Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.507 din 23 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.507 din 23 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1305 din 29 decembrie 2020
    Ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407 din 18 decembrie 2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - ajutoarele de minimis, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii Concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei nr. 15.996 din 23.12.2020 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii,
    *) Ordinele ministrului culturii nr. 2.817/2020 şi nr. 3.110/2020, precum şi Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    în aplicarea dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.110/2020*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.324/2017*) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuţiile de operator de program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,
    în aplicarea dispoziţiilor acordului de program încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE, denumit în continuare CMF, şi Punctul Naţional de Contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului „RO-CULTURA“, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii emite următorul ordin:
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.231/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 şi 286 bis din 15 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, denumit în continuare MC-UMP, este furnizorul şi administratorul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA."

    2. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. La articolul 3, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) Acordul de Program din data de 5.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE, denumit în continuare CMF, şi Punctul Naţional de Contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului RO-CULTURA, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La articolul 3, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) Acordul de implementare a Programului din data de 5.06.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru implementarea Programului «Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural»;"

    5. La articolul 3, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017;"

    6. La articolul 3, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

    7. La articolul 3, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;"

    8. La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.238/2019 privind modalitatea de acordare a finanţării pe bază de sume forfetare şi pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanţate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021."

    9. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României persoanelor juridice care fac parte din categoriile de solicitanţi eligibili, astfel cum sunt definiţi la art. 9."

    10. La articolul 7, litera d se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d. ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, respectiv 200.000 euro per întreprindere/întreprindere unică, per trei ani fiscali consecutivi, cu excepţia întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro. În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis este acordat sub formă de sprijin financiar nerambursabil;"

    11. La articolul 7, litera s se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "s. dosar de finanţare - totalitatea documentelor aferente unui proiect depus în cadrul unui apel de proiecte, conţinând cererea de finanţare, documentele obligatorii şi alte documente suport;"

    12. La articolul 7, litera t se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "t. dublă finanţare - finanţarea unor costuri care au fost deja acoperite/decontate din Mecanismul Financiar SEE sau alte surse de finanţare sau finanţarea aceleiaşi activităţi din mai multe surse. Este exclusă finanţarea complementară a activităţilor proiectului din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile, altele decât finanţarea nerambursabilă acordată în condiţiile prezentei scheme;"

    13. La articolul 7, litera v se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "v. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul ROCULTURA;"

    14. La articolul 7, litera dd se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "dd. operator de program - Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul RO-CULTURA, în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis fiind furnizor de ajutor de minimis şi administrator al Schemei;"

    15. La articolul 7, litera ee se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ee. organizaţie neguvernamentală - organizaţie voluntară, non-profit, înfiinţată ca persoană juridică conform legislaţiei aplicabile în ţara de origine, independentă de administraţiile locale, regionale sau de administraţia centrală, de entităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile comerciale. Instituţiile religioase şi partidele politice nu sunt considerate organizaţii neguvernamentale eligibile pentru scopurile Programului RO-CULTURA. Condiţia de independenţă nu este îndeplinită de organizaţiile care: au mai mult de jumătate dintre membri instituţii şi/sau autorităţi publice locale, regionale şi/sau naţionale; au mai mult de jumătate dintre membrii cu drept de vot ai Consiliului Director/Adunării Generale autorităţi publice locale, regionale şi/sau naţionale sau reprezentanţi persoane fizice ai acestora; au structurile de organizare şi funcţionare constituite astfel încât deciziile sunt influenţate majoritar de către instituţii şi/sau autorităţi publice locale, regionale şi/sau naţionale; au mai mult de jumătate dintre membri entităţi cu scop lucrativ; au mai mult de jumătate dintre membrii cu drept de vot ai Consiliului Director/Adunării Generale entităţi cu scop lucrativ sau reprezentanţi persoane fizice ai acestora; au structurile de organizare şi funcţionare constituite astfel încât deciziile sunt influenţate majoritar de către entităţi cu scop lucrativ. Aprecierea îndeplinirii condiţiei de independenţă se va realiza pe baza unei analize în concret a situaţiei organizaţiei în cauză."

    16. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea valorilor-ţintă minime aferente indicatorilor de Program, astfel cum sunt menţionate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte, disponibil pe pagina de internet a Programului, www.ro-cultura.ro."

    17. La articolul 9 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Categoriile de solicitanţi/beneficiari eligibili în cadrul prezentei scheme sunt:"

    18. La articolul 9 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Solicitanţii/Beneficiarii eligibili sunt entităţile care îndeplinesc cumulativ toate criteriile enumerate mai jos:"

    19. La articolul 9 alineatul (3), litera b se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b. Se aplică atunci când solicitantul este tip IMM: la depunerea cererii de finanţare:
    (i) trebuie să aibă deja domeniul de activitate - clase CAEN - vizat de proiect înscris în obiectul de activitate, conform certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii; şi
    (ii) domeniul de activitate - clase CAEN - trebuie să fie autorizat la sediul/sediile principal/-e sau secundar/-e identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/ale proiectului sau la terţi, atunci când activităţile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri decât sediul social sau sediile secundare, conform certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;"

    20. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Solicitantul nu va primi sprijin financiar nerambursabil dacă în dosarul de finanţare prezintă informaţii care nu corespund cu documentele suport depuse în etapele de pre-contractare şi contractare, inclusiv din perspectiva îndeplinirii criteriilor de eligibilitate."

    21. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat după cum urmează:
    a) rata finanţării este de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituţii publice de cultură sau organizaţii neguvernamentale;
    b) rata finanţării este de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip IMM societăţi comerciale sau IMM societăţi cooperative."

    22. La articolul 11, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs - cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 13 alin. (2), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile Schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane."

    23. La articolul 11, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Verificarea tuturor criteriilor de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, inclusiv a criteriilor privind clasificarea unei întreprinderi ca fiind IMM, se efectuează de furnizor înainte de semnarea contractului de finanţare."

    24. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul proiectelor în care beneficiarul de ajutor de minimis este organizaţie neguvernamentală, cofinanţarea poate fi asigurată atât de beneficiar, cât şi de ONG-partener şi sub formă de muncă voluntară, respectiv contribuţie în natură. În acest caz, contribuţia în natură sub formă de muncă voluntară poate constitui până la 100% din totalul contribuţiei proprii eligibile asigurate de solicitant împreună cu partenerii."

    25. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul prezentei scheme, solicitantul va da, înainte de semnarea contractului de finanţare, o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în anul în curs şi în ultimii doi ani fiscali anteriori încheiaţi - anexa nr. 1 la prezenta schemă."

    26. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi - valoarea cumulată pe doi ani anteriori încheiaţi şi anul în curs, inclusiv valoarea acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme în anul în curs - depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, Promotorul de proiect nu poate beneficia de prevederile Schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon, chiar dacă a fost semnat contractul de finanţare."

    27. La articolul 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care OP constată, ca urmare a introducerii contractelor de finanţare semnate în sistemul RegAS, că nu este respectată condiţia de cumul al ajutoarelor de stat/de minimis, contractul este desfiinţat de plin drept, Promotorul de proiect fiind notificat în acest sens."

    28. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere/întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de minimis există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la definiţia întreprinderii unice de la art. 7, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură «întreprindere unică», iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiaţi, împreună cu suma solicitată, nu va depăşi suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost."

    29. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Perioada de valabilitate a schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis, este de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale de aprobare a prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023."

    30. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Finanţarea în cadrul prezentei scheme se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, reprezentând 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil şi fonduri ale Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, reprezentând 85% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil."

    31. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Valoarea totală estimată a bugetului schemei este de 7.100.000 euro, respectiv valoarea estimată de 33.668.910 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2019 de 4,7421 lei/euro."

    32. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prezenta schemă cuprinde trei apeluri de proiecte, care vor fi derulate pe parcursul anilor 2019, 2020 şi 2021. Fiecare dintre acestea va avea un buget alocat, care va fi publicat în Ghidul solicitantului pentru fiecare apel de proiecte."

    33. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea:

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│-euro- │
├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Anul │2019 │2020 │2021 │Total │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Buget │ │ │ │ │
│total, din │2.500.000│2.000.000│2.600.000│7.100.000│
│care: │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Granturi │2.125.000│1.700.000│2.210.000│6.035.000│
│SEE │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Cofinanţare│375.000 │300.000 │390.000 │1.065.000│
│naţională │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

"

    34. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 100."

    35. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (2) Bugetul proiectului se întocmeşte în lei. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), pentru a estima încadrarea în valoarea sprijinului financiar nerambursabil, solicitantul poate lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte."

    36. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va fi mai mic de 50.000 euro şi nu va depăşi pragul de 200.000 euro, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare."

    37. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni şi 24 de luni, cu începere de la data menţionată în contractul de finanţare. Perioada de implementare a activităţilor nu poate depăşi data de 30 aprilie 2024."

    38. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin intermediul celor trei apeluri de proiecte se urmăreşte:
    a) sprijinirea a 10 IMM-uri, susţinerea a 160 de activităţi din domeniul artei contemporane şi a 10 abordări inovative ce vizează creşterea audienţei în domeniul cultural;
    b) realizarea a 5 producţii ale minorităţilor sociale, etnice şi culturale, altele decât minoritatea romă, precum şi instruirea a 64 de persoane, altele decât cele de etnie romă, la locul de muncă."

    39. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dosarele de finanţare se depun în cadrul celor trei apeluri de proiecte organizate, ce vor fi anunţate pe pagina de internet a Programului şi a Unităţii de Management a Proiectului din cadrul MC."

    40. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Implementarea activităţilor aferente proiectului va începe la data menţionată în contractul de finanţare."

    41. Denumirea capitolului XIV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "XIV. EVALUAREA, SELECŢIA, PRECONTRACTAREA ŞI CONTRACTAREA PROIECTELOR"

    42. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Furnizorul este responsabil pentru evaluarea proiectelor şi acordarea sprijinului financiar nerambursabil. În procesul de evaluare, selecţie, precontractare şi contractare se aplică principiile bunei guvernări, transparenţei, egalităţii, eficienţei şi toleranţei zero faţă de corupţie."

    43. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat în baza clasamentului, inclusiv lista de rezervă, în limita bugetului alocat apelurilor de proiecte. Includerea unui proiect pe lista de rezervă nu constituie o garanţie pentru semnarea contractului de finanţare la o dată ulterioară."

    44. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Proiectele selectate pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil intră în etapa de precontractare, respectiv în etapa de contractare, dacă este cazul."

    45. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care în oricare etapă a procesului de evaluare şi selecţie sau în etapele de precontractare şi contractare se identifică o situaţie de dublă finanţare, proiectul va fi exclus de la finanţare."

    46. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Furnizorul de ajutor de minimis şi beneficiarul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat."

    47. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
     Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. III
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general

    Bucureşti, 23 decembrie 2020.
    Nr. 3.507.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la schemă)
    Declaraţia întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis
    Subsemnatul ……………..(numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI)…………….., posesor al/a BI/CI seria ........... nr. ..........................., eliberat/ă de ........................................, CNP ........................................., având funcţia .......................... în cadrul ………......(denumirea organizaţiei)............, în calitate de solicitant al proiectului …………(titlu proiect).................,
    cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
    ................................................................................
    ..............................................................................

    ...............(denumirea organizaţiei)................ este întreprindere unică:
    DA [ ]
    NU [ ]

    Dacă DA, bifaţi relaţia/relaţiile în care se încadrează:
    [ ] o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
    [ ] o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al celeilalte întreprinderi;
    [ ] o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
    [ ] o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile menţionate mai sus sunt considerate întreprinderi unice.
    Dacă se bifează cel puţin una dintre relaţiile de mai sus, menţionaţi denumirile entităţilor care constituie întreprinderea unică:
    ............................................................................
    ..............................................................................
    ...........................................................................

    Activităţile pentru care solicit finanţarea fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă se bifează DA, detaliaţi:
    ................................................................
    .........................................................
    ...................................................................

    În ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, individual sau cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă se bifează DA, completaţi tabelul de mai jos^1

┌────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │ │ │ │ │ │
│ │minimis sau de │Tip │ │ │ │ │
│ │stat │ajutor │ │ │Programul │ │
│ │(pentru toate │(de │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │întreprinderile│minimis│acordării │Furnizorul│s-a │ajutorului│
│crt.│care constituie│/ │ajutorului│de ajutor │beneficiat│acordat │
│ │întreprindere │de │ │ │de │(euro) │
│ │unică) │stat) │ │ │finanţare │ │
│ ├────────┬──────┤ │ │ │ │ │
│ │Denumire│C.U.I.│ │ │ │ │ │
│ │ │/CIF │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
             Semnătură electronică
    ……………………………………………
    Economică -
    ^1 Se va completa în mod obligatoriu, chiar dacă organizaţia nu este întreprindere unică şi nu se încadrează la niciuna dintre cele patru relaţii care definesc întreprinderea unică, dacă organizaţia solicitantă a beneficiat de ajutor de stat/de minimis în ultimii trei ani fiscali, inclusiv anul în curs.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016