Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.431/C din 19 august 2019  pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate  în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.431/C din 19 august 2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 730 din 5 septembrie 2019
    În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare,
    ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registru sau RNPM, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1-50, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de către persoana interesată sau de către reprezentantul său legal ori convenţional.
    (2) Dovada calităţii de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, procură autentică, împuternicire avocaţială, împuternicire de reprezentare juridică, delegaţie, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.
    (3) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de către solicitant.
    (4) Formularul de aviz de înscriere poate fi completat şi prin utilizarea unor programe informatice şi semnat de solicitantul înregistrării.
    (5) Solicitanţii vor certifica prin semnătură orice ştersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de înscriere.
    (6) Solicitantul înregistrării în RNPM are obligaţia de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere cu respectarea dispoziţiilor legale şi a indicaţiilor instituite în cuprinsul formularelor.
    (7) Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tipărite, tipărindu-se numai rubricile completate cu informaţiile corespunzătoare formularului de aviz respectiv.
    (8) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate; operatorii/agenţii au obligaţia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
    (9) Operatorii/Agenţii au obligaţia de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispoziţiilor legale, a indicaţiilor instituite în cuprinsul acestuia şi în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informaţiilor din formularul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.
    (10) Operatorul/Agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru; în acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei.
    (11) Prin formatul acceptat de Registru se înţelege completarea informaţiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât şi părţilor şi bunurilor sau obiectului supus publicităţii.
    (12) În cazul bunurilor se vor respecta rubricile destinate tipului sau categoriei de bunuri, încadrarea corectă a acestor bunuri şi dimensiunea maximă admisă.
    (13) La tipul „Alte bunuri“ se vor selecta şi completa, pentru fiecare bun în parte, rubricile corespunzătoare acestora din formular.
    (14) Nu vor fi acceptate formularele care la rubrica „Alte bunuri“ conţin informaţii cu privire la un bun pentru care este prevăzută rubrică specială.
    (15) Fiecare bun va fi individualizat în mod distinct, iar dacă există mai multe bunuri de aceeaşi categorie, vor fi evidenţiate ca bunuri separate, având numere de ordine distincte.
    (16) Nerespectarea de către operator sau agent a obligaţiei de verificare prevăzute la alin. (9) se sancţionează disciplinar conform art. 39 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

    ART. 3
    Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil, a operatorului sau a agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.

    ART. 4
    (1) Înregistrarea unui aviz de înscriere în Registru poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare.
    (2) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă, cu excepţia avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.
    (3) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de menţinere.
    (4) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial, a avizului de menţinere şi a avizului de extindere.
    (5) Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei - privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
    (6) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă iniţial, atunci când este selectată destinaţia „Sechestru asigurător“ sau „Sechestru asigurător în cauze penale“, precum şi a avizelor subsecvente acestui aviz, a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare „Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege“, a avizului de executare şi a avizului de preluare în contul creanţei, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere.
    (7) Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de fiducie, cu excepţia avizului de fiducie de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.
    (8) Constituitorul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de fiducie iniţial, a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.
    (9) Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.
    (10) Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate a fiduciei în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
    (11) Oricare dintre părţile actului/faptului juridic asupra căruia se face publicitate prin înscrierea unor avize specifice poate solicita înscrierea în Registru a acestor avize, cu excepţia avizului specific de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.
    (12) Orice persoană interesată, alta decât părţile din avizul specific, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
    (13) Organul competent poate solicita înscrierea în Registru a oricărui aviz specific, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere, cu excepţia avizului specific de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.
    (14) Reprezentantul creditorului poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă privind securitizarea creanţelor, cu excepţia avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.
    (15) Reprezentantul debitorului poate solicita înscrierea în Registru a avizului de reactivare a avizului de ipotecă iniţial privind securitizarea creanţelor din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului.
    (16) Orice persoană interesată, inclusiv reprezentantul debitorului, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate privind securitizarea creanţelor, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
    (17) Agentul sau reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă privind obligaţiunile ipotecare, cu excepţia avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.
    (18) Reprezentantul debitorului poate solicita înscrierea în Registru a avizului de reactivare a avizului de ipotecă iniţial privind obligaţiunile ipotecare din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului.
    (19) Orice persoană interesată, inclusiv reprezentantul debitorului, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate privind obligaţiunile ipotecare, în cazul în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
    (20) Înscrierea avizelor de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului poate fi solicitată de Corpul operatorilor, operatorul sau agentul care a înscris avizul respectiv în mod eronat.
    (21) Înscrierea avizului de reactivare a avizului stins din eroare poate fi solicitată de Corpul operatorilor, operatorul sau agentul care a stins avizul respectiv în mod eronat.

    ART. 5
    (1) Conform dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) debitor - persoana care şi-a asumat obligaţia în contractul principal, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu;
    b) constituitor al ipotecii - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta;
    c) constituitor debitor - debitorul obligaţiei principale care are şi calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta;
    d) constituitor terţ - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta, dar care nu şi-a asumat obligaţia din contractul principal.

    (2) Orice formular de aviz de ipotecă trebuie să cuprindă date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii şi debitorul obligaţiei garantate, precum şi date referitoare la bunul ipotecat.
    (3) Solicitantul va înscrie bunul ipotecat prin completarea rubricilor corespunzătoare, prin selectarea tipului de bun aferent şi a categoriei din care face parte bunul ipotecat. Pentru fiecare tip de bun există rubrici privind identificarea bunului şi descrierea suplimentară a acestuia.
    (4) Pentru respectarea prevederilor Codului civil, bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie să fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, prin întocmirea unei liste, prin determinarea categoriei, prin indicarea cantităţii ori prin stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunurilor mobile ipotecate.
    (5) În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalităţi de fapt (fond de comerţ, stocuri sau alte asemenea universalităţi), trebuie menţionate în mod expres natura şi conţinutul universalităţii; „toate bunurile mobile prezente şi viitoare“ nu mai constituie o descriere suficientă şi detaliată. Ipoteca asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, este permisă numai în cazul bunurilor afectate activităţii unei întreprinderi.
    (6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, acesta trebuie indicat în mod distinct, fără a se folosi sintagma „toate conturile debitorului/constituitorului prezente şi viitoare“.

    ART. 6
    (1) La rubrica „Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente“ se va menţiona actul juridic care stă la baza înscrierii respective, cum ar fi: contractul de ipotecă, operaţiunile asimilate, actul adiţional la contract, contractul principal, atunci când conţine clauza de ipotecă etc.
    (2) În cazul în care nu există un act juridic care stă la baza modificării avizului de ipotecă iniţial, cum ar fi rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare ale debitorului/ constituitorului/creditorului/bunului ipotecat, această rubrică se va completa cu datele actului juridic care conţine informaţia corectă, dar înscrisă eronat, sau se vor completa datele contractului de ipotecă.
    (3) Fiecărui formular de aviz de ipotecă trebuie să îi corespundă un singur contract de ipotecă/operaţiune asimilată.
    (4) Completarea rubricii „Detalii comune bunurilor ipotecate“ nu este obligatorie; în cazul în care solicitantul doreşte să înscrie anumite detalii legate de dispoziţiile conţinute în contractul de ipotecă referitoare la obiectul ipotecii, va rezuma în această rubrică informaţiile comune tuturor bunurilor, cum ar fi: detalii legate de clauza de garanţie, de debitor, contractul de credit, fără însă a se face o descriere a bunurilor ipotecate; aceste detalii nu vor fi reluate în rubricile destinate identificării şi descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate.
    (5) La tipul de bunuri „Autovehicule“ se vor înscrie toate sistemele mecanice care se deplasează cu mijloace de autopropulsare, prin rulare, alunecare sau plutire şi utilizate pentru transportul de persoane, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Identificarea bunurilor cuprinde: modelul, anul de fabricaţie, numărul şasiului, dacă există, sau seria de fabricaţie şi seria motorului.
    (6) Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica „Descriere suplimentară“ cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.
    (7) La tipul de bunuri „Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile“ se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmează a fi extrase sau recolte care urmează a fi culese, urmând ca bunul mobil să fie individualizat atât prin elemente de identificare, cât şi prin descrierea suplimentară.
    (8) Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară, în cadrul aceleiaşi rubrici în care este descris bunul mobil ataşat acestuia.
    (9) La tipul de bunuri „Alte bunuri“ se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: creanţe, cont bancar, acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, poliţe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi), alte bunuri.
    (10) Fiecare bun ipotecat va fi individualizat prin completarea rubricii „Identificare bun“, cu respectarea indicaţiilor cuprinse în formular.
    (11) Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica „Descriere suplimentară“ cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunurilor ipotecate, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

    ART. 7
    (1) În cadrul formularului de aviz de ipotecă modificator se pot efectua 23 de tipuri de modificări, solicitantul având posibilitatea de a selecta un singur tip de modificare în cadrul aceluiaşi formular.
    (2) Prin subscrierea unui formular de aviz de ipotecă modificator nu vor putea fi înscrise în Registru bunuri mobile noi, chiar dacă aceste bunuri fac obiectul aceluiaşi contract de ipotecă, ele fiind înregistrate în Registru prin completarea unui aviz de ipotecă iniţial.
    (3) În cazul în care solicitantul va subscrie un formular de aviz de reducere a ipotecii prin care se doreşte degrevarea unor bunuri cuprinse într-un text bloc de bunuri, cuprinse într-un aviz de ipotecă anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, se va selecta şi rubrica referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind evidenţierea bunurilor, respectând instrucţiunile cuprinse în formularul de aviz de reducere a ipotecii.
    (4) Formularul de aviz de schimbare a rangului ipotecii trebuie subscris de toţi creditorii care îşi schimbă rangul.
    (5) Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitând tuturor creditorilor cu statut activ la data expirării avizului; avizul este prelungit pentru o perioadă de 5 ani; termenul începe să curgă de la data expirării avizului iniţial, indiferent de momentul efectuării prelungirii.
    (6) Pentru avizele de înscriere care expiră în perioadele în care activitatea Registrului este întreruptă din motive tehnice, întrerupere constatată şi anunţată de către Autoritatea de Supraveghere operatorilor autorizaţi, se prelungeşte data expirării acestor avize, până la sfârşitul primei zile lucrătoare, ce urmează zilei în care s-a reluat activitatea Registrului.
    (7) Formularul de aviz de prelungire trebuie să fie transmis operatorului sau agentului anterior datei expirării; este recomandat ca formularul de aviz de prelungire să fie înscris în Registru cu câteva zile înainte de data expirării acestuia.
    (8) În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat din cauze tehnice, neimputabile operatorului sau agentului autorizat, pentru activarea acestuia este necesară înscrierea unui formular de aviz de reactivare, pe baza unei cereri aprobate de Autoritatea de Supraveghere.
    (9) Cererea trebuie formulată de către una dintre părţile avizului şi înaintată Autorităţii de Supraveghere cel târziu la data expirării avizului iniţial.
    (10) Autoritatea de Supraveghere va analiza cauzele care au determinat inactivarea, iar, dacă se va constata că sunt de natură tehnică, va aproba cererea şi va transmite către solicitant acceptul de înscriere în Registru a unui formular de aviz de reactivare.
    (11) Corpul Operatorilor va efectua înregistrarea în Registru a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispoziţiilor legale de către solicitant, la care se ataşează acceptul Autorităţii de Supraveghere.
    (12) Dacă, între data depunerii cererii de reactivare la Autoritatea de Supraveghere şi data înscrierii avizului de reactivare, avizul iniţial expiră, solicitantul trebuie să completeze şi să înscrie un formular de aviz de prelungire până la sfârşitul proximei zile în care s-a înregistrat avizul de reactivare, deoarece avizul reactivat va avea ca dată de expirare data proximei zile lucrătoare; în cazul în care avizul iniţial expiră în aceeaşi zi în care se înscrie avizul de reactivare, termenul de expirare se va proroga până la sfârşitul proximei zile lucrătoare.
    (13) Prin subscrierea categoriilor de avize specifice se realizează publicitatea unor operaţiuni juridice prevăzute de Codul civil şi alte acte normative.

    ART. 8
    (1) Căutarea în Registru se va efectua în funcţie de tipul avizului de înscriere: aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă - creanţe securitizate şi aviz de ipotecă - obligaţiuni ipotecare.
    (2) În cadrul fiecărui tip de aviz, căutarea în Registru se va putea efectua după mai multe criterii:
    a) în cazul avizelor de ipotecă, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului şi elementele de identificare ale bunului;
    b) în cazul avizelor de fiducie, după numărul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului şi elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare;
    c) în cazul avizelor specifice, după numărul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale părţilor şi elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicităţii;
    d) în cazul avizelor de ipotecă - creanţe securitizate, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului şi elementele de identificare ale creanţelor din portofoliu;
    e) în cazul avizelor de ipotecă - obligaţiuni ipotecare, după numărul de identificare a avizului de înscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare sau debitorului (emitentului) şi elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu.

    (3) În cazul căutării după criteriul „bun“, aceasta se va efectua după tipul bunului şi după datele de identificare ale acestuia.
    (4) În cazul bunului de tip „Autovehicul“, căutarea se poate face după rubricile de identificare a bunului: model, an fabricaţie, număr şasiu sau serie fabricaţie, serie motor, număr de înmatriculare.
    (5) În cazul bunului de tip „Bun mobil ataşat unui bun imobil“, căutarea se poate face după categoria bunului mobil şi după criteriul „Identificare bun şi descriere suplimentară“.
    (6) Pentru tipul „Alte bunuri“ căutarea se va putea realiza după categoria bunului respectiv şi după criteriul „Identificare bun“, nefiind efectuate căutări după criteriul „Descriere suplimentară“.

    ART. 9
    Serviciul profesii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 10
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 11 iunie 2014.                    Ministrul justiţiei,
                    Ana Birchall

    Bucureşti, 19 august 2019.
    Nr. 3.431/C.
    ANEXA 1

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL
    Operator .................................................................................
    Agent împuternicit .....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) .......................................
    Data ..........., ora ....., minutul ......, secunda ..... înscrierii.
    Subsemnatul, ............................., domiciliat în localitatea ....................., judeţul/sectorul ............., str. ........................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ...... seria ....... nr. ..........., eliberat de ..................... la data de .................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ..................... nr. de telefon ........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    debitor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    reprezentant al debitorului [ ]
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial şi solicit înregistrarea lui.

    1. Destinaţia înscrierii
    Creditor garantat/Debitor [ ]
    Locatar/Locator (finanţator) [ ]
    Consignatar/Consignant [ ]
    Vânzător/Cumpărător [ ]
    Obligaţii agricole [ ]
    Sechestru asigurător [ ]
    Înscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice^1 [ ]
    ^1 Operatorul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) şi agenţii săi împuterniciţi vor bifa în mod obligatoria destinaţia înscrierii „Înscriere făcută în legătură cu o operaţiune privind finanţele publice“.

    Sechestru asigurător în cauze penale [ ]
    Alte înscrieri [ ]

    2. Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente
    Tip ...................................................
    Număr ...............................................
    Data încheierii .....................................

    3. Date privind creditorul^2
    ^2 Se vor completa datele creditorului obligaţiei ipotecare sau ale terţului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terţ beneficiar, iar la rubrica „Alte date“ se va menţiona în mod obligatoriu calitatea de terţ beneficiar.
    3.a) Creditorul persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^3 ...................................................
    ^3 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

    Tipul persoanei juridice^4 ..........................................................
    ^4 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).

    Sediul: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................


    3.b) Creditorul persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............, prenumele tatălui ................, prenumele mamei ..............
    Adresa: str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul .........., cod poştal ........., ţara .....................................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................    4. Date privind debitorul şi constituitorul^5
    ^5 Se vor/va menţiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal şi/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.
    4.a) Persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ......................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^3 ....................................................
    Tipul persoanei juridice^4 ...........................................................
    Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., ţara ..................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:
    [ ] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ


    4.b) Persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ................, prenumele mamei ...........
    Adresa: str. ........... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........, ţara ...................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:
    [ ] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ    5. Bunuri ipotecate
    Detalii comune bunurilor ipotecate^6 ................................................................................................
    ^6 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esenţiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.
    Bifaţi tipul bunurilor afectate ipotecii şi completaţi datele corespunzătoare:

    5.a) Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ........................
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^7.
    ^7 Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.

    Identificare bun (completaţi rubricile de mai jos):
    Model .............., an fabricaţie^8 ..........., număr şasiu/serie fabricaţie ..........., serie motor^8 ............., număr de înmatriculare^8 ............................
    ^8 Dacă la data înscrierii avizului nu există informaţii referitoare la seria motorului, anul de fabricaţie şi numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.

    Descriere suplimentară^9 ...............................................................................................................
    ...................................................................................................................................................

    • Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^9:
    ^9 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăşi numărul maxim de 4.000 de caractere.
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................................
    Număr de ordine .................................................................


    • În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): .................................................
    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^10:
    ^10 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul „pf“ sau „pj“ urmat de cifra arabă corespunzătoare.
    Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................................
    Număr de ordine .....................................................................    5.b) Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile
    A. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ..............................................
    Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare, la care se vor utiliza pentru introducerea datelor rubricile de mai jos:
    Bifaţi una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:
    [ ] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil
    [ ] Păduri care urmează a fi tăiate
    [ ] Minerale care urmează a fi extrase
    [ ] Recolte care urmează a fi culese

    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunului mobil ipotecat, cât şi a bunului imobil căruia îi este ataşat.
    Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere şi numărul de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.
    Identificare bun şi descriere suplimentară: .....................................
    .............................................................................................


    • Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^10:
    Denumirea persoanei juridice ...............................................................................................................................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..........................
    Număr de ordine .................................................................

    • În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): .............................................................................................................
    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^10:
    Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................................................
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Număr de ordine ....................................................................


    B. Menţiuni proprietari ai bunului imobil la care este ataşat bunul mobil ipotecat:
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: ................................................................
    B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menţionaţi denumirea şi numărul de ordine aferent^10:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numărul de ordine .....................................................................

    B.2. În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane juridice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice ......................... sediul: str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul ....................., cod poştal ............., ţara .....................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .....................................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: .......................................

    B.3. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menţionaţi numele, prenumele şi numărul de ordine aferent^10:
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............
    Numărul de ordine ..........................................................................................................................

    B.4. În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane fizice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................., prenumele tatălui .................., prenumele mamei ........................
    Adresa: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .....................................................................................................................................    5.c) Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..............................................
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^7.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat ipotecii:
    [ ] Creanţe potrivit art. 2.389 lit. a) şi b) din Codul civil    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor ce vor fi înscrise: ....................................................................
    Identificare bun^11 .....................................................................................................................................................................
    ^11 Se va individualiza bunul ipotecat, iar dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantităţii, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 1.000 de caractere.

    Descriere suplimentară^12 .......................................................................................................................................................
    ^12 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.    [ ] În cazul creanţelor rezultate dintr-un contract încheiat cu un terţ cedat^13:
    ^13 Acesta are calitatea de terţ faţă de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanţa ipotecată.
    A. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise (terţi cedaţi): ..................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice .................................., sediul: str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap ...., localitatea ..................., judeţul/sectorul .................., cod poştal ......................, ţara .................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................................................................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ................................................................................................................
    Alte date ......................................................................................................................................

    B. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise (terţi cedaţi): ......................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei .......................
    Adresa: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ................., judeţul/sectorul .............., cod poştal ...................., ţara ...................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ....................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................

    [ ] Cont bancar
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: ................................
    Identificare bun^14 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    ^14 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.

    Descriere suplimentară^12 ..........................................................
    ..............................................................................................


    [ ] Acţiuni/Părţi sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul acţiunilor/părţilor sociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: ..............................................................................................................
    Identificare bun^15 ................................................................................................................................................................
    ^15 Se vor menţiona tipul instrumentelor financiare (acţiuni, părţi sociale etc.), numărul acestora, precum şi entitatea care le emite.

    Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................
    ...................................................................................................................................................


    [ ] Echipamente/Instalaţii/Alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: ...................................................................................
    Identificare bun^11 .......................................................................................................................
    Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................
    ..................................................................................................................................................


    [ ] Poliţe de asigurare
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul poliţelor de asigurare ce vor fi înscrise: ...............................
    Identificare bun^11 .......................................................................................................................
    Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................
    ..................................................................................................................................................


    [ ] Recolte
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: ............................................
    Identificare bun^11 .......................................................................................................................
    Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................
    ..................................................................................................................................................


    [ ] Utilaje agricole, altele decât autovehicule
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: ..................................
    Identificare bun^11 ......................................................................................................................
    Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................
    ..................................................................................................................................................


    [ ] Efective de animale
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: ............................
    Identificare bun^11 ......................................................................................................................
    Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................

    [ ] Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi)
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul universalităţilor ce vor fi înscrise: ....................................
    Identificare bun^16 .....................................................................................................................
    ^16 Solicitantul va descrie natura şi conţinutul universalităţii.

    Descriere suplimentară^12 .............................................................................................................

    [ ] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ...................................
    Identificare bun^17 ........................................................................................................................
    ^17 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.

    Descriere suplimentară^12 .............................................................................................................
    ..................................................................................................................................................


    • Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^10:
    Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............
    Număr de ordine ..........................................................................................................................

    • În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ........................................................................................................
    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^10:
    Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Număr de ordine ...........................................................................................................................


    6. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de toţi creditorii/debitorii/constituitorii.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Numărul de ordine ...................................................................................................................

    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial a fost adresată de organul competent conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau Codului de procedură penală (doar pentru cazul în care s-a bifat destinaţia „Sechestru asigurător“ sau „Sechestru asigurător în cauze penale“).


    Denumirea organului competent ......................................................................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .............................................................................
    Data ........................... Semnătura ....................

    ANEXA 2

    FORMULAR DE AVIZ DE INTENŢIE
    Operator .................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) ......................................
    Data ..........., ora ........, minutul ....., secunda .......... înscrierii
    Subsemnatul, ..................................., domiciliat în localitatea ...................., judeţul/sectorul ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., act de identitate .................., seria ........ nr. ..........., eliberat de .............. la data de ................ , cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ............., nr. de telefon ...................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    debitor [ ]\u-3928?
    reprezentant al creditorului [ ]
    reprezentant al debitorului [ ]
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de intenţie şi solicit înregistrarea lui.

    1. Destinaţia înscrierii
    Creditor garantat/Debitor [ ]
    Locatar/Locator (finanţator) [ ]
    Consignatar/Consignant [ ]
    Vânzător/Cumpărător [ ]
    Obligaţii agricole [ ]
    Alte înscrieri [ ]

    2. Date privind creditorul^1
    ^1 Se vor completa datele creditorului obligaţiei ipotecare sau ale terţului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terţ beneficiar, iar la rubrica „Alte date“ se va menţiona în mod obligatoriu calitatea de terţ beneficiar.
    2.a) Creditorul persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ..............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ....................................................
    ^2 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

    Tipul persoanei juridice^3 ...........................................................
    ^3 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).

    Sediul: str. ........... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ................................................................................................................
    Alte date ....................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................


    2.b) Creditorul persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............, prenumele tatălui ..................., prenumele mamei ......................
    Adresa: str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara ....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ....................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................    3. Date privind debitorul şi constituitorul^4
    ^4 Se vor/va menţiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal şi/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.
    3.a) Persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ...................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............, judeţul/sectorul ..........., cod poştal .........., ţara ...................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...............................................................................................................
    Alte date ....................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................

    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:
    [ ] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ


    3.b) Persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fi înscrise: ....................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui .............., prenumele mamei ....................
    Adresa: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............, judeţul/sectorul ............, cod poştal ........., ţara ..................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .....................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................

    Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos:
    [ ] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ    4. Bunuri ipotecate
    Detalii comune bunurilor ipotecate^5 ................................................................................................
    ^5 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esenţiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.

    Bifaţi tipul bunurilor afectate ipotecii şi completaţi datele corespunzătoare:
    4.a) Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ...................................
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^6.
    ^6 Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.

    Identificare bun (completaţi rubricile de mai jos):
    Model ......................, an fabricaţie^7 ............., număr şasiu/serie fabricaţie ................................, serie motor^7 ..............., număr de înmatriculare^7 ..................
    ^7 Dacă la data înscrierii avizului nu există informaţii referitoare la seria motorului, anul de fabricaţie şi numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.

    Descriere suplimentară^8 ...............................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ^8 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăşi numărul maxim de 4.000 de caractere.


    • Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^9:
    ^9 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul „pf“ sau „pj“ urmat de cifra arabă corespunzătoare.
    Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Număr de ordine ...........................................................................................................................


    • În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ...........................
    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^9:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Număr de ordine .......................................................................    4.b) Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile
    A. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ............................................................................................
    Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare, la care se vor utiliza pentru introducerea datelor rubricile de mai jos:
    Bifaţi una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:
    [ ] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil
    [ ] Păduri care urmează a fi tăiate
    [ ] Minerale care urmează a fi extrase
    [ ] Recolte care urmează a fi culese


    Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunului mobil ipotecat, cât şi a bunului imobil căruia îi este ataşat.
    Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.
    Identificare bun şi descriere suplimentară: ..........................................................................................
    • Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^9:
    Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............
    Număr de ordine .................................................................

    • În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ...............................................................................
    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^1:
    Denumirea persoanei juridice ....................................................................................................
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Număr de ordine .......................................................................    B. Menţiuni proprietari ai bunului imobil la care este ataşat bunul mobil ipotecat:
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: ............................................................
    B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menţionaţi denumirea şi numărul de ordine aferent^9.
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numărul de ordine .....................................................................

    B.2. În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane juridice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..........., judeţul/sectorul ..........., cod poştal .........., ţara ...................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ................................................................................
    .............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil ipotecat: .....................

    B.3. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menţionaţi numele, prenumele şi numărul de ordine aferent^9:
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Număr de ordine .....................

    B.4. În cazul existenţei şi a altor coproprietari persoane fizice, înscrieţi datele de identificare ale acestora:
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ............, prenumele mamei ...............
    Adresa: str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............, judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., ţara ..................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ...................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................
    4.c) Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..................
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^6.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat ipotecii:
    [ ] Creanţe potrivit art. 2.389 lit. a) şi b) din Codul civil

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor ce vor fi înscrise:
    Identificare bun^10 ....................................................................
    ^10 Se va individualiza bunul ipotecat, iar, dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantităţii, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 1.000 de caractere.

    Descriere suplimentară^11 ....................................................................
    ^11 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menţiona în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informaţii pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.


    • În cazul creanţelor rezultate dintr-un contract încheiat cu un terţ cedat^12:
    ^12 Acesta are calitatea de terţ faţă de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanţa ipotecată.
    A. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise (terţi cedaţi): ..............
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice ................., sediul: str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul ............., cod poştal .............., ţara .................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ............................................................
    Alte date ................................................................................
    .............................................................................................


    B. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise (terţi cedaţi): ....................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ............., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul ............, cod poştal ............, ţara .................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    .............................................................................................

    [ ] Cont bancar
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: .................................
    Identificare bun^13 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    ^13 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.

    Descriere suplimentară^11 .........................................................
    ..............................................................................................


    [ ] Acţiuni/Părţi sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul acţiunilor/părţilor sociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: .......................................................
    Identificare bun^14 ...................................................................
    ^14 Se vor menţiona tipul instrumentelor financiare (acţiuni, părţi sociale etc.), numărul acestora, precum şi entitatea care le emite.

    Descriere suplimentară^11 ..............................................................
    ....................................................................................................

    [ ] Echipamente/Instalaţii/Alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: ..........................
    Identificare bun^10 ....................................................................
    Descriere suplimentară^11 ...........................................................
    .................................................................................................


    [ ] Poliţe de asigurare
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul poliţelor de asigurare ce vor fi înscrise: .............................
    Identificare bun^10 ...................................................................
    Descriere suplimentară^11 .........................................................

    [ ] Recolte
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: ........................................
    Identificare bun^10 ...................................................................
    Descriere suplimentară^11 ..........................................................
    ...............................................................................................


    [ ] Utilaje agricole, altele decât autovehicule
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: .....................................
    Identificare bun^10 ....................................................................
    Descriere suplimentară^11 ............................................................
    ................................................................................................


    [ ] Efective de animale
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: ............................
    Identificare bun^10 ...................................................................
    Descriere suplimentară^11 ...........................................................
    .............................................................................................


    [ ] Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi)
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul universalităţilor ce vor fi înscrise: .................................
    Identificare bun^15 ....................................................................
    ^15 Solicitantul va descrie natura şi conţinutul universalităţii.

    Descriere suplimentară^11 ...........................................................
    .............................................................................................


    [ ] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ....................................
    Identificare bun^16 ......................................................................
    ^16 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.

    Descriere suplimentară^11 ............................................................
    ...............................................................................................


    • Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^9:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............
    Număr de ordine ....................................................................


    • În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ..................................
    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^9:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Număr de ordine .............................


    5. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de intenţie a fost adresată de toţi creditorii/debitorii/constituitorii.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de intenţie a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:


    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Număr de ordine ..................
    Data ..................... Semnătura ....................

    ANEXA 3

    FORMULAR DE AVIZ DE TRANSFORMARE A INTENŢIEI
    Operator ....................................
    Agent împuternicit .................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ............................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................
    Data ........, ora ........, minutul ........, secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, .............., domiciliat în localitatea ............., judeţul/ sectorul .............., str. ............... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate .........., seria ......... nr. ............, eliberat de ............ la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon ..........,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    debitor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    reprezentant al debitorului [ ]
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de transformare a intenţiei şi solicit înregistrarea lui.

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă prin care s-a făcut publică intenţia de constituire a ipotecii: ..........................
    1. Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente
    Tip .........................................................................................
    Număr .....................................................................................
    Data încheierii ..........................................................................

    2. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată de toţi creditorii/debitorii/constituitorii.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată de unul din creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:


    Denumirea persoanei juridice ...........................
    Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............
    Număr de ordine ...................................
    Data ................... Semnătura ....................

    ANEXA 4

    FORMULAR DE AVIZ DE MENŢINERE A IPOTECII^1
    ^1 Înscrierea în registru a unui aviz de menţinere a ipotecii poate fi solicitată în cazul prevăzut de dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.
    Operator ............................................
    Agent împuternicit .............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    Data ..............., ora ......, minutul ......, secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul ............, str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ......... seria ......... nr. ..........., eliberat de .............. la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ............., nr. de telefon ...............,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    debitor [ ]
    reprezentant al debitorului [ ]
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de menţinere a ipotecii şi solicit înregistrarea lui.

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă asupra căruia urmează a efectua menţiunea de menţinere a bunului ipotecat: ....................................
    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip .........................................................................................
    Număr .....................................................................................
    Data încheierii ...........................................................................

    2. Alte menţiuni^2 ..........................................................................
    ...............................................................................................
    ^2 Maximum 2.000 de caractere.

    3. Detalii comune bunurilor ..............................................................
    4. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de menţinere a fost adresată de toţi creditorii/debitorii/constituitorii.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de menţinere a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .........................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............    Data ............. Semnătura ....................

    ANEXA 5

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR
    Operator .................................
    Agent împuternicit ................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .....................
    Data ............., ora ......., minutul ......., secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea .........., judeţul/sectorul ..........., str. ............. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, act de identitate ....... seria ......... nr. ............, eliberat de ............ la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ............., nr. de telefon ............,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi modificat^1 .........................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip .........................................................
    Număr ......................................................
    Data încheierii ............................................

    II. Alte menţiuni
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a înscrie, pe scurt, aceste menţiuni: ....................
    .......................................................................


    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată^2:
    ^2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin datele completate.
    1. [ ] Radierea unui creditor
    2. [ ] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)
    3. [ ] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)
    4. [ ] Adăugarea unor creditori celor deja existenţi
    5. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui creditor
    6. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor
    7. [ ] Radierea unor debitori ai obligaţiei principale
    8. [ ] Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri
    9. [ ] Înlocuirea unor debitori ai obligaţiei principale
    10. [ ] Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terţi în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor
    11. [ ] Adăugarea unor debitori
    12. [ ] Schimbarea unor constituitori debitori, prin novaţie, cu dobândirea calităţii de constituitor terţ
    13. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unui constituitor
    14. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor sau a unui constituitor
    15. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii
    16. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terţii cedaţi^3
    ^3 Terţul cedat are calitatea de terţ faţă de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanţa ipotecată.

    17. [ ] Completarea descrierii bunului deja ipotecat (nu se vor adăuga bunuri noi)
    18. [ ] Înstrăinarea bunului ipotecat
    19. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat
    20. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind apartenenţa bunurilor
    21. [ ] Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege
    22. [ ] Rectificarea datelor referitoare la Informaţii generale despre înscriere
    23. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    [ ] Bifaţi dacă tipul de modificare selectat este însoţit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiţi rubricile de la pct. IV pentru actualizarea detaliilor.
    În cazul în care, prin acest tip de modificare, se doreşte actualizarea unor informaţii referitoare la detaliile comune bunurilor şi care au fost înscrise anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, la rubrica „Descriere suplimentară“, se va proceda la ştergerea lor din această rubrică (fiind posibilă numai ştergerea unor date) şi/sau completarea datelor actualizate, la rubrica „Detalii comune bunurilor“, prin folosirea rubricilor de la pct. IV.
    1. Radierea unui creditor
    Identificaţi creditorul care se radiază prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine .....................................................................

    2. Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)
    Identificaţi creditorul care urmează a fi înlocuit prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine ........................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .....................................
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Tipul persoanei juridice ...............................
    Sediul: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ……….................................................................................………
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ............................................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ...............................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................, prenumele tatălui ................, prenumele mamei ..................
    Adresa: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................
    ..............................................................................................


    3. Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţă)
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .......................
    Denumirea persoanei juridice ........................
    Tipul persoanei juridice ........................
    Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .........................................
    Alte date .................................
    ...............................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ......................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ............., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..........., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., ţara ..............
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    ...............................................................................................


    4. Adăugarea unor creditori celor deja existenţi
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ......................................
    Denumirea persoanei juridice .................................
    Tipul persoanei juridice ...............................
    Sediul: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ........................................................
    Alte date .................................................................................
    .................................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: .....................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................, prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .........., ţara .......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ...................................................................................
    ..............................................................................................


    5. Schimbarea datelor de identificare a unui creditor
    Identificaţi creditorul la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine ..................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noua denumire a persoanei juridice .................., tipul persoanei juridice .................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare .....................
    Noul nume al persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ................, str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............, cod poştal ............., ţara .................

    Alte date ...................................................................................
    ...............................................................................................


    6. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor
    Identificaţi creditorul la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ....................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine ....................................................
    În loc de ................................................................
    Se va înscrie ..........................................................


    7. Radierea unor debitori ai obligaţiei principale
    Identificaţi persoana care se radiază prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Numărul de ordine ....................................................


    8. Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri
    Bifaţi dacă radierea se face:
    [ ] cu degrevare de bunuri
    [ ] cu actualizarea detaliilor comune bunurilor
    [ ] cu degrevare de bunuri şi actualizarea detaliilor comune bunurilor

    Identificaţi persoana care se radiază prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .........................................

    În cazul radierii unui/unor constituitor/constituitori cu degrevare de bunuri, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun şi a numărului de ordine aferent acestui tip:
    Tip bun .................................................
    Numărul de ordine ......................................


    9. Înlocuirea unor debitori ai obligaţiei principale
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine ...................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ........................................
    Denumirea persoanei juridice ................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare ............, sediul: localitatea ............, str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............., cod poştal .............., ţara ...............
    Alte date ..................................................................................
    .............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ...........................................
    Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................., prenumele tatălui ................, prenumele mamei ....................
    Adresa: str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............., judeţul/sectorul ............., cod poştal ............., ţara .................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................


    10. Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terţi, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor^4
    ^4 Nu se pot înlocui prin acelaşi formular de aviz modificator şi debitorul obligaţiei garantate, şi constituitorul ipotecii.
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Numărul de ordine ......................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ....................................
    Denumirea persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice ..........., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........., codul unic de înregistrare .............., sediul: localitatea .............., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................ cod poştal ................ ţara ..............
    Alte date .................................................................................
    ...............................................................................................

    Bifaţi calitatea noii persoane juridice:
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ

    Bifaţi dacă înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terţi impune actualizarea apartenenţei bunurilor \u-3928?
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun şi a numărului de ordine aferent acestui tip:
    Tip bun ....................................................
    Numărul de ordine .........................................

    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine ale constituitorului căruia îi sunt atribuite bunurile:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine ..................................

    Menţionaţi datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...........................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .......................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ...........................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui .............., prenumele mamei .....................
    Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ............., ţara ..................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    ...............................................................................................

    Bifaţi calitatea noii persoane fizice:
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ


    11. Adăugarea unor debitori^5
    ^5 Printr-un aviz modificator nu se pot adăuga noi constituitori, ci doar debitori ai obligaţiei principale, prin urmare nu se pot adăuga bunuri noi celor deja existente.
    Precizaţi numărul noilor debitori persoane juridice înscrişi: ...................
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Tipul persoanei juridice ...............................................................
    Sediul: str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, localitatea ............, judeţul/sectorul ............., cod poştal ..........., ţara .............
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .....................................
    Alte date ..................................................
    ..............................................................................................

    Precizaţi numărul noilor debitori persoane fizice înscrişi: ....................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui .............., prenumele mamei .....................
    Adresa: str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea .............., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ..............., ţara ................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................


    12. Schimbarea unor constituitori debitori, prin novaţie, cu dobândirea calităţii de constituitor terţ^6
    ^6 Acest tip de modificare are în vedere cazul novaţiei cu schimbare de debitor, în situaţia în care debitorul iniţial, care avea şi calitatea de constituitor, consimte menţinerea ipotecii asupra bunurilor sale. Prin acest aviz se va adăuga un nou debitor al obligaţiei garantate, fără a avea calitatea de constituitor, iar debitorul iniţial, pierzând calitatea de debitor, va deveni constituitor terţ.
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscrişi: ............................
    Denumirea persoanei juridice ................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................, codul unic de înregistrare .............., sediul: localitatea .............., str. ................. nr. ........, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ............., ţara ...............
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscrişi: ..............
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui .............., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, localitatea ............, judeţul/sectorul ..........., cod poştal .............., ţara ........................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................

    Identificaţi constituitorii debitori care sunt înlocuiţi în urma novaţiei, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent, şi care devin constituitori terţi:
    Denumirea persoanei juridice ..........................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .................................


    13. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unui constituitor
    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ....................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .......................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noul nume al persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

    Alte date ..................................................................................
    ...............................................................................................

    Noua denumire a persoanei juridice ................, tipul persoanei juridice .................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................., codul unic de înregistrare .......................
    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ..............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ............., cod poştal ..............., ţara ................
    Alte date ...................................................................................
    ...............................................................................................


    14. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor sau a unui constituitor
    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ..............................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .......................................
    În loc de ..................................................
    se va înscrie .............................................


    15. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii
    Identificaţi proprietarul/coproprietarul bunului imobil la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...........................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine ......................................
    Rubrica^7 ..................................................
    ^7 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a proprietarului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

    În loc de ...................................................
    se va înscrie ..............................................


    16. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terţii cedaţi
    Identificaţi terţul cedat la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...............................
    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine ......................................
    Rubrica^8 .................................................
    ^8 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a terţului cedat, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

    În loc de .................................................
    se va înscrie ..............................................


    17. Completarea descrierii bunului deja ipotecat^9
    ^9 Se are în vedere doar modificarea/completarea descrierii bunurilor deja înscrise în Registru, şi nu adăugarea unor noi bunuri.
    Completarea descrierii bunurilor priveşte:
    [ ] Detalii comune tuturor bunurilor
    [ ] Descriere suplimentară

    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care se raportează completarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează completarea:
    Tip bun ...............................
    Numărul de ordine ................................
    Descrierea completării, care se adaugă textului din înscrierea modificată ........................................


    18. Înstrăinarea bunului ipotecat
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care se raportează menţiunea înstrăinării. Bunul va fi individualizat prin înscrierea tipului de bun şi a numărului de ordine aferent acestui tip:
    Tip bun ...........................
    Numărul de ordine .............................
    Menţiune înstrăinare (Completaţi dacă există o menţiune de înstrăinare în rubrica de la punctul II „Alte menţiuni“) ..............................


    19. Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat^10
    ^10 Se va putea efectua rectificarea unei singure erori materiale în cadrul unei singure categorii/rubrici.
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii/categoriei asupra căreia operează rectificarea materială:
    Tip bun ..............................
    Numărul de ordine ..................................
    Categoria ....................
    Rubrica (în cazul autovehiculelor) ...........................

    Se va bifa una dintre căsuţele de mai jos:
    [ ] Detalii comune tuturor bunurilor
    [ ] Categoria
    [ ] Identificare bun şi descriere suplimentară (în cazul bunurilor mobile ipotecate ataşate unor bunuri imobile)
    [ ] Identificare bun
    [ ] Descriere suplimentară

    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:
    În loc de ................................................
    se va înscrie .............................................


    20. Rectificarea erorilor materiale privind apartenenţa bunurilor
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun şi a numărului de ordine aferent acestui tip:
    Tip bun ...................................................
    Numărul de ordine .....................................

    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine ale constituitorului căruia i-au fost atribuite în mod eronat bunurile:
    Denumirea persoanei juridice ............................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine ....................................

    Menţionaţi datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ..................................
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .....................................


    21. Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege^11
    ^11 Acest tip de modificare are în vedere înscrierea în Registru a unor menţiuni prevăzute de lege [de exemplu, art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare].
    Completaţi menţiunile prevăzute de lege în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“.

    22. Rectificarea erorilor materiale privind informaţiile generale despre înscriere
    Bifaţi una dintre informaţiile generale despre înscriere care se rectifică:
    [ ] Destinaţia înscrierii

    Destinaţia rectificată ...................................
    [ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii (Completaţi datele rectificate în rubricile de la pct. I „Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente.“)
    [ ] Alte menţiuni (Completaţi conţinutul rectificat în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni.“)


    23. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] creditor sau reprezentant al creditorului
    [ ] debitor/constituitor sau reprezentant al debitorului/constituitorului
    [ ] organ competent sau reprezentant al organului competent
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului
    Numele ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................................
    Rubrica^12 ..............................................................................
    ^12 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a solicitantului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

    În loc de ..................................................................................
    se va înscrie ...............................................................................    IV. Descrierea detaliilor comune bunurilor ipotecate: ...............................................
    şi/sau
    Descriere suplimentară (text care se şterge): ...........................................................
    Numărul de ordine .......................................................................

    V. Identificarea creditorului care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de organul competent conform legii (doar pentru cazul în care s-a bifat tipul de modificare „Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege“).

    Denumirea organului competent ....................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..........................
    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Numărul de ordine .....................................


    Data ...................... Semnătura ....................

    ANEXA 6

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ
    de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului
    Operator .............................................
    Agent împuternicit ...................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. identificare aviz de ipotecă (ID) ..........................................................................................................................................
    Data ................., ora .........., minutul ........., secunda ......... înscrierii
    Subsemnatul, ..........................., domiciliat în localitatea ...................., judeţul/sectorul ..........., str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ........, ap. ......., act de identitate .......... seria ...... nr. .........., eliberat de ...................... la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon .............,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    operator autorizat [ ]
    reprezentant al operatorului autorizat [ ]
    agent autorizat [ ]
    reprezentant al agentului autorizat [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

    Numărul de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi îndreptat ..................................................
    ..............................................................................................

    I. Bifaţi tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată^1:
    ^1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind Informaţiile generale din aviz
    2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor
    3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor/constituitor
    4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii
    5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terţii cedaţi^2
    ^2 Terţul cedat are calitatea de terţ faţă de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanţa ipotecată.

    6. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind un bun ipotecat
    7. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    8. [ ] Stingerea eronată a unui aviz
    1. Îndreptarea erorilor materiale privind Informaţiile generale din aviz^3
    ^3 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secţiuni selectate la „Informaţii generale“ („Destinaţia înscrierii“, „Actul juridic care stă la baza înscrierii“, „Alte menţiuni“).
    Bifaţi care dintre informaţiile generale din aviz urmează a fi corectate:
    [ ] Destinaţia înscrierii
    [ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii^4
    ^4 Pentru secţiunea „Act juridic care stă la baza înscrierii“ se poate efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile.

    [ ] Alte menţiuni

    Rubrica .......................................................
    În loc de .....................................................
    se va înscrie ................................................

    2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor^5
    ^5 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind datele de identificare a unui creditor dintr-o singură rubrică.
    Identificaţi creditorul la care se raportează îndreptarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine ......................................
    Rubrica ..................................................
    În loc de ..................................................
    se va înscrie ...............................................

    [ ] Bifaţi dacă tipul de îndreptare selectat este însoţit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiţi rubricile de la punctul II pentru actualizarea detaliilor.

    3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor/constituitor^6
    ^6 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind datele de identificare sau calitatea unui debitor/constituitor dintr-o singură rubrică.
    Identificaţi persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ....................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine ....................................
    Rubrica ...................................................
    În loc de ..................................................
    se va înscrie ...............................................

    Pentru corectarea calităţii debitorului/constituitorului, bifaţi una din căsuţele de mai jos:
    [ ] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ
    [ ] Bifaţi dacă tipul de îndreptare selectat este însoţit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiţi rubricile de la punctul II pentru actualizarea detaliilor.


    4. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este ataşat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii
    Identificaţi bunul mobil ataşat unui bun imobil la care se raportează îndreptarea erorilor materiale privind unul dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil, alţii decât debitorii/constituitorii. Bunul va putea fi identificat prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine .......................................

    Identificaţi proprietarul/coproprietarul bunului imobil la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .....................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............
    Numărul de ordine ...............................................................
    Rubrica^7 .........................................................................
    ^7 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a proprietarului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

    În loc de ..................................................
    se va înscrie ............................................


    5. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terţii cedaţi
    Identificaţi creanţa la care se raportează îndreptarea erorilor materiale privind unul dintre terţii cedaţi. Creanţa va putea fi identificată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine ................................

    Identificaţi terţul cedat la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............
    Numărul de ordine ....................................................................
    Rubrica^8 ...............................................................................
    ^8 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a terţului cedat, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

    În loc de ................................................................................
    se va înscrie ...........................................................................


    6. Îndreptarea erorilor materiale privind un bun ipotecat^9
    ^9 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secţiuni („Detalii comune tuturor bunurilor“, Bun tip „Autovehicul“, „Bun mobil ataşat unui bun imobil“, „Alte bunuri“, „Apartenenţa bunului“).
    Bifaţi care este secţiunea care urmează a fi corectată:
    [ ] Detalii comune tuturor bunurilor
    [ ] Autovehicul
    [ ] Bun mobil ataşat unui bun imobil
    [ ] Alte bunuri
    [ ] Apartenenţa bunului

    6.1. Bifaţi dacă îndreptarea erorii materiale priveşte „Detaliile comune tuturor bunurilor“ şi folosiţi rubrica de la punctul II pentru înscrierea textului corectat:
    [ ] Detalii comune tuturor bunurilor
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a categoriei sau rubricii asupra căreia operează îndreptarea erorii materiale:

    6.2. Autovehicul^10
    ^10 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale pentru un bun tip „Autovehicul“, dintr-o singură rubrică.
    Identificaţi bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea numărului de ordine.
    Numărul de ordine .....................................................................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de ..................................................................................
    se va înscrie ............................................................................

    6.3. Bun mobil ataşat unui bun imobil^11
    ^11 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secţiuni („Categorie“, „Identificare bun şi descriere suplimentară“, „Proprietari/Coproprietari ai bunului imobil care au calitatea de debitori/constituitori“).
    Identificaţi bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea numărului de ordine.
    Numărul de ordine .........................
    Se va bifa una dintre rubricile sau secţiunile în care se va îndrepta eroarea materială:
    [ ] Categoria
    [ ] Identificare bun şi descriere suplimentară
    [ ] Proprietarii bunurilor imobile au calitatea de debitori/constituitori persoane juridice din aviz.
    [ ] Proprietarii bunurilor imobile au calitatea de debitori/constituitori persoane fizice din aviz.
    [ ] Proprietarii/Coproprietarii bunurilor imobile sunt alte persoane juridice^12.
    ^12 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile secţiunii „Proprietar/Coproprietar alte persoane“.

    [ ] Proprietarii/Coproprietarii bunurilor imobile sunt alte persoane fizice^12.

    Rubrica ...................................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ............................................................................
    În cazul în care s-a bifat una dintre secţiunile privind proprietarii bunurilor imobile, identificaţi proprietarul la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menţionarea denumirii/numelui prenumelui.
    Denumirea persoanei juridice........................................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ............................................................................

    6.4. Alte bunuri^13
    ^13 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind un bun de tip „Alte bunuri“ dintr-o singură rubrică („Categorie“, „Identificare bun“, „Descriere suplimentară“).
    Numărul de ordine ...................
    Se va bifa una din rubricile de mai jos:
    [ ] Categoria
    [ ] Identificare bun
    [ ] Descriere suplimentară

    În loc de .............................................................................
    se va înscrie ....................................................................

    6.5. Îndreptarea erorilor materiale privind apartenenţa bunurilor^14
    ^14 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale privind apartenenţa pentru un singur bun.
    Identificaţi bunul ipotecat la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun şi a numărului de ordine aferent acestui tip:
    Tip bun ....................................................
    Numărul de ordine ......................................

    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine al constituitorului căruia i-au fost atribuite în mod eronat bunurile:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............
    Numărul de ordine .......................................................

    Menţionaţi datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine .................................................    7. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii^15
    ^15 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile pentru un singur solicitant.
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] creditor sau reprezentant al creditorului
    [ ] debitor/constituitor sau reprezentant al debitorului/constituitorului
    [ ] organ competent sau reprezentant al organului competent
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului
    Numele ..........., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............
    Rubrica ...........................................
    În loc de .................................................
    se va înscrie ............................................


    8. Stingerea eronată a unui aviz^16
    ^16 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul - „Stingere eronată a unui aviz“, urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.
    Numărul de identificare a avizului de stingere a ipotecii, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului ........................


    II. Descrierea detaliilor comune bunurilor ipotecate .............................................................................................................
    ..............................................................................................

    Data ................. Semnătura ....................

    ANEXA 7

    FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A CREANŢEI^1
    ^1 Prin avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în registru, creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va avea, în avizul de ipotecă, calitatea de creditor cu statut activ.
    Operator .................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .................................
    Data ............, ora ......, minutul ......., secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, ......................., domiciliat în ................, localitatea ................., judeţul/sectorul ..........., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ......... seria ........ nr. ........., eliberat de ........... la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .........., nr. de telefon .........,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    cedent [ ]
    reprezentant al cedentului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanţei, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^2 ......................................
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.
    [ ] Bifaţi dacă destinaţia acestei cesiuni este în legătură cu securitizarea creanţelor.    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip ........................................................
    Număr .....................................................
    Data încheierii ...........................................

    2. Prezentul aviz de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în registru vizează (Bifaţi una dintre cele două posibilităţi.):
    [ ] înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ;
    [ ] înlocuirea unuia dintre creditorii cu statut activ.
    Identificaţi creditorul care urmează să fie înlocuit prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..........
    Număr de ordine .................................................


    3. Numele/Denumirea noului creditor (cesionarului):
    Creditorul persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice ce vor fi înscrise: ..........................
    Denumirea persoanei juridice^3 ...................................................
    ^3 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

    Tipul persoanei juridice^4 ...............................................................................................................
    ^4 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).

    Sediul: str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ................., judeţul/sectorul ............., cod poştal ............., ţara ...................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ...................................................................................
    ..............................................................................................


    Creditorul persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice ce vor fi înscrise: .............................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ................
    Adresa: str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea ............, judeţul/sectorul ..............., cod poştal ............, ţara .....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................
    ................................................................    4. Identificarea creditorului (cedentului) care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toţi creditorii (cedenţii).
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unul dintre creditori (cedenţi).

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine ......................................


    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 8

    FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII^1
    ^1 Înscrierea în registru a unui aviz de extindere a ipotecii poate fi solicitată numai în cazul în care bunul care face obiectul extinderii este produs al bunului ipotecat în sensul art. 2.412 din Codul civil sau accesoriu al acestuia, neputând face obiectul unei ipoteci separate, şi are ca efect sporirea valorii bunului deja ipotecat.
    Operator ..................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    .................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.) ............................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificarea avizului de ipotecă (ID) ....................................
    ..............................................................................................

    Data ..........., ora ....., minutul ......, secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ....................., judeţul/sectorul ......., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., act de identitate .... seria .... nr. .........., eliberat de ................ la data de .................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .......... nr. de telefon ........
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Numărul de identificare a avizului de ipotecă^2 ...............................
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip ..........................................................
    Număr ...................................................
    Data încheierii .........................................

    2. Bifaţi tipul de extindere ce urmează a fi efectuată:
    [ ] Înscrierea fructelor sau produselor bunului mobil ipotecat în sensul art. 2.412 din Codul civil    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat a cărui descriere iniţială nu acoperă tipul de produse rezultate.
    Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează modificarea:
    Tipul bunului .............................................
    Numărul de ordine .........................................

    Descriere suplimentară [ ]
    Identificare bun [ ]
    Descriere completare .................................................................
    …......................…......................…......................…...................    [ ] Înscrierea menţiunilor care aduc un plus de valoare bunurilor ipotecate deja înscrise
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat.
    Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează modificarea:
    Tipul bunului .............................................
    Numărul de ordine ......................................
    Descriere suplimentară [ ]
    Identificare bun [ ]
    Descriere completare .................................................................
    ...............................................................................................
    3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de toţi creditorii/constituitorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de unul dintre creditori/constituitori cu statut activ. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:

    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine .........................................

    Data ................. Semnătura ....................

    ANEXA 9

    FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII
    Operator ....................................................
    Agent împuternicit .....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .......................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data .............., ora ........., minutul .........., secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ................................., domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul ..............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate .... seria ... nr. ....., eliberat de ............... la data de ..........................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................., nr. de telefon ...............
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Numărul de identificare a avizului de ipotecă^1 ................................
    ..............................................................................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip ........................................................................................
    Număr ...................................................................................
    Data încheierii ........................................................................

    2. Bunuri degrevate (Precizaţi numărul de ordine ce figurează în dreptul bunului ce urmează a fi degrevat, în cadrul fiecărui tip de bun din avizul de ipotecă.)^2:
    ^2 Pentru identificarea bunurilor ce urmează a fi degrevate se vor putea adăuga complementar, pe lângă numărul de ordine, şi alte date.
    a) [ ] Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule degrevate: ..........
    Identificaţi bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.
    Bunul va putea fi individualizat prin:
    Numărul de ordine aferent acestui tip de bun ...................................
    şi/sau

    Serie şasiu ...............................................................................


    b) [ ] Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile degrevate: ..............................
    Identificaţi bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.
    Bunul va putea fi individualizat prin:
    Numărul de ordine aferent acestui tip de bun ..................................
    şi/sau

    Identificare bun şi descriere suplimentară .......................................

    [ ] Bifaţi dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptarea erorilor materiale privind evidenţierea bunurilor. În acest caz, evidenţiaţi bunul ce urmează a fi redus ......................................

    c) [ ] Alte bunuri
    Identificaţi bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.
    Bunul va putea fi individualizat prin:
    Numărul de ordine aferent acestui tip de bun ..................................
    şi/sau

    Identificare bun .......................................................................

    [ ] Bifaţi dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptarea erorilor materiale privind evidenţierea bunurilor. În acest caz, evidenţiaţi bunul ce urmează a fi redus^3 ..........
    ^3 Se va bifa această căsuţă doar în cazul înscrierilor efectuate înainte de intrarea în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare.    3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reducere a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ^4.
    ^4 În această situaţie, solicitarea de înscriere a avizului de reducere trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.
    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ...................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..........................


    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 10

    FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A RANGULUI IPOTECII^1
    ^1 Prin completarea acestui formular nu se înlocuieşte creditorul din avizul de ipotecă, ci se realizează o cesiune a rangului ipotecii în sensul art. 2.427 din Codul civil.
    Operator ..................................................
    Agent împuternicit ...................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificarea avizului de ipotecă ..........................................
    Data ..............., ora ........, minutul ........, secunda ........ înscrierii
    Subsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ..................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., act de identitate .... seria ... nr. ....., eliberat de ................... la data de ..........., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .........., nr. de telefon .........,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    cedent [ ]
    reprezentant al cedentului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin cesiunea ipotecii^2 ....................................................
    ................................................................................................................................................................................................
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.    1. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip ..........................................................
    Număr .....................................................
    Data încheierii .........................................

    2. Cedentul ipotecii^3
    ^3 Cedentul ipotecii va fi radiat din avizul de ipotecă, ca urmare a cedării ipotecii către un creditor chirografar, conform prevederilor art. 2.427 din Codul civil.
    Identificaţi persoana care cesionează ipoteca prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine ..................................


    3. Cesionarul ipotecii^4
    ^4 Cesionarul ipotecii va prelua rangul ipotecii din avizul de ipotecă care se modifică prin cesiunea ipotecii.
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ....................................
    Denumirea persoanei juridice ..........................................................................................................
    Tipul persoanei juridice ................................................................................................................
    Sediul: str. ................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., ţara .....................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: .........................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ...............
    Adresa: str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea .............., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., ţara ................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

    4. Identificarea creditorului (cedentului) care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toţi creditorii (cedenţii).
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unul dintre creditori (cedenţi).

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine ......................................................................


    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 11

    FORMULAR DE AVIZ DE SCHIMBARE A RANGULUI IPOTECILOR
    Operator ..................................................................................
    Agent împuternicit .....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ..........................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ^1 Se vor completa ID-urile celor două avize rezultate în urma înregistrării avizului de schimbare a rangului ipotecilor.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ........................................................................................
    ..................................................................................................................................................

    Data ............, ora ........, minutul ........., secunda ........ înscrierii
    Subsemnatul, ........................, domiciliat în localitatea ....................., judeţul/sectorul ................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ........, et. ........., ap. ........, act de identitate ......... seria ......... nr ..........., eliberat de ....................... la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................., nr. de telefon ...............
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, vizând modificarea avizelor de ipotecă iniţiale identificate mai jos, şi solicit înregistrarea lui.

    1. Nr. de identificare a avizelor de ipotecă al căror rang se schimbă^2
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.
    ID1. ........................................................................................
    ID2. ......................................................................................

    2. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip .........................................................................................
    Număr .....................................................................................
    Data încheierii .........................................................................

    3. Identificarea creditorilor care au solicitat schimbarea rangului ipotecilor^3
    ^3 Solicitarea trebuie formulată de toţi creditorii al căror rang se schimbă.
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.

    În cazul în care solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent din fiecare ID:
    ID1
    Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine .........................................................................................................................

    ID2
    Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine .........................................................................................................................    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA

    FORMULAR DE AVIZ DE EXECUTARE
    Operator ......................................................................................................................................................................................
    Agent împuternicit .................................................................................................................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................................................................
    .....................................................................................................................................................................................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..........................................................................................................................
    Data ........................, ora ..................., minutul ......................., secunda .......... înscrierii
    Subsemnatul, ......................................, domiciliat în localitatea .............................., judeţul/sectorul ......................................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ………...... seria ….... nr. ……......, eliberat de ………........ la data de ........................, cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, ţara ................, nr. de telefon ..........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor \u-3928?
    reprezentant al creditorului \u-3928?
    altă persoană interesată^1 \u-3928?
    reprezentant al altei persoane interesate \u-3928?
    organ competent \u-3928?
    reprezentant al organului competent \u-3928?
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de executare, vizând avizul de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^2 ..................................................................................................................................
    I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip ................................................................................................................................................................................................
    Număr ........................................................................................................................................................................................
    Data încheierii .............................................................................................................................................................................
    II. Alte menţiuni …………………………………...................…......................…......................…......................….....…………
    …......................…......................…......................…......................…......................…......................…..................................
    III. Acest aviz de executare priveşte:
    (Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzătoare.)
    1. \u-3928? Publicitatea notificării de executare a bunului ipotecat în vederea vânzării
    Se va menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conţinutul notificării de executare^3.
    2. \u-3928? Publicitatea procesului-verbal despre eliberarea şi distribuirea sumei rezultate din executarea prin vânzare
    Se vor menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), datele cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 2.459 alin. (3) din Codul civil.
    3. \u-3928? Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în vederea administrării
    Se va menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conţinutul notificării de preluare în vederea administrării.
    4. \u-3928? Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de executare
    Se va menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conţinutul modificării.
    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, pct. 1, 2, 3 sau prezentul punct.
    \u-3928? Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ^4.
    \u-3928? Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.
    Denumirea organului competent ..........................................................................................................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ................................................................................................................
    5. \u-3928? Încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti
    Se vor menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, numărul şi data hotărârii judecătoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o.
    Înregistrarea acestui tip de executare se va efectua de către Corpul operatorilor RNPM.
    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, conform prezentului punct
    Bifaţi una din posibilităţi:
    \u-3928? Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    \u-3928? Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.
    \u-3928? Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de altă persoană interesată.
    \u-3928? Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.
    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................................................
    Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..........................
    Numărul de ordine .......................................................................................................................................................................
    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul:
    Denumirea persoanei juridice .....................................................................................................................................................
    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................
    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .................................................................
    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ...........................................................................................................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .............................................................................................................
    Data ........................... Semnătura ....................
    ^1 Înscrierea avizului de executare privind anularea executării poate fi solicitată şi de către debitor/constituitor, selectându-se rubrica „altă persoană interesată“.
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de executare, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.
    ^3 Se vor menţiona, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), elementele prevăzute la art. 2.451 din Codul civil, în cazul bunurilor completându-se numai numerele de ordine aferente bunurilor, din avizul precedent.
    ^4 În această situaţie, solicitarea de înscriere a avizului de executare trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

    ANEXA 13

    FORMULAR DE AVIZ DE PRELUARE ÎN CONTUL CREANŢEI
    Operator ..................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................
    .......................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    .............................................................................................

    Data .........., ora .........., minutul ........., secunda ........ înscrierii
    Subsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea ......................, judeţul/sectorul ................, str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ...... seria ......... nr. .............., eliberat de ................ la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ..............., nr. de telefon ......................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    altă persoană interesată^1 [ ]
    ^1 Înscrierea avizului de preluare în contul creanţei privind anularea preluării poate fi solicitată şi de către debitor/constituitor, selectându-se rubrica „altă persoană interesată“.

    reprezentant al altei persoane interesate [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de preluare a bunului ipotecat în contul creanţei, vizând avizul de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin preluarea în contul creanţei^2 ....................
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de preluare în contul creanţei, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

    I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente: ............................................
    ..................................................................................................................................................
    Tip ..............................................................................................................................................
    Număr ........................................................................................................................................
    Data încheierii ............................................................................................................................

    II. Alte menţiuni ...............................................................................................................................
    III. Acest aviz de preluare priveşte:
    (Bifaţi una dintre căsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzătoare.)
    1. [ ] Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în contul creanţei
    Se va menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conţinutul ofertei de preluare în condiţiile art. 2.461 din Codul civil.

    2. [ ] Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de preluare
    Se vor menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, numărul şi data hotărârii judecătoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o.
    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de preluare, pct. 1 sau prezentul punct
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ^3.
    ^3 În această situaţie, solicitarea de înscriere a avizului de preluare trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.

    Denumirea organului competent ...................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .........................

    3. [ ] Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti
    Se vor menţiona, în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“, numărul şi data hotărârii judecătoreşti, precum şi instanţa care a pronunţat-o.
    Înregistrarea acestui tip de preluare se va efectua de către Corpul operatorilor RNPM.
    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de preluare, conform prezentului punct
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de altă persoană interesată.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toţi creditorii cu statut activ.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................................
    Numărul de ordine ..........................................................................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul:
    Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................
    Numele persoanei fizice ..............................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...........
    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ........................................................................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..............................................................................    Data .................. Semnătura ....................

    ANEXA 14

    FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL
    Operator .................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    .............................................................................................

    Data ............, ora ......., minutul ......, secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ............, str. ............... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., act de identitate ......... seria ……... nr. .........., eliberat de ............... la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................, nr. de telefon ....................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]


    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 .........................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.


    Identificaţi 2 creditori dintre cei existenţi în avizul de ipotecă menţionat mai sus:
    a) Persoană juridică^2
    (Pentru ţara România se completează obligatoriu toate rubricile de identificare a creditorilor prezentate mai jos, iar pentru altă ţară se completează numai rubrica „Denumire“)
    Denumirea creditorului ................................................................
    Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ................................................
    Denumirea creditorului ...............................................................
    Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ...............................................

    b) Persoană fizică^2
    ^2 În funcţie de numărul creditorilor din avizul de ipotecă, ce urmează a fi stins, se vor completa datele pentru un singur creditor, respectiv pentru doi creditori dintre cei existenţi. În cazul în care sunt simultan persoane juridice şi persoane fizice, se vor completa datele pentru un creditor persoană juridică şi pentru un creditor persoană fizică dintre cei existenţi.
    (Pentru ţara România se completează obligatoriu toate rubricile de identificare a creditorilor prezentate mai jos, iar pentru altă ţară se completează numai rubricile „Nume“ şi „Prenume“)
    Numele creditorului ......................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Numele creditorului .......................... prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ^3.
    ^3 Solicitantul va bifa în mod obligatoriu această căsuţă, întrucât solicitarea de înscriere a avizului de stingere trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ.
    Data ........................... Semnătura ....................

    ANEXA 15

    FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL
    Operator ..................................................
    Agent împuternicit ......................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    Data .........., ora ........, minutul ....., secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea .................., judeţul/sectorul ................, str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., act de identitate ................... seria ...... nr. ..............., eliberat de ................. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................., nr. de telefon ................
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    altă persoană interesată^1 [ ]
    ^1 Înscrierea avizului de nulitate poate fi solicitată şi de către debitor/constituitor, selectându-se rubrica „altă persoană interesată“.

    reprezentant al altei persoane interesate [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]


    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^2 .....................................
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.


    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente^3:
    ^3 Avizul de nulitate se înscrie în registru numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară ori a convenţiei principale, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu.
    Tip ..........................................................................................
    Număr ....................................................................................
    Data încheierii .........................................................................

    2. Alte menţiuni ............................................................................
    3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Numărul de ordine ..........................................................................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul:
    Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................
    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...........................
    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) ..................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ................................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .............................................


    Data ............ Semnătura ..................

    ANEXA 16

    FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL
    Operator .................................................................................
    Agent împuternicit .....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data ............., ora ......., minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea ......................., str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................, act de identitate ........ seria ....... nr. ........, eliberat de ............... la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon ...................,....
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos, pentru o perioadă de 5 ani.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ......................................
    ...............................................................................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

    Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi şi completaţi cu datele corespunzătoare:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.


    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ................................................................................................................................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................
    Numărul de ordine .....................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent .......................................................................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .............................................................................

    Data ............. Semnătura .................

    ANEXA 17

    FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL
    Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    .................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    .............................................................................................

    Data .................., ora ...., minutul ......, secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea .............., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ................., act de identitate ..... seria ........ nr. ......., eliberat de .............. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................., nr. de telefon .................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]
    operator RNPM [ ]
    reprezentant al operatorului RNPM [ ]
    agent împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 .....................................
    .............................................................................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

    Acest aviz priveşte:
    [ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat
    [ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente^2:
    ^2 Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.
    Tip ..........................................................................................
    Număr ...................................................................................
    Data încheierii ..........................................................................

    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un operator autorizat.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un agent împuternicit.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Numărul de ordine .................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ...................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..........................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un operator autorizat, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ...................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un agent împuternicit, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ................................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ..................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM, indicaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ...................................................


    Data .................. Semnătura ....................

    ANEXA 18

    FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE^1
    ^1 Acest formular se va completa în cazul în care avizul ce urmează a fi modificat a fost înscris respectând prevederile Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea actualizării datelor cuprinse în registru, în forma cerută de Codul civil.
    Operator ................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................
    ..........................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................
    .....................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data ............., ora ...., minutul ..., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ............., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ................, act de identitate ...... seria ..... nr. ......., eliberat de .................. la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ............, nr. de telefon ...................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    creditor [ ]
    reprezentant al creditorului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de actualizare date, vizând actualizarea avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi actualizat^2: .....................
    ......................................................................................................................
    ^2 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

    I. Actualizare date privind debitorul/constituitorul
    a) Persoană juridică
    1. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice asupra cărora operează actualizarea: ..........................
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numărul de ordine .....................................................................
    Bifaţi una dintre calităţi:
    [ ] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ


    2. Adăugare constituitor^3
    ^3 În situaţia în care avizul care urmează a fi actualizat nu conţine date referitoare la proprietarul bunului ipotecat, se vor adăuga datele de identificare ale constituitorului bunului ipotecat.
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: .....................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^4 ....................................................
    ^4 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate şi de un act normativ, cum ar fi „S.A.“ - pentru societatea pe acţiuni, „S.R.L.“ - pentru societatea cu răspundere limitată, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Tipul persoanei juridice^5 ...........................................................
    ^5 Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).

    Sediul: str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul/sectorul ................., cod poştal ..........., ţara ...............
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţi:
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ    b) Persoană fizică
    1. Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice asupra cărora operează actualizarea: ..................
    Numele persoanei fizice .............................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate)...................
    Numărul de ordine .........................................................................................................................
    Bifaţi una dintre calităţi:
    [ ] debitor al obligaţiei garantate (fără a avea calitatea de constituitor)
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ


    2. Adăugare constituitor^3
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de persoane fizice ce vor fi înscrise: .................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui ......................., prenumele mamei .......................
    Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ......., localitatea .............., judeţul/sectorul .............., cod poştal .............., ţara .........................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ...............................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţi:
    [ ] constituitor debitor
    [ ] constituitor terţ
    II. Actualizare date bunuri ipotecate
    a) Bunuri autovehicule
    1. Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^6:
    ^6 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul „pf“ sau „pj“ urmat de cifra arabă corespunzătoare.
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Numărul de ordine .................................................


    2. În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Numărul de ordine al bunurilor (interval de numere) ...........................
    Pentru bunurile indicate mai sus menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^6:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Număr de ordine .......................................................................    b) Bunuri mobile ataşate unui bun imobil
    1. Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^6:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Numărul de ordine .....................................................................


    2. În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere) ................................
    Pentru bunurile indicate mai sus, menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^6:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Numărul de ordine .....................................................................    c) Alte bunuri
    1. Bifaţi dacă toate bunurile de acest tip au aceiaşi constituitori \u-3928?
    Menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^6:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...............
    Numărul de ordine .....................................................................


    2. În cazul în care bunurile nu aparţin aceloraşi constituitori, menţionaţi numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:
    Număr de ordine al bunurilor (interval de numere) ...............................
    Pentru bunurile indicate mai sus menţionaţi denumirea/numele şi prenumele şi numerele de ordine aferente constituitorilor^6:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................
    Numărul de ordine .....................................................................
    III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de toţi creditorii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent.

    Denumirea persoanei juridice .......................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................
    Numărul de ordine .....................................................................

    Data ................. Semnătura ....................

    ANEXA 19

    FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIŢIAL
    Operator .................................................
    Agent împuternicit .................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    ..............................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................
    .............................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ....................................
    .............................................................................................

    Data .........., ora ...., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ......................., judeţul/sectorul .............., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, act de identitate ..... seria ..... nr. ......., eliberat de ................. la data de ................, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ..................., nr. de telefon ....................
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al fiduciarului^1 [ ]
    ^1 Pot avea calitatea de fiduciari numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate, notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit dispoziţiilor art. 776 alin. (2) şi (3) din Codul civil.

    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie iniţial şi solicit înregistrarea lui.

    I. Informaţii generale privind fiducia
    a) Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent^2 ........................................................
    ^2 Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

    Numărul de înregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal .......................
    Data înregistrării contractului de fiducie la organul fiscal ..............................

    b) Durata transferului^3 (Se completează data încetării contractului.) ................................
    ^3 Durata transferului nu poate depăşi 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispoziţiilor art. 779 lit. b) din Codul civil.

    c) Scopul fiduciei ..................................
    d) Întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale fiduciarului/fiduciarilor .............................
    e) Alte menţiuni .........................................................................

    II. Date privind constituitorul fiduciei
    Constituitorul persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: .....................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^4 ...............................................
    ^4 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv sau în actul de înfiinţare.

    Tipul persoanei juridice^5 ..........................................................
    ^5 Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.

    Sediul: str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............., judeţul/sectorul .............., codul poştal ............., ţara ..............
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .............................
    Alte date .................................................
    ...............................................................................................


    Constituitorul persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .........................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ....................
    Adresa: str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ............, ţara ................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .........................................................
    ................................................................................................    III. Date privind fiduciarul
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul fiduciarilor ce vor fi înscrişi: ...................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise.
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/ avocatului ..........................
    Tipul persoanei juridice/notarului public/avocatului^6 ...........................
    ^6 Se va completa una dintre entităţile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituţie de credit, societate de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societate de servicii de investiţii financiare, societate de asigurare şi reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.

    Sediul: str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............., judeţul/sectorul ............, codul poştal ............., ţara ...............
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ........................................
    Alte date^7 .............................................................................
    ..............................................................................................
    ^7 Se va menţiona, în câmpul „Alte date“, calitatea în care acţionează fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.


    IV. Date privind beneficiarul^8
    ^8 Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/aceştia este/sunt determinat/determinaţi în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/determinaţi, se vor menţiona regulile care permit determinarea acestuia/acestora în câmpul „Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie“.
    Beneficiarul persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^5 ......................................
    Tipul persoanei juridice^6 ................................
    Sediul: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul .............., cod poştal .............., ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...........................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ..................................
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................


    Beneficiarul persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .........................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................, prenumele tatălui ......................., prenumele mamei ...........................
    Adresa: str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ...., judeţul/sectorul ............, cod poştal ..............., ţara ......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................

    Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie ...............................................
    ...............................................................................................    V. Masa patrimonială fiduciară (Bifaţi una sau mai multe dintre căsuţele de mai jos.):
    a) [ ] Bunuri imobile
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ..................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.
    Descrierea bunului imobil: ............................................................
    .............................................................................................

    Localitatea ..................., judeţul/sectorul ..................., ţara .................., numărul cărţii funciare .............., număr corp proprietate ..............., număr cadastral .................., adresa/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil .......................
    Descriere suplimentară ................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:
    [ ] Drepturi reale
    [ ] Drepturi de creanţă
    [ ] Garanţii
    [ ] Alte drepturi patrimoniale


    b) [ ] Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: .....................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Model ......................., an de fabricaţie .................., număr şasiu ..................., seria motorului ...................., descriere suplimentară ...........................................
    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:
    [ ] Drepturi reale
    [ ] Drepturi de creanţă
    [ ] Garanţii
    [ ] Alte drepturi patrimoniale


    c) [ ] Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: .................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului.
    Descrierea bunului ..........................................
    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:
    [ ] Drepturi reale
    [ ] Drepturi de creanţă
    [ ] Garanţii
    [ ] Alte drepturi patrimoniale    VI. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial de fiducie a fost adresată de toţi constituitorii/fiduciarii.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului iniţial de fiducie a fost adresată de unul dintre constituitori/fiduciari. În acest caz, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine ....................................................................    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 20

    FORMULAR DE AVIZ DE ACCEPTARE A FIDUCIEI^1
    ^1 În cazul în care în avizul de fiducie iniţial nu au fost determinaţi beneficiarii fiduciei, este necesară înscrierea unui aviz modificator care să cuprindă datele de identificare ale beneficiarilor. Ulterior, beneficiarii pot solicita înscrierea unui aviz de acceptare a fiduciei.
    Operator ....................................................
    Agent împuternicit ....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ............................
    ............................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ....................................
    ............................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ..............................
    ...............................................................................................

    Data ........................., ora ....., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate .............., seria ........... nr. .............., eliberat de ................. la data de ..................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .................., nr. de telefon .....................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al fiduciarului [ ]
    beneficiar [ ]
    reprezentant al beneficiarului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de acceptare a fiduciei, vizând modificarea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.

    Nr. de identificare a avizului de fiducie^2 ...............................
    ^2 În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului de fiducie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.

    I. Înregistrarea acceptării contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent ...............................
    Numărul de înregistrare a acceptării contractului de fiducie la organul fiscal ........................
    Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul fiscal ...........................

    II. Alte menţiuni ...............................................
    ..............................................................................................

    III. Identificaţi beneficiarul care acceptă fiducia prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .....................................................................

    IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulată de toţi beneficiarii fiduciei/toţi fiduciarii.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulată de unul/unii dintre beneficiarii fiduciei/fiduciari. În acest caz, identificaţi persoana care solicită înregistrarea avizului, prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine ..........................................    Data .................. Semnătura ................

    ANEXA 21

    FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR^1
    ^1 Solicitarea de înscriere în registru a formularului de aviz de fiducie modificator poate fi formulată numai de către constituitor, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia, solicitarea poate fi formulată şi de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar/administratorul provizoriu, după caz.
    Operator ..........................
    Agent împuternicit ...........................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ..................................
    .............................................................................................

    Data ..............., ora ....., minutul ......, secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea ....................., judeţul/sectorul ................, str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ............., seria .......... nr. ..........., eliberat de .............. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon ..........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]
    beneficiar [ ]
    reprezentant al beneficiarului [ ]
    fiduciar [ ]
    reprezentant al fiduciarului [ ]
    administratorul provizoriu [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie modificator, vizând modificarea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie^2 ......................................
    ...............................................................................................
    ^2 În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare a fiduciei, modificator, de prelungire a avizului de fiducie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.    I. Înregistrarea modificării contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent^3 ...............................................................
    ^3 Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

    Numărul de înregistrare a modificării contractului de fiducie la organul fiscal ......................................
    Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul fiscal ..............................................

    II. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată^4:
    ^4 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor
    2. [ ] Înlocuirea unui constituitor, în cazul existenţei transmisiunii patrimoniului vechiului constituitor
    3. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor
    4. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui fiduciar
    5. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui fiduciar
    6. [ ] Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu
    7. [ ] Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar
    8. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar
    9. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar
    10. [ ] Radierea unor beneficiari
    11. [ ] Înlocuirea unor beneficiari
    12. [ ] Adăugarea unor beneficiari
    13. [ ] Schimbarea regulilor de determinare a beneficiarului
    14. [ ] Rectificarea regulilor de determinare a beneficiarului
    15. [ ] Modificarea masei patrimoniale fiduciare
    16. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind bunurile ce fac parte din masa patrimonială fiduciară
    17. [ ] Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare
    18. [ ] Rectificarea erorilor materiale referitoare la informaţiile generale privind fiducia
    19. [ ] Modificarea întinderii puterilor de administrare şi dispoziţie ale fiduciarului
    20. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    1. Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor
    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .........................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine ......................................................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noul nume al persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ..................................................................................
    ..............................................................................................

    Noua denumire a persoanei juridice .................., tipul persoanei juridice ..............., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................., codul unic de înregistrare .....................
    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ......................, str. .................. nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ...................., cod poştal ............, ţara .................
    Alte date .................................................................................
    ............................................................................................    2. Înlocuirea unui constituitor, în cazul existenţei transmisiunii patrimoniului vechiului constituitor
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .............................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine ............................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .......................
    Denumirea persoanei juridice^5 ....................................
    ^5 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

    Tipul persoanei juridice^6 ...........................
    ^6 Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).

    Sediul: str. .............. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea .................., judeţul/sectorul ............., cod poştal .............., ţara ....................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .............................
    Alte date .................................................
    ...............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: .........................................
    Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea ..................., judeţul/sectorul .............., cod poştal .............., ţara .................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................


    3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor
    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine ..........................................
    Conţinut rectificat ......................................................................


    4. Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului
    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public avocatului .......................................
    Numărul de ordine ..........................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noua denumire a persoanei juridice/notarului public/avocatului ......................................
    Tipul persoanei juridice^6 ......................................
    Sediul: str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea .............., judeţul/sectorul ................, cod poştal ................., ţara .....................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .....................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .....................................
    Alte date ..................................................................................
    ..............................................................................................    5. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui fiduciar
    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului .............................................
    Numărul de ordine .......................................
    Conţinut rectificat .......................................

    Înscrierea uneia dintre modificările de la pct. 1-5 poate fi solicitată de către constituitorul asupra datelor căruia operează modificarea sau de către fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul în cauză.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.

    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ..................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine ...........................................


    6. Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului .................................
    Numărul de ordine ......................................
    Denumirea administratorului provizoriu - persoană juridică/notar public/avocat ...................................
    Tipul persoanei juridice^7 ..............................................
    ^7 Se va completa una dintre entităţile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituţie de credit, societate de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societate de servicii de investiţii financiare, societate de asigurare şi reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaţilor se va menţiona forma de exercitare a profesiei.

    Sediul: str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea ....................., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ...................., ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ................................
    Alte date^8 ..............................................................................
    ...............................................................................................
    ^8 Se va completa, în mod obligatoriu, calitatea de administrator provizoriu.


    Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei sau de beneficiarul acesteia.
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.

    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ....................................
    Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine .....................................


    7. Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ...................................
    Numărul de ordine .....................................
    Denumirea noului fiduciar - persoană juridică/notar public/avocat ...................................
    Tipul persoanei juridice^7 ........................................
    Sediul: str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea .............., judeţul/sectorul ................., cod poştal ....................., ţara ...................

    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ......................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................

    Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia, de noul fiduciar sau de administratorul provizoriu.
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul fiduciar^9.
    ^9 În cazul în care solicitarea de înscriere în registru a fost formulată de noul fiduciar, acesta va prezenta operatorului/agentului numirea sa dispusă de instanţa de judecată.

    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de administratorul provizoriu.

    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ...................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine ..................................................


    8. Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar
    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ...............................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................
    Numărul de ordine ..................................

    Noua denumire a persoanei juridice ........................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................., codul unic de înregistrare ....................
    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noul nume al persoanei fizice ..............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    ...........................................................................................

    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ................, str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................, cod poştal ................, ţara ...................
    Alte date .................................................................................
    .............................................................................................    9. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar
    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................
    Numărul de ordine ......................................
    Conţinut rectificat ......................................


    10. Radierea unor beneficiari
    Identificaţi beneficiarii care se radiază prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ............................................
    Numărul de ordine ...........................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine ............................


    11. Înlocuirea unor beneficiari
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ............................................
    Numărul de ordine ............................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Numărul de ordine ......................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .......................................
    Denumirea persoanei juridice^5 ..........................................
    Tipul persoanei juridice^6 .....................................
    Sediul: str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea .............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ......................, ţara .......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...............................................
    Alte date ..........................................
    ...............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ............................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................, prenumele tatălui ................, prenumele mamei .................
    Adresa: str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea ....................., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ...................., ţara .....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ......................................................................................
    ...................................................................................................


    12. Adăugarea unor beneficiari
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ........................................
    Denumirea persoanei juridice^5 ....................................................
    Tipul persoanei juridice^6 .......................................
    Sediul: str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea ................., judeţul/sectorul ......, cod poştal .........., ţara ..............
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .......................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: .............................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................, prenumele tatălui ........................, prenumele mamei .......................
    Adresa: str. ...................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea .............., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ....................., ţara .................,
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ..................................................................................
    ..............................................................................................


    13. Schimbarea regulilor de determinare a beneficiarului
    Conţinut modificat ......................................................................
    ..............................................................................................


    14. Rectificarea erorilor materiale privind regulile de determinare a beneficiarului
    Conţinut rectificat .....................................................................
    .............................................................................................


    15. Modificarea masei patrimoniale fiduciare
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica tipul de modificare:
    15.1. Bunuri ce vor fi scoase din masa patrimonială fiduciară
    Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează reducerea:
    Tipul bunului ..............................................
    Numărul de ordine ......................................


    15.2. Bunuri ce vor fi adăugate masei patrimoniale fiduciare
    a) [ ] Bunuri imobile
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ......................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.
    Descrierea bunului imobil: ........................................................................................................
    Localitatea ....................., judeţul/sectorul .................., ţara ...................., numărul cărţii funciare .............., adresa/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil .....................
    Descriere suplimentară ...............................................................................................................................................
    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:
    [ ] Drepturi reale
    [ ] Drepturi de creanţă
    [ ] Garanţii
    [ ] Alte drepturi patrimoniale


    b) [ ] Autovehicule
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ....................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Model ......................, an de fabricaţie ................., număr şasiu ............., seria motorului .................., descriere suplimentară ..................................................................
    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:
    [ ] Drepturi reale
    [ ] Drepturi de creanţă
    [ ] Garanţii
    [ ] Alte drepturi patrimoniale


    c) \u-3928? Alte bunuri
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: .......................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului
    Descrierea bunului ......................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menţionate mai sus:
    [ ] Drepturi reale
    [ ] Drepturi de creanţă
    [ ] Garanţii
    [ ] Alte drepturi patrimoniale    15.3. Modificarea descrierii bunurilor existente
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează modificarea:
    Tipul bunului ..............................................................................
    Numărul de ordine ......................................................................
    Rubrică ...................................................................................
    Conţinut modificat .....................................................................
    .............................................................................................

    16. Rectificarea erorilor materiale privind bunurile ce fac parte din masa patrimonială fiduciară
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează rectificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii asupra căreia operează rectificarea:
    Tipul bunului .............................................................................
    Numărul de ordine ......................................................................
    Rubrică ...................................................................................
    Conţinut rectificat ....................................................................
    .............................................................................................    17. Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare
    Menţionaţi noua durată a transferului (Se completează data încetării contractului.) ......................................
    .............................................................................................


    18. Rectificarea erorilor materiale referitoare la informaţiile generale privind fiducia
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a specifica rubrica la care se raportează rectificarea şi conţinutul acesteia.
    Rubrică ..................................................
    Conţinut rectificat .....................................................................
    .............................................................................................

    Înscrierea modificărilor de la pct. 8-16 poate fi solicitată de constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia sau de fiduciar.
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.

    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Numărul de ordine ......................................................................


    19. Modificarea întinderii puterilor de administrare şi dispoziţie ale fiduciarului
    Precizaţi întinderea puterilor fiduciarului ..................................................
    Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei.
    Indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine ......................................................................


    20. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] constituitor sau reprezentant al constituitorului
    [ ] reprezentant al fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar
    [ ] beneficiar sau reprezentant al beneficiarului
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului
    Numele ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..........................
    Rubrica ..............................................
    În loc de ...............................................
    se va înscrie ...........................................    Data ................. Semnătura ....................

    ANEXA 22

    FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI/AGENTULUI
    Operator .....................................................................
    Agent împuternicit .........................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ....................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ....................................
    ..............................................................................................

    Data ................., ora ......., minutul ......, secunda ....... înscrierii
    Subsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul ............, str. ............ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, act de identitate .........., seria ........... nr. .............., eliberat de .................. la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon .................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    operator autorizat [ ]
    reprezentant al operatorului autorizat [ ]
    agent autorizat [ ]
    reprezentant al agentului autorizat [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de fiducie vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

    Numărul de identificare a avizului de fiducie care urmează a fi îndreptat .................................................
    Bifaţi tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată^1:
    ^1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind informaţiile generale din aviz
    2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor
    3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar
    4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar
    5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind masa patrimonială fiduciară
    6. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    7. [ ] Stingerea eronată a unui aviz

    1. Îndreptarea erorilor materiale privind informaţiile generale din aviz^2
    ^2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la toate rubricile din cadrul unei singure secţiuni a avizului („Informaţii generale“, „Constituitor“, „Fiduciar“, „Beneficiar“, „Autovehicul“, „Bun imobil“, „Alte bunuri“, „Solicitanţi“).
    Bifaţi care dintre informaţiile generale din aviz urmează a fi corectate:
    [ ] Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal
    [ ] Durata transferului
    [ ] Scopul fiduciei
    [ ] Întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale fiduciarului/fiduciarilor
    [ ] Alte menţiuni

    Rubrica ...........................................................
    În loc de ...........................................................
    se va înscrie .....................................................

    2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor^2
    Identificaţi constituitorul la care se raportează îndreptarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Numărul de ordine ...................................................
    Rubrica .................................................................
    În loc de ...............................................................
    se va înscrie .............................................


    3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar^2
    Identificaţi persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ..........................................
    Numărul de ordine ........................................
    Rubrica ......................................................
    În loc de .................................................
    se va înscrie .............................................


    4. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar^2
    Identificaţi persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine .......................................
    Rubrica ...................................................
    În loc de ...................................................
    se va înscrie ..............................................


    5. Îndreptarea erorilor materiale privind masa patrimonială fiduciară^2
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip şi a rubricii/categoriei asupra căreia operează îndreptarea erorii materiale:
    Tipul bunului .............................................
    Numărul de ordine ........................................
    Rubrica ....................................................
    În loc de ..................................................
    se va înscrie .............................................


    6. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii^2
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] constituitor sau reprezentant al constituitorului
    [ ] reprezentant al fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar
    [ ] beneficiar sau reprezentant al beneficiarului
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului
    Numele ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Rubrica ...................................................
    În loc de ...............................................
    se va înscrie ...........................................


    7. Stingerea eronată a unui aviz^3
    ^3 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul - „Stingere eronată a unui aviz“, urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.
    Numărul de identificare a avizului de stingere a fiduciei, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului ................................

    Data ............... Semnătura ....................

    ANEXA 23

    FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIŢIAL^1
    ^1 Solicitarea de înscriere în registru a formularului de aviz de stingere poate fi formulată numai de către constituitor, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia solicitarea poate fi formulată şi de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar.
    Operator ........................................................
    Agent împuternicit .................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ..............................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...................................
    ..............................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ....................................
    ..............................................................................................

    Data ........................., ora ....., minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea .................., judeţul/sectorul ................, str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, act de identitate ........ seria ......... nr. .................., eliberat de ................ la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ...................., nr. de telefon .................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]
    beneficiar [ ]
    reprezentant al beneficiarului [ ]
    reprezentant al fiduciarului [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului de fiducie iniţial identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului de fiducie^2 ........................................
    ^2 În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare, modificator, de prelungire a avizului de fiducie iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.


    I. Înregistrarea încetării contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent^3 ........................................................
    ^3 Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

    Numărul de înregistrare a încetării contractului de fiducie la organul fiscal ..................................................
    Data înregistrării încetării contractului de fiducie la organul fiscal ...................................................

    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toţi constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de unul dintre constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre constituitori/fiduciari/beneficiari, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ..................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................................
    Numărul de ordine .....................................................................


    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 24

    FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIŢIAL^1
    ^1 Solicitarea de înscriere în Registru a formularului de aviz de nulitate poate fi formulată numai de către constituitor/altă persoană interesată, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia solicitarea poate fi formulată şi de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar.
    Operator ...................................................
    Agent împuternicit .....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..............................
    ................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................
    ................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ...................................
    ...............................................................................................

    Data ................, ora ......, minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea .............., judeţul/sectorul ................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ..... seria ...... nr. ......, eliberat de .............. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ............, nr. de telefon .................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]
    beneficiar [ ]
    reprezentant al beneficiarului [ ]
    reprezentant al fiduciarului [ ]
    altă persoană interesată [ ]
    reprezentant al altei persoane interesate [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea^2 avizului de fiducie iniţial identificat mai jos.
    ^2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea contractului de fiducie.

    Nr. de identificare a avizului de fiducie^3 .............................
    ^3 În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare, modificator), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.


    I. Înregistrarea anulării contractului de fiducie la organul fiscal
    Organul fiscal competent^4 ....................................................
    ^4 Se va menţiona denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

    Numărul de înregistrare a anulării contractului de fiducie la organul fiscal ......................................
    Data înregistrării anulării contractului de fiducie la organul fiscal .......................................

    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toţi constituitorii/beneficiarii/fiduciarii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre constituitorii/beneficiarii/fiduciarii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre constituitori/beneficiari/fiduciari, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...........................
    Numărul de ordine ..........................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul:
    Denumirea persoanei juridice ..................................................
    Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............................
    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) .......................................


    Data ............. Semnătura ....................

    ANEXA 25

    FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIŢIAL
    Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) ....................................
    Data ........................., ora ......, minutul ....., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea .........., judeţul/sectorul ..........., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., act de identitate ............ seria ...... nr. .........., eliberat de ............ la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ..............., nr. de telefon ..............,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    beneficiar [ ]
    reprezentant al beneficiarului [ ]
    reprezentant al fiduciarului [ ]
    constituitor [ ]
    reprezentant al constituitorului [ ]
    operator RNPM [ ]
    reprezentant al operatorului RNPM [ ]
    agent împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului de fiducie iniţial, identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului de fiducie^1 ....................................
    ^1 În situaţia în care avizul de fiducie iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de acceptare), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.

    Acest aviz priveşte:
    [ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat
    [ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului


    I. Alte menţiuni^2 ...................................................
    ..............................................................................................
    ^2 Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.

    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toţi constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de unul dintre constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un operator autorizat.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un agent împuternicit.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre constituitori/fiduciari/beneficiari, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................
    Numărul de ordine .....................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un operator autorizat, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ................................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ...................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un agent împuternicit, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ..............................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ....................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM, indicaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ....................................................


    Data .................. Semnătura ....................

    ANEXA 26

    FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC INIŢIAL
    Operator ..............................................
    Agent împuternicit .............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .......................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului specific (ID) .......................................
    Data ........................., ora ....., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea .........., judeţul/sectorul .................., str. ............................ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria ...... nr. ..........., eliberat de ............. la data de .........., codul numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .........., nr. de telefon ...........,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    parte [ ]
    reprezentant al părţii [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz specific iniţial şi solicit înregistrarea lui.


    I. Date generale privind actul/faptul juridic supus publicităţii
    Tip ...........................................................
    Numărul de înregistrare .....................................
    Data înregistrării ............................................

    II. Alte menţiuni .................................................
    .....................................................................

    III. Selectaţi destinaţia înscrierii ce urmează a fi efectuată^1:
    ^1 Solicitantul poate bifa o singură destinaţie.
    1. [ ] Publicitatea clauzei de insesizabilitate
    2. [ ] Publicitatea clauzei de inalienabilitate
    3. [ ] Publicitatea clauzei de rezervă a proprietăţii
    4. [ ] Publicitatea pactului de răscumpărare
    5. [ ] Publicitatea cesiunii de creanţă
    6. [ ] Publicitatea declaraţiei de rezoluţiune
    7. [ ] Publicitatea declaraţiei de reziliere
    8. [ ] Publicitatea hotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei
    9. [ ] Publicitatea regimului matrimonial
    10. [ ] Publicitatea uzufructului asupra creanţelor
    11. [ ] Publicitatea plăţii anticipate a chiriei
    12. [ ] Publicitatea cesiunii creanţei privind chiria
    13. [ ] Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată
    14. [ ] Alte acte/fapte juridice supuse publicităţii conform legii
    1. Publicitatea clauzei de insesizabilitate
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...........................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

    Denumirea persoanei juridice^2 ....................................................
    ^2 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

    Tipul persoanei juridice^3 ........................................................
    ^3 Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociaţie sau fundaţie, instituţie publică (pentru persoanele juridice de stat).

    Sediul: str. .................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal .............., ţara ..................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ..........................................
    Alte date ..........................................
    ....................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ............................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui .............., prenumele mamei ................
    Adresa: str. .................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ................., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ......., ţara ..........
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ...............................................................................
    ...........................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] proprietar
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .........................


    B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de insesizabilitate
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: ..........
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului.
    Descrierea bunului ....................................................................
    ..............................................................................................    2. Publicitatea clauzei de inalienabilitate
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ....................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ...........................................................
    Sediul: str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............., judeţul/sectorul ............., cod poştal ........., ţara ........
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date .......................................................
    ............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ............................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................, prenumele tatălui .................., prenumele mamei ....................
    Adresa: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ..., localitatea .............., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara ..........
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    .....................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] proprietar
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ......................................


    B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de inalienabilitate
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: ........................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului:
    Descrierea bunului ......................................................................
    ..............................................................................................    3. Publicitatea clauzei de rezervă a proprietăţii
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: .............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ....................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. ................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., localitatea .............., judeţul/sectorul ............., cod poştal ........, ţara ...................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .....................................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ..............................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................., prenumele tatălui ........................, prenumele mamei ....................
    Adresa: str. ................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., localitatea .............., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara .......................................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] vânzător
    [ ] cumpărător
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ............................................................................................................


    B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de rezervă a proprietăţii
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: .......................................................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului:
    Descrierea bunului ....................................................................
    .............................................................................................    4. Publicitatea pactului de răscumpărare
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ....................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .............., judeţul/sectorul ..........., cod poştal .........., ţara ....................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ..............................................................................

    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................., prenumele tatălui .............., prenumele mamei ................
    Adresa: str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., localitatea ............., judeţul/sectorul .........., cod poştal ........., ţara ......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .....................................................
    ......................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] vânzător
    [ ] cumpărător
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .............................................................................................................


    B. Bunurile asupra cărora poartă pactul de răscumpărare
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: ...............................................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului:
    Descrierea bunului ....................................................................
    ..............................................................................................    5. Publicitatea cesiunii de creanţă
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 .................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectorul .........., cod poştal ..........., ţara ....................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .....................................................................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ................................................................................
    .............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................., prenumele tatălui ..................., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara ...........................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .........................................
    .............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] cedent
    [ ] cesionar
    [ ] debitor cedat
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ............................................................................................................


    B. Publicitatea cesiunii de creanţă
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea creanţei cesionate.
    Descriere ................................................................................
    .............................................................................................    6. Publicitatea declaraţiei de rezoluţiune
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 .................................................
    Tipul persoanei juridice^3 .........................................................
    Sediul: str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........, ţara ......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ...............................................................................
    ..........................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ..................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui ................., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul/sectorul .........., cod poştal ........, ţara .......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................
    ..............................................................................................

    Specificaţi calitatea părţilor: ......................................................


    B. Publicitatea declaraţiei de rezoluţiune
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea declaraţiei
    Descriere ....................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................    7. Publicitatea declaraţiei de reziliere
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ..............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ....................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectorul .........., cod poştal ........., ţara ................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ................................................................................
    .............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...................., prenumele tatălui ............., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .................., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., ţara ...........................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ..............................................
    ...........................................................................................

    Specificaţi calitatea părţilor: .......................................................


    B. Publicitatea declaraţiei de reziliere
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea declaraţiei
    Descriere .................................................................................
    ..............................................................................................    8. Publicitatea hotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza persoanele ce vor fi înscrise: .......................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise.
    Numele persoanei ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ....................., prenumele mamei ......................
    Adresa: str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................, judeţul/sectorul ........., cod poştal ............, ţara ............................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .............................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] soţ
    [ ] soţie
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ..................................................

    B. Publicitatea hotărârii
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea hotărârii
    Descriere .................................................................................
    ..............................................................................................................    9. Publicitatea regimului matrimonial
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor ce vor fi înscrise: .........................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise.
    Numele persoanei ......................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................., prenumele tatălui ...................., prenumele mamei ...................
    Adresa: str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .................., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ......., ţara ............................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ...........................................................
    .................................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] soţ
    [ ] soţie
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ............................................................

    B. Bunurile asupra cărora poartă regimul matrimonial
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: ...............................
    Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului
    Descriere^4 .............................................................................
    ............................................................................................
    ^4 Se vor menţiona numărul şi data actului juridic care stă la baza înscrierii.
    10. Publicitatea uzufructului asupra creanţelor
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ..............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ..................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............, judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., ţara ......................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date ...............................................................
    ..............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ...................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui ................., prenumele mamei ......................
    Adresa: str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................, judeţul/sectorul ........., cod poştal ........, ţara ....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ..............................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] proprietar
    [ ] uzufructuar
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate .........................................................................


    B. Publicitatea uzufructului
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea uzufructului
    Descriere .................................................................................
    ..............................................................................................    11. Publicitatea plăţii anticipate a chiriei
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ..............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ...................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., cod poştal ..............., ţara ..................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ............................................................
    Alte date .................................................................................
    ...............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................., prenumele tatălui ....................., prenumele mamei .................
    Adresa: str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........, ţara .......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ...............................................................................
    ..............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] locatar
    [ ] locator
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ..............................................................................


    B. Publicitatea plăţii anticipate
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea plăţii anticipate
    Descriere .................................................................................
    ...............................................................................................    12. Publicitatea cesiunii creanţei privind chiria
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ...................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ...........................................................
    Sediul: str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................., judeţul/sectorul .........., cod poştal ...................., ţara ...............
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ............................................................
    Alte date ...............................................................................
    ..............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ..................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ................., prenumele mamei .......................
    Adresa: str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..................., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........, ţara .............................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    ...............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] cedent (locator)
    [ ] cesionar (terţ)
    [ ] debitor cedat (locatar)
    [ ] altă calitate

    Dacă s-a bifat altă calitate, precizaţi această calitate ..............................................................


    B. Publicitatea cesiunii
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea cesiunii
    Descriere .....................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................    13. Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ...........................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..................................................................
    Sediul: str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................, judeţul/sectorul .........., cod poştal ........., ţara .........................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...............................................................
    [ ] nu există
    Codul unic de înregistrare ............................................................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ...................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................................., prenumele tatălui ................, prenumele mamei .....................
    Adresa: str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ................, judeţul/sectorul .........., cod poştal ........., ţara .....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    ..............................................................................................

    Specificaţi calitatea părţilor: .........................................................


    B. Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea titlului executoriu constatat prin înscris sub semnătură privată
    Descriere .................................................................................
    ..............................................................................................    14. Alte acte/fapte juridice supuse publicităţii conform legii
    A. Identificaţi persoanele părţi în contract:
    a) persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^2 ...................................................
    Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................
    Sediul: str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ...., localitatea ................, judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara ...........................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ........................................................
    Alte date ..............................................................................
    .........................................................................................


    b) persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ...................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................, prenumele tatălui .................., prenumele mamei ............................
    Adresa: str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judeţul/sectorul .........., cod poştal ......., ţara ....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    .............................................................................................

    Bifaţi una dintre calităţile de mai jos:
    [ ] altă calitate

    Precizaţi această calitate ..........................................................


    B. Publicitatea actului/faptului juridic sau a bunurilor
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: ..................................
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea actului/faptului/bunului
    Descriere .......................................................................................................
    .......................................................................................................................
    IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific iniţial a fost adresată de toate părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific iniţial a fost adresată de una dintre părţi cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de organul competent.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .........................................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Numărul de ordine .....................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ....................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .........................


    Data ................ Semnătura .............

    ANEXA 27

    FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC MODIFICATOR
    Operator .............................................
    Agent împuternicit ...................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului specific (ID) ........................................
    ..............................................................................................

    Data ..............., ora ...., minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ..........., judeţul/sectorul ..........., str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....,. act de identitate ...... seria ......... nr. ..........., eliberat de ............... la data de ..........., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .........................., nr. de telefon ................
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    parte [ ]
    reprezentant al părţii [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz specific modificator, vizând modificarea avizului specific iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    Nr. de identificare a avizului specific care urmează a fi modificat^1 .....................
    ^1 În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.


    I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip ..........................................................................................
    Număr .....................................................................................
    Data încheierii ..........................................................................

    II. Alte menţiuni .............................................................................
    ...............................................................................................

    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată^2:
    ^2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Rectificarea datelor generale privind actul/faptul juridic
    2. [ ] Schimbarea datelor de identificare a uneia dintre părţi
    3. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia dintre părţi
    4. [ ] Modificarea/Completarea descrierii bunului/operaţiunii juridice pentru care se face publicitatea
    5. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operaţiunii juridice
    6. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    1. Rectificarea datelor generale privind actul/faptul juridic
    Completaţi datele rectificate în rubrica de la pct. I „Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente“.

    2. Schimbarea datelor de identificare a uneia dintre părţi
    Identificaţi partea la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................
    Numărul de ordine .....................................................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noul nume al persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................... Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Noua denumire a persoanei juridice ..............., tipul persoanei juridice ............, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............., codul unic de înregistrare .............
    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ...................., str. ............... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., cod poştal .................., ţara .................
    Alte date ................................................................................


    3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia dintre părţi
    Identificaţi partea la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ..........................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..........................
    Numărul de ordine .................................................
    Rubrica .........................................................
    Conţinut rectificat ....................................................................
    ...............................................................................................    4. Modificarea/Completarea descrierii bunului/operaţiunii juridice pentru care se face publicitatea
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine .....................................................................
    Descriere completare/modificare ..................................................
    .............................................................................................    5. Rectificarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operaţiunii juridice
    Identificaţi bunul la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent: ................................................................................
    Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea rectificată a bunului/operaţiunii juridice:
    Conţinut rectificat .....................................................................
    .............................................................................................    6. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] parte sau reprezentant al părţii
    [ ] organ competent sau reprezentant al organului competent
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului.
    Numele ............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .................
    Rubrica ....................................................................................
    În loc de ................................................................................
    se va înscrie ...........................................................................    IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de toate părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de una dintre părţi cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de organul competent.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Numărul de ordine .....................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ....................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..........................


    Data ............... Semnătura ....................

    ANEXA 28

    FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI/AGENTULUI
    Operator ..................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..............................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    .............................................................................................

    Data .............., ora ...., minutul ...., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ..........., judeţul/sectorul ............, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., act de identitate ........., seria ........... nr. ............, eliberat de ................. la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ............., nr. de telefon ...............
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    operator autorizat [ ]
    reprezentant al operatorului autorizat [ ]
    agent autorizat [ ]
    reprezentant al agentului autorizat [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz specific vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.
    Numărul de identificare a avizului specific care urmează a fi îndreptat ............................

    Bifaţi tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată^1:
    ^1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind Informaţiile generale din aviz
    2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia din părţi
    3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operaţiunii juridice
    4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    5. [ ] Stingerea eronată a unui aviz
    1. Îndreptarea erorilor materiale privind Informaţiile generale din aviz^2
    ^2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la secţiunea „Actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii“ sau la rubrica „Alte menţiuni“. Pentru secţiunea „Actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii“ se poate efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile.
    Bifaţi care dintre informaţiile generale din aviz urmează a fi corectate:
    [ ] Actul/faptul juridic supus publicităţii
    [ ] Alte menţiuni

    Rubrica ..................................................................................
    În loc de ...............................................................................
    se va înscrie ............................................................................

    2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia din părţi^3
    ^3 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a uneia din părţi se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.
    Identificaţi partea la care se raportează îndreptarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine .....................................................................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ............................................................................


    3. Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operaţiunii juridice^4
    ^4 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale privind descrierea unui singur bun.
    Identificaţi bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent, iar rubrica al cărei conţinut se rectifică este rubrica „Descriere“.
    Numărul de ordine .................................................................
    În loc de .............................................................................
    se va înscrie ...........................................................................


    4. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] parte sau reprezentant al părţii
    [ ] organ competent sau reprezentant al organului competent
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului
    Numele ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de ............................................................................................................................
    se va înscrie .....................................................................................................................


    5. Stingerea eronată a unui aviz^5
    ^5 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul „Stingere eronată a unui aviz“, urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.
    Numărul de identificare a avizului de stingere a avizului specific iniţial, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului .............................................


    Data ................. Semnătura ..............

    ANEXA 29

    FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL
    Operator .......................................................
    Agent împuternicit ..............................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului specific (ID) .......................................
    ..............................................................................................

    Data ................, ora ......, minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea .................., judeţul/sectorul ..............., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ..................., seria ......... nr. .............., eliberat de .............. la data de ........................, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ..............., nr. de telefon ................
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    parte [ ]
    reprezentant al părţii [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului specific iniţial identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului specific^1 ........................................
    ^1 În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.


    I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii:
    Tip .........................................................
    Număr .....................................................
    Data încheierii .......................................

    II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toate părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de una dintre părţi cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de organul competent.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine .....................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ...................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..........................


    Data ................. Semnătura ....................

    ANEXA 30

    FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL
    Operator .........................................
    Agent împuternicit ...............................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ....................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului specific (ID) .......................................
    ...............................................................................................

    Data ........................., ora ......, minutul ......, secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea .................., judeţul/sectorul ..............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria ............ nr. ................., eliberat de ................ la data de ................. cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon ...............
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    parte [ ]
    reprezentant al părţii [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]
    altă persoană interesată [ ]
    reprezentant al altei persoane interesate [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea avizului specific iniţial identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului specific^1 .........................................
    ^1 În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.


    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii^2:
    ^2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, s-a dispus anularea actului/faptului juridic supus publicităţii.
    Tip ........................................................................................
    Număr .....................................................................................
    Data încheierii .........................................................................

    II. Alte menţiuni .......................................................................................................
    III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toate părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de una dintre părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de organul competent.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent (după caz):
    Denumirea persoanei juridice ....................................................
    Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Numărul de ordine ......................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ..................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ........................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul.
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .............................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................
    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) ......................................


    Data ............. Semnătura ..............

    ANEXA 31

    FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL
    Operator ................................................
    Agent împuternicit ..................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului specific (ID) ......................................
    ..............................................................................................

    Data ..............., ora ....., minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ..........., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ........ seria ................. nr. ................, eliberat de ...................... la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon ................
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    parte [ ]
    reprezentant al părţii [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului specific iniţial, identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani.
    Nr. de identificare a avizului specific^1 .........................................
    ^1 În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.

    Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii.

    Bifaţi una dintre posibilităţi şi completaţi cu datele corespunzătoare:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toate părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de una dintre părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de organul competent.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ..................................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Numărul de ordine .............................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ...............................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) ..........................

    Data .............. Semnătura ....................

    ANEXA 32

    FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI SPECIFIC INIŢIAL
    Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului specific (ID) .......................................
    Data .............., ora ...., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ..............., domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul ..............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate .........., seria ............ nr. ..............., eliberat de ................ la data de ...................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .................., nr. telefon ................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    parte [ ]
    reprezentant al părţii [ ]
    organ competent [ ]
    reprezentant al organului competent [ ]
    operator RNPM [ ]
    reprezentant al operatorului RNPM [ ]
    agent împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului specific iniţial, identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului specific^1 ........................................
    ^1 În situaţia în care avizul specific iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.


    Acest aviz priveşte:
    [ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat
    [ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii^2:
    ^2 Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.
    Tip ........................................................................................
    Număr ..................................................................................
    Data încheierii ..........................................................................

    II. Alte menţiuni ......................................................................
    III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toate părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de una dintre părţile cu statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de organul competent.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un operator autorizat.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un agent împuternicit.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părţi, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Numărul de ordine .....................................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul organul competent:
    Denumirea organului competent ...................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul organul competent) .........................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un operator autorizat, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ..................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un agent împuternicit, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ...................................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM, indicaţi denumirea şi localitatea unde îşi are sediul:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ...................................................


    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 33

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Creanţe securitizate
    Operator ..........................................
    Agent împuternicit .................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    ..............................................................................................

    Data ............., ora ......, minutul ....., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea .............., judeţul/sectorul .........., str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ......... seria ............... nr. ................, eliberat de .................. la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ..............., nr. de telefon .................,
    în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor,
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial şi solicit înregistrarea lui.

    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip .........................................................
    Număr ....................................................
    Data încheierii ......................................

    2. Date privind reprezentanţii creditorului
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ..............................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^1 ..................................................
    ^1 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

    Tipul persoanei juridice^2 ..........................................................
    ^2 Solicitanţii vor avea în vedere categoriile de persoane juridice prevăzute de lege: societate pe acţiuni, auditori financiari, instituţie de credit, societate de servicii de investiţii financiare, cabinet individual de avocatură, cabinete asociate avocaţi, societate civilă profesională de avocaţi, birou notar public, birou notari publici asociaţi, alte categorii prevăzute de lege.

    Sediul: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............, judeţul/sectorul .............., cod poştal .............., ţara .................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ..........................................................
    Alte date^3 ..............................................................................
    ..............................................................................................
    ^3 În cazul în care prin avizul iniţial se face publicitatea portofoliului de creanţe se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica „Reprezentanţii creditorului“ are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza căruia a fost numită. În cazul în care se aplică prevederile art. 8 din Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor“ are calitatea de reprezentant al vehiculului investiţional, acţionând în numele şi pe seama acestuia.


    3. Date privind debitorul
    3.a) a) Persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: .....................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^1 ................................................
    Tipul persoanei juridice ..............................................................
    Sediul: str. ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............., judeţul/sectorul ............., cod poştal ..............., ţara .............
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare .......................................
    Alte date^4 ...................................................
    ...................................................................................................................................................
    ^4 În cazul în care prin avizul iniţial se face publicitatea portofoliului de creanţe se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica „Debitor“ are calitatea de reprezentant al vehiculului investiţional, acţionând în numele şi pe seama acestuia.


    3.b) b) Persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ...............................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui ................., prenumele mamei ...............
    Adresa: str. .................. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea .........., judeţul/sectorul ................, cod poştal .............., ţara .................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date .................................................................................
    ...............................................................................................    4. Publicitatea portofoliului/cesiunii de creanţe în vederea securitizării
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul creanţelor ce vor fi înscrise: .............................................
    Fiecare creanţă va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Descriere .................................................................................
    ..............................................................................................


    Data .............. Semnătura ....................

    ANEXA 34

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR -
    Creanţe securitizate
    Operator ................................................................................
    Agent împuternicit ....................................................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................
    .................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    ..............................................................................................

    Data ........., ora ......, minutul ...., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ............., domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ..........., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., act de identitate .............. seria ............ nr. .............., eliberat de .................... la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................., nr. de telefon .............
    în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor,
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    Numărul de identificare a avizului iniţial^1 .....................................
    ^1 În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.


    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip .........................................................................................
    Număr ....................................................................................
    Data încheierii .........................................................................

    II. Alte menţiuni ...........................................................................
    .............................................................................................

    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată^2:
    ^2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Înlocuirea unor reprezentanţi ai creditorilor
    2. [ ] Adăugarea unor reprezentanţi ai creditorilor celor deja existenţi
    3. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al creditorilor
    4. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor
    5. [ ] Înlocuirea unor debitori
    6. [ ] Adăugarea unor debitori
    7. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor
    8. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor
    9. [ ] Înlocuirea creanţelor din portofoliu
    10. [ ] Modificarea descrierii portofoliului/cesiunii de creanţe
    11. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului
    12. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind informaţiile generale despre înscriere
    13. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    1. Înlocuirea unor reprezentanţi ai creditorilor
    Identificaţi creditorul care urmează a fi înlocuit prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numărul de ordine .....................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .......................................
    Denumirea persoanei juridice ...................., tipul persoanei juridice ...................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................., codul unic de înregistrare ................., sediul: localitatea ....................., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ..... ap. ....., judeţul/sectorul ................, cod poştal ................., ţara .................
    Alte date .................................................................................
    ..............................................................................................


    2. Adăugarea unor reprezentanţi ai creditorilor celor deja existenţi
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .......................................
    Denumirea persoanei juridice ........................., tipul persoanei juridice ..................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................., codul unic de înregistrare ......................., sediul: localitatea ..................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................., cod poştal ..............., ţara ......................
    Alte date ...............................................................................
    ..............................................................................................


    3. Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al creditorilor
    Identificaţi creditorul la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numărul de ordine .....................................................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noua denumire a persoanei juridice ....................., tipul persoanei juridice .............., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................., codul unic de înregistrare ...............
    Noul sediu: localitatea ................., str. .......... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............., ţara ..............
    Alte date .....................................................................
    .............................................................................................    4. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor
    Identificaţi creditorul la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numărul de ordine .....................................................................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ............................................................................


    5. Înlocuirea unor debitori
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................
    Numărul de ordine .....................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ......................................
    Denumirea persoanei juridice ....................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................, codul unic de înregistrare ............., sediul: localitatea .................., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............, cod poştal ................., ţara .....................
    Alte date ................................................................................
    ............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: .........................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................., prenumele tatălui ..................., prenumele mamei ......................
    Adresa: str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, localitatea .........., judeţul/sectorul .............., cod poştal ................., ţara ......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ...............................................................................
    ..............................................................................................


    6. Adăugarea unor debitori
    Precizaţi numărul noilor debitori persoane juridice înscrişi: .........................................................
    Denumirea persoanei juridice ..................., tipul persoanei juridice ...................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................., codul unic de înregistrare ................., sediul: localitatea ............, str. ............... nr. ...., bl. .... sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............., cod poştal ................, ţara ...................
    Alte date .................................................................................
    ...............................................................................................

    Precizaţi numărul noilor debitori persoane fizice înscrişi: .....................
    Numele persoanei fizice ............................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................, prenumele tatălui ....................., prenumele mamei .............................
    Adresa: str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, localitatea ............, judeţul/sectorul ........., cod poştal ............., ţara ......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ................................................................................
    .............................................................................................


    7. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor
    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine ......................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noul nume al persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date ..................................................................
    .............................................................................................

    Noua denumire a persoanei juridice .................., tipul persoanei juridice ..............., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................., codul unic de înregistrare .........................
    Noua adresă/Noul sediu: localitatea ...................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ............., ţara ..................
    Alte date .................................................................................
    .............................................................................................    8. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor
    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..........................
    Numărul de ordine .....................................................................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ............................................................................


    9. Înlocuirea creanţelor din portofoliu
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează înlocuirea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine ....................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanţe înscrise: .....................................................
    Fiecare creanţă va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Descrierea creanţei: ..................................................................
    ...............................................................................................

    10. Modificarea descrierii portofoliului/cesiunii de creanţe
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează modificarea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine ....................................
    Descrierea modificată .................................................................
    ..............................................................................................    11. Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează modificarea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine ........................................
    În loc de ...............................................
    se va înscrie ........................................


    12. Rectificarea erorilor materiale privind informaţiile generale despre înscriere
    Bifaţi care dintre informaţiile generale despre înscriere se rectifică:
    [ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii (Completaţi datele rectificate în rubricile de la pct. I „Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente“.)
    [ ] Alte menţiuni (Completaţi conţinutul rectificat în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“.)


    13. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] reprezentant al creditorului
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului.
    Numele ......................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ...........................
    Rubrica ....................................................
    În loc de .................................................
    se va înscrie .............................................    Data ............... Semnătura ...............

    ANEXA 35

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI/AGENTULUI -
    Creanţe securitizate
    Operator ................................................
    Agent împuternicit ....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare aviz de ipotecă (ID) ...........................................
    Data .............., ora ......, minutul ......, secunda ...... înscrierii
    Subsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul .................., str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria ........... nr. ................, eliberat de ................ la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ..................., nr. de telefon ...................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    operator autorizat [ ]
    reprezentant al operatorului autorizat [ ]
    agent autorizat [ ]
    reprezentant al agentului autorizat [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ],

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.
    Numărul de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi îndreptat ...................................................

    Bifaţi tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată^1:
    ^1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind actul juridic care stă la baza înscrierii
    2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor
    3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor
    4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanţe
    5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    6. [ ] Stingerea eronată a unui aviz
    1. Îndreptarea erorilor materiale privind actul juridic care stă la baza înscrierii^2
    ^2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la toate rubricile din secţiunea „Actul juridic care stă la baza înscrierii“.
    Rubrica .....................................................
    În loc de ..................................................
    se va înscrie .............................................

    2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor^3
    ^3 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secţiunea privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor.
    Identificaţi reprezentantul creditorilor la care se raportează îndreptarea prin menţionarea denumirii şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numărul de ordine ......................................................................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de ..................................................................................
    se va înscrie .............................................................................


    3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor^4
    ^4 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secţiunea privind datele de identificare a unui debitor.
    Identificaţi persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Numărul de ordine ......................................................................
    Rubrica ...................................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ............................................................................


    4. Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanţe^5
    ^5 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale pentru o singură creanţă din portofoliul de creanţe.
    Identificaţi creanţa la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent, iar rubrica al cărei conţinut este rectificat este rubrica „Descriere“:
    Numărul de ordine ........................................
    În loc de ...................................................
    se va înscrie ............................................


    5. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii^6
    ^6 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile privind datele de identificare a unui solicitant.
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] reprezentant al creditorului
    [ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului
    Numele .................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ....................
    Rubrica ...........................................
    În loc de ..................................................
    se va înscrie ................................................


    6. Stingerea eronată a unui aviz^7
    ^7 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul „Stingere eronată a unui aviz“, urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.
    Numărul de identificare a avizului de stingere a ipotecii, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului
    ..............................................................................................    Data ............. Semnătura ................

    ANEXA 36

    FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII -
    Creanţe securitizate
    Operator ..................................................
    Agent împuternicit ......................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data .............., ora ....., minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul ...................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......., act de identitate .......... seria .................. nr. .............., eliberat de ................. la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ......................, nr. de telefon ........................,
    în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor,
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    Numărul de identificare a avizului iniţial^1 .......................................
    ^1 În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.


    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip .........................................................
    Număr .....................................................
    Data încheierii ..........................................

    2. Alte menţiuni ............................................................................
    3. Acest aviz priveşte suplimentarea creanţelor securitizate din portofoliu, în condiţiile Legii nr. 31/2006.
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanţe înscrise: ........................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei noi creanţe şi completaţi descrierea corespunzătoare:
    Descrierea creanţei: ..................................................................
    .............................................................................................    Data .................. Semnătura ..................

    ANEXA 37

    FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII -
    Creanţe securitizate
    Operator .................................
    Agent împuternicit .......................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    ..............................................................................................

    Data ................, ora ...., minutul ...., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea .................., judeţul/sectorul ................, str. .............. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......, act de identitate ........... seria ............ nr. ............., eliberat de ..............., la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .............., nr. de telefon ......................,
    în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor,
    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    Numărul de identificare a avizului iniţial^1 ......................................
    ^1 În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.


    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip ........................................................
    Număr .....................................................
    Data încheierii .........................................

    2. Acest aviz priveşte reducerea creanţelor securitizate din portofoliu, în condiţiile Legii nr. 31/2006    Creanţă degrevată (precizaţi numărul de ordine aferent creanţei degrevate): ............................................

    Data ............... Semnătura ................

    ANEXA 38

    FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Creanţe securitizate
    Operator ............................................
    Agent împuternicit ...........................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ...................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    ..............................................................................................

    Data ............., ora ...., minutul ...., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul ....................., domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul ................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, act de identitate ........ seria ............, nr. .............., eliberat de .............. la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................, nr. de telefon ....................,
    în calitate de reprezentant al creditorilor conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor,
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului iniţial identificat mai jos:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 .....................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.


    Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip ........................................................
    Număr ...................................................
    Data încheierii ...........................................

    Data ........... Semnătura ...............

    ANEXA 39

    FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Creanţe securitizate
    Operator ..................................................
    Agent împuternicit ...................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ....................
    ..............................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    Data ............., ora ....., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul ..................., str. .................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate .......... seria ........... nr. ................, eliberat de ................... la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ...................., nr. de telefon .......................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor [ ]
    altă persoană interesată [ ]
    reprezentant al altei persoane interesate^1 [ ],
    ^1 Înscrierea avizului de nulitate poate fi solicitată şi de către reprezentantul debitorului, selectându-se rubrica „reprezentant al altei persoane interesate“.

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea^2 avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos.
    ^2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea actului juridic care stă la baza înscrierii avizului iniţial.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^3 ......................................
    ^3 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.


    I. Alte menţiuni .............................................
    ..............................................................................................

    II. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre reprezentanţii creditorului statut activ.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre reprezentanţii creditorului, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi numărul de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ......................
    Numărul de ordine .....................................

    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul.
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) ......................................


    Data ............. Semnătura ..............

    ANEXA 40

    FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Creanţe securitizate
    Operator .................................................
    Agent împuternicit ....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................
    ..............................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..................................
    ..............................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data ................., ora ....., minutul ......, secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ..................., judeţul/sectorul .............., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate .........., seria ............... nr. ............., eliberat de ................ la data de .................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ........................, nr. de telefon ..................,
    în calitate de reprezentant al creditorilor conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor,
    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani.
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ......................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.


    Data ............... Semnătura ..............

    ANEXA 41

    FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Creanţe securitizate
    Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data ............., ora ....., minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea ...................., judeţul/sectorul ................, str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ........., seria .......... nr. .............., eliberat de ............. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................, nr. de telefon ........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al creditorului [ ]
    debitor [ ]
    reprezentant al debitorului [ ]
    operator RNPM [ ]
    reprezentant al operatorului RNPM [ ]
    agent împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ],

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ......................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.


    Acest aviz priveşte:
    [ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat
    [ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente^2:
    ^2 Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.
    Tip ..........................................................................................
    Număr ......................................................................................
    Data încheierii ...........................................................................

    II. Alte menţiuni ............................................................................
    ..............................................................................................

    III. Identificarea părţii/persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui, a sediului şi a numărului de ordine aferent (dacă este cazul):
    Denumirea persoanei juridice ..........................................
    Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ..................................................
    Numărul de ordine .....................................................................

    Data ............... Semnătura ..............

    ANEXA 42

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator ................................................
    Agent împuternicit ....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..............................
    .............................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    .............................................................................................

    Data ............, ora ...., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ..............., judeţul/sectorul ................., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria ......... nr. ................., eliberat de ............... la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ................, nr. de telefon .........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă iniţial şi solicit înregistrarea lui.

    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip .........................................................
    Număr .....................................................
    Data încheierii ...........................................

    2. Alte menţiuni ............................................................................
    .............................................................................................

    3. Date privind agentul/reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    a) Persoană juridică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.
    Denumirea persoanei juridice^1 .........................................................................
    ^1 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

    Tipul persoanei juridice ...............................................................
    Sediul: str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..........., judeţul/sectorul ................., cod poştal ....................., ţara ...........................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Alte date^2 ..............................................................................
    ^2 Se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana înscrisă la rubrica „Date privind agentul/reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare“ are calitatea de agent sau de reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, acţionând în nume propriu, dar pe seama deţinătorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza căruia a fost numită.
    ..............................................................................................


    b) Persoană fizică
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: ............................................
    Atribuiţi un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ............................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ......................
    Adresa: str. ................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ................., judeţul/sectorul ................., cod poştal ......................, ţara ......................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date^2 .............................................................................
    ...............................................................................................    4. Date privind debitorul (emitentul)
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Tipul persoanei juridice ....................................
    Sediul: str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea .............., judeţul/sectorul .............., cod poştal .............., ţara ...................
    Numărul de identificare a persoanei juridice .....................................
    Codul unic de înregistrare .......................................
    Alte date .................................................................................
    .............................................................................................


    5. Portofoliul de creanţe
    Acest aviz global de ipotecă priveşte întregul portofoliu de creanţe cu care debitorul (emitentul) garantează emisiunea de obligaţiuni ipotecare, reprezentând totalitatea creanţelor imobiliare, a altor active financiare şi a instrumentelor financiare derivate înscrise în Registrul de evidenţă internă, ţinut de emitent în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare^3.
    ^3 Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare, înscrierea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecii asupra portofoliului de creanţe se realizează printr-un aviz global, care să descrie creanţele incluse în portofoliul de creanţe drept acele creanţe înscrise în Registrul de evidenţă internă.

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: .....................................
    Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.
    Descrierea portofoliului de creanţe^4 ............................................................
    ^4 În cazul cesiunii unui portofoliu de creanţe imobiliare, creanţele imobiliare incluse în portofoliul de creanţe cedat vor fi descrise fie prin utilizarea unei formule care să identifice portofoliul de creanţe afectat garantării pentru întreg portofoliul de creanţe sau pentru o parte a acestuia, fie prin descrierea fiecărei creanţe imobiliare în parte, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 304/2015.


    Data ................. Semnătura ....................

    ANEXA 43

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator ................................................
    Agent împuternicit ..................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................
    ................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................
    ..................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................
    .............................................................................................

    Data .............., ora ....., minutul ....., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea ................., judeţul/sectorul ......................, str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ......... seria ........... nr. ................., eliberat de ............. la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ...................., nr. de telefon ..........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    Numărul de identificare a avizului iniţial^1 ........................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.


    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip ........................................................................................
    Număr .....................................................................................
    Data încheierii ...........................................................................

    II. Alte menţiuni ............................................................................
    III. Bifaţi tipul de modificare ce urmează a fi efectuată^2:
    ^2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Înlocuirea agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    2. [ ] Adăugarea unor agenţi/reprezentanţi ai deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    3. [ ] Schimbarea datelor de identificare a agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    4. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    5. [ ] Înlocuirea debitorului (emitentului)
    6. [ ] Schimbarea datelor de identificare a debitorului (emitentului)
    7. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)
    8. [ ] Modificarea descrierii portofoliului de creanţe
    9. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanţe
    10. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind informaţiile generale despre înscriere
    11. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    1. Înlocuirea agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordin aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Numărul de ordine ....................................................................

    Menţionaţi datele de identificare a noii persoane înscrise:
    Denumirea persoanei juridice ....................., tipul persoanei juridice .................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................., codul unic de înregistrare ..................., sediul: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............, cod poştal .........., ţara ...............
    Alte date^3 ............................................................................
    ^3 Se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că persoana înscrisă la rubrica „Date privind agentul/reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare“ are calitatea de agent sau de reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, acţionând în nume propriu, dar pe seama deţinătorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza căruia a fost numită.
    ............................................................................................

    Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui ................, prenumele mamei .................
    Adresa: str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., localitatea ........, judeţul/sectorul ..........., cod poştal .........., ţara ...........
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date^3 ............................................................................
    .............................................................................................    2. Adăugarea unor agenţi/reprezentanţi ai deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ......................................
    Denumirea persoanei juridice .........................................................................................................
    Tipul persoanei juridice .................................................................................................................
    Sediul: str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul/sectorul .............., cod poştal ..................., ţara ..................
    Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .........................................
    [ ] nu există

    Codul unic de înregistrare ..............................................
    Alte date^3 ............................................................................
    .............................................................................................

    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ......................................
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ........................, prenumele tatălui ......................, prenumele mamei ...................
    Adresa: str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, ţara ....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Alte date^3 ............................................................................
    ............................................................................................


    3. Schimbarea datelor de identificare a agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ................
    Numărul de ordine ................................................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noua denumire a persoanei juridice ....................., tipul persoanei juridice ..................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare ....................
    Noul sediu: localitatea ..............., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .................., cod poştal ...................., ţara ..................
    Alte date^3 .........................................................................
    .............................................................................................

    Noul nume al persoanei fizice ..................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .....................
    Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Noua adresă: str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea ............., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..................., ţara .....................
    Alte date^3 ............................................................................
    ............................................................................................    4. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..........................
    Numărul de ordine ....................................................................
    Rubrica...................................................................................
    În loc de ................................................................................
    se va înscrie ...........................................................................


    5. Înlocuirea debitorului (emitentului)
    Identificaţi persoana care urmează a fi înlocuită prin menţionarea denumirii:
    Denumirea persoanei juridice ................................................

    Menţionaţi datele de identificare a noului debitor (emitent):
    Denumirea persoanei juridice .................., tipul persoanei juridice ...................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................, codul unic de înregistrare ..................., sediul: localitatea .................., str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul .............., cod poştal .........., ţara ...............
    Alte date ..............................................................................
    ...........................................................................................    6. Schimbarea datelor de identificare a debitorului (emitentului)
    Identificaţi persoana la care se raportează modificarea prin menţionarea denumirii:
    Denumirea persoanei juridice ....................................

    Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificării:
    Noua denumire a persoanei juridice ......................, tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................., codul unic de înregistrare ............................
    Noul sediu: localitatea ...................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............., cod poştal .............., ţara .....................
    Alte date .........................................................................
    .......................................................................................    7. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)
    Identificaţi persoana la care se raportează rectificarea prin menţionarea denumirii:
    Denumirea persoanei juridice .....................................................
    Rubrica ..................................................................................
    În loc de ................................................................................
    se va înscrie ............................................................................


    8. Modificarea descrierii portofoliului de creanţe
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează modificarea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine ....................................................................
    Descrierea modificată ................................................................
    ...........................................................................................    9. Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanţe
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează rectificarea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine ..................................................................
    Descrierea rectificată ...............................................................
    ..........................................................................................    10. Rectificarea erorilor materiale privind informaţiile generale despre înscriere
    Bifaţi care din informaţiile generale se rectifică:
    [ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii (Completaţi datele rectificate în rubricile de la pct. I „Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente“.)
    [ ] Alte menţiuni (Completaţi conţinutul rectificat în rubrica de la pct. II „Alte menţiuni“.)


    11. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează rectificarea erorilor materiale:
    [ ] reprezentant al agentului
    [ ] reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    [ ] persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare

    Identificaţi solicitantul la care se raportează rectificarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului.
    Numele .............., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) ..................
    Rubrica ..................................................................................
    În loc de ................................................................................
    se va înscrie ...........................................................................


    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 44

    FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI/AGENTULUI -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator ..............................................
    Agent împuternicit ................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................
    .............................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..................................
    ..............................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare aviz de ipotecă (ID) ..........................................
    ..............................................................................................

    Data ..........., ora ....., minutul ....., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea ................., judeţul/sectorul ................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., act de identitate ............... seria .... nr. ............, eliberat de ................... la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ...................., nr. de telefon .....................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    operator autorizat [ ]
    reprezentant al operatorului autorizat [ ]
    agent autorizat [ ]
    reprezentant al agentului autorizat [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ],

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.
    Numărul de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi îndreptat .............................
    ..................................................................................................................................


    Bifaţi tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată^1:
    ^1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conţin date completate.
    1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind informaţiile generale din aviz
    2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)
    4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanţe
    5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii
    6. [ ] Stingerea eronată a unui aviz
    1. Îndreptarea erorilor materiale privind informaţiile generale din aviz
    Bifaţi informaţiile generale la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii^2:
    ^2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la toate rubricile din secţiunea „Actul juridic care stă la baza înscrierii“.
    Rubrica .................................................
    În loc de ...........................................................
    se va înscrie ......................................................

    \u-3928? Alte menţiuni
    În loc de ...........................................................................................
    se va înscrie ......................................................................................    2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare^3
    ^3 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secţiunea privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare.
    Identificaţi agentul/reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent:
    Denumirea persoanei juridice .......................................................
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Numărul de ordine......................................................................
    Rubrica ..................................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ...........................................................................


    3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)^4
    ^4 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secţiunea privind datele de identificare a debitorului (emitentului).
    Identificaţi persoana la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea denumirii:
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Rubrica ..................................................................................
    În loc de ................................................................................
    se va înscrie ............................................................................


    4. Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanţe
    Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează îndreptarea erorilor materiale. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine .....................................................................
    În loc de .................................................................................
    se va înscrie ............................................................................


    5. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii^5
    ^5 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile privind datele de identificare a unui solicitant.
    Bifaţi calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:
    [ ] reprezentant al agentului
    [ ] reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    [ ] persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
    [ ] altă persoană interesată
    [ ] reprezentant al altei persoane interesate

    Identificaţi solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menţionarea numelui şi prenumelui reprezentantului
    Numele ........................, prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .............................
    Rubrica ...................................................
    În loc de ................................................
    se va înscrie ..........................................


    6. Stingerea eronată a unui aviz^6
    ^6 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul „Stingere eronată a unui aviz“, urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorităţii de supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.
    Numărul de identificare a avizului de stingere a ipotecii, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului
    ..................................................................................................................................................    Data ............ Semnătura ....................

    ANEXA 45

    FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator ............................................
    Agent împuternicit ...............................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................
    ................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ........................................
    ................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data ................, ora ....., minutul ...., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea .........., judeţul/sectorul .............., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ..... seria ..... nr. ..........., eliberat de ................. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ...................., nr. de telefon ...................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ],

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    Numărul de identificare a avizului iniţial^1 ......................................
    ^1 În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.


    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip ...........................................................
    Număr .......................................................
    Data încheierii ........................................

    2. Alte menţiuni ...........................................................................
    3. Acest aviz de ipotecă priveşte suplimentarea portofoliului de creanţe.
    Folosiţi spaţiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanţe înscrise: ...................................................
    Fiecare nouă creanţă va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul său a numărului de ordine.
    Descriere ....................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................


    Data ................ Semnătura ....................

    ANEXA 46

    FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator .................................................
    Agent împuternicit ...................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ............................
    ..................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ......................................
    ................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data ................, ora ...., minutul ...., secunda ..... înscrierii
    Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ......................, str. .................. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ..., act de identitate ...... seria ....... nr. ............, eliberat de ................... la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .................., nr. de telefon .....................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ],

    completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere, vizând modificarea avizului iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui.
    Numărul de identificare a avizului iniţial^1 .....................................
    ^1 În situaţia în care avizul iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.


    1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente
    Tip .......................................................................................
    Număr ...................................................................................
    Data încheierii .......................................................................

    2. Alte menţiuni ...........................................................................
    ..............................................................................................

    3. Acest aviz de ipotecă priveşte reducerea portofoliului de creanţe. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica creanţa la care se raportează reducerea. Creanţa va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:
    Numărul de ordine ...................................
    Descrierea bunului după efectuarea reducerii .....................................
    ..............................................................................................

    [ ] Bifaţi dacă se reduce întreaga creanţă individualizată prin numărul de ordine menţionat.

    Data ................ Semnătura .................

    ANEXA 47

    FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator ..............................................
    Agent împuternicit ....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................
    ...............................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................
    ...........................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .......................................
    Data ..............., ora ...., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, .............., domiciliat în localitatea ................, judeţul/sectorul ..............., str. ................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ...... seria ....... nr. ........, eliberat de ............... la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara ...................., nr. de telefon .........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ],

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului iniţial identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 .....................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.


    Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:
    Tip ...................................................................................
    Număr ...............................................................................
    Data încheierii ...................................................................

    Data ........................... Semnătura ....................

    ANEXA 48

    FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator .................................................
    Agent împuternicit .....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    .............................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.) ...........................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    ..............................................................................................

    Data .................., ora ....., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea .............., judeţul/sectorul ..............., str. ................, nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ..... seria ....... nr. ........., eliberat de ................... la data de ................, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .................., nr. de telefon .................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    altă persoană interesată [ ]
    reprezentant al altei persoane interesate^1 [ ]
    ^1 Înscrierea avizului de nulitate poate fi solicitată de către reprezentantul debitorului (emitentului), selectându-se rubrica „reprezentantul altei persoane interesate”.


    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea^2 avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos.
    ^2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situaţia în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea actului juridic care stă la baza înscrierii avizului iniţial.

    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^3 .....................................
    ^3 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.


    I. Alte menţiuni ..............................................................................
    II. Identificarea părţii care a solicitat efectuarea înscrierii
    Bifaţi una dintre posibilităţi:
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de reprezentantul agentului.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare.
    [ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată. În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de reprezentantul agentului, indicaţi denumirea/numele şi prenumele:
    Denumirea persoanei juridice ........................................................
    Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................


    În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicaţi denumirea/numele şi prenumele şi localitatea unde îşi are domiciliul/sediul.
    Denumirea persoanei juridice .........................................................
    Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .......................
    Localitatea (unde îşi are domiciliul/sediul) ......................................

    Data ................. Semnătura ................

    ANEXA 49

    FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Obligaţiuni ipotecare
    Operator ..................................................
    Agent împuternicit ....................................
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...................................
    .................................................................................................................................................

    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ............................................
    ...................................................................................................................................................

    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data .................., ora ....., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea .............., judeţul/sectorul ..............., str. ................, nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ..... seria ....... nr. ........., eliberat de ................... la data de ................, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .................., nr. de telefon .................,
    în calitate de:
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă iniţial identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ......................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.    Data ..................... Semnătura ..................

    ANEXA 50

    FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIŢIAL -
    Obligaţiuni ipotecare
    Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară
    Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................
    Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ............................................
    Se completează numai de către biroul de înscriere:
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................
    Data .............., ora ...., minutul ...., secunda .... înscrierii
    Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea .................., judeţul/sectorul ............., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ...... seria ....... nr. ........, eliberat de .............. la data de .................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ţara .................., nr. de telefon .........................,
    în calitate de (bifaţi una dintre căsuţe):
    reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare [ ]
    reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    persoană împuternicită a reprezentantului deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare [ ]
    debitor (emitent) [ ]
    reprezentant al debitorului (emitentului) [ ]
    operator RNPM [ ]
    reprezentant al operatorului RNPM [ ]
    agent împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]
    reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

    completez şi subscriu prezentul formular şi solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă iniţial, identificat mai jos.
    Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ....................................
    ^1 În situaţia în care avizul de ipotecă iniţial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă iniţial), se va menţiona numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

    Acest aviz priveşte:
    [ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat
    [ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului


    I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente^2:
    ^2 Se vor completa numărul şi data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiţiei.
    Tip .........................................................................................
    Număr ...................................................................................
    Data încheierii ..........................................................................

    II. Alte menţiuni ...........................................................................
    ..............................................................................................

    III. Identificarea părţii/persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui şi prenumelui şi a numărului de ordine aferent (dacă este cazul):
    Denumirea persoanei juridice ......................................................
    Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figurează în actele de identitate) .........................
    Localitatea (unde îşi are sediul) ..................................................
    Numărul de ordine ....................................................................

    Data ............. Semnătura ................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016