Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 300 din 26 octombrie 2021  pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2021 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 300 din 26 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2021 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1046 din 2 noiembrie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13.386 din 14.10.2021 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR),
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98,(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 841/2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce priveşte normele referitoare la neconformităţile legate de sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor şi caprinelor şi la calcularea nivelului sancţiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 1.418/2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce priveşte normele în materie de sancţiuni în cazul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 678/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat, cu modificările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru măsura 14 - „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) „Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor“ şi pachetul b) „Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor“, cu modificările ulterioare;
    – art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea măsurii 14 „Bunăstarea animalelor“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) nr. P135(AFIR)/A188(APIA)/26274(ANSVSA), încheiat la data de 08.05.2018 între AFIR, APIA şi ANSVSA;
    – Notei MADR DGDR - AM PNDR nr. 224.954/23.12.2020 privind măsurile necesare pentru continuarea aplicării angajamentelor măsurii 14 - Bunăstarea animalelor în contextul dispoziţiilor tranzitorii propuse pentru sprijinul acordat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în perioada 2021-2022,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2021 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ pachet a) - plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 şi 382 bis din 13 aprilie 2021, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 - Sistemul de sancţiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor se modifică după cum urmează:
    a) Secţiunea Definiţii - definiţia pentru „Efectivul anual eligibil la plat“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Efectivul anual eligibil la plată reprezintă pentru categoria porci graşi suma efectivelor eligibile la plată (EEP) determinate în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1 + EEP2 + EEP3 + EEP4), iar pentru animale de reproducţie este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria porci graşi, respectiv decontul anual pentru categoria animale de reproducţie este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două."

    b) Litera A) „Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
    În cazul speciei suine cu ciclu scurt de producţie, pragul echivalent cu numărul de 3 animale prevăzut în regulamentele europene în vigoare de la care să se aplice sancţiuni administrative s-a stabilit în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor, astfel:

┌───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Prag în funcţie de │
│ │Coeficienţi│3UVM │dimensiunea │
│ │ │ │fermelor │
│Categorie ├───┬───────┼───────┬────┼──────┬──────┬─────┤
│ │UVM│cicluri│cap/ │cap/│raport│PRAG │PRAG │
│ │/ │/an │cicluri│an │RO:UE │(cap.)│(UVM)│
│ │cap│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┼────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │(5) │ │(7) = │(8) =│
│(1) │(2)│(3) │(4) = 3│= │(6) │(5)* │(7)* │
│ │ │ │UVM/(2)│(3)*│ │(6) │(2) │
│ │ │ │ │(4) │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────┼────┼──────┼──────┼─────┤
│Porci graşi│0,3│3,2 │10 │32 │ │1.792 │538 │
├───────────┼───┼───────┼───────┼────┤ ├──────┼─────┤
│Animale de │ │ │ │ │ │ │ │
│reproducţie│ │ │ │ │56 │ │ │
│- femele │0,5│1 │6,00 │6,00│ │336 │168 │
│(scrofiţe │ │ │ │ │ │ │ │
│şi scroafe)│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────┴───────┴────┴──────┴──────┴─────┘


    Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de porcine şi este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont după formula:
    Procent rezultat = [efectivul declarat (solicitat) – efectivul anual eligibil la plată]/efectivul anual eligibil la plată x 100
    Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea fermei * nr. de cicluri de producţie din anul de angajament (echivalent UVM).
    În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anuale depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM).
    Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), stabilit în urma controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată şi se aplică sancţiuni administrative, în funcţie de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi [efectivul declarat (solicitat) – efectivul anual eligibil la plată] şi efectivul anual eligibil la plată x 100, astfel:
    a) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menţionat dacă acest procent nu depăşeşte 20% (inclusiv);
    b) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menţionat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv);
    c) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză;
    d) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă procentul rezultat din raportul menţionat depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru subpachetul pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în valoare egală cu cea care corespunde diferenţei dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă suma respectivă nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
    La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (echivalent UVM) etc. pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neconformităţile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la lit. B."

    c) Litera E) „Sancţiuni suplimentare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "E) Sancţiuni suplimentare
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la lit. A) - Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate - lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar. Dacă sumele respective nu pot fi reţinute în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, soldul se anulează."


    2. Anexa nr. 2 - Sistemul de sancţiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor se modifică după cum urmează:
    a) Secţiunea Definiţii - definiţia pentru „Efectivul anual eligibil la plată“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Efectivul anual eligibil la plată reprezintă pentru categoria pui de carne/pui de curcă suma efectivelor eligibile la plată (EEP) determinat în fiecare decont trimestrial pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1 + EEP2 + EEP3 + EEP4), iar pentru categoria găini ouătoare/găini de reproducţie rase grele este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria pui de carne/pui de curcă, respectiv decontul anual pentru categoria găini ouătoare/găini de reproducţie rase grele este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două."

    b) Litera A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
    În cazul speciei păsări cu ciclu scurt de producţie, pragul echivalent cu numărul de trei animale prevăzut în regulamentele europene în vigoare de la care să se aplice sancţiuni administrative s-a stabilit în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor din România, astfel:

┌───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Propunerea în │
│ │Coeficienţi│3UVM │funcţie de │
│ │ │ │dimensiunea │
│Categorie │ │ │fermelor │
│ ├─────┬─────┼─────┬──────┼──────┬──────┬─────┤
│ │UVM/ │serii│cap/ │cap/an│raport│PRAG │PRAG │
│ │cap │/an │serie│ │RO:UE │(cap.)│(UVM)│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │(4) =│(5) = │ │(7) = │(8) =│
│(1) │(2) │(3) │3 UVM│(3)* │(6) │(5)* │(7)* │
│ │ │ │/(2) │(4) │ │(6) │(2) │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│pui de │0,03 │6,5 │100 │650,00│ │14.300│429 │
│carne │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│pui de │0,03 │3,7 │100 │370,00│ │8.140 │244 │
│curcă │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤22 ├──────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29│ │4.714 │66 │
│ouătoare │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│găini de │0,014│1 │214 │214,29│ │4.714 │66 │
│reproducţie│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


    Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificativ(e) (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări, şi este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont după formula:
    Procent rezultat = [efectivul declarat (solicitat) – efectivul anual eligibil la plată]/efectivul anual eligibil la plată x 100.
    Dacă efectivul declarat (solicitat) în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic sau egal cu efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea fermei * nr. de serii din anul de angajament (echivalent UVM).
    În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/anuale depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului se calculează pe baza efectivului de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM)
    Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) stabilit în urma controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului, sprijinul se calculează pe baza efectivului anual de animale eligibil la plată şi se aplică sancţiuni administrative în funcţie de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi [efectivul declarat (solicitat) – efectivul anual eligibil la plată] şi efectivul anual eligibil la plată x 100, astfel:
    a) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menţionat, dacă acest procent nu depăşeşte 20% (inclusiv);
    b) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea totală a sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul subpachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menţionat dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30% (inclusiv);
    c) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă „procentul rezultat“ din raportul menţionat depăşeşte 30%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru subpachetul solicitat pentru anul în cauză;
    d) în cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă „procentul rezultat“ din raportul menţionat depăşeşte 50%, nu se acordă beneficiarului sprijin pentru subpachetul pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în valoare egală cu cea care corespunde diferenţei dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă suma respectivă nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
    La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (UVM), pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la lit. B."

    c) Litera E) Sancţiuni suplimentare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "E) Sancţiuni suplimentare
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la lit. A Sancţiuni administrative privind animalele declarate lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar. Dacă sumele respective nu pot fi reţinute în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, soldul se anulează."
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 26 octombrie 2021.
    Nr. 300.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016