Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022  privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 280 din 23 martie 2022
    Având în vedere:
    - prevederile art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. 401 din 4.03.2022 al proiectului de ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală managementul resurselor umane şi reţea şcolară, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală informatizare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 martie 2022.
    Nr. 3.445.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    CALENDARUL
    înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Evenimentul │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea înscrierii în învăţământul │
│primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea │
│ │circumscripţiilor şcolare│
│ │şi a planului de │
│ │şcolarizare propus, │
│ │respectiv numărul de │
│ │clase pregătitoare │
│ │alocate, la fiecare │
│ │unitate de învăţământ, │
│ │inclusiv pe site-ul │
│ │acesteia, dacă există, şi│
│ │pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │Afişarea, la sediul │
│ │fiecărei unităţi de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│ │acesteia, dacă există, │
│ │sau pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar, │
│28 martie │pentru unităţile de │
│2022 │învăţământ care nu au │
│ │site propriu, a │
│ │informaţiilor care permit│
│ │părinţilor să cunoască │
│ │activitatea specifică │
│ │clasei pregătitoare din │
│ │cadrul unităţii, cum ar │
│ │fi: posibilitatea │
│ │organizării procesului de│
│ │învăţământ în cadrul unei│
│ │grădiniţe aflate în │
│ │structura şcolii sau în │
│ │consorţiu cu şcoala, │
│ │posibilitatea organizării│
│ │programului „Şcoala după │
│ │şcoală“, fotografii ale │
│ │spaţiului în care se │
│ │desfăşoară activitatea la│
│ │clasa pregătitoare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Postarea pe site-ul │
│ │centrelor judeţene de │
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională/Centrului │
│ │Municipiului Bucureşti de│
│ │Resurse şi Asistenţă │
│ │Educaţională (CJRAE/ │
│ │CMBRAE) a modelului de │
│ │cerere-tip (anexa nr. 2 │
│ │la Metodologia de │
│ │înscriere a copiilor în │
│ │învăţământul primar, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei nr.│
│ │3.445/2022) pentru │
│ │evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care împlinesc │
│ │vârsta de 6 ani în │
│ │perioada 1 septembrie-31 │
│ │decembrie 2022 inclusiv │
│ │şi care: │
│ │• nu au frecventat │
│ │grădiniţa; │
│29 martie │• s-au întors din │
│2022 │străinătate │
│ │Afişarea programului de │
│ │evaluare a copiilor la │
│ │avizierul şi pe siteul │
│ │CJRAE/CMBRAE │
│ │Postarea pe site-ul │
│ │inspectoratelor şcolare, │
│ │respectiv al unităţilor │
│ │de învăţământ cu nivel │
│ │preşcolar/primar a │
│ │modelului de cerere-tip │
│ │(anexa nr. 2 la │
│ │Metodologia de înscriere │
│ │a copiilor în │
│ │învăţământul primar, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei nr.│
│ │3.445/2022) pentru │
│ │evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care au │
│ │frecventat grădiniţa şi │
│ │care împlinesc vârsta de │
│ │6 ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2022 inclusiv │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Anunţarea, prin afişare │
│ │la sediul unităţii de │
│ │învăţământ/pe site-ul │
│ │acesteia, a criteriilor │
│ │specifice de departajare │
│ │elaborate de unităţile de│
│ │învăţământ, în urma │
│ │consultării cadrelor │
│ │didactice şi a │
│ │partenerilor sociali - │
│ │sindicate, consiliul │
│ │reprezentativ al │
│ │părinţilor - după │
│ │verificarea existenţei │
│ │unor elemente de │
│29 martie │discriminare de către │
│2022 │consilierul juridic al │
│ │inspectoratului şcolar, │
│ │şi aprobate în consiliul │
│ │de administraţie al │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │Anunţarea, prin afişare │
│ │la sediul unităţii de │
│ │învăţământ/pe site-ul │
│ │acesteia, a listei │
│ │documentelor care să │
│ │dovedească îndeplinirea │
│ │criteriilor specifice de │
│ │departajare şi a │
│ │procedurii privind │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de elevi │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care împlinesc 6│
│ │ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2022 şi eliberarea │
│ │recomandării pentru │
│ │înscrierea în │
│ │învăţământul primar │
│ │Pentru copiii care au │
│ │frecventat grădiniţa: │
│ │• înregistrarea cererilor│
│ │transmise/depuse la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │cu nivel preşcolar pentru│
│ │obţinerea recomandării de│
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare; │
│ │• eliberarea/transmiterea│
│ │către părinte de către │
│ │unitatea de învăţământ cu│
│ │nivel preşcolar a │
│ │recomandării de înscriere│
│ │în clasa pregătitoare sau│
│ │în grupa mare, după caz │
│ │Pentru copiii care nu au │
│ │frecventat grădiniţa sau │
│ │au revenit din │
│ │străinătate: │
│ │• înregistrarea de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a cererilor │
│30 martie-8 │de evaluare, depuse/ │
│aprilie 2022│transmise de părinţi │
│ │pentru copiii care │
│ │îndeplinesc criteriile │
│ │prevăzute la art. 7 alin.│
│ │(1) din ordin; │
│ │• planificarea de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a │
│ │organizării evaluării; │
│ │afişarea şi comunicarea │
│ │programării pentru │
│ │participarea la evaluare;│
│ │• desfăşurarea evaluării │
│ │copiilor de către CJRAE/ │
│ │CMBRAE; │
│ │• eliberarea/transmiterea│
│ │către părinte de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a │
│ │recomandării de înscriere│
│ │în clasa pregătitoare sau│
│ │în grupa mare, după caz; │
│ │• soluţionarea de către │
│ │Comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de│
│ │înscriere a copiilor în │
│ │învăţământul primar │
│ │(Comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti) a│
│ │situaţiilor excepţionale │
│ │care necesită amânarea │
│ │înscrierii în │
│ │învăţământul primar │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea │
│ │proceselor-verbale care │
│ │cuprind listele cu numele│
│ │copiilor şi rezultatele │
│ │evaluării, respectiv │
│11 aprilie │recomandarea de înscriere│
│2022 │în clasa pregătitoare sau│
│ │în grupa mare, după caz, │
│ │de la unităţile de │
│ │învăţământ preşcolar sau │
│ │CJRAE/CMBRAE către │
│ │Comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Completarea şi validarea cererilor-tip│
│de înscriere în învăţământul primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Completarea cererilor-tip│
│ │de înscriere de către │
│ │părinţi/tutori legal │
│ │instituiţi/reprezentanţi │
│ │legali, online sau la │
│ │unitatea de învăţământ la│
│ │care solicită înscrierea │
│ │copiilor │
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │cererilor-tip de │
│11 │înscriere la unitatea de │
│aprilie-10 │învăţământ la care │
│mai 2022 │solicită înscrierea │
│ │copiilor, inclusiv a │
│ │recomandării de înscriere│
│ │în clasa pregătitoare, │
│ │după caz, respectiv a │
│ │declaraţiei pe propria │
│ │răspundere şi a │
│ │documentelor necesare în │
│ │copie simplă │
│ │Validarea fişelor de │
│ │înscriere generate de │
│ │aplicaţia informatică │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Prima etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │înscriere a copiilor în │
│ │învăţământul primar │
│11 mai-12 │(Comisia naţională) a │
│mai 2022 │cererilor-tip de │
│ │înscriere, cu ajutorul │
│ │aplicaţiei informatice, │
│ │şi repartizarea copiilor │
│ │la şcoala de │
│ │circumscripţie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ,│
│ │pe baza informaţiilor din│
│ │cererile-tip de înscriere│
│ │şi din documentele depuse│
│ │/transmise de părinţi/ │
│ │tutori legal instituiţi/ │
│ │reprezentanţi legali, a │
│ │cererilor prin care se │
│ │solicită înscrierea la o │
│ │altă unitate de │
│ │învăţământ decât la │
│ │şcoala de circumscripţie,│
│ │pe locurile rămase │
│ │libere. Admiterea sau │
│ │respingerea cererilor │
│13 mai-25 │acestora, la nivelul │
│mai 2022 │comisiei de înscriere din│
│ │unităţile de învăţământ, │
│ │prin aplicarea │
│ │criteriilor generale şi │
│ │specifice de departajare │
│ │şi validarea de către │
│ │consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ a listei │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această fază │
│ │Marcarea, în aplicaţia │
│ │informatică, a │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii admişi în │
│ │această fază │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procesarea de către │
│ │Comisia naţională a │
│ │cererilor-tip de │
│ │înscriere, cu ajutorul │
│ │aplicaţiei informatice, │
│ │şi repartizarea la şcoala│
│ │de circumscripţie a │
│ │copiilor ai căror părinţi│
│ │/tutori legal instituiţi/│
│26 mai 2022 │reprezentanţi legali au │
│ │solicitat înscrierea la o│
│ │altă unitate de │
│ │învăţământ decât la │
│ │şcoala de circumscripţie,│
│ │dar nu au fost admişi din│
│ │lipsă de locuri şi care │
│ │au exprimat în această │
│ │fază opţiunea pentru │
│ │înscrierea în şcoala de │
│ │circumscripţie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar a │
│27 mai 2022 │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │numărului de locuri │
│ │rămase libere │
├────────────┴─────────────────────────┤
│A doua etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Comunicarea, prin afişare│
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│ │inspectoratului, a │
│ │procedurii specifice de │
│ │repartizare a copiilor pe│
│ │locurile disponibile, │
│ │elaborată de │
│ │inspectoratul şcolar │
│ │Informarea Ministerului │
│30 mai 2022 │Educaţiei de către │
│ │Comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti cu│
│ │privire la procedura │
│ │specifică de repartizare │
│ │a copiilor pe locurile │
│ │disponibile, în etapa a │
│ │doua Procedurile vor viza│
│ │modalităţi de comunicare │
│ │şi transfer de documente │
│ │online, după caz. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │cererii-tip de înscriere │
│ │la secretariatul unităţii│
│ │de învăţământ aflate pe │
│ │prima poziţie dintre cele│
│ │trei opţiuni exprimate │
│ │pentru etapa a doua de │
│ │către părinţii copiilor │
│31 mai-7 │care nu au fost cuprinşi │
│iunie 2022 │în nicio unitate de │
│ │învăţământ în etapa │
│ │anterioară sau care nu au│
│ │participat la prima etapă│
│ │Validarea cererilor-tip │
│ │de înscriere la unitatea │
│ │de învăţământ aflată pe │
│ │prima poziţie în │
│ │opţiunile privind │
│ │înscrierea copiilor │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │a cererilor-tip de │
│ │înscriere depuse de │
│ │părinţi/tutori legal │
│ │instituiţi/reprezentanţi │
│ │legali, aplicând │
│ │procedura specifică │
│8 iunie-9 │elaborată de │
│iunie 2022 │inspectoratul şcolar, pe │
│ │baza criteriilor generale│
│ │şi a celor specifice de │
│ │departajare, în limita │
│ │locurilor disponibile │
│ │Completarea în aplicaţia │
│ │informatică a datelor din│
│ │cererile-tip de înscriere│
│ │pentru candidaţii │
│ │înscrişi în această etapă│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la fiecare │
│10 iunie │unitate de învăţământ a │
│2022 │listelor finale ale │
│ │copiilor înscrişi în │
│ │clasa pregătitoare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Centralizarea şi │
│ │soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │cererilor părinţilor/ │
│ │tutorilor legal │
│ │instituiţi/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│1 │ai copiilor care nu au │
│septembrie-8│fost încă înscrişi la o │
│septembrie │unitate de învăţământ │
│2022 │Soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │oricărei alte situaţii │
│ │referitoare la înscrierea│
│ │în învăţământul primar, │
│ │având în vedere, cu │
│ │prioritate, interesul │
│ │superior al copilului │
└────────────┴─────────────────────────┘


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016