Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.743 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.743 din 23 decembrie 2015  pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.743 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015
    Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4), art. 180, 181, 182 şi 183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Procedura privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2.
    b) Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3.
    c) Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4.
    d) Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, prevăzută în anexa nr. 5.


    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 6.

    ART. 4
    Referirile la codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

    ART. 7
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale
                    de Administrare Fiscală,
                    Gelu-Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 23 decembrie 2015.
    Nr. 3.743.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ
    privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale
    de sănătate datorate de persoanele fizice care
    nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
    I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din codul fiscal şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse şi care datorează lunar contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.
    2. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu obţin venituri se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    3. Prin organ fiscal competent se înţelege:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.


    II. Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu realizează venituri
    1. Pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în evidenţa fiscală, precum şi a obligaţiei de depunere a declaraţiei pentru stabilirea obligaţiilor de plată, persoana fizică depune la organul fiscal competent formularul "Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    2. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
    3. Compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale dacă informaţiile înscrise de persoana fizică în declaraţia de la pct. 1 sunt corecte şi complete. Verificarea vizează atât informaţiile existente în evidenţele fiscale referitoare la veniturile persoanei fizice, cât şi încadrarea în categoria persoanelor exceptate de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    4. După efectuarea verificărilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa persoanelor care nu realizează venituri persoanele care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal.
    5. În cazul persoanelor care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de înregistrare în evidenţa persoanelor fără venituri.
    6. Pentru persoana fizică fără venituri, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul lunare reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
    7. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.
    8. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 6 se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    9. (1) Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi care nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.
    (2) Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

    10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.
    11. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 9, datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

    III. Scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
    1. Persoanele fizice fără venituri, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul "Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri", în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    2. Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.
    3. Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.
    4. Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
    5. În baza cererii depuse de contribuabil, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale îndeplinirea condiţiilor legale pentru încetarea calităţii de persoană fizică fără venituri, prin verificarea informaţiilor din formularele 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" depuse de plătitorii de venituri, din declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse de contribuabili, a informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate etc.
    6. (1) În situaţia în care în evidenţele fiscale nu se regăsesc informaţii care să ateste încadrarea contribuabilului în condiţiile de scoatere din categoria persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate solicită persoanei fizice documente suplimentare care să susţină informaţiile înscrise în cerere.
    (2) Solicitarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    (3) În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.

    7. În situaţia în care din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării.
    8. Pentru situaţiile de la pct. 6.(3) şi 7, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de scoatere din evidenţa persoanelor fizice fără venituri.
    9. Dacă se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate operează această situaţie în evidenţa fiscală.
    10. Pentru contribuabilul care a fost scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nouă Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, în care se stabileşte contribuţia la nivel "0" pentru anul fiscal în curs, începând cu luna în care contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţa persoanelor fără venituri.
    11. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.
    12. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ANEXA 2

 (a se vedea imaginea asociată)
     I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

┌────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────────────────────┐
│Nume │Iniţiala│ │Cod numeric personal/ │
│ │tatălui │ │Număr de │
│ │ │ │identificare fiscală │
├────────────────────────────┼────────┤ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┴────────┤ ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Prenume │ │ │
├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────┤
│ │ │Banca │
├────────────────────────────┬────────┤ ├─────────────────────────┤
│Strada │Număr │ │ │
├────────────────────────────┼────────┤ ├─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┬─────┬────┬───┬──┴────────┤ ├─────────────────────────┤
│Bloc │Scara│Etaj│Ap.│Judeţ/ │ │Cont bancar (IBAN) │
│ │ │ │ │sector │ │ │
├──────────┼─────┼────┼───┼───────────┤ ├─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┴────┴───┼──────┬────┤ ├─────────────────────────┤
│Localitate│ │Cod │ │ │ │
│ │ │poştal│ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────┼────┼──────┼─────────────────────────┤
│Telefon │ │Fax │ │E-mail│ │
└──────────┴──────────────┴──────┴────┴──────┴─────────────────────────┘


     II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

┌─────────┬─┬─────────────────────────────┐
│Nume, │ │ │
│prenume/ │ │Cod de identificare fiscală │
│Denumire │ │ │
├─────────┤ ├─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬───┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┤ ├─┴─┴─┴─┬┴─┴─┴┬┴─┴─┴┬─┴─┴─┬─┴─┤
│Strada │ │Număr │Bloc │Scară│Etaj │Ap.│
├─────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┬─┴─┴───────┼─────┴─────┴─────┴───┤
│Judeţ/ │Localitate │Cod poştal │
│Sector │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────────────┤
│Telefon│Fax │E-mail │
├───────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────────────────┘


      III. În conformitate cu art. 181 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, declar că:

┌─┬────────────────────────────────────┐
│ │nu realizez venituri de natura celor│
│ │menţionate la art. 155 din Codul │
│ │fiscal │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │nu mă încadrez în categoriile de │
│ │persoane exceptate de la plata │
│ │contribuţiei │
│ │de asigurări sociale de sănătate │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │nu mă încadrez în categoriile de │
│ │persoane pentru care plata │
│ │contribuţiei de │
│ │asigurări sociale de sănătate se │
│ │suportă din alte surse │
└─┴────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────┐
│IV. Declar că ultima lună pentru │
│care am plătit contribuţia de │
│asigurări sociale │
├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┴───┤ ├───┴───┴───┴───┤ │
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴───┴───────────────┴───┘


      Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
      înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

┌──────────────────────────────────────┐
│Semnătură contribuabil Semnătură │
│împuternicit │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Loc rezervat organului fiscal │
│Nr. Înregistrare Data: │
└──────────────────────────────────────┘

      Număr de operator de date cu caracter personal 759
      Cod: 14.13.01.20.

    ANEXA 3        SIGLA DGRFP MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
        Direcţia generală regională a finanţelor publice
        Unitatea fiscală ..............................
        Adresa: ..............................
        Tel: .......................................
        Fax: ....................................
        E-mail: ...............................
        Nr. de înregistrare .......... Data ....../..../...

                             DECIZIE DE IMPUNERE
               privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
                  datorată de persoanele fizice care nu realizează
                       venituri pentru anul ┌──┬──┬──┬──┐
                                            │ │ │ │ │
                                            └──┴──┴──┴──┘
      Către:
      Nume: .................. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
      Prenume: .................. ...................................................
      Domiciliul: Localitate: .......... În baza art. 182 alin. (1) şi (2) din
      Cod poştal ....................... Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
      Str. ........ nr. ......, bl. ...., modificările şi completările ulterioare, şi a
      sc. ....., et. ....., ap. ..... Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor
      Judeţ/Sector: ................. fizice care nu realizează venituri, precum şi
                                            pentru stabilirea obligaţiilor de plată a
                                            contribuţiei de asigurări sociale de sănătate/
                                            Cererii de încetare a calităţii de persoană fizică
                                            fără venituri pe anul ...... nr. ...... din
                                            data ....... se stabileşte contribuţia de asigurări
                                            sociale de sănătate, după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Determinarea contribuţiei de │
│asigurări sociale de sănătate │
└──────────────────────────────────────┘

                                                                                  (lei)

┌──────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │Decizie anterioară│Decizie curentă │
│Luna ├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
│ │Baza │Contribuţia│Baza │Contribuţia│
│ │de │de │de │de │
│ │calcul│asigurări │calcul│asigurări │
│ │ │sociale │ │sociale │
│ │ │de sănătate│ │de sănătate│
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │
│Ianuarie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │
│Februarie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│3. Martie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│4. Aprilie│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│5. Mai │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│6. Iunie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│7. Iulie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│8. August │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│9. │ │ │ │ │
│Septembrie│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│10. │ │ │ │ │
│Octombrie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│11. │ │ │ │ │
│Noiembrie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│12. │ │ │ │ │
│Decembrie │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

                                                                                  (lei)

┌──────────────────────────────────────┐
│II. Repartizarea contribuţiilor de │
│asigurări sociale de sănătate pe │
│termene de plată │
├───────────┬──────────────┬───────────┤
│Termen de │Decizie │Decizie │
│plată │anterioară │curentă │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Trimestrul │ │ │
│1 │ │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Trimestrul │ │ │
│2 │ │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Trimestrul │ │ │
│3 │ │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Trimestrul │ │ │
│4 │ │ │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │
└───────────┴──────────────┴───────────┘

      Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele
      arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei
      decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la
      comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi
      constituie înştiinţare de plată, conform legii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuării plăţii │
│contribuţiei de asigurări sociale de │
│sănătate │
├────────────────────────────────────┬─┤
│Beneficiar │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Cod de identificare fiscală │ │
│beneficiar │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Contul de venituri bugetare │ │
│corespunzător obligaţiei de plată │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul IBAN aferent contului de │ │
│venituri bugetare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Explicaţii │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Suma (lei) │ │
└────────────────────────────────────┴─┘    Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:
    Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
    - în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului .......................;
    – prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;
    – prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "Internet banking";
    – prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro


      Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar.
      Funcţie .......... Funcţie ..... Funcţie ...... Semnătură contribuabil .......
      Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume Data .../.../... sau numărul
      Data .../.../.... Data .../../.. Data .../../... şi data confirmării de primire

      Număr de operator de date cu caracter personal ..........
      Cod: 14.13.02.21.


    ANEXA 4


        SIGLA DGRFP MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
        Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
        Direcţia generală regională a finanţelor publice
        Unitatea fiscală ...............................
        Adresa: ..............................
        Tel: .......................................
        Fax: ....................................
        E-mail: ...............................
        Nr. de înregistrare ....... Data ...../.../.....

                              DECIZIE DE IMPUNERE
               privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
               datorată pentru luna de înregistrare de persoanele
                     fizice care nu realizează venituri
                pentru luna ┌──┬──┐ anul ┌──┬──┬──┬──┐
                            │ │ │ │ │ │ │ │
                            └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘

      Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
      Nume: ............................ ...................................................
      Prenume: ......................... În baza art. 180 alin. (3), art. 182 alin. (1) şi (3)
      Domiciliul: Localitate: .......... din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
      Cod poştal ....................... modificările şi completările ulterioare, şi a
      Str. ............................. Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor
      nr. ..., bl. ..., sc. ....., fizice care nu realizează venituri, precum şi
      et. ..., ap. ... pentru stabilirea obligaţiilor de plată a
      Judeţ/Sector: ............ contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe
                                          anul ...... nr. ..... din data .......... se
                                          stabileşte contribuţia de asigurări sociale de
                                          sănătate, după cum urmează:


┌──────────────────────────────────────┐
│I. Determinarea contribuţiei de │
│asigurări sociale de sănătate │
└──────────────────────────────────────┘

                                                                                  (lei)

┌────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │Decizie anterioară│Decizie curentă │
│Luna├──────┬───────────┼──────┬───────────┤
│ │Baza │Contribuţia│Baza │Contribuţia│
│ │de │de │de │de │
│ │calcul│asigurări │calcul│asigurări │
│ │ │sociale │ │sociale │
│ │ │de │ │de │
│ │ │sănătate*) │ │sănătate*) │
├────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

      *) Pentru persoanele care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu
      au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată
      pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei
      individuale de asigurări sociale de sănătate asupra bazei de calcul reprezentând
      valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară.
      Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a
      efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru
      luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

┌──────────────────────────────────────┐
│II. Plata contribuţiei de asigurări │
│sociale de sănătate se efectuează în │
│termen de 30 de │
│zile de la data comunicării prezentei │
│decizii de impunere. │
└──────────────────────────────────────┘

      Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele
      arătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezentei
      decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare,
      la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie
      înştiinţare de plată, conform legii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuării plăţii │
│contribuţiei de asigurări sociale de │
│sănătate │
├────────────────────────────────────┬─┤
│Beneficiar │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Cod de identificare fiscală │ │
│beneficiar │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Contul de venituri bugetare │ │
│corespunzător obligaţiei de plată │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul IBAN aferent contului de │ │
│venituri bugetare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Explicaţii │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Suma (lei) │ │
└────────────────────────────────────┴─┘    Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:
    Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
    - în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului ........................;
    – prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A.;
    – prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "Internet banking";
    – prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro


      Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar.
      Funcţie .......... Funcţie ..... Funcţie ...... Semnătură contribuabil .......
      Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume Data .../.../... sau numărul
      Data .../.../.... Data .../../.. Data .../../... şi data confirmării de primire

      Număr de operator de date cu caracter personal ..........
      Cod: 14.13.02.22.


    ANEXA 5

 (a se vedea imaginea asociată)

     I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

┌────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────────────────────┐
│Nume │Iniţiala│ │Cod numeric personal/ │
│ │tatălui │ │Număr de │
│ │ │ │identificare fiscală │
├────────────────────────────┼────────┤ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┴────────┤ ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Prenume │ │ │
├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────┤
│ │ │Banca │
├────────────────────────────┬────────┤ ├─────────────────────────┤
│Strada │Număr │ │ │
├────────────────────────────┼────────┤ ├─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┬─────┬────┬───┬──┴────────┤ ├─────────────────────────┤
│Bloc │Scara│Etaj│Ap.│Judeţ/ │ │Cont bancar (IBAN) │
│ │ │ │ │sector │ │ │
├──────────┼─────┼────┼───┼───────────┤ ├─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┴────┴───┼──────┬────┤ ├─────────────────────────┤
│Localitate│ │Cod │ │ │ │
│ │ │poştal│ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────┼────┼──────┼─────────────────────────┤
│Telefon │ │Fax │ │E-mail│ │
└──────────┴──────────────┴──────┴────┴──────┴─────────────────────────┘


     II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

┌─────────┬─┬─────────────────────────────┐
│Nume, │ │ │
│prenume/ │ │Cod de identificare fiscală │
│Denumire │ │ │
├─────────┤ ├─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬───┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┤ ├─┴─┴─┴─┬┴─┴─┴┬┴─┴─┴┬─┴─┴─┬─┴─┤
│Strada │ │Număr │Bloc │Scară│Etaj │Ap.│
├─────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┬─┴─┴───────┼─────┴─────┴─────┴───┤
│Judeţ/ │Localitate │Cod poştal │
│Sector │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────────────┤
│Telefon│Fax │E-mail │
├───────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
└───────┴───────────┴─────────────────────┘


      III. DATE PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A PERSOANELOR FIZICE FĂRĂ
      VENITURI, ÎN CONFORMITATE CU ART. 183 DIN CODUL FISCAL

     Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie
     răspundere că, începând cu date de ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐
                                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                        └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘
                                         z z l l a a a a
     [] realizez veniturile prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, respectiv:

┌─┬────────────────────────────────────┐
│ │venituri din salarii sau asimilate │
│ │salariilor; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │venituri din pensii; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │venituri din activităţi │
│ │independente; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │venituri din asocierea cu o persoană│
│ │juridică, contribuabil potrivit │
│ │titlului II sau III, pentru care │
│ │sunt aplicabile prevederile art. 125│
│ │alin. (7)-(9) din Codul fiscal; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │venituri din cedarea folosinţei │
│ │bunurilor; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │venituri din investiţii; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │venituri din activităţi agricole, │
│ │silvicultură şi piscicultură; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │venituri din alte surse; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │indemnizaţii de şomaj; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │indemnizaţii pentru creşterea │
│ │copilului; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │ajutorul social acordat potrivit │
│ │Legii nr. 416/2001, cu modificările │
│ │şi │
│ │completările ulterioare; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │indemnizaţii pentru incapacitate │
│ │temporară de muncă drept urmare a │
│ │unui │
│ │accident de muncă sau unei boli │
│ │profesionale. │
└─┴────────────────────────────────────┘

     [] mă încadrez în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de
     asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal,
     respectiv:

┌─┬────────────────────────────────────┐
│ │tinerii de la 18 ani până la vârsta │
│ │de 25 de ani, dacă sunt elevi, │
│ │inclusiv │
│ │absolvenţii de liceu, până la │
│ │începerea anului universitar, dar nu│
│ │mai mult │
│ │de 3 luni de la terminarea │
│ │studiilor, ucenicii sau studenţii, │
│ │precum şi │
│ │persoanele care urmează modulul │
│ │instruirii individuale, pe baza │
│ │cererii lor, │
│ │pentru a deveni soldaţi sau gradaţi │
│ │profesionişti; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │tinerii cu vârsta de până la 26 de │
│ │ani care provin din sistemul de │
│ │protecţie │
│ │a copilului; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │soţul, soţia şi părinţii fără │
│ │venituri proprii, aflaţi în │
│ │întreţinerea unei │
│ │persoane asigurate; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │persoanele ale căror drepturi sunt │
│ │stabilite prin Decretul-lege nr. 118│
│ │/1990 │
│ │privind acordarea unor drepturi │
│ │persoanelor persecutate din motive │
│ │politice │
│ │de dictatura instaurată cu începere │
│ │de la 6 martie 1945, precum şi celor│
│ │deportate în străinătate ori │
│ │constituite în prizonieri, │
│ │republicat, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 │
│ │privind │
│ │acordarea unor drepturi │
│ │magistraţilor care au fost │
│ │înlăturaţi din justiţie │
│ │pentru considerente politice în │
│ │perioada anilor 1945-1989, cu │
│ │modificările │
│ │ulterioare, prin Ordonanţa │
│ │Guvernului nr. 105/1999 privind │
│ │acordarea unor │
│ │drepturi persoanelor persecutate de │
│ │către regimurile instaurate în │
│ │România │
│ │cu începere de la 6 septembrie 1940 │
│ │până la 6 martie 1945 din motive │
│ │etnice, │
│ │aprobată cu modificări şi completări│
│ │prin Legea nr. 189/2000, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 │
│ │privind │
│ │veteranii de război, precum şi unele│
│ │drepturi ale invalizilor şi │
│ │văduvelor │
│ │de război, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, prin │
│ │Legea nr. 309/2002 privind │
│ │recunoaşterea şi acordarea unor │
│ │drepturi │
│ │persoanelor care au efectuat stagiul│
│ │militar în cadrul Direcţiei Generale│
│ │a │
│ │Serviciului Muncii în perioada │
│ │1950-1961, cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare, precum şi persoanele │
│ │prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. │
│ │b) │
│ │pct. 1 din Legea recunoştinţei │
│ │pentru victoria Revoluţiei Române │
│ │din │
│ │Decembrie 1989 şi pentru revolta │
│ │muncitorească anticomunistă de la │
│ │Braşov │
│ │din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, │
│ │pentru drepturile băneşti acordate │
│ │de aceste legi; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │persoanele cu handicap, pentru │
│ │veniturile obţinute în baza Legii │
│ │nr. 448/2006, republicată, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │bolnavii cu afecţiuni incluse în │
│ │programele naţionale de sănătate │
│ │stabilite │
│ │de Ministerul Sănătăţii, până la │
│ │vindecarea respectivei afecţiuni; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │femeile însărcinate şi lăuzele, dacă│
│ │nu realizează venituri asupra cărora│
│ │se datorează contribuţia sau dacă │
│ │nivelul lunar al acestora este sub │
│ │valoarea salariului de bază minim │
│ │brut pe ţară. │
└─┴────────────────────────────────────┘

     [] mă încadrez în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de
     asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse, prevăzute la art. 153
     alin. (1) lit. g)-o) din Codul fiscal, respectiv:

┌─┬────────────────────────────────────┐
│ │persoane care beneficiază de │
│ │indemnizaţie de şomaj sau, după caz,│
│ │de alte │
│ │drepturi de protecţie socială care │
│ │se acordă din bugetul asigurărilor │
│ │pentru │
│ │şomaj; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │persoane care beneficiază de │
│ │indemnizaţie pentru creşterea │
│ │copilului în │
│ │vârstă de până la 2 ani sau, în │
│ │cazul copilului cu handicap, până la│
│ │3 ani, │
│ │precum şi pentru persoanele care │
│ │beneficiază de indemnizaţie pentru │
│ │copilul │
│ │cu handicap cu vârsta cuprinsă între│
│ │3 şi 7 ani; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │persoane care beneficiază de ajutor │
│ │social potrivit Legii nr. 416/2001 │
│ │privind venitul minim garantat, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │persoane care realizează venituri │
│ │din pensii, precum şi persoanele │
│ │preluate │
│ │în plata indemnizaţiilor pentru │
│ │incapacitate temporară de muncă ca │
│ │urmare a │
│ │unui accident de muncă sau a unei │
│ │boli profesionale; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │persoane care execută o pedeapsă │
│ │privativă de libertate sau se află │
│ │în arest │
│ │preventiv în unităţile penitenciare,│
│ │precum şi persoane care se află în │
│ │executarea unei măsuri educative ori│
│ │de siguranţă privative de libertate,│
│ │respectiv persoane care se află în │
│ │perioada de amânare sau de │
│ │întrerupere a │
│ │executării pedepsei privative de │
│ │libertate; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │străinii aflaţi în centrele de │
│ │cazare în vederea returnării ori │
│ │expulzării, │
│ │precum şi cei care sunt victime ale │
│ │traficului de persoane, care se află│
│ │în │
│ │timpul procedurilor necesare │
│ │stabilirii identităţii şi sunt │
│ │cazaţi în │
│ │centrele special amenajate potrivit │
│ │legii; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │personalul monahal al cultelor │
│ │recunoscute; │
├─┼────────────────────────────────────┤
│ │persoanele, cetăţeni români, care │
│ │sunt victime ale traficului de │
│ │persoane, │
│ │pentru o perioadă de cel mult 12 │
│ │luni. │
└─┴────────────────────────────────────┘

     Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise
     în acest formular sunt corecte şi complete.

┌──────────────────────────────────────┐
│Semnătură contribuabil Semnătură │
│împuternicit │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Loc rezervat organului fiscal │
│Nr. Înregistrare Data: │
└──────────────────────────────────────┘

      Număr de operator de date cu caracter personal 759
      Cod: 14.13.04.20.


    ANEXA 6

    CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE
    modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
    A. Denumire: "Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"
    1. Cod: 14.13.01.20
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.
    7. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    – un exemplar, la contribuabil.

    8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    B. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri"
    1. Cod: 14.13.02.21
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri, potrivit legii.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    7. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    – un exemplar, la contribuabil.

    8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    C. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri"
    1. Cod: 14.13.02.22
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri, potrivit legii.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.
    7. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    – un exemplar, la contribuabil.

    8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    D. Denumire: "Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri"
    1. Cod: 14.13.04.20
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează pentru solicitarea scoaterii din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, ca urmare a încetării calităţii de persoană fizică care nu realizează venituri.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.
    7. Circulă:
    - un exemplar, la organul fiscal competent;
    – un exemplar, la contribuabil.

    8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016