Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.838 din 20 decembrie 2022  pentru completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.838 din 20 decembrie 2022 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1235 din 21 decembrie 2022
    Având în vedere:
    - prevederile art. LIX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    – art. 12 alin. (16)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 155^1 din Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. AR 23.080 din 20.12.2022 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.035 din 12.12.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi ale art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După anexa nr. 37 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 37^1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. În anexa nr. 51, la tabelul de la articolul 4, după numărul curent 9 se introduc două noi numere curente, numerele curente 10 şi 11, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬────────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │Infecţii │leucocite, │ │
│ │acute ale │numărătoare │ │
│ │căilor │trombocite, │ │
│10.│respiratorii│formulă │205,37│
│ │la copii - │leucocitară, │ │
│ │fără │indici │ │
│ │tratament │eritrocitari │ │
│ │ │- TGO │ │
│ │ │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │ │- Proteină C │ │
│ │ │reactivă │ │
│ │ │- EKG │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Pulsoximetrie │ │
├───┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │- Consultaţie │ │
│ │ │medicală de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Hemoleucogramă│ │
│ │ │completă - │ │
│ │ │hemoglobină, │ │
│ │ │hematocrit, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │eritrocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │ │leucocite, │ │
│ │ │numărătoare │ │
│ │Infecţii │trombocite, │ │
│ │acute ale │formulă │ │
│ │căilor │leucocitară, │ │
│11.│respiratorii│indici │237,3 │
│ │la copii cu │eritrocitari │ │
│ │RX - fără │-TGO │ │
│ │tratament │- TGP │ │
│ │ │- Glicemie │ │
│ │ │- Creatinină │ │
│ │ │serică │ │
│ │ │- Uree serică │ │
│ │ │- Proteină C │ │
│ │ │reactivă │ │
│ │ │- Examen │ │
│ │ │radiologic │ │
│ │ │torace │ │
│ │ │ansamblu │ │
│ │ │- EKG │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Pulsoximetrie │ │
└───┴────────────┴──────────────┴──────┘

"    ART. II
    (1) Structurile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, furnizorii de medicamente, precum şi centrele de evaluare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,
    Alexandru Rafila
    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 37^1 la Ordinul nr. 1.068/627/2021)
    ANEXA 37^1

    Modalitatea de decontare a prescripţiilor medicale aferente medicamentelor
    ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat eliberate şi înregistrate în sistemul naţional
    de prescriere electronică - componentă a PIAS, de care au beneficiat pacienţii care,
    în urma evaluării, au înregistrat rezultat medical
    ART. 1
    Decontarea prescripţiilor medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat eliberate şi înregistrate în sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE), componentă a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), de care au beneficiat pacienţii care, în urma evaluării, au înregistrat rezultat medical, dar care nu au fost decontate de casele de asigurări de sănătate la momentul evaluării rezultatului medical, potrivit art. 155^1 din Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin raportare la data înregistrării rezultatului medical în condiţiile art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea unui furnizor de medicamente care s-a aflat/se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.

    ART. 2
    (1) În vederea clarificării situaţiei prescripţiilor medicale prevăzute la art. 1, furnizorul de medicamente are obligaţia să depună o solicitare la casa de asigurări de sănătate cu care s-a aflat/se află în relaţii contractuale.
    (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de un document cu aceeaşi structură ca a borderoului centralizator ce a fost depus sau trebuia depus la casa de asigurări de sănătate, în vederea decontării, document care va fi transmis atât pe suport hârtie, cât şi electronic.
    (3) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării furnizorului de medicamente, casa de asigurări de sănătate:
    a) verifică dacă în SIPE sunt înregistrate ca fiind eliberate toate prescripţiile medicale menţionate în documentul prevăzut la alin. (2);
    b) transmite la CNAS, atât pe suport hârtie, cât şi electronic, solicitarea de confirmare a prescripţiilor medicale care pot face obiectul decontării din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare FNUASS, însoţită de documentul prevăzut la alin. (2), solicitare în care va menţiona obligatoriu parcurgerea etapei prevăzute la lit. a), precum şi seria şi numerele prescripţiilor medicale din documentul depus de furnizor, înregistrate ca fiind eliberate în PIAS (componenta SIPE).

    (4) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării formulate de casa de asigurări de sănătate, CNAS:
    a) verifică pentru confirmarea acelor prescripţii medicale care pot face obiectul decontării din FNUASS, pentru fiecare pacient în parte a/ale cărui prescripţie/prescripţii medicală/medicale este/sunt menţionată(e) în solicitarea casei de asigurări de sănătate, următoarele:
    (i) evaluarea rezultatului medical a fost efectuată prin raportare la data înregistrării rezultatului medical în condiţiile art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) dacă pacientul/pacienţii a/au înregistrat rezultat medical;
    (iii) dacă prescripţia/prescripţiile medicală/medicale, prin raportare la elementele contractuale aferente fiecărui contract cost-volum-rezultat în parte, face/fac obiectul prevederilor art. 12 alin (16) şi (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) transmite casei de asigurări de sănătate, după finalizarea etapei prevăzute la lit. a), documentele centralizatoare aferente cu privire la:
    (i) prescripţiile medicale care îndeplinesc condiţiile pentru fi decontate din FNUASS;
    (ii) prescripţiile medicale care fac obiectul prevederilor art. 12 alin. (16) şi (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii)prescripţiile medicale care nu îndeplinesc condiţiile art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;


    (5) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea documentelor prevăzute la alin. (4) lit. b), casa de asigurări de sănătate:
    a) comunică furnizorului de medicamente care a depus solicitarea de clarificare următoarele:
    (i) seria, numărul şi valoarea prescripţiilor medicale care urmează a fi decontate din FNUASS;
    (ii) seria, numărul şi valoarea prescripţiilor medicale care fac obiectul prevederilor art. 12 alin. (16) şi (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    (iii) seria, numărul şi valoarea prescripţiilor medicale care nu îndeplinesc condiţiile art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) verifică dacă valoarea prescripţiilor medicale care îndeplinesc condiţiile de decontare din FNUASS se încadrează în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie şi, după caz, solicită CNAS suplimentarea creditelor de angajament şi a celor bugetare;
    c) încheie cu furnizorul de medicamente, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, pentru sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor care fac obiectul prescripţiilor medicale prevăzute la art. 1, un act adiţional la contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate sau, după caz, un contract distinct, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 37^1A care face parte integrantă din prezenta modalitate de decontare, pentru furnizorii care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

    (6) Furnizorul de medicamente va întocmi factura aferentă prescripţiilor medicale care urmează a fi decontate din bugetul FNUASS, pe care o va transmite/depune la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăzut în actul adiţional/contractul prevăzut la alin. (5) lit. c).
    (7) Casa de asigurări de sănătate decontează factura depusă de furnizorul de medicamente într-un termen de până la 60 de zile calendaristice de la validarea acesteia şi acordarea vizei „Bun de plată“ în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

    ANEXA

    la modalitatea de decontare
     - model -
    CONTRACT/ACT ADIŢIONAL*)
    privind decontarea prescripţiilor medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat
    eliberate şi înregistrate în sistemul naţional de prescriere electronică - componentă a PIAS,
    de care au beneficiat pacienţii care, în urma evaluării, au înregistrat rezultat medical
    *) Actul adiţional se încheie în situaţia în care între casa de asigurări de sănătate şi furnizorul de medicamente este încheiat şi se află în derulare un contract de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate; actul adiţional se întocmeşte după modelul prezentului contract, adaptat.
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate ............................................, cu sediul în municipiul/oraşul .................................................., str. ................................... nr. ....., judeţul/sectorul ................................., telefon/fax ......................., e-mail ...................................., reprezentată prin director general ..............................................;
    şi
    - Societatea farmaceutică ................................................., reprezentată prin ........................................................................
    – farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriul de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti ......................................., reprezentate prin .......................................................................,

    având sediul în municipiul/oraşul ........................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ...................................., telefon ......................, fax ...................., e-mail ......................................, şi punctul în comuna ................................, str. .................................... nr. .......

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie decontarea prescripţiilor medicale aferente medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat eliberate şi înregistrate în sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE), componentă a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), de care au beneficiat pacienţii care, în urma evaluării, au înregistrat rezultat medical, dar care nu au fost decontate de casele de asigurări de sănătate la momentul evaluării rezultatului medical, potrivit art. 155^1 din Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare.


    III. Durata contractului
    ART. 2
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de …………………….............................. .


    IV. Obligaţiile părţilor
    A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
    ART. 3
    (1) Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de medicamente care au depus la casa de asigurări de sănătate o solicitare în vederea clarificării situaţiei prescripţiilor medicale prevăzute la art. 1;
    b) să comunice furnizorului de medicamente care a depus solicitarea de clarificare:
    (i) seria, numărul şi valoarea prescripţiilor medicale care urmează a fi decontate din FNUASS;
    (ii) seria, numărul şi valoarea prescripţiilor medicale care fac obiectul prevederilor art. 12 alin. (16) şi (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) seria, numărul şi valoarea prescripţiilor medicale care nu îndeplinesc condiţiile art. 12 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte contravaloarea medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat eliberate şi înregistrate în sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE), componentă a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), de care au beneficiat pacienţii care, în urma evaluării, au înregistrat rezultat medical, doar prescripţiile medicale prevăzute la lit. b) pct. (i), pe baza facturii transmise/depuse de furnizorul de medicamente, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de sarcini şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să nu deconteze contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora.

    (2) În cazul în care o factură nu este validată în sensul în care nu se acordă viza „Bun de plată“, casa de asigurări de sănătate este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare să comunice furnizorului, în scris, motivele neavizării, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea eventualelor erori.


    B. Obligaţiile furnizorilor de medicamente
    ART. 4
    (1) Furnizorii de medicamente au următoarele obligaţii:
    a) să transmită/depună la casa de asigurări de sănătate factura aferentă prescripţiilor medicale care urmează a fi decontate din bugetul FNUASS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării informaţiilor prevăzute la art. 3 alin (1) lit. b) pct. (i);
    b) să notifice casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului; notificarea se face conform reglementărilor privind corespondenţa între părţi, prevăzute în contract;
    c) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, ca urmare a cererii formulate în scris, documentele privind actele de evidenţă financiar-contabilă a sumelor solicitate conform contractelor încheiate între furnizorii de medicamente şi casele de asigurări de sănătate, precum şi documentele administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control.

    (2) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului de medicamente.    V. Termenul de plată
    ART. 5
    (1) Casele de asigurări de sănătate decontează sumele corespunzătoare contravalorii medicamentelor pe baza facturii depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la validarea acesteia şi acordarea vizei „Bun de plată“, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
    (2) Plata se face în contul nr. ....................., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. ....................., deschis la Banca ............................. .


    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 6
    Farmacia este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor cuprinse în decont şi în actele justificative, iar casele de asigurări de sănătate de legalitatea plăţilor.


    VII. Clauză specială
    ART. 7
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargou.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.


    VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului
    ART. 8
    Contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se suspendă începând cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
    a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de o lună, sau până la data ajungerii la termen a contractului;
    b) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată, după caz, pe bază de documente justificative.


    ART. 9
    (1) Prezentul contract încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzute la art. 2.
    (2) Prezentul contract poate înceta prin acordul părţilor.
    (3) Casele de asigurări de sănătate au dreptul să recupereze de la furnizorii de medicamente sumele plătite aferente contravalorii medicamentelor facturate, solicitate în mod nejustificat de furnizorii de medicamente, în situaţia în care nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru decontarea acestora.

    ART. 10
    Situaţiile prevăzute la art. 8 şi 9 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.


    IX. Corespondenţa
    ART. 11
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul furnizorului de medicamente declarat în contract.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.


    X. Modificarea contractului
    ART. 12
    (1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ……......... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
    (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

    ART. 13
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

    ART. 14
    Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.


    XI. Soluţionarea litigiilor
    ART. 15
    (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.


    XII. Alte clauze
    ...............................................................................................

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............................., în două exemplare a câte ……….......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    Casa de Asigurări de Sănătate
    Director general,
    .....................................................................
    Director executiv al Direcţiei economice,
    .....................................................................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    .....................................................................
    Vizat
    juridic, contencios
    .....................................................................
    Furnizor de medicamente şi materiale sanitare
    Reprezentant legal,
    ........................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016