Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 330 din 16 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 330 din 16 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 503 din 23 mai 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.479 din 16.05.2022 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 şi 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul IV articolul 33, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(11) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă şi pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală electronică online sau offline sau prescripţie medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante şi psihotrope, după caz.
(12) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al bolnavilor transplantaţi, cu excepţia tratamentului recidivei hepatitei cronice la bolnavii cu transplant hepatic, pentru tratamentul bolnavilor cu unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis."

    2. La capitolul IV articolul 33, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins:
    "(18) Medicamentele specifice pentru tratamentul bolnavilor cu talasemie, incluşi în cadrul Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei, se eliberează după cum urmează:
    a) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
    b) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru forma farmaceutică cu administrare orală, dacă medicul curant apreciază că bolnavul/aparţinătorii acestuia are/au posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu."

    3. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VII^1
    Dispoziţii aplicabile pentru punerea în aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative
    ART. 47
    (1) Pentru unităţile sanitare care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, precum şi pentru unităţile sanitare care derulează Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi, decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, dacă a fost depăşit nivelul contractat.
    (2) Actele adiţionale de suplimentare a valorii de contract pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), pentru acoperirea serviciilor acordate peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (3) Decontarea serviciilor de dializă şi regularizarea trimestrială a acestora, precum şi a serviciilor de radioterapie se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea de acte adiţionale de suplimentare a valorii de contract, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    4. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru an 2022“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2022

┌────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │Credite de │Credite │
│Denumire program│angajament │bugetare │
│de sănătate │pentru anul │pentru anul │
│ │2022 │2022 │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │3.630.599,00 │3.200.637,00│
│oncologie, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament │ │ │
│medicamentos al │ │ │
│bolnavilor cu │3.060.848,00 │2.849.830,00│
│afecţiuni │ │ │
│oncologice │ │ │
│(adulţi şi │ │ │
│copii)* │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│evoluţiei bolii │ │ │
│la pacienţii cu │15.148,00 │28.472,00 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│PET-CT │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│reconstrucţie │ │ │
│mamară după │508,00 │522,00 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│endoprotezare │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi de│ │ │
│monitorizare a │ │ │
│bolii reziduale │ │ │
│a bolnavilor cu │ │ │
│leucemie acută │ │ │
│prin │ │ │
│imunofenotipare,│3.885,00 │3.404,00 │
│examen │ │ │
│citogenetic şi/ │ │ │
│sau FISH şi │ │ │
│examen de │ │ │
│biologie │ │ │
│moleculară la │ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radioterapie a │ │ │
│bolnavilor cu │ │ │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice │550.189,00 │318.392,00 │
│realizată în │ │ │
│regim de │ │ │
│spitalizare de │ │ │
│zi (adulţi şi │ │ │
│copii) │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic │ │ │
│genetic al │ │ │
│tumorilor solide│21,00 │17,00 │
│maligne (sarcom │ │ │
│Ewing şi │ │ │
│neuroblastom) la│ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │2.137.251,00 │2.016.447,00│
│diabet zaharat │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│transplant de │51.579,00 │56.209,00 │
│organe, ţesuturi│ │ │
│şi celule de │ │ │
│origine umană │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │521.866,00 │395.381,00 │
│tratament pentru│ │ │
│boli rare* │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │152.075,00 │137.595,00 │
│bolilor │ │ │
│neurologice* │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │187.675,00 │170.310,00 │
│hemofiliei şi │ │ │
│talasemiei │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │ │ │
│surdităţii prin │ │ │
│proteze auditive│20.697,00 │15.638,00 │
│implantabile │ │ │
│(implant cohlear│ │ │
│şi proteze │ │ │
│auditive) │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│1.626,00 │1.551,00 │
│endocrine │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │92.905,00 │78.424,00 │
│ortopedie │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│terapie │364,00 │303,00 │
│intensivă a │ │ │
│insuficienţei │ │ │
│hepatice │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│336.113,00 │195.532,00 │
│cardiovasculare │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │2.874,00 │2.766,00 │
│sănătate mintală│ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament cu │ │ │
│ajutorul │38.426,00 │15.014,00 │
│aparaturii de │ │ │
│înaltă │ │ │
│performanţă, din│ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radiologie │26.140,00 │12.506,00 │
│intervenţională │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament al │ │ │
│epilepsiei │10.740,00 │1.636,00 │
│rezistente la │ │ │
│tratamentul │ │ │
│medicamentos │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│hidrocefaliei │373,00 │208,00 │
│congenitale sau │ │ │
│dobândite la │ │ │
│copil │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│durerii │ │ │
│neuropate prin │1.173,00 │664,00 │
│implant de │ │ │
│neurostimulator │ │ │
│medular │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│supleere a │ │ │
│funcţiei renale │1.365.322,00 │1.223.436,00│
│la bolnavii cu │ │ │
│insuficienţă │ │ │
│renală cronică │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │53.509,00 │20.686,00 │
│PET-CT │ │ │
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Total │8.592.881,00 │7.529.929,00│
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Cost-volum │1.433.139,00 │1.400.569,00│
├────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Total general │10.026.020,00│8.930.498,00│
└────────────────┴─────────────┴────────────┘


    * Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct."

    5. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diabet zaharat“, după nota de la Activitatea 5 a „Subprogramului de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“ se abrogă.
    6. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diabet zaharat“, după subtitlul „Natura cheltuielilor programului“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Unităţi care derulează programul:
    1. medicamente:
    a) unităţi sanitare cu farmacie cu circuit închis care au în structură secţii/compartimente de specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice/spitalizare de zi, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
    b) farmacii cu circuit deschis;
    c) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie;
    2. teste de automonitorizare - farmacii cu circuit deschis;
    3. servicii de dozare a hemoglobinei glicozilate - furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens;
    4. pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei:
    a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
    b) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;
    c) Spitalul Militar de Urgenţă «Regina Maria» Braşov;
    d) Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti;
    e) Spitalul Clinic de Urgenţă Elias Bucureşti;
    f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» - Bucureşti;
    g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;
    h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
    i) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;
    j) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca - sisteme de monitorizare continuă a glicemiei;
    k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
    l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi;
    m) Spitalul de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;
    n) Spitalul de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;
    o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;
    p) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
    q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
    r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara;
    s) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Luis Ţurcanu» Timişoara;
    5. materiale consumabile pentru pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - unităţi sanitare cu farmacii cu circuit închis, care au în structură secţii/ compartimente de specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice/ spitalizare de zi/ambulatoriu de specialitate, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate."

    7. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei“ subtitlul „Activităţi“, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, respectiv asigurarea în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit deschis (doar medicamentele cu administrare orală), a tratamentului cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie."

    8. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei“ subtitlul „Unităţi sanitare care derulează programul“ punctul 2 „Tratamentul bolnavilor care necesită intervenţii chirurgicale“, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;"

    9. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 1) „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice“, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:
    "u) Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc;"

    10. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 2) „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme acute - urgenţe neurologice“, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:
    "u) Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc;"

    11. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 14) „hipertensiune arterială pulmonară“, după litera b.8) se introduce o nouă literă, litera b.9), cu următorul cuprins:
    "b.9) Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;"

    12. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 16) „Amiloidoză cu transtiretină“, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:
    "e) Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;
f) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;
g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;"

    13. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 20) „Scleroză tuberoasă“, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc;"

    14. La capitolul IX titlul „Programul naţional de sănătate mintală“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „indicatori fizici“, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor/an: 14.247;"

    15. La capitolul IX titlul „Programul naţional de ortopedie“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 6) „Tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare“, după litera ag) se introduc două noi litere, literele ah) şi ai), cu următorul cuprins:
    "ah) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;
ai) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;"

    16. La capitolul IX titlul „Programul naţional de ortopedie“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după punctul 6) „Tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare“ se introduce un nou punct, punctul 7), cu următorul cuprins:
    "7) Tratamentul instabilităţilor articulare cronice la copil, prin implanturi de fixare:
    - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;"

    17. La capitolul IX titlul „COST-VOLUM“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 4) „boli rare - medicamente incluse condiţionat“, după litera c.9) se introduce o nouă literă, litera c.10), cu următorul cuprins:
    "c.10) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;"    ART. II
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    Bucureşti, 16 mai 2022.
    Nr. 330.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016