Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.781 din 29 martie 2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 iunie-23 noiembrie 2018
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.781 din 29 martie 2019  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  evaluate în perioada 4 iunie-23 noiembrie 2018    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.781 din 29 martie 2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 iunie-23 noiembrie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 320 din 24 aprilie 2019
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 17 din 10.12.2018, privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 iunie-23 noiembrie 2018,
    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 iunie-23 noiembrie 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2019-2020.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 29 martie 2019.
    Nr. 3.781.
    ANEXA 1

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
    specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
    de stat evaluate în perioada 4 iunie-23 noiembrie 2018

    Judeţul Argeş

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivel de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii │învăţământ│Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │de învăţământ, │/ │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivel de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Municipiul Curtea de Argeş,│Primar │ │ │ │ │Cu │
│ │Centrul │27/ │ │Str. Victoriei nr. 5, tel.:│ │ │ │ │ │frecvenţă │
│ │Şcolar de │16.11.2018│ │0248 268 082, ├──────────┤ │ │ │Română ├──────────┤
│1 │Educaţie │ │ │centruldezimarina@yahoo.com│Gimnazial │ │ │ │ │Cu │
│ │Incluzivă │ │ │ │ │ │ │ │ │frecvenţă │
│ │„Sfânta ├──────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │Marina“ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 10 formaţiuni de studiu, într-un schimb │
│ │ │(maximum 10 formaţiuni de studiu/schimb) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Bihor

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii │Nivel de │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de învăţământ, │învăţământ/ │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail│Nivel de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oradea, str. │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Spiru Haret nr. │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │Colegiul │27/ │ │3-5, tel.: 0259/│nr. 918/ │ │ │Ştiinţe │Română │Cu │
│ │Naţional │16.11.2018│ │417668, fax: │2013, cu │ │ │sociale │ │frecvenţă │
│1 │„Emanoil │ │ │0359/439101, │modificările│ │ │ │ │ │
│ │Gojdu“ │ │ │egojdu@gmail.com│şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - capacitate maximă de şcolarizare - 78 de │
│ │ │formaţiuni de studiu/două schimburi │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Buzău

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Adresa │ │ │ │Calificarea │ │ │
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │unităţii │Nivel de │Profilul│Domeniul │profesională/│Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de │învăţământ/ │/ │pregătirii │Specializarea│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivel de │Domeniul│de bază │/Durată │predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │ │şcolarizare │ │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Buzău, str.│modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Iazul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Morilor nr.│completările│ │ │Tehnician │ │ │
│ │Liceul │27/ │ │11, tel.: │ulterioare) │Tehnic │Electronică │operator │Română │Cu │
│1 │Tehnologic│19.11.2018│ │0238/ │Nivel 4 │ │automatizări│telematică │ │frecvenţă │
│ │„Grigore │ │ │720901, │(conform │ │ │ │ │ │
│ │C. Moisil“│ │ │fax: 0238/ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │401568 │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 28 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Cluj

┌────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii │Nivel de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de învăţământ, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │Nivel de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│ │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │Mecanică │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │optometrist │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările├────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │Transporturi│ │diagnostic │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │auto │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Cluj-Napoca, Bd.│şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Muncii nr. 199-201, tel.: │completările│ │ │ │ │Cu │
│ │Liceul │26.14.11.2018│ │0264/415114, │ulterioare) │ │ │ │Română │frecvenţă │
│1 │Tehnologic│ │ │gsavlaicu@yahoo.com ├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │
│ │„Aurel │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │Vlaicu“ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │prelucrări pe│ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Tehnic │Mecanică │maşini cu │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │comandă │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │numerică │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┴───────────┴───────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 46 de formaţiuni de studiu, în două │
│ │ │schimburi │
├────┼──────────┼─────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Cosmetician │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Cluj-Napoca, │şi │Estetica şi │ │ │ │ │
│ │Colegiul │ │ │str. Decebal nr. 41, tel.: │completările│igiena │ │ │ │Cu │
│ │Tehnic │27/16.11.2018│ │0264/530507, │ulterioare) │corpului │ ├─────────────┤Română │frecvenţă │
│2 │„Ana │ │ │colegiul_anaaslan@yahoo.com│Nivel 5 │omenesc │ │ │ │ │
│ │Aslan“ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │Stilist │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┴───────────┴───────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 16 formaţiuni de studiu - două schimburi │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Galaţi

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Adresa │ │ │ │Calificarea │ │ │
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │unităţii │Nivel de │ │Domeniul │profesională/│Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│Specializarea│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivel de │Domeniul │de bază │/ Durată │predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │ │şcolarizare │ │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │Asistent │ │Cu │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │medical │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │generalist │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ ├──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Guvernului │Sănătate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │şi │ │Asistent │ │Cu │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │asistenţă │ │medical de │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │Tecuci, │modificările│pedagogică│ │farmacie │ │ │
│ │ │ │ │str. Matei │şi │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │27/ │ │Basarab nr.│completările│ ├──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │Tehnologic│19.11.2018│ │11, tel./ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│1 │„Ovid │ │ │fax: 0236/ │Nivel 5 │ │ │Asistent │ │Cu │
│ │Caledoniu“│ │ │811344, │(conform │ │ │medical de │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │0236/811322│Hotărârii │ │ │laborator │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ ├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│Estetica │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │şi igiena │ │Tehnician │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │completările│corpului │ │maseur │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │omenesc │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 44 de formaţiuni de studiu, în două │
│ │ │schimburi │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Gorj

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Adresa │ │ │ │ │ │ │
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │unităţii │Nivel de │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de │învăţământ/ │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivel de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Comuna │şi │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │Turburea, │completările│ │ │mecanic │ │ │
│ │ │27/ │ │Str. │ulterioare) │Tehnic │Mecanică │pentru │Română │Cu │
│ │Liceul │19.11.2018│ │Principală,│Nivel 4 │ │ │întreţinere │ │frecvenţă │
│1 │Tehnologic│ │ │tel.: 0253/│(conform │ │ │şi reparaţii │ │ │
│ │ │ │ │472409 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 49 de formaţiuni de studiu, în două │
│ │ │schimburi │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Harghita

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Adresa │ │ │ │ │ │ │
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │unităţii │Nivel de │ │Domeniul │Calificarea │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│Limba de│Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivel de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare │învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Gheorgheni,│modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. Lacu │şi │Sănătate │ │Asistent │ │ │
│ │Colegiul │25/ │ │Roşu nr. │completările│şi │ │medical │Maghiară│Cu │
│ │Tehnic │07.11.2018│ │149, tel./ │ulterioare) │asistenţă │ │generalist │ │frecvenţă │
│1 │„Batthyány│ │ │fax: │Nivel 5 │pedagogică│ │ │ │ │
│ │Ignác“ │ │ │02266364074│(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/0266365448│Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 34 de formaţiuni de studiu, în două │
│ │ │schimburi │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Prahova

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Adresa │ │ │ │ │ │ │
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │unităţii │Nivel de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivel de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Ploieşti, │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Şos. │şi │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │25/ │ │Vestului │completările│Informatică│ │Analist │Română │Cu │
│ │Tehnologic│05.11.2018│ │nr. 22, │ulterioare) │ │ │programator │ │frecvenţă │
│1 │„Elie │ │ │tel./fax: │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │Radu“ │ │ │0244 528 │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │269 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 44 de formaţiuni de studiu, în două │
│ │ │schimburi (maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimb) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Suceava

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │Adresa unităţii │Nivel de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii de│ARACIP de│persoanei │de învăţământ, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│învăţământ │evaluare/│juridice │tel./fax, e-mail │Nivel de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │ │dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Suceava, Str. │Guvernului │Umanist │ │ │ │ │
│ │Colegiul │27/2018 │ │Zorilor nr. 17, │nr. 918/ │(filieră │ │Filologie │Română │Cu │
│ │Naţional de│ │ │tel.: 0230/513399,│2013, cu │teoretică)│ │ │ │frecvenţă │
│1 │Informatică│ │ │cnish_sv@yahoo.com│modificările│ │ │ │ │ │
│ │„Spiru │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │Haret“ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 38 de formaţiuni de studiu, în două │
│ │ │schimburi (maximum 19 formaţiuni de studiu/schimb) │
└────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Teleorman

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii │Nivel de │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de învăţământ, │învăţământ/ │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │Nivel de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Alexandria, str. │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │13/ │ │Turnu Măgurele nr.│ulterioare) │Tehnic │Mecanică │Tehnician în │Română │Cu │
│ │Liceul │11.06.2018│ │1-3, tel.: 0247/ │Nivel 4 │ │ │transporturi │ │frecvenţă │
│1 │Tehnologic│ │ │312989, │(conform │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │grup_rul@yahoo.com│Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare* - 38 de formaţiuni de studiu, în două │
│ │ │schimburi (maximum 19 formaţiuni de studiu/schimb) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016