Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.886 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.886 din 11 aprilie 2019  pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.886 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 287 din 15 aprilie 2019
    În temeiul prevederilor art. 93^1 şi art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.862/2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi şi decalarea unor termene şi perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018,
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020,
    în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 şi 993 bis din 23 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7 (şapte), în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă postul este vacant;"

    2. La articolul 4 alineatul (9), sintagma „repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare“ se înlocuieşte cu sintagma „modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei“.
    3. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ/detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei metodologii, pot participa şi cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, în condiţiile art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei metodologii, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019. Deciziile de transfer/pretransfer pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit numai în situaţia în care acestea promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământ. Posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante se vacantează după comunicarea rezultatelor finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământ. În situaţia în care cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019, nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate."

    4. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Completările de normă didactică şi restrângerile de activitate ale cadrelor didactice titulare, nesoluţionate prin transfer, precum şi ale altor cadre didactice titulare aflate în această situaţie după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate se soluţionează pe perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv prin transfer sau prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, în condiţiile prezentei metodologii, la începutul şi la finalul şedinţelor de repartizare prevăzute în Calendar."

    5. Capitolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V

    Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7, în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă postul este vacant
    ART. 51
    (1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pot hotărî modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7 (şapte), în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă postul este vacant.
    (2) Cadrele didactice calificate care beneficiază de prevederile alin. (1) au dreptul să participe, începând cu anul şcolar 2020-2021, la mobilitatea de personal potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
    (3) De prevederile alin. (1) pot beneficia şi cadrele didactice debutante care sunt înscrise şi promovează examenul naţional pentru dobândirea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019.
    (4) Pentru a beneficia de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform prezentei metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 62 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care sunt încadrate în anul şcolar curent.
    ART. 52
    (1) În situaţia în care un cadru didactic calificat, care a dobândit definitivarea în învăţământ, angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, a obţinut cel puţin nota sau media 7 (şapte), potrivit prevederilor art. 62 alin. (8), la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, iar la ultimul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat la care a participat nu a obţinut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizează în baza celei mai mari note/medii de repartizare obţinute, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.
    (2) Pot beneficia de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele condiţii specifice:
    a) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul şcolar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi sunt complete;
    b) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei metodologii;
    c) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei metodologii;
    d) au obţinut calificativul «Foarte bine» în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi calificativul parţial «Foarte bine» în anul şcolar în curs;
    e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi nici pe parcursul anului şcolar în curs.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. d) şi e), cadrele didactice cu o vechime mai mică de 2 ani şcolari trebuie să facă dovada că au obţinut calificativul «Foarte bine» şi că nu au fost sancţionate disciplinar pe perioada desfăşurării activităţii.
    (4) Cadrul didactic calificat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile cumulative prevăzute la alin. (2) şi ocupă, de la data începerii cursurilor anului şcolar, un post didactic/o catedră care necesită probe practice/orale beneficiază de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în unitatea/unităţile de învăţământ în care este încadrat, în condiţiile în care a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) sau calificativul «admis» la proba practică/orală în oricare din etapele mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.
    (5) Cadrele didactice calificate încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite din două sau mai multe discipline în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, potrivit Centralizatorului, pot beneficia de prevederile art. 51 alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2019, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii generale şi specifice.
    (6) În situaţia în care, la nivelul unităţii de învăţământ, la o anumită specialitate, numărul cadrelor didactice care pot beneficia de prevederile art. 51 alin. (1) şi îndeplinesc şi celelalte condiţii generale şi specifice este mai mare decât numărul posturilor didactice/catedrelor vacante, prioritatea la modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei o are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu are domiciliul în localitatea în care se află postul, prioritatea la ocupare o are cadrul didactic cu domiciliul cel mai apropiat de unitatea de învăţământ. În situaţia în care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează modificarea contractului individual de muncă, potrivit alin. (1). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
    a) gradul didactic;
    b) nota/media cea mai mare obţinută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învăţământ;
    c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;
    d) media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
    (7) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(5) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, prin depunerea unei cereri, în perioada prevăzută de Calendar. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ verifică îndeplinirea condiţiilor, decid modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului privind modificarea duratei contractului individual de muncă.
    (8) Cadrele didactice calificate care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite în două sau mai multe unităţi de învăţământ, pot beneficia de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1 septembrie 2019, în situaţia în care obţin acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ privind modificarea duratei contractului individual de muncă, astfel încât, începând cu data de 1 septembrie 2019, în unităţile de învăţământ în care sunt încadrate să li se poată constitui posturi didactice/catedre complete.
    (9) Persoana nemulţumită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă adresată conducerii inspectoratului şcolar, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută de Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente.
    (10) După soluţionarea contestaţiilor, directorii unităţilor de învăţământ emit deciziile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu 1 septembrie 2019. Încheierea contractelor individuale de muncă pe durata de viabilitate a postului se face începând cu 1 septembrie 2019, cu excepţia cadrelor didactice debutante înscrise la examenul naţional pentru dobândirea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019, şi care nu au promovat examenul. Cu aceste cadre didactice debutante directorul unităţii de învăţământ poate încheia contract individual de muncă tot pe durata unui an şcolar.
    (11) Listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care au fost încheiate contracte individuale de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei se comunică inspectoratelor şcolare.
    (12) În etapa de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, nu pot fi ocupate:
    a) posturile didactice/catedrele pe care pot reveni cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului, pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, conform art. 23 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) şi nici cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate, conform art. 41;
    b) catedrele complete şi incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică;
    c) posturile didactice/catedrele pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul şcolar următor."

    6. La articolul 84, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2019, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată pot beneficia de detaşare în interesul învăţământului sau de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, până la data începerii cursurilor, precum şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale."

    7. La articolul 90, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Candidatul fără statut de titular în învăţământul preuniversitar care participă la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, şi nu obţine cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul acestui concurs nu poate fi încadrat, în anul şcolar 2019-2020, pe un post didactic/o catedră a cărui/a cărei ocupare se realizează în baza disciplinei la care candidatul nu a obţinut nota 5 (cinci)."

    8. La articolul 104 alineatul (2), sintagma „repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare“ se înlocuieşte cu sintagma „modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei“.
    9. Anexa nr. 3 se abrogă.
    10. Anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ionel Florian Lixandru,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 11 aprilie 2019.
    Nr. 3.886.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 19 la metodologie)
    CALENDARUL
    mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020
    I. Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 este următoarea:
    1) Constituirea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului şcolar general
    Până la 4 ianuarie 2019

    2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (3) şi (4) din Metodologie, întocmirea de către unităţile de învăţământ a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, precum şi a listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2019, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităţilor de învăţământ, şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:
    a) pentru limită de vârstă;
    b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială
    Termen: 31 ianuarie 2019


    3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ ale personalului didactic titular pentru anul şcolar 2019-2020 şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din Metodologie:
    a) elaborarea ofertei şcolii şi stabilirea disciplinelor opţionale pentru anul şcolar următor
    Până la 15 februarie 2019

    b) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie şi a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la secretariatele unităţilor de învăţământ
    Până la 31 ianuarie 2019

    c) comunicarea la inspectoratele şcolare a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer al cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare
    Termen: 8 februarie 2019

    d) stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul
    Termen: 12 februarie 2019

    e) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare; organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar
    Perioada: 21 ianuarie-8 februarie 2019

    f) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar
    Perioada: 12-22 februarie 2019

    g) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă
    Termen: 22 februarie 2019


    4) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Metodologie şi se menţine în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2019-2020:
    a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ
    Până la 31 ianuarie 2019

    b) aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ
    Până la 4 februarie 2019

    c) întocmirea la nivelul inspectoratelor şcolare a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Metodologie şi au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2019-2020, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare
    Perioada: 5-6 februarie 2019

    d) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare
    Perioada: 7-11 februarie 2019

    e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
    Perioada: 12-13 februarie 2019


    5) Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:
    a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete
    Termen: 26 februarie 2019

    b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar
    Perioada: 27-28 februarie 2019

    c) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar
    Perioada: 28 februarie 2019-5 martie 2019

    d) şedinţă de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei didactice
    Termen: 7 martie 2019

    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer
    Perioada: 7-11 martie 2019


    6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afişarea acesteia la inspectoratele şcolare
    Termen: 11 martie 2019

    b) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2019
    Termen: 11 martie 2019

    c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare
    Termen: 11 martie 2019

    d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, ale cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
    Perioada: 11-12 martie 2019

    e) afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate
    Termen: 14 martie 2019

    f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate
    Perioada: 14-15 martie 2019

    g) organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar
    Perioada: 11-15 martie 2019

    h) soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, şi afişarea punctajelor finale la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar
    Termen: 18 martie 2019

    i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obţinerea acordurilor/acordurilor de principiu în vederea soluţionării restrângerii de activitate, la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE
    Perioada: 15-19 martie 2019

    j) analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor/acordurilor de principiu pentru transfer
    Termen: 20 martie 2019

    k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimţit între unităţile de învăţământ
    Perioada: 20-21 martie 2019

    l) soluţionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unităţile de învăţământ
    Termen: 25 martie 2019

    m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu de către cadrele didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar
    Perioada: 25-26 martie 2019

    n) soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă de repartizare
    Termen: 27 martie 2019

    o) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor
    Perioada: 27-28 martie 2019

    p) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
    Termen: 29 martie 2019

    q) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare
    Perioada: 29 martie-2 aprilie 2019


    7) Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7 (şapte), în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă postul este vacant:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
    Termen: 16 aprilie 2019

    b) depunerea, înregistrarea cererilor, însoţite de documentele justificative, la secretariatele unităţilor de învăţământ, analizarea cererilor în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului
    Perioada: 16-19 aprilie 2019

    c) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare
    Perioada: 18-24 aprilie 2019

    d) transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele şcolare
    Perioada: 19-24 aprilie 2019

    e) soluţionarea contestaţiilor de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare
    Termen: 25 aprilie 2019

    f) emiterea şi comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului
    Perioada: 6-13 mai 2019


    8) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete
    Termen: 6 mai 2019

    b) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unităţile de învăţământ care nu au avut condiţii specifice pentru etapa de transfer)
    Termen: 6 mai 2019

    c) depunerea la inspectoratele şcolare a cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice titulare care nu au depus cereri în perioadele 27-28 februarie 2019, respectiv 11-12 martie 2019, care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, soluţionarea completării normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată sau soluţionarea restrângerii de activitate prin transfer; verificarea şi avizarea dosarelor depuse, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
    Perioada: 6-9 mai 2019

    d) afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer, precum şi pentru cadrele didactice titulare care au depus dosare de completare de normă didactică/transfer
    Termen: 10 mai 2019

    e) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate
    Zilele: 10 şi 13 mai 2019

    f) soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar
    Termen: 14 mai 2019

    g) desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar
    Perioada: 7-14 mai 2019

    h) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer/transfer la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer/transfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer/transfer
    Perioada: 7-14 mai 2019

    i) analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer/transfer către solicitant/inspectoratul şcolar
    Termen: 15 mai 2019

    j) depunerea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer/transfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar
    Perioada: 15-16 mai 2019

    k) soluţionarea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ
    Perioada: 16-17 mai 2019

    l) soluţionarea în şedinţă de repartizare, în ordine, a cererilor:
    (i) de completare de normă didactică
    (ii) de transfer consimţit între unităţile de învăţământ şi transfer prin repartizare
    (iii) de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris
    (iv) de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ

    m) reanalizarea soluţionării, la finalul şedinţei de repartizare, în ordine, a cererilor:
    (i) de completare de normă didactică
    (ii) de transfer consimţit între unităţile de învăţământ şi transfer prin repartizare.
    Termen: 20 mai 2019

    n) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, de completare de normă didactică, de transfer consimţit între unităţile de învăţământ şi transfer prin repartizare în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar
    Perioada: 20-21 mai 2019

    o) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
    Termen: 22 mai 2019

    p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile inspectoratelor şcolare
    Termen: 22 mai 2019

    q) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare
    Perioada: 22-24 mai 2019


    9) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie şi solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi a personalului didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie:
    a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ
    Perioada: 13-15 mai 2019

    b) discutarea şi analizarea cererilor depuse în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ
    Termen: 16 mai 2019

    c) comunicarea de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, atât inspectoratului şcolar, cât şi cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, pentru personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie, precum şi pentru personalul didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie    Perioada: 16-17 mai 2019

    d) validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie şi a solicitat reîncadrarea în funcţia de personal didactic, precum şi personalul didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie    Termen: 20 mai 2019

    e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare
    Perioada: 20-21 mai 2019

    f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
    Termen: 22 mai 2019

    g) emiterea şi comunicarea deciziilor
    Perioada: 22-24 mai 2019


    10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:
    a) depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 din Metodologie    Perioada: 13-15 mai 2019

    b) comunicarea de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, atât inspectoratului şcolar, cât şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 din Metodologie    Termen: 20 mai 2019

    c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, ale cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar
    Perioada: 20-21 mai 2019

    d) verificarea şi avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
    Perioada: 20-22 mai 2019

    e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:
    (i) cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ
    (ii) cererilor de reîncadrare în anul şcolar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar
    (iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
    Termen: 22 mai 2019

    f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare
    Perioada: 22-24 mai 2019


    11) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:
    a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare
    Până la 20 mai 2019

    b) verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs
    Termen: 22 mai 2019

    c) înregistrarea la inspectoratele şcolare a dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2019; depunerea dosarelor de către cadrele didactice titulare în vederea soluţionării reducerilor de activitate apărute în perioada aprilie-mai 2019
    Perioada: 22-29 mai 2019

    d) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
    Perioada: 23-30 mai 2019

    e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora, prin procură notarială, în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs
    Perioadele: 30-31 mai 2019; 10-12 iulie 2019 pentru absolvenţii promoţiei 2019/absolvenţii 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
    NOTĂ:
    În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.


    f) afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă
    Termen: 3 iunie 2019

    g) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă
    Perioada: 3-28 iunie 2019
    NOTĂ:
    În perioada 31 mai-28 iunie pot participa la probele practice/orale şi la inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada aprilie-iunie 2019.


    h) desfăşurarea probei scrise
    Termen: 17 iulie 2019

    i) comunicarea rezultatelor
    Termen: 23 iulie 2019

    j) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare
    Perioada: 23-24 iulie 2019

    k) rezolvarea contestaţiilor
    Perioada: 24-29 iulie 2019

    l) comunicarea rezultatelor finale
    Termen: 30 iulie 2019

    m) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare
    Termen: 31 iulie 2019

    n) şedinţă de repartizare, în ordine, a:
    (i) cadrelor didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată prin completarea normei didactice pe perioadă determinată sau nedeterminată prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate ori prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;
    (ii) candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), sau cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.
    Termen: 1 august 2019

    o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor
    Termen: 1 august 2019

    p) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
    Perioada: 2-19 august 2019


    12) Detaşarea în interesul învăţământului:
    a) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare a căror reducere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer/ completare de normă didactică, precum şi a acordurilor pentru detaşare în interesul învăţământului, la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ
    Perioada: 12-19 august 2019

    b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului
    Termen: 20 august 2019

    c) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs
    Până la 20 august 2019

    d) discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului însoţite de acordurile acestora, la inspectoratele şcolare pentru eliberarea deciziilor şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
    Termen: 21 august 2019

    e) soluţionarea în şedinţă de repartizare a cererilor de completare a normei didactice pe perioadă determinată/ nedeterminată şi de transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată
    Termen: 22 august 2019

    f) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului
    Perioada: 23-29 august 2019
    NOTĂ:
    Începând cu data de 22 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, o au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.    13) Detaşarea la cerere:
    a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2019-2020
    Perioada: 7-10 mai 2019

    b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, atât inspectoratului şcolar, cât şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2019-2020
    Termen: 15 mai 2019

    c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor de înscriere, însoţite de documentele precizate în acestea, pentru continuitate la detaşarea la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific
    Perioada: 22-29 mai 2019
    NOTĂ:
    În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 7-10 mai 2019, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 19-20 august 2019.


    d) verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
    Perioada: 23-30 mai 2019

    e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare
    Termen: 31 mai 2019

    f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare
    Zilele: 31 mai şi 3 iunie 2019

    g) soluţionarea contestaţiilor la punctaje
    Termen: 4 iunie 2019

    h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului
    Perioada: 3-28 iunie 2019

    i) repartizarea, în şedinţă de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
    (i) detaşare la cerere, prin continuitate
    (ii) detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
    Termen: 22 august 2019

    (iii) detaşare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor
    (iv) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere.
    Termen: 23 august 2019


    j) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cerere
    Perioada: 24-29 august 2019


    14) Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019:
    a) repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie    Termen: 22 august 2019

    b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
    Perioada: 23-29 august 2019


    15) Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:
    a) detaşărilor la cerere;
    b) repartizării candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform punctului 14
    Termen: 23 august 2019


    16) Modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie:
    a) stabilirea în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a modificării duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie    Perioada: 19-20 august 2019

    b) transmiterea hotărârilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare
    Termen: 21 august 2019

    c) emiterea deciziilor privind modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie    Perioada: 22-23 august 2019

    d) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer şi detaşare pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie, care au participat la aceste etape de mobilitate şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019
    Perioada: 22-29 august 2019


    17) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie:
    a) depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie    Perioada: 7-10 mai 2019

    b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, atât inspectoratului şcolar, cât şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie    Termen: 15 mai 2019

    c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, ale cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar
    Perioada: 22-29 mai 2019
    NOTĂ:
    În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020 mai pot depune cereri în data de 19 august 2019.


    d) repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, conform art. 61 şi 85 din Metodologie, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
    Termen: 26 august 2019

    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
    Perioada: 27-29 august 2019


    18) Repartizarea şi ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:
    a) înregistrarea la inspectoratele şcolare a cererilor de înscriere, însoţite de documentele precizate în acestea, a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar
    2019-2020 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013
    Perioada: 22-29 mai 2019
    NOTĂ:
    În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020, în perioada 22-29 mai 2019, mai pot depune cereri în data de 19 august 2019


    b) verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar
    Perioada: 23-30 mai 2019

    c) organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale în profilul postului
    Perioada: 3-28 iunie 2019

    d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, conform art. 90 din Metodologie, şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
    Perioada: 26-27 august 2019

    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
    Perioada: 28-30 august 2019


    19) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plată cu ora
    a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora;
    Perioada: 19-27 august 2019

    b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ, precum şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu
    Termen: 28 august 2019

    c) transmiterea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plată cu ora şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate din cauza neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ
    Termen: 29 august 2019

    d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
    Perioada: 2-6 septembrie 2019


    20) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:
    a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea şi revalidarea fişelor de înscriere
    Perioada: 30 august-2 septembrie 2019

    b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului
    Termen: 3 septembrie 2019

    c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor
    Termen: 4 septembrie 2019

    d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale
    Perioada: 4-5 septembrie 2019


    21) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:
    a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere
    Perioada: 30 august-2 septembrie 2019

    b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor
    Termen: 4 septembrie 2019

    c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale
    Perioada: 4-5 septembrie 2019


    22) Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) din Metodologie care solicită detaşare:
    a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor care nu au depus dosare în etapele anterioare;
    Termen: 2 septembrie 2019

    b) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare
    Termen: 3 septembrie 2019

    c) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare
    Perioada: 3-4 septembrie 2019

    d) soluţionarea contestaţiilor, afişarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea detaşării
    Termen: 5 septembrie 2019


    23) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar, în ordine, după cum urmează:
    a) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie
    b) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie    Termen: 30 august 2019

    c) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie
    d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie    Termen: 6 septembrie 2019

    e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
    Perioada: 30 august-9 septembrie 2019
    NOTĂ:
    În perioada 2-9 septembrie 2019 se pot efectua şi detaşări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2019. Aceste detaşări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detaşări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    II. Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate
    Termen: 23 septembrie 2019

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016