Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 314 din 24 mai 2019  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 314 din 24 mai 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.515/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 27 martie 2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 mai 2019.
    Nr. 314.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 236/2019)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi
    în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii
    ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

┌────┬───────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────┐
│ │Codul de │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificare şi nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │MF alocat prin │ │ │ │ │ │ │
│ │Ordinul ministrului│Persoana │Persoana │ │ │ │ │
│ │finanţelor publice │juridică de │juridică │ │ │ │Valoarea│
│Nr. │şi al ministrului │la care se │la care se │Denumirea│Descrierea│Adresa │de │
│crt.│delegat pentru │transmite │transmite │bunului │tehnică │imobilului │inventar│
│ │buget │imobilul │imobilul │ │ │ │(lei) │
│ │nr. 668/2014, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │Teren SPP│Suprafaţă │UAT Unirea,│ │
│ │9/ │ │utilizatorilor│1 Borcea │totală - │judeţul │336,00 │
│ │INVPPS-6500829-2016│ │de apă pentru │de Sus │1.138 mp │Călăraşi │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Agrozootehnica│ │ │ │ │
│ ├───────────────────┤ │Pietroiu ├─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Borcea, în │Teren SPP│Suprafaţă │UAT Unirea,│ │
│ │9/ │ │incinta │2 Borcea │totală - │judeţul │1.062,00│
│ │INVPPS-6500831-2016│ │sediului │de Sus │1.183 mp │Călăraşi │ │
│ │ │Agenţia │secundar al │ │ │ │ │
│ │ │Naţională │Societăţii │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┤de │Comerciale ├─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│1 │ │Îmbunătăţiri│Agrozootehnica│ │ │ │ │
│ │ │Funciare │Pietroiu - │ │ │UAT │ │
│ │9/ │CIF 29275212│S.A., judeţul │Teren SPP│Suprafaţă │Jegălia, │ │
│ │INVPPS-6500833-2016│ │Călăraşi │3 Borcea │totală - │judeţul │1.063,00│
│ │ │ │Înregistrată │de Sus │1.414 mp │Călăraşi │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┤ │organizaţiilor├─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │UAT │ │
│ │9/ │ │funciare cu │Teren SPP│Suprafaţă │Jegălia, │ │
│ │INVPPS-6500835-2016│ │nr. 190/ │4 Borcea │totală - │judeţul │1.613,00│
│ │ │ │28.12.2006 │de Sus │1.764 mp │Călăraşi │ │
│ │ │ │CIF 20893880 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Bogata - SPP1 │ │ │ │ │
│ │ │ │Boianu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │localitatea │ │ │ │ │
│ │ │ │Grădiştea, │ │ │ │ │
│ │ │ │în incinta │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Comerciale │ │Suprafaţă │UAT │ │
│2 │9/ │Îmbunătăţiri│Agrirom - │Teren SPP│totală - │Ciocăneşti,│1.518,00│
│ │INVPPS-6491677-2016│Funciare │S.R.L., │1 Boianu │1.012 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul │ │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 286/ │ │ │ │ │
│ │ │ │20.09.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22465082 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Boianu SPP7 + │ │ │ │ │
│ │ │ │8 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │municipiul │ │ │ │ │
│ │ │ │Călăraşi, │ │ │ │ │
│ │ │ │Prelungirea │ │ │ │ │
│ │ │ │Sloboziei km │ │ │ │ │
│ │ │ │4, │ │ │ │ │
│ │ │ │la sediul │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Comerciale │ │Suprafaţă │UAT │ │
│3 │9/ │Îmbunătăţiri│Aldis AP - │Teren SPP│totală - │Călăraşi, │1.950,00│
│ │INVPPS-6491673-2016│Funciare │S.R.L., în │7 + 8 │1.300 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│incinta │ │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │Avicola, │ │ │ │ │
│ │ │ │judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 264/ │ │ │ │ │
│ │ │ │22.06.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21999015 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Borcea de Sus │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │localitatea │ │ │ │ │
│ │ │ │Borcea, calea │ │ │ │ │
│ │ │ │Călăraşi nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │537, în │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │incinta │Teren │totală - │ │ │
│ │ │Agenţia │Societăţii │aferent │7.020 mp │ │ │
│ │9/ │Naţională de│Comerciale │staţiilor│din care: │UAT Borcea,│ │
│4 │INVPPS-6491709-2016│Îmbunătăţiri│Agricom Borcea│de │- SRPA1 - │judeţul │10.530 │
│ │ │Funciare │- S.A., │pompare │3.510 mp │Călăraşi │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul │SRPA 1 şi│- SRPA 2 -│ │ │
│ │ │ │Călăraşi │SRPA 2 │3.510 mp │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 339/ │ │ │ │ │
│ │ │ │22.12.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 23047240 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Călăraşi Răul │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Roseţi, în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Comerciale │Teren SPP│ │ │ │
│ │9/ │Naţională de│Dorna Agri - │1 + SPR │Suprafaţă │UAT Roseţi,│ │
│5 │INVPPS-6500843-2016│Îmbunătăţiri│S.A., judeţul │Gura │totală - │judeţul │1.541,00│
│ │ │Funciare │Călăraşi │Borcei │1.379 mp │Călăraşi │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 469/ │ │ │ │ │
│ │ │ │31.08.2011 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 29074197 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │9/ │ │ │Teren SPP│Suprafaţă │UAT Roseţi,│ │
│ │INVPPS-6500845-2016│ │ │2 Gura │totală - │judeţul │389,00 │
│ │ │ │ │Borcei │364 mp │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │9/ │ │ │Teren SPP│Suprafaţă │UAT Roseţi,│ │
│ │INVPPS-6500841-2016│ │ │3 Gura │totală - │judeţul │546,00 │
│ │ │ │ │Borcei │480 mp │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │9/ │ │ │Teren SPP│Suprafaţă │UAT Roseţi,│ │
│ │INVPPS-6500839-2016│ │ │4 Gura │totală - │judeţul │406,00 │
│ │ │ │ │Borcei │380 mp │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │9/ │ │ │Teren SPP│Suprafaţă │UAT Roseţi,│ │
│ │INVPPS-6500837-2016│ │ │5 Gura │totală - │judeţul │714,00 │
│ │ │ │ │Borcei │620 mp │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciocăneşti - │ │ │ │ │
│ │ │ │Dunărica │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Grădiştea, în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Comerciale │ │ │UAT │ │
│ │9/ │Naţională de│Agrirom - │Teren SPP│Suprafaţă │Ciocăneşti,│ │
│6 │INVPPS-6491675-2016│Îmbunătăţiri│S.R.L., │1 Boianu │totală - │judeţul │2.524,50│
│ │ │Funciare │judeţul │2 │1.683 mp │Călăraşi │ │
│ │ │CIF 29275212│Călăraşi │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 287/ │ │ │ │ │
│ │ │ │20.09.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22465066 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Perişoru - SPP│ │ │ │ │
│ │ │ │5 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Perişoru, în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Comerciale │ │ │ │ │
│ │ │ │Agro Seed │ │ │ │ │
│ │ │ │Muntenia - │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │S.R.L., │Teren │ │UAT │ │
│ │9/ │Naţională de│punctul de │OUAI │Suprafaţă │Perişoru, │ │
│7 │INVPPS-6491687-2016│Îmbunătăţiri│lucru Perişoru│Perişoru │totală │judeţul │6.105,00│
│ │ │Funciare │din incinta │SPP 5 │-4.070 mp │Călăraşi │ │
│ │ │CIF 29275212│silozului │ │ │ │ │
│ │ │ │Perişoru, │ │ │ │ │
│ │ │ │judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 283/ │ │ │ │ │
│ │ │ │20.09.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22465074 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Prundu │ │ │ │ │
│ │ │ │Chirnogi │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │localitatea │ │ │ │ │
│ │ │ │Chirnogi, în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Comerciale │ │Suprafaţa │UAT │ │
│8 │9/ │Îmbunătăţiri│Agro Chirnogi │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │5.797,5 │
│ │INVPPS-6491703-2016│Funciare │- S.A., │7 │400 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul │ │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 338/ │ │ │ │ │
│ │ │ │22.12.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 23073346 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │ │
│ │ │ │ │7A │1.065 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │ │
│ │ │ │ │11 │400 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │ │
│ │ │ │ │12 │400 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │ │
│ │ │ │ │13 │400 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │ │
│ │ │ │ │14 │400 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │ │
│ │ │ │ │15 │400 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │ │ │ │Teren SPP│totală - │Chirnogi, │ │
│ │ │ │ │16 │400 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Călăraşi │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren SPP│Suprafaţa │UAT Prundu,│ │
│ │ │ │ │1 │totală - │judeţul │454,00 │
│ │ │ │ │ │908 mp │Giurgiu │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren SPP│Suprafaţa │UAT Prundu,│ │
│ │ │ │ │2 │totală - │judeţul │454,00 │
│ │ │ │ │ │908 mp │Giurgiu │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren SPP│Suprafaţa │UAT Prundu,│ │
│ │ │ │ │3 │totală - │judeţul │261,00 │
│ │ │ │ │ │522 mp │Giurgiu │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren SPP│Suprafaţa │UAT Prundu,│ │
│ │ │ │ │4 │totală - │judeţul │354,00 │
│ │ │ │ │ │708 mp │Giurgiu │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren SPP│Suprafaţa │UAT Prundu,│ │
│ │ │ │ │5 │totală - │judeţul │354,00 │
│ │ │ │ │ │708 mp │Giurgiu │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren SPP│Suprafaţa │UAT Prundu,│ │
│ │ │ │ │6 │totală - │judeţul │112,00 │
│ │ │ │ │ │224 mp │Giurgiu │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren SPP│Suprafaţa │UAT Prundu,│ │
│ │ │ │ │10 │totală - │judeţul │311,00 │
│ │ │ │ │ │622 mp │Giurgiu │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Călăraşi SPP 9│ │ │ │ │
│ │ │ │Boianu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │municipiul │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Călăraşi, │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Str. Păcii nr.│Teren │Suprafaţa │UAT │ │
│9 │9/ │Îmbunătăţiri│18, judeţul │staţie │totală - │Grădiştea, │1.950,00│
│ │INVPPS-6491667-2016│Funciare │Călăraşi │SPP 9 │1.300 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 265/ │ │ │ │ │
│ │ │ │22.06.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21999023 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Cuneşti SPP 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │+ 4 Boianu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Cuneşti, │ │ │ │ │
│ │ │ │comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Grădiştea, în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Comerciale │Teren │Suprafaţa │UAT │ │
│10 │9/ │Îmbunătăţiri│Prest Serv │staţie │totală - │Grădiştea, │2.646,00│
│ │INVPPS-6491671-2016│Funciare │Internaţional │SPP 3 + 4│800 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│- S.R.L, │ │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Călăraşi │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 143/ │ │ │ │ │
│ │ │ │11.05.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18694770 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Grădiştea SPP │ │ │ │ │
│ │ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Grădiştea, │ │ │ │ │
│ │ │ │în incinta │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Comerciale │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Agrirom - │Teren │Suprafaţa │UAT │ │
│11 │9/ │Îmbunătăţiri│S.R.L., │staţie │totală - │Grădiştea, │1.201,50│
│ │INVPPS-6491669-2016│Funciare │judeţul │SPP 5 + 6│801 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Călăraşi │ │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 116/ │ │ │ │ │
│ │ │ │27.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18606540 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivăneşti │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Dragoş Vodă, │ │ │ │ │
│ │ │ │în incinta │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Comerciale │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Tehno Prod │ │ │UAT Dragoş │ │
│ │9/ │Naţională de│2000 - S.R.L.,│Teren │Suprafaţa │Vodă, │ │
│12 │INVPPS-6491707-2016│Îmbunătăţiri│judeţul │staţie │totală - │judeţul │2.095,50│
│ │ │Funciare │Călăraşi │SRPP III │1.397 mp │Călăraşi │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │ │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 147/ │ │ │ │ │
│ │ │ │11.05.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18701606 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Rasa │ │ │ │ │
│ │ │ │SPP 2 Boianu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna│ │ │ │ │
│ │ │ │Grădiştea, │ │ │ │ │
│ │ │ │în incinta │ │ │ │ │
│ │ │ │Societăţii │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Comerciale │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Agrirom - │Teren │Suprafaţa │UAT │ │
│13 │9/ │Îmbunătăţiri│S.R.L, judeţul│staţie │totală -– │Grădiştea, │1.006,50│
│ │INVPPS-6491679-2016│Funciare │Călăraşi │SPP 2 B1 │671 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată │ │ │Călăraşi │ │
│ │ │ │în Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 117/ │ │ │ │ │
│ │ │ │27.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18606558 │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice