Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 310 din 21 mai 2019  privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare  pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial  în habitatele piscicole naturale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 310 din 21 mai 2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 448 din 5 iunie 2019
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 3.726 din 2.04.2019;
    – Decizia guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ nr. 141 din 31.01.2019,

    luând în considerare prevederile:
    - art. 40, 41 şi 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările ulterioare,

    în temeiul:
    - art. 7 pct. A lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi în zonele limitrofe, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, cu excepţia speciei calcan, prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se nominalizează şi se autorizează punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte din specia calcan, obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 21 mai 2019.
    Nr. 310.
    ANEXA 1

    Puncte de debarcare (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea
    capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi în zonele limitrofe

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire │ │Destinaţia│
│crt.│punct │Amplasament├───┬──────┤
│ │colectare │ │PD │CPV │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Acva │Localitatea│ │ │
│1 │Fish - │Mahmudia │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │ │Complex │ │ │
│ │ │Gorgova - │ │ │
│ │ │Uzlina, │ │ │
│ │ │zona │ │ │
│ │ │lacului │ │ │
│ │ │Gorgova pe │ │ │
│ │ │canalul de │ │ │
│ │ │legătură cu│ │ │
│ │S.C. Acva │lacul │ │ │
│2 │Fish - │Corciovăţ, │X │- │
│ │S.R.L. │UAT MALIUC │ │ │
│ │ │- │ │ │
│ │ │extravilan │ │ │
│ │ │T71, P1162/│ │ │
│ │ │2, lot 2, │ │ │
│ │ │ponton │ │ │
│ │ │plutitor │ │ │
│ │ │identificat│ │ │
│ │ │sub numărul│ │ │
│ │ │MH-01.00 │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Bene │ │ │ │
│3 │Mecaninvest│Localitatea│X │X │
│ │& Construct│Sulina │ │ │
│ │- S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│4 │S.C. Wela -│Localitatea│X │X │
│ │S.R.L. │Tulcea │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│5 │S.C. Wela -│Localitatea│X │X │
│ │S.R.L. │Crişan │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │ │Construcţie│ │ │
│ │ │plutitoare │ │ │
│ │ │mobilă nr. │ │ │
│ │ │323 TL, │ │ │
│ │ │localitatea│ │ │
│ │ │Sfântu │ │ │
│ │ │Gheorghe, │ │ │
│ │S.C. Wela -│miniport │ │ │
│6 │S.R.L. - │bazin nr. │X │X │
│ │FOPPDD │3, Sulina, │ │ │
│ │ │canal │ │ │
│ │ │Prişor, │ │ │
│ │ │Gura │ │ │
│ │ │Portiţei, │ │ │
│ │ │canal │ │ │
│ │ │Edighiol, │ │ │
│ │ │canal │ │ │
│ │ │Caraorman │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│7 │S.C. Amorel│Localitatea│X │X │
│ │- S.R.L. │Sulina │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea│ │ │
│8 │Plaurul - │Mahmudia │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Sanda │Localitatea│ │ │
│9 │Intermed - │Dunavăţu de│X │X │
│ │S.R.L. │Jos │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Simcom│Localitatea│ │ │
│10 │Delta - │Plopu │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│11 │Cherhana │Localitatea│X │X │
│ │Jurilovca -│Jurilovca │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea│ │ │
│12 │Thalasa - │Sulina │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Miro │Localitatea│ │ │
│13 │Pesc - │Mila 23 │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. „La │Localitatea│ │ │
│14 │Cherhana“ -│Periteaşca │X │- │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. „La │Localitatea│ │ │
│15 │Cherhana“ -│Murighiol │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │Asociaţia │Localitatea│ │ │
│16 │Pescărească│Enisala │X │- │
│ │„Abramis“ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │AP Obretin │ │ │
│17 │Obretin - │- │X │X │
│ │S.R.L. │localitatea│ │ │
│ │ │Mila 23 │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. NMG │Localitatea│ │ │
│18 │Impex - │Somova │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│19 │S.C. Arcada│Localitatea│X │X │
│ │- S.R.L. │Sarichioi │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea│ │ │
│20 │S.C. Zăuleţ│Sinoie - │X │X │
│ │- S.R.L. │Grindul │ │ │
│ │ │Lupilor │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│21 │Cri-Sir │Localitatea│X │X │
│ │Tour - │Crişan │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│22 │Cri-Sir │Localitatea│X │- │
│ │Tour - │Matita │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│23 │Năvodul │Localitatea│X │X │
│ │Norocos - │Mila 23 │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Delta │Localitatea│ │ │
│24 │Rompes - │Gorgova │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Ghiban│ │ │ │
│25 │& Co │Localitatea│- │X │
│ │Trident - │Tulcea │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Ghiban│ │ │ │
│26 │& Co │Localitatea│X │- │
│ │Trident - │Vulturu │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Black │Localitatea│ │ │
│27 │Sea │Sfântu │X │X │
│ │Sturgeon - │Gheorghe │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Black │Caraorman/ │ │ │
│ │Sea │canal de │ │ │
│28 │Sturgeon - │legătură cu│X │X │
│ │S.R.L. │lacul │ │ │
│ │ │Puiuleţ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Royal │ │ │ │
│29 │Distrib │Localitatea│X │X │
│ │Fish - │Murighiol │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │P.F.A. │Localitatea│ │ │
│30 │Turlica A. │Nufăru │X │X │
│ │Marian │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea│ │ │
│31 │Anghilla │Sălcioara/ │X │X │
│ │Deltei - │Jurilovca │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. San │Localitatea│ │ │
│32 │Stel Mar - │Sulina │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│33 │S.C. Rifag │Localitatea│- │X │
│ │- S.R.L. │Mineri │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │ │Gârla │ │ │
│ │ │Somova la │ │ │
│ │ │confluenţa │ │ │
│ │S.C. Rifag │cu canalul │ │ │
│34 │- S.R.L. │Ivanova din│X │- │
│ │ │complexul │ │ │
│ │ │Somova │ │ │
│ │ │Parcheş - │ │ │
│ │ │T18, P 297 │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Fish │Localitatea│ │ │
│35 │Com Mondial│Sarichioi │X │- │
│ │- S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │I.F. │Localitatea│ │ │
│36 │Grigore │MURIGHIOL │X │X │
│ │Stefan │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea│ │ │
│37 │Pel-Yna - │Dunavăţu de│X │X │
│ │S.R.L. │Jos │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Acva │Localitatea│ │ │
│38 │Imperial │Dunavăţu de│X │X │
│ │Grup - │Jos │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Dec │Localitatea│ │ │
│39 │Fish - │Sinoie - │X │X │
│ │S.R.L. │Grindul │ │ │
│ │ │Lupilor │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Perla │Localitatea│ │ │
│40 │Deltei - │Sfântu │X │X │
│ │S.R.L. │Gheorghe │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Perla │Localitatea│ │ │
│41 │Deltei - │Dunavăţu de│X │X │
│ │S.R.L. │Jos │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Corbu │Extravilan │ │ │
│42 │Affair - │Săcele, │X │- │
│ │S.R.L. │zona Vadu │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea│ │ │
│43 │Scrumbia │Isaccea │X │X │
│ │Dunăreană │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Minion│Localitatea│ │ │
│44 │Select - │Mila 23 │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea│ │ │
│ │ │Sulina, │ │ │
│ │ │intravilan,│ │ │
│ │S.C. Minion│zona C, │ │ │
│45 │Select - │trup 2, mal│X │X │
│ │S.R.L. │stâng, │ │ │
│ │ │canal │ │ │
│ │ │Litcov, │ │ │
│ │ │Caraorman │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │ │AP Chilia │ │ │
│ │S.C. Gip │I, ferma 4,│ │ │
│46 │Est - │localitatea│X │X │
│ │S.R.L. │Chilia │ │ │
│ │ │Veche │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Sat │Gura │ │ │
│ │Vacanţă │Portiţei, │ │ │
│47 │Gura │pod │X │X │
│ │Portiţei - │plutitor - │ │ │
│ │S.R.L. │bac cu nr. │ │ │
│ │ │1622 TL │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea│ │ │
│ │ │Murighiol, │ │ │
│48 │S.C. Arcada│extravilan,│X │X │
│ │- S.R.L. │NC 35167, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴───┴──────┘


    ANEXA 2

    Puncte de debarcare (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte
    obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

┌────┬────────────┬───────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │Destinaţia│
│crt.│Denumirea │Localitatea ├───┬──────┤
│ │ │ │PD │CVP │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│1 │Cherhana │Jurilovca, │X │X │
│ │Jurilovca - │judeţul Tulcea │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│2 │S.C. Miadmar│Tulcea, judeţul│- │X │
│ │HDP - S.R.L.│Tulcea │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Ane & │Turcoaia, │ │ │
│3 │Marcus - │judeţul Tulcea │X │X │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │ │ │ │
│4 │Interfrig │Cataloi, │- │X │
│ │Fish - │judeţul Tulcea │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. BBG │ │ │ │
│5 │Access │Cataloi, │- │X │
│ │Consult - │judeţul Tulcea │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Ghiban │Tulcea, judeţul│ │ │
│6 │& Co Trident│Tulcea │- │X │
│ │- S.R.L. │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │O.P.P. │Borduşani, │ │ │
│7 │Borduşani │judeţul │X │X │
│ │Făcăeni │Ialomiţa │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │A.P.P. │Feteşti, │ │ │
│8 │„Braţul │judeţul │X │X │
│ │Borcea“ │Ialomiţa │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Centrul │ │ │ │
│ │principal de│ │ │ │
│ │primă │Tulcea, judeţul│ │ │
│9 │vânzare │Tulcea │X │X │
│ │„Bursa de │ │ │ │
│ │Peşte“ - │ │ │ │
│ │Tulcea │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │O.P.P.P. │ │ │ │
│10 │Cyprinus - │Vadu Oii, │X │- │
│ │Piciorul │Dunăre - km 238│ │ │
│ │Podului │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │O.P.P. │Localitatea │ │ │
│11 │Ghindăreşti │Cernavodă, │X │X │
│ │Cernavodă - │Dunăre - km │ │ │
│ │Uzina de apă│300,5 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Marlen │Localitatea │ │ │
│12 │George - │Hârşova, Şos. │- │X │
│ │S.R.L. - │Constanţei nr. │ │ │
│ │Pomana │18 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Karma Fish │Dunăre km 252/ │ │ │
│ │Company - │Localitatea │ │ │
│13 │S.R.L. - │Hârşova, str. │X │X │
│ │Prospect │Prospectul │ │ │
│ │ │Dunării nr. 1 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Vas By Polsa│Localitatea │ │ │
│14 │- S.R.L. - │Cernavodă, │- │X │
│ │Turn │Piaţa Turn │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Dunăre - braţ │ │ │
│ │Ane şi │Măcin, km 36/ │ │ │
│ │Marcus - │localitatea │ │ │
│15 │S.R.L. - │Turcoaia, Str. │X │X │
│ │Turcoaia │Cantonului nr. │ │ │
│ │ │1, judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │P.F.A. │Localitatea │ │ │
│16 │Bălean Ion │Coronini nr. 4,│X │X │
│ │Marius │judeţul │ │ │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│17 │A.P.V. │Belobresca, │- │X │
│ │Divici │judeţul │ │ │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Liubcova, │ │ │
│18 │I.I. Tizler │comuna │- │X │
│ │ │Berzasca, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Caraş-Severin │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Aldadra│Localitatea │ │ │
│19 │- S.R.L. │Orşova, judeţul│- │X │
│ │ │Mehedinţi │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │P.F.A. │Drobeta-Turnu │ │ │
│20 │Placintaru │Severin, │- │X │
│ │Antoneta │judeţul │ │ │
│ │ │Mehedinţi │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Akiri │Municipiul │ │ │
│21 │Allfish - │Timişoara, str.│- │X │
│ │S.R.L. │Iris nr. 13, │ │ │
│ │ │camera 2 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Zara │Comuna Şviniţa │ │ │
│22 │Deian Bogdan│nr. 40, judeţul│- │X │
│ │- S.R.L. │Mehedinţi │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │G-Zapata - │Municipiul │ │ │
│23 │S.R.L. │Timişoara - │- │X │
│ │ │Piaţa Doina │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Icon │Oraşul Bechet, │ │ │
│24 │Titi │str. A.I. Cuza │- │X │
│ │Construct’ -│nr. 83, judeţul│ │ │
│ │S.R.L. │Dolj │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Municipiul │ │ │
│ │S.C. │Calafat - Piaţa│ │ │
│25 │Dancat-Fish │Agroalimentară,│- │X │
│ │- S.R.L. │Calafat, │ │ │
│ │ │spaţiul nr. 4, │ │ │
│ │ │judeţul Dolj │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Municipiul │ │ │
│ │ │Craiova, Calea │ │ │
│ │S.C. World │Bucureşti nr. │ │ │
│26 │Wide Sales -│51 - Piaţa │- │X │
│ │S.R.L. │Centrală, │ │ │
│ │ │poziţiile 76 şi│ │ │
│ │ │77, judeţul │ │ │
│ │ │Dolj │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea │ │ │
│27 │Scrumbia │Simian, judeţul│- │X │
│ │Simian - │Mehedinţi, Şos.│ │ │
│ │S.R.L. │Craiovei nr. 15│ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Piaţa Crihala -│ │ │
│ │Magazinul │Drobeta-Turnu │ │ │
│28 │A.P.P. G.P. │Severin, str. │- │X │
│ │Dunăre │Valter │ │ │
│ │ │Mărăcineanu nr.│ │ │
│ │ │1 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Magic │Râmnicu Vâlcea,│ │ │
│29 │Tic-Tac - │Parc industrial│- │X │
│ │S.R.L. │nr. 3, judeţul │ │ │
│ │ │Vâlcea │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Municipiul │ │ │
│30 │Delfinul │Piteşti, │- │X │
│ │Concept - │judeţul Argeş │ │ │
│ │S.R.L. │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Municipiul │ │ │
│31 │Decatraf - │Galaţi Faleza │X │X │
│ │S.R.L. │Dunării, │ │ │
│ │ │judeţul Galaţi │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Municipiul │ │ │
│32 │S.C. Ady - │Galaţi, piaţa │- │X │
│ │S.R.L. │Micro 19, │ │ │
│ │ │judeţul Galaţi │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Municipiul │ │ │
│33 │„Mestaco“ - │Brăila, judeţul│- │X │
│ │S.R.L. │Brăila │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Comsumcoop │Localitatea │ │ │
│34 │Stăncuţa │Stăncuţa, │- │X │
│ │ │judeţul Brăila │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Fishron│Localitatea │ │ │
│35 │- S.R.L. │Chiscani, │- │X │
│ │Chiscani │judeţul Brăila │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Magazin │ │ │ │
│ │desfacere │Localitatea │ │ │
│36 │peşte │Gropeni, │- │X │
│ │Asociaţia │judeţul Brăila │ │ │
│ │„Pescarlat“ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Asociaţia │Durabet, Dunăre│ │ │
│37 │„Braifish“ │km fluvial 175,│X │- │
│ │ │judeţul Brăila │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Super │Municipiul │ │ │
│38 │Fragus - │Focşani, │- │X │
│ │S.R.L. │judeţul Vrancea│ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Owarom │Municipiul │ │ │
│39 │Serv - │Focşani, │- │X │
│ │S.R.L. │judeţul Vrancea│ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Geofish│Municipiul │ │ │
│40 │Tur - S.R.L.│Focşani, │- │X │
│ │ │judeţul Vrancea│ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Teremi │Localitatea │ │ │
│41 │Com - S.R.L.│Adjud, judeţul │- │X │
│ │ │Vrancea │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Bio Pescăria│Localitatea │ │ │
│42 │Randra - │Adjud, judeţul │- │X │
│ │S.R.L. │Vrancea │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Arvom -│Localitatea │ │ │
│43 │S.R.L. │Adjud, judeţul │- │X │
│ │ │Vrancea │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Extra │Municipiul │ │ │
│44 │Fish - │Piatra-Neamţ, │- │X │
│ │S.R.L. │judeţul Neamţ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Amodis │Municipiul │ │ │
│45 │- S.R.L. │Bacău, judeţul │- │X │
│ │ │Bacău │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. C & D │Localitatea │ │ │
│46 │2002 - │Stânca, judeţul│X │X │
│ │S.R.L. │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │P.F.A. │Liveni, comuna │ │ │
│47 │„Sfeclă Radu│Manoleasa, │X │X │
│ │Marius“ │judeţul │ │ │
│ │ │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │P.F.A. │Comuna │ │ │
│48 │„Urioc │Ripiceni, │X │X │
│ │Maricel“ │judeţul │ │ │
│ │ │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Satul Sadoveni,│ │ │
│ │S.C. Agromer│comuna │ │ │
│49 │- S.R.L. │Manoleasa, │X │X │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Double │Comuna │ │ │
│50 │M-Prut - │Manoleasa, │X │X │
│ │S.R.L. │judeţul │ │ │
│ │ │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea │ │ │
│51 │Moldfish - │Curteşti, │- │X │
│ │S.R.L. │judeţul │ │ │
│ │ │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. │Localitatea │ │ │
│52 │Pescăria │Botoşani, │- │X │
│ │Centru - │judeţul │ │ │
│ │S.R.L. │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Municipiul │ │ │
│53 │I.I. Vasiliu│Botoşani, │- │X │
│ │Niculai │judeţul │ │ │
│ │ │Botoşani │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Asociaţia │Comuna Bujoru, │ │ │
│54 │Zimpesco │judeţul │- │X │
│ │ │Teleorman │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Zimnicea, zona │ │ │
│ │Asociaţia │Ruptoare, │ │ │
│55 │Zimpesco │judeţul │X │- │
│ │ │Teleorman, km │ │ │
│ │ │fluvial 561 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Km fluvial 607,│ │ │
│56 │Asociaţia │comuna Islaz, │X │- │
│ │Zimpesco │judeţul │ │ │
│ │ │Teleorman │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │A.P.P. │P-ţa Unirii, │ │ │
│57 │Abramis 2003│pavilion 2 │- │X │
│ │Giurgiu │Pescărie, │ │ │
│ │ │Giurgiu │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │A.P.P. │Canalul │ │ │
│58 │Abramis 2003│Plantelor, │X │- │
│ │Giurgiu │Giurgiu, km │ │ │
│ │ │fluvial 490,7 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Comuna Borcea, │ │ │
│ │O.P.P. │judeţul │ │ │
│59 │Dunărea de │Călăraşi, │- │X │
│ │Jos │braţul Borcea │ │ │
│ │ │km 57 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Comuna Borcea, │ │ │
│ │O.P.P. │satul Pietroiu,│ │ │
│60 │Dunărea de │judeţul │X │- │
│ │Jos │Călăraşi, │ │ │
│ │ │braţul Borcea │ │ │
│ │ │km 57 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │A.S. │Braţul Borcea │ │ │
│61 │Pescărească │km 95 │- │X │
│ │Jirlău │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │A.S. │Braţul Borcea │ │ │
│62 │Pescărească │km 95 │X │- │
│ │Jirlău │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │O.P.P. │Călăraşi - │ │ │
│63 │Cormoranul │piaţa BIG, hala│- │X │
│ │ │alimentară │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Fluviul Dunărea│ │ │
│ │O.P.P. │km 370; 374,5; │ │ │
│64 │Cormoranul │388; 394, │X │- │
│ │ │braţul Borcea │ │ │
│ │ │km 55, 70 şi 85│ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │O.P.P. │Piaţa Centrală │ │ │
│65 │Asociaţia │Călăraşi │- │X │
│ │Famistic │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Fluviul Dunărea│ │ │
│ │O.P.P. │km: 366; 401; │ │ │
│66 │Asociaţia │412; 415; 418; │X │- │
│ │Famistic │422; 428; 430; │ │ │
│ │ │437; 443 │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│67 │I.I. Ciocan │Piaţa Corabia, │- │X │
│ │Ion │judeţul Olt │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Niki“s │Piaţa │ │ │
│68 │Fish │Agroalimentară │- │X │
│ │Distribution│Slatina, │ │ │
│ │- S.R.L. │judeţul Olt │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │S.C. Samer │Piaţa Corabia, │ │ │
│69 │Com Aliment │judeţul Olt │- │X │
│ │- S.R.L. │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │ │Platou Complex │ │ │
│ │I. I. Bădici│Calea Craiovei,│ │ │
│70 │Gabriel │municipiul │- │X │
│ │Cristian │Piteşti, │ │ │
│ │ │judeţul Argeş │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼───┼──────┤
│ │Microbursa │Corabia, str. │ │ │
│ │de peşte şi │M. Kogălniceanu│ │ │
│71 │produse de │nr. 61, judeţul│- │X │
│ │acvacultură │Olt │ │ │
│ │- CORABIA │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────────┴───┴──────┘


    ANEXA 3

    Puncte de debarcare (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte
    obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră, cu excepţia speciei calcan

┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │Destinaţia│
│crt.│Denumirea │Localitatea ├───┬──────┤
│ │ │ │PD │CPV │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Vama Veche, │ │ │
│ │Sector plajă │plaja Vama │ │ │
│1 │Vama Veche 3930│Veche, lot I │x │- │
│ │B3 │(Pescărie), │ │ │
│ │ │NC 106955 UAT│ │ │
│ │ │Limanu │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea 2│ │ │
│2 │Sector plajă 2 │Mai, NC │x │- │
│ │Mai 1417 C1 │106965 UAT │ │ │
│ │ │Limanu │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Olimp, plaja │ │ │
│ │ │tronson 1, │ │ │
│3 │Sector plajă │lot 1 (zona │x │- │
│ │Olimp 4966 B3 │Pescărie), NC│ │ │
│ │ │107932 UAT │ │ │
│ │ │Mangalia │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │23 August, │ │ │
│ │ │plaja 23 │ │ │
│ │Sector plajă 23│August, │ │ │
│4 │August 2960 B3 │tronson 1, │x │- │
│ │ │lot 2 │ │ │
│ │ │(Pescărie), │ │ │
│ │ │NC 105217 UAT│ │ │
│ │ │23 August │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Tuzla, plaja │ │ │
│ │ │Tuzla, │ │ │
│5 │Sector plajă │tronson 3, │x │- │
│ │Tuzla 1807 B3 │lot 2 │ │ │
│ │ │(Pescărie), │ │ │
│ │ │NC 106707 UAT│ │ │
│ │ │Tuzla │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Costineşti, │ │ │
│ │ │plaja zona │ │ │
│ │Sector plajă │Costineşti │ │ │
│6 │Costineşti Sud │sud, tronson │x │- │
│ │1965 B3 │5, lot 2 │ │ │
│ │ │(Pescărie), │ │ │
│ │ │NC 108121 UAT│ │ │
│ │ │Costineşti │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Costineşti, │ │ │
│ │ │plaja zona │ │ │
│ │Sector plajă │Costineşti │ │ │
│7 │Costineşti Nord│nord tronson │x │- │
│ │2432 B3 │1, lot 2 │ │ │
│ │ │(Pescărie), │ │ │
│ │ │NC 108115 UAT│ │ │
│ │ │Costineşti │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Eforie Sud, │ │ │
│ │Sector plajă │plaja Eforie │ │ │
│8 │Eforie Sud 4608│Sud, tronson │x │- │
│ │C2 │3, lot 3, NC │ │ │
│ │ │103950 UAT │ │ │
│ │ │Eforie │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Agigea, │ │ │
│ │ │intravilan │ │ │
│9 │Sector plajă │plaja Agigea,│x │- │
│ │Agigea 2165 C2 │zona │ │ │
│ │ │Pescărie, NC │ │ │
│ │ │109783 UAT │ │ │
│ │ │Agigea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Constanţa, │ │ │
│ │ │intravilan │ │ │
│ │ │plaja │ │ │
│ │Sector plajă │Constanţa lot│ │ │
│10 │Constanţa 2472 │1, la sud de │x │- │
│ │B4 │canal │ │ │
│ │ │descărcare în│ │ │
│ │ │mare lac │ │ │
│ │ │Tăbăcărie, NC│ │ │
│ │ │249033 UAT │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Mamaia Sat, │ │ │
│ │ │intravilan │ │ │
│ │ │Mamaia Sat, │ │ │
│ │ │plaja tronson│ │ │
│ │Sector plajă │1 (limita │ │ │
│11 │Mamaia Sat 3495│plaja UAT │x │- │
│ │B4 │Constanţa - │ │ │
│ │ │Complex │ │ │
│ │ │Marina Regia │ │ │
│ │ │Rezidence) │ │ │
│ │ │lot 1, NC │ │ │
│ │ │117404 UAT │ │ │
│ │ │Năvodari │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Mamaia Sat, │ │ │
│ │ │plaja tronson│ │ │
│ │Sector plajă │3, lot 2/2, │ │ │
│12 │Năvodari 3210 │la sud de dig│x │- │
│ │B3 │canal │ │ │
│ │ │Dunăre-Marea │ │ │
│ │ │Neagră, NC │ │ │
│ │ │109991 UAT │ │ │
│ │ │Năvodari │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Vama Veche, │ │ │
│ │Pescanav Serv │la nord de │ │ │
│13 │S.R.L. - Uşa │plaja │x │x │
│ │din Vamă │turistică, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea 2│ │ │
│ │ │Mai, la sud │ │ │
│14 │Micul Golf - │de plaja │x │x │
│ │S.R.L. - 2 Mai │turistică, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │LMC Maritim - │Mangalia, │ │ │
│15 │S.R.L. - │pescărie - │x │x │
│ │Mangalia │pod mobil, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Carmen Tina - │Olimp, lot │ │ │
│16 │S.R.L. - Olimp │Olimpus 1, │x │x │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Patrician │23 August, │ │ │
│17 │Training - │str. Dan │- │x │
│ │S.R.L. - 23 │Desliu nr. 4,│ │ │
│ │August │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Remico - S.R.L.│Localitatea │ │ │
│18 │- Epava │Costineşti, │x │- │
│ │Costineşti │plaja zona │ │ │
│ │ │nord │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Remico - S.R.L.│Costineşti, │ │ │
│19 │- Costineşti - │Str. │- │x │
│ │piaţă │Bazarului nr.│ │ │
│ │ │4, judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │II Guta │Eforie Sud, │ │ │
│20 │Florin-Mihai - │Str. Mării │x │x │
│ │Eforie Sud │nr. 110, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Nemo Pro Diving│Localitatea │ │ │
│21 │- S.R.L. - │Eforie Nord, │x │- │
│ │Belona │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │II Guta │Eforie Sud, │ │ │
│22 │Florin-Mihai - │plaja tronson│x │- │
│ │Eforie Sud - │3, lot 3, │ │ │
│ │dig nou │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Eforie, Str. │ │ │
│23 │II Gartone │Republicii │x │- │
│ │Stefan - Azur │nr. 4, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Sarda Fish - │Agigea, │ │ │
│24 │S.R.L. - Agigea│Cherhana, │x │x │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Constanţa, │ │ │
│ │Costicam Pro - │str. Cpt. │ │ │
│25 │S.R.L. - │Papadopol nr.│- │x │
│ │Constanţa 1 │14 (imobil │ │ │
│ │ │C9), judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Constanţa, │ │ │
│ │Fisher Group - │str. Ion │ │ │
│26 │S.R.L. - │Roată nr. 3, │- │x │
│ │Constanţa 2 │piaţa Brick, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Constanţa, │ │ │
│27 │Prezent - │bd. Mamaia │x │x │
│ │S.R.L. - Mamaia│nr. 306, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Fishery - │Localitatea │ │ │
│28 │S.R.L. - Hanul │Mamaia Sat, │x │- │
│ │Piraţilor │plaja Caputo,│ │ │
│ │ │UAT Năvodari │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Roberto Fish - │Năvodari, │ │ │
│29 │S.R.L. - │Piaţa │- │x │
│ │Năvodari 1 │Centrală, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Pescăriţa │Năvodari, │ │ │
│30 │Econom - S.R.L.│Piaţa │- │x │
│ │- Năvodari 2 │Centrală, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Sutac Co - │Năvodari, │ │ │
│31 │S.N.C. - │Str. │- │x │
│ │Năvodari 3 │Nuferilor nr.│ │ │
│ │ │4, judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Mamaia Sat, │ │ │
│ │Pescărie la │Sud de Dig │ │ │
│ │Ilie - S.R.L. -│Canal │ │ │
│32 │Intrare │Dunăre-Marea │x │x │
│ │Promenada │Neagră, UAT │ │ │
│ │ │Năvodari, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Năvodari, │ │ │
│ │Economatul - │digul de sud,│ │ │
│33 │S.R.L. - Midia │parcela │x │- │
│ │Dig Teu │14.3.1, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Năvodari, │ │ │
│ │Crustaceii - │digul de sud,│ │ │
│34 │S.R.L. - Midia │parcela │x │- │
│ │Bujor │14.2.1, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Corbu, Cap │ │ │
│ │I.I. Sponte │Midia │ │ │
│35 │Ecaterina - Cap│Pescărie, │x │x │
│ │Midia │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Năvodari, │ │ │
│ │Romdia │plaja Cap │ │ │
│36 │Mobiliare - │Midia, │x │- │
│ │S.R.L. - Midia │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Loredana Fish │Corbu, plaja │ │ │
│37 │BKL - S.R.L. - │Corbu, │x │- │
│ │Bucaluta │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Pescăria lui │Localitatea │ │ │
│38 │Sutac - Corbu │Corbu, plaja │x │- │
│ │PMS │Corbu │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Plaja Vadu, │ │ │
│39 │Corbu Affair - │Cherhana, │x │- │
│ │S.R.L. - Vadu │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Euro Farm │Sinoe, Şos. │ │ │
│40 │Invest - S.R.L.│Constanţei, │- │x │
│ │- Sinoe │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Dec Fish - │Sinoe, Str. │ │ │
│41 │S.R.L. – │Şcolii nr. │x │x │
│ │Grindul Lupilor│22, judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │2 km sud de │ │ │
│ │Dec Fish - │farul Gura │ │ │
│42 │S.R.L. - │Portiţei, │x │- │
│ │Periboina │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Vărsarea │ │ │
│ │Dec Fish - │lacului Sinoe│ │ │
│43 │S.R.L. - │în mare, │x │- │
│ │Edighiol │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Sat Vacanţă │Staţiunea │ │ │
│ │Gura Portiţei -│Gura │ │ │
│44 │S.R.L. - Gura │Portiţei, │x │x │
│ │Portiţei │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Interfrig - │Cataloi, Str.│ │ │
│45 │S.R.L. - │Principală │- │x │
│ │Cataloi │nr. 3, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Cherhana │Localitatea │ │ │
│46 │Jurilovca - │Jurilovca, │x │x │
│ │S.R.L. - │judeţul │ │ │
│ │Jurilovca 1 │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Anghila Deltei │Localitatea │ │ │
│47 │- S.R.L. - │Jurilovca, │x │x │
│ │Jurilovca 2 │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Tulcea, Str. │ │ │
│48 │Miadmar HDP - │Viticulturii │- │x │
│ │S.R.L. - Tulcea│nr. 2, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Black Sea │Localitatea │ │ │
│ │Sturgeon - │Sfântu │ │ │
│49 │S.R.L - Sfântu │Gheorghe, │x │x │
│ │1 │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Perla Deltei - │Sfântu │ │ │
│50 │S.R.L. - Sfântu│Gheorghe, │x │x │
│ │2 │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Amorel - S.R.L.│Sulina, Str. │ │ │
│51 │- │Independenţei│x │x │
│ │Sulina-Cherhana│nr. 130, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Sulina, Str. │ │ │
│52 │San Stel Mar - │Independenţei│x │x │
│ │S.R.L. - Ducata│nr. 131, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Thalasa - │Sulina, str. │ │ │
│53 │S.R.L. - │I nr. │x │x │
│ │Sulina, mal │100-101, │ │ │
│ │drept │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴───┴──────┘


    ANEXA 4

    Puncte de debarcare* (PD) şi centre de primă vânzare (CPV) pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte
    din specia calcan, obţinute din pescuit comercial în Marea Neagră
    * Deoarece punctele de debarcare nominalizate nu au infrastructura necesară pentru acostarea navelor puntate, debarcarea capturilor se va face în porturile: Mangalia, Constanţa, Tomis, Midia, Edighiol.

┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │Destinaţia│
│crt.│Denumirea │Localitatea ├───┬──────┤
│ │ │ │PD │CPV │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │LMC Maritim - │Mangalia, │ │ │
│1 │S.R.L. - │pescărie - │x │x │
│ │Mangalia │pod mobil, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Vama Veche, │ │ │
│ │Pescanav Serv -│la nord de │ │ │
│2 │S.R.L. - Uşa │plaja │x │x │
│ │din Vama │turistică, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Carmen Tina - │Olimp, lot │ │ │
│3 │S.R.L. - Olimp │Olimpus 1, │x │x │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│4 │Remico - S.R.L.│Costineşti, │x │- │
│ │- Epava │plaja zona │ │ │
│ │ │nord │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Costineşti, │ │ │
│5 │Remico - S.R.L.│Str. │- │x │
│ │- Costineşti │Bazarului nr.│ │ │
│ │ │4, judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │II Guta │Eforie Sud, │ │ │
│6 │Florin-Mihai - │Str. Mării │x │- │
│ │Eforie Sud │nr. 110, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Sarda Fish - │Agigea, │ │ │
│7 │S.R.L. - Agigea│cherhana, │x │x │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │ │Constanţa, │ │ │
│8 │Prezent - │bd. Mamaia │x │x │
│ │S.R.L. - Mamaia│nr. 306, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Dec Fish - │Localitatea │ │ │
│9 │S.R.L. - │Sinoe, Str. │- │x │
│ │Grindul Lupilor│Şcolii nr. 22│ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Vărsarea │ │ │
│ │Dec Fish - │lacului Sinoe│ │ │
│10 │S.R.L. - │în mare, │x │- │
│ │Edighiol │judeţul │ │ │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Satul Vacanţa │Localitatea │ │ │
│ │Gura Portiţei -│Gura │ │ │
│11 │S.R.L. - Gura │Portiţei, │x │x │
│ │Portiţei │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │Black Sea │Localitatea │ │ │
│ │Sturgeon - │Sfântu │ │ │
│12 │S.R.L. - Sfântu│Gheorghe, │x │x │
│ │1 │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│13 │Miadmar HDP - │Tulcea, Str. │- │x │
│ │S.R.L. Tulcea │Viticulturii │ │ │
│ │ │nr. 2 │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Amorel - S.R.L.│Sulina, Str. │ │ │
│14 │- │Independenţei│x │x │
│ │Sulina-Cherhana│nr. 130, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │San Stel Mar - │Sulina, Str. │ │ │
│15 │S.R.L. - │Independenţei│x │x │
│ │Sulina-Ducata │nr. 130, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───┼──────┤
│ │ │Localitatea │ │ │
│ │Thalasa - │Sulina, str. │ │ │
│16 │S.R.L. - Sulina│I nr. │x │x │
│ │- mal drept │100-101, │ │ │
│ │ │judeţul │ │ │
│ │ │Tulcea │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴───┴──────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice