Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.162 din 20 septembrie 2011  privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.162 din 20 septembrie 2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare"

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 23 septembrie 2011

    În temeiul:
    - art. 12 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    - art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativã privind livrãrile/achiziţiile/prestãrile intracomunitare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La anexa nr. 2, punctul 1.1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "1.1. Declaraţia recapitulativã se depune lunar, în condiţiile prevãzute la art. 156^4 din Codul fiscal, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare unei luni calendaristice, de cãtre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal."
    2. Anexa nr. 4 se modificã şi se înlocuieşte conform anexei.
    ART. II
    Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. III
    Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu declaraţia recapitulativã aferentã lunii august a anului 2011.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. V
    Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

           Preşedintele Agenţiei Naţionale
              de Administrare Fiscalã,
                  Sorin Blejnar

    Bucureşti, 20 septembrie 2011.
    Nr. 3.162.

    ANEXĂ
    -----
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 76/2010)
------------------------------------

                              PROCEDURA DE GESTIONARE
    a Declaraţiei recapitulative privind livrãrile/achiziţiile/prestãrile intracomunitare

    În vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativã în domeniul taxei pe valoarea adãugatã şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizeazã operaţiuni intracomunitare, au obligaţia sã depunã lunar Declaraţia recapitulativã privind livrãrile/achiziţiile/prestãrile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispoziţiilor art. 156^4 din Codul fiscal.
    1. Depunerea declaraţiei recapitulative
    1.1. Declaraţia recapitulativã se depune lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare, la organul fiscal competent.
    1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativã numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrãrile/achiziţiile/ prestãrile intracomunitare.
    2. Prelucrarea declaraţiei recapitulative
    2.1. Prelucrarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizeazã de cãtre organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generalã de tehnologia informaţiei, în termen de cel mult o zi lucrãtoare de la data depunerii declaraţiei.
    2.2. Dupã prelucrare, declaraţia recapitulativã se arhiveazã la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
    3. Verificarea formalã a declaraţiilor recapitulative
    Pentru fiecare declaraţie recapitulativã organul fiscal competent verificã:
    a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeazã operaţiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor;
    b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor strãini înscrişi în declaraţia recapitulativã: înscrierea corectã a codului de ţarã, precum şi a numãrului de caractere ale codului.
    4. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificãrii formale
    4.1. Dupã prelucrarea declaraţiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative ce prezintã erori, potrivit pct. 3., iar pentru aceste persoane se emit notificãri pentru corectarea declaraţiei.
    4.2. Notificãrile prevãzute la pct. 4.1 se emit în termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data depunerii declaraţiilor recapitulative.
    5. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaraţiilor recapitulative
    5.1. Dupã prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaraţii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificãri pentru depunerea declaraţiei.
    5.2. Notificãrile prevãzute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementãrilor legale în vigoare, dupã expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.
    5.3. Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor recapitulative privind livrãrile/achiziţiile/prestãrile intracomunitare se sancţioneazã potrivit prevederilor Codului de procedurã fiscalã.
    6. Organizarea bazei centrale de date "Declaraţii recapitulative"
    6.1. Informaţiile din declaraţiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse ca urmare a notificãrilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bazã de date denumitã "Declaraţii recapitulative".
    6.2. Baza de date "Declaraţii recapitulative" cuprinde 4 secţiuni:
    - livrãri - în care se înscriu toate livrãrile intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrãrile ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod T);
    - achiziţii - în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri (cod A);
    - prestãri servicii - în care se înscriu prestãrile intracomunitare de servicii (cod P);
    - achiziţii servicii - în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de servicii (cod S).
    7. Centralizarea informaţiilor din declaraţiile recapitulative
    7.1. În termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând declaraţiile recapitulative depuse în luna respectivã, şi anume:
    - declaraţiile recapitulative corecte;
    - declaraţiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificãrilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; şi
    - declaraţiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuatã corecţia ca urmare a notificãrilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
    7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
    7.3. În termen de cel mult o zi lucrãtoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.
    7.4. Cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a lunii urmãtoare celei de raportare, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei pune la dispoziţia Serviciului Central de Legãturi datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, în vederea transmiterii prin sistemul VIES.
    8. Gestionarea datelor din declaraţiile recapitulative rectificative
    8.1. Declaraţiile recapitulative rectificative se prelucreazã în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
    8.2. În termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând diferenţele dintre declaraţiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivã şi declaraţiile recapitulative iniţiale.
    8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
    8.4. În termen de cel mult o zi lucrãtoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

                                    ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice