Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 30 din 30 august 2007 de modificare a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 30 din 30 august 2007  de modificare a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 30 din 30 august 2007 de modificare a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 12 octombrie 2007

Având în vedere prevederile <>art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 410/2007 ,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

ART. I
Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei pentru distribuţia gazelor naturale, a Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale şi a Condiţiilor-cadru de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.165 din 9 decembrie 2004, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Se aprobã Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale aferente societãţilor comerciale care şi-au separat activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, prevãzute în anexa nr. 2.1, şi Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale aferente societãţilor comerciale care nu şi-au separat activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, prevãzute în anexa nr. 2.2."
2. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi titularii licenţelor de furnizare gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii."
3. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Anexele nr. 1, 2.1, 2.2 şi 3 fac parte integrantã din prezenta decizie."
ART. II
Anexa nr. 2 la decizia menţionatã la art. I se înlocuieşte cu anexele nr. 2.1 şi 2.2, al cãror conţinut e prevãzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

Bucureşti, 30 august 2007.
Nr. 30.

ANEXA 1
(Anexa nr. 2.1 la <>Decizia nr. 1.271/2004 )

CONDIŢIILE - CADRU
de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale
aferente societãţilor comerciale care şi-au separat activitatea
de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale

I. CONDIŢII GENERALE

1. Prezentele condiţii stabilesc cadrul în care este valabilã Licenţa nr. ....... pentru furnizarea gazelor naturale, denumitã în continuare Licenţã, emisã de Autoritatea competentã Societãţii Comerciale ........., societate denumitã în cele ce urmeazã Titularul Licenţei, şi constituie împreunã cu anexa parte integrantã din Licenţã.
2. Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul prezentelor condiţii sunt definiţi în anexa A.
3. Licenţa se acordã în conformitate cu prevederile Legii şi cu cerinţele Regulamentului.

II. OBIECTUL ŞI VALABILITATEA LICENŢEI

4. Licenţa are ca obiect acordarea dreptului Titularului Licenţei de a desfãşura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru:
a) consumatorii de gaze naturale care opteazã pentru contracte la preţuri reglementate, aflaţi în zonele delimitate unde întreprinderea afiliatã deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale;
b) consumatorii de gaze naturale care opteazã pentru contracte liber negociate;
c) operatorii de distribuţie, precum şi operatorul de transport care achiziţioneazã gaze naturale în vederea acoperirii consumului tehnologic şi asigurãrii gazelor naturale aferente zestrei conductelor;
d) operatorii de înmagazinare care achiziţioneazã gaze naturale necesare pentru perna de gaze;
e) alţi operatori economici care deţin licenţã de furnizare a gazelor naturale.
5. Licenţa este emisã şi intrã în vigoare la data de ......, fiind valabilã o perioadã de ......, dacã nu se hotãrãşte suspendarea/retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevãzute în capitolul "Suspendarea/retragerea Licenţei".
6. La expirarea valabilitãţii Licenţei, pentru desfãşurarea în continuare a activitãţii de furnizare a gazelor naturale, Titularul Licenţei va proceda în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
7. Titularul Licenţei va desfãşura activitãţile autorizate prin Licenţã, având ca obiectiv furnizarea gazelor naturale în condiţii de siguranţã şi cu realizarea unor costuri în mod prudent.
8. Nu fac obiectul Licenţei:
a) producţia gazelor naturale;
b) transportul gazelor naturale;
c) distribuţia gazelor naturale;
d) înmagazinarea gazelor naturale;
e) tranzitul gazelor naturale;
f) consultanţa şi executarea anumitor lucrãri/servicii la consumatori;
g) proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
h) dispecerizarea gazelor naturale.
9. Activitãţile menţionate la condiţia 8 din Licenţã lit. b), c), d), e) şi h) fac obiectul unor licenţe distincte.

III. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENŢEI

10. Titularul Licenţei are dreptul:
a) sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat, conform tarifelor aprobate de Autoritatea competentã şi prevederilor contractelor cadru;
b) sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor liber negociate încheiate cu consumatorii care opteazã pentru asemenea contracte şi/sau cu alţi furnizori;
c) sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate operatorilor precizaţi la condiţia 4 lit. c) şi d).
11. Titularul Licenţei are dreptul sã desfãşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale, pe durata de valabilitate a Licenţei, consumatorilor şi operatorilor precizaţi la condiţia 4.
12. Costurile suportate de cãtre Titularul Licenţei pentru desfãşurarea activitãţii de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale vor fi avute în vedere la fundamentarea preţurilor reglementate, dacã acestea se încadreazã în categoriile de costuri recunoscute de Autoritatea competentã, conform reglementãrilor în vigoare.
13. Titularul Licenţei are dreptul de a încheia contracte de înmagazinare a gazelor naturale cu operatorii depozitelor de înmagazinare, contracte de transport al gazelor naturale cu operatorul de transport, contracte de distribuţie a gazelor naturale cu operatori de distribuţie, conform contractelor-cadru emise de Autoritatea competentã, precum şi contracte de achiziţie a gazelor naturale cu alţi furnizori şi contracte de tranzit.
14. Titularul Licenţei are dreptul sã limiteze şi/sau sã sisteze furnizarea gazelor naturale la clienţii sãi, în condiţiile specificate în contracte.
15. În situaţia neînţelegerilor precontractuale cu privire la furnizarea gazelor naturale, Titularul Licenţei are dreptul de a se adresa Autoritãţii competente pentru mediere în condiţiile Legii.
16. Titularul Licenţei poate ataca în justiţie, în condiţiile legii, actele administrative ale Autoritãţii competente, în mãsura în care acestea îi afecteazã drepturile sau interesele legitime.
17. Titularul Licenţei are dreptul sã solicite acces la conductele din amonte, sistemele de transport şi distribuţie, precum şi la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, conform reglementãrilor în vigoare.
18. Titularul Licenţei are acces la instalaţiile operatorilor de sistem, în vederea citirii contoarelor/sistemelor, echipamentelor de mãsurare a gazelor naturale utilizate la decontare.
19. Titularul Licenţei poate cere modificarea Licenţei, cu respectarea prevederilor Regulamentului şi ale condiţiilor 74-79 din Licenţã.
20. (1) În cazul în care Titularul Licenţei este desemnat de Autoritatea competentã ca fiind furnizor de ultimã instanţã, acesta are dreptul sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã.
(2) Titularul Licenţei are dreptul sã îşi recupereze toate costurile suplimentare generate de prestarea activitãţii de furnizare de ultimã instanţã obligatorie şi care nu sunt acoperite de preţul stabilit pentru aceastã activitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã.

IV. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI LICENŢEI

Obligaţia de contractare
21. Titularul Licenţei are obligaţia sã desfãşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bazã de contracte comerciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
22. Titularul Licenţei are obligaţia sã asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piaţa reglementatã, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii precizaţi la condiţia 4 lit. a).
23. (1) În contractele încheiate cu consumatorii precizaţi la condiţia 4 lit. a), Titularul Licenţei are obligaţia sã practice preţurile reglementate aprobate de Autoritatea competentã, stabilite în conformitate cu "Criteriile şi metodele pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale".
(2) Titularul Licenţei are obligaţia de realizare a furnizãrii de ultimã instanţã obligatorie, în conformitate cu Regulamentul privind furnizorul de ultimã instanţã, pentru toate localitãţile/locurile de consum pentru care întreprinderea afiliatã deţine licenţã de distribuţie.
24. Pentru activitatea de furnizare realizatã în baza contractelor-cadru, Titularul Licenţei este obligat sã perceapã consumatorilor, alţii decât consumatorii eligibili, exclusiv sumele facturate pe baza preţurilor şi tarifelor reglementate de cãtre Autoritatea competentã.
25. Titularul Licenţei are obligaţia sã încheie contractele de furnizare a gazelor naturale numai dupã îndeplinirea de cãtre solicitant a cerinţelor precizate prin reglementãrile în vigoare.
26. Titularul Licenţei nu va încheia contracte care sã conţinã prevederi neconforme cu obligaţiile din Licenţã.
27. (1)Titularul Licenţei are obligaţia de a desfãşura activitatea prevãzutã la condiţia 4 din Licenţã în cadrul organizãrii proprii.
(2)Titularul Licenţei poate încheia contracte cu terţii pentru desfãşurarea unor activitãţi specificate prin Licenţã, altele decât cea prevãzutã la alin. (1), fãrã a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei. Costurile recunoscute de Autoritatea competentã derivând din externalizarea unei astfel de activitãţi pe bazã de contract nu pot depãşi volumul de cheltuieli incluse de Autoritatea competentã la fundamentarea venitului unitar privind activitatea de furnizare reglementatã.
(3) Titularul Licenţei are obligaţia de a solicita acordul de principiu al Autoritãţii competente pentru activitãţile specifice Licenţei, pe care doreşte sã le contracteze cu terţi.
(4) Titularul Licenţei este ţinut sã rãspundã in solidum, în condiţiile Codului civil, pentru activitãţile desfãşurate de terţii prevãzuţi la alin. (2).
28. Pentru realizarea obligaţiilor din Licenţã, Titularul Licenţei va angaja costuri cu respectarea principiului prudenţei.
Furnizarea de informaţii
29. Titularul Licenţei va menţine un sistem prin care poate primi şi/sau oferi date, informaţii şi consultanţã privind orice situaţie sau împrejurare de naturã sã afecteze siguranţa, securitatea şi continuitatea alimentãrii cu gaze naturale. Acest sistem va fi implementat în cadrul centrelor de relaţii cu publicul.
30. Sistemul instituit conform condiţiei 29 din Licenţã:
a) funcţioneazã cu titlu gratuit;
b) asigurã prelucrarea rapidã şi eficientã a datelor, informaţiilor şi reclamaţiilor primite;
c) asigurã înregistrarea şi gestionarea istoricului de consum pentru fiecare consumator/loc de consum;
d) asigurã înregistrarea clienţilor în categorii de consumatori, pe baza informaţiilor primite de la operatorul de distribuţie, în conformitate cu reglementãrile specifice în vigoare;
e) asigurã emiterea şi expedierea facturilor;
f) asigurã rãspuns la solicitãrile care ţin de siguranţa, securitatea şi continuitatea alimentãrii cu gaze naturale.
31. Titularul Licenţei va face publicã orice schimbare de adresã sau numãr de telefon al serviciului prin care se asigurã sistemul de comunicare cu clienţii, instituit conform condiţiei 29 din Licenţã.
32. (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a menţine, în conformitate cu contractele de furnizare încheiate, un sistem de comunicare/notificare cu operatorii de sistem.
(2) Titularul Licenţei are obligaţia de a transmite operatorului de distribuţie istoricul de consum, pentru fiecare consumator/loc de consum, la încetarea contractului de furnizare.
Rãspunsuri la reclamaţiile adresate Titularului Licenţei
33. Titularul Licenţei trebuie sã menţinã un sistem de înregistrare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile fãcute de orice persoanã juridicã sau fizicã la adresa sa, în legãturã cu modul în care îşi desfãşoarã activitãţile autorizate prin Licenţã.
34. Sistemul prevãzut la condiţia 33 va prelua şi plângerile prealabile adresate Titularului Licenţei de cãtre persoanele fizice/juridice care se considerã lezate de practicile acestuia în sectorul gazelor naturale.
35. Titularul Licenţei este obligat sã participe la întrunirile convocate de cãtre Autoritatea competentã ori de reprezentanţii principalelor asociaţii/organizaţii ale consumatorilor sau, dacã este cazul, de cãtre un comitet reprezentativ al acestora. La toate întrunirile, Titularul Licenţei va fi reprezentat de una sau mai multe persoane din conducerea executivã.
Obligaţia de a respecta standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale
36. În desfãşurarea activitãţilor ce fac obiectul Licenţei, Titularul Licenţei va respecta cerinţele şi indicatorii prevãzuţi în standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale, elaborat şi aprobat de Autoritatea competentã.
37. Titularul Licenţei va monitoriza şi va înregistra, prin compartimente specializate, în baza unei proceduri proprii, modul de încadrare în indicatorii de performanţã, conform prevederilor standardului de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale. În cazurile în care Autoritatea competentã considerã justificat, dar nu mai mult de o datã pe an, poate solicita unui auditor de terţã parte auditarea rapoartelor întocmite şi înaintate de Titularul Licenţei. Costurile aferente acestui audit vor fi suportate de cãtre Autoritatea competentã.
38. Titularul Licenţei este rãspunzãtor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţã stabiliţi prin standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale. Mãsurarea cantitãţilor de gaze naturale
39. La sesizarea scrisã a consumatorului cu privire la un contor/sistem de mãsurare a gazelor naturale defect sau suspect a înregistra în mod eronat, Titularul Licenţei va informa operatorul de distribuţie/operatorul de transport, care va asigura verificarea acestuia conform reglementãrilor în vigoare. Consumatorul va achita operatorului de distribuţie/operatorului de transport contravaloarea verificãrii metrologice a contorului/sistemului de mãsurare a gazelor naturale numai în cazul în care se dovedeşte cã sesizarea sa nu a fost justificatã.
40. (1) Titularul Licenţei este obligat sã soluţioneze reclamaţia consumatorului în termenele prevãzute în standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale. Titularul licenţei are dreptul de a încheia acte adiţionale la contractele de distribuţie privind stabilirea termenelor maxime pentru primirea informaţiilor referitoare la mãsurarea gazelor naturale/soluţionarea reclamaţiei consumatorului referitoare la mãsurare, astfel încât sã se respecte termenele de rãspuns precizate în standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
(2) Consumatorul poate asista la efectuarea expertizei metrologice în baza unei solicitãri scrise.
41. Titularul Licenţei este obligat sã ia toate mãsurile necesare pentru facturarea cantitãţilor de gaze naturale în baza energiei conţinute de acestea, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
Asigurarea mediului concurenţial şi a tratãrii nediscriminatorii a clienţilor
42. Titularul Licenţei va asigura egalitatea de tratament al clienţilor şi va evita orice tratament discriminatoriu în relaţiile cu aceştia.
43. Titularul Licenţei va acţiona în sensul asigurãrii unui mediu concurenţial normal, al evitãrii dezechilibrelor pe piaţa gazelor naturale şi a practicilor anticoncurenţiale, conform prevederilor legale în vigoare.
44. Titularul Licenţei nu se va angaja în practici anticoncurenţiale şi nu va împiedica sau nu va încerca sã împiedice alţi titulari de licenţe sã se angajeze în activitatea de furnizare a gazelor naturale.
Separarea evidenţelor financiar-contabile
45. În conformitate cu prevederile Legii, Titularul Licenţei are obligaţia ca pentru activitãţile ce fac obiectul Licenţei sã întocmeascã situaţii contabile distincte.
46. Titularul Licenţei are obligaţia realizãrii evidenţelor contabile reglementate în conformitate cu cerinţele Criteriilor şi metodelor de calcul al preţurilor şi tarifelor din sectorul gazelor naturale şi ale Regulamentului privind separarea contabilã, legalã, funcţionalã şi organizatoricã a activitãţilor reglementate din sectorul gazelor naturale.
Eliminarea subvenţionãrii încrucişate
47. Titularul Licenţei se va asigura cã nu are loc subvenţionarea încrucişatã între:
a) activitãţile ce fac obiectul Licenţei şi alte activitãţi ale Titularului Licenţei sau alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale Titularului Licenţei ori alţi titulari de licenţã din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deţine la un moment dat acţiuni la Titularul Licenţei;
b) tipurile de consumatori sau destinaţia consumului gazelor naturale.
Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare
48. Titularul Licenţei va menţine pe durata de valabilitate a Licenţei o garanţie financiarã prin care sã asigure desfãşurarea continuã a activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
49. Garanţia financiarã poate fi constituitã în una dintre urmãtoarele modalitãţi:
a) poliţã/poliţe de asigurare emisã/emise de o societate de asigurãri autorizatã;
b) orice altã formã care poate include, fãrã limitare, dovada cã Titularul Licenţei dispune de o organizare şi conducere corespunzãtoare sau o scrisoare de patronaj angajantã, emisã de o societate comercialã din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale acestuia, având o situaţie financiarã solidã sau capacitatea de creditare a Titularului Licenţei;
c) contractul/contractele prin care Titularul Licenţei achiziţioneazã gazele naturale din import de la un furnizor extern;
d) contractul/contractele de concesiune a perimetrelor de producţie a gazelor naturale, încheiate conform prevederilor legale, pentru furnizorii care sunt producãtori de gaze naturale.
50. (1) Pentru situaţiile prevãzute la lit. a)-c) ale condiţiei 49, garanţia financiarã trebuie sã aibã o valoare echivalentã cu 1/12 din costul de achiziţie al gazelor naturale pentru anul precedent.
(2) Pentru primul an de activitate valoarea garanţiei este echivalentã cu 1/12 din costul aferent cantitãţii de gaze naturale estimate a fi furnizate în acel an.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (2) cantitatea de gaze naturale estimatã a fi furnizatã reprezintã cantitatea declaratã de reprezentantul Titularului Licenţei la solicitarea acordãrii Licenţei, în conformitate cu prevederile Regulamentului.
(4) Forma de constituire a garanţiei nu va afecta fundamentarea tarifelor/preţurilor.
51. În cazul unor modificãri cu privire la garanţia financiarã şi/sau ale formelor de constituire a acestora, Titularul Licenţei va notifica Autoritãţii competente noua formã de constituire, în termen de maximum 30 de zile de la producerea acestora.
52. Autoritatea competentã poate sã solicite Titularului Licenţei reconsiderarea formei şi valorii garanţiei financiare, dacã se modificã condiţiile avute în vedere la emiterea Licenţei.
53. Nerespectarea de cãtre Titularul Licenţei a obligaţiei privind menţinerea garanţiei financiare determinã suspendarea Licenţei de cãtre Autoritatea competentã.
Menţinerea bunurilor şi activelor
54. Titularul Licenţei trebuie sã menţinã un sediu stabil şi sã notifice Autoritatea competentã schimbarea acestuia, cu 30 de zile calendaristice anterior efectuãrii acestei modificãri.
55. (1) Titularul Licenţei va notifica Autoritãţii competente intenţia acţionarilor/administratorilor sãi de a perfecta operaţiuni în urma cãrora valoarea capitalului social existent s-ar reduce într-o tranşã sau pe ansamblu cu mai mult de 25%, în termen de 30 de zile calendaristice anterioare materializãrii intenţiei.
(2) În cadrul Licenţei, prin capital social existent se înţelege, dupã caz:
a) capitalul social iniţial, la data emiterii Licenţei/la data separãrii situaţiilor financiar-contabile;
b) capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri sau scãderi ale valorii iniţiale a acestuia, realizate ulterior emiterii Licenţei, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) La primirea notificãrii prevãzute la alin. (1), Autoritatea competentã va analiza dacã, în urma efectuãrii modificãrii cerute, Titularul Licenţei are în continuare posibilitatea sã îşi îndeplineascã obligaţiile şi va transmite în scris acestuia, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicãrii modificãrii, aprobarea sa. Orice refuz de a emite o astfel de aprobare trebuie sã se bazeze pe criterii obiective, evidenţiindu-se motivele de fapt şi de drept ale refuzului.
(4) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) fãrã acordul scris al Autoritãţii competente poate conduce la suspendarea şi, ulterior, la retragerea Licenţei, în condiţiile legii.
Respectarea legilor şi reglementãrilor
56. Pe toatã durata de valabilitate a Licenţei, Titularul Licenţei va respecta prevederile:
a) Legii;
b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;
c) reglementãrilor emise de Autoritatea competentã;
d) condiţiilor Licenţei şi ale cerinţelor Regulamentului, care au stat la baza emiterii Licenţei;
e) normelor tehnice în sectorul gazelor naturale;
f) actelor normative în domeniul protecţiei mediului.
57. La solicitarea Autoritãţii competente, Titularul Licenţei are obligaţia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
58. Încãlcarea de cãtre Titularul Licenţei a cerinţelor condiţiei 56 îndreptãţeşte Autoritatea competentã sã aplice acestuia sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile Legii.
Asigurarea confidenţialitãţii
59. Titularul Licenţei se va asigura cã informaţiile obţinute de el în cursul desfãşurãrii activitãţii ce face obiectul Licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate sã primeascã astfel de informaţii.
60. Fac excepţie cazurile când:
a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cãrei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
b) informaţia este deja publicã;
c) Titularul Licenţei are, dupã caz, obligaţia sau dreptul de a divulga informaţia în scopul respectãrii condiţiilor Licenţei, a unui ordin sau decizie a Autoritãţii competente ori a unei legi în vigoare;
d) informaţia trebuie transmisã în cursul îndeplinirii normale a activitãţii autorizate prin Licenţã.
61. Prevederile condiţiei 60 se aplicã şi în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate Titularului Licenţei, care îşi desfãşoarã activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul Licenţei va transmite Autoritãţii competente informaţiile pentru a cãror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.
Furnizarea de informaţii cãtre Autoritatea competentã
62. Titularul Licenţei va furniza Autoritãţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale, în conformitate cu cerinţele art. 20 lit. l) din Regulament, având obligaţia sã întocmeascã rapoarte specifice. Conţinutul şi termenele de transmitere a acestor rapoarte vor fi stabilite de cãtre Autoritatea competentã.
63. Titularul Licenţei este obligat sã informeze Autoritatea competentã despre orice încãlcare a condiţiilor Licenţei, în termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum şi despre propunerile de remediere a situaţiei.
64. Titularul Licenţei va notifica Autoritãţii competente, în termen de 10 zile calendaristice, intenţia de schimbare a:
a) sediului/sediilor secundare;
b) statutului juridic;
c) structurii capitalului social.
65. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterioare declanşãrii procedurii legale de constituire, Titularul Licenţei este obligat sã informeze Autoritatea competentã despre intenţia de înfiinţare a unei noi societãţi/filiale având ca obiect desfãşurarea de activitãţi în cadrul sectorului gazelor naturale din România, dacã:
a) aceasta va aparţine în totalitate Titularului Licenţei;
b) Titularul Licenţei va deţine acţiuni sau pãrţi sociale ale acesteia;
c) aceasta va aparţine parţial sau în totalitate unei alte societãţi al cãrei asociat/afiliat este Titularul Licenţei.
66. Titularul Licenţei are, de asemenea, obligaţia sã informeze Autoritatea competentã şi atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cãrei asociat este Titularul Licenţei urmeazã sã desfãşoare activitãţi în sectorul gazelor naturale din România.
67. Pentru a se asigura de îndeplinirea condiţiilor Licenţei, Autoritatea competentã are acces la orice informaţii, înregistrãri şi documente ale Titularului Licenţei legate de afacerile şi de activitãţile acestuia în sectorul gazelor naturale. Informaţiile solicitate pot include secrete de serviciu sau de afaceri. Autoritatea competentã va utiliza aceste informaţii numai în scopul pentru care au fost furnizate şi nu va dezvãlui niciunei alte persoane neautorizate conţinutul acestora.
Asigurarea personalului calificat
68. Titularul Licenţei se va asigura cã pe toatã durata de valabilitate a Licenţei dispune de personal calificat, autorizat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţã a tuturor activitãţilor legate de furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu cerinţele Licenţei.
69. În evaluarea îndeplinirii acestei obligaţii a Titularului Licenţei se va lua în considerare inclusiv personalul alocat de subcontractanţii sãi.

V. CONTROLUL EXECUTĂRII ACTIVITĂŢII CE FACE OBIECTUL LICENŢEI

70. (1) Autoritatea competentã va urmãri îndeplinirea condiţiilor din Licenţã de cãtre Titularul Licenţei şi va efectua controale în conformitate cu "Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul gazelor naturale".
(2) În acest scop Autoritatea competentã:
a) va analiza rapoartele şi situaţiile financiare remise de Titularul Licenţei;
b) va controla, atunci când considerã oportun, documentele contabile ale Titularului Licenţei şi/sau va comanda pe cheltuiala sa efectuarea unui audit contabil al activitãţii acestuia;
c) va verifica, la solicitarea argumentatã a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativã, practicile Titularului Licenţei în desfãşurarea activitãţilor comerciale care fac obiectul Licenţei.
71. În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii autorizaţi ai Autoritãţii competente au dreptul de acces pe teritoriul, în sediul şi la documentele Titularului Licenţei, în condiţiile legii. Titularul Licenţei va pune la dispoziţia Autoritãţii competente orice date/informaţii necesare efectuãrii controlului în cauzã.

VI. SANCŢIUNI

72. Dacã în urma acţiunii de control efectuate se constatã cã Titularul Licenţei a încãlcat prevederile Legii sau una ori mai multe dintre condiţiile Licenţei, Autoritatea competentã va aplica sancţiuni contravenţionale.
73. Aplicarea unei amenzi contravenţionale nu limiteazã în niciun fel dreptul Autoritãţii competente de a suspenda/retrage Licenţa.

VII. MODIFICAREA LICENŢEI

74. Licenţa poate fi modificatã în baza prevederilor Regulamentului.
75. Autoritatea competentã poate decide modificarea Licenţei în urmãtoarele situaţii:
a) intervenirea unor schimbãri ale circumstanţelor de la data eliberãrii Licenţei sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfãşurãrii activitãţii de furnizare a gazelor naturale;
b) modificarea statutului Titularului Licenţei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau modificãri ale patrimoniului, precum şi în alte cazuri de afectare a condiţiilor în care Licenţa a fost eliberatã.
76. Pentru situaţiile prevãzute la condiţia 75 lit. a), modificarea Licenţei se va efectua din iniţiativa Autoritãţii competente, raportat la circumstanţele care au determinat modificarea, situaţie în care Autoritatea competentã:
a) va comunica în scris Titularului Licenţei modificãrile survenite;
b) va elibera Titularului Licenţa cu un conţinut modificat.
77. Pentru situaţiile prevãzute la condiţia 75 lit. b), Titularul Licenţei va solicita Autoritãţii competente modificarea Licenţei, în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei nou-create.
78. Dupã primirea solicitãrii, Autoritatea competentã va examina situaţia nou-creatã şi va dispune, dacã aceasta este întemeiatã, dupã caz:
a) modificarea corespunzãtoare a Licenţei, eliberând Licenţã cu un conţinut modificat;
b) emiterea unor amendamente la condiţiile asociate Licenţei.
79. Titularul Licenţei nu poate deţine simultan mai mult de o licenţã de furnizare a gazelor naturale.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENŢEI

80. Autoritatea competentã va suspenda şi/sau va retrage Licenţa în conformitate cu prevederile Regulamentului.
81. Autoritatea competentã va suspenda Licenţa în urmãtoarele cazuri:
a) Titularul Licenţei nu îndeplineşte obligaţiile prevãzute de Lege;
b) Titularul Licenţei încalcã una sau mai multe condiţii ale Licenţei, de cel puţin 3 ori într-un an din perioada de valabilitate a acesteia;
c) începerea procedurilor de reorganizare judiciarã sau de faliment împotriva Titularului Licenţei.
82. În cazurile prevãzute la condiţia 81 lit. a) şi b), Autoritatea competentã va suspenda Licenţa pentru o perioadã de 60 de zile calendaristice, precizând drepturile Titularului Licenţei, precum şi mãsurile şi termenele de conformare necesare pentru remedierea situaţiei care a generat suspendarea Licenţei.
83. Titularul Licenţei are obligaţia de a depune la Autoritatea competentã, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data suspendãrii, documentele care sã ateste remedierea situaţiilor care au condus la suspendarea Licenţei.
84. (1) Autoritatea competentã poate retrage Licenţa în urmãtoarele cazuri:
a) Titularul Licenţei se aflã în imposibilitate de a îndeplini obligaţiile prevãzute de legislaţia în vigoare şi/sau în condiţiile Licenţei;
b) Titularul Licenţei se aflã în faliment constatat printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã;
c) Titularul Licenţei a solicitat în scris Autoritãţii competente retragerea Licenţei.
(2) În toate cazurile prevãzute la alin. (1) decizia Autoritãţii competente va lua în considerare menţinerea siguranţei şi a continuitãţii activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
85. Autoritatea competentã va comunica în scris Titularului Licenţei, cu cel puţin 30 de zile înainte, data la care urmeazã sã retragã Licenţa.
86. În toate cazurile în care Autoritatea competentã retrage Licenţa de furnizare devin aplicabile dispoziţiile Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã.

IX. CĂI DE COMUNICARE

87. Orice comunicare sau altã informaţie solicitatã, a cãrei transmitere este permisã în condiţiile Licenţei, se va realiza în scris, putând fi transmisã prin telefax sau e-mail, cu condiţia ca în toate cazurile originalul sã se trimitã prin curier sau prin serviciile poştale la urmãtoarele adrese:


pentru Autoritatea str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
competentã: Bucureşti
telefon: 021-3033800, 021-3112244
fax: 021-3033808, 021-3124365
e-mail: anrgn@anrgn.ro
anre@anre.ro
pentru Titularul Licenţei: ................................
telefon: .......................
fax: ...........................
e-mail: ........................X. TARIFE

88. Pe toatã durata de valabilitate a Licenţei, Titularul Licenţei va achita anual Autoritãţii competente tariful stabilit prin Regulament, actualizat prin decizii ale preşedintelui Autoritãţii competente, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
89. Neplata tarifelor anuale pânã la termenele stabilite prin Regulament atrage suspendarea Licenţei.

XI. CĂI DE ATAC

90. Deciziile Autoritãţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licenţei, precum şi proceseleverbale de aplicare a amenzilor contravenţionale, generate de încãlcarea prevederilor Licenţei sau Legii, pot fi atacate de Titularul Licenţei la instanţele judecãtoreşti competente.

ANEXĂ
la anexa nr. 1

Terminologie
Termenii marcaţi cu italice în condiţiile licenţei se definesc dupã cum urmeazã:
- ANRGN - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care a funcţionat în temeiul <>Legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care a fost desfiinţatã în temeiul dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit cãrora se constituie o autoritate unicã de reglementare în sectorul energiei şi gazelor naturale, respectiv ANRE;
- Autoritatea competentã - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei care este organizatã şi funcţioneazã în temeiul prevederilor <>Legii energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007;
- Licenţã - actul administrativ individual emis de Autoritatea competentã, care conferã titularului, persoanã juridicã, dreptul de a desfãşura activitãţi comerciale şi/sau de prestãri de servicii în legãturã cu activitatea de furnizare a gazelor naturale;
- Lege - <>Legea gazelor nr. 351/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- istoric de consum - evidenţa în timp a consumurilor de gaze naturale, în unitãţi de volum şi/sau în unitãţi de energie, pentru un consumator şi/sau loc de consum;
- întreprindere afiliatã - întreprinderea al cãrei pachet de acţiuni/pãrţi sociale aparţine unei alte întreprinderi care efectueazã controlul asupra acesteia; în sensul prezentei definiţii, termenul control înseamnã orice întreprindere care deţine în mod direct sau indirect fie dreptul de proprietate asupra unor acţiuni, reprezentând cel puţin 50% din capitalul social , fie dreptul de a exercita jumãtate din drepturile de vot, fie dreptul de a numi mai mult de jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie sau al altor organe statutare, care reprezintã în mod legal societatea;
- furnizare de ultimã instanţã obligatorie (FUI) - activitatea de furnizare a gazelor naturale desfãşuratã de cãtre un titular al licenţei de furnizare desemnat în condiţiile Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã;
- Regulament privind furnizorul de ultimã instanţã aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006;
- Regulament - Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 784/2000 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificãrile ulterioare;
- Regulament privind separarea contabilã, legalã, funcţionalã şi organizatoricã a activitãţilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006;
- securitatea şi continuitatea alimentãrii - totalitatea mãsurilor luate de cãtre operatorii licenţiaţi în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificãrii surselor şi al asigurãrii livrãrilor cãtre clienţi în condiţii de siguranţã;
- siguranţã - asigurarea continuitãţii în furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi de funcţionare şi securitatea tehnicã a obiectivelor;
- Titularul Licenţei - este ..................
Termenii marcaţi cu italice în condiţiile Licenţei, care nu sunt precizaţi în prezenta anexã, sunt definiţi în "Codul tehnic al sectorului gazelor naturale".

ANEXA 2
(anexa nr. 2.2 la <>Decizia nr. 1.271/2004 )

CONDIŢIILE - CADRU
de valabilitate a licenţei pentru furnizarea gazelor naturale,
aferente societãţilor comerciale care nu şi-au separat activitatea
de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale

I. CONDIŢII GENERALE

1. Prezentele condiţii stabilesc cadrul în care este valabilã Licenţa nr. .................... pentru furnizarea gazelor naturale, denumitã în continuare Licenţã, emisã de Autoritatea competentã Societãţii Comerciale ..................., societate denumitã în cele ce urmeazã Titularul Licenţei, şi constituie, împreunã cu anexele A şi B, parte integrantã din Licenţã.
2. Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul prezentelor condiţii sunt definiţi în anexa A.
3. Licenţa se acordã în conformitate cu prevederile Legii şi cu cerinţele Regulamentului.

II. OBIECTUL ŞI VALABILITATEA LICENŢEI

4. Licenţa are ca obiect acordarea dreptului Titularului Licenţei de a desfãşura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru:
a) consumatorii de gaze naturale amplasaţi în localitãţile precizate în anexa B la prezentele condiţii-cadru, care opteazã pentru contracte la preţuri reglementate;
b) consumatorii de gaze naturale care opteazã pentru contracte liber negociate;
c) alţi operatori de distribuţie, precum şi operatorul de transport care achiziţioneazã gaze naturale în vederea acoperirii consumului tehnologic şi asigurãrii gazelor naturale aferente zestrei conductelor;
d) operatorii de înmagazinare care achiziţioneazã gaze naturale necesare pentru perna de gaze;
e) alţi operatori economici care deţin licenţã de furnizare a gazelor naturale.
5. Licenţa este emisã şi intrã în vigoare la data de ..........., fiind valabilã pentru o perioadã de .........., dacã nu se hotãrãşte suspendarea/retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevãzute în capitolul "Suspendarea/retragerea Licenţei".
6. La expirarea valabilitãţii Licenţei, pentru desfãşurarea în continuare a activitãţii de furnizare a gazelor naturale, Titularul Licenţei va proceda în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
7. Titularul Licenţei va desfãşura activitãţile autorizate prin Licenţã având ca obiectiv furnizarea gazelor naturale în condiţii de siguranţã şi cu realizarea unor costuri în mod prudent.
8. Nu fac obiectul Licenţei:
a) producţia gazelor naturale;
b) transportul gazelor naturale;
c) distribuţia gazelor naturale;
d) înmagazinarea gazelor naturale;
e) tranzitul gazelor naturale;
f) consultanţa şi executarea anumitor lucrãri/servicii la consumatori;
g) proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
h) dispecerizarea gazelor naturale.
9. Activitãţile menţionate la condiţia 8 din Licenţã lit. b) - e) şi h) fac obiectul unor licenţe distincte.

III. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENŢEI

10. Titularul Licenţei are dreptul:
a) sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat, conform tarifelor aprobate de Autoritatea competentã şi prevederilor contractelor-cadru;
b) sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor liber negociate încheiate cu consumatorii care opteazã pentru asemenea contracte şi/sau cu alţi furnizori;
c) sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate operatorilor precizaţi la condiţia 4 lit. c) şi d).
11. Titularul Licenţei are dreptul de a desfãşura activitatea de furnizare a gazelor naturale, pe durata de valabilitate a Licenţei, consumatorilor şi operatorilor precizaţi la condiţia 4.
12. Costurile suportate de cãtre Titularul Licenţei pentru desfãşurarea activitãţii de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale vor fi avute în vedere la fundamentarea preţurilor reglementate, dacã acestea se încadreazã în categoriile de costuri recunoscute de Autoritatea competentã, conform reglementãrilor în vigoare.
13. Titularul Licenţei are dreptul de a încheia contracte de înmagazinare a gazelor naturale cu operatorii depozitelor de înmagazinare, contracte de transport al gazelor naturale cu operatorul de transport, contracte de distribuţie a gazelor naturale cu operatori de distribuţie, conform contractelor-cadru emise de Autoritatea competentã, precum şi contracte de achiziţie a gazelor naturale cu alţi furnizori şi contracte de tranzit.
14. Titularul Licenţei are dreptul sã limiteze şi/sau sã sisteze furnizarea gazelor naturale cãtre clienţii sãi, în condiţiile specificate în contracte.
15. În situaţia neînţelegerilor precontractuale cu privire la furnizarea gazelor naturale, Titularul Licenţei are dreptul de a se adresa Autoritãţii competente pentru mediere în condiţiile Legii.
16. Titularul Licenţei poate ataca în justiţie, în condiţiile legii, actele administrative ale Autoritãţii competente, în mãsura în care acestea îi afecteazã drepturile sau interesele legitime.
17. Titularul Licenţei are dreptul sã solicite acces la conductele din amonte, sistemele de transport şi distribuţie, precum şi la depozitele de înmagazinare subteranã a gazelor naturale, conform reglementãrilor în vigoare.
18. Titularul Licenţei are acces la instalaţiile operatorilor de sistem, în vederea citirii contoarelor/sistemelor, echipamentelor de mãsurare a gazelor naturale utilizate la decontare.
19. Titularul Licenţei poate cere modificarea Licenţei, cu respectarea prevederilor Regulamentului şi ale condiţiilor 74-79 din Licenţã.
20. (1) În cazul în care Titularul Licenţei este desemnat de Autoritatea competentã ca fiind furnizor de ultimã instanţã, acesta are dreptul sã încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã.
(2) Titularul Licenţei are dreptul sã îşi recupereze toate costurile suplimentare generate de prestarea activitãţii de furnizare de ultimã instanţã obligatorie şi care nu sunt acoperite de preţul stabilit pentru aceastã activitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã.

IV. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI LICENŢEI

Obligaţia de contractare
21. Titularul Licenţei are obligaţia sã desfãşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bazã de contracte comerciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
22. Titularul Licenţei are obligaţia sã asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piaţa reglementatã, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii precizaţi la condiţia 4 lit. a).
23. (1) În contractele încheiate cu consumatorii precizaţi la condiţia 4 lit. a), Titularul Licenţei are obligaţia sã practice preţurile reglementate aprobate de Autoritatea competentã, stabilite în conformitate cu "Criteriile şi metodele pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale".
(2) Titularul Licenţei are obligaţia de realizare a furnizãrii de ultimã instanţã obligatorie, în conformitate cu Regulamentul privind furnizorul de ultimã instanţã, pentru toate localitãţile/ locurile de consum pentru care deţine şi licenţã de distribuţie.
24. Pentru activitatea de furnizare realizatã în baza contractelor-cadru, Titularul Licenţei este obligat sã perceapã consumatorilor, alţii decât consumatorii eligibili, exclusiv sumele facturate pe baza preţurilor şi tarifelor reglementate de cãtre Autoritatea competentã .
25. Titularul Licenţei are obligaţia sã încheie contractele de furnizare a gazelor naturale numai dupã îndeplinirea de cãtre solicitant a cerinţelor precizate prin reglementãrile în vigoare.
26. Titularul Licenţei nu va încheia contracte care sã conţinã prevederi neconforme cu obligaţiile din Licenţã.
27. (1)Titularul Licenţei are obligaţia de a desfãşura activitatea prevãzutã la condiţia 4 din prezenta Licenţã în cadrul organizãrii proprii.
(2)Titularul Licenţei poate încheia contracte cu terţii pentru desfãşurarea unor activitãţi specificate prin Licenţã, altele decât cea prevãzutã la alin. (1), fãrã a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei. Costurile recunoscute de Autoritatea competentã, derivând din externalizarea unei astfel de activitãţi pe bazã de contract, nu pot depãşi volumul de cheltuieli incluse de Autoritatea competentã la fundamentarea venitului unitar privind activitatea de furnizare reglementatã.
(3) Titularul Licenţei are obligaţia de a solicita acordul de principiu al Autoritãţii competente pentru activitãţile specifice Licenţei pe care doreşte sã le contracteze cu terţi.
(4) Titularul Licenţei este ţinut sã rãspundã in solidum, în condiţiile Codului civil, pentru activitãţile desfãşurate de terţii prevãzuţi la alin. (2).
28. Pentru realizarea obligaţiilor din Licenţã, Titularul Licenţei va angaja costuri cu respectarea principiului prudenţei.
Furnizarea de informaţii
29. Titularul Licenţei va menţine un sistem prin care poate primi şi/sau oferi date, informaţii şi consultanţã privind orice situaţie sau împrejurare de naturã sã afecteze siguranţa, securitatea şi continuitatea alimentãrii cu gaze naturale. Acest sistem va fi implementat în cadrul centrelor de relaţii cu publicul.
30. Sistemul instituit conform condiţiei 29 din Licenţã:
a) funcţioneazã cu titlu gratuit;
b) asigurã prelucrarea rapidã şi eficientã a datelor, informaţiilor şi reclamaţiilor primite;
c) asigurã înregistrarea şi gestionarea istoricului de consum pentru fiecare consumator/loc de consum;
d) asigurã înregistrarea clienţilor în categorii de consumatori, pe baza informaţiilor primite de la operatorul de distribuţie, în conformitate cu reglementãrile specifice în vigoare;
e) asigurã emiterea şi expedierea facturilor;
f) asigurã rãspuns la solicitãrile care ţin de siguranţa, securitatea şi continuitatea alimentãrii cu gaze naturale.
31. Titularul Licenţei va face publicã orice schimbare de adresã sau numãr de telefon al serviciului prin care se asigurã sistemul de comunicare cu clienţii instituit conform condiţiei 29 din Licenţã.
32. (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a menţine, în conformitate cu contractele de furnizare încheiate, un sistem de comunicare/notificare cu operatorii de sistem.
(2) Titularul Licenţei are obligaţia de a transmite noului furnizor de gaze naturale, istoricul de consum, pentru fiecare consumator/loc de consum, la încetarea contractului de furnizare.
Rãspunsuri la reclamaţiile adresate Titularului Licenţei
33. Titularul Licenţei trebuie sã menţinã un sistem de înregistrare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile fãcute de orice persoanã juridicã sau fizicã la adresa sa, în legãturã cu modul în care îşi desfãşoarã activitãţile autorizate prin Licenţã.
34. Sistemul prevãzut la condiţia 33 va prelua şi plângerile prealabile adresate Titularului Licenţei de cãtre persoanele fizice/juridice ce se considerã lezate de practicile acestuia în sectorul gazelor naturale.
35. Titularul Licenţei este obligat sã participe la întrunirile convocate de cãtre Autoritatea competentã ori de reprezentanţii principalelor asociaţii/organizaţii ale consumatorilor sau, dacã este cazul, de cãtre un comitet reprezentativ al acestora. La toate întrunirile, Titularul Licenţei va fi reprezentat de una sau de mai multe persoane din conducerea executivã.
Obligaţia de a respecta standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale
36. În desfãşurarea activitãţilor ce fac obiectul Licenţei, Titularul Licenţei va respecta cerinţele şi indicatorii prevãzuţi în standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale, elaborat şi aprobat de Autoritatea competentã.
37. Titularul Licenţei va monitoriza şi va înregistra, prin compartimente specializate, în baza unei proceduri proprii, modul de încadrare în indicatorii de performanţã, conform prevederilor standardului de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale. În cazurile în care Autoritatea competentã considerã justificat, dar nu mai mult de o datã pe an, poate solicita unui auditor de terţã parte auditarea rapoartelor întocmite şi înaintate de Titularul Licenţei. Costurile aferente acestui audit vor fi suportate de cãtre Autoritatea competentã.
38. Titularul Licenţei este rãspunzãtor pentru nerespectarea indicatorilor de performanţã stabiliţi prin standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
Mãsurarea cantitãţilor de gaze naturale
39. La sesizarea scrisã a consumatorului cu privire la un contor/sistem de mãsurare a gazelor naturale defect sau suspect a înregistra în mod eronat, Titularul Licenţei va informa operatorul de distribuţie/ operatorul de transport, care va asigura verificarea acestuia conform reglementãrilor în vigoare. Consumatorul va achita operatorului de distribuţie/operatorului de transport contravaloarea verificãrii metrologice a contorului/sistemului de mãsurare a gazelor naturale numai în cazul în care se dovedeşte cã sesizarea sa nu a fost justificatã.
40. (1) Titularul Licenţei este obligat sã soluţioneze reclamaţia consumatorului în termenele prevãzute în standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale referitoare la mãsurarea gazelor naturale. Titularul Licenţei are dreptul de a încheia acte adiţionale la contractele de distribuţie pentru stabilirea termenelor maxime pentru primirea informaţiilor referitoare la mãsurarea gazelor naturale/soluţionarea reclamaţiei consumatorului referitoare la mãsurare, astfel încât sã se respecte termenele de rãspuns precizate în standardul de performanţã aferent activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
(2) Consumatorul poate asista la efectuarea expertizei metrologice în baza unei solicitãri scrise.
41. Titularul Licenţei este obligat sã ia toate mãsurile necesare facturãrii cantitãţilor de gaze naturale în baza energiei conţinute de acestea, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
Asigurarea mediului concurenţial şi a tratãrii nediscriminatorii a clienţilor
42. Titularul Licenţei va asigura egalitatea de tratament al clienţilor şi va evita orice tratament discriminatoriu în relaţiile cu aceştia.
43. Titularul Licenţei va acţiona în sensul asigurãrii unui mediu concurenţial normal, al evitãrii dezechilibrelor pe piaţa gazelor naturale şi a practicilor anticoncurenţiale, conform prevederilor legale în vigoare.
44. Titularul Licenţei nu se va angaja în practici anticoncurenţiale şi nu va împiedica sau nu va încerca sã împiedice alţi titulari de licenţe sã se angajeze în activitatea de furnizare a gazelor naturale.
Separarea evidenţelor financiar-contabile
45. În conformitate cu prevederile Legii, Titularul Licenţei are obligaţia ca pentru activitãţile ce fac obiectul Licenţei sã întocmeascã situaţii contabile distincte.
46. Titularul Licenţei are obligaţia realizãrii evidenţelor contabile reglementate în conformitate cu cerinţele Criteriilor şi metodelor de calcul al preţurilor şi tarifelor din sectorul gazelor naturale" şi ale Regulamentului privind separarea contabilã, legalã, funcţionalã şi organizatoricã a activitãţilor reglementate din sectorul gazelor naturale.
Eliminarea subvenţionãrii încrucişate
47. Titularul Licenţei se va asigura cã nu are loc subvenţionarea încrucişatã între:
a) activitãţile ce fac obiectul Licenţei şi alte activitãţi ale Titularului Licenţei sau alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale Titularului Licenţei ori alţi titulari de licenţã din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deţine la un moment dat acţiuni la Titularul Licenţei;
b) tipurile de consumatori sau destinaţia consumului gazelor naturale.
Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare
48. Titularul Licenţei va menţine, pe durata de valabilitate a Licenţei, o garanţie financiarã prin care sã asigure desfãşurarea continuã a activitãţii de furnizare a gazelor naturale
49. Garanţia financiarã poate fi constituitã în una dintre urmãtoarele modalitãţi:
a) poliţã/poliţe de asigurare emisã/emise de o societate de asigurãri autorizatã;
b) orice altã formã care poate include, fãrã limitare, dovada cã Titularul Licenţei dispune de o organizare şi conducere corespunzãtoare sau o scrisoare de patronaj angajantã, emisã de o societate comercialã din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale acestuia, având o situaţie financiarã solidã sau capacitatea de creditare a Titularului Licenţei;
c) contractul/contractele prin care Titularul Licenţei achiziţioneazã gazele naturale din import de la un furnizor extern.
50. (1) Pentru situaţiile prevãzute la condiţia 49, garanţia financiarã trebuie sã aibã o valoare echivalentã cu 1/12 din costul de achiziţie al gazelor naturale pentru anul precedent.
(2) Pentru primul an de activitate valoarea garanţiei este echivalentã cu 1/12 din costul aferent cantitãţii de gaze naturale estimate a fi furnizate în acel an.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (2) cantitatea de gaze naturale estimatã a fi furnizatã reprezintã cantitatea declaratã de reprezentantul Titularului Licenţei la solicitarea acordãrii Licenţei, în conformitate cu Regulamentul.
(4) Forma de constituire a garanţiei nu va afecta fundamentarea tarifelor/preţurilor.
51. În cazul unor modificãri cu privire la garanţia financiarã şi/sau ale formelor de constituire a acestora, Titularul Licenţei va notifica Autoritãţii competente noua formã de constituire, în termen de maximum 30 de zile de la producerea acestora.
52. Autoritatea competentã poate sã solicite Titularului Licenţei reconsiderarea formei şi valorii garanţiei financiare, dacã se modificã condiţiile avute în vedere la emiterea Licenţei.
53. Nerespectarea de cãtre Titularul Licenţei a obligaţiei privind menţinerea garanţiei financiare determinã suspendarea Licenţei de cãtre Autoritatea competentã.
Menţinerea bunurilor şi activelor
54. Titularul Licenţei trebuie sã menţinã un sediu stabil şi sã notifice Autoritãţii competente schimbarea acestuia, cu 30 de zile calendaristice anterior efectuãrii acestei modificãri.
55. (1) Titularul Licenţei va notifica Autoritãţii competente intenţia acţionarilor/administratorilor sãi de a perfecta operaţiuni în urma cãrora valoarea capitalului social existent s-ar reduce într-o tranşã sau pe ansamblu cu mai mult de 25%, în termen de 30 de zile calendaristice anterioare materializãrii intenţiei.
(2) În cadrul Licenţei, prin capital social existent se înţelege, dupã caz:
a) capitalul social iniţial, la data emiterii Licenţei/la data separãrii situaţiilor financiar-contabile;
b) capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri sau scãderi ale valorii iniţiale ale acestuia, realizate ulterior emiterii Licenţei, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) La primirea notificãrii prevãzute la alin. (1), Autoritatea competentã va analiza dacã, în urma efectuãrii modificãrii cerute, Titularul Licenţei are în continuare posibilitatea sã îşi îndeplineascã obligaţiile şi va transmite în scris acestuia, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicãrii modificãrii, aprobarea sa. Orice refuz de a emite o astfel de aprobare trebuie sã se bazeze pe criterii obiective, evidenţiindu-se motivele de fapt şi de drept ale refuzului.
(4) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) fãrã acordul scris al Autoritãţii competente poate conduce la suspendarea şi, ulterior, la retragerea Licenţei, în condiţiile legii.
Respectarea legilor şi reglementãrilor
56. Pe toatã durata de valabilitate a Licenţei, Titularul Licenţei va respecta prevederile:
a) Legii;
b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;
c) reglementãrilor emise de Autoritatea competentã/ANRGN;
d) condiţiilor Licenţei şi ale cerinţelor Regulamentului, care au stat la baza emiterii Licenţei;
e) normelor tehnice în sectorul gazelor naturale;
f) actelor normative în domeniul protecţiei mediului.
57. La solicitarea Autoritãţii competente, Titularul Licenţei are obligaţia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
58. Încãlcarea de cãtre Titularul Licenţei a cerinţelor condiţiei 56 îndreptãţeşte Autoritatea competentã sã aplice acestuia sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile Legii.
Asigurarea confidenţialitãţii
59. Titularul Licenţei se va asigura cã informaţiile obţinute de el în cursul desfãşurãrii activitãţii ce face obiectul Licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate sã primeascã astfel de informaţii.
60. Fac excepţie cazurile când:
a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cãrei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
b) informaţia este deja publicã;
c) Titularul Licenţei are, dupã caz, obligaţia sau dreptul de a divulga informaţia în scopul respectãrii condiţiilor Licenţei, a unui ordin sau decizie a Autoritãţii competente ori a unei legi în vigoare;
d) informaţia trebuie transmisã în cursul îndeplinirii normale a activitãţii autorizate prin Licenţã.
61. Prevederile condiţiei 60 se aplicã şi în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate Titularului Licenţei, care îşi desfãşoarã activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul Licenţei va transmite Autoritãţii competente informaţiile pentru a cãror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.
Furnizarea de informaţii cãtre Autoritatea competentã
62. Titularul Licenţei va furniza Autoritãţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale, în conformitate cu cerinţele art. 20 lit. l) din Regulament, având obligaţia sã întocmeascã rapoarte specifice. Conţinutul, precum şi termenele de transmitere a acestor rapoarte vor fi stabilite de cãtre Autoritatea competentã.
63. Titularul Licenţei este obligat sã informeze Autoritatea competentã despre orice încãlcare a condiţiilor Licenţei în termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum şi despre propunerile de remediere a situaţiei.
64. Titularul Licenţei va notifica Autoritãţii competente, în termen de 10 zile calendaristice, intenţia de schimbare a:
a) sediului/sediilor secundare;
b) statutului juridic;
c) structurii capitalului social.
65. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterioare declanşãrii procedurii legale de constituire, Titularul Licenţei este obligat sã informeze Autoritatea competentã despre intenţia de înfiinţare a unei noi societãţi/filiale având ca obiect desfãşurarea de activitãţi în cadrul sectorului gazelor naturale din România, dacã:
a) aceasta va aparţine în totalitate Titularului Licenţei;
b) Titularul Licenţei va deţine acţiuni sau pãrţi sociale ale acesteia;
c) aceasta va aparţine parţial sau în totalitate unei alte societãţi al cãrei asociat/afiliat este Titularul Licenţei.
66. Titularul Licenţei are, de asemenea, obligaţia sã informeze Autoritatea competentã şi atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cãrei asociat/afiliat este Titularul Licenţei urmeazã sã desfãşoare activitãţi în sectorul gazelor naturale din România.
67. Pentru a se asigura de îndeplinirea condiţiilor Licenţei, Autoritatea competentã are acces la orice informaţii, înregistrãri şi documente ale Titularului Licenţei legate de afacerile şi de activitãţile acestuia în sectorul gazelor naturale. Informaţiile solicitate pot include secrete de serviciu sau de afaceri. Autoritatea competentã va utiliza aceste informaţii numai în scopul pentru care au fost furnizate şi nu va dezvãlui niciunei alte persoane neautorizate conţinutul acestora.
Asigurarea personalului calificat
68. Titularul Licenţei se va asigura cã, pe toatã durata de valabilitate a Licenţei, dispune de personal calificat, autorizat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţã a tuturor activitãţilor legate de furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu cerinţele Licenţei.
69. În evaluarea îndeplinirii acestei obligaţii a Titularului Licenţei se va lua în considerare inclusiv personalul alocat de subcontractanţii sãi.

V. CONTROLUL EXECUTĂRII ACTIVITĂŢII CE FACE OBIECTUL LICENŢEI

70. (1) Autoritatea competentã va urmãri îndeplinirea condiţiilor din Licenţã de cãtre Titularul Licenţei şi va efectua controale în conformitate cu "Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul gazelor naturale".
(2) În acest scop Autoritatea competentã:
a) va analiza rapoartele şi situaţiile financiare remise de Titularul Licenţei;
b) va controla, atunci când considerã oportun, documentele contabile ale Titularului Licenţei şi/sau va comanda pe cheltuiala sa efectuarea unui audit contabil al activitãţii acestuia;
c) va verifica, la solicitarea argumentatã a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativã, practicile Titularului Licenţei în desfãşurarea activitãţilor comerciale care fac obiectul Licenţei.
71. În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii autorizaţi ai Autoritãţii competente au dreptul de acces pe teritoriul, în sediul şi la documentele Titularului Licenţei, în condiţiile legii. Titularul Licenţei va pune la dispoziţia Autoritãţii competente orice date/informaţii necesare efectuãrii controlului în cauzã.

VI. SANCŢIUNI

72. Dacã în urma acţiunii de control efectuate se constatã cã Titularul Licenţei a încãlcat prevederile Legii sau una ori mai multe din condiţiile Licenţei, Autoritatea competentã va aplica sancţiuni contravenţionale.
73. Aplicarea unei amenzi contravenţionale nu limiteazã în niciun fel dreptul Autoritãţii competente de a suspenda/retrage Licenţa.

VII. MODIFICAREA LICENŢEI

74. Licenţa poate fi modificatã în baza prevederilor Regulamentului.
75. Autoritatea competentã poate decide modificarea Licenţei în urmãtoarele situaţii:
a) intervenirea unor schimbãri ale circumstanţelor de la data eliberãrii Licenţei sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfãşurãrii activitãţii de furnizare a gazelor naturale;
b) modificarea statutului Titularului Licenţei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau modificãri ale patrimoniului, precum şi în alte cazuri de afectare a condiţiilor în care Licenţa a fost eliberatã.
76. Pentru situaţiile prevãzute la condiţia 75 lit. a) modificarea Licenţei se va efectua din iniţiativa Autoritãţii competente, raportat la circumstanţele care au determinat modificarea, situaţie în care Autoritatea competentã:
a) va comunica în scris Titularului Licenţei modificãrile survenite;
b) va elibera Titularului Licenţa cu un conţinut modificat.
77. Pentru situaţiile prevãzute la condiţia 75 lit. b) Titularul Licenţei va solicita Autoritãţii competente modificarea Licenţei, în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei nou-create.
78. Dupã primirea solicitãrii Autoritatea competentã va examina situaţia nou-creatã şi va dispune, dacã aceasta este întemeiatã, dupã caz:
a) modificarea corespunzãtoare a Licenţei, eliberând Licenţã cu un conţinut modificat;
b) emiterea unor amendamente la condiţiile asociate Licenţei.
79. Titularul Licenţei nu poate deţine simultan mai mult de o licenţã de furnizare a gazelor naturale.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENŢEI

80. Autoritatea competentã va suspenda şi/sau va retrage Licenţa în conformitate cu prevederile Regulamentului.
81. Autoritatea competentã suspendã Licenţa în urmãtoarele cazuri:
a) Titularul Licenţei nu îndeplineşte obligaţiile prevãzute de Lege;
b) Titularul Licenţei încalcã una sau mai multe condiţii ale Licenţei, de cel puţin 3 ori într-un an din perioada de valabilitate a acesteia;
c) începerea procedurilor de reorganizare judiciarã sau de faliment împotriva Titularului Licenţei.
82. În cazurile prevãzute la condiţia 81 lit. a) şi b), Autoritatea competentã va suspenda Licenţa pentru o perioadã de 60 de zile calendaristice, precizând drepturile Titularului Licenţei, precum şi mãsurile şi termenele de conformare necesare pentru remedierea situaţiei care a generat suspendarea Licenţei.
83. Titularul Licenţei are obligaţia de a depune la Autoritatea competentã, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data suspendãrii, documentele care sã ateste remedierea situaţiilor care au condus la suspendarea Licenţei.
84. (1) Autoritatea competentã poate retrage Licenţa în urmãtoarele cazuri:
a) Titularul Licenţei se aflã în imposibilitate de a îndeplini obligaţiile prevãzute de legislaţia în vigoare şi/sau în Condiţiile Licenţei;
b) Titularul Licenţei se aflã în faliment constatat printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã;
c) Titularul Licenţei a solicitat în scris Autoritãţii competente retragerea Licenţei.
(2) În toate cazurile prevãzute la alin. (1), decizia Autoritãţii competente va lua în considerare menţinerea siguranţei şi a continuitãţii activitãţii de furnizare a gazelor naturale.
85. Autoritatea competentã va comunica în scris Titularului Licenţei, cu cel puţin 30 de zile înainte, data la care urmeazã sã retragã Licenţa.
86. În toate cazurile în care Autoritatea competentã retrage Licenţa de furnizare devin aplicabile dispoziţiile Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã.

IX. CĂI DE COMUNICARE

87. Orice comunicare sau altã informaţie solicitatã, a cãrei transmitere este permisã în Condiţiile Licenţei, se va realiza în scris, putând fi transmisã prin telefax sau e-mail, cu condiţia ca în toate cazurile originalul sã se trimitã prin curier sau prin serviciile poştale la urmãtoarele adrese:


pentru Autoritatea str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
competentã: Bucureşti
telefon: 021-3033800, 021-3112244
fax: 021-3033808, 021-3124365
e-mail: anrgn@anrgn.ro
anre@anre.ro
pentru Titularul Licenţei: .................................
telefon: ........................
fax: ............................
e-mail: .........................X. TARIFE

88. Pe toatã durata de valabilitate a Licenţei, Titularul Licenţei va achita anual Autoritãţii competente tariful stabilit prin Regulament, actualizat prin decizii ale preşedintelui Autoritãţii competente, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
89. Neplata tarifelor anuale, pânã la termenele stabilite prin Regulament, atrage suspendarea Licenţei.

XI. CĂI DE ATAC

90. Deciziile Autoritãţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licenţei, precum şi proceseleverbale de aplicare a amenzilor contravenţionale, generate de încãlcarea prevederilor Licenţei sau Legii, pot fi atacate de Titularul Licenţei la instanţele judecãtoreşti competente.

ANEXA A
la anexa nr. 2

Terminologie
Termenii marcaţi cu italice în condiţiile licenţei se definesc dupã cum urmeazã:
- ANRGN - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care a funcţionat în temeiul <>Legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care a fost desfiinţatã în temeiul dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit cãrora se constituie o autoritate unicã de reglementare în sectorul energiei şi gazelor naturale, respectiv ANRE;
- Autoritatea competentã - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei care este organizatã şi funcţioneazã în temeiul prevederilor <>Legii energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007;
- Licenţã - actul administrativ individual emis de Autoritatea competentã, care conferã titularului, persoanã juridicã, dreptul de a desfãşura activitãţi comerciale şi/sau de prestãri de servicii în legãturã cu activitatea de furnizare a gazelor naturale;
- Lege - <>Legea gazelor nr. 351/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- istoric de consum - evidenţa în timp a consumurilor de gaze naturale, în unitãţi de volum şi/sau unitãţi de energie, pentru un consumator şi/sau loc de consum;
- întreprindere afiliatã - întreprinderea al cãrei pachet de acţiuni/pãrţi sociale aparţine unei alte întreprinderi care efectueazã controlul asupra acesteia; în sensul prezentei definiţii, termenul control înseamnã orice întreprindere care deţine în mod direct sau indirect fie dreptul de proprietate asupra unor acţiuni, reprezentând cel puţin 50% din capitalul social, fie dreptul de a exercita jumãtate din drepturile de vot, fie dreptul de a numi mai mult de jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie sau al altor organe statutare, care reprezintã în mod legal societatea;
- furnizare de ultimã instanţã obligatorie (FUI) - activitatea de furnizare a gazelor naturale desfãşuratã de cãtre un titular al licenţei de furnizare desemnat în condiţiile "Regulamentului privind furnizorul de ultimã instanţã";
- Regulament privind furnizorul de ultimã instanţã - aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006;
- Regulament - Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 784/2000 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificãrile ulterioare;
- Regulament privind separarea contabilã, legalã, funcţionalã şi organizatoricã a activitãţilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006;
- securitatea şi continuitatea alimentãrii - totalitatea mãsurilor luate de cãtre operatorii licenţiaţi în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificãrii surselor şi al asigurãrii livrãrilor cãtre clienţi în condiţii de siguranţã;
- siguranţã - asigurarea continuitãţii în furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi de funcţionare şi securitatea tehnicã a obiectivelor;
- Titularul Licenţei - este ......................................
Termenii marcaţi cu italice în Condiţiile Licenţei care nu sunt precizaţi în prezenta anexã sunt definiţi în "Codul tehnic al sectorului gazelor naturale".

ANEXA B
la anexa nr. 2

LISTA
localitãţilor în care titularul licenţei deţine şi licenţa de distribuţie a gazelor naturale

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016