Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 3.753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.753 din 9 februarie 2011  privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 9 februarie 2011

    În conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul <>art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

    ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Pânã la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a <>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în învãţãmântul preuniversitar se aplicã dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învãţãmânt şi desfãşurarea procesului de învãţãmânt aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011.
    ART. 2
    Pânã la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a <>Legii nr. 1/2011, calendarul de desfãşurare a examenelor naţionale, calendarul de desfãşurare a admiterii în clasa a IX-a şi graficul examenelor de certificare a competenţelor profesionale se aprobã anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 3
    Pânã la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a <>Legii nr. 1/2011, în învãţãmântul superior se aplicã dispoziţiile privind organizarea, desfãşurarea şi funcţionarea sistemului de învãţãmânt aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului universitar 2010-2011.
    ART. 4
    Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite instrucţiuni pentru buna desfãşurare a procesului instructiv-educativ.
    ART. 5
    Se aprobã mãsurile tranzitorii privind învãţãmântul preuniversitar prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 6
    Se aprobã mãsurile tranzitorii privind învãţãmântul superior prevãzute în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 7
    Direcţiile generale, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unitãţile de învãţãmânt şi instituţiile de învãţãmânt superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 9 februarie 2011.
    Nr. 3.753.


    ANEXA 1
             Mãsuri tranzitorii privind învãţãmântul preuniversitar

    ART. 1
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului asigurã fondurile necesare pentru acordarea bursei şcolare "Guvernul României" pânã la finalizarea ciclului gimnazial de cãtre elevii cãrora li s-a acordat bursa pânã la data intrãrii în vigoare a <>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 2
    Planurile-cadru şi programele şcolare pentru învãţãmântul preuniversitar aprobate pânã la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011 rãmân valabile pânã la modificarea curriculumului naţional. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 3
    În sistemul naţional de învãţãmânt, unitãţile de învãţãmânt de stat dobândesc personalitate juridicã în condiţiile prevãzute la art. 19 şi <>art. 45 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, începând cu anul şcolar 2011-2012.
    ART. 4
    Pânã la intrarea în vigoare a prevederilor <>art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor în învãţãmântul liceal poate fi, dupã caz, de 4 ani sau de 5 ani şi este stabilitã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 5
    Evaluarea prevãzutã la <>art. 74 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011 se realizeazã începând cu anul şcolar 2011-2012.
    ART. 6
    Evaluarea prevãzutã la <>art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizeazã începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.
    ART. 7
    Pânã la finalizarea stagiului practic de cãtre prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform <>Legii nr. 1/2011, condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice sunt cele prevãzute de dispoziţiile aflate în vigoare la începutul anului şcolar 2010-2011.
    ART. 8
    Pânã la finalizarea stagiului practic de cãtre prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform <>Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare în învãţãmântul preuniversitar se realizeazã conform dispoziţiilor aflate în vigoare la începutul anului şcolar 2010-2011.
    ART. 9
    Pânã la formarea corpului naţional de experţi, ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi control se poate realiza prin detaşare în interesul învãţãmântului, cu respectarea dispoziţiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011.
    ART. 10
    (1) Departamentele pentru pregãtirea personalului didactic îşi continuã activitatea pânã la sfârşitul anului universitar 2011-2012.
    (2) Modulul 1 al departamentului pentru pregãtirea personalului didactic intrã în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012.
    (3) Înmatricularea la modulul 2 se face şi în anul universitar 2011-2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012-2013.
    ART. 11
    (1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar care îndeplineşte vârsta de pensionare pe parcursul anului şcolar 2010-2011 se pensioneazã la data încheierii anului şcolar.
    (2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unitãţii de învãţãmânt, respectiv a inspectoratului şcolar.
    ART. 12
    Directorii şi directorii adjuncţi din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar care ocupã funcţii de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional trebuie sã opteze, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 1/2011, pentru funcţia de conducere, îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar sau pentru funcţia politicã.
    ART. 13
    Personalul didactic de predare şi de instruire practicã cu o vechime în învãţãmânt de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiazã de reducerea normei didactice cu douã ore sãptãmânal pânã la sfârşitul anului şcolar 2010-2011.
    ART. 14
    Prevederile <>art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplicã, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învãţãmântul preşcolar şi primar.
    ART. 15
    Prevederile <>art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplicã în conformitate cu instrucţiunile pentru punerea în aplicare a acestuia emise de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.


    ANEXA 2
                Mãsuri tranzitorii privind învãţãmântul superior

    ART. 1
    Structura, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învãţãmânt superior se menţin aşa cum au fost aprobate la începutul anului universitar 2010-2011, pânã la intrarea în vigoare a noilor carte universitare şi aprobarea structurii universitãţilor pe facultãţi prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 2
    Programele de studii universitare de master, organizate în condiţiile legii şi aflate în derulare la forma de învãţãmânt la distanţã, intrã în lichidare şi nu se mai organizeazã admitere începând cu anul universitar 2011-2012.
    ART. 3
    Obligaţia universitãţilor de a asigura un minim de 30% din locurile de practicã necesare, dintre care cel puţin 50% în afara universitãţilor, prevãzutã la <>art. 150 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se aplicã începând cu anul universitar 2011-2012.
    ART. 4
    Senatul universitar poate înfiinţa duble specializãri în conformitate cu <>art. 150 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, numai dupã evaluarea de cãtre Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior (ARACIS) şi autorizarea respectivelor programe.
    ART. 5
    Instituţiile de învãţãmânt superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în urma evaluãrii ARACIS, pânã la data organizãrii admiterii, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.
    ART. 6
    Programele de studii universitare de master intrate în procedurã de evaluare anterior intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 1/2011 urmeazã sã fie evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data începerii evaluãrii.
    ART. 7
    Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate în derulare la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 1/2011 se desfãşoarã şi se finalizeazã în condiţiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobãrii acestora.
    ART. 8
    (1) Studiile postuniversitare organizate, în condiţiile legii, pânã la intrarea în vigoare a <>Legii nr. 1/2011 şi aflate în derulare intrã în lichidare şi nu se mai organizeazã admitere.
    (2) Organizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesionalã continuã se vor organiza începând cu anul universitar 2011-2012, conform prevederilor <>Legii nr. 1/2011.
    ART. 9
    Prevederile <>art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplicã începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011, cu excepţia contractelor la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 1/2011, aceste contracte derulându-se pânã la finalizarea lor, dar nu mai târziu de sfârşitul anului universitar 2010-2011.
    ART. 10
    Prevederile <>art. 290 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplicã începând cu anul universitar 2011-2012.
    ART. 11
    Funcţia didacticã de preparator universitar prevãzutã de statele de funcţii corespunzãtoare anului universitar 2010-2011 se menţine pânã la îndeplinirea condiţiilor prevãzute de <>art. 362 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, dar nu mai târziu de termenul prevãzut de <>art. 362 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 12
    Cadrele didactice din învãţãmântul superior care se pensioneazã, în conformitate cu art. 289 alin. (1), înaintea finalizãrii anului universitar 2010-2011 îşi pot continua activitatea aferentã anului universitar 2010-2011 dupã pensionare, fãrã aprobarea senatului universitar prevãzutã la <>art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, pânã la finalizarea anului universitar 2010-2011.
    ART. 13
    În cazurile prevãzute la art. 12 cadrele didactice pensionate sunt plãtite fie în regim de platã cu ora, fie prin contractele la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 1/2011, aplicându-se <>art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016