Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018  pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.926/C din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 895 din 24 octombrie 2018
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 33 din 31.05.2017 prin care se propun ministrului justiţiei actele şi procedurile notariale pentru care onorariul notarial să se stabilească liber între notarul public şi solicitant,
    ţinând seama de Adresa nr. 1.546 din 29.03.2018 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi de Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 83 din 7.06.2018 prin care se propune amendarea unor dispoziţii din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, cu completările ulterioare,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 67 alin. (2) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Ministrul justiţiei stabileşte onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
    (2) Onorariile notariale se stabilesc cu respectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege."

    2. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) onorarii stabilite liber între notarul public şi solicitant pentru actele şi procedurile notariale prevăzute la art. 8^1."

    3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
    4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici în condiţiile art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacţie, onorariul fiind calculat la valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici."

    5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Valoarea drepturilor reale imobiliare cuprinse în masa succesorală se stabileşte după criteriile avute în vedere la calcularea valorii pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, prevăzute la alin. (3)."

    6. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) alte servicii prestate părţilor care participă la încheierea actului notarial, cu respectarea dispoziţiilor art. 83 din lege."

    7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Nerespectarea de către notarii publici a dispoziţiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea şi încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 74 lit. o) din lege."

    8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Onorariile se stabilesc liber între notarul public şi solicitant pentru următoarele acte şi proceduri notariale:
    1. procedura autentificării:
    a) alegerea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;
    b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;
    c) modificarea regimului matrimonial prin convenţie matrimonială;
    d) mandatul de incapacitate;
    e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieţii;
    f) renunţarea la dreptul de proprietate şi la un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
    g) contractul de logodnă;
    h) contractul de fiducie;
    i) contractul de administrare;
    î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;
    j) pactul de opţiune de vânzare;
    k) pactul de opţiune de cumpărare;
    l) contractul de vânzare având ca obiect o moştenire;
    m) retractarea revocării testamentului;
    n) încheierea de respingere;
    o) contractul de comodat;
    p) contractul de închiriere;
    q) promisiunea de vânzare;
    r) actele şi procedurile care au ca obiect bunuri mobile;
    2. procedura succesorală:
    a) certificat de executor testamentar;
    b) lichidarea pasivului succesoral;
    c) intervenţia creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanţei;
    d) actul de lichidare între soţul supravieţuitor şi moştenitori;
    e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;
    f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;
    g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate şi dovezile de comunicare a acesteia;
    h) încheierea de respingere;
    3. procedura divorţului:
    a) acordul parental în procedura divorţului;
    b) actul de lichidare între foştii soţi;
    c) încheierea de respingere la cererea de divorţ;
    4. darea de dată certă înscrisurilor;
    5. consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.
    (2) La stabilirea onorariului pentru actele prevăzute la alin. (1) se au în vedere cheltuielile aferente activităţilor şi serviciilor efectiv prestate, prevăzute la art. 7."

    9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Actele şi procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1."

    10. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru autentificarea actelor de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate imobiliară, onorariul se calculează la valoarea cea mai mare dintre valoarea declarată de părţi sau 20% din valoarea imobilului stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 pct. I."

    11. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă.
    12. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu oneros sau gratuit drepturi litigioase şi pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. XI."

    13. Articolul 17 se abrogă.
    14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secţiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, şi anume: legalizarea de semnătură, certificarea etc., cu excepţia actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiţie ad validitatem, onorariile se calculează în sumă fixă, potrivit anexei nr. 1."

    15. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moştenitor se stabilesc pe certificat de moştenitor, indiferent de numărul moştenitorilor, ţinând seama de tranşele valorice, de categoriile de servicii şi proceduri, şi au în vedere gradul de rudenie al moştenitorilor cu defunctul."

    16. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se prestează şi alte servicii în condiţiile art. 105 din lege, onorariul se poate majora până la 25%."

    17. În anexa nr. 1 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată“, punctele 12, 15 şi 27 se abrogă.
    18. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale“, punctul VIII se abrogă.
    19. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale“, punctul XI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase şi pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se stabileşte la 0,5%, calculat la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, onorariul se calculează la valoarea din studiul de piaţă."

    20. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale“, denumirea punctului XII „Pentru alte acte evaluabile în bani“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "XII. «Pentru alte acte evaluabile în bani, cu excepţia celor prevăzute la art. 8^1 din norme"

    21. În anexa nr. 2 „Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale“, punctul XII, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " promisiuni bilaterale sau unilaterale de cumpărare prin care se confirmă şi primirea preţului în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabileşte la 1% din valoarea achitată, dar nu mai puţin de 150 lei;
 pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei"    ART. II
    Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Tudorel Toader

    Bucureşti, 15 octombrie 2018.
    Nr. 3.926/C.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016