Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.942 din 19 noiembrie 2020  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.942 din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1123 din 23 noiembrie 2020
    În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.060 din 19.11.2020,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    La Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 şi 32 bis din 11 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 48 şi 49 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 19 noiembrie 2020.
    Nr. 3.942.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 48 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET*^1)
    Nr. ...................... din ...............

    Către .....................
    ........................
    ADRESĂ
    de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor
    În baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ..................*^3) cu domiciliul fiscal*^4) în localitatea ................., str. ........................ nr. ............, cod de identificare fiscală ...............*^5) se dispune sistarea temporară ......................*^6) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării măsurilor asiguratorii în măsuri executorii, având numărul de evidenţă a plăţii .............../nr. .............. din data de ..................., pentru suma de ................ lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ...............*^7), cod de identificare fiscală .....................*^8).
    Sumele existente în cont la data şi ora comunicării prezentei adrese rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăţi în scopul:
    a) achitării obligaţiilor fiscale administrate de organele fiscale competente;
    b) achitării drepturilor salariale.

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor.
    Conducătorul organului de executare
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura ......................................^9)
    L.S.^9)
    1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor
    2. Format: A4/t1 + A4/t1.
    3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: electronic sau în două exemplare, după caz, de către organul de executare.
    6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituţia de credit.
    7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanţelor Publice;
    sau, după caz,
    – 1 exemplar la dosarul de executare.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


    *^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.
    *^2) Se vor menţiona denumirea şi adresa instituţiei de credit.
    *^3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *^4) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *^5) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *^6) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz.
    *^7) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *^8) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului care înregistrează obligaţii fiscale restante.
    ^9) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET*^1)
    Nr. ...................... din ...............

    Către .........................
    ........................
    ADRESĂ
    de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor
    În baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ..........................*^3) cu domiciliul fiscal în localitatea ................., str. ..................... nr. .................., cod de identificare fiscală ......................*^4) se dispune sistarea temporară ........................*^5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, având numărul de evidenţă a plăţii ....................../nr. ............ din data de ..............., pentru suma de ................ lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ...................................*^6), cod de identificare fiscală ............................
    Obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor..............*^6), pentru care se dispune suspendarea indisponibilizării reţinerilor sunt următoarele:

┌──────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Suma pentru│
│Denumirea │Categorie│Titlul │care se │
│obligaţiei│sumă de │executoriu│dispune │
│fiscale/ │plată*^5)│nr./data*^│suspendarea│
│bugetare │ │6) │popririi │
│ │ │ │(lei) │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘


    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura ...........................................
    L.S.
    1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor
    2. Format: A4/t1 + A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: două exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    *^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.
    *^2) Se vor menţiona denumirea şi adresa terţului poprit.
    *^3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    *^4) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *^5) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz.
    *^6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016