Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.508 din 23 decembrie 2020  pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.527/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.508 din 23 decembrie 2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.527/2019

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1305 din 29 decembrie 2020
    Ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 15.996 din 23.12.2020 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii,
    în aplicarea dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.110/2020*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,
    *) Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020, nr. 3.110/2020, precum şi Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
    având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017*) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuţiile de Operator de Program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,
    în aplicarea dispoziţiilor Acordului de Program, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE, denumit în continuare CMF, şi Punctul Naţional de Contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului RO-CULTURA, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii emite următorul ordin:
    ART. I
    Schema de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.527/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 şi 449 bis din 5 iunie 2019, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, denumit în continuare MC-UMP, este furnizorul şi administratorul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului ROCULTURA."

    2. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. La articolul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La articolul 3, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) Acordul de Program din data de 5.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE, denumit în continuare CMF, şi Punctul Naţional de Contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului RO-CULTURA, cu modificările şi completările ulterioare;"

    5. La articolul 3, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) Acordul de implementare a Programului din data de 5.06.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Culturii pentru implementarea Programului «Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural»;"

    6. La articolul 3, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017;"

    7. La articolul 3, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

    8. La articolul 3, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;"

    9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României persoanelor juridice legal constituite în România, conform criteriilor stabilite la cap. VI."

    10. La articolul 6, litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "v) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul RO-CULTURA;"

    11. La articolul 6, litera bb) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "bb) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) În cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, respectiv societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    (ii) În cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă.
    (iii) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    (iv) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    (v) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, inclusiv în cazul organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale care desfăşoară activitate economică, reflectată separat în conturi contabile distincte, atunci când, în ultimii 2 ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
    (vi) Întreprinderile care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au intrat ulterior în dificultate ca urmare a pandemiei de Covid-19, respectiv în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021, nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în sensul prezentei scheme."

    12. La articolul 6, litera ff) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ff) Operator de Program - Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul RO-CULTURA, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat fiind furnizor de ajutor de stat şi administrator al schemei;"

    13. La articolul 6, litera gg) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "gg) organizaţie neguvernamentală - organizaţie voluntară, nonprofit, având un scop noncomercial, înfiinţată ca persoană juridică în ţara de origine, independentă de administraţiile locale, regionale sau de administraţia centrală, de entităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile comerciale. Instituţiile religioase şi partidele politice nu sunt considerate organizaţii neguvernamentale eligibile pentru scopurile Programului ROCULTURA. Condiţia de independenţă nu este îndeplinită de organizaţiile care: au mai mult de jumătate din membri instituţii şi/sau autorităţi publice locale, regionale şi/sau naţionale; au mai mult de jumătate din membrii cu drept de vot ai Consiliului director/Adunării generale autorităţi publice locale, regionale şi/sau naţionale sau reprezentanţi persoane fizice ai acestora; au structurile de organizare şi funcţionare constituite astfel încât deciziile sunt influenţate majoritar de către instituţii şi/sau autorităţi publice locale, regionale şi/sau naţionale; au mai mult de jumătate din membri entităţi cu scop lucrativ; au mai mult de jumătate din membrii cu drept de vot ai Consiliului director/Adunării generale entităţi cu scop lucrativ sau reprezentanţi persoane fizice ai acestora; au structurile de organizare şi funcţionare constituite astfel încât deciziile sunt influenţate majoritar de către entităţi cu scop lucrativ. Aprecierea îndeplinirii condiţiei de independenţă se va realiza pe baza unei analize concrete a situaţiei organizaţiei în cauză."

    14. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Promotori de proiect
    (1) Sunt consideraţi beneficiari eligibili ai prezentei scheme doar promotorii de proiect solicitanţi de sprijin financiar nerambursabil, care respectă criteriile de eligibilitate şi se încadrează în definiţia întreprinderii. Nu este necesar ca promotorul de proiect să desfăşoare în mod curent activitate economică, aceasta reprezentând criteriu de eligibilitate doar în ceea ce priveşte activităţile aferente proiectului depus în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat.
    (2) Categoriile de solicitanţi/beneficiari-promotori de proiecte eligibili în cadrul prezentei scheme sunt:
    a) instituţie publică, în sensul definiţiei de la art. 6 din prezenta schemă;
    b) unitate administrativ-teritorială, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sector al municipiului Bucureşti;
    c) organizaţie neguvernamentală, în sensul definiţiei de la art. 6 din prezenta schemă, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care poate desfăşura activităţile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
    d) societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM - microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE. Solicitantul va completa anexa nr. 1 la prezenta schemă - „Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii“;
    e) societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM - microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE. Solicitantul va completa anexa nr. 1 la prezenta schemă - „Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii“.
    (3) Solicitant/beneficiar - promotor de proiect eligibil este entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate mai jos:
    a) are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;
    b) se aplică atunci când solicitantul este tip societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau societate cooperativă domeniul de activitate - clasa CAEN - vizat de proiect trebuie să fie înscris în obiectul de activitate al societăţii la data depunerii proiectului şi să fie autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului la momentul începerii activităţii de valorificare a monumentului istoric, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
    c) deţine unul dintre următoarele drepturi reale asupra monumentului istoric vizat de proiect: drept de proprietate, inclusiv drept de proprietate asupra construcţiei aferent unui drept de superficie, drept de administrare specific dreptului de proprietate publică, drept de concesiune specific dreptului de proprietate publică sau drept de concesiune asupra bunului proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale. Dreptul asupra monumentului istoric vizat de proiect trebuie să fie valabil din momentul depunerii proiectului, pe toată perioada de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program;
    d) se aplică atunci când solicitantul deţine un alt drept real decât dreptul de proprietate asupra monumentului istoric vizat de proiect: deţine dreptul de restaurare şi dreptul de utilizare/exploatare/valorificare a monumentului istoric, conform obiectului proiectului, pe toată perioada de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program;
    e) se aplică atunci când dreptul de proprietate deţinut de solicitant asupra monumentului istoric vizat de proiect este aferent unui drept de superficie asupra terenului: solicitantul deţine acordul proprietarului terenului pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra construcţiei conform obiectului proiectului;
    f) nu se află în una dintre următoarele situaţii:
    (i) solicitantul este în faliment, în insolvenţă sau în lichidare, activităţile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, şia suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte şi se află în orice altă situaţie similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislaţia sau reglementările europene şi naţionale;
    (ii) solicitantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor la bugetele locale şi la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare şi nu beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiţie nu se aplică atunci când valoarea obligaţiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
    (iii) solicitantul sau reprezentantul legal a făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, res judicata, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau finanţarea terorismului, infracţiuni aferente terorismului sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaţionali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile (europene şi/sau provenind de la donatori publici internaţionali) şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    (iv) solicitantul sau reprezentantul legal a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă res judicata, pentru o infracţiune legată de conduita sa profesională;
    (v) solicitantul sau reprezentantul legal a făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti sau decizii administrative rămase definitivă, res judicata, cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovaţi de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională atunci când această conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă;
    (vi) solicitantul sau reprezentantul legal a încercat, direct sau prin interpuşi, să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte aferent prezentei scheme sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO-CULTURA;
    (vii) solicitantul sau reprezentantul legal a furnizat informaţii false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu este în măsură să prezinte informaţiile/documentele justificative solicitate în vederea selecţiei proiectului pentru finanţare;
    (viii) solicitantul sau reprezentantul legal se află în orice situaţie de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu apelul de proiecte;
    (ix) solicitantul sau reprezentantul legal a informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situaţie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naştere unui conflict de interese;
    (x) solicitantul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de stat în cazul căreia creanţa nu a fost integral recuperată;
    (xi) solicitantul este întreprindere în dificultate. Solicitantul va completa anexa nr. 2 la prezenta schemă - „Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în întreprindere în dificultate;
    g) nu este partid politic, instituţie religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz, indiferent de forma de organizare;
    h) respectă legislaţia naţională şi europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, inclusiv în ceea ce priveşte cumulul, aşa cum acesta este definit în prezenta schemă;
    i) este direct responsabil pentru iniţierea, pregătirea, implementarea şi sustenabilitatea proiectului, împreună cu partenerii de proiect (dacă este cazul);
    j) dispune de resurse financiare suficiente şi stabile, precum şi de competenţele profesionale şi calificările necesare pentru implementarea proiectului şi asigurarea sustenabilităţii acestuia;
    k) dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanţării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
    l) dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente proiectului, precum şi pentru acoperirea eventualelor corecţii financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul;
    m) nu a beneficiat şi nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri publice externe nerambursabile pentru implementarea proiectului (identitate de obiective, rezultate, activităţi etc.) sau a unor activităţi aferente proiectului;
    n) îşi asumă obligaţia de a informa imediat furnizorul în situaţia în care proiectul/activităţi din proiect este/sunt aprobat(e) la finanţare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia.
    (4) Solicitantul nu va primi sprijin financiar nerambursabil dacă în dosarul de finanţare prezintă informaţii care nu corespund cu documentele suport depuse în etapele de pre-contractare şi contractare, inclusiv din perspectiva îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.
    (5) Beneficiarul de ajutor de stat care desfăşoară activităţi economice şi neeconomice are obligaţia de a evidenţia distinct aceste tipuri de activităţi în contabilitate."

    15. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pentru proiecte cu durata cuprinsă între 12 şi mai puţin de 18 luni, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 50% la semnarea contractului de finanţare;
    b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
    c) plata soldului final în cuantum de 10% pentru entităţile de drept privat, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative."

    16. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru proiecte cu durata de 18 luni sau mai mult, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 30% la semnarea contractului de finanţare;
    b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
    c) plata soldului final în cuantum de 10% pentru entităţile de drept privat, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative."

    17. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de stat, este de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale de aprobare a prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023."

    18. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Verificarea tuturor criteriilor de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă, inclusiv a criteriilor privind clasificarea unei întreprinderi ca fiind IMM sau în dificultate şi a condiţiilor de cumul, se efectuează de furnizor înainte de semnarea contractului de finanţare. Dacă la momentul introducerii contractului de finanţare în sistemul RegAS se constată de către furnizorul ajutorului de stat că nu sunt îndeplinite de beneficiar condiţiile de cumul, contractul este desfiinţat de plin drept."

    19. La articolul 14, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Declaraţia privind cumulul ajutoarelor de stat/ de minimis - anexa nr. 3 - va fi completată de fiecare solicitant şi de fiecare partener de proiect din România înainte de semnarea contractului de finanţare."

    20. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Finanţarea în cadrul prezentei scheme se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, reprezentând 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil şi fonduri ale Mecanismului financiar SEE 2014-2021, reprezentând 85% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil."

    21. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 19.501.176 euro, respectiv valoarea estimată de 92.476.527 lei, la cursul mediu anual InforEuro din 2019 de 4,7421 lei/euro."

    22. Titlul secţiunii „X. Valoare sprijin financiar nerambursabil“ se renumerotează si va avea următorul cuprins:
    "XI. Valoare sprijin financiar nerambursabil"

    23. Titlul secţiunii „XI. Durata proiectelor“ se renumerotează si va avea următorul cuprins:
    "XII. Durata proiectelor"

    24. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni şi 48 de luni, cu începere de la data menţionată în contractul de finanţare. Proiectul poate fi prelungit, dar nu poate fi finalizat mai târziu de 30 aprilie 2024."

    25. Titlul secţiunii „XII. Efecte“ se renumerotează si va avea următorul cuprins:
    "XIII. Efecte"

    26. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Proiectele finanţate urmăresc îmbunătăţirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Astfel, prin intermediul prezentei scheme, vor fi restaurate cel puţin 10 monumente istorice, vor fi implementate cel puţin 10 planuri de valorificare a monumentelor istorice restaurate, vor fi dezvoltate la locul de muncă competenţele/expertiza a cel puţin 40 de profesionişti, vor fi create aproximativ 42 de locuri de muncă, iar numărul anual estimat de vizitatori la obiectivele de patrimoniu şi/sau a numărului de participanţi la activităţile culturale va creşte cu 25%."

    27. Titlul secţiunii „XIII. Modalitatea de implementare a schemei“ se renumerotează şi va avea următorul cuprins:
    "XIV. Modalitatea de implementare a schemei"

    28. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Implementarea proiectului va începe la data menţionată în contractul de finanţare."

    29. Titlul secţiunii „XIV. Evaluarea şi selecţia proiectelor“ se renumerotează, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "XV. Evaluarea, selecţia, precontractarea şi contractarea proiectelor"

    30. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care în oricare etapă a procesului de evaluare şi selecţie sau în etapele de precontractare şi contractare se identifică o situaţie de dublă finanţare, proiectul va fi exclus de la finanţare."

    31. Titlul secţiunii „XV. Cheltuieli eligibile“ se renumerotează si va avea următorul cuprins:
    "XVI. Cheltuieli eligibile"

    32. Titlul secţiunii „XVI. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de stat“ se renumerotează si va avea următorul cuprins:
    "XVII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de stat"

    33. Titlul secţiunii „XVII. Recuperarea ajutorului de stat“ se renumerotează şi va avea următorul cuprins:
    "XVIII. Recuperarea ajutorului de stat"

    34. Titlul secţiunii „XVIII. Reguli privind transparenţa“ se renumerotează şi va avea următorul cuprins:
    "XIX. Reguli privind transparenţa"    ART. II
    Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general

    Bucureşti, 23 decembrie 2020.
    Nr. 3.508.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016