Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.181 din 14 decembrie 2023  pentru modificarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiţia I.1.A Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.181 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiţia I.1.A "Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri", investiţia 1: Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, schemă de ajutor de stat, componenta 2: Păduri şi protecţia biodiversităţii, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 3.027/2022

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1153 din 20 decembrie 2023
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare nr. DGPNRR/72.150 din 12.12.2023 al Direcţiei generale Planul naţional de redresare şi rezilienţă;
    – Avizul nr. 208.563 din 11.12.2023, emis de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene,

    în baza prevederilor:
    - Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă nr. 26.595 din 8.03.2022, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    – Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 3 noiembrie 2021 (CID);
    – Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    – Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 alin. (15) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri“, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiţia I.1.A „Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri“, investiţia 1: Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, schemă de ajutor de stat, componenta 2: Păduri şi protecţia biodiversităţii, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 3.027/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1134 şi 1134 bis din 24 noiembrie 2022, se modifică după cum urmează:
    1. La secţiunea 1.2, primul şi al doilea paragraf se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Schema de ajutor de stat se aplică în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2023, cu modificările ulterioare, şi a Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat «Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri», cu modificările ulterioare, şi prevede acordarea unui sprijin pentru împădurire în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), «Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri».
    Schema de ajutor de stat are la bază prevederile secţiunii 2.1.1 Ajutoare pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale (2022/C 485/01)."

    2. La secţiunea 1.3, literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) teren pretabil pentru împădurire - reprezintă o suprafaţă de teren agricol din categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente, cu excepţia pajiştilor naturale permanente, zonelor umede şi altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, şi care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop;
    ......................................
g) schema de ajutor de stat se aplică în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2023, cu modificările ulterioare, şi a Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.121/2022, cu modificările ulterioare."

    3. La secţiunea 2.3, al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru toate contractele de finanţare aflate în derulare la data de 30 iunie 2026, la care au fost efectuate cel puţin lucrările de instalare a plantaţiilor, finanţarea va fi continuată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2023, cu modificările ulterioare, până la finalizarea lucrărilor prevăzute în proiecte."

    4. La secţiunea 2.3.1, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Calendarul propus pentru investiţia 1: Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, prin PNRR menţionează realizarea a cel puţin 25.000 ha suprafeţe noi de teren împădurite sau reîmpădurite până la 31.12.2023, iar până la 30.06.2026 realizarea a 56.700 ha suprafeţe noi de teren împădurite sau reîmpădurite."

    5. La secţiunea 3.2.1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) dacă este cazul, costurile pentru refacerea plantaţiei în situaţia apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pe durata primului an de vegetaţie."

    6. La secţiunea 3.2.3, ultima notă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Toate amplasamentele care aparţin aceluiaşi deţinător vor face obiectul întocmirii unui singur proiect. În mod excepţional şi în cazuri temeinic justificate poate fi admisă includerea amplasamentelor în cadrul mai multor proiecte, caz în care costul standard aferent proiectării va fi corespunzător unui singur proiect cu suprafaţa cumulată a tuturor amplasamentelor care aparţin aceluiaşi deţinător, indiferent de numărul de proiecte întocmite. În cazul în care proiectele se depun în ani diferiţi, costul standard aferent proiectării se determină pentru fiecare proiect în parte."

    7. Secţiunea 3.2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2.4. Valoarea costurilor standard pentru execuţia lucrărilor de împrejmuire
    Necesitatea execuţiei împrejmuirii şi amplasarea acesteia se stabilesc prin proiectul tehnic de împădurire şi pot fi aplicabile doar pentru trupurile de pădure. Împrejmuirea se realizează din sârmă ghimpată (cinci rânduri şi două diagonale) sau plasă de sârmă împletită sau plasă de sârmă înnodată cu înălţimea minimă de 1,5 metri care se fixează pe bulumaci din lemn sau spalieri din beton armat sau ţeavă/profil din metal, conform specificaţiilor din proiectul tehnic de împădurire.
    În situaţia în care există mai multe suprafeţe de împădurit învecinate, împrejmuirea se va realiza doar pe conturul exterior al trupului rezultat prin unirea tuturor suprafeţelor respective.
    Suprafeţele propuse pentru împădurire care au o formă relativă de dreptunghi, cu o lăţime care se încadrează în prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 636/2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie, vor fi prevăzute în proiectul tehnic ca perdele forestiere. Pentru perdelele forestiere de protecţie nu sunt eligibile cheltuielile aferente împrejmuirilor.

┌─────────┬───────────┬─────┬───────────┐
│ │ │ │Cost │
│ │ │ │standard │
│Tip de │Categoria │U.M. │euro/U.M. │
│plantaţie│de lucrări │ ├─────┬─────┤
│ │ │ │fără │Total│
│ │ │ │TVA │ │
├─────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┤
│trup │Împrejmuire│100 │1.413│1.682│
│pădure │gard │metri│ │ │
└─────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┘

"

    8. La secţiunea 3.2.5, paragraful „Note“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTE:
    - Orice altă specie de bază din formula de împădurire, stabilită conform normelor tehnice, se asimilează cu specia prevăzută la etajul altitudinal respectiv.
    – Costurile standard pentru întreţinere în anii 2 şi 3 conţin şi costurile de completare a plantaţiilor, în limitele procentuale prevăzute de normele tehnice.
    – Costurile standard prezentate mai sus conţin toate serviciile şi lucrările necesare pentru buna dezvoltare a plantaţiei şi realizarea stării de masiv în termenul prognozat. Orice alte costuri privind dirigenţia de şantier, consultanţa de specialitate, tratamentele preventive pentru combaterea bolilor, aplicarea de repelente, paza, efectuarea controlului anual al regenerărilor, irigare şi alte tipuri de servicii şi lucrări destinate menţinerii şi bunei dezvoltări a plantaţiei sunt incluse în costurile standard şi nu pot fi solicitate în plus faţă de valorile acestora. Cu titlu informativ, în situaţia în care beneficiarul execută lucrările cu forţe proprii, activităţile de asistenţă şi supraveghere tehnică pe parcursul lucrărilor de instalare şi întreţinere a culturilor, care pot fi realizate de către un diriginte de şantier, au fost evaluate în studiul de fundamentare a costurilor standard la nivelul de 1,5% din valoarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a plantaţiilor, cuprinzând inclusiv întocmirea documentelor premergătoare recepţiei lucrărilor (amplasări suprafeţe de control, îndrumare tehnică etc.). În situaţia în care lucrările se execută de către firme atestate, asistenţa tehnică este inclusă în costurile de execuţie.
    – Plata se va efectua întotdeauna după efectuarea lucrării, astfel:
    – în primul an se vor efectua două plăţi - prima plată se va efectua după instalarea plantaţiei, când se va plăti costul întocmirii proiectului, al instalării plantaţiei şi al execuţiei împrejmuirii, dacă este cazul, iar a doua plată se va efectua după finalizarea lucrărilor de întreţinere şi realizarea controlului anual al regenerărilor;
    – în anii următori, plata se va efectua o singură dată pe an, după finalizarea lucrărilor de întreţinere şi efectuarea controlului anual al regenerărilor.
    – Valorile costurilor standard vor putea fi actualizate pe perioada de aplicare a schemei şi a contractelor, dacă este cazul, ca urmare a revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, doar după notificarea lor la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii favorabile."

    9. La secţiunea 3.2.6, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pierderea de venit agricol are un cuantum anual de 190 euro/ha şi va fi plătită anual, odată cu costurile standard de întreţinere, doar pentru terenurile agricole împădurite care au beneficiat de plăţi ale subvenţiilor prin APIA. Durata de plată a acestei sume este de 12 ani după înfiinţarea plantaţiei. După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic, plata se va efectua în cursul trimestrului 4 al fiecărui an calendaristic, pe baza confirmării GF privind menţinerea plantaţiei pe amplasamentul respectiv."

    10. Secţiunea 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.3. Gestionarea pierderilor din plantaţii
    După instalarea plantaţiei, pierderile de puieţi care se încadrează în limitele prevăzute de normele tehnice în vigoare sunt considerate normale, nefiind necesară justificarea lor. Costul acestor pierderi este deja inclus în costul standard aferent întreţinerilor din anii 2 şi 3.
    Pierderile produse de evenimente datorate unor factori biotici sau abiotici, care depăşesc limitele prevăzute de normele tehnice în vigoare, trebuie constatate de către autorităţile publice desemnate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea.
    Din totalul procentului de pierderi constatate care au fost documentate corespunzător se scade procentul pierderilor normale prevăzute în cadrul proiectului tehnic, iar pentru diferenţa rezultată se va acorda din nou plata primei de instalare, proporţional cu suprafaţa plantaţiei afectate. Dacă diferenţa este mai mare de 80% din suprafaţa u.s., plantaţia se va reface integral. Procentul de puieţi afectaţi de evenimente produse de factori biotici sau abiotici va fi determinat prin raportare la totalul suprafeţei împădurite din u.s.
    Pentru a fi eligibilă plata pentru acoperirea costurilor cu completarea/refacerea plantaţiei, starea plantaţiei trebuie să fi fost conformă anterior manifestării factorilor vătămători şi lucrările prevăzute de proiectul tehnic să fi fost realizate corespunzător.
    ATENŢIE!
    Costurile pentru refacerea plantaţiei sunt aplicabile doar plantaţiilor aflate în primul an de vegetaţie.
    Constatarea unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici va putea fi invocată numai pe suprafeţele unde s-au finalizat şi recepţionat lucrările de înfiinţare a plantaţiei.
    Semnalarea apariţiei evenimentului produs de factori biotici sau abiotici se va face, prin intermediul aplicaţiei, de către beneficiar, în termenul legal prevăzut de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007.
    Pierderile determinate de evenimente produse de factori biotici sau abiotici care nu sunt documentate şi nu respectă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007 aplicabile lucrărilor de împăduriri nu pot fi luate în considerare, urmând a fi suportate de beneficiar.
    Pentru pagubele produse în urma manifestării unor factori biotici şi abiotici care au fost documentate şi aprobate se va putea încheia un act adiţional la contractul de finanţare, în care se vor prevedea costurile suplimentare şi, dacă este cazul, prelungirea duratei lucrărilor.
    În anul producerii unor pierderi în plantaţii, costurile de întreţinere se vor plăti proporţional cu suprafaţa aferentă puieţilor neafectaţi."

    11. Secţiunea 4.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.3.2. Selecţia proiectelor
    Proiectele vor fi selectate pentru finanţare în limita alocării totale prevăzute la secţiunea 2.
    MMAP va publica liste intermediare cu proiecte selectate pentru finanţare/respinse, în baza cărora vor fi încheiate contracte de finanţare cu beneficiarii. După epuizarea alocării financiare sau după expirarea perioadei de depunere şi ulterior finalizării verificării tuturor proiectelor depuse, MMAP va întocmi Lista proiectelor selectate şi Lista proiectelor respinse, va asigura publicarea acestora pe site-ul propriu, la adresa http://pnrr.mmap.ro/, şi va notifica solicitanţii cu privire la stadiul aprobării."

    12. Secţiunea 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.1. Contractarea proiectelor
    Pentru proiectele care au fost acceptate în urma etapei de evaluare, precum şi în urma finalizării analizei contestaţiilor depuse, se va trece la etapa de semnare a contractelor de finanţare, cu respectarea condiţiei de încadrare în alocarea apelului de proiecte.
    În această etapă, în cazul în care MMAP consideră că este necesară clarificarea unor aspecte suplimentare, poate solicita clarificări solicitantului, menţinându-se obligativitatea clarificării aspectelor respective pentru semnarea contractului de finanţare.
    Contractul de finanţare va fi semnat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de Coordonator de reformă şi/sau investiţie, şi solicitant.
    MMAP va întocmi documentaţiile de contractare, iar încheierea contractului este condiţionată de prezentarea de către beneficiar, în termenele prevăzute în notificare, a documentelor corespunzătoare momentului contractării.
    În cazul în care cererea se va depune în anul 2026, este obligatoriu ca încheierea contractului de finanţare să poată fi efectuată până la data de 28 februarie 2026, instalarea plantaţiei să fie finalizată în primăvara anului 2026, iar continuarea finanţării se va realiza de către MMAP cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2023, cu modificările ulterioare.
    În situaţia în care contractul de finanţare a fost încheiat până la data de 28 februarie 2026, iar plantaţia nu a fost instalată până la data de 30 iunie 2026, finanţarea nu mai poate fi efectuată conform schemei de ajutor.
    Duratele de execuţie a lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor se stabilesc în proiectul de împădurire, diferenţiat, în funcţie de specia principală utilizată.
    În situaţia în care perioada de derulare a schemei încetează înainte de perioada stabilită prin proiect, fondurile necesare vor fi asigurate în continuare de către MMAP, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2023, cu modificările ulterioare.
    În cazuri deosebite, ce vor fi documentate, se poate decala înfiinţarea plantaţiei cu maximum un an.
    Orice lucrare efectuată anterior semnării contractului de finanţare nu este eligibilă în cadrul schemei, cu excepţia întocmirii proiectului tehnic de împădurire, care va fi întocmit anterior încheierii contractului, pe baza avizului de principiu emis de către GF.
    Lucrările de înfiinţare şi întreţinere, precizate în proiectul tehnic de împădurire, vor fi executate de persoane juridice, atestate de autoritatea publică centrală pentru silvicultură, conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, cu modificările ulterioare, sau de către beneficiar, sub îndrumarea unei persoane fizice atestate de autoritatea publică centrală pentru silvicultură, conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare, cu precizarea că persoanele fizice au calitatea de diriginte de şantier, conform art. 30 lit. e) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare.
    Persoanele fizice şi juridice menţionate mai sus trebuie să fie atestate anterior începerii lucrărilor de autoritatea publică centrală pentru silvicultură, conform art. 5 alin. b) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare, şi pentru grupa de lucrări prevăzută la art. 6 lit. g) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Lista persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de specialitate│
│atestate de autoritatea publică centrală pentru silvicultură │
│pentru executarea lucrărilor de regenerare, întreţinere a │
│seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrărilor de îngrijire a │
│arboretelor, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din │
│domeniul silvic este publicată pe site-ul Societăţii Progresul │
│Silvic, domeniul «Comisia de atestare», sau pe site-ul │
│Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, domeniul «Informare │
│publică», categoria «Înregistrări - atestări». │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│http://progresulsilvic.ro/comisia-de-atestare │
│http://www.mmediu.ro/categorie/ │
│lista-persoanelor-fizice-si-juridice-atestate-conform-om-1763-2015│
│/429 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    După finalizarea fiecărei lucrări prevăzute în proiectul tehnic, beneficiarul notifică GF cu privire la acest lucru, prin intermediul aplicaţiei. Lucrările de întreţinere vor fi notificate separat, în termen de 5 zile de la finalizarea acestora. După finalizarea controlului anual al regenerărilor şi centralizarea rezultatelor, beneficiarul notifică GF.
    Costurile standard aferente întocmirii proiectului tehnic de împădurire, precum şi a lucrărilor, respectiv pentru înfiinţare, împrejmuire, întreţinere şi, după caz, refacerea plantaţiei, vor fi plătite beneficiarilor întotdeauna după efectuarea lucrărilor şi întocmirea documentului de recepţionare a acestora, întocmit de către GF, pe baza unei cereri de transfer depuse de beneficiar.
    Recepţionarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei se va realiza după finalizarea lucrărilor. În situaţia în care beneficiarul solicită recepţia lucrărilor înainte de intrarea în vegetaţie a puieţilor, eventualele pierderi datorate greşelilor tehnice privind transportul, manipularea, depozitarea şi plantarea puieţilor sunt asumate integral de către beneficiar.
    În situaţia în care suprafaţa plantată este mai mică decât suprafaţa prevăzută în proiect, se poate efectua o recepţie parţială şi se poate plăti suma aferentă suprafeţei recepţionate, iar beneficiarul are obligaţia să finalizeze instalarea plantaţiei pe întreaga suprafaţă în următoarea perioadă în care se pot efectua lucrări de împădurire. În această situaţie, costul standard aferent întocmirii proiectului tehnic, respectiv lucrărilor de împrejmuire se acordă proporţional cu suprafaţa împădurită şi recepţionată.
    Plata efectivă a ajutorului se efectuează de către MMAP, pe baza unei cereri de transfer depuse de beneficiar, sub forma primelor prevăzute la capitolul 3, pe baza rapoartelor de verificare a lucrărilor şi a propunerilor de autorizări la plată comunicate de către GF, şi după parcurgerea procedurilor specifice ale MMAP.
    Costurile standard plătite beneficiarilor sunt sume fixe, iar beneficiarii nu trebuie să prezinte documente justificative pentru cheltuielile efectuate.
    Plantaţia forestieră realizată va fi menţinută pe o durată de minimum 20 de ani de la înfiinţarea plantaţiei, respectând condiţiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor prevăzute în schema de ajutor de stat.
    Dacă plantaţia înfiinţată în baza schemei este defrişată/distrusă total sau parţial pe parcursul derulării sau după finalizarea contractului, în perioada de 20 de ani de la înfiinţare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa sumele primite în cadrul acestei scheme aferente suprafeţei afectate.
    În astfel de situaţii, recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2023, şi/sau ale sistemului de sancţiuni aprobat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz.
    Precizăm că lucrările de îngrijire necesar a se efectua în diverse stadii de dezvoltare a arboretului pe suprafaţa împădurită, efectuate sub controlul unui ocol silvic autorizat, nu pot fi considerate distrugeri, aferent cărora să fie calculate daune care să fie rambursate.
    În situaţia în care lucrările de înfiinţare a plantaţiilor demarează după data de 1 octombrie, solicitantul poate să beneficieze pentru anul calendaristic respectiv de plăţile directe acordate pe suprafaţă de la APIA.
    Valoarea pierderii de venit agricol va fi plătită, acolo unde este cazul, odată cu plata lucrărilor de întreţinere din anul respectiv."

    13. Secţiunea 7.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7.8. Beneficiarul real
    Datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de aplicanţi încă din faza depunerii proiectelor, respectiv:
    a) pentru solicitanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC;
    b) pentru solicitanţii care au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) pentru solicitanţii străini, înregistraţi în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din ţara ofertantului, însoţite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi, în condiţiile legii;
    d) pentru solicitanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiţiei (Registrul Naţional ONG) privind beneficiarii reali ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, modificările prevăzute la art. I se aplică tuturor proiectelor depuse de către beneficiarii selectaţi în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiţia I.1.A „Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri“, investiţia 1: „Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane“, schemă de ajutor de stat, componenta 2: „Păduri şi protecţia biodiversităţii“.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 14 decembrie 2023.
    Nr. 3.181.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016