Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 3.347 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.347 din 20 octombrie 2011  pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.347 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 26 octombrie 2011

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 78^1 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (6), precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, prevãzutã în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobã Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, prevãzutã în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobã Procedura de îndreptare a erorilor materiale, prevãzutã în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Se aprobã Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi, prevãzutã în anexa nr. 4.
    ART. 5
    Se aprobã modelul şi conţinutul formularelor:
    a) Decizie de declarare în inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.90;
    b) Decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91;
    c) Decizie de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.92;
    d) Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93;
    e) Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cod M.F.P. 14.13.07.99/1;
    f) Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscalã, cod M.F.P. 14.13.07.99/2, prevãzute în anexele nr. 5.a)-5.f).
    ART. 6
    Caracteristicile de tipãrire, modul de utilizare şi de pãstrare a formularelor menţionate la art. 5 sunt prevãzute în anexa nr. 6.
    ART. 7
    (1) Pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.
    ART. 8
    (1) Contribuabililor declaraţi inactivi li se anuleazã, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de întâi a lunii urmãtoare comunicãrii deciziei de declarare în inactivitate.
    (2) Persoanele impozabile cãrora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datoritã declarãrii inactivitãţii fiscale, au obligaţia sã solicite organului fiscal competent, în cazul reactivãrii, înregistrarea în scopuri de TVA. Data înregistrãrii în scopuri de TVA se considerã valabilã începând cu data reactivãrii.
    ART. 9
    Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se organizeazã la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, potrivit procedurii prevãzute în anexa nr. 7.
    ART. 10
    Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişeazã pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare fiscalã, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice".
    ART. 11
    Competenţa pentru declararea stãrii de inactivitate fiscalã, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, revine direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionãrii registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a cãror evidenţã fiscalã sunt înregistraţi contribuabilii.
    ART. 12
    Procedurile prevãzute la art. 1-4 se aplicã de cãtre compartimentele cu atribuţii în domeniul gestionãrii registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a cãror evidenţã fiscalã sunt înregistraţi contribuabilii, denumite în continuare compartimente de specialitate.
    ART. 13
    Declararea în inactivitate/reactivarea, precum şi îndreptarea erorilor în condiţiile art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã se fac potrivit prevederilor prezentului ordin.
    ART. 14
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 15
    Referirile la Codul de procedurã fiscalã din cuprinsul prezentului ordin reprezintã trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 16
    La data publicãrii prezentului ordin se abrogã Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 17
    Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi pãstreazã aceastã calitate pânã la îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevãzute de lege.
    ART. 18
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 19
    Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei, Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

          p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã,
                            Mihai Gogancea-Vãtãşoiu

    Bucureşti, 20 octombrie 2011.
    Nr. 3.347.


    ANEXA 1

                                   PROCEDURA
        privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1
                alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã

    A. Prevederi generale
    1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitãţi fãrã personalitate juridicã care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativã prevãzutã de lege.
    2. În sensul ordinului, prin obligaţie declarativã se înţelege obligaţia de depunere a urmãtoarelor formulare:
    - 100 "Declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetul de stat";
    - 112 "Declaraţie privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate";
    - 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";
    - 300 "Decont de taxã pe valoarea adãugatã";
    - 301 "Decont special de taxã pe valoarea adãugatã";
    - 390 VIES "Declaraţie recapitulativã privind livrãrile/achiziţiile intracomunitare de bunuri";
    - 394 "Declaraţie informativã privind livrãrile/prestãrile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional".
    3. Procedura pentru întocmirea listei contribuabililor declaraţi inactivi se aplicã semestrial, astfel:
    a) începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie anul precedent-mai anul curent);
    b) începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie).
    4. Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificãrilor transmise de organul fiscal, depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţã pânã la expirarea termenului de 15 zile prevãzut în conţinutul notificãrii.
    5. Prezenta procedurã nu se aplicã contribuabililor care au fost declaraţi inactivi potrivit condiţiilor prevãzute la art. 78^1 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedurã fiscalã.
    6. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rãmân inactivi.
    B. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi
    1. Lunar, organul fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificãri acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.
    2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificãrilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative pe acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificãrilor primite potrivit pct. 1.
    3. Pentru întocmirea listei prevãzute la pct. 2 se au în vedere urmãtoarele:
    a) se selecteazã numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscalã din cele prevãzute la lit. A pct. 2;
    b) nu se selecteazã:
    - contribuabilii cãrora li s-a aprobat, la cerere, de cãtre organul fiscal competent o mãsurã privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
    - contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de cãtre organele de inspecţie fiscalã;
    - sediile secundare ale contribuabililor care sunt plãtitoare de impozit pe venitul din salarii.
    4. Lista prevãzutã la pct. 2 conţine, în mod obligatoriu, urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscalã;
    c) domiciliul fiscal;
    d) codul de identificare fiscalã pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
    5. În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevãzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecãrui contribuabil din listã aflat în competenţa sa de administrare o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.e) la ordin. Comunicarea notificãrii se realizeazã potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã.
    6. Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicãrii notificãrilor prevãzute la pct. 5, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    7. Dupã expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listã se întocmeşte o decizie de declarare în inactivitate, care se înainteazã, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneazã de cãtre directorul general. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este prevãzut în anexa nr. 5.a) la ordin.
    8. Decizia de declarare în inactivitate se emite în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar un exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicãrii deciziei de declarare în inactivitate.
    9. În termen de cel mult 3 zile de la data comunicãrii deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, urmãtoarele date:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscalã;
    c) domiciliul fiscal;
    d) data declarãrii inactivitãţii fiscale, şi anume data comunicãrii cãtre contribuabil a deciziei de declarare în inactivitate;
    e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau a municipiului Bucureşti ori Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, dupã caz.
    10. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţã de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.


    ANEXA 2

                                   PROCEDURA
     de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 78^1
                alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã

    A. Prevederi generale
    1. Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) sã îşi îndeplineascã toate obligaţiile declarative prevãzute de lege;
    b) sã îşi îndeplineascã toate obligaţiile de platã;
    c) organele fiscale sã constate cã aceştia funcţioneazã la domiciliul fiscal declarat.
    2. Condiţia prevãzutã la pct. 1 lit. a) se considerã îndeplinitã şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de cãtre organele de inspecţie fiscalã.
    3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formã simplificatã, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptatã o hotãrâre de dizolvare se reactiveazã de organul fiscal, la cererea acestora, dupã îndeplinirea obligaţiilor declarative.
    4. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicãrii deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţã de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
    5. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active începând cu data reactivãrii contribuabililor care le-au înfiinţat.
    B. Fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi
    1. În cazul în care un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat.
    2. Dupã primirea cererii, compartimentul de specialitate verificã în evidenţele fiscale proprii dacã respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare prevãzute la lit. A pct. 1.
    3. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative se realizeazã de cãtre compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.
    4. Perioada supusã verificãrii cuprinde termenele de declarare aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale, inclusiv pentru perioada în care contribuabilul a fost declarat inactiv.
    5. Se considerã cã un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de cãtre organele de inspecţie fiscalã.
    6. Îndeplinirea obligaţiilor de platã se verificã de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plãtitori, la solicitarea compartimentului de specialitate.
    7. Dacã între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscalã existã neconcordanţe privitoare la îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi platã, compartimentul de specialitate solicitã prezenţa contribuabilului la sediul sãu, în vederea clarificãrii situaţiei fiscale, prin transmiterea notificãrii prevãzute în anexa nr. 5.f) la ordin.
    8. Notificarea se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal al acestuia.
    9. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintã, pentru clarificarea situaţiei fiscale, în termen de 15 zile de la data comunicãrii notificãrii, solicitarea de reactivare se respinge.
    10. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notã care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia respingerii şi la care se anexeazã notificarea transmisã contribuabilului. Nota se supune aprobãrii conducãtorului organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobã de directorul general adjunct care coordoneazã compartimentul registrul contribuabililor.
    11. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înainteazã, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili decizia se semneazã de cãtre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevãzut în anexa nr. 5.d) la ordin.
    12. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar un exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal.
    13. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouã cerere, se reia procedura prevãzutã la pct. 1-12.
    14. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat care cuprinde, pentru fiecare contribuabil:
    - datele de identificare ale acestuia (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscalã);
    - numãrul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
    - motivaţia propunerii de reactivare.
    15. Referatul se avizeazã, dupã caz, de:
    - directorul general adjunct care coordoneazã compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    - conducãtorul organului fiscal pentru administraţiile finanţelor publice ale contribuabililor mijlocii, ale municipiilor reşedinţã de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice comunale şi orãşeneşti.
    16. Referatul cuprinzând contribuabilii propuşi pentru reactivare se transmite organului de inspecţie fiscalã competent, în vederea verificãrii condiţiilor de reactivare prevãzute la art. 78^1 alin. (3) lit. c) din Codul de procedurã fiscalã.
    17. Ca urmare a controlului, organele de inspecţie fiscalã completeazã în referatul cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de reactivare, pentru fiecare contribuabil, numãrul şi data actului de control, precum şi dacã a fost îndeplinitã condiţia de reactivare, prevãzutã la art. 78^1 alin. (3) lit. c) din Codul de procedurã fiscalã.
    18. Referatul se avizeazã de conducerea activitãţii de inspecţie fiscalã şi se transmite organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul.
    19. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de reactivare care se înainteazã, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneazã de cãtre directorul general. Modelul deciziei de reactivare este prevãzut în anexa nr. 5.b) la ordin.
    20. Decizia de reactivare se emite în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar un exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal.
    21. În termen de cel mult 3 zile de la data comunicãrii deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, urmãtoarele date:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscalã;
    c) domiciliul fiscal;
    d) data reactivãrii, şi anume data comunicãrii deciziei de reactivare a contribuabilului;
    e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau a municipiului Bucureşti ori Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, dupã caz.
    22. Dacã, în urma solicitãrii depuse de contribuabil, se constatã cã respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare, compartimentul de specialitate întocmeşte o notã care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobãrii conducãtorului organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobã de directorul general adjunct care coordoneazã compartimentul registrul contribuabililor.
    23. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare care se înainteazã, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneazã de cãtre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevãzut în anexa nr. 5.d) la ordin.
    24. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar un exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal.
    25. Documentaţia care a stat la baza aprobãrii/respingerii cererii de reactivare se arhiveazã la dosarul fiscal al contribuabilului.
    26. Procedura prevãzutã de prezentul capitol, cu excepţia pct. 6 şi 15-17, se aplicã şi în cazul reactivãrii, dupã îndeplinirea obligaţiilor declarative, a contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formã simplificatã, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptatã o hotãrâre de dizolvare.


    ANEXA 3

                                   PROCEDURA
                       de îndreptare a erorilor materiale

    1. Procedura de îndreptare a erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi se aplicã, din oficiu, de cãtre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisã a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupã caz.
    2. În cazul în care un contribuabil constatã cã, din eroare, a fost înscris în registrul contribuabililor inactivi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.
    3. Dupã primirea cererii, organul fiscal verificã în evidenţele fiscale proprii dacã respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal.
    4. Dacã între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscalã existã neconcordanţe privitoare la condiţiile pe baza cãrora contribuabilul a fost declarat inactiv, compartimentul de specialitate solicitã prezenţa contribuabilului la sediul sãu, în vederea clarificãrii situaţiei fiscale, prin transmiterea notificãrii prevãzute în anexa nr. 5.f) la ordin.
    5. Notificarea se întocmeşte în douã exemplare, dintre care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal al acestuia.
    6. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintã pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicãrii notificãrii, solicitarea de îndreptare a erorii materiale se respinge.
    7. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notã care cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii şi la care se anexeazã notificarea transmisã contribuabilului. Nota se supune aprobãrii conducãtorului organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobã de directorul general adjunct care coordoneazã compartimentul registrul contribuabililor.
    8. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale care se înainteazã, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneazã de cãtre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevãzut în anexa nr. 5.d) la ordin.
    9. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar un exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal.
    10. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouã cerere, se reia procedura prevãzutã la pct. 1-9.
    11. Dacã se constatã, din oficiu sau ca urmare a solicitãrii contribuabilului, cã un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
    - datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscalã);
    - numãrul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
    - dacã propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor inactivi este fãcutã din oficiu de cãtre organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numãrul şi data cererii);
    - descrierea situaţiei care a condus la înscrierea contribuabilului în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi din eroare;
    - propunerea de îndreptare a erorii materiale.
    12. Referatul se semneazã de cãtre persoana care l-a întocmit, se vizeazã de cãtre conducãtorul compartimentului de specialitate şi se înainteazã spre aprobare conducãtorului organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobã de directorul general adjunct care coordoneazã compartimentul registrul contribuabililor.
    13. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate a contribuabilului, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, prevãzutã în anexa nr. 5.c) la ordin, se înainteazã, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneazã de cãtre directorul general.
    14. Decizia se comunicã contribuabilului cu respectarea art. 44 din Codul de procedurã fiscalã.
    15. Procedura prevãzutã la pct. 10-14 se desfãşoarã în maximum 5 zile lucrãtoare.
    16. Contribuabilii pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate se eliminã din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi îşi pãstreazã calitatea de contribuabili activi pe toatã perioada de la data comunicãrii deciziei de declarare în inactivitate pânã la data comunicãrii deciziei de anulare a acesteia.
    17. În cazul acestor contribuabili se anuleazã şi scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se menţine data înregistrãrii în scopuri de TVA iniţialã, contribuabilul pãstrându-şi aceastã calitate inclusiv pe perioada cuprinsã între data comunicãrii deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicãrii deciziei de anulare a acesteia.
    18. Dacã, în urma solicitãrii depuse de contribuabil, se constatã cã respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte o notã care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobãrii conducãtorului organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobã de directorul general adjunct care coordoneazã compartimentul registrul contribuabililor.
    19. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înainteazã, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneazã de cãtre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevãzut în anexa nr. 5.d) la ordin.
    20. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedurã fiscalã, iar un exemplar se arhiveazã la dosarul fiscal.
    21. Documentaţia care a stat la baza aprobãrii/respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale se arhiveazã la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ANEXA 4

                                   PROCEDURA
                   de scoatere din evidenţa contribuabililor
                 declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi

    1. Pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi şi care îşi înceteazã activitatea se actualizeazã corespunzãtor, de cãtre organele fiscale în a cãror evidenţã fiscalã aceştia sunt înregistraţi, Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
    2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îşi înceteazã activitatea, denumiţi în continuare contribuabili radiaţi, sunt:
    a) comercianţii radiaţi din registrul comerţului;
    b) ceilalţi contribuabili, cu excepţia comercianţilor, care la încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscalã au depus certificatul de înregistrare fiscalã, în vederea anulãrii.
    3. În prima zi a fiecãrei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
    - datele de identificare ale contribuabililor radiaţi (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscalã);
    - numãrul şi data documentului care atestã radierea;
    - data radierii;
    - numãrul şi data deciziei prin care respectivii contribuabili au fost declaraţi inactivi;
    - propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.
    4. Referatul se semneazã de cãtre persoana care l-a întocmit, se vizeazã de cãtre conducãtorul compartimentului de specialitate şi se aprobã de cãtre conducãtorul organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul.
    5. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobã de cãtre directorul general adjunct care coordoneazã compartimentul registrul contribuabililor.
    6. Pe baza referatului aprobat se întocmeşte lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declaraţi inactivi care au fost radiaţi din Registrul contribuabililor.
    7. Listele avizate de conducãtorul organului fiscal/directorul general adjunct se transmit în format electronic, scanate, de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili cãtre Direcţia generalã de tehnologia informaţiei şi vor fi însoţite de o adresã de înaintare, semnatã de directorul executiv/directorul general, care va include numãrul de contribuabili cuprinşi în listã.
    8. Procedura prevãzutã la pct. 3-7 se desfãşoarã în maximum 5 zile lucrãtoare.
    9. În prima zi de la primirea listelor prevãzute la pct. 7, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei verificã fiecare contribuabil din liste cu informaţiile existente din Registrul contribuabililor la nivel central şi în situaţia confirmãrii radierii opereazã în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, înscriind, pentru fiecare contribuabil din listã, data radierii. În cazul în care se constatã cã unii contribuabili nu figureazã ca fiind radiaţi în Registrul contribuabililor la nivel central, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei comunicã direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene lista contribuabililor care se aflã în aceastã situaţie.
    10. Contribuabililor declaraţi inactivi care au fost radiaţi li se pãstreazã istoricul în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, pe o perioadã de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care au fost radiaţi.


     ANEXA 5.a)

                                   - Model -         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (SIGLA
(SIGLA Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a .............../ ANAF)
  MPS) Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
         Nr. .........../............... Adresa:
                                                                         Tel.:
                                                                         Fax:
                                                                         E-mail:                                    DECIZIE
                          de declarare în inactivitate

    Cãtre:
    Denumirea ................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea .........................., str. ........................... nr. ........., bl. ......., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul .....................
    Codul de identificare fiscalã ..................................

    Având în vedere dispoziţiile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, întrucât, potrivit evidenţei fiscale, nu v-aţi îndeplinit nicio obligaţie declarativã aferentã semestrului .... al anului ......, vã aducem la cunoştinţã cã, începând cu data comunicãrii prezentei decizii, sunteţi declarat inactiv.
    În termen de 3 zile de la data comunicãrii prezentei decizii, veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţã de terţi de la data înscrierii în registru, conform art. 78^1 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Conform art. 11 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritãţile fiscale nu vor lua în considerare o tranzacţie efectuatã de un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia livrãrilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silitã. De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritãţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silitã.
    De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inactivitatea fiscalã se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi al reprezentanţilor legali ai acestuia.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Director executiv/Director general,
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ......................

    cod M.F.P. 14.13.26.90


     ANEXA 5.b)
         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (SIGLA
(SIGLA Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a .............../ ANAF)
  MPS) Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
         Nr. .........../............... Adresa:
                                                                         Tel.:
                                                                         Fax:
                                                                         E-mail:                           DECIZIE DE REACTIVARE

    Cãtre:
    Denumirea ..................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ................................, str. ................................ nr. ......, bl. ......., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul ................
    Codul de identificare fiscalã ..............................

    Având în vedere dispoziţiile art. 78^1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã aducem la cunoştinţã cã, începând cu data comunicãrii prezentei decizii, sunteţi reactivat.
    În termen de 3 zile de la data comunicãrii prezentei decizii, veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţã de terţi de la data înscrierii în registru, conform art. 78^1 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    În situaţia în care, înaintea declarãrii inactivitãţii fiscale, aţi avut calitatea de persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA, dupã reactivare aveţi obligaţia de a vã înregistra în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Data înregistrãrii în scopuri de TVA se considerã valabilã începând cu data reactivãrii.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Director executiv/Director general,
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ..................

    cod M.F.P. 14.13.26.91


     ANEXA 5.c)
         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (SIGLA
(SIGLA Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a .............../ ANAF)
  MPS) Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
         Nr. .........../............... Adresa:
                                                                         Tel.:
                                                                         Fax:
                                                                         E-mail:                                    DECIZIE
               de anulare a deciziei de declarare în inactivitate

    Cãtre:
    Denumirea ...................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ........................., str. ................ nr. ......, bl. ....., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul ......................
    Codul de identificare fiscalã ..........................

    Având în vedere dispoziţiile art. 78^1 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, întrucât s-a constatat cã aţi fost declarat inactiv din eroare, vã comunicãm anularea Deciziei de declarare în inactivitate nr. ............. din data de ................., cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Director executiv/Director general,
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ..................

    cod M.F.P. 14.13.26.92


     ANEXA 5.d)
         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (SIGLA
(SIGLA Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a .............../ ANAF)
  MPS) Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
         Nr. .........../............... Adresa:
                                                                         Tel.:
                                                                         Fax:
                                                                         E-mail:                                   DECIZIE
      de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale

    Cãtre:
    Denumirea ...........................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ..........................., str. ................. nr. ......., bl. ...., ap. ..., et. ..., judeţul/sectorul ......................
    Codul de identificare fiscalã ..........................

    Ca urmare a Cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale nr. .................... din data de ................ şi având în vedere dispoziţiile art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedurã fiscalã, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
    Motivaţia respingerii cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Director executiv/Director general,
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ....................

    cod M.F.P. 14.13.26.93


     ANEXA 5.e)
         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (SIGLA
(SIGLA Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a .............../ ANAF)
  MPS) Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
         Administraţia Finanţelor Publice a ......................
         Nr. .........../............... Adresa:
                                                                         Tel.:
                                                                         Fax:
                                                                         E-mail:                                  NOTIFICARE
privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1
alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

    În conformitate cu prevederile art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã comunicãm cã sunteţi inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    Pentru a nu fi declarat inactiv, aveţi obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor declarative înscrise în vectorul fiscal, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificãri.
    De asemenea, vã comunicãm cã, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inactivitatea fiscalã se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi al reprezentanţilor legali ai acestuia.
    Pentru informaţii suplimentare în legãturã cu aceastã notificare, persoana care poate fi contactatã este doamna/domnul ........................., la sediul nostru sau la numãrul de telefon ............., între orele .............. .
    În speranţa cã veţi da curs solicitãrii noastre, vã mulţumim.

    Conducãtorul unitãţii fiscale, Şef compartiment,
    Numele şi prenumele ......................... ..................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ..............

    Întocmit
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia .....................................
    Semnãtura ...................................

    cod M.F.P. 14.13.07.99/1


     ANEXA 5.f)
         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (SIGLA
(SIGLA Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a .............../ ANAF)
  MPS) Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili
         Administraţia Finanţelor Publice a ......................
         Nr. .........../............... Adresa:
                                                                         Tel.:
                                                                         Fax:
                                                                         E-mail:                                   NOTIFICARE
     privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscalã

    Cãtre:
    Denumirea .................................
    Codul de identificare fiscalã .....................
    Judeţul .................., localitatea ..............., codul poştal ..............., str. ................. nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul ...........

    Din analiza cererii dumneavoastrã de eliminare din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, ca urmare a unei erori/Cererii de reactivare înregistratã sub nr. ............... din data de ......................, a rezultat cã existã neconcordanţe între datele furnizate de dumneavoastrã în cerere şi evidenţele fiscale, privind depunerea formularelor:
    [] 100 "Declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetul de stat"
    [] 112 "Declaraţie privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate"
    [] 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"
    [] 300 "Decont de taxã pe valoarea adãugatã"
    [] 301 "Decont special de taxã pe valoarea adãugatã"
    [] 390 VIES "Declaraţie recapitulativã privind livrãrile/achiziţiile intracomunitare de bunuri"
    [] 394 "Declaraţie informativã privind livrãrile/prestãrile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", precum şi/sau privind plata urmãtoarelor obligaţii fiscale:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Vã rugãm ca în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificãri sã vã prezentaţi la sediul nostru, în vederea clarificãrii acestei situaţii.
    Pentru informaţii suplimentare în legãturã cu aceastã notificare, persoana care poate fi contactatã este doamna/domnul ....................., la sediul nostru sau la numãrul de telefon ..............., între orele ............. .
    În cazul în care nu veţi da curs solicitãrii în termenul menţionat mai sus, cererea dumneavoastrã va fi respinsã.

    Conducãtorul unitãţii fiscale,
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ...............

    Întocmit
    Numele şi prenumele ...........................
    Funcţia .......................................
    Semnãtura .....................................

    cod M.F.P. 14.13.07.99/2


    ANEXA 6

                                CARACTERISTICILE
               de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi
                         de pãstrare ale formularelor

    Decizie de declarare în inactivitate
    1. Denumire: "Decizie de declarare în inactivitate"
    2. Cod: M.F.P. 14.13.26.90
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipãreşte: - într-o singurã culoare;
                     - se utilizeazã echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: set (douã file)
    6. Se difuzeazã: gratuit.
    7. Se utilizeazã: pentru declararea stãrii de inactivitate a contribuabililor.
    8. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: organul fiscal competent.
    9. Circulã: - originalul la contribuabil;
                - copia la organul fiscal.
    10. Se pãstreazã la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de reactivare
    1. Denumire: "Decizie de reactivare"
    2. Cod: M.F.P. 14.13.26.91
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipãreşte: - într-o singurã culoare;
                     - se utilizeazã echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: set (douã file)
    6. Se difuzeazã: gratuit.
    7. Se utilizeazã: pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi.
    8. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: organul fiscal competent.
    9. Circulã: - originalul la contribuabil;
                - copia la organul fiscal.
    10. Se pãstreazã la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de anulare a deciziei de declarare în inactivitate
    1. Denumire: "Decizie de anulare a deciziei de declarare în inactivitate"
    2. Cod: M.F.P. 14.13.26.92
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipãreşte: - într-o singurã culoare;
                     - se utilizeazã echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: set (douã file)
    6. Se difuzeazã: gratuit.
    7. Se utilizeazã: pentru anularea deciziei de declarare în inactivitate.
    8. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: organul fiscal competent.
    9. Circulã: - originalul la contribuabil;
                - copia la organul fiscal.
    10. Se pãstreazã la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
    1. Denumire: "Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale"
    2. Cod: M.F.P. 14.13.26.93
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipãreşte: - într-o singurã culoare;
                     - se utilizeazã echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: set (douã file)
    6. Se difuzeazã: gratuit.
    7. Se utilizeazã: pentru respingerea cererii de reactivare şi a cererii de îndreptare a erorii materiale.
    8. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: organul fiscal competent.
    9. Circulã: - originalul la contribuabil;
                - copia la organul fiscal.
    10. Se pãstreazã la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    1. Denumire: "Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare"
    2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/1
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipãreşte: - într-o singurã culoare;
                     - se utilizeazã echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: set (douã file)
    6. Se difuzeazã: gratuit.
    7. Se utilizeazã: pentru notificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    8. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: organul fiscal competent.
    9. Circulã: - originalul la contribuabil;
                - copia la organul fiscal.
    10. Se pãstreazã la dosarul fiscal al contribuabilului.

    Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscalã
    1. Denumire: "Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscalã"
    2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/2
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipãreşte: - într-o singurã culoare;
                     - se utilizeazã echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: set (douã file)
    6. Se difuzeazã: gratuit.
    7. Se utilizeazã: pentru notificarea contribuabililor care solicitã reactivarea/ştergerea din evidenţa contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori.
    8. Se întocmeşte în: douã exemplare;
                     de: organul fiscal competent.
    9. Circulã: - originalul la contribuabil;
                - copia la organul fiscal.
    10. Se pãstreazã la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ANEXA 7

                                  ORGANIZAREA
                Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi

    1. Se organizeazã evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, cu urmãtoarea structurã:
    a) datele de identificare a contribuabilului:
    - denumirea contribuabilului;
    - codul de identificare fiscalã;
    - domiciliul fiscal;
    b) situaţia curentã a contribuabilului care cuprinde, dupã caz, informaţii referitoare la:
    b^1) date privind declararea inactivitãţii fiscale:
    - data declarãrii ca inactiv (zz/ll/aa), şi anume data comunicãrii deciziei de declarare în inactivitate a contribuabilului;
    - numãrul şi data deciziei de declarare în inactivitate;
    - organul fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau a municipiului Bucureşti ori Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, dupã caz;
    - data înscrierii inactivitãţii fiscale în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
    - data anulãrii codului de înregistrare în scopuri de TVA (zz/ll/aa);
    b^2) date privind reactivarea:
    - data reactivãrii ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de reactivare (zz/ll/aa), şi anume data comunicãrii deciziei de reactivare;
    - numãrul şi data deciziei de reactivare;
    - data înscrierii deciziei de reactivare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
    - organul fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau a municipiului Bucureşti ori Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, dupã caz;
    - data reînregistrãrii în scopuri de TVA;
    b^3) date privind încetarea activitãţii/radierea contribuabilului:
    - data încetãrii activitãţii/radierii;
    c) situaţia anterioarã a contribuabilului (istoricul) care cuprinde, dupã caz:
    - perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa pânã la zz/ll/aa).
    Pentru fiecare perioadã de inactivitate se vor menţiona data anulãrii codului de TVA, data reînregistrãrii în scopuri de TVA şi ordinul/decizia prin care a fost declarat inactiv ori a fost reactivat, dupã caz;
    - data radierii.
    2. În cazul contribuabililor care au sedii secundare, în evidenţã se înscriu şi sediile secundare înregistrate fiscal.
    3. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizeazã în termen de 3 zile de la data comunicãrii fiecãrei decizii de declarare în inactivitate, reactivare sau anulare a deciziei de declarare în inactivitate.
    4. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizeazã cu contribuabilii radiaţi, înscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/încetãrii activitãţii. Contribuabilii radiaţi se menţin în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care au fost radiaţi.
    5. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se afişeazã pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice".

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016