Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.289 din 16 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 3.289 din 16 noiembrie 2017  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.289 din 16 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 929 din 27 noiembrie 2017
    În temeiul dispoziţiilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.066 din 16.11.2017,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

    "j) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuţii de executare silită cod M.F.P. 14.13.07.99/ex.s, prevăzută în anexa nr. 5j)."
    2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:

    "ART. 7^1
    (1) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.
    (2) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active, începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat."
    3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 11
    Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi declaraţii fiscale din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii/plătitorii, a organelor cu atribuţii de executare silită, a organelor de inspecţie fiscală, precum şi a Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz."
    4. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

    "(4) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II, secţiunea G, anexa nr. 2 cap. IV şi în anexa nr. 3 cap. IV se aplică de către organele cu atribuţii de executare silită, numai pentru activităţile desfăşurate de acestea, conform competenţelor."
    5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 13
    Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluţionează potrivit prevederilor legale în vigoare de organul fiscal emitent, pe baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal, de organul cu atribuţii de executare silită, de organul de inspecţie fiscală sau de Direcţia generală antifraudă fiscală, care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal."
    6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    8. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    9. Anexa nr. 5e) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 5f) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 5g) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    12. Anexa nr. 5h) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.
    13. După anexa nr. 5i) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5j), al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
    14. La anexa nr. 6, după paragraful „Înştiinţare privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecţie fiscală“ se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

    "Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuţii de executare silită
    1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuţii de executare silită
    2. Cod: 14.13.07.99/ex.s
    3. Format: A4/t1
    4. Se tipăreşte: - într-o singură culoare;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    5. U.M.: o filă.
    6. Se difuzează gratuit.
    7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.
    8. Se întocmeşte în două exemplare de către organul cu atribuţii de executare silită.
    9. Circulă: - originalul la organul fiscal competent care întocmeşte Decizia de declarare în inactivitate;
    – copia la organul cu atribuţii de executare silită.
    10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului."

    ART. II
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală executări silite cazuri speciale, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu


    Bucureşti, 16 noiembrie 2017.
    Nr. 3.289.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.846/2015)
    PROCEDURA
    privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor,
    potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală
    CAP. I

    Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală
    A. Prevederi generale
    1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.
    2. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
    – durata de funcţionare a societăţii este expirată;
    – societatea nu mai are organe statutare;
    – durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

    3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare sunt declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, doar dacă pe parcursul unui semestru calendaristic nu îşi îndeplinesc nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.
    4. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 revine compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi declaraţii fiscale din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    5. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
    6. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:
    - 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;
    – 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;
    – 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“;
    – 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“;
    – 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;
    – 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri“;
    – 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“.

    7. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, se aplică semestrial, astfel:
    a) începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent - mai an curent);
    b) începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie).

    8. Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor comunicate de organul fiscal central, depun cel puţin o declaraţie fiscală aferentă perioadei de referinţă, până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.
    9. Fluxul privind declararea ca inactivi a contribuabililor, potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, se aplică în termen de 5 zile de la primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    10. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil a notificării referitoare la situaţiile respective, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
    11. Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, fac dovada că nu se mai află în situaţia pentru care au fost incluşi în listă, până la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut în conţinutul notificării.
    12. Prezenta procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.

    B. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală
    1. Lunar, organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.
    2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite potrivit pct.1.
    3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:
    a) se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală, din cele prevăzute la secţiunea A pct. 5;
    b) nu se selectează:
    - contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal central competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
    – contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite prin decizie de către organele de inspecţie fiscală;
    – sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.


    4. Lista prevăzută la pct. 2 conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) domiciliul fiscal;
    d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

    5.(1) În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenţa sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, conform modelului din anexa nr. 5e) la ordin.
    5.(2) Notificarea se întocmeşte în două exemplare şi se înaintează, spre semnare, şefului de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şefului de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiei pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unităţii fiscale competente, după caz.
    5.(3) Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    5.(4) Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    6. Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 5. (1), îşi îndeplinesc cel puţin o obligaţie declarativă din perioada de referinţă sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    7. După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    8. Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    9. Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate.
    10. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/ reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) domiciliul fiscal;
    d) data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate;
    e) denumirea organului fiscal central care a emis Decizia de declarare în inactivitate, respectiv organul fiscal competent în administrarea contribuabilului.

    11. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
    12. Documentaţia care a stat la baza întocmirii deciziei de declarare în inactivitate se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    C. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală
    1. În termen de 5 zile de la primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o listă care cuprinde contribuabilii care se află în una din situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.
    2. Lista prevăzută la pct. 1, în care se menţionează condiţia din lege pentru care contribuabilul a fost inclus în listă, cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) domiciliul fiscal;
    d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

    3. În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţia pentru a fi declarat inactiv prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    4. Prevederile pct. 8-12 din secţiunea B se aplică corespunzător.
    5.(1) În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat inactiv prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate transmite câte o notificare în vederea clarificării situaţiei pentru care a fost propus pentru a fi declarat inactiv. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 5e) la ordin.
    5.(2) Notificarea se întocmeşte în două exemplare şi se înaintează, spre semnare, şefului de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şefului de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiei pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unităţii fiscale competente, după caz.
    5.(3) Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    5.(4) Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    6. Contribuabilii care, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 5.(1)-5.(4), fac dovada faptului că nu se mai află în situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    7. Dovada că respectivul contribuabil nu se mai află în situaţia pentru care a fost inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi o reprezintă fie informaţia transmisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, fie certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu privire la clarificarea situaţiei în cauză, depus de contribuabil la organul fiscal competent.
    8. După expirarea termenului de 30 de zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplineşte condiţia pentru a fi declarat inactiv prevăzută de art. 92 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    9. Prevederile pct. 8-12 din secţiunea B se aplică corespunzător.
    10. În cazul în care compartimentul de specialitate primeşte înştiinţarea organului de inspecţie fiscală privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, prevederile pct. 1-9 din prezenta secţiune se aplică corespunzător.


    CAP. II

    Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b)-g) din Codul de procedură fiscală
    A. Prevederi generale
    1. Pentru a fi declaraţi inactivi, în sensul prezentei proceduri, contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică trebuie să se afle în una dintre următoarele situaţii:
    a) se sustrag controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
    b) organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
    c) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
    d) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
    e) societatea nu mai are organe statutare;
    f) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

    2. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 revine organelor de inspecţie fiscală din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv structurilor de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate, după caz.
    3. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi b) revine Direcţiei generale antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor.

    B. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag controalelor efectuate de organele de inspecţie fiscală prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală
    1. În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmeşte un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
    Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, conform prevederilor art. 10 şi 56 din Codul de procedură fiscală.

    2. În cazul în care contribuabilul nu s-a prezentat pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
    a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control împreună cu invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.


    C. Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală
    1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului.
    1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    2. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acestea, după caz.
    3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de inspecţie fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de organul de inspecţie fiscală pentru identificarea acestuia.
    4. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:
    a) invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
    b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

    5. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:
    a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

    6. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 2 din secţiunea B şi la pct. 5 din prezenta secţiune, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin.

    D. Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală
    1. În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului în vederea efectuării unei acţiuni de control, constată că respectivul contribuabil se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, respectiv contribuabilul se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, are durata de funcţionare a societăţii expirată, societatea nu mai are organe statutare sau are durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social expirată, consemnează în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului şi această situaţie.
    2. Identificarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) se face comparând datele şi informaţiile puse la dispoziţie de contribuabili cu cele din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acestea, după caz.
    3. După întocmirea procesului-verbal, prezentat la pct. 1, organul de inspecţie fiscală transmite organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul o înştiinţare, prevăzută în anexa nr. 5i) la ordin, în care se consemnează că respectivul contribuabil verificat se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.

    E. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea controalelor Direcţiei generale antifraudă fiscală prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal central identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală
    1. În cazul în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
    2. Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, stabilind data şi ora de prezentare ori de câte ori adresele la care sunt declarate domiciliul fiscal şi sediul social sunt diferite şi/sau există sedii secundare declarate. Solicitarea se trimite la adresa la care este declarat sediul social şi/sau la adresele unde sunt declarate sediile secundare care nu au dovada de sediu expirată potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia. La procesul-verbal se vor anexa toate invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale.
    4. La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:
    a) procesele-verbale menţionate la pct. 1 şi 3, după caz, întocmite ca urmare a acţiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.

    5. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 4, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.

    F. Procedura privind verificarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală
    1. În situaţia în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
    2. Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal şi la adresa sediului social, dacă acestea sunt diferite.
    3. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, solicitarea se transmite şi la adresele unde acestea sunt declarate, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    4. Identificarea domiciliului fiscal, sediului social şi sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    5. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia.
    6. La procesul-verbal, întocmit ca urmare a acţiunii de control, se anexează următoarele documente:
    a) invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
    b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

    7. La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:
    a) procesele-verbale, menţionate la pct. 1 şi 5, după caz, întocmite ca urmare a acţiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.

    8. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 7, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.

    G. Procedura privind verificarea de către organele cu atribuţii de executare silită a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală
    1. În sensul prezentei proceduri, organele cu atribuţii de executare silită sunt: Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile subordonate, precum şi compartimentele cu atribuţii de executare silită din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii.
    2. În cazul organelor cu atribuţii de executare silită, prevederile pct. 2-6 din secţiunea F se aplică în mod corespunzător, dacă se constată că un contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, ca urmare a deplasării la faţa locului, în vederea efectuării activităţii de executare silită, caz în care întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.
    3. La finalizarea acţiunii, organele cu atribuţii de executare silită întocmesc un dosar care va cuprinde:
    a) procesele-verbale, întocmite ca urmare a constatării faptului că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, împreună cu toate documentele anexate;
    b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5j) la ordin, semnat de către conducătorul structurii de executare silită cazuri speciale, şeful de administraţie adjunct - colectare din cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice/administraţiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorul unităţii fiscale competente, după caz, în cazul compartimentelor cu atribuţii de executare silită.

    4. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 3, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de executare silită care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5j) la ordin.


    CAP. III

    Procedura de emitere şi comunicare a Deciziei de declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală
    1. Pe baza avizului primit de la organul de inspecţie fiscală competent, de la Direcţia generală antifraudă fiscală sau de la organul cu atribuţii de executare silită, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    2. Prevederile pct. 8-12 din secţiunea B a cap. I se aplică corespunzător.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    1. Dacă înainte de aprobarea, de către directorul general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, a Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz, ca urmare a aplicării fluxurilor prevăzute la secţiunile B şi C din cap. I, compartimentul de specialitate primeşte avizul organului de inspecţie fiscală/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală, sau avizul organului cu atribuţii de executare silită privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se sistează procedura de declarare în inactivitate, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz.
    2.(1) Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de declarare a inactivităţii, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz şi continuarea procedurii de declarare în inactivitate fiscală, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c), după caz, din Codul de procedură fiscală, la propunerea organului cu atribuţii de executare silită/organului de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.
    2.(2) Referatul se avizează de către şeful de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şeful de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorul unităţii fiscale competente, după caz.
    3. La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.846/2015)
    PROCEDURA
    de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi
    CAP. I

    Procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Codul de procedură fiscală
    A. Prevederi generale
    1. Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Codul de procedură fiscală trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
    b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
    c) organul fiscal central care a propus reactivarea să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală;
    d) pe lângă condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care au fost declaraţi inactivi, conform menţiunilor înscrise în registrele în care au fost înregistraţi, precum în nicio altă situaţie din cele prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.

    2. Condiţia prevăzută la pct. 1 lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.
    3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
    4. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

    B. Fluxul de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Codul de procedură fiscală
    1. În cazul în care un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.
    2.(1) După primirea cererii, compartimentul de specialitate solicită verificarea în evidenţele fiscale proprii ale organului fiscal competent a îndeplinirii condiţiilor de reactivare de către respectivul contribuabil.
    2.(2) Perioada supusă verificării cuprinde termenele de declarare şi de plată aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale, inclusiv pentru perioada în care contribuabilul a fost declarat inactiv.
    3. Pentru contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă aceştia nu se mai află în situaţia pentru care au fost declaraţi inactivi, conform menţiunilor înscrise în registrele în care au fost înregistraţi, precum în nicio altă situaţie din cele prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală
    4. Verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare referitoare la obligaţiile declarative se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.
    5. Se consideră că un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.
    6. Îndeplinirea condiţiei de reactivare referitoare la obligaţiile de plată se verifică de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plătitori, la solicitarea compartimentului de specialitate.
    7.(1) Dacă se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare referitoare la obligaţiile declarative şi de plată, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
    - datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
    – numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
    – motivaţia propunerii de respingere a solicitării de reactivare.

    7.(2) Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
    7.(3) Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    7.(4) Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    8.(1) Dacă se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare referitoare la obligaţiile declarative şi de plată, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale dacă acel contribuabil nu se încadrează în una dintre situaţiile de declarare în inactivitate fiscală prevăzute de art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
    8.(2) În cazul în care contribuabilul se încadrează în una dintre situaţiile de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat motivat şi propune respingerea solicitării de reactivare. Prevederile pct. 7.(1)-7. (4) se aplică corespunzător.
    8.(3) Contribuabilul poate depune o nouă solicitare de reactivare după înlăturarea situaţiei care a condus la respingerea solicitării de reactivare.
    9. Pentru contribuabilii care şi-au îndeplinit condiţiile de reactivare referitoare la obligaţiile de declarare şi de plată şi nu se încadrează în altă situaţie de declarare în inactivitate prevăzută de art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
    - datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
    – numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
    – motivaţia propunerii de reactivare.

    10.(1) În cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de reactivare.
    10.(2) Decizia de reactivare se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5b) la ordin.
    10.(3) Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    10.(4) Decizia de reactivare se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    11. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării Deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) domiciliul fiscal;
    d) data reactivării, şi anume data comunicării deciziei de reactivare a contribuabilului;
    e) denumirea organului fiscal central care a emis Decizia de reactivare, respectiv organul fiscal competent în administrarea contribuabilului.

    12. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
    13.(1) Pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, după caz, la propunerea organelor de inspecţie fiscală, referatul cuprinzând propunerea de reactivare, prevăzut la pct. 9 din prezenta secţiune, se transmite organului de inspecţie fiscală competent, în vederea verificării condiţiei privind funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat.
    13.(2) Verificarea condiţiei menţionate la pct. 13.(1) referitoare la funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat se realizează potrivit procedurii prevăzute la cap. II.
    14.(1) Pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, după caz, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală, referatul prevăzut la pct. 9 din prezenta secţiune se transmite acesteia, în vederea verificării condiţiei privind funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat.
    14.(2) Verificarea condiţiei menţionate la pct. 14.(1) referitoare la funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat se realizează potrivit procedurii prevăzute la cap. III.
    15.(1) 15.(1) Pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor cu atribuţii de executare silită, referatul prevăzut la pct. 9 din prezenta secţiune se transmite acestora în vederea verificării condiţiei privind funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat.
    15.(2) Verificarea condiţiei menţionate la pct. 15.(1) referitoare la funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat se realizează potrivit procedurii prevăzute la cap. IV.
    16. Ca urmare a verificărilor efectuate, organul de inspecţie fiscală, organul de control din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală sau organul cu atribuţii de executare silită, după caz, întocmeşte documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau de respingere a cererii, înscriind ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu a fost îndeplinită condiţia privind funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat.
    17. Avizul se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent, al Direcţiei generale antifraudă fiscală/organului cu atribuţii de executare silită sau de către şeful de administraţie adjunct - colectare în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice, şeful de administraţie adjunct - colectare contribuabili mijlocii în cazul administraţiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorul unităţii fiscale competente, după caz, şi se transmite organului fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
    18. În cazul în care avizul organului de inspecţie fiscală, al organului de control din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală sau al organului cu atribuţii de executare silită, după caz, cuprinde propunerea de respingere a cererii de reactivare, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de reactivare. Prevederile pct. 7.(2)-7.(4) din prezenta secţiune se aplică corespunzător.
    19. În cazul în care contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, îndeplinesc toate condiţiile de reactivare prevăzute de lege, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de reactivare, prevederile pct. 10.(2)-10.(4), 11 şi 12 din prezenta secţiune fiind aplicate în mod corespunzător.
    20. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi, prevăzut în prezenta procedură, se reia în mod corespunzător.
    21. Prezenta procedură se aplică şi în cazul reactivării contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, la cererea acestora.


    CAP. II

    Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5^1) din Codul de procedură fiscală, a contribuabililor declaraţi inactivi la propunerea organelor de inspecţie fiscală
    1. În vederea verificării condiţiei de reactivare referitoare la funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare, care au fost declaraţi în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală, după caz, la propunerea organelor de inspecţie fiscală.
    2. După primirea referatului, organul de inspecţie fiscală se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea verificării că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
    În acest sens, organul de inspecţie fiscală verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliul fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.

    3. La finalizarea controlului organul de inspecţie fiscală va întocmi un dosar care va cuprinde:
    a) un proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
    b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu a fost îndeplinită condiţia de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5^1) din Codul de procedură fiscală, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

    4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de reactivare sau a Deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit.

    CAP. III

    Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5^1) din Codul de procedură fiscală, a contribuabililor declaraţi inactivi, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală
    1. În vederea verificării condiţiei de reactivare referitoare la funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat, pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală, compartimentul de specialitate transmite Direcţiei generale antifraudă fiscală referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare.
    2. După primirea referatului, Direcţia generală antifraudă fiscală efectuează un control la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului în vederea constatării existenţei faptice a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat, precum şi a faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
    3. La finalizarea controlului organul de control va întocmi un dosar care va cuprinde:
    a) un proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
    b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu a fost îndeplinită condiţia de reactivare prevăzută la art. 92 alin. (5^1) din Codul de procedură fiscală, semnat de către conducătorul organului de control.

    4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de reactivare sau a Deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit.

    CAP. IV

    Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5^1) din Codul de procedură fiscală, a contribuabililor declaraţi inactivi, la propunerea organelor cu atribuţii de executare silită
    1. În sensul prezentei proceduri, organele cu atribuţii de executare silită sunt: Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile subordonate, precum şi compartimentele cu atribuţii de executare silită din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii.
    2. În vederea verificării condiţiei de reactivare referitoare la funcţionarea contribuabilului la domiciliul fiscal declarat, pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea organelor cu atribuţii de executare silită, compartimentul de specialitate transmite organului cu atribuţii de executare silită referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare.
    3. După primirea referatului, organul cu atribuţii de executare silită se deplasează la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului în vederea constatării existenţei faptice a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat, precum şi a faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
    4. Organul cu atribuţii de executare silită întocmeşte un dosar care va cuprinde:
    a) un proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
    b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5j) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiei de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (5^1) din Codul de procedură fiscală, semnat de către conducătorul structurii de executare silită cazuri speciale, şeful de administraţie adjunct - colectare din cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice/ administraţiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau conducătorul unităţii fiscale competente, după caz, în cazul compartimentelor cu atribuţii de executare silită.

    5. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 4, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de reactivare sau a Deciziei de respingere a cererii de reactivare, după caz, iar celălalt exemplar rămâne la organul de executare silită care l-a întocmit.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.846/2015)
    PROCEDURA
    de îndreptare a erorilor materiale
    CAP. I

    Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi/reactivaţi potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală
    A. Prevederi generale
    1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală, se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a contribuabilului declarat inactiv, după caz.
    2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

    B. Fluxul privind îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi
    1. După primirea cererii pentru îndreptarea erorii, organul fiscal central verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal.
    2. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la condiţiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin.
    3. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    4. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de îndreptare a erorii materiale se respinge.
    5. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii, la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal central în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate.
    6. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
    7. Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    8. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    9. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura.
    10. Dacă se constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:
    a) datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
    b) numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
    c) dacă propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor inactivi/reactivaţi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul şi data cererii);
    d) descrierea situaţiei care a condus la înscrierea, din eroare, a contribuabilului în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi;
    e) propunerea de îndreptare a erorii materiale.

    11. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate.
    12. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia de îndreptare a erorii materiale, prevăzută în anexa nr. 5c) la ordin, se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.
    13. Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
    14. Decizia se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    15. Procedura prevăzută la pct.10-13 se desfăşoară în maximum 5 zile lucrătoare.
    16. Contribuabilii pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind declararea inactivităţii fiscale se elimină din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi îşi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada cuprinsă între data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării Deciziei de îndreptare a erorii materiale.
    17. În cazul acestor contribuabili se anulează şi scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz se menţine data înregistrării în scopuri de TVA iniţială, contribuabilul păstrându-şi această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării Deciziei de anulare a acesteia.
    18. În cazul erorii materiale privind reactivarea, procedura de îndreptare a erorii materiale prevăzută de prezenta secţiune se aplică corespunzător.
    19. În cazul contribuabililor pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind reactivarea, se operează corespunzător în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, în sensul eliminării menţiunilor privind reactivarea, aceşti contribuabili păstrând calitatea de contribuabili inactivi de la data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate.
    20. Pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 19 care, în urma reactivării, au fost înregistraţi în scopuri de TVA, organul fiscal anulează decizia de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA.
    21. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate.
    22. Prevederile pct. 6-8 se aplică corespunzător.
    23. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    CAP. II

    Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală
    1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul.
    2. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea, spre soluţionare, organului de inspecţie fiscală competent numai pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea organelor de inspecţie fiscală.
    3. Organul de inspecţie fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de inspecţie fiscală şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil prin cerere.
    La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un proces-verbal, la care va anexa documentele justificative care să ateste funcţionarea la domiciliul fiscal declarat.

    4. După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, organul de inspecţie fiscală întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
    5. Avizul prevăzut la pct. 4 se transmite, împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control, compartimentului de specialitate, în vederea întocmirii Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a Deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz.

    CAP. III

    Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală
    1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul.
    2. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea, spre soluţionare, Direcţiei generale antifraudă fiscală.
    3. Direcţia generală antifraudă fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de control şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil, prin cerere.
    La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un proces-verbal, la care anexează documentele justificative care atestă identificarea domiciliului fiscal şi/sau funcţionarea la domiciliul fiscal declarat.

    4. După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, Direcţia generală antifraudă fiscală întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de control.
    5. Avizul prevăzut la pct. 4. se transmite împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control compartimentului de specialitate, în vederea întocmirii Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a Deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz.

    CAP. IV

    Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor cu atribuţii de executare silită
    1. În sensul prezentei proceduri, organele cu atribuţii de executare silită sunt: Direcţia generală de executări silite cazuri speciale şi structurile subordonate, precum şi compartimentele cu atribuţii de executare silită din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii.
    2. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul.
    3. Compartimentul de specialitate transmite cererea spre soluţionare organului cu atribuţii de executare silită.
    4. Organul cu atribuţii de executare silită, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de executare silită şi în acest sens verifică realitatea datelor furnizate de contribuabil, prin cerere.
    Organul cu atribuţii de executare silită întocmeşte un proces-verbal, la care anexează documentele justificative care atestă identificarea domiciliului fiscal şi/sau funcţionarea la domiciliul fiscal declarat.

    5. După derularea procedurilor prevăzute la pct. 4, organele cu atribuţii de executare silită întocmesc avizul, prevăzut în anexa nr. 5j) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul structurii de executare silită cazuri speciale, şeful de administraţie adjunct - colectare din cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/ administraţiilor de sector ale finanţelor publice/administraţiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorul unităţii fiscale competente, după caz, în cazul compartimentelor cu atribuţii de executare silită.
    6. Avizul prevăzut la pct. 5 se transmite împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control compartimentului de specialitate, în vederea întocmirii Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a Deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz.

    CAP. V

    Procedura de emitere a Deciziei de îndreptare a erorii materiale/Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală
    1. Pe baza documentaţiei organului de inspecţie fiscală, Direcţiei generale antifraudă fiscală sau a organului cu atribuţii de executare silită, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale/Decizia de îndreptare a erorii materiale, după caz.
    2. Dacă organul de inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală sau organul cu atribuţii de executare silită, după caz, propune respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia organului de inspecţie fiscală competent, a Direcţiei generale antifraudă fiscală sau a organului cu atribuţii de executare silită, după caz, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
    3. Prevederile pct. 7 şi 8 din secţiunea B a cap. I se aplică corespunzător.
    4. Dacă organul de inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală sau organul cu atribuţii de executare silită, după caz, propune aprobarea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5c) la ordin.
    5. Prevederile pct. 13 şi 14 din secţiunea B a cap. I se aplică corespunzător.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 4

    [Anexa nr. 5e) la Ordinul nr. 3.846/2015]
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTIFICARE
    privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv,
    potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
    cu modificările şi completările ulterioare
    În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), vă comunicăm că sunteţi inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.
    □ Pentru a nu fi declarat inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia îndeplinirii cel puţin a unei obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal, din perioada de referinţă, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări.
    □ Pentru a nu fi declarat inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. f)/g) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia clarificării situaţiei în care vă aflaţi, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări.

    Totodată, vă comunicăm că, în termen de 15 zile/30 de zile de la data primirii prezentei notificări, după caz, aveţi posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările care au condus la situaţia pentru care aţi fost notificat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.
    De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cel al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestuia.
    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ................................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele ............................... .
    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
    Conducătorul unităţii fiscale/Şef administraţie adjunct colectare/Director general adjunct
    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............
    cod 14.13.07.99/1
    www.anaf.ro

    ANEXA 5

    [Anexa nr. 5f) la Ordinul nr. 3.846/2015]
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTIFICARE
    privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală
    Către: Denumirea .......................................................................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea .............................., str. ................................... nr. ..........., bl. ........,
    ap. ......, et. ........, judeţul/sectorul ..............................
    Cod de identificare fiscală .........................................
    Din analiza cererii dumneavoastră de eliminare din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, ca urmare a unei erori, a rezultat că există neconcordanţe între datele furnizate de dumneavoastră în cerere şi evidenţele fiscale, privind depunerea formularelor:
    [] 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“
    [] 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“
    [] 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“
    [] 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“
    [] 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“
    [] 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri“
    [] 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“,

    precum şi/sau plata următoarelor obligaţii fiscale:
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................

    Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.
    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ................................................, la sediul nostru sau la numărul de telefon ...................., între orele .................. .
    În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea dumneavoastră va fi respinsă.
    Conducătorul unităţii fiscale/Şef administraţie adjunct colectare/Director general adjunct
    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............
    cod 14.13.07.99/2

    www.anaf.ro

    ANEXA 6

    [Anexa nr. 5g) la Ordinul nr. 3.846/2015]
 (a se vedea imaginea asociată)
    AVIZ
    privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit
    art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală /de reactivare/de îndreptare
     a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală
    Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. b) sau c)/art. 92 alin. (5^1)/art. 92 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
    a) declarare a inactivităţii fiscale;
    b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;
    c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
    Denumirea ........................................................................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ........................., str. ..................... nr. ........., bl. ......, ap. ......, et. ......, judeţul/sectorul ..................
    Cod de identificare fiscală .................................................
    Motivaţia propunerii ..................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    Conducătorul organului de inspecţie fiscală
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................


    cod 14.13.26.99/a

    www.anaf.ro

    ANEXA 7

    [Anexa nr. 5h) la Ordinul nr. 3.846/2015]
 (a se vedea imaginea asociată)
    AVIZ
    privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală
    Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. b)/art. 92 alin. (1) lit. c)/art. 92 alin. (5^1)/art. 92 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
    a) declarare a inactivităţii fiscale;
    b) aprobare respingere a solicitării de reactivare,
    c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
    Denumirea ..............................................................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ........................, str. ....................... nr. ......., bl. ......., ap. ......,
    et. ..........., judeţul/sectorul ...........................
    Cod de identificare fiscală ..............................................
    Motivaţia propunerii ................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    Inspector general antifraudă
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................


    cod 14.13.07.99/d.i.

    www.anaf.ro

    ANEXA 8

    [Anexa nr. 5j) la Ordinul nr. 3.846/2015]
 (a se vedea imaginea asociată)
    AVIZ
    privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit
    art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală /de reactivare/de îndreptare
    a erorii materiale, pentru organele cu atribuţii de executare silită
    Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. c)/art. 92 alin. (5^1)/art. 92 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:
    a) declarare a inactivităţii fiscale;
    b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;
    c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:
    Denumirea ...........................................................................................
    Domiciliul fiscal: localitate ......................, str. ........................ nr. ......., bl. ....., ap. ....,
    et. ............., judeţul/sectorul ........................
    Cod de identificare fiscală .........................................
    Motivaţia propunerii ................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    Conducătorul structurii de executare silită cazuri speciale/Conducătorul unităţii fiscale/Şef administraţie adjunct colectare/Director general adjunct
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................


    cod 14.13.07.99/ex.s

    www.anaf.ro
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016