Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 310 din 2 noiembrie 2021  privind unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 310 din 2 noiembrie 2021 privind unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1075 din 10 noiembrie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13.674 din 20.10.2021 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
    luând în considerare prevederile:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, cu modificările ulterioare;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.735/R/2020*) pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea şi controlul infecţiilor, aplicabile la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al unităţilor subordonate acestuia, pe durata stării de alertă în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, a modelului declaraţiei şi a chestionarului pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, cu modificările ulterioare;
    *) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.735/R/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    – Răspunsului Comisiei Europene privind epidemia COVID asupra implementării Politicii Agricole Comune (PAC) (Ares (2020) 1990577 - 8.04/2020;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR nr. 78.061 din 6.960/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24.06.2015 între AFIR şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului de delegare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Direcţia generală păduri nr. P111 din 27.07.2015//A111 din 28.10.2015//156.231/IM din 28.10.2015 pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a schemelor de ajutor de stat aferente măsurilor 08 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor şi 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului de delegare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară nr. P135/08.05.2018/A188/8.05.2018/26.274/8.05.2018, pentru implementarea măsurii 14 „Bunăstarea animalelor“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020),

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Pentru angajamentele aferente măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor, implementate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, începând cu anul 2021, aceasta va analiza riscul neîndeplinirii unor condiţii de eligibilitate, cerinţe specifice şi de bază sau norme privind ecocondiţionalitatea, ca urmare a situaţiei generate de efectele pandemiei de COVID-19.
    (2) În cazul nerespectării uneia sau mai multor condiţii de eligibilitate, cerinţe specifice şi de bază sau norme privind ecocondiţionalitatea, specifice angajamentelor menţionate la alin. (1), ca urmare a situaţiei generate de efectele pandemiei de COVID-19, beneficiarii măsurilor de mediu şi climă şi măsurii de bunăstare a animalelor vor transmite o notificare către APIA astfel:
    a) în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul în care nerespectarea s-a produs înainte de intrarea în vigoare a acestuia şi documentele justificative au fost emise;
    b) în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a activităţilor aferente angajamentelor sau de prezentare a documentelor justificative, în cazul în care nerespectarea este ulterioară intrării în vigoare a ordinului.

    (3) În notificarea prevăzută la alin. (2) beneficiarul va preciza condiţiile de eligibilitate, cerinţele specifice şi de bază sau normele privind ecocondiţionalitatea nerespectate şi cauzele care au condus la nerespectarea acestora, în funcţie de măsura de mediu şi climă şi/sau de bunăstare a animalelor pentru care are angajament, potrivit anexelor nr. 1-7 la prezentul ordin. Notificarea va fi însoţită de documente justificative, inclusiv declaraţii pe propria răspundere, care, coroborate cu documentele prezentate, să susţină cazul invocat cu privire la evenimentul extern şi neobişnuit, precum şi la măsurile adecvate şi rezonabile luate pentru combaterea consecinţelor evenimentului efectiv produs.
    (4) APIA analizează punctual, în baza notificării şi a documentelor justificative transmise de către beneficiar, dacă nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, cerinţelor specifice şi de bază sau a normelor privind ecocondiţionalitatea, prevăzute în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin, reprezintă un factor obiectiv determinat de efectele pandemiei de COVID-19 care reprezintă un caz de forţă majoră sau o circumstanţă excepţională, în sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) APIA aplică prevederile alin. (4) pentru angajamentele specifice măsurii 10 „Agromediu şi climă“ şi măsurii 11 „Agricultură ecologică“, astfel:
    a) în cazul în care nerespectările vizează cerinţe generatoare de pierderi de venituri şi/sau costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, indicate în anexele nr. 2-3 la prezentul ordin, nu se acordă plata compensatorie pentru anul de angajament afectat de efectele pandemiei de COVID-19 şi nu se recuperează sumele plătite în anii anteriori. Angajamentul rămâne în desfăşurare dacă în anexa nr. 3 la prezentul ordin nu este precizat altfel;
    b) în cazul în care nerespectările vizează exclusiv cerinţe care nu generează pierderi de venituri şi/sau costuri suplimentare în cadrul angajamentelor, indicate în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin, nu se aplică sancţiuni pentru anul de angajament afectat de efectele pandemiei de COVID-19. Pentru măsurile ale căror angajamente sunt multianuale, respectiv măsura 10 „Agromediu şi climă“ şi măsura 11 „Agricultură ecologică“, se acordă plata compensatorie pentru anul de angajament afectat de efectele pandemiei de COVID-19, nu se recuperează sumele plătite în anii anteriori, iar angajamentele rămân în desfăşurare, dacă în anexele nr. 2, respectiv nr. 3 la prezentul ordin nu este precizat altfel.


    ART. 2
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Marius Mihai Micu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 2 noiembrie 2021.
    Nr. 310.
    ANEXA 1

    CERINŢE DE ECOCONDIŢIONALITATE
    care pot fi afectate de pandemia de COVID-19, negeneratoare de pierderi de venituri şi costuri suplimentare

┌─────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│SMR │Elemente de │ │
│ │control │ │
├─────────────┴──────────────┤ │
│conform Ordinului │ │
│ministrului agriculturii şi │ │
│dezvoltării rurale, al │ │
│ministrului mediului, apelor│ │
│şi pădurilor şi al │Modul în care │
│preşedintelui Autorităţii │cerinţele pot fi │
│Naţionale Sanitare │afectate de │
│Veterinare şi pentru │pandemia de │
│Siguranţa Alimentelor nr. │COVID-19 │
│352/636/54/2015 pentru │ │
│aprobarea normelor privind │ │
│ecocondiţionalitatea în │ │
│cadrul schemelor şi │ │
│măsurilor de sprijin pentru │ │
│fermieri în România, cu │ │
│modificările ulterioare │ │
├─────────────┬──────────────┼──────────────────┤
│ │În scopul │ │
│ │protecţiei │ │
│ │resurselor de │ │
│ │apă împotriva │ │
│ │poluării cu │ │
│ │nitraţi din │ │
│ │surse │ │
│ │agricole, se │ │
│ │verifică: │ │
│ │1.a - │ │
│ │existenţa │ │
│ │capacităţilor │ │
│ │de stocare a │ │
│ │gunoiului de │ │
│ │grajd │ │
│ │(platforme │ │
│ │comunale/ │ │
│ │sisteme │ │
│ │individuale), │Dacă gunoiul de │
│ │fără defecte │grajd nu poate fi │
│ │structurale, │aplicat ca urmare │
│ │precum şi │a │
│ │mărimea │indisponibilităţii│
│ │acestor │forţei de muncă în│
│ │capacităţi, │zonele carantinate│
│ │având în │sau ca urmare a │
│ │vedere │incapacităţii │
│SMR 1 - │asigurarea │beneficiarului de │
│Protecţia │necesarului de│a efectua lucrarea│
│apelor │stocare a │(boală, izolare, │
│împotriva │gunoiului de │restricţii de │
│poluării cu │grajd în │deplasare/ de altă│
│nitraţi │raport cu │natură impuse de │
│proveniţi din│producţia de │starea de │
│surse │gunoi │carantină etc.), │
│agricole │(efectivele de│acesta poate fi │
│ │animale) şi │aplicat ulterior, │
│ │durata de │dar apare riscul │
│ │stocare │depăşirii │
│ │conform │capacităţii de │
│ │Codului de │depozitare din │
│ │bune practici │cauza prelungirii │
│ │agricole │perioadei de │
│ │pentru │depozitare. │
│ │protecţia │ │
│ │apelor │ │
│ │împotriva │ │
│ │poluării cu │ │
│ │nitraţi din │ │
│ │surse agricole│ │
│ │Inspectorul │ │
│ │verifică şi │ │
│ │calculează │ │
│ │mărimea │ │
│ │spaţiului de │ │
│ │depozitare în │ │
│ │funcţie de │ │
│ │numărul şi │ │
│ │specia de │ │
│ │animale aflate│ │
│ │în exploataţie│ │
│ │pe perioada de│ │
│ │un an. │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Pentru │ │
│ │fermierii care│ │
│ │deţin animale │ │
│ │din specia │ │
│ │suine se │ │
│ │verifică: │ │
│ │1.a - │ │
│ │identificarea │ │
│ │animalelor │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor │ │
│ │legale în │ │
│ │vigoare │ │
│ │referitoare la│ │
│ │sistemul de │Ca urmare a │
│ │identificare │incapacităţii │
│ │şi │beneficiarului │
│ │înregistrare a│(boală, izolare, │
│ │suinelor; se │restricţii de │
│ │verifică fizic│deplasare/de altă │
│ │efectivul de │natură impuse de │
│ │animale │starea de │
│ │prezent în │carantină etc.), │
│ │exploataţie; │transmiterea │
│ ├──────────────┤datelor de către │
│ │1.c - │fermier pentru a │
│ │existenţa │fi înscrise în BND│
│ │corespondenţei│de către medicul │
│ │între datele │veterinar a fost │
│ │înscrise în │făcută peste │
│ │Baza Naţională│termenele │
│ │de Date (BND),│prevăzute de │
│ │registrul │legislaţia în │
│ │exploataţiei │vigoare [Ordinul │
│SMR 6 - │şi animalele │preşedintelui │
│Identificarea│din teren; │Autorităţii │
│şi ├──────────────┤Naţionale Sanitare│
│înregistrarea│1.d - │Veterinare şi │
│suinelor │înregistrarea │pentru Siguranţa │
│ │în BND a │Alimentelor nr. 40│
│ │efectivului de│/2010 privind │
│ │animale │aprobarea Normei │
│ │deţinut la │sanitare │
│ │data de 1 │veterinare pentru │
│ │ianuarie până │implementarea │
│ │la sfârşitul │procesului de │
│ │lunii ianuarie│identificare şi │
│ │a anului în │înregistrare a │
│ │curs; │suinelor, │
│ ├──────────────┤ovinelor, │
│ │1.e - │caprinelor şi │
│ │predarea, spre│bovinelor, cu │
│ │distrugere, a │modificările şi │
│ │crotaliilor │completările │
│ │recuperate de │ulterioare │
│ │la animalele │(Ordinul │
│ │moarte sau │preşedintelui │
│ │sacrificate │ANSVSA nr. 40/ │
│ │pentru consum │2010)]. │
│ │propriu; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │1.f - │ │
│ │existenţa unor│ │
│ │animale ce │ │
│ │şi-au pierdut │ │
│ │crotalia │ │
│ │auriculară │ │
│ │pentru care │ │
│ │proprietarul │ │
│ │nu a comandat │ │
│ │în termenul │ │
│ │legal un │ │
│ │duplicat al │ │
│ │crotaliei. │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Pentru │ │
│ │fermierii care│ │
│ │deţin animale │ │
│ │din specia │ │
│ │bovine se │ │
│ │verifică: │ │
│ │1.a - │ │
│ │identificarea │ │
│ │animalelor │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor │ │
│ │legale în │ │
│ │vigoare │ │
│ │referitoare la│ │
│ │sistemul de │ │
│ │identificare │ │
│ │şi │ │
│ │înregistrare a│ │
│ │bovinelor; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │1.c - │ │
│ │ridicarea în │ │
│ │termenul │ │
│ │legal, de │ │
│ │către │ │
│ │proprietarul │ │
│ │animalelor, a │ │
│ │paşapoartelor │ │
│ │bovinelor de │ │
│ │la DSVSA │ │
│ │judeţeană; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │1.d - │ │
│ │existenţa │ │
│ │corespondenţei│ │
│ │între datele │ │
│ │din registrul │Ca urmare a │
│ │exploataţiei, │incapacităţii │
│ │paşapoartele │beneficiarului │
│ │animalelor, │(boală, izolare, │
│ │datele din BND│restricţii de │
│ │şi situaţia │deplasare/de altă │
│ │din fermă; │natură impuse de │
│ ├──────────────┤starea de │
│ │1.e - │carantină etc.), │
│SMR 7 - │existenţa │transmiterea │
│Identificarea│înscrierii în │datelor de către │
│şi │paşapoartele │fermier pentru a │
│înregistrarea│bovinelor în │fi înscrise în BND│
│bovinelor │ceea ce │de către medicul │
│ │priveşte │veterinar a fost │
│ │schimbarea │făcută peste │
│ │deţinătorilor │termenele │
│ │bovinelor; │prevăzute de │
│ ├──────────────┤legislaţia în │
│ │1.f - │vigoare (Ordinul │
│ │predarea, spre│preşedintelui │
│ │distrugere, a │ANSVSA nr. 40/ │
│ │crotaliilor │2010). │
│ │recuperate de │ │
│ │la animalele │ │
│ │moarte sau │ │
│ │sacrificate │ │
│ │pentru consum │ │
│ │propriu; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │1.g - │ │
│ │existenţa │ │
│ │animalelor │ │
│ │care şi-au │ │
│ │pierdut o │ │
│ │singură │ │
│ │crotalie │ │
│ │auriculară │ │
│ │pentru care │ │
│ │proprietarul │ │
│ │nu a comandat │ │
│ │în termenul │ │
│ │legal un │ │
│ │duplicat al │ │
│ │crotaliei; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │1.h - │ │
│ │existenţa │ │
│ │animalelor │ │
│ │care şi-au │ │
│ │pierdut ambele│ │
│ │crotalii │ │
│ │auriculare │ │
│ │pentru care │ │
│ │proprietarul │ │
│ │nu a comandat │ │
│ │în termenul │ │
│ │legal un │ │
│ │duplicat al │ │
│ │crotaliilor. │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Pentru │ │
│ │fermierii care│ │
│ │deţin animale │ │
│ │din speciile │ │
│ │ovine şi │ │
│ │caprine se │ │
│ │verifică: │ │
│ │1.a - │ │
│ │identificarea │ │
│ │animalelor │ │
│ │conform │ │
│ │prevederilor │ │
│ │legale în │ │
│ │vigoare │ │
│ │referitoare la│ │
│ │sistemul de │ │
│ │identificare │ │
│ │şi │ │
│ │înregistrare a│ │
│ │animalelor din│ │
│ │speciile ovine│ │
│ │şi caprine. │ │
│ │Se verifică │ │
│ │fizic │ │
│ │efectivul de │ │
│ │animale │ │
│ │prezent în │ │
│ │exploataţie; │ │
│ ├──────────────┤Ca urmare a │
│ │1.c - │incapacităţii │
│ │existenţa │beneficiarului │
│ │corespondenţei│(boală, izolare, │
│ │între datele │restricţii de │
│ │din registrul │deplasare/de altă │
│ │exploataţiei, │natură impuse de │
│ │datele din BND│starea de │
│SMR 8 - │şi situaţia │carantină etc.), │
│Identificarea│din fermă; │transmiterea │
│şi ├──────────────┤datelor de către │
│înregistrarea│1.d - │fermier pentru a │
│animalelor │predarea, spre│fi înscrise în BND│
│din speciile │distrugere, a │de către medicul │
│ovine şi │crotaliilor │veterinar a fost │
│caprine │recuperate de │făcută peste │
│ │la animalele │termenele │
│ │moarte sau │prevăzute de │
│ │sacrificate │legislaţia în │
│ │pentru consum │vigoare (Ordinul │
│ │propriu; │preşedintelui │
│ ├──────────────┤ANSVSA nr. 40/ │
│ │1.e - │2010). │
│ │existenţa │ │
│ │animalelor │ │
│ │care şi-au │ │
│ │pierdut o │ │
│ │singură │ │
│ │crotalie │ │
│ │auriculară │ │
│ │pentru care │ │
│ │proprietarul │ │
│ │nu a comandat │ │
│ │în termenul │ │
│ │legal un │ │
│ │duplicat al │ │
│ │crotaliei; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │1.f - │ │
│ │existenţa │ │
│ │animalelor │ │
│ │care şi-au │ │
│ │pierdut ambele│ │
│ │crotalii │ │
│ │auriculare │ │
│ │pentru care │ │
│ │proprietarul │ │
│ │nu a comandat │ │
│ │în termenul │ │
│ │legal un │ │
│ │duplicat al │ │
│ │crotaliilor. │ │
└─────────────┴──────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

    I. Cerinţe negeneratoare de pierderi de venituri şi costuri suplimentare relevante angajamentelor măsurii 10 „Agromediu şi climă“ care pot fi afectate de pandemia de COVID-19
    I.1. Cerinţe negeneratoare de pierderi de venituri şi costuri suplimentare relevante angajamentelor măsurii 10 pentru P1-P7, P9-P11 care pot fi afectate de pandemia de COVID-19

┌───────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Condiţii de │ │
│eligibilitate generale,│ │
│definite conform fişei │Modul în care cerinţele pot fi │
│măsurii în Programul │afectate de pandemia de COVID-19│
│Naţional de Dezvoltare │ │
│Rurală (PNDR) 2014-2020│ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nerespectare dacă sunt reziliate│
│ │contractele de închiriere a │
│ │suprafeţelor de teren agricol, │
│ │motivele rezilierii fiind legate│
│ │de manifestarea COVID-19, sau nu│
│ │pot fi reînnoite contractele de │
│ │arendă/închiriere care au │
│ │expirat, motivele fiind legate │
│ │de boală, izolare, restricţii de│
│ │deplasare/de altă natură impuse │
│ │de starea de carantină etc. ale │
│ │beneficiarului sau │
│ │proprietarului, iar fermierii nu│
│ │au putut face dovada că terenul │
│ │eligibil declarat este la │
│ │dispoziţia lor, în conformitate │
│ │cu prevederile art. 5 din │
│ │Ordinul ministrului agriculturii│
│ │şi dezvoltării rurale nr. 45/ │
│ │2021 pentru aprobarea │
│ │criteriilor de eligibilitate, │
│Angajamentele în cadrul│condiţiilor specifice şi a │
│pachetelor 1, 2, 3, 6, │modului de implementare a │
│7, 9, 10 şi 11.2 se │schemelor de plăţi prevăzute la │
│aplică la nivel de │art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. │
│parcelă agricolă, │35 alin. (3) din Ordonanţa de │
│neexistând │urgenţă a Guvernului nr. 11/2021│
│posibilitatea │pentru aprobarea schemelor de │
│schimbării parcelelor │plăţi şi a unor instrumente de │
│pe perioada │garantare care se aplică în │
│angajamentelor. │agricultură în anii 2021 şi │
│ │2022, cu modificările ulterioare│
│ │(Ordinul ministrului │
│ │agriculturii şi dezvoltării │
│ │rurale nr. 45/2021) │
│ │În această situaţie, dacă │
│ │începând cu anul 2021 fermierul │
│ │va solicita prin cererea unică │
│ │de plată sprijin în cadrul │
│ │pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 │
│ │şi 11.2 din M10 pentru o │
│ │suprafaţă mai mică decât │
│ │suprafaţa pentru care are │
│ │angajament în desfăşurare, │
│ │fermierul nu primeşte plata │
│ │aferentă anilor respectivi │
│ │pentru parcelele pentru care nu │
│ │a putut face dovada că terenul │
│ │este la dispoziţia sa şi nu i se│
│ │recuperează sumele primite în │
│ │anii anteriori. Angajamentul se │
│ │închide pentru parcelele în │
│ │cauză. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nerespectare dacă sunt reziliate│
│ │contractele de închiriere a │
│ │suprafeţelor de teren agricol, │
│ │motivele rezilierii fiind legate│
│ │de manifestarea COVID-19, sau nu│
│ │pot fi reînnoite contractele de │
│ │arendă/închiriere care au │
│ │expirat, motivele fiind legate │
│ │de boală, izolare, restricţii de│
│ │deplasare/de altă natură impuse │
│ │de starea de carantină etc. ale │
│ │beneficiarului sau │
│Angajamentele încheiate│proprietarului, iar fermierii nu│
│pentru pachetele 4, 5 │au putut face dovada că terenul │
│şi 11.1 sunt │eligibil declarat este la │
│condiţionate de │dispoziţia lor, în conformitate │
│menţinerea valorii │cu prevederile art. 5 din │
│suprafeţei pe toată │Ordinul ministrului agriculturii│
│perioada de angajament,│şi dezvoltării rurale nr. 45/ │
│parcelele pe care se │2021. │
│aplică cerinţele putând│În această situaţie, dacă │
│fi schimbate de la un │începând cu anul 2021 fermierul │
│an la altul. │va solicita prin cererea unică │
│ │de plată sprijin în cadrul │
│ │pachetelor 4, 5 şi 11.1 din M10 │
│ │pentru o suprafaţă mai mică │
│ │decât suprafaţa angajată/ │
│ │determinată în primul an, │
│ │fermierul primeşte în anii │
│ │respectivi plata pentru │
│ │suprafaţa diminuată şi nu i se │
│ │recuperează sumele primite în │
│ │anii anteriori pentru diferenţa │
│ │de suprafaţă. Angajamentul │
│ │rămâne în desfăşurare pentru │
│ │suprafaţa diminuată. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nerespectare dacă sunt reziliate│
│ │contractele de închiriere a │
│ │suprafeţelor de teren agricol, │
│ │motivele rezilierii fiind legate│
│ │de manifestarea COVID-19, sau nu│
│ │pot fi reînnoite contractele de │
│ │arendă/închiriere care au │
│ │expirat, motivele fiind legate │
│ │de boală, izolare, restricţii de│
│ │deplasare/de altă natură impuse │
│ │de starea de carantină etc. ale │
│ │beneficiarului sau │
│ │proprietarului, iar fermierii nu│
│Suprafaţa minimă a │au putut face dovada că terenul │
│fermei deţinute de │eligibil declarat este la │
│beneficiar este de 1 │dispoziţia lor, în conformitate │
│ha. │cu prevederile art. 5 din │
│ │Ordinul ministrului agriculturii│
│ │şi dezvoltării rurale nr. 45/ │
│ │2021. │
│ │În această situaţie, dacă │
│ │începând cu anul 2021 fermierul │
│ │va solicita prin cererea unică │
│ │de plată sprijin în cadrul M10 │
│ │pentru o suprafaţă mai mică de 1│
│ │ha, fermierul nu primeşte plata │
│ │aferentă anilor respectivi şi nu│
│ │i se recuperează sumele primite │
│ │în anii anteriori. Angajamentul │
│ │se închide. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nerespectare dacă au fost │
│ │reziliate contractele de │
│ │închiriere a suprafeţelor de │
│ │teren agricol, motivele │
│ │rezilierii fiind legate de │
│ │manifestarea COVID-19, sau dacă │
│ │nu au putut fi reînnoite │
│ │contractele de arendă/închiriere│
│ │care au expirat, motivele fiind │
│ │legate de boală, izolare, │
│ │restricţii de deplasare/de altă │
│ │natură impuse de starea de │
│ │carantină etc. ale │
│ │beneficiarului sau │
│ │proprietarului, iar fermierii nu│
│Pachetele 4 şi 7 se pot│au putut face dovada că terenul │
│aplica pe maximum 80% │eligibil declarat este la │
│din suprafaţa de teren │dispoziţia lor, în conformitate │
│arabil aparţinând unei │cu prevederile art. 5 din │
│ferme. │Ordinul ministrului agriculturii│
│ │şi dezvoltării rurale nr. 45/ │
│ │2021. │
│ │În această situaţie, dacă │
│ │suprafaţa diminuată este mai │
│ │mică de 80% din suprafaţa │
│ │angajată pentru pachetele 4 şi 7│
│ │din M10, fermierul va primi în │
│ │anii respectivi, începând cu │
│ │anul 2021, plata pentru 80% din │
│ │suprafaţa de teren arabil pe │
│ │care o are la dispoziţia sa şi │
│ │nu i se recuperează sumele │
│ │pentru diferenţa de suprafaţă. │
│ │Angajamentul rămâne în │
│ │desfăşurare pentru suprafaţa │
│ │diminuată. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Cerinţe specifice │ │
│angajamentelor, │Modul în care cerinţele pot fi │
│definite conform fişei │afectate de pandemia de COVID-19│
│măsurii în PNDR │ │
│2014-2020 │ │
├───────────────────────┴────────────────────────────────┤
│Pachetul 1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală │
├───────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Masa vegetală cosită │Nerespectare ca urmare a │
│trebuie adunată de pe │indisponibilităţii forţei de │
│suprafaţa pajiştii │muncă în zonele carantinate sau │
│aflate sub angajament │ca urmare a incapacităţii │
│nu mai târziu de două │beneficiarului de a efectua │
│săptămâni de la │lucrarea (boală, izolare, │
│efectuarea cositului. │restricţii de deplasare/de altă │
│(1.07-31.10 sau │natură impuse de starea de │
│16.07-31.10) │carantină etc.). │
├───────────────────────┴────────────────────────────────┤
│Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │Masa vegetală│Nerespectare ca │
│ │cosită │urmare a │
│ │trebuie │indisponibilităţii│
│ │adunată de pe│forţei de muncă în│
│ │suprafaţa │zonele carantinate│
│ │pajiştii │sau ca urmare a │
│Cerinţe specifice │aflate sub │incapacităţii │
│pentru ambele variante │angajament nu│beneficiarului de │
│ale pachetului 2 │mai târziu de│a efectua lucrarea│
│ │două │(boală, izolare, │
│ │săptămâni de │restricţii de │
│ │la efectuarea│deplasare/de altă │
│ │cositului. │natură impuse de │
│ │(1.07-15.10 │starea de │
│ │sau │carantină etc.). │
│ │16.06-15.10) │ │
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│Pachetul 3 - Pajişti importante pentru păsări │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│Subpachetul 3.2 Lanius │ │Nerespectare ca │
│minor şi Falco │ │urmare a │
│vespertinus │ │indisponibilităţii│
│Varianta 3.2.1 - │ │forţei de muncă în│
│lucrări manuale pe │Cositul │zonele carantinate│
│pajişti importante │trebuie │sau ca urmare a │
│pentru Lanius minor şi │efectuat cel │incapacităţii │
│Falco vespertinus │mai târziu │beneficiarului de │
│Varianta 3.2.2 - │până la data │a efectua lucrarea│
│lucrări cu utilaje │de 1 iulie. │(boală, izolare, │
│uşoare pe pajişti │(16.06-30.06)│restricţii de │
│importante pentru │ │deplasare/de altă │
│Lanius minor şi Falco │ │natură impuse de │
│vespertinus │ │starea de │
│ │ │carantină etc.). │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Masa vegetală│Nerespectare ca │
│ │cosită │urmare a │
│ │trebuie │indisponibilităţii│
│ │adunată de pe│forţei de muncă în│
│ │suprafaţa │zonele carantinate│
│ │pajiştii │sau ca urmare a │
│Cerinţe specifice │aflate sub │incapacităţii │
│pentru ambele │angajament nu│beneficiarului de │
│subpachete 3.1 şi 3.2 │mai târziu de│a efectua lucrarea│
│ │două │(boală, izolare, │
│ │săptămâni de │restricţii de │
│ │la efectuarea│deplasare/de altă │
│ │cositului. │natură impuse de │
│ │(16.08-31.10)│starea de │
│ │ │carantină etc.). │
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│Pachetul 5 - Adaptarea la efectele schimbărilor │
│climatice │
├───────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Fermierii care încheie │Nerespectare dacă beneficiarul │
│angajamente vor trebui │nu poate achiziţiona seminţele │
│să asigure rotaţia │necesare pentru a asigura │
│culturilor, astfel │rotaţia culturilor, nu este │
│încât în 2 ani │disponibilă forţă de muncă în │
│consecutivi să │zona carantinată sau dacă │
│utilizeze minimum 3 │fermierul nu a reuşit să │
│culturi diferite din │desfăşoare activităţile agricole│
│cele 4 eligibile │pe perioada de manifestare a │
│(porumb, sorg, │pandemiei de COVID-19 din cauza │
│floarea-soarelui, │stării de sănătate/restricţiilor│
│soia). │de deplasare/necesităţii de │
│ │carantină/izolare. │
├───────────────────────┴────────────────────────────────┤
│Pachetul 6 - Pajişti importante pentru fluturi │
│(Maculinea sp.) │
├──────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│Varianta │ │ │
│6.1 - │ │ │
│lucrări │Masa │ │
│manuale │vegetală │ │
│pentru │cosită │ │
│pajişti │trebuie │ │
│importante│adunată de │Nerespectare ca urmare a │
│pentru │pe suprafaţa│indisponibilităţii forţei de │
│fluturi │pajiştii │muncă în zonele carantinate sau │
│(Maculinea│aflate sub │ca urmare a incapacităţii │
│sp.) │angajament │beneficiarului de a efectua │
│Varianta │nu mai │lucrarea (boală, izolare, │
│6.2 - │târziu de │restricţii de deplasare/de altă │
│lucrări cu│două │natură impuse de starea de │
│utilaje │săptămâni de│carantină etc.). │
│uşoare pe │la │ │
│pajişti │efectuarea │ │
│importante│cositului. │ │
│pentru │(1.09-31.10)│ │
│fluturi │ │ │
│(Maculinea│ │ │
│sp.) │ │ │
├──────────┴────────────┴────────────────────────────────┤
│Pachetul 7 - Terenuri arabile importante ca zone de │
│hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) │
├───────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │Nerespectare dacă beneficiarul │
│ │nu a putut înfiinţa cultura de │
│ │porumb în perioada 1.04-15.05 - │
│Pe perioada de 5 ani a │nu este disponibilă forţă de │
│angajamentelor este │muncă în zonele carantinate sau │
│obligatorie înfiinţarea│dacă fermierul nu a reuşit să │
│în cel puţin 2 ani a │desfăşoare activităţile agricole│
│culturii de porumb pe │pe perioada de manifestare a │
│timpul verii. │pandemiei de COVID-19 din cauza │
│ │stării de sănătate/restricţiilor│
│ │de deplasare/necesităţii de │
│ │carantină/izolare. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nerespectare dacă beneficiarul │
│ │nu a putut face însămânţarea în │
│Parcelele angajate vor │perioada 1.04-15.05 - nu este │
│putea fi însămânţate cu│disponibilă forţă de muncă în │
│porumb, dar nu mai │zonele carantinate sau dacă │
│târziu de data de 15 │fermierul nu a reuşit să │
│mai (1.04-15.05), iar │desfăşoare activităţile agricole│
│porumbul nu va fi │pe perioada de manifestare a │
│recoltat înainte de │pandemiei de COVID-19 din cauza │
│data de 15 septembrie. │stării de sănătate/restricţiilor│
│ │de deplasare/necesităţii de │
│ │carantină/izolare. │
├───────────────────────┴────────────────────────────────┤
│Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie│
│(Otis tarda) │
├──────────┬────────────┬────────────────────────────────┤
│ │Masa │ │
│ │vegetală │ │
│ │cosită │Nerespectare ca urmare a │
│ │trebuie │indisponibilităţii forţei de │
│Cerinţe │adunată de │muncă în zonele carantinate sau │
│specifice │pe suprafaţa│ca urmare a incapacităţii │
│comune │pajiştilor │beneficiarului de a efectua │
│pachetului│angajate nu │lucrarea (boală, izolare, │
│11 │mai târziu │restricţii de deplasare/de altă │
│ │de două │natură impuse de starea de │
│ │săptămâni de│carantină etc.) │
│ │la │ │
│ │efectuarea │ │
│ │cositului. │ │
├──────────┴────────────┴────────────────────────────────┤
│Toate pachetele (P1-P7, P9-P11) │
├───────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Beneficiarii măsurii │ │
│vor trebui să facă │ │
│dovada deţinerii │ │
│competenţelor necesare │ │
│implementării │ │
│angajamentelor sau să │ │
│asigure expertiza │ │
│necesară în domeniul │ │
│implementării │ │
│angajamentelor de │Depunerea documentului │
│agromediu şi climă prin│justificativ privind deţinerea │
│servicii de consiliere │competenţelor necesare │
│sau consultanţă, care │implementării angajamentelor se │
│să vizeze cel puţin │amână până la data de depunere │
│aspectele legate de │aplicabilă pentru anul următor │
│identificarea │pentru fermierii care nu au │
│parcelelor agricole, │putut beneficia de cursuri/ │
│completarea şi │instruire/pregătire din cauza │
│depunerea │pandemiei de COVID-19. │
│angajamentelor şi │ │
│cererilor de plată, │ │
│măsurile de management │ │
│aplicabile la nivelul │ │
│fermei, necesare pentru│ │
│conformarea la │ │
│cerinţele de bază şi la│ │
│cerinţele specifice ale│ │
│angajamentelor. │ │
└───────────────────────┴────────────────────────────────┘


    I.2. Cerinţe negeneratoare de pierderi de venituri şi costuri suplimentare relevante angajamentelor măsurii 10 pentru P8 care pot fi afectate de pandemia de COVID-19

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Cerinţe de bază, │Modul în care │
│definite conform │cerinţele pot fi │
│fişei măsurii în │afectate de │
│PNDR 2014-2020 │pandemia de │
│ │COVID-19 │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Standarde obligatorii relevante (GAEC │
│şi/sau SMR) - aplicabile pachetului 8 │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Ca urmare a │
│ │incapacităţii │
│ │beneficiarului │
│ │(boală, izolare, │
│ │restricţii de │
│ │deplasare/de altă │
│ │natură impuse de │
│SMR 6 - Porcine - │starea de carantină│
│fermierii care │etc.), transmiterea│
│deţin animale din │datelor de către │
│specia porcine, în│fermier pentru a fi│
│funcţie de │înscrise în BND de │
│caracterul │către medicul │
│nonprofesional sau│veterinar a fost │
│profesional al │făcută peste │
│exploataţiei, au │termenele prevăzute│
│obligaţii │de legislaţia în │
│referitoare la │vigoare [Ordinul │
│identificarea şi │preşedintelui │
│înregistrarea │Autorităţii │
│acestora, printre │Naţionale Sanitare │
│care: │Veterinare şi │
│- să utilizeze │pentru Siguranţa │
│SNIIA; │Alimentelor nr. 40/│
│- să înregistreze │2010 privind │
│în registrul │aprobarea Normei │
│exploataţiei toate│sanitare veterinare│
│intrările şi │pentru │
│ieşirile de │implementarea │
│animale, precum şi│procesului de │
│orice eveniment de│identificare şi │
│naştere, │înregistrare a │
│sacrificare etc. │suinelor, ovinelor,│
│ │caprinelor şi │
│ │bovinelor, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare (Ordinul│
│ │preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 40/ │
│ │2010)]. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│SMR 7- Bovine - │ │
│fermierii care │ │
│deţin animale din │ │
│specia bovine, în │ │
│funcţie de │ │
│caracterul │ │
│nonprofesional sau│ │
│profesional al │Ca urmare a │
│exploataţiei, au │incapacităţii │
│obligaţii │beneficiarului │
│referitoare la │(boală, izolare, │
│identificarea şi │restricţii de │
│înregistrarea │deplasare/de altă │
│acestora, printre │natură impuse de │
│care: │starea de carantină│
│- să utilizeze │etc.), transmiterea│
│SNIIA; │datelor de către │
│- să înregistreze │fermier pentru a fi│
│în registrul │înscrise în BND de │
│exploataţiei toate│către medicul │
│intrările şi │veterinar a fost │
│ieşirile de │făcută peste │
│animale, precum şi│termenele prevăzute│
│orice eveniment de│de legislaţia în │
│naştere, │vigoare (Ordinul │
│sacrificare etc.; │preşedintelui │
│- să deţină │ANSVSA nr. 40/ │
│paşaportul │2010). │
│bovinei; │ │
│- să identifice │ │
│animalele până la │ │
│vârsta de 20 de │ │
│zile şi să le │ │
│înregistreze în │ │
│baza de date RNE. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│SMR 8 - Ovine şi │ │
│caprine - │ │
│fermierii care │ │
│deţin animale din │ │
│speciile ovine şi │ │
│caprine, în │ │
│funcţie de │ │
│caracterul │Ca urmare a │
│nonprofesional sau│incapacităţii │
│profesional al │beneficiarului │
│exploataţiei, au │(boală, izolare, │
│obligaţii │restricţii de │
│referitoare la │deplasare/de altă │
│identificarea şi │natură impuse de │
│înregistrarea │starea de carantină│
│acestora, printre │etc.), transmiterea│
│care: │datelor de către │
│- să utilizeze │fermier pentru a fi│
│SNIIA; │înscrise în BND de │
│- să înregistreze │către medicul │
│în registrul │veterinar a fost │
│exploataţiei toate│făcută peste │
│intrările şi │termenele prevăzute│
│ieşirile de │de legislaţia în │
│animale, precum şi│vigoare (Ordinul │
│orice eveniment de│preşedintelui │
│naştere, │ANSVSA nr. 40/ │
│sacrificare etc.; │2010). │
│- să se asigure că│ │
│toate animalele │ │
│din exploataţie ce│ │
│au vârsta de peste│ │
│6 luni sunt │ │
│înregistrate în │ │
│SNIIA. │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Alte cerinţe de bază naţionale/ │
│regionale relevante │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Ca urmare a │
│ │incapacităţii │
│ │beneficiarului │
│ │(boală, izolare, │
│ │restricţii de │
│ │deplasare/de altă │
│ │natură impuse de │
│Respectarea │starea de carantină│
│standardelor │etc., transmiterea │
│obligatorii │datelor de către │
│relevante (SMR 6, │fermier pentru a fi│
│7, 8 - în funcţie │înscrise în BND de │
│de specie) │către medicul │
│ │veterinar a fost │
│ │făcută peste │
│ │termenele prevăzute│
│ │de legislaţia în │
│ │vigoare (Ordinul │
│ │preşedintelui │
│ │ANSVSA nr. 40/ │
│ │2010). │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cerinţe specifice │Modul în care │
│angajamentelor, │cerinţele pot fi │
│definite conform │afectate de │
│fişei măsurii în │pandemia de │
│PNDR 2014-2020 │COVID-19 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Beneficiarii │ │
│măsurii vor trebui│ │
│să facă dovada │ │
│deţinerii │ │
│competenţelor │ │
│necesare │ │
│implementării │ │
│angajamentelor sau│ │
│să asigure │ │
│expertiza necesară│Depunerea │
│în domeniul │documentului │
│implementării │justificativ │
│angajamentelor de │privind deţinerea │
│agromediu şi climă│competenţelor │
│prin servicii de │necesare │
│consiliere sau │implementării │
│consultanţă, care │angajamentelor se │
│să vizeze cel │amână până la data │
│puţin aspectele │de depunere │
│legate de │aplicabilă pentru │
│identificarea │anul următor pentru│
│parcelelor │fermierii care nu │
│agricole, │au putut beneficia │
│completarea şi │de cursuri/ │
│depunerea │instruire/pregătire│
│angajamentelor şi │din cauza pandemiei│
│cererilor de │de COVID-19. │
│plată, măsurile de│ │
│management │ │
│aplicabile la │ │
│nivelul fermei │ │
│necesare pentru │ │
│conformarea la │ │
│cerinţele de bază │ │
│şi la cerinţele │ │
│specifice ale │ │
│angajamentelor │ │
└──────────────────┴───────────────────┘    II. Cerinţe generatoare de pierderi de venituri şi costuri suplimentare relevante angajamentelor măsurii 10 care pot fi afectate de pandemia de COVID-19

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Cerinţe specifice │Modul în care │
│angajamentelor, │cerinţele pot fi │
│definite conform │afectate de │
│fişei măsurii în │pandemia de │
│PNDR 2014-2020 │COVID-19 │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 4 - Culturi verzi - pe │
│maximum 80% din suprafaţa de teren │
│arabil │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Nerespectarea │
│ │termenului de │
│ │încorporare a │
│ │biomasei │
│ │(15.02-31.03) dacă │
│ │nu există forţă de │
│ │muncă sau dacă │
│Biomasa formată │fermierul nu a │
│trebuie să fie │reuşit să │
│încorporată în sol│desfăşoare │
│cel târziu până la│activităţile │
│31 martie. │agricole pe │
│(15.02-31.03) (P) │perioada de │
│ │manifestare a │
│ │pandemiei de │
│ │COVID-19 din cauza │
│ │stării de sănătate/│
│ │restricţiilor de │
│ │deplasare/ │
│ │necesităţii de │
│ │carantină/izolare. │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 5 - Adaptarea la efectele │
│schimbărilor climatice │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Pentru fiecare │ │
│cultură de │Nerespectare dacă │
│primăvară (porumb,│nu este disponibilă│
│sorg, │forţă de muncă în │
│floarea-soarelui, │zonele carantinate │
│soia) angajată pe │sau dacă fermierul │
│suprafaţa │nu a reuşit să │
│cultivată se vor │desfăşoare │
│utiliza │activităţile │
│concomitent, în │agricole pe │
│proporţii egale (+│perioada de │
│/–10%) din │manifestare a │
│suprafaţa aflată │pandemiei de │
│sub angajament, │COVID19 din cauza │
│cel puţin 2 │stării de sănătate/│
│hibrizi/soiuri cu │restricţiilor de │
│precocităţi │deplasare/ │
│diferite (timpurii│necesităţii de │
│sau semitimpurii │carantină/izolare. │
│şi semitardivi sau│ │
│tardivi) (P) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nerespectare dacă │
│ │nu este disponibilă│
│ │forţă de muncă în │
│ │zonele carantinate │
│ │sau dacă fermierul │
│Utilizarea │nu a reuşit să │
│metodelor de │desfăşoare │
│lucrare minimă a │activităţile │
│solului (minimum │agricole pe │
│tillage), fiind │perioada de │
│interzis aratul │manifestare a │
│suprafeţelor │pandemiei de │
│angajate (P). │COVID19 din cauza │
│ │stării de sănătate/│
│ │restricţiilor de │
│ │deplasare/ │
│ │necesităţii de │
│ │carantină/izolare. │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Pachetul 7 - Terenuri arabile │
│importante ca zone de hrănire pentru │
│gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) │
├──────────────────┬───────────────────┤
│În fiecare an de │ │
│angajament, după │Nerespectare ca │
│data de 15 │urmare a │
│septembrie │indisponibilităţii │
│(finalizare │forţei de muncă în │
│însămânţare │zonele carantinate │
│culturi de toamnă │sau ca urmare a │
│la 15.10), trebuie│incapacităţii │
│înfiinţată o │beneficiarului de a│
│cultură de cereale│efectua lucrarea │
│de toamnă (grâu, │(boală, izolare, │
│orz, secară, │carantină etc.). │
│triticale) sau de │ │
│rapiţă. (P) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nerespectare dacă │
│ │beneficiarul nu a │
│ │putut efectua │
│ │încorporarea în │
│ │perioada 16-31.03 │
│În situaţia în │(nu este │
│care se │disponibilă forţă │
│înfiinţează o │de muncă în zonele │
│cultură de porumb │carantinate sau │
│în anul respectiv,│dacă fermierul nu a│
│pe parcela │reuşit să │
│angajată, cultura │desfăşoare │
│de toamnă este │activităţile │
│încorporată în sol│agricole pe │
│până cel târziu la│perioada de │
│finalul lunii │manifestare a │
│martie. (16-31.03)│pandemiei de │
│(P) │COVID-19 din cauza │
│ │stării de sănătate/│
│ │restricţiilor de │
│ │deplasare/ │
│ │necesităţii de │
│ │carantină/izolare.)│
└──────────────────┴───────────────────┘    ANEXA 3

    Măsura 11 - Agricultură ecologică

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Condiţii care pot │Modul în care │
│fi afectate de │condiţiile pot fi │
│pandemia de │afectate de │
│COVID-19 │pandemia de │
│ │COVID-19 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│I. Condiţii generatoare de pierderi de│
│venituri şi/sau costuri suplimentare: │
├──────────────────────────────────────┤
│Cerinţe specifice │
├──┬────────────────┬──────────────────┤
│ │ │Nerespectare dacă │
│ │ │fermierii nu au │
│ │ │putut desfăşura │
│ │ │activităţile │
│ │ │agricole sau nu au│
│ │ │putut achiziţiona │
│ │Beneficiarii │cele necesare │
│ │măsurii 11 │desfăşurării │
│ │trebuie să │activităţilor │
│ │respecte │specifice │
│ │practicile │agriculturii │
│ │specifice │ecologice, ca │
│ │agriculturii │urmare a │
│ │ecologice pe │indisponibilităţii│
│1.│suprafeţele │forţei de muncă în│
│ │agricole care │zonele carantinate│
│ │fac obiectul │sau ca urmare a │
│ │angajamentului, │incapacităţii │
│ │pe toată │beneficiarului de │
│ │perioada de │a efectua lucrarea│
│ │desfăşurare a │sau de a │
│ │acestuia. │achiziţiona cele │
│ │ │necesare (boală, │
│ │ │izolare, │
│ │ │restricţii de │
│ │ │deplasare/de altă │
│ │ │natură, impuse de │
│ │ │starea de │
│ │ │carantină etc.). │
├──┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Nerespectare dacă │
│ │ │fermierii nu au │
│ │ │putut desfăşura │
│ │ │activităţile │
│ │ │agricole din cauza│
│ │Submăsura 11.1: │stării de │
│ │Beneficiarii │sănătate, │
│ │submăsurii │indisponibilităţii│
│ │trebuie să │forţei de muncă, │
│ │menţină │imposibilitatea │
│ │certificarea │achiziţionării │
│ │suprafeţelor │celor necesare │
│ │care au făcut │desfăşurării │
│ │obiectul │activităţii │
│ │angajamentului │agricole specifice│
│2.│pentru conversia│agriculturii │
│ │la metodele de │ecologice, în caz │
│ │agricultură │de carantinare a │
│ │ecologică pentru│unor zone, în caz │
│ │o perioadă de │de izolare sau │
│ │cel puţin 5 ani │carantinare a │
│ │de la momentul │persoanelor. În │
│ │semnării │cazul │
│ │angajamentului │decertificării │
│ │respectiv. │suprafeţelor, │
│ │ │angajamentele se │
│ │ │închid fără │
│ │ │recuperarea │
│ │ │sumelor primite în│
│ │ │campaniile │
│ │ │anterioare. │
├──┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Nerespectare dacă │
│ │ │fermierii nu au │
│ │ │putut desfăşura │
│ │ │activităţile │
│ │ │agricole din cauza│
│ │ │stării de │
│ │ │sănătate, │
│ │ │indisponibilităţii│
│ │Submăsura 11.2: │forţei de muncă, │
│ │Beneficiarii │imposibilitatea │
│ │submăsurii │achiziţionării │
│ │trebuie să │celor necesare │
│ │menţină │desfăşurării │
│ │angajamentul │activităţii │
│ │pentru │agricole specifice│
│3.│agricultură │agriculturii │
│ │ecologică pentru│ecologice, în caz │
│ │o perioadă de 5 │de carantinare a │
│ │ani, respectiv 2│unor zone, în caz │
│ │ani pentru │de izolare sau │
│ │angajamentele │carantinare a │
│ │semnate începând│persoanelor. În │
│ │cu anul 2021. │cazul │
│ │ │decertificării │
│ │ │suprafeţelor, │
│ │ │angajamentele se │
│ │ │închid fără │
│ │ │recuperarea │
│ │ │sumelor primite în│
│ │ │campaniile │
│ │ │anterioare. │
├──┴────────────────┴──────────────────┤
│II. Condiţii negeneratoare de pierderi│
│de venituri şi/sau costuri │
│suplimentare: │
├──────────────────────────────────────┤
│Condiţii de eligibilitate │
├──┬────────────────┬──────────────────┤
│ │ │Nerespectare dacă │
│ │ │au fost reziliate │
│ │ │contractele de │
│ │ │închiriere a │
│ │ │suprafeţelor de │
│ │ │teren agricol, │
│ │ │motivele │
│ │ │rezilierii fiind │
│ │ │legate de │
│ │ │manifestarea │
│ │ │COVID-19, sau dacă│
│ │ │nu au putut fi │
│ │ │reînnoite │
│ │ │contractele de │
│ │ │arendă/închiriere │
│ │ │care au expirat, │
│ │ │motivele fiind │
│ │ │legate de boală, │
│ │ │izolare, │
│ │ │restricţii de │
│ │ │deplasare/de altă │
│ │ │natură impuse de │
│ │ │starea de │
│ │ │carantină etc. ale│
│ │ │beneficiarului sau│
│ │ │proprietarului, │
│ │ │iar fermierii nu │
│ │ │au putut face │
│ │ │dovada că terenul │
│ │ │eligibil declarat │
│ │ │este la dispoziţia│
│ │ │lor, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │prevederile art. 5│
│ │ │din Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │agriculturii şi │
│ │ │dezvoltării rurale│
│ │ │nr. 45/2021 pentru│
│ │ │aprobarea │
│ │Suprafaţa minimă│criteriilor de │
│ │agricolă │eligibilitate, │
│ │deţinută de │condiţiilor │
│1.│fermier este de │specifice şi a │
│ │1 ha, │modului de │
│ │identificabilă │implementare a │
│ │în IACS. │schemelor de plăţi│
│ │ │prevăzute la art. │
│ │ │1 alin. (2) şi (3)│
│ │ │şi art. 35 alin. │
│ │ │(3) din Ordonanţa │
│ │ │de urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. 11/│
│ │ │2021 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │schemelor de plăţi│
│ │ │şi a unor │
│ │ │instrumente de │
│ │ │garantare care se │
│ │ │aplică în │
│ │ │agricultură în │
│ │ │anii 2021 şi 2022,│
│ │ │cu modificările │
│ │ │ulterioare │
│ │ │(Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │agriculturii şi │
│ │ │dezvoltării rurale│
│ │ │nr. 45/2021) │
│ │ │În această │
│ │ │situaţie, dacă │
│ │ │începând cu anul │
│ │ │2021 fermierul va │
│ │ │solicita prin │
│ │ │cererea unică de │
│ │ │plată sprijin în │
│ │ │cadrul M11 pentru │
│ │ │o suprafaţă mai │
│ │ │mică de 1 ha, │
│ │ │fermierul nu │
│ │ │primeşte plata │
│ │ │aferentă anilor │
│ │ │respectivi, nu i │
│ │ │se recuperează │
│ │ │sumele primite în │
│ │ │anii anteriori şi │
│ │ │angajamentul se │
│ │ │închide. │
├──┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Nerespectare dacă │
│ │ │au fost reziliate │
│ │ │contractele de │
│ │ │închiriere pentru │
│ │ │suprafeţele de │
│ │ │teren agricol, │
│ │ │motivele │
│ │ │rezilierii fiind │
│ │ │legate de │
│ │ │manifestarea │
│ │ │COVID-19, sau dacă│
│ │ │nu au putut fi │
│ │ │reînnoite │
│ │ │contractele de │
│ │ │arendă/închiriere │
│ │ │care au expirat, │
│ │ │motivele fiind │
│ │ │legate de boală, │
│ │ │izolare, │
│ │ │restricţii de │
│ │ │deplasare/de altă │
│ │ │natură impuse de │
│ │ │starea de │
│ │ │carantină etc. ale│
│ │ │beneficiarului sau│
│ │ │proprietarului, │
│ │ │iar fermierii nu │
│ │ │au putut face │
│ │ │dovada că terenul │
│ │ │eligibil declarat │
│ │Angajamentele se│este la dispoziţia│
│ │aplică la nivel │lor, în │
│ │de parcelă │conformitate cu │
│ │agricolă, │prevederile art. 5│
│2.│neexistând │din Ordinul │
│ │posibilitatea │ministrului │
│ │schimbării │agriculturii şi │
│ │parcelelor pe │dezvoltării rurale│
│ │perioada │nr. 45/2021. │
│ │angajamentelor. │În această │
│ │ │situaţie, dacă │
│ │ │începând cu anul │
│ │ │2021 fermierul va │
│ │ │solicita prin │
│ │ │cererea unică de │
│ │ │plată sprijin în │
│ │ │cadrul M11 pentru │
│ │ │o suprafaţă mai │
│ │ │mică decât │
│ │ │suprafaţa pentru │
│ │ │care are │
│ │ │angajament în │
│ │ │desfăşurare, │
│ │ │fermierul nu │
│ │ │primeşte plata │
│ │ │aferentă anilor │
│ │ │respectivi pentru │
│ │ │parcelele pentru │
│ │ │care nu a putut │
│ │ │face dovada că │
│ │ │terenul este la │
│ │ │dispoziţia sa şi │
│ │ │nu i se │
│ │ │recuperează sumele│
│ │ │primite în anii │
│ │ │anteriori. │
│ │ │Angajamentul se │
│ │ │închide pentru │
│ │ │parcelele în │
│ │ │cauză. │
├──┴────────────────┴──────────────────┤
│Cerinţe specifice │
├──┬────────────────┬──────────────────┤
│ │Beneficiarii │ │
│ │măsurii trebuie │ │
│ │să facă dovada │ │
│ │deţinerii │ │
│ │competenţelor │ │
│ │necesare │ │
│ │implementării │ │
│ │angajamentelor │ │
│ │sau se angajează│ │
│ │să obţină │ │
│ │cunoştinţele şi │ │
│ │informaţiile │ │
│ │necesare sau să │ │
│ │asigure │Depunerea │
│ │expertiza │documentului │
│ │necesară în │justificativ │
│ │domeniul │privind deţinerea │
│ │implementării │competenţelor │
│ │angajamentelor │necesare │
│ │de agricultură │implementării │
│ │ecologică prin │angajamentelor se │
│ │servicii de │amână până la data│
│3.│consiliere sau │de depunere │
│ │consultanţă, │aplicabilă pentru │
│ │care să vizeze │anul următor │
│ │cel puţin │pentru fermierii │
│ │aspectele legate│care nu au putut │
│ │de identificarea│beneficia de │
│ │parcelelor │cursuri/instruire/│
│ │agricole, │pregătire din │
│ │completarea şi │cauza pandemiei de│
│ │depunerea │COVID-19. │
│ │angajamentelor │ │
│ │şi cererilor de │ │
│ │plată, măsurile │ │
│ │de management │ │
│ │aplicabile la │ │
│ │nivelul fermei, │ │
│ │necesare pentru │ │
│ │conformarea la │ │
│ │cerinţele de │ │
│ │bază şi la │ │
│ │cerinţele │ │
│ │specifice ale │ │
│ │angajamentelor. │ │
└──┴────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 4

    Măsura 14 - Bunăstarea animalelor
    Pachet a) Porcine

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Condiţii de │ │
│eligibilitate │ │
│generale, │Modul în care │
│definite conform │condiţiile pot fi │
│fişei măsurii în │afectate de pandemia│
│Programul │de COVID-19 │
│Naţional de │ │
│Dezvoltare Rurală│ │
│(PNDR) 2014-2020 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Întârzieri la │
│ │înscrierea în RNE │
│ │administrat de │
│ │ANSVSA şi obţinerea │
│ │codului de │
│ │exploataţie, ca │
│ │urmare a │
│ │imposibilităţii │
│ │beneficiarilor │
│ │afectaţi de pandemie│
│ │de a transmite │
│ │documente la DSVSA/ │
│ │restricţii de orice │
│ │natură impuse de │
│ │măsurile de │
│ │combatere a │
│ │pandemiei, inclusiv │
│ │la nivelul DSVSA. │
│ │Solicitantul va │
│Beneficiarul este│prezenta copia │
│înregistrat în │documentului din │
│Registrul │care rezultă codul │
│naţional al │alphanumeric unic │
│exploataţiilor │atribuit (cod de │
│(RNE) al │exploataţie). │
│Autorităţii │Astfel, efectivele │
│Naţionale │de animale crescute │
│Sanitare │de beneficiar în │
│Veterinare şi │exploataţie pentru │
│pentru Siguranţa │perioadele în care │
│Alimentelor │exploataţia │
│(ANSVSA) şi │respectivă nu este │
│deţine un cod de │înregistrată în RNE │
│exploataţie. │al ANSVSA/nu deţine │
│ │cod de exploataţie │
│ │pot fi eligibile │
│ │pentru plată dacă │
│ │măsurile de │
│ │combatere a │
│ │pandemiei impuse pot│
│ │conduce la │
│ │întârzieri la │
│ │înscrierea în RNE al│
│ │ANSVSA şi obţinerea │
│ │codului de │
│ │exploataţie, iar │
│ │fermierii fac dovada│
│ │solicitării │
│ │înscrierii în RNE cu│
│ │documente emise │
│ │înaintea perioadei │
│ │de populare a │
│ │fermei. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Întârzieri în │
│ │obţinerea │
│ │autorizaţiei │
│ │sanitar-veterinare │
│ │de către │
│ │beneficiari, în │
│ │cazul beneficiarilor│
│ │care nu au depus │
│ │autorizaţia odată cu│
│ │cererea de plată │
│ │până la │
│ │termenul-limită de │
│ │depunere a cererii │
│ │de plată sau până la│
│ │depunerea primului │
│ │decont justificativ,│
│ │ca urmare a │
│ │imposibilităţii │
│ │beneficiarilor │
│ │afectaţi de pandemie│
│ │de a transmite │
│ │documente la │
│ │direcţiile │
│ │sanitar-veterinare │
│ │şi pentru siguranţa │
│ │alimentelor (DSVSA)/│
│ │restricţii de orice │
│ │natură impuse de │
│ │măsurile de │
│ │combatere a │
│ │pandemiei, inclusiv │
│ │la nivelul DSVSA. │
│Beneficiarul │Solicitantul va │
│deţine │prezenta copia │
│autorizaţie │Referatului de │
│sanitară │evaluare din care │
│veterinară pentru│rezultă că │
│întreaga │exploataţia │
│exploataţie cu │îndeplineşte │
│cod ANSVSA. │cerinţele de │
│ │funcţionare │
│ │prevăzute de │
│ │legislaţia specifică│
│ │aplicabilă, întocmit│
│ │de către personalul │
│ │de specialitate al │
│ │DSVSA. │
│ │Astfel, efectivele │
│ │de animale crescute │
│ │de beneficiar într-o│
│ │exploataţie în │
│ │perioade neacoperite│
│ │de autorizaţie │
│ │sanitar-veterinară │
│ │valabilă pot fi │
│ │eligibile pentru │
│ │plată dacă măsurile │
│ │de combatere a │
│ │pandemiei impuse au │
│ │condus la întârzieri│
│ │în obţinerea │
│ │autorizaţiei │
│ │sanitar-veterinare, │
│ │iar beneficiarii fac│
│ │dovada cu documente │
│ │privind solicitarea │
│ │emiterii │
│ │autorizaţiei │
│ │sanitar-veterinare │
│ │emise înaintea │
│ │perioadei de │
│ │populare a fermei. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Pe parcursul unui│În condiţiile │
│an de angajament │apariţiei unei │
│trebuie să existe│restricţii datorate │
│obligatoriu o │pandemiei: │
│perioadă de │imposibilitate de │
│activitate de │livrare, închiderea │
│producţie şi │fermei ca urmare a │
│reproducţie │intrării în izolare │
│minimă. Perioada │a angajaţilor, care │
│de activitate de │determină │
│producţie minimă │nerealizarea │
│pentru categoria │perioadei minime de │
│porc gras │activitate, │
│reprezintă un │efectivele anuale │
│ciclu de │eligibile la plată │
│producţie, iar │care respectă │
│pentru scroafe şi│condiţiile │
│scrofiţe perioada│superioare de │
│de activitate de │bunăstare (livrările│
│reproducţie │pentru porcul gras/ │
│minimă reprezintă│efectivul mediu │
│cel puţin │pentru animalele de │
│perioada cuprinsă│reproducţie) se │
│de la montă la │plătesc până la data│
│fătare. │apariţiei │
│Perioadele de │restricţiei cu │
│activitate minimă│condiţia depunerii │
│includ │de documente │
│obligatoriu şi │justificative emise │
│livrări, după caz│de către │
│(pentru porc │autorităţile care │
│gras). │stabilesc/impun │
│ │măsurile respective.│
├─────────────────┼────────────────────┤
│Cerinţe specifice│Modul în care │
│angajamentelor, │condiţiile pot fi │
│definite conform │afectate de pandemia│
│fişei măsurii în │de COVID-19 │
│PNDR 2014-2020 │ │
├─────────────────┴────────────────────┤
│Subpachet 1a) creşterea cu cel puţin │
│10% a spaţiului alocat disponibil │
│fiecărui animal │
├──────────────────────────────────────┤
│Subpachet 2a) creşterea cu cel puţin │
│15% a spaţiului alocat disponibil │
│fiecărui animal │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │Nerespectarea │
│ │densităţii ca urmare│
│ │a: │
│ │- restricţiilor la │
│ │livrare ca efect al │
│ │existenţei unor │
│ │focare în fermele │
│ │beneficiare (există │
│ │posibilitatea ca │
│ │ferma să fie închisă│
│ │pentru │
│ │transportatori ca │
│ │urmare a intrării în│
│ │izolare la fermă │
│ │a angajaţilor sau │
│ │spitalizare); nu pot│
│ │fi livrate animalele│
│ │conform contractelor│
│ │şi graficelor de │
│Suprafaţa de │livrare pentru că nu│
│pardoseală │funcţionează │
│disponibilă în │abatoarele ca urmare│
│condiţii │a restricţiilor de │
│superioare de │orice natură impuse │
│bunăstare │de măsurile de │
│ │combatere a │
│ │pandemiei/stării de │
│ │sănătate afectate de│
│ │pandemie a │
│ │personalului │
│ │angajat; │
│ │- imposibilitate de │
│ │populare a fermelor │
│ │aflate sub │
│ │angajament cu │
│ │efective ce provin │
│ │din alte ferme ale │
│ │aceluiaşi fermier │
│ │(exploataţii cu │
│ │circuit închis) ca │
│ │urmare a │
│ │restricţiilor impuse│
│ │care afectează ferma│
│ │furnizoare. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Nerespectarea │
│Menţinerea │densităţii ca urmare│
│parametrilor de │a imposibilităţii │
│ventilaţie │livrărilor datorită │
│corespunzători │restricţiilor impuse│
│populării halei │de deplasare sau a │
│la nivelul │imposibilităţii de │
│cerinţei minime │tăiere a porcilor │
│de bunăstare │datorită măsurilor │
│privind │de combatere a │
│densitatea │pandemiei conduce la│
│ │creşterea nivelului │
│ │pulberilor. │
├─────────────────┴────────────────────┤
│Subpachetul 3a) - Reducerea pulberilor│
│cu 30% faţă de nivelul minim │
│obligatoriu prin menţinerea în limite │
│optime a parametrilor de microclimat │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │Nerespectarea │
│ │densităţii ca urmare│
│ │a imposibilităţii │
│ │livrărilor datorită │
│Nivelul │restricţiilor impuse│
│pulberilor din │de deplasare sau a │
│adăpost în │imposibilităţii de │
│condiţii │tăiere a porcilor │
│superioare de │datorită măsurilor │
│bunăstare │de combatere a │
│ │pandemiei duce │
│ │implicit la │
│ │creşterea nivelului │
│ │pulberilor. │
├─────────────────┴────────────────────┤
│Subpachetul 4a) - Îmbunătăţirea │
│condiţiilor zonei de odihnă │
├─────────────────┬────────────────────┤
│Zona de odihnă │ │
│(suprafaţa utilă │ │
│a boxei) în │ │
│condiţii │ │
│superioare de │ │
│bunăstare trebuie│ │
│să fie uscată în │ │
│permanenţă prin │Lipsa materialului │
│utilizarea de │absorbant ca urmare │
│materiale │a restricţiilor de │
│absorbante │orice natură impuse │
│corespunzătoare │de măsurile de │
│pentru aşternut, │combatere a │
│la vizita pe │pandemiei │
│teren. │ │
│Materialele se │ │
│aplică zilnic în │ │
│primele 7 zile de│ │
│la populare, iar │ │
│apoi se aplică de│ │
│două ori/ │ │
│săptămână. │ │
└─────────────────┴────────────────────┘


    Pachet b) Păsări

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Cerinţe de │ │
│eligibilitate │ │
│generale, definite│Modul în care │
│conform fişei │cerinţele pot fi │
│măsurii în │afectate de │
│Programul Naţional│pandemia de │
│de Dezvoltare │COVID-19 │
│Rurală (PNDR) │ │
│2014-2020 │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Întârzieri în │
│ │obţinerea │
│ │autorizaţiei │
│ │sanitar-veterinare │
│ │de către │
│ │beneficiari, în │
│ │cazul │
│ │beneficiarilor care│
│ │nu au depus │
│ │autorizaţia odată │
│ │cu cererea de plată│
│ │până la │
│ │termenul-limită de │
│ │depunere a cererii │
│ │de plată sau până │
│ │la depunerea │
│ │primului decont │
│ │justificativ, ca │
│ │urmare a │
│ │imposibilităţii │
│ │beneficiarilor │
│ │afectaţi de │
│ │pandemie de a │
│ │transmite documente│
│ │la DSVSA/restricţii│
│ │de orice natură │
│ │impuse de măsurile │
│ │de combatere a │
│ │pandemiei, inclusiv│
│ │la nivelul DSVSA. │
│ │Solicitantul va │
│ │prezenta copia │
│ │Referatului de │
│ │evaluare din care │
│ │rezultă că │
│ │exploataţia │
│ │îndeplineşte │
│Beneficiarul │cerinţele de │
│deţine autorizaţie│funcţionare │
│sanitar-veterinară│prevăzute de │
│pentru întreaga │legislaţia │
│exploataţie cu cod│specifică │
│ANSVSA. │aplicabilă, │
│ │întocmit de către │
│ │personalul de │
│ │specialitate al │
│ │DSVSA. Astfel, │
│ │efectivele de │
│ │păsări crescute de │
│ │beneficiar într-o │
│ │exploataţie în │
│ │perioade │
│ │neacoperite de │
│ │autorizaţie │
│ │sanitar-veterinară │
│ │valabilă pot fi │
│ │eligibile pentru │
│ │plată, dacă │
│ │măsurile de │
│ │combatere a │
│ │pandemiei impuse au│
│ │condus la │
│ │întârzieri în │
│ │obţinerea │
│ │autorizaţiei │
│ │sanitar-veterinare │
│ │de către │
│ │beneficiarii care │
│ │nu au depus │
│ │autorizaţia odată │
│ │cu cererea de │
│ │plată, iar │
│ │beneficiarii fac │
│ │dovada cu documente│
│ │privind solicitarea│
│ │emiterii │
│ │autorizaţiei │
│ │sanitar-veterinare │
│ │emise înaintea │
│ │perioadei de │
│ │populare a fermei. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │În condiţiile │
│ │apariţiei unei │
│ │restricţii datorate│
│ │pandemiei: │
│ │imposibilitate de │
│Pe parcursul unui │livrare, închiderea│
│an de angajament │fermei ca urmare a │
│trebuie să existe │intrării în izolare│
│obligatoriu o │a angajaţilor care │
│perioadă de │determină │
│activitate de │nerealizarea │
│producţie şi │perioadei minime de│
│reproducţie │activitate, │
│minimă. Perioada │efectivele anuale │
│de activitate de │eligibile la plată │
│producţie şi │care respectă │
│reproducţie minimă│condiţiile │
│pentru categoriile│superioare de │
│pui de curcă şi │bunăstare │
│pui de carne │(livrările pentru │
│reprezintă o │puii de carne şi │
│serie, iar pentru │puii de curcă/ │
│categoriile găini │efectivul mediu │
│ouătoare şi găini │pentru categoria │
│rase grele │găini ouătoare/ │
│reprezintă 3 luni │găini de │
│de activitate pe │reproducţie rase │
│perioada anului de│grele) se plătesc │
│angajament. │până la data │
│Perioadele de │apariţiei │
│activitate minimă │restricţiei cu │
│includ obligatoriu│condiţia depunerii │
│şi livrări, după │de documente │
│caz. │justificative emise│
│ │de către │
│ │autorităţile care │
│ │stabilesc/impun │
│ │măsurile │
│ │respective. │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Subpachet 1b) Reducerea densităţii │
│păsărilor cu 10% faţă de densitatea │
│rezultată din aplicarea cerinţelor │
│minime obligatorii privind suprafaţa │
│minimă alocată pentru fiecare │
│categorie de păsări │
├──────────────────────────────────────┤
│Subpachet 2b) Reducerea densităţii │
│păsărilor cu 15% faţă de densitatea │
│rezultată din aplicarea cerinţelor │
│minime obligatorii privind suprafaţa │
│minimă alocată pentru fiecare │
│categorie de păsări │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Nerespectarea │
│ │densităţii ca │
│ │urmare a: │
│ │- restricţiilor la │
│ │livrare ca efect al│
│ │existenţei unor │
│ │focare în fermele │
│ │beneficiare (există│
│ │posibilitatea ca │
│ │ferma să fie │
│ │închisă pentru │
│ │transportatori ca │
│ │urmare a intrării │
│ │în izolare la fermă│
│ │a angajaţilor sau │
│ │spitalizare); │
│ │- imposibilităţii │
│ │de livrare a │
│ │păsărilor conform │
│ │contractelor şi │
│ │graficelor de │
│Suprafaţa de │livrare pentru că │
│pardoseală │nu funcţionează │
│disponibilă în │abatoarele, │
│condiţii │datorită │
│superioare de │restricţiilor de │
│bunăstare │orice natură impuse│
│ │de măsurile de │
│ │combatere a │
│ │pandemiei/stării de│
│ │sănătate afectate │
│ │de pandemie a │
│ │personalului │
│ │angajat; │
│ │- imposibilităţii │
│ │de populare a │
│ │fermelor aflate sub│
│ │angajament cu │
│ │efective ce provin │
│ │din alte ferme ale │
│ │aceluiaşi fermier │
│ │(exploataţii cu │
│ │circuit închis) │
│ │datorită │
│ │restricţiilor │
│ │impuse care │
│ │afectează ferma │
│ │furnizoare. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nerespectarea │
│ │densităţii ca │
│ │urmare a │
│ │imposibilităţii │
│Menţinerea │livrărilor datorită│
│parametrilor de │restricţiilor │
│ventilaţie │impuse de deplasare│
│corespunzători │sau a │
│populării halei la│imposibilităţii de │
│nivelul cerinţei │tăiere a păsărilor │
│minime de │ca urmare a │
│bunăstare privind │măsurilor de │
│densitatea │combatere a │
│ │pandemiei conduce │
│ │la creşterea │
│ │nivelului noxelor │
│ │(CO_2 şi NH_3). │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Subpachetul 3b) - Reducerea noxelor cu│
│30% faţă de nivelul minim obligatoriu │
│prin menţinerea în limite optime a │
│parametrilor de microclimat │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ │Nerespectarea │
│ │densităţii ca │
│ │urmare a │
│ │imposibilităţii │
│ │livrărilor datorită│
│ │restricţiilor │
│Nivelul noxelor │impuse de deplasare│
│din adăpost în │sau a │
│condiţii │imposibilităţii de │
│superioare de │tăiere a păsărilor │
│bunăstare │ca urmare a │
│ │măsurilor de │
│ │combatere a │
│ │pandemiei conduce │
│ │la creşterea │
│ │nivelului noxelor │
│ │(NH_3 şi CO_2). │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 5

    SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

    „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“ - Componenta aferentă Primei 1

┌────┬───────────────┬─────────────────────┐
│ │Criterii de │ │
│ │eligibilitate │ │
│ │(CE)/Cerinţe │ │
│ │asimilate │Modul în care │
│Nr. │criteriilor de │respectarea CE şi CS │
│crt.│eligibilitate │poate fi afectată de │
│ │(CS) care pot │pandemia de COVID-19 │
│ │fi afectate de │ │
│ │pandemia de │ │
│ │COVID-19 │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Înfiinţarea │
│ │ │plantaţiilor se poate│
│ │ │realiza în perioada 1│
│ │ │septembrie-30 │
│ │ │aprilie, în perioada │
│ │ │în care condiţiile │
│ │ │climatice permit (în │
│ │ │conformitate cu │
│ │Efectuarea │prevederile │
│ │lucrărilor de │ghidurilor │
│ │înfiinţare şi │solicitantului │
│ │de împrejmuire │aferente schemei de │
│ │a plantaţiilor │ajutor de stat). │
│ │forestiere │O parte din │
│ │trebuie să se │beneficiari pot fi │
│ │realizeze doar │afectaţi de │
│ │după semnarea │manifestarea │
│ │angajamentului │pandemiei de COVID-19│
│ │şi depunerea │în cazul în care nu │
│1. │acestuia la │au posibilitatea de a│
│ │Agenţia de │realiza lucrările de │
│ │Plăţi şi │împădurire în │
│ │Intervenţie │termenul de 2 ani │
│ │pentru │prevăzut de această │
│ │Agricultură │condiţie din cauza │
│ │(APIA) şi nu │manifestării │
│ │mai târziu de │pandemiei de │
│ │maximum 2 ani │COVID-19. │
│ │de la data │Beneficiarii care au │
│ │semnării │semnat angajamente în│
│ │angajamentului.│cadrul sesiunilor 1, │
│ │ │2 şi 3 au │
│ │ │posibilitatea să │
│ │ │solicite prelungirea │
│ │ │cu un an a perioadei │
│ │ │de 2 ani stabilite │
│ │ │pentru finalizarea │
│ │ │lucrărilor de │
│ │ │înfiinţare şi │
│ │ │împrejmuire. │
├────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │Suprafaţa │În cazul în care │
│ │terenului │beneficiarii care au │
│ │propus pentru │semnat angajamente în│
│ │împădurire în │cadrul sesiunilor 1, │
│ │vederea │2 şi 3 nu au putut │
│ │realizării de │respecta condiţia de │
│ │perdele │înfiinţare a cel │
│ │forestiere de │puţin 0,5 ha din │
│ │protecţie este │cauza faptului că a │
│ │de minimum 0,5 │intervenit cazul de │
│ │ha. „Prima │forţă majoră sau │
│2. │lucrare de │circumstanţă │
│ │înfiinţare a │excepţională, │
│ │plantaţiei │determinat de │
│ │trebuie să se │manifestarea │
│ │realizeze pe o │pandemiei de │
│ │suprafaţă │COVID-19, aceştia au │
│ │minimă totală │posibilitatea să │
│ │(care cuprinde │solicite prelungirea │
│ │unităţi │cu un an a perioadei │
│ │amenajistice │de 2 ani stabilite │
│ │întregi) de cel│pentru finalizarea │
│ │puţin 0,5 ha“. │lucrărilor de │
│ │ │înfiinţare. │
├────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │terenului │ │
│ │propus pentru │ │
│ │împădurire în │În cazul în care │
│ │vederea │beneficiarii care au │
│ │realizării de │semnat angajamente în│
│ │trupuri de │cadrul sesiunilor 1, │
│ │pădure este de │2 şi 3 nu au putut │
│ │minimum 1 ha. │respecta condiţia de │
│ │„Prima lucrare │înfiinţare a cel │
│ │de înfiinţare a│puţin 1 ha din cauza │
│3. │plantaţiei │manifestării │
│ │trebuie să se │pandemiei de │
│ │realizeze pe o │COVID-19, aceştia au │
│ │suprafaţă │posibilitatea să │
│ │minimă totală │solicite prelungirea │
│ │(care cuprinde │cu un an a perioadei │
│ │unităţi │de 2 ani stabilite │
│ │amenajistice │pentru finalizarea │
│ │întregi) de cel│lucrărilor de │
│ │puţin 1 ha în │înfiinţare. │
│ │cazul creării │ │
│ │de trupuri de │ │
│ │pădure“. │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │beneficiarii care au │
│ │ │semnat angajamente în│
│ │ │cadrul sesiunilor 1, │
│ │ │2 şi 3 nu au putut │
│ │Suprafaţa │respecta condiţia de │
│ │compactă minimă│înfiinţare a unei │
│ │împădurită │suprafeţe compacte │
│ │eligibilă la │minime de cel puţin │
│4. │plată este de │0,1 ha din cauza │
│ │minimum 0,1 ha │manifestării │
│ │în cazul │pandemiei de │
│ │realizării de │COVID-19, aceştia au │
│ │perdele │posibilitatea să │
│ │forestiere. │solicite prelungirea │
│ │ │cu un an a perioadei │
│ │ │de 2 ani stabilite │
│ │ │pentru finalizarea │
│ │ │lucrărilor de │
│ │ │înfiinţare. │
├────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │beneficiarii care au │
│ │ │semnat angajamente în│
│ │ │cadrul sesiunilor 1, │
│ │ │2 şi 3 nu au putut │
│ │Suprafaţa │respecta condiţia de │
│ │compactă minimă│înfiinţare a unei │
│ │împădurită │suprafeţe compacte │
│ │eligibilă la │minime de cel puţin │
│5. │plată este de │0,5 ha din cauza │
│ │minimum 0,5 ha │manifestării │
│ │în cazul │pandemiei de │
│ │realizării de │COVID-19, aceştia au │
│ │trupuri de │posibilitatea să │
│ │pădure. │solicite prelungirea │
│ │ │cu un an a perioadei │
│ │ │de 2 ani stabilite │
│ │ │pentru finalizarea │
│ │ │lucrărilor de │
│ │ │înfiinţare. │
├────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Lucrările de │
│ │ │completare pot fi │
│ │ │realizate în cele mai│
│ │Respectarea │bune condiţii în │
│ │dimensiunii │perioadele optime │
│ │suprafeţei │martie-aprilie şi │
│ │eligibile │septembrie-octombrie.│
│ │prevăzute în │Astfel, pentru │
│ │cererea de │cererile de plată │
│ │sprijin │depuse începând cu │
│ │(proiectul │anul 2021, menţinerea│
│6. │tehnic de │suprafeţei │
│ │împăduriri) la │determinate la nivel │
│ │nivel de │de u.a. poate fi │
│ │unitate │afectată în situaţia │
│ │amenajistică pe│în care beneficiarul │
│ │care s-au │nu a putut realiza │
│ │efectuat │lucrările de │
│ │lucrări de │completare începând │
│ │înfiinţare │cu anul 2021 din │
│ │ │cauza manifestării │
│ │ │pandemiei de │
│ │ │COVID-19. │
├────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │La nivel de │ │
│ │unitate │ │
│ │amenajistică │ │
│ │toate lucrările│ │
│ │de înfiinţare a│ │
│ │plantaţiei se │ │
│ │realizează │ │
│ │într-o singură │ │
│ │perioadă de │ │
│ │repaus │ │
│ │vegetativ, │ │
│ │cuprinsă între │ │
│ │data de 1 │ │
│ │septembrie şi │ │
│ │data de 30 │ │
│ │aprilie a │ │
│ │anului următor │ │
│ │(„data de 30 │ │
│ │aprilie poate │ │
│ │fi depăşită în │ │
│ │cazul în care │ │
│ │condiţiile │ │
│ │meteo nu permit│ │
│ │realizarea │ │
│ │lucrărilor. În │ │
│ │această │ │
│ │situaţie │ │
│ │persoanele │ │
│ │fizice care au │ │
│ │calitatea de │ │
│ │diriginte de │ │
│ │şantier şi │ │
│ │persoanele │ │
│ │juridice │ │
│ │atestate de │ │
│ │autoritatea │ │
│ │naţională în │ │
│ │domeniul │ │
│ │silviculturii │ │
│ │conform │ │
│ │Ordinului │ │
│ │ministrului │ │
│ │mediului, │ │
│ │apelor şi │Înfiinţarea │
│ │pădurilor nr. │plantaţiilor │
│ │1.763/2015 │forestiere se poate │
│ │pentru │realiza în perioada 1│
│ │aprobarea │septembrie-30 │
│ │Regulamentului │aprilie, în perioada │
│ │privind │în care condiţiile │
│ │atestarea │climatice permit (în │
│ │persoanelor │conformitate cu │
│ │juridice care │prevederile │
│ │realizează │ghidurilor │
│ │lucrări de │solicitantului │
│ │regenerare şi │aferente schemei de │
│ │întreţinere a │ajutor de stat). Ca │
│7. │seminţişurilor │urmare a │
│ │şi │restricţiilor şi │
│ │plantaţiilor, │limitărilor în │
│ │lucrări de │efectuarea lucrărilor│
│ │îngrijire a │de înfiinţare │
│ │arboretelor, │generate de │
│ │precum şi │manifestarea │
│ │atestarea │pandemiei de │
│ │persoanelor │COVID-19, │
│ │fizice şi │beneficiarii ar putea│
│ │juridice care │să depăşească │
│ │efectuează │termenul-limită de │
│ │proiectarea şi/│finalizare a │
│ │sau execută │lucrărilor de │
│ │lucrări de │înfiinţare │
│ │îmbunătăţiri │(completare). │
│ │funciare în │ │
│ │domeniul │ │
│ │silvic, cu │ │
│ │modificările │ │
│ │ulterioare, sau│ │
│ │Ordinului │ │
│ │ministrului │ │
│ │mediului şi │ │
│ │pădurilor nr. │ │
│ │718/2010 pentru│ │
│ │aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice │ │
│ │privind │ │
│ │atestarea │ │
│ │persoanelor │ │
│ │fizice şi │ │
│ │juridice care │ │
│ │efectuează │ │
│ │proiectarea şi/│ │
│ │sau execută │ │
│ │lucrări de │ │
│ │îmbunătăţiri │ │
│ │funciare din │ │
│ │domeniul silvic│ │
│ │vor motiva │ │
│ │punctual şi │ │
│ │detaliat în │ │
│ │Ordinul de │ │
│ │demarare a │ │
│ │lucrării de │ │
│ │înfiinţare a │ │
│ │plantaţiei şi/ │ │
│ │sau în Nota de │ │
│ │constatare a │ │
│ │finalizării │ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │înfiinţare a │ │
│ │plantaţiei │ │
│ │necesitatea │ │
│ │depăşirii │ │
│ │termenului de │ │
│ │30 aprilie“). │ │
└────┴───────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 6

    SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

    „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“ - Componenta aferentă Primei 2
    Tabelul nr. 1

┌────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │Criterii de │ │
│ │eligibilitate│ │
│ │(CE)/cerinţe │ │
│ │asimilate │Modul în care │
│Nr. │criteriilor │respectarea CE şi CS │
│crt.│de │poate fi afectată de │
│ │eligibilitate│pandemia de COVID-19 │
│ │(CS) care pot│ │
│ │fi afectate │ │
│ │de pandemia │ │
│ │de COVID-19 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Lucrările de │
│ │ │completare pot fi │
│ │Suprafaţa │realizate în cele mai│
│ │terenului pe │bune condiţii în │
│ │care s-au │perioadele optime │
│ │realizat │martie-aprilie şi │
│1. │perdele │septembrie-octombrie.│
│ │forestiere de│Începând cu anul 2021│
│ │protecţie │este posibil ca │
│ │este de │lucrările de │
│ │minimum 0,5 │completare a │
│ │ha. │plantaţiilor │
│ │ │forestiere să nu │
│ │ │poată fi realizate. │
├────┼─────────────┤Astfel, pentru │
│ │ │cererile de plată │
│ │ │depuse începând cu │
│ │Suprafaţa │anul 2021 menţinerea │
│ │terenului pe │suprafeţei minime │
│ │care s-au │poate fi afectată în │
│2. │realizat │situaţia în care │
│ │trupuri de │beneficiarul nu poate│
│ │pădure este │realiza lucrările de │
│ │de minimum 1 │completare din cauza │
│ │ha. │manifestării │
│ │ │pandemiei de │
│ │ │COVID-19. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Lucrările de │
│ │ │completare pot fi │
│ │ │realizate în cele mai│
│ │ │bune condiţii în │
│ │ │perioadele optime │
│ │Suprafaţa │martie-aprilie şi │
│ │compactă │septembrie-octombrie.│
│ │minimă │Astfel, pentru │
│ │împădurită │cererile de plată │
│ │eligibilă la │depuse începând cu │
│3. │plată este de│anul 2021 menţinerea │
│ │minimum 0,1 │suprafeţei compacte │
│ │ha în cazul │minime poate fi │
│ │realizării de│afectată în situaţia │
│ │perdele │în care beneficiarul │
│ │forestiere. │nu poate realiza │
│ │ │lucrările de │
│ │ │completare din cauza │
│ │ │manifestării │
│ │ │pandemiei de │
│ │ │COVID-19. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │compactă │ │
│ │minimă │ │
│ │împădurită │ │
│ │eligibilă la │ │
│4. │plată este de│ │
│ │minimum 0,5 │ │
│ │ha în cazul │ │
│ │realizării de│ │
│ │trupuri de │ │
│ │pădure. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Lucrările de │
│ │ │completare pot fi │
│ │ │realizate în cele mai│
│ │ │bune condiţii în │
│ │ │perioadele optime │
│ │ │martie-aprilie şi │
│ │Respectarea │septembrie-octombrie.│
│ │la nivel de │Astfel, pentru │
│ │unitate │cererile de plată │
│ │amenajistică │depuse începând cu │
│5. │a menţinerii │anul 2021 menţinerea │
│ │suprafeţei │suprafeţei │
│ │determinate │determinate la nivel │
│ │în anul │de u.a. poate fi │
│ │anterior │afectată în situaţia │
│ │ │în care beneficiarul │
│ │ │nu poate realiza │
│ │ │lucrările de │
│ │ │completare din cauza │
│ │ │manifestării │
│ │ │pandemiei de │
│ │ │COVID-19. │
└────┴─────────────┴─────────────────────┘


    Tabelul nr. 2

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Cerinţă │ │
│asimilată │ │
│criteriilor de │Modul în care │
│eligibilitate │respectarea cerinţei │
│care poate fi │poate fi afectată de │
│afectată de │pandemia de COVID-19 │
│pandemia de │ │
│COVID-19 │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Lucrările de │
│ │completare pot fi │
│ │realizate în cele mai │
│ │bune condiţii în │
│Respectarea │perioadele optime │
│cerinţei │martie-aprilie şi │
│privind starea │septembrie-octombrie. │
│şi reuşita │Astfel, pentru │
│plantaţiei, │cererile de plată │
│raportată la │depuse începând cu │
│normele tehnice│anul 2021 respectarea │
│privind │cerinţei privind │
│efectuarea │starea şi reuşita │
│controlului │plantaţiei la nivel de│
│anual al │u.a. poate fi afectată│
│regenerărilor │în situaţia în care │
│ │beneficiarul nu poate │
│ │realiza lucrările de │
│ │completare din cauza │
│ │manifestării pandemiei│
│ │de COVID -19. │
└───────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 7

    SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
    Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│ │ │Modul în care │
│ │Condiţii de │respectarea │
│ │eligibilitate/ │condiţiilor de │
│ │Cerinţe (de bază)│eligibilitate/ │
│Nr. │obligatorii │cerinţelor │
│crt.│relevante care │obligatorii │
│ │pot fi afectate │relevante poate│
│ │de pandemia de │fi afectată de │
│ │COVID-19 │pandemia de │
│ │ │COVID-19 │
├────┴─────────────────┴───────────────┤
│Condiţii de eligibilitate* │
├────┬─────────────────┬───────────────┤
│ │Suprafaţa trebuie│Imposibilitatea│
│ │să facă parte │de a reînnoi │
│ │dintr-un │amenajamentul │
│1 │amenajament │în perioada de │
│ │silvic în │manifestare a │
│ │vigoare. │pandemiei de │
│ │ │COVID-19. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imposibilitatea│
│ │Terenurile │de a efectua │
│ │destinate │lucrările de │
│ │împăduririi sau │reîmpădurire │
│2 │reîmpăduririi să │din cauza │
│ │nu reprezinte mai│limitărilor │
│ │mult de 15% din │generate de │
│ │suprafaţa │manifestarea │
│ │angajată. │pandemiei de │
│ │ │COVID-19. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imposibilitatea│
│ │ │de a reînnoi │
│ │ │contractul de │
│ │ │administrare/ │
│ │ │prestări de │
│ │Beneficiarul │servicii │
│ │trebuie să deţină│silvice în │
│ │contract de │cazul în care │
│ │administrare/ │acesta a │
│ │prestări servicii│expirat. │
│ │silvice cu un │Beneficiarii │
│ │ocol silvic │vor depune │
│3 │autorizat. │contractul │
│ │Dacă un ocol │reînnoit sau un│
│ │silvic se │nou contract cu│
│ │desfiinţează, │un alt ocol │
│ │proprietarul este│silvic în │
│ │obligat să │termen de │
│ │încheie contract │maximum 15 zile│
│ │cu un alt ocol │lucrătoare de │
│ │silvic. │la încetarea │
│ │ │restricţiilor │
│ │ │privind │
│ │ │manifestarea │
│ │ │pandemiei de │
│ │ │COVID-19**. │
├────┴─────────────────┴───────────────┤
│Cerinţele (de bază) obligatorii │
│relevante prevăzute de legea naţională│
│a pădurilor sau de dreptul intern │
│relevant aplicabile* │
├────┬─────────────────┬───────────────┤
│ │Pachetul 1 - │ │
│ │Beneficiarul este│ │
│ │obligat ca pe │ │
│ │toată perioada de│ │
│ │angajament să │ │
│ │respecte │ │
│ │cerinţele │ │
│ │obligatorii │ │
│ │relevante │ │
│ │prevăzute de │ │
│ │legislaţia │ │
│4 │naţională silvică│ │
│ │sau de dreptul │ │
│ │intern relevant │ │
│ │referitoare la │ │
│ │executarea │Nerespectarea │
│ │lucrărilor de │cerinţelor │
│ │extragere a │obligatorii │
│ │materialului │relevante │
│ │lemnos prin │pentru pachetul│
│ │tăieri de igienă,│1 şi pachetul 2│
│ │rărituri, tăieri │ca urmare a │
│ │de conservare şi │neefectuării │
│ │regenerare. │anumitor │
├────┼─────────────────┤lucrări sau │
│ │Pachetul 2 - │formalităţi │
│ │Beneficiarul este│(obţinerea unor│
│ │obligat ca pe │autorizaţii, │
│ │toată perioada de│depunerea unor │
│ │angajament să │documente etc.)│
│ │respecte │prevăzute de │
│ │cerinţele │legislaţia │
│ │obligatorii │silvică │
│ │relevante │ │
│ │prevăzute de │ │
│ │legislaţia │ │
│5 │naţională silvică│ │
│ │sau de dreptul │ │
│ │intern relevant │ │
│ │referitoare la │ │
│ │executarea │ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │extragere a │ │
│ │materialului │ │
│ │lemnos cu atelaje│ │
│ │din u.a. │ │
│ │selectate │ │
│ │voluntar. │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘

     * Condiţiile de eligibilitate/cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant care pot face obiectul forţei majore/circumstanţelor excepţionale determinate de pandemia de COVID-19 nu sunt de tipul celor generatoare de pierderi de venit sau costuri suplimentare, în conformitate cu metodologia de calcul de stabilire a plăţilor compensatorii pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, plata compensatorie acordându-se la valoarea prevăzută de schema de ajutor de stat, în cazul în care nu au fost stabilite alte tipuri de sancţiuni.
    ** Această prevedere se aplică şi în cazul altor documente care trebuie depuse la cererea de plată/sprijin care implică desfăşurarea/întrunirea unor foruri de decizie (de exemplu, adunări generale, şedinţe ale consiliului local etc.) care nu se pot efectua în condiţii de pandemie.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016