţul │28.228,88 │
│ │ │ │ │4.664 m, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │conductă │ │ │ │
│ │ │ │ │secundară │ │ │ │
│ │ │ │ │CS cu │ │ │ │
│ │ │ │ │lungimea =│ │ │ │
│ │ │ │ │1.400 m), │ │ │ │
│ │ │ │ │plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6489857-2016 │ │ │accesorii │1.332 m │judeţul │2.711,63 │
│ │ │ │ │CDS 1, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă +│ │UAT Unirea,│ │
│ │1.8.6/ │ │ │accesorii │Lungime = │judeţul │2.870,42 │
│ │INVPPS-6489935-2016 │ │ │CDS9, Plot│1.410 m │Brăila │ │
│ │ │ │ │30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490015-2016 │ │ │accesorii │1.368 m │judeţul │2.784,92 │
│ │ │ │ │CDS 2, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = 972 │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490017-2016 │ │ │accesorii │m │judeţul │1.978,76 │
│ │ │ │ │CDS 3, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = 876 │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490019-2016 │ │ │accesorii │m │judeţul │1.783,32 │
│ │ │ │ │CDS 4, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490021-2016 │ │ │accesorii │1.548 m │judeţul │3.151,35 │
│ │ │ │ │CDS 5, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490023-2016 │ │ │accesorii │1.548 m │judeţul │3.151,35 │
│ │ │ │ │CDS 6, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490025-2016 │ │ │accesorii │1.548 m │judeţul │3.151,35 │
│ │ │ │ │CDS 6A, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490027-2016 │ │ │accesorii │1.060 m │judeţul │2.157,91 │
│ │ │ │ │CDS 5/CS, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490029-2016 │ │ │accesorii │1.200 m │judeţul │2.442,91 │
│ │ │ │ │CDS 6/CS, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490031-2016 │ │ │accesorii │1.340 m │judeţul │2.727,92 │
│ │ │ │ │CDS 7, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490033-2016 │ │ │accesorii │1.886 m │judeţul │3.839,44 │
│ │ │ │ │CDS 17, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490035-2016 │ │ │accesorii │1.816 m │judeţul │3.696,94 │
│ │ │ │ │CDS 18, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490037-2016 │ │ │accesorii │1.786 m │judeţul │3.635,86 │
│ │ │ │ │CDS 19, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490039-2016 │ │ │accesorii │1.406 m │judeţul │2.862,28 │
│ │ │ │ │CDS 23A, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Conductă │ │ │ │
│ │1.8.6/ │ │ │cu │Lungime = 360 │UAT Unirea,│ │
│ │INVPPS-6490041-2016 │ │ │accesorii │m │judeţul │732,87 │
│ │ │ │ │CDS 4A, │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 30 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT Unirea,│ │
│ │1.8.12/ │ │ │staţia de │1.180 mp │judeţul │236,00 │
│ │INVPPS-6489081-2016 │ │ │pompare │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 30 │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    Precizăm că staţiile de pompare au denumirea de SRPA, conform proiectelor de execuţie din anii ʼ70, dar rolul lor funcţional este acela de staţii de punere sub presiune (SPP).


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice