Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.980 din 1 aprilie 2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.980 din 1 aprilie 2020  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular  Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.980 din 1 aprilie 2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 361 din 6 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.583/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Ecologice Green - Filiala Galaţi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi,
    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.583/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 25 din 9.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Galaţi, strada George Coşbuc nr. 225, judeţul Galaţi, pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“, „asistent medical de radiologie“, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“, începând cu anul şcolar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

    ART. 3
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi are obligaţia ca, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să parcurgă procedurile de înregistrare fiscală şi să comunice Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; în caz contrar se vor sesiza organele fiscale competente pentru luarea măsurilor care se impun.

    ART. 4
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025.

    ART. 5
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi.

    ART. 6
    (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
    (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditate Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi revine fondatorilor.

    ART. 7
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 8
    Fundaţia Ecologică Green - Filiala Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi, Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 1 aprilie 2020.
    Nr. 3.980.
    ANEXA 1

    Judeţul Galaţi

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Hotărârea│Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │ARACIP de│persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea profesională/│Limba │Forma de │
│crt.│unităţii de│evaluare/│juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniul │pregătirii│Specializarea │de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │ │predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │Asistent medical │ │Cu │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │generalist │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │(zi) │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ ├─────────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Municipiul │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fundaţia │Galaţi, │şi │Sănătate │ │ │ │ │
│ │ │35/ │Ecologică │str. George│completările│şi │ │Asistent medical de │ │Cu │
│ │ │5.12.2019│Green - │Coşbuc nr. │ulterioare) │asistenţă │ │radiologie │Română │frecvenţă │
│ │Şcoala │ │Filiala │225, tel.: │Nivel 5 │pedagogică│ │ │ │(zi) │
│1. │Postliceală│ │Bucureşti │0788/171717│(conform │ │ │ │ │ │
│ │FEG │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ ├─────────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Asistent medical │ │Cu │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │balneofizio-kinetoterapie│Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │şi recuperare │ │(zi) │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 10 formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 5 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 5 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016