Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.499/C din 7 octombrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.499/C din 7 octombrie 2014  privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.499/C din 7 octombrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014

    Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (3), (4), (5) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi cele ale art. 15 din cap. II, secţiunea a 2-a din anexa nr. VII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Condiţiile şi activităţile în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei se stabilesc potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    Drepturile reglementate în prezentul ordin se aplică cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul Ministerului Justiţiei - aparatul central.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                   Ministrul justiţiei,
                 Robert Marius Cazanciuc


    Bucureşti, 7 octombrie 2014.
    Nr. 3.499/C.


    ANEXA 1

            Norme metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de
             excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici
                   cu statut special din Ministerul Justiţiei
    ART. 1
    Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei - aparatul central - care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorul acestuia, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare.
    ART. 2
    Sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care presupun:
    a) contribuţia la elaborarea sau implementarea unor politici publice, strategii, documentaţii speciale şi alte asemenea lucrări, cu impact la nivelul sistemului judiciar sau la nivel naţional;
    b) contribuţia la elaborarea unor propuneri legislative sau modificarea legislaţiei existente, de relevanţă în domeniul de activitate;
    c) aplicarea şi atragerea, prin documentaţiile întocmite, a altor resurse financiare decât cele de la bugetul de stat, precum şi utilizarea fondurilor respective pe baza unei bune gestiuni financiare;
    d) realizarea cu eficacitate şi eficienţă a altor lucrări complexe.
    ART. 3
    Sunt considerate misiuni speciale acele activităţi care presupun:
    a) participarea ca reprezentant al Ministerului Justiţiei la diverse negocieri şi proceduri de atribuire;
    b) participarea la diverse grupuri interministeriale guvernamentale, parlamentare sau internaţionale;
    c) desfăşurarea unor activităţi suplimentare în cadrul altor direcţii sau instituţii pentru care Ministerul Justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;
    d) participarea la misiuni internaţionale;
    e) contribuţii aduse în comisiile care monitorizează şi implementează strategii la nivelul ministerului;
    f) îndeplinirea altor atribuţii decât cele din fişa postului, cu grad ridicat de complexitate.
    ART. 4
    (1) Majorarea se acordă lunar, pentru o perioadă de maximum 6 luni, pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru ordonatorul principal de credite.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), majorarea se poate acorda aceloraşi persoane, în acelaşi procent sau într-un procent diferit, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi dacă se respectă procedura reglementată la art. 5.
    ART. 5
    (1) Majorarea se acordă prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea scrisă a superiorului ierarhic, care va cuprinde, în mod obligatoriu, motivarea, procentul propus în funcţie de lucrările de excepţie sau misiunile speciale, precum şi perioada de acordare.
    (2) Propunerea de acordare a majorării se avizează de către conducătorul compartimentului din care face parte salariatul, de compartimentul de resurse umane, din punctul de vedere al încadrării în procentul de 5% prevăzut la art. 4 alin. (1), precum şi de compartimentul economic, din punct de vedere financiar.
    ART. 6
    (1) Majorarea nu se acordă:
    a) în toate situaţiile în care nu se acordă salariul de bază;
    b) în situaţia punerii la dispoziţie ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau a trimiterii în judecată;
    c) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de acordare.
    (2) Prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător şi pentru cazurile prevăzute la alin. (1).


    ANEXA 2

           Condiţiile şi activităţile în vederea acordării majorării pentru
              activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal,
                 de sărbători legale şi în celelalte zile în care,
                   în conformitate cu reglementările în vigoare,
               nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut
                         special din Ministerul Justiţiei
    ART. 1
    Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei care desfăşoară activităţi complexe şi/sau cu caracter urgent, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător, beneficiază de o majorare de 75% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, proporţional cu orele efectiv lucrate în aceste zile.
    ART. 2
    (1) Activităţile prevăzute la art. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a şefului ierarhic superior.
    (2) Solicitarea scrisă a şefului ierarhic superior trebuie să cuprindă data, perioada, intervalul orar şi activitatea care urmează a fi efectuată.
    ART. 3
    (1) Centralizatorul lunar al activităţii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se întocmeşte de către secretariatul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea salariatul, se avizează de către şeful ierarhic superior, precum şi de şeful compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea salariatul, se aprobă de ordonatorul principal de credite şi se comunică compartimentului financiar, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru compensarea cu timp liber corespunzător.
    (2) Centralizatorul lunar al activităţii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează va avea următoare formă:

    Ministerul Justiţiei
    Compartimentul ....................

                                           Aprob.
                                          ─────────
                               Ordonator principal de credite,
                               ...............................

                             CENTRALIZATOR LUNAR
       al activităţii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători
        legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările
          în vigoare, nu se lucrează, de către personalul
                din ........................... în luna ..............
                    (denumirea compartimentului)


┌────┬─────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi│Activitatea│Cine a dispus│ Data şi │Nr. ore│Semnătura│Semnătura şefului│ │
│crt.│prenumele│desfăşurată│desfăşurarea │intervalul│ │ şefului │compartimentului │Observaţii│
│ │ │ │activităţii │ orar │ │ierarhic │ │ │
│ │ │ │ │ │ │superior │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤
└────┴─────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────────────┴──────────┘


                Întocmit
             ───────────
   Numele, prenumele, data şi semnătura
   ....................................
   ....................................
   ....................................
   ....................................

                           ________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016