Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 319 din 2 octombrie 2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 319 din 2 octombrie 2007  privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 319 din 2 octombrie 2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 12 octombrie 2007

În temeiul <>art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 239/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>art. 37 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 27 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 ,

preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Tematica instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Furnizorii de formare profesionalã autorizaţi/centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale autorizate au obligaţia de a respecta tematica în desfãşurarea cursurilor de instruire.
ART. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

Bucureşti, 2 octombrie 2007.
Nr. 319.

ANEXĂ

TEMATICA
instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

Tema 1: Acordarea îngrijirilor primare
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei de a realiza corect îngrijirile primare┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │ Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe │
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme │ Îngrijire personalã │
│cursanţii vor putea: │ Asigurarea/stimularea mobilitãţii │
│- sã asiste beneficiarul în │ Tehnica bãii parţiale/totale │
│ îngrijirile primare; │ Tehnica schimbãrii lenjeriei │
│- sã asigure condiţiile igienice │ Tehnica îmbrãcãrii/dezbrãcãrii │
│ ale spaţiului personalizat. │ Tehnica îngrijirii adultului, │
│ │ vârstnicului, în funcţie de tipul de │
│ │ handicap │
│ │ Tehnici de transfer şi mobilizare │
│ │ Exemple de activitãţi practice: │
│ │ asigurarea/stimularea mobilitãţii; │
│ │ baia parţialã/totalã; schimbarea │
│ │ lenjeriei; îmbrãcarea/dezbrãcarea; │
│ │ transferul şi mobilizarea; dezinfecţia │
│ │ şi utilizarea materialelor │
│ │ igienico-sanitare; igiena eliminãrii; │
│ │ îngrijirea escarelor; îngrijiri în anumite │
│ │ tipuri de tulburãri etc. │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘Tema 2: Asigurarea alimentaţiei şi hrãnirii beneficiarului
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentaţie şi hrãnire


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Nevoile de hranã şi apã ale organismului │
│vor putea: │uman │
│- sã stabileascã meniul zilnic al │Stabilirea nevoilor de asistenţã în │
│persoanei cu handicap; │alimentaţie │
│- sã monitorizeze respectarea │Dieta alimentarã în funcţie de patologie │
│meniului şi calitatea hranei; │Tehnici de hrãnire │
│- sã asiste şi sã sprijine │Prepararea alimentelor/reţetelor │
│beneficiarul la hrãnire; │alimentare │
│- sã asigure confortul/starea de │Intervenţia de urgenţã în cazul unor │
│ bine în timpul mesei. │accidente produse în timpul hrãnirii │
│ │Exemple de activitãţi practice: │
│ │alimentarea artificialã; │
│ │hrãnirea persoanelor cu parezã spasticã │
│ │sau în comã; hrãnirea persoanelor cu │
│ │tulburãri de deglutiţie; reechilibrarea │
│ │hidroelectroliticã; stabilirea meniului │
│ │în cazul diverselor afecţiuni etc. │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Tema 3: Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a asigura un spaţiu personalizat, în funcţie de necesitãţile şi particularitãţile beneficiarului┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Nevoile fundamentale ale persoanei │
│vor putea: │şi importanţa spaţiului/nişei de │
│- sã amenajeze corespunzãtor │dezvoltare │
│spaţiul de locuit al │Modalitãţi de accesibilizare a spaţiului │
│beneficiarului; │Prevenirea accidentelor │
│- sã asigure un spaţiu │Adaptarea spaţiului în funcţie de │
│personalizat pentru persoana cu │deficienţã-incapacitate-handicap │
│handicap grav. │Elemente de esteticã a mediului ambiant │
│ │Exemple de activitãţi practice: amenajarea│
│ │spaţiului în funcţie de necesitãţile şi │
│ │particularitãţile beneficiarului; │
│ │asigurarea unui spaţiu personalizat; │
│ │soluţii pentru accesibilizarea locuinţei │
│ │şi eliminarea obstacolelor │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Tema 4: Supravegherea stãrii de sãnãtate a beneficiarului
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a supraveghea şi menţine starea de sãnãtate a persoanei cu handicap grav┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Cunoaşterea simptomelor de ordin somatic │
│vor putea: │Tehnici de utilizare a termometrului, │
│- sã identifice schimbãrile stãrii │tensiometrului, de luare a pulsului │
│de sãnãtate; │Indicatori privind starea de dependenţã, │
│- sã monitorizeze funcţiile vitale;│mobilitate │
│- sã aplice mãsurile care se impun │Tehnici de îngrijire │
│în cazul abaterii de la │Tehnici de prim ajutor │
│valorile normale ale parametrilor │Tehnici de prim ajutor │
│mãsuraţi; │Administrarea medicamentelor │
│- sã asiste persoana cu handicap │Exemple de activitãţi practice: │
│grav în menţinerea sãnãtãţii. │identificarea schimbãrilor stãrii de │
│ │sãnãtate; mãsurarea temperaturii, │
│ │pulsului, tensiunii arteriale; │
│ │administrarea medicamentelor; acordarea │
│ │primului ajutor │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Tema 5: Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a comunica eficient cu persoana cu handicap grav, în funcţie de particularitãţile acesteia


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Tipurile comunicãrii - comunicare verbalã,│
│ vor putea: │paraverbalã (tonul, ritmul, intensitatea │
│- sã identifice capacitãţile de │vocii), nonverbalã (mimicã, gesturi, │
│comunicare ale persoanei │mişcãri, prin semne olfactive sau │
│cu handicap; │cutanate, prin acţiuni, limbaj │
│- sã stabileascã modul de │mimico-gestual, dactileme) │
│comunicare; │Specificul comunicãrii la diferite │
│- sã realizeze comunicarea; │tipuri de persoane cu handicap grav │
│- sã ofere şi sã primeascã │Factorii care faciliteazã o comunicare │
│feedback. │eficientã │
│ │Evitarea conflictelor │
│ │Distanţa intimã, personalã şi socialã în │
│ │comunicarea cu persoanele cu handicap grav│
│ │(nevãzãtori şi persoane cu surdocecitate) │
│ │Exemple de activitãţi practice: realizarea│
│ │de materiale de sprijin având în vedere │
│ │deficienţa şi particularitãţile persoanei │
│ │cu handicap grav; sprijinirea şi │
│ │organizarea utilizãrii tehnologiilor │
│ │informaţionale şi a tehnologiilor de │
│ │acces; activitãţi practice de exersare a │
│ │comunicãrii în funcţie de │
│ │particularitãţile în comunicare ale │
│ │persoanei cu handicap grav în serviciul │
│ │cãreia este un anumit cursant │
│ │(de exemplu: utilizarea pictogramelor, a │
│ │tehnologiilor informaţionale) │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Tema 6: Asistarea activitãţii şi participãrii persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a antrena şi asista persoana cu handicap grav într-o varietate de activitãţi necesare dezvoltãrii personalitãţii acesteia, recuperãrii, integrãrii în comunitate, petrecerii timpului liber în acord cu particularitãţile şi preferinţele ei


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Importanţa activitãţii ca mod de existenţã│
│vor putea: │a omului; activitãţile umane fundamentale │
│- sã asiste/sprijine persoana cu │(comunicarea, învãţarea, jocul, munca) │
│handicap grav în activitãţile │Deprinderi şi obişnuinţe; etapele │
│pe care le desfãşoarã la domiciliu;│formãrii unei deprinderi │
│- sã ajute la formarea │Nevoile de sprijin │
│deprinderilor şi obişnuinţelor de │Adaptarea uneltelor (gherghef, │
│autoservire şi autoîngrijire ale │rãzboi de ţesut etc.) şi a │
│persoanei cu handicap grav; │mediului activitãţii în raport de │
│- sã asiste persoana cu handicap │deficienţã │
│grav la activitãţile cotidiene │Selectarea şi adaptarea jocului │
│şi la participarea în comunitate. │şi jucãriilor │
│ │Adaptarea spaţiului de joc (de exemplu: │
│ │marcarea limitelor pentru nevãzãtori) │
│ │Cunoştinţe privind educaţia în familie, │
│ │cu accent pe obiectivele specifice: │
│ │dobândirea unor informaţii minimale (de │
│ │exemplu: privind identitatea, familia, │
│ │mediul înconjurãtor etc.) │
│ │Dezvoltarea limbajului │
│ │Orientare spaţialã şi temporalã │
│ │Realizarea învãţãrii perceptive │
│ │(identificarea formelor, mãrimilor, │
│ │culorilor în mediul casnic) │
│ │Dezvoltarea capacitãţii de explorare │
│ │Învãţarea semnelor de circulaţie şi │
│ │formarea deprinderilor privind circulaţia │
│ │Educarea/antrenarea unor microoperaţii │
│ │ale gândirii; însuşirea raportului │
│ │mulţime-numãr-cifrã; exerciţii aritmetice │
│ │simple │
│ │Formarea unor deprinderi de comportament │
│ │civilizat │
│ │Timpul liber şi funcţiile sale │
│ │Predispoziţii, aptitudini, talent, │
│ │cultivarea lor la persoana cu handicap │
│ │Exemple de persoane cu handicap grav care │
│ │au reuşit în artã, culturã, sport │
│ │Exemple de activitãţi practice: │
│ │stimularea şi sprijinirea │
│ │activitãţii beneficiarului, formarea │
│ │deprinderilor şi obişnuinţelor acestuia │
│ │în ceea ce priveşte antrenarea │
│ │mobilitãţii, autoîngrijirea, │
│ │autogospodãrirea, activitãţi utile cu │
│ │realizarea unui produs final │
│ │(ţesut, cusut, împletituri, modelaj, │
│ │utilizarea calculatorului etc.); │
│ │activitãţi de timp liber etc. │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Tema 7: Asistarea integrãrii şcolare şi a educaţiei permanente
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a sprijini integrarea şcolarã/educaţia permanentã a persoanei cu handicap grav


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Legislaţie │
│vor putea: │Sistemul de orientare şcolarã şi │
│- sã asiste la înscrierea persoanei│profesionalã │
│cu handicap grav într-o │Importanţa educaţiei timpurii pentru │
│alternativã educaţionalã adecvatã; │recuperarea şi integrarea socialã a │
│- sã asiste şcolarizarea şi │persoanei cu handicap grav │
│pregãtirea şcolarã/permanentã │Cerinţe educative speciale; │
│a persoanei cu handicap grav. │adaptarea metodelor şi mijloacelor de │
│ │învãţãmânt │
│ │Exemple de activitãţi practice: înscrierea│
│ │şi menţinerea în instituţii de învãţãmânt;│
│ │însoţirea pentru accesarea serviciilor │
│ │de educaţie; asigurarea spaţiului │
│ │personalizat şi a condiţiilor pentru │
│ │pregãtirea lecţiilor; colaborarea cu │
│ │şcoala şi familia pentru asigurarea │
│ │dezvoltãrii personale a persoanei cu │
│ │handicap grav etc. │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Tema 8: Asistarea integrãrii profesionale a persoanei cu handicap grav
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei necesare asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în orientarea profesionalã, ocuparea unui loc de muncã şi menţinerea acestuia


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Legislaţie │
│vor putea: │Tipuri de suport la locul de muncã │
│- sã asiste persoana cu handicap │Informaţii privind instituţiile implicate │
│grav în cãutarea unui loc de muncã;│pe piaţa muncii şi formele de sprijin │
│- sã pregãteascã persoana cu │pentru persoanele cu handicap │
│handicap grav pentru │Informaţii privind sursele de │
│obţinerea locului de muncã; │prezentare a locurilor de muncã │
│- sã asiste relaţia persoanei cu │Cunoştinţe referitoare la întocmirea │
│handicap grav cu angajatorul şi │unui CV (curriculum vitae), a unei │
│colegii de muncã; │scrisori de intenţie │
│- sã sprijine persoana cu │Exemple de activitãţi practice: │
│handicap grav pentru │cãutarea unui loc de muncã; │
│menţinerea locului de muncã. │pregãtirea persoanei cu handicap grav │
│ │pentru obţinerea locului de muncã/ │
│ │demararea propriei afaceri; asistarea │
│ │persoanei cu handicap grav în relaţia │
│ │cu angajatorul şi colegii de muncã şi │
│ │pentru menţinerea locului de muncã; │
│ │colaborarea cu agenţiile pentru ocuparea │
│ │forţei de muncã şi autoritãţile │
│ │locale etc. │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Tema 9: Supravegherea respectãrii drepturilor persoanei cu handicap
Obiectiv: Dezvoltarea competenţei necesare sprijinirii persoanei cu handicap grav în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în calitate de membru al comunitãţii


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Obiectivele de referinţã │Conţinuturile de bazã pe capitole/secvenţe│
│ │ de pregãtire teoreticã sau practicã │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│La sfârşitul acestei teme cursanţii│Legislaţie privind drepturile omului │
│vor putea: │Legislaţie internaţionalã şi europeanã │
│- sã informeze persoana cu handicap│Legislaţie naţionalã │
│grav cu privire la drepturile şi │Exemple de activitãţi practice: │
│obligaţiile sale legale; │informarea persoanei cu │
│- sã asiste persoana cu handicap │handicap grav şi a familiei acesteia │
│grav în relaţiile cu │cu privire la drepturile şi │
│autoritãţile; │obligaţiile sale legale; │
│- sã sprijine persoana cu handicap │asistarea persoanei cu handicap grav în │
│ grav în protecţia şi │relaţiile cu autoritãţile; sprijinirea │
│exercitarea drepturilor sale. │persoanei cu handicap grav în protecţia │
│ │şi exercitarea drepturilor sale faţã de │
│ │agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã │
│ │şi autoritãţile locale etc. │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016