Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 302 din 1 iunie 2011  privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011

    Având în vedere prevederile:
    - Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere:
    - necesitatea fluidizãrii şi perfecţionãrii sistemului achiziţiilor publice, pentru îmbunãtãţirea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României;
    - necesitatea standardizãrii documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeanã;
    - prevenirea apariţiei erorilor şi combaterea fenomenului corupţiei în domeniul achiziţiilor publice;
    - prevenirea aplicãrii de posibile corecţii financiare de cãtre Comisia Europeanã,
    în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 111/2006, cu modificãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã formularul standard al Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, prevãzut în anexa nr. 1, şi formularul standard al Raportului procedurii, prevãzut în anexa nr. 2, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru
              Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
                                Cristina Trãilã

    Bucureşti, 1 iunie 2011.
    Nr. 302.


    ANEXA 1

    PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor
    ...................................................
    (denumirea şi sediul autoritãţii contractante)


                                 PROCES-VERBAL
                     al şedinţei de deschidere a ofertelor

    Încheiat astãzi, .............., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului
    de achiziţie publicã []
    încheierii acordului-cadru []
    (se bifeazã opţiunea aplicabilã)

    având ca obiect ............
    cod CPV ...........
    nr. invitaţie/anunţ de participare ..........
    valoare estimatã .............

    Procedura de atribuire este:
    Licitaţie deschisã []
    Licitaţie restrânsã []
    Dialog competitiv []
    Cerere de oferte []
    (se bifeazã opţiunea aplicabilã)

    Autoritatea contractantã a ales sã organizeze şedinţa de deschidere a ofertelor/soluţiilor atunci când procedura de atribuire aplicatã este:
    Negociere cu publicarea prealabilã
    a unui anunţ de participare []
    Negociere fãrã publicarea prealabilã
    a unui anunţ de participare []
    Concurs de soluţii []
    (se bifeazã opţiunea aplicabilã)

    Se utilizeazã licitaţia electronicã ca etapã finalã a procedurii de atribuire:
    Da [] Nu []

    Comisia de evaluare numitã prin ............... nr. .............. din data ................, compusã din:
    ..............., preşedinte cu/fãrã drept de vot;
    ..............., membru;
    ..............., membru de rezervã,

    a procedat astãzi, ............., ora ....., la ......(se precizeazã locul deschiderii ofertelor, cel indicat în anunţul/invitaţia de participare)....,

    la deschiderea ofertelor depuse.
    Preşedintele comisiei de evaluare informeazã cã procedura de achiziţie publicã s-a organizat în conformitate cu: (se enumerã actele normative)
    1. ......................................................................
    2. ......................................................................
    Preşedintele comisiei de evaluare declarã deschisã şedinţa, dã citire componenţei comisiei şi invitã membrii acesteia sã reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate, care se anexeazã prezentului proces-verbal de deschidere.
    Nu s-au solicitat clarificãri privind documentaţia de atribuire/descriptivã/de concurs
    ori, dupã caz,
    s-au solicitat clarificãri privind documentaţia de atribuire/descriptivã/de concurs astfel:
    1. S.C. ..................... prin adresa nr. .......... din .............
    2. S.C. ..................... prin adresa nr. .......... din .............
    3. S.C. ..................... prin adresa nr. .......... din .............

    În cazul aplicãrii procedurii de licitaţie deschisã sau licitaţie restrânsã, rãspunsurile la solicitãrile de clarificare au fost publicate în Sistemul electronic de achiziţii publice într-un document ataşat anunţului/invitaţiei de participare.
    În cazul aplicãrii procedurii de dialog competitiv, de negociere sau a concursului de soluţii, rãspunsurile la solicitãrile de clarificare au fost transmise tuturor candidaţilor selectaţi/preselectaţi/concurenţilor.
    Contestaţii depuse la documentaţie/clarificãri la documentaţie/rãspunsul autoritãţii la solicitãrile de clarificãri primite de la operatorii economici:
    - Denumirea contestatarului:
    - Motive:
    - Decizie/Decizii:

    Operatorii economici au depus oferte astfel:
    - în termenul-limitã, urmãtorii:
    1. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......
    2. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......

    - oferte întârziate (dacã este cazul):
    1. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......
    2. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......

    La şedinţa de deschidere participã ofertanţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, dupã cum urmeazã:


┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ Numele/prenumele │ Nr./data │
│crt.│ Ofertanţi/candidaţi │ reprezentantului │ actului de │
│ │ │ împuternicit │ împuternicire │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│ ...│ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘    Se trece la deschiderea ofertelor.
    Toţi participanţii recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele.
    Se consemneazã lista documentelor depuse de fiecare operator economic şi se dã citire datelor principale ale fiecãrei oferte.

    LOT 1*):
    Valoare estimatã:
---------
    *) Dacã este cazul.
┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ ● Ofertant │ Ofertant 1 │ Ofertant 2 │ Ofertant 3 │ Ofertant ...│
│ Elementele ● │ │ │ │ │
│ principale ale ● │ │ │ │ │
│ ofertei şi lista ● │ │ │ │ │
│ documentelor depuse ● │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Preţ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Perioada de valabilitate a │ │ │ │ │
│ofertei │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ........... │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Exemplu: Declaraţie pe proprie │ │ │ │ │
│rãspundere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ........... │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    Operatorii economici ale cãror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere şi motivele respingerii sunt urmãtorii/urmãtoarele:


┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Motivul respingerii │
│crt.│ Denumirea ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ operatorului economic │ Ofertã întârziatã │ Lipsã/neconformitate │
│ │ │ │garanţie de participare│
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│....│ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘    S-au solicitat clarificãri operatorilor economici dupã cum urmeazã:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Preşedintele comisiei de evaluare declarã închise lucrãrile şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii acesteia, împreunã cu experţii cooptaţi (dupã caz), sã analizeze în detaliu ofertele, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire şi cu clarificãrile precizate la deschidere.
    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi transmis tuturor ofertanţilor.


┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Spaţiu destinat observatorilor Ministerului │ Comisia de evaluare │
│Finanţelor Publice - Unitatea pentru │ Preşedinte .................. │
│Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor │ (numele, prenumele │
│Publice/Direcţiei Generale a Finanţelor │ şi semnãtura) │
│Publice ................... - Compartimentul │ Membru ..................... │
│de Verificare a Achiziţiilor Publice │ (numele, prenumele │
│desemnaţi prin Decizia de verificare │ şi semnãtura) │
│nr. ............../........................ │ Membru ..................... │
│............................................ │ (numele, prenumele │
│............................................ │ şi semnãtura) │
│ (descrierea observaţiilor rezultate din │ │
│ activitatea de verificare) │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Observatori desemnaţi │ Reprezentanţii operatorilor │
│ .......................................... │ economici │
│ (numele, prenumele şi semnãtura) │ ............................ │
│ .......................................... │ (numele, prenumele şi │
│ (numele, prenumele şi semnãtura) │ semnãtura şi, dupã caz, │
│ │ observaţii/obiecţii) │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
    ANEXA 2    Denumirea şi sediul autoritãţii contractante

                                                        Aprobat
                                          Conducãtorul autoritãţii contractante

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ OPINIA │
│ ------ │
│Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea pentru │
│Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (MFP - │
│UCVAP)/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) │
│ .................... - Compartimentul de Verificare a │
│Achiziţiilor Publice (CVAP) rezultatã în urma activi- │
│tãţii de verificare proceduralã, conform Ordonanţei de │
│urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de │
│verificare a aspectelor procedurale aferente procesului│
│ de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a │
│ contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a │
│ contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu │
│ modificãri şi completãri prin Legea nr. 228/2007, │
│ cu modificãrile şi completãrile ulterioare │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Director general/Director executiv │
│ (numele şi prenumele, │
│ semnãtura şi ştampila) │
├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ o Fãrã observaţii │ o Cu observaţii │
│ │ ....................... │
│ │ ....................... │
│ │ ....................... │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘                               RAPORTUL PROCEDURII

    Referinţe:
    - procedura aplicatã;
    - obiectul contractului şi codul CPV;
    - nr. anunţ/invitaţie de participare în SEAP/JOUE/erate;
    - nr. anunţ de intenţie (dupã caz);
    - sursa de finanţare.
    Conţinutul raportului (cuprins):
    Capitolul 1 - Informaţii generale
    1.1. Legislaţia aplicabilã
    1.2. Calendarul procedurii de atribuire
    1.3. Observatori UCVAP/CVAP
    Capitolul 2 - Modul de desfãşurare a procedurii de achiziţie publicã
    2.1. Solicitãri/rãspunsuri la clarificãri pânã la termenul-limitã de depunere
    2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
    2.3. Procesul de evaluare
    - Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
    - Evaluarea propunerilor tehnice
    - Evaluarea propunerilor financiare
    - Aplicarea criteriului de atribuire
    Capitolul 3 - Concluzii şi semnãturi
    Anexe:
    1. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
    2. Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere, dupã caz
    3. Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi, dupã caz

    CAP. 1
    Informaţii generale

    1.1. Legislaţia aplicabilã
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    .........................................................................
    1.2. Calendarul procedurii de atribuire


┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Calendarul derulãrii procedurii de atribuire │ Data/ora │ Locul │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Anunţ/invitaţie de participare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Publicarea documentaţiei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Solicitãri de clarificãri/rãspunsuri │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Termenul-limitã de depunere a candidaturilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Termenul-limitã de depunere a ofertelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Şedinţa de deschidere a ofertelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Şedinţa de evaluare nr. 1 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Şedinţa de evaluare nr. 2 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│....................... │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Raportul procedurii semnat de comisia de evaluare │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘    Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, dupã caz:
    a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. .../....:


┌─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt. │ Numele şi prenumele │ Calitatea │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ ................ │Preşedinte cu/fãrã drept de vot │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ ................ │ Membru │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ ................ │ Membru de rezervã │
└─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘    b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:


┌────┬─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ Atribuţii şi │ Motivul │
│crt.│ Numele şi prenumele │ responsabilitãţi │ necesitãţii │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1. │ ................. │ ................... │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2. │ ................. │ ................... │ │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘    1.3. Observatori UCVAP/CVAP


┌────┬─────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Prezent la întâlnirile │ Structura MFP/DGFP - │
│crt.│ Numele şi prenumele │ comisiei de evaluare │ Nr./data deciziei │
│ │ │ din zilele: │ de verificare │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.│ .................. │ │Decizia UCVAP/CVAP │
│ │ │ │nr. ...../.......... │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2.│ .................. │ │Decizia UCVAP/CVAP │
│ │ │ │nr. ...../.......... │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘    CAP. 2
    Modul de desfãşurare a procedurii de achiziţie publicã

    2.1. Solicitãri/rãspunsuri la clarificãri pânã la termenul-limitã de depunere a candidaturilor/ofertelor
    Documentaţia de atribuire/descriptivã/de concurs
    [] a fost publicatã în SEAP
    [] nu a fost publicatã/publicatã integral în SEAP din urmãtoarele motive ..........................
    Nu s-au solicitat clarificãri privind documentaţia de atribuire
    ori, dupã caz,
    s-au solicitat clarificãri privind documentaţia de atribuire, astfel:
    1. S.C. ................. prin adresa nr. ............din ................
    2. S.C. ................. prin adresa nr. ........... din ................
    3. S.C. ................. prin adresa nr. ........... din ................
    Rãspunsurile la solicitãrile de clarificare au fost publicate în SEAP într-un document ataşat anunţului/invitaţiei de participare.
    Contestaţii depuse la documentaţie/clarificãri la documentaţie/rãspunsul autoritãţii la solicitãrile de clarificãri primite de la operatorii economici:
    - Denumirea contestatarului:
    - Motive:
    - Decizie/Decizii:

    2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
    Deschiderea ofertelor a avut loc la .....(se precizeazã locul deschiderii indicat în anunţul/invitaţia de participare)....., în ziua de ...................., ora ........, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare, a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor şi a observatorilor desemnaţi, dupã caz.
    Au depus ofertã urmãtorii operatori economici:


┌────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐
│Nr. de înregistrare │ │ │Observaţii ● │
│ a ofertei │ Denumirea ofertantului/ │ Lot*) │ ● │
│ Data/ora/locul │Reprezentantul împuternicit │ │ ● I.M.M. │
├────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
├────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
└────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┘


---------
    *) Dacã este cazul

    Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere:


┌────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│Denumirea ofertantului │ Lot*) │ Motivul respingerii │ Observaţii │
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────┘


---------
    *) Dacã este cazul

    Preţurile şi, dupã caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:
    LOT 1*):
    Valoare estimatã:
----------
    *) Dacã este cazul
┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ ● Ofertant │ Ofertant 1 │ Ofertant 2 │ Ofertant 3 │ Ofertant ...│
│ Elementele ● │ │ │ │ │
│ principale ● │ │ │ │ │
│ ale ofertei ● │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Preţ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Exemplu: Termen de execuţie │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ........... │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de cãtre ofertanţi în "Lista documentelor prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. ............ din ..................
    S-au solicitat clarificãri operatorilor economici dupã cum urmeazã:
    .............................................................................
    .............................................................................

    2.3. Procesul de evaluare
    Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
    LOT 1*):
-----------
    *) Dacã este cazul.
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐
│ Cerinţe minime ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Observaţii (Clarificãri │
│ de calificare ● │ │ │ solicitate/rãspunsuri) │
│ publicate în ● │ │ │ │
│ anunţul/invitaţia ● │ │ │ │
│ de participare ● │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│Admis respins │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘    Pentru fiecare ofertant se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv, dacã au fost solicitate, diverse valori, cantitãţi sau altele asemenea.

    Evaluarea propunerilor tehnice
    LOT 1*):
------------
    *) Dacã este cazul
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐
│ Cerinţe minime ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Observaţii (Clarificãri │
│ din caietul ● │ │ │ solicitate/rãspunsuri) │
│ de sarcini ● │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│Conformã/Neconformã │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘    Pentru fiecare ofertant va fi menţionat succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe.

    Evaluarea propunerilor financiare
    Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţiilor admise de lege, al încadrãrii în valoarea estimatã a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scãzut în raport cu ceea ce urmeazã a fi furnizat, executat sau prestat etc.
    Comisia de evaluare a solicitat clarificãri ofertanţilor dupã cum urmeazã:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Urmãtoarele oferte au fost declarate inacceptabile:


┌────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│Denumirea ofertantului │ Lot*) │ Motivul respingerii │ Observaţii │
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────┘


----------
    *) Dacã este cazul

    Utilizarea licitaţiei electronice, dacã este cazul:┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Elementele ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Clasament │ Clarificãri │
│ ofertei care ● │ │ │ SEAP │ solicitate/ │
│ fac obiectul ● │ │ │ │ rãspunsuri │
│ procesului repetitiv ● │ │ │ │ │
│ de ofertare ● │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Preţ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│............. │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘    Aplicarea criteriului de atribuire
    Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
    a) În cazul preţului cel mai scãzut, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este urmãtorul:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    b) În cazul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic", clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este urmãtorul:

    LOT 1*)
-----------
    *) Dacã este cazul.
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Elementele ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Punctaj │ Clasament │
│ criteriului ● │ │ │ total │ │
│ de atribuire ● │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ ● Preţ │ │ │ │ │
│ ● │ │ │ │ │
│Punctaj ● │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ ● ..... │ │ │ │ │
│ ● │ │ │ │ │
│....... ● │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘    Clasamentul are la bazã Fişa centralizatoare a Comisiei de evaluare cuprinzând punctajele individuale ale membrilor acesteia anexat, însoţite de motivare.

    CAP. 3
    Concluzii şi semnãturi

    Comisia de evaluare, având la bazã procesul de evaluare desfãşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, hotãrãşte:
    Oferta declaratã câştigãtoare a contractului de achiziţie publicã având ca obiect ................................ este cea depusã de ofertantul .................. (se specificã dacã este IMM), cu o propunere financiarã, fãrã TVA, de ................... lei, respectiv .............. euro.
    Dacã este aplicabil, se va menţiona partea din contract pe care acesta/aceştia a/au declarat cã o subcontracteazã împreunã cu ........(denumirea/numele subcontractanţilor)....... .
    Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astãzi,......................, la sediul autoritãţii contractante.
    Dacã este aplicabil, justificarea hotãrârii de anulare a procedurii de atribuire:
    ..........................................................................
                              (motive)┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ Comisia de evaluare │
│Spaţiu destinat observatorilor MFP - UCVAP/ │ Preşedinte .................. │
│DGFP ....... - CVAP desemnaţi prin Decizia │ (dacã este membru al comisiei) │
│de verificare nr. ......../ ............... │ (numele, prenumele │
│........................................... │ şi semnãtura) │
│........................................... │ Membru ..................... │
│ (descrierea observaţiilor rezultate din │ (numele, prenumele │
│ activitatea de verificare) │ şi semnãtura) │
│ │ Membru ..................... │
│ │ (numele, prenumele │
│ │ şi semnãtura) │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Observatori desemnaţi │ Preşedintele comisiei de │
│ .......................................... │ evaluare (fãrã drept de vot) │
│ (numele, prenumele şi semnãtura) │ ............................ │
│ .......................................... │ (numele şi prenumele) │
│ (numele, prenumele şi semnãtura) │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016