Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.501 din 5 decembrie 2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.501 din 5 decembrie 2017  pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.501 din 5 decembrie 2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 980 din 11 decembrie 2017
    Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 736.468 din 29.11.2017,
    în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:
    a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum şi celelalte obligaţii fiscale care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
    b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii;
    d) obligaţiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de procedură fiscală;
    e) creanţele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate."

    2. Punctul 3^1  se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare."

    3. Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aşa cum au fost menţionate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz."

    4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu


    Bucureşti, 5 decembrie 2017.
    Nr. 3.501.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la procedură)
    ANTET^1
──────────
    ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
──────────
    Nr. ..... din .....
    Către^2 ...........................................................
──────────
     ^2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului
──────────

    cod de identificare fiscală .............................
    str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. .....
    et. ....., ap. ....., sector ....., localitatea ...........
    judeţul ....................., cod poştal ..................
    NOTIFICARE
    privind obligaţiile fiscale restante
    Datele de identificare ale contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .....................
    Adresa: .............................................................
    Codul de identificare fiscală .............................

    În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul publicării pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, vă notificăm că la data de .....^3 înregistraţi obligaţii fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data prezentei, în cuantum de ..... lei, astfel:
──────────
    ^3 Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.
──────────
    CAP. I

    Obligaţii fiscale restante:

┌────────────┬────────────────────────────┐
│ │Obligaţii fiscale restante │
│ │- lei - │
│ ├──────┬───────────┬─────────┤
│ │ │Obligaţii │ │
│ │ │fiscale │ │
│ │ │principale^│ │
│ │ │4 │ │
│Bugetul │Total,│^4 Se vor │Obligaţii│
│ │din │menţiona │fiscale │
│ │care: │obligaţiile│accesorii│
│ │ │fiscale │ │
│ │ │principale,│ │
│ │ │inclusiv │ │
│ │ │amenzile de│ │
│ │ │orice fel. │ │
├────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 = 2 │2 │3 │
│ │+ 3 │ │ │
├────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│Bugetul de │ │ │ │
│stat │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│Bugetul │ │ │ │
│asigurărilor│ │ │ │
│sociale de │ │ │ │
│stat │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│Bugetul │ │ │ │
│FNUASS │ │ │ │
├────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│Bugetul │ │ │ │
│asigurărilor│ │ │ │
│pentru şomaj│ │ │ │
├────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │
│general │ │ │ │
└────────────┴──────┴───────────┴─────────┘


    CAP. II

    Obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:
    Debitorul ....................... CIF .......................^5
──────────
    ^5 Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.
──────────


┌────────────┬───────────────────────────┐
│ │Obligaţii fiscale restante │
│ │- lei - │
│ ├──────┬──────────┬─────────┤
│Bugetul │Total,│Obligaţii │Obligaţii│
│ │din │fiscale │fiscale │
│ │care: │principale│accesorii│
│ │ │^4 │ │
├────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 = 2 │2 │3 │
│ │+ 3 │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Bugetul de │ │ │ │
│stat │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Bugetul │ │ │ │
│asigurărilor│ │ │ │
│sociale de │ │ │ │
│stat │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Bugetul │ │ │ │
│FNUASS │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Bugetul │ │ │ │
│asigurărilor│ │ │ │
│pentru şomaj│ │ │ │
├────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │
│general │ │ │ │
└────────────┴──────┴──────────┴─────────┘


    În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aşa cum au fost menţionate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Nume şi prenume .....
    Semnătura şi ştampila unităţii

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016