Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.746 din 23 octombrie 2020  privind organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN şi pentru aprobarea procedurii privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.746 din 23 octombrie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN şi pentru aprobarea procedurii privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1015 din 2 noiembrie 2020
    În temeiul art. 61 alin. (6) şi art. 61^1 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 896.779 din 15.10.2020.
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă organizarea şi funcţionarea Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă procedura privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 3
    Se aprobă procedura de înrolare a instituţiilor raportoare în sistemul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice în vederea transmiterii datelor şi informaţiilor conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015, se abrogă.

    ART. 6
    Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 23 octombrie 2020.
    Nr. 3.746.
    ANEXA 1

    ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
    Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare
    identificate prin IBAN la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
    prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
    ART. 1
    Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN, denumit în continuare Registru, se gestionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Informaţiile din registru sunt puse la dispoziţia beneficiarilor printr-un sistem informatic pus la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.

    ART. 2
    Furnizorii datelor, informaţiilor şi documentelor înregistrate în Registru sunt instituţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

    ART. 3
    Beneficiarii datelor şi informaţiilor înregistrate în Registru sunt instituţiile prevăzute la art. 61^1 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură fiscală.

    ART. 4
    Organizarea evidenţei conturilor de plăţi şi a conturilor bancare în Registru are următoarea structură:
    a) datele de identificare ale contului:
    - numărul IBAN/cod client/cod de evidenţă/număr contract/ număr de cont intern/cod unic de identificare cu structură şi sintaxă similară sau diferită de codul IBAN, după caz;
    – numărul BBAN;
    – data deschiderii;
    – data închiderii;
    – denumire titular cont;
    – tip cont;
    – tip monedă;
    – CUI entitate raportoare;
    – ID cont;

    b) datele de identificare ale titularului de cont client:
    - cod de identificare fiscală, cod numeric personal sau număr de identificare fiscală
    – număr de ordine în registrul comerţului;
    – act de identitate;
    – serie şi număr act;
    – domiciliul;
    – adresă sediu social;
    – ţară;
    – rezidenţă;
    – adresa de corespondenţă;
    – data naşterii;
    – locul naşterii;
    – data atribuirii numărului de ordine în registrul comerţului;

    c) datele de identificare ale persoanelor care deţin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acţionează în numele clientului:
    - numele şi prenumele;
    – cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
    – act de identitate;
    – serie şi număr act;
    – data naşterii;
    – locul naşterii;
    – domiciliul;
    – rezidenţa;
    – adresa de corespondenţă;

    d) datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client:
    - numele şi prenumele;
    – cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
    – act de identitate;
    – serie şi număr act;
    – cetăţenie;
    – domiciliul;
    – ţară;
    – rezidenţă;
    – adresa de corespondenţă;
    – data naşterii;
    – locul naşterii;

    e) datele de identificare ale concesionarului casetei de valori:
    - numele şi prenumele;
    – cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
    – act de identitate;
    – serie şi număr act;
    – domiciliul;
    – ţară;
    – rezidenţă;
    – adresa de corespondenţă;
    – data naşterii;
    – locul naşterii;
    – data de început a concesionării;
    – data de sfârşit a concesionării.    ART. 5
    Actualizarea informaţiilor în Registru se efectuează automat ca urmare a transmiterii de către instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică a informaţiilor conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

    ART. 6
    Informaţiile cuprinse în Registru sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relaţiei de afaceri dintre entităţile prevăzute la art. 61 alin. (1) şi clienţi.

    ART. 7
    Autorităţile publice centrale şi locale au acces la informaţiile din Registru, potrivit art. 61^1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în baza protocoalelor încheiate cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la cerere, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, au acces la informaţiile din Registru în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin acestora. Informaţiile din Registru sunt direct accesibile, fără întârziere şi fără a fi filtrate, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

    ART. 8
    Solicitarea şi transmiterea de informaţii referitoare la conturile de plăţi şi conturile bancare identificate prin IBAN se realizează exclusiv în format electronic, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    ART. 9
    Prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


    ANEXA 2

    PROCEDURA
    privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor
    emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform
    art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
    ART. 1
    Instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice rulajele şi/sau soldurile conturilor, precum şi informaţii şi documente conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

    ART. 2
    Conturile de plăţi şi conturile bancare identificate prin IBAN sunt tipurile de conturi de care poate dispune un utilizator al serviciilor de plată astfel cum sunt definite prin Regulamentul (UE) 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009.

    ART. 3
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică posibilitatea de a încărca şi/sau descărca, după caz, informaţii şi documente, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, prin mijloace de transmitere la distanţă.

    ART. 4
    Transmiterea datelor de către instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică se realizează cu respectarea următoarelor termene, care curg de la data solicitării:
    a) în maximum 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează rulajele şi/sau soldurile conturilor derulate într-o perioadă de până la 3 ani;
    b) în maximum 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează rulajele şi/sau soldurile conturilor derulate într-o perioadă mai mare de 3 ani;
    c) în maximum 25 de zile lucrătoare pentru informaţiile şi documentele suplimentare privind operaţiunile derulate


    ART. 5
    Solicitarea de la ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fişier PDF cu xml ataşat, semnat electronic, transmiterea rulajelor şi/sau soldurilor conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii, iar informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi se vor transmite în format electronic, sub forma unui fişier xml ataşat la formularul PDF. Pentru depunerea declaraţiei, instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să deţină certificate digitale calificate, eliberate în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicată, cu completările ulterioare. Pe platforma web dedicată sunt disponibile gratuit specificaţiile tehnice pentru generarea declaraţiei.

    ART. 6
    Instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informaţii, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 la ordin:
    a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau altor entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi bancare sau de plăţi, persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, persoanelor care pretind că acţionează în numele clientului, beneficiarilor reali ai titularilor de cont, împreună cu datele de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entităţi, după caz, precum şi cu informaţiile privind numărul IBAN şi data deschiderii şi închiderii pentru fiecare cont în parte;
    b) lista persoanelor care au închiriat casete de valori/siguranţă, însoţite de datele de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sau de numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entităţi, după caz, împreună cu datele referitoare la încetarea contractelor de închiriere.


    ART. 7
    Transmiterea informaţiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii, prin platforma dedicată, pusă la dispoziţie în acest scop.

    ART. 8
    În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la art. 61 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură fiscală se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât şi în numele cooperativelor de credit afiliate.


    ANEXA 3

    PROCEDURĂ

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016