Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.948 din 4 martie 2024  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2024 pentru Societatea Editura Didactică  şi Pedagogică - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.948 din 4 martie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 413 din 7 mai 2024
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 612/2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ prin transformare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale emit prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul muncii
                    şi solidarităţii sociale,
                    Simona
                    Bucura-Oprescu

    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    MINISTERUL EDUCAŢIEI
    Societatea EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ - S.A.
    Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-12
    Cod unic de înregistrare RO 1589983
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2024

┌──────────┬──────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │ │Nr.│Propuneri│
│ │INDICATORI │rd.│an curent│
│ │ │ │2024 │
├────┬─────┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │10.162,33│
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │10.152,33│
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor│3 │ │
│ │ │ │ │legale în vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale în │4 │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │10,00 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= │6 │9.817,05 │
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare,(Rd. │ │ │
│ │1 │ │7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din │7 │9.817,05 │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │5.786,22 │
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe │9 │7,00 │
│ │ │ │si varsaminte asimilate │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu personalul, │ │ │
│ │ │C.│(Rd.10= │10 │3.980,83 │
│ │ │ │Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură │ │ │
│ │ │ │C0│salarială(Rd.11= │11 │3.542,78 │
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │3.270,10 │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │272,68 │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │ │
│ │ │ │ │personalul, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente │15 │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de mandat si a│ │ │
│ │ │ │C4│altor organe de conducere │16 │363,05 │
│ │ │ │ │si control, comisii si │ │ │
│ │ │ │ │comitete │ │ │
├────┼──┼──┼──┼───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C5│Cheltuieli cu contribuţiile│17 │75,00 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
├────┼──┼──┼──┴───────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │43,00 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │0,00 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │20 │345,28 │
│ │ │ │pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │55,25 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMANAT │22 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE │23 │ │
│ │ │ │PROFIT AMANAT │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │ │
│ │ │ │ACTIVITAŢI │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETA A │ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26│ │ │
│V │ │ │= │26 │290,03 │
│ │ │ │Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-│ │ │
│ │ │ │Rd.25), din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │17,26 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │
│ │2 │ │facilităţi fiscale prevăzute │28 │ │
│ │ │ │de lege │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor │29 │ │
│ │ │ │contabile din anii precedenţi │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii │ │ │
│ │ │ │de finanţare pentru proiectele│ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor necesare│30 │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de │ │ │
│ │ │ │capital, plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri│ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de │31 │ │
│ │ │ │lege │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. │32 │272,77 │
│ │ │ │27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= │ │ │
│ │ │ │Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la │ │ │
│ │ │ │profit în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │7 │ │de nivelul unui salariu de │33 │ │
│ │ │ │bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local în │ │ │
│ │ │ │cazul regiilor autonome ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul │34 │136,39 │
│ │ │ │societăţilor/ companiilor │ │ │
│ │ │ │naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului│35 │136,39 │
│ │ │ │de stat │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului│36 │ │
│ │ │ │local │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor │37 │ │
│ │ │ │acţionari │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute la │ │ │
│ │9 │ │Rd.33 - Rd.34 se repartizează │38 │136,38 │
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │40 │ │
│ │ │ │FONDURI EUROPENE, din care │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestarile │43 │ │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si │44 │ │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │792,50 │
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │alocaţii bugetare aferente │ │ │
│ │ │ │plăţii angajamentelor din anii│48 │ │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │98,00 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la │50 │43,00 │
│ │ │ │finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi total │51 │42,00 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │6.979,72 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natură │53 │6.979,72 │
│ │ │ │salarială, recalculat cf. │ │ │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │5 │ │unităţi valorice pe total │54 │241,72 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total │ │ │
│ │6 │ │personal mediu recalculată cf.│55 │241,72 │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe total │56 │ │
│ │ │ │personal mediu (cantitate │ │ │
│ │ │ │produse finite/ persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │
│ │8 │ │venituri totale ( Rd. 57= │57 │966,02 │
│ │ │ │(Rd.6/Rd.1)x1000) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │ │
└────┴──┴──┴──────────────────────────────┴───┴─────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016