Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 32 din 15 martie 2022  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 32 din 15 martie 2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2021

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 400 din 27 aprilie 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. 183 din 14.01.2022, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2021^1:
    ^1 Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2021 sau data intrării în vigoare a tarifului - decembrie 2021 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2021.
    1. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:
    "B. Tarif pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ │Tarif/ │
│Nr. │Acţiunea efectuată │mijloc de│
│crt.│ │transport│
│ │ │- lei - │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Verificarea │ │
│ │documentelor │ │
│ │sanitar-veterinare │ │
│ │însoţitoare şi a │ │
│ │îndeplinirii │ │
│1 │condiţiilor │50 │
│ │sanitar-veterinare de │ │
│ │export a mărfurilor │ │
│ │supuse controalelor │ │
│ │sanitar-veterinare de │ │
│ │frontieră │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


C. Tarif pentru asistenţa sanitar-veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ │Tarif/ │
│crt.│Acţiunea efectuată │acţiune│
│ │ │- lei -│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acordarea asistenţei │ │
│ │veterinare animalelor de │ │
│1 │companie, în timpul │73 │
│ │călătoriei, la │ │
│ │solicitarea │ │
│ │proprietarului │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

"

    2. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:
    "B. Tarif pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

┌────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Etapele │ │ │ │
│ │aferente │Cheltuieli│Cheltuieli │ │
│Nr. │realizării │pentru │necesare │Total │
│crt.│unui control │salariu/ │perfecţionării│cheltuieli│
│ │oficial în │persoană/h│/persoană/h │/h (lei) │
│ │domeniul │(lei) │(lei) │ │
│ │alimentar │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │
│ │controlului, │ │ │ │
│ │studierea │ │ │ │
│ │facilităţilor│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │documentaţiei│ │ │ │
│ │deţinute de │ │ │ │
│ │operatorii │ │ │ │
│1 │economici, │25 │1 │26 │
│ │astfel încât │ │ │ │
│ │să fie │ │ │ │
│ │capabili să │ │ │ │
│ │îşi │ │ │ │
│ │îndeplinească│ │ │ │
│ │atribuţiile │ │ │ │
│ │în mod │ │ │ │
│ │adecvat │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│2 │Realizarea │25 │1 │26 │
│ │controlului │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│3 │de control şi│25 │1 │26 │
│ │stabilirea │ │ │ │
│ │concluziilor │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │75 │3 │78 │
└────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘


C. Tarif pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

┌────────────────────┬────────┬────────┐
│ │Loturi ≤│Loturi >│
│ │15 tone │15 tone │
│ │- lei - │- lei - │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Distanţa până la │ │ │
│locul de prelevare ≤│77 lei │91 lei │
│80 km │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Distanţa până la │ │ │
│locul de prelevare >│106 lei │114 lei │
│80 km │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┘


D. Tarif pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Tariful de │
│Nr. │Unitatea │înregistrare│
│crt.│ │- lei/ │
│ │ │unitate - │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Carne, lapte şi │ │
│ │produse din lapte: │ │
│ │carmangerie, │ │
│ │măcelărie, centru de│ │
│ │sacrificare a │ │
│ │păsărilor şi/sau a │392 │
│ │lagomorfelor la │ │
│ │nivelul fermei sau │ │
│ │al exploataţiei, │ │
│ │centru de prelucrare│ │
│ │a laptelui │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Exploataţie de │10 │
│ │producţie a laptelui│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│1 │Activităţi de │ │
│ │vânzare directă a │ │
│ │produselor primare │ │
│ │de origine animală │ │
│ │în cantităţi mici, │10 │
│ │cu excepţia vânzării│ │
│ │directe a laptelui │ │
│ │crud prin │ │
│ │intermediul │ │
│ │automatelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Automat de vânzare a│52 │
│ │laptelui │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Centru de colectare │261 │
│ │a vânatului sălbatic│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Peşte şi produse din│ │
│ │pescuit, miere şi │ │
│ │alte produse din │ │
│ │miere şi ouă de │ │
│ │consum: centru de │ │
│ │prelucrare a │ │
│ │peştelui integrat în│ │
│ │ferma de │ │
│ │acvacultură, magazin│ │
│ │de desfacere a │ │
│ │peştelui, pescărie, │261 │
│ │centru de colectare │ │
│ │a batracienilor, │ │
│2 │gasteropodelor, │ │
│ │crustaceelor, punct │ │
│ │de debarcare, centru│ │
│ │de extracţie, │ │
│ │colectare a mierii │ │
│ │şi a altor produse │ │
│ │apicole, centru de │ │
│ │colectare a ouălor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Ambarcaţiune de │ │
│ │pescuit, stupină, │ │
│ │magazin de desfacere│131 │
│ │a mierii de albine │ │
│ │şi a altor produse │ │
│ │apicole │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │
│ │alimentaţie publică │ │
│ │şi unităţi de │ │
│ │comercializare a │ │
│ │alimentelor şi │ │
│ │unităţi care │ │
│ │desfăşoară alte │ │
│ │activităţi în │ │
│ │domeniu: unitate de │ │
│ │alimentaţie publică,│ │
│ │laborator de │392 │
│ │cofetărie şi/sau │ │
│ │patiserie, pensiuni │ │
│ │turistice, unităţi │ │
│ │de vânzare prin │ │
│ │internet, staţie de │ │
│ │spălare şi │ │
│ │dezinfecţie a │ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │transport; alte │ │
│ │unităţi de vânzare │ │
│ │cu amănuntul │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Pizzerie, cantină, │ │
│ │cofetărie/patiserie,│ │
│ │magazin alimentar, │261 │
│ │depozit alimentar, │ │
│ │catering │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Automate de vânzare │ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│3 │a) înregistrare │ │
│ │pentru 1-50 de │375 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │b) înregistrare │ │
│ │pentru 51-100 de │514 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │c) înregistrare │ │
│ │pentru 101-500 de │651 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │d) înregistrare │ │
│ │pentru 501-1.000 de │843 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │e) înregistrare │ │
│ │pentru mai mult de │1.116 │
│ │1.000 de automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Târg/Expoziţie de │ │
│ │produse alimentare, │372 │
│ │piaţa angro de │ │
│ │legume-fructe │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Puncte gastronomice │115 │
│ │locale │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi mobile de │ │
│ │comercializare a │261 │
│ │alimentelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Hipermarket/ │656 │
│ │Supermarket │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │prelucrare şi │ │
│ │conservare a │ │
│ │fructelor şi │ │
│ │legumelor │ │
│ │Unităţi de │261 │
│ │prelucrare a │ │
│ │cartofilor şi de │ │
│ │producţie a │ │
│ │produselor din │ │
│ │cartofi în scop │ │
│ │alimentar │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│4 │Unităţi de │ │
│ │conservare şi │ │
│ │fabricare a │261 │
│ │sucurilor/ │ │
│ │concentratelor de │ │
│ │fructe şi legume │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare din │ │
│ │fructe şi legume │261 │
│ │(inclusiv gemuri, │ │
│ │marmelade şi │ │
│ │jeleuri) │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │uleiurilor şi a │ │
│ │grăsimilor vegetale │ │
│ │şi animale │376 │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia şi │ │
│ │prelucrarea │ │
│ │uleiurilor vegetale │ │
│ │brute şi rafinate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│5 │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │margarinei, a │ │
│ │amestecurilor pentru│392 │
│ │tartine şi a │ │
│ │grăsimilor de gătit │ │
│ │combinate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia făinii │261 │
│ │oleaginoase │ │
│ │nedegresate │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │produselor de │ │
│ │morărit, amidonului │261 │
│ │şi produselor din │ │
│ │amidon │ │
│ │Unităţi de morărit │ │
│ │şi măcinat │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │cerealelor pentru │392 │
│6 │micul-dejun şi a │ │
│ │premixurilor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │amidonului, │ │
│ │glutenului, a │261 │
│ │glucozei, siropului │ │
│ │de glucoză şi a │ │
│ │maltozei │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │261 │
│ │măcinarea legumelor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a altor │ │
│ │produse alimentare │ │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea pâinii, │ │
│ │produselor proaspete│ │
│ │şi conservate de │ │
│ │patiserie, │ │
│ │produselor proaspete│ │
│ │şi uscate de │ │
│ │panificaţie, │392 │
│ │plăcintelor, │ │
│ │checurilor, │ │
│ │tartelor, │ │
│ │biscuiţilor, │ │
│ │pişcoturilor, │ │
│ │prăjiturilor │ │
│ │conservate, │ │
│ │fabricarea │ │
│ │produselor pentru │ │
│ │gustări dulci sau │ │
│ │sărate etc. │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │zahărului, a │ │
│ │produselor │ │
│ │zaharoase, gumei de │392 │
│ │mestecat, a │ │
│ │ciocolatei şi │ │
│ │produselor din cacao│ │
│ │etc. │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │macaroanelor, │ │
│ │tăiţeilor, │261 │
│ │cuşcuşului, pastelor│ │
│ │făinoase şi a altor │ │
│ │produse făinoase │ │
│ │similare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│7 │Unităţi pentru │ │
│ │prelucrarea cafelei,│ │
│ │ceaiului şi │392 │
│ │fabricarea │ │
│ │condimentelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │preparatelor │ │
│ │alimentare │392 │
│ │omogenizate şi │ │
│ │alimentelor │ │
│ │dietetice │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │261 │
│ │produselor │ │
│ │alimentare congelate│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea altor │ │
│ │produse alimentare │ │
│ │de origine │261 │
│ │nonanimală │ │
│ │neclasificate în │ │
│ │altă parte │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare confiate/│ │
│ │deshidratate │ │
│ │(legume, fructe, │ │
│ │coji de fructe şi │261 │
│ │alte părţi de plante│ │
│ │- confiate, │ │
│ │deshidratate, │ │
│ │uscate, glasate sau │ │
│ │cristalizate) │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia, │ │
│ │procesarea şi │261 │
│ │comercializarea │ │
│ │ciupercilor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │băuturilor │ │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │392 │
│ │alcoolului etilic de│ │
│ │fermentaţie şi a │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │
│ │distilate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea vinului, │392 │
│ │cidrului şi a altor │ │
│8 │vinuri din fructe │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea berii, a │ │
│ │malţului şi a altor │392 │
│ │băuturi nedistilate │ │
│ │obţinute prin │ │
│ │fermentaţie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea de ape │ │
│ │minerale şi băuturi │392 │
│ │răcoritoare │ │
│ │nealcoolice │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Alte activităţi │ │
│ │Unităţi de ambalare │ │
│ │şi/sau îmbuteliere a│ │
│ │produselor │261 │
│ │alimentare de │ │
│ │origine nonanimală; │ │
│ │sifonărie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│261 │
│ │a îngheţatei │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│261 │
│ │a gheţii alimentare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Depozit alimentar/ │ │
│9 │frigorific pentru │392 │
│ │produse de origine │ │
│ │nonanimală │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Depozit pentru │261 │
│ │seminţe de consum │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │
│ │comercializare a │ │
│ │produselor │392 │
│ │alimentare de │ │
│ │origine nonanimală │ │
│ │congelate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Mijloc de transport │ │
│ │al produselor de │131 │
│ │origine nonanimală │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘

"

    3. Anexele nr. 1, 4, 5, 6 şi 7 modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.


    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu

    Bucureşti, 15 martie 2022.
    Nr. 32.
    ANEXA 1-5

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016