Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.781 din 22 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.781 din 22 decembrie 2017  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.781 din 22 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017
    Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 42.736 din 22.12.2017,
    în temeiul prevederilor art. 101 şi art. 342 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 6."

    2. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat“, la poziţia 73 „Impozit pe veniturile din pensii“, textul prevăzut la rubrica „Temeiul legal“ se înlocuieşte cu următorul text: „art. 101 şi art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare“.
    3. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat“, după poziţia 73 „Impozit pe veniturile din pensii“ se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 74-78, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea creanţei│Temeiul legal │
│crt.│fiscale │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │art. 72 alin. │
│ │ │(1) şi (3), │
│ │ │art. 73 alin. │
│ │Impozit pe │(2) şi (4) şi │
│ │veniturile din │art. 132 din │
│74 │drepturi de │Legea nr. 227/│
│ │proprietate │2015, cu │
│ │intelectuală │modificările │
│ │ │şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │art. 84 alin. │
│ │ │(8) şi (9) şi │
│ │Impozit pe │art. 132 din │
│ │veniturile din │Legea nr. 227/│
│75 │arendarea │2015, cu │
│ │bunurilor agricole│modificările │
│ │ │şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Impozit pe │ │
│ │veniturile │ │
│ │realizate de │art. 125 alin.│
│ │persoanele fizice │(8) şi art. │
│ │dintr-o asociere │132 din Legea │
│ │cu o persoană │nr. 227/2015, │
│76 │juridică │cu │
│ │contribuabil │modificările │
│ │potrivit titlului │şi │
│ │II din Legea nr. │completările │
│ │227/2015, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Impozit pe │art. 125 alin.│
│ │veniturile │(8^1) şi art. │
│ │obţinute de │132 din Legea │
│ │persoanele fizice │nr. 227/2015, │
│77 │dintr-o asociere │cu │
│ │cu o persoană │modificările │
│ │juridică │şi │
│ │contribuabil │completările │
│ │potrivit Legii nr.│ulterioare │
│ │170/2016 │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Impozit pe │ │
│ │veniturile │ │
│ │realizate de │art. 125 alin.│
│ │persoanele fizice │(9) şi art. │
│ │dintr-o asociere │132 din Legea │
│ │cu o persoană │nr. 227/2015, │
│78 │juridică │cu │
│ │contribuabil │modificările │
│ │potrivit titlului │şi │
│ │III din Legea nr. │completările │
│ │227/2015, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘

"

    4. La anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“ punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei“ subpunctul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;"

    5. La anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“ punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei“ subpunctul 1.2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintro asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, impozit pe veniturile obţinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, punctul 3 „Modul de depunere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Modul de depunere
    Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    În situaţia în care, în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat depusă la organul fiscal, pentru o perioadă de raportare, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligaţia declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate iniţial. Data depunerii acestui formular se stabileşte în conformitate cu prevederile legale."

    7. La anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul II „Completarea declaraţiei“ punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscal㻓 subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1-10, 12-24, 28, 72-78 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin."

    8. La anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul II „Completarea declaraţiei“ punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscal㻓 subpunctul 3.1.3, primul paragraf al alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro au obligaţia declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care sa depăşit această limită."

    9. La anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul II „Completarea declaraţiei“ punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscal㻓, subpunctul 3.2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2.4. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziţia 11 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, se stabileşte de notarii publici, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se va avea în vedere şi procedura privind declararea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare."

    10. La anexa nr. 5 „Instrucţiuni de completare a formularului 710 «Declaraţie rectificativă», cod 14.13.01.00/r“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Declaraţia rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    11. Anexa nr. 6 „Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor“ se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2018.

    ART. III
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 22 decembrie 2017.
    Nr. 3.781.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 587/2016)
    CARACTERISTICI
    de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor
    1. Denumire: „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs (formular 100)
    1.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    1.2. Se utilizează la declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
    1.3. Se completează şi se depune de contribuabilii/plătitorii care au obligaţia declarării impozitelor şi taxelor.
    1.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.
    1.5. Se arhivează la organul fiscal central competent.

    2. Denumire: „Declaraţie rectificativă“, cod 14.13.01.00/r (formular 710)
    2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    2.2. Se utilizează la corectarea impozitelor şi taxelor declarate de către contribuabilii/plătitorii de impozite şi taxe.
    2.3. Se completează şi se depune de către contribuabilii/plătitorii de impozite şi taxe.
    2.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.
    2.5. Se arhivează la organul fiscal central competent.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016