Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.155  din 7 decembrie 2023  privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.155 din 7 decembrie 2023 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1140 din 18 decembrie 2023
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 106/AC/23.11.2023 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu,
    ţinând cont de prevederile art. 5 lit. i) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2023, şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 742.485 din 1.11.2023,
    în temeiul art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 27 aprilie 2017, cu completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Dan-Ştefan Chiru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 7 decembrie 2023.
    Nr. 3.155.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 592/2017)
    FORMULARUL 1
    Decizie referitoare la obligaţiile de
    plată accesorii la Fondul pentru mediu
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ....... din .........
    Denumirea debitorului ..................
    C.U.I. .....................................
    Domiciliul fiscal ..........................
    Dosar fiscal ...............................
    DECIZIE
    referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu
    În temeiul art. 98 lit. c) şi al art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului Fondului pentru mediu, s-au calculat următoarele accesorii:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Natura obligaţiei │ │
│fiscale, conform │ │
│Ordonanţei de urgenţă a │ │
│Guvernului nr. 196/2005 │ │
│privind Fondul pentru │Accesorii*2)│
│mediu, aprobată cu │- lei - │
│modificări şi completări │ │
│prin Legea nr. 105/2006, │ │
│cu modificările şi │ │
│completările │ │
│ulterioare*1) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
├─────────────────────────┼────────────┤
├─────────────────────────┼────────────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ..........................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.
    *1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *2) Obligaţiile fiscale accesorii se vor calcula conform prevederilor art. 173 - 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    În conformitate cu prevederile art. 152 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie. Sumele datorate se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN .......................... .
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.
    Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii se află în anexă.


    II. Anexă la Decizia nr. ....... din data de ................

┌──────────────┬─────────┬────────┬─────┬────┬───────┬─────────┐
│Documentul │ │ │ │ │ │ │
│prin care s-a │Categoria│ │Suma │Zile│ │Suma │
│individualizat│de │Perioada│debit│/ │Cota*3)│accesoriu│
│suma de │sumă*2) │ │ │Luni│ │ │
│plată*1) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────┼─────┼────┼───────┼─────────┤
├──────────────┼─────────┼────────┼─────┼────┼───────┼─────────┤
├──────────────┼─────────┼────────┼─────┼────┼───────┼─────────┤
├──────────────┼─────────┼────────┼─────┼────┼───────┼─────────┤
├──────────────┼─────────┼────────┼─────┼────┼───────┼─────────┤
└──────────────┴─────────┴────────┴─────┴────┴───────┴─────────┘

    *1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa principală, numărul şi data.
    *2) Se va menţiona categoria de sumă (dobândă, penalităţi, majorări).
    *3) Nivelul obligaţiilor fiscale accesorii se stabileşte conform art. 173 - 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    III. 1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi a art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    6. Circulă un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

    FORMULARUL 2
    Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ......... din .................
    Aprobat,
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ...............................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.
    Avizat
    Conducătorul organului de control fiscal
    Numele şi prenumele ............
    Semnătura ................
    DECIZIE
    de instituire a măsurilor asigurătorii, emisă la data de .........
    În temeiul art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la contribuabilul/plătitorul ......................, cu domiciliul fiscal în localitatea ......................, str. ............... nr. ..., codul de identificare fiscală*1) ................., s-au constatat următoarele obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, estimate prin referatul întocmit de .................*2) din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, stabilite prin Actul administrativ-fiscal nr. ............. din data de ................, constând în:
    *1) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *2) Se va menţiona denumirea completă a compartimentului din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu care a elaborat referatul justificativ.

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Natura obligaţiei fiscale, │ │
│conform Ordonanţei de │ │
│urgenţă a Guvernului nr. 196│Suma │
│/2005 privind Fondul pentru │estimată/│
│mediu, aprobată cu │stabilită│
│modificări şi completări │- lei - │
│prin Legea nr. 105/2006, cu │ │
│modificările şi completările│ │
│ulterioare*3) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    *3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii.
    Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii: .............................
    Informaţii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:
    a) bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective ...................;
    b) conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ............................;
    c) sume datorate debitorului de către terţe persoane*4) ..................................
    *4) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.


    Recomandări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (poprire asigurătorie şi/sau sechestru asigurător):
    .......................................
    .......................................

    Măsurile asigurătorii dispuse se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.
    Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.
    Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, dacă creanţa estimată prin referatul întocmit de organele de control/stabilită prin act administrativ-fiscal nu mai există sau are valoare mai mică, ca urmare a desfiinţării, în tot sau în parte, a actului administrativ-fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii, a plăţii voluntare ori a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ-fiscal, a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ-fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii, precum şi în alte condiţii prevăzute de lege.
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, devin executorii în condiţiile legii.
    În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

┌────────────────────┬──────────────────┐
│Şeful │ │
│compartimentului cu │ │
│atribuţii de control│Întocmit │
│fiscal │Numele şi │
│Numele şi prenumele │prenumele │
│................. │............ │
│Funcţia │Semnătura │
│....................│..................│
│Semnătura │ │
│....................│ │
└────────────────────┴──────────────────┘


    II. 1. Denumire: Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de control fiscal.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – 1 exemplar la organul de executare;
    – 1 exemplar la organul de control fiscal.

    7. Se arhivează:
    - 1 exemplar la dosarul de control fiscal;
    – 1 exemplar la dosarul de urmărire.


    FORMULARUL 3
    Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii
    asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ......... din .................
    ADRESĂ
    de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor
    datorate debitorului de către terţi
    Către .............................*1)
    *1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit.

    În baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ...... din ..........., emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/.......................*2), anexată în copie certificată, se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului*3) ....................., având CUI ...................., cu domiciliul fiscal în .........................
    *2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
    *3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

    Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în contul instituţiei noastre deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ....................., după cum urmează:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Natura obligaţiei fiscale, │ │
│conform Ordonanţei de │ │
│urgenţă a Guvernului nr. 196│Suma │
│/2005 privind Fondul pentru │estimată/│
│mediu, aprobată cu │stabilită│
│modificări şi completări │- lei - │
│prin Legea nr. 105/2006, cu │ │
│modificările şi completările│ │
│ulterioare*4) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    În conformitate cu prevederile art. 236 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese, vă rugăm să ne comunicaţi dacă datoraţi, cu orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat.
    În cazul începerii procedurii de executare silită, Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată.
    Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Numele şi prenumele .................
    Semnătura .......................
    L.S.

    II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la terţul poprit;
    – 1 exemplar la compartimentul cu atribuţii de colectare.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

    FORMULARUL 4
    Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii
    asupra disponibilităţilor băneşti
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. .......... din ..................
    ADRESĂ
    de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra
    disponibilităţilor băneşti
    Către ...........................*1)
    *1) Denumirea şi sediul băncii.

    În baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .......... din ................, emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........................*2), anexată în copie certificată, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul*3) ................, având CUI ............., cu domiciliul fiscal în ............... .
    *2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
    *3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

    Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ..................., după cum urmează:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Natura obligaţiei fiscale, │ │
│conform Ordonanţei de │ │
│urgenţă a Guvernului nr. 196│Suma │
│/2005 privind Fondul pentru │estimată/│
│mediu, aprobată cu │stabilită│
│modificări şi completări │- lei - │
│prin Legea nr. 105/2006, cu │ │
│modificările şi completările│ │
│ulterioare*4) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, după caz, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.
    În cazul începerii procedurii de executare silită, Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată.
    Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi asigurătorii.
    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Vă mulţumim pentru cooperare.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura.........................
    L.S.

    II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la unitatea bancară;
    – 1 exemplar la compartimentul cu atribuţii de colectare.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

    FORMULARUL 5
    Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri
    mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din ...................
    PROCES-VERBAL
    de sechestru asigurător pentru bunuri mobile
    Încheiat astăzi, .........., luna ......, anul ......, ora .....,
    în localitatea ........, str. ........... nr. ......
    În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............ din ................, emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/.......................*1), subsemnatul ............., executor fiscal, cu Legitimaţia nr. ........, Delegaţia nr. ................, am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului*2) ..............., cu domiciliul fiscal în localitatea .............., str. ............... nr. ......, sectorul ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ................., cod de identificare fiscală*3) .............., care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, constând în:
    *1) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
    *2) Numele şi prenumele/denumirea.
    *3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Natura obligaţiei fiscale, │ │
│conform Ordonanţei de │ │
│urgenţă a Guvernului nr. 196│Suma │
│/2005 privind Fondul pentru │estimată/│
│mediu, aprobată cu │stabilită│
│modificări şi completări │- lei - │
│prin Legea nr. 105/2006, cu │ │
│modificările şi completările│ │
│ulterioare*4) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.
    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ............., domiciliat în ................, legitimat cu ............, în calitate de ..............;
    – ............., domiciliat în ................, legitimat cu ............, în calitate de ............. .

    Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*5) ............., bunurile fiind lăsate în custodia ............. din localitatea ............., str. ........... nr. ..., care va depozita bunurile în localitatea ..........., str. .......... nr. ...... .
    *5) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.

    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ...............
    În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ..................... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .................... .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ................................ .
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    Alte observaţii: *6) ..................................
    *6) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

    În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ........... exemplare.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Debitorul │
│Executor fiscal, │(sau persoana majoră cu │
│Numele şi prenumele │care locuieşte) │
│................ │Numele şi prenumele │
│Semnătura │................. │
│................... │Semnătura │
│ │..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Martori: │ │
│Numele şi prenumele │ │
│................. │ │
│Semnătura │ │
│..........................│ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    II. Anexă la Procesul-verbal de sechestru asigurător
    nr. ......... din .............
    Nr. ......./.............

┌────────────────┬──────────┬──────────┐
│Denumirea │ │ │
│bunurilor │ │Valoarea │
│mobile, │ │estimativă│
│descrierea, │Cantitatea│(exclusiv │
│starea de uzură,│ │TVA) │
│semnele │ │- lei - │
│particulare de │ │ │
│identificare │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
├────────────────┼──────────┼──────────┤
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┘


┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Debitorul │
│Executor fiscal, │(sau persoana majoră cu │
│Numele şi prenumele │care locuieşte) │
│................ │Numele şi prenumele │
│Semnătura │................. │
│................... │Semnătura │
│ │..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Martori: │ │
│Numele şi prenumele │ │
│................. │ │
│Semnătura │ │
│..........................│ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Custode │ │
│Numele şi prenumele │ │
│............... │ │
│Semnătura │ │
│...................... │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    III. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – 1 exemplar la custode (dacă este cazul).

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

    FORMULARUL 6
    Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ............ din ..................
    PROCES-VERBAL
    de sechestru asigurător pentru bunuri imobile
    Încheiat astăzi, ............ luna ....... anul ......., ora ....,
    în localitatea ..............., str. ............... nr. ......
    În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .......... din ..........., emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/..................*1), subsemnatul ......................., executor fiscal cu Legitimaţia nr. ........., Delegaţia nr. ..........., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului*2) ......................., cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. .................. nr. ......, sectorul ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ............, cod de identificare fiscală*3) .............., care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu restante, constând în:
    *1) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
    *2) Numele, prenumele/denumirea.
    *3) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Natura obligaţiei fiscale, │ │
│conform Ordonanţei de │ │
│urgenţă a Guvernului nr. 196│Suma │
│/2005 privind Fondul pentru │estimată/│
│mediu, aprobată cu │stabilită│
│modificări şi completări │- lei - │
│prin Legea nr. 105/2006, cu │ │
│modificările şi completările│ │
│ulterioare*4) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile:
    - clădire în suprafaţă de ........., compusă din ............ şi construită din ........, stare de uzură/semne particulare ......., situată în localitatea ..........., str. .............. nr. ......, deţinută în baza*5) ..................., evaluată la suma de ............... lei (exclusiv TVA);
    – teren*5) ................. în suprafaţă de ............., situat în ......................, str. ..................... nr. ......, deţinut în baza*6) ............., evaluat la suma de ............... lei (exclusiv TVA).
    *5) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. ......../..........., intabulat cu nr. ......../........ în Cartea funciară nr. ........ a localităţii ................../transcris cu nr. ........../.......... în registrul de transcripţiuni al Judecătoriei ...............).
    *6) Se va menţiona felul terenului.


    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ..................., domiciliat în .............., legitimat cu ....................., în calitate de ...................;
    – ..................., domiciliat în .............., legitimat cu ....................., în calitate de .................. .

    Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul .......................
    În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ............ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ................ .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ..................... .
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    Alte observaţii: *7) .................................... .
    *7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ........... exemplare.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Debitorul │
│Executor fiscal, │(sau persoana majoră cu │
│Numele şi prenumele │care locuieşte) │
│................ │Numele şi prenumele │
│Semnătura │................. │
│................... │Semnătura │
│ │..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Martori: │ │
│Numele şi prenumele │ │
│................. │ │
│Semnătura │ │
│..........................│ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – 1 exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire.

    FORMULARUL 7
    Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din ....................
    Aprobat.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.
    Avizat.
    Conducătorul organului de control fiscal
    Numele şi prenumele .............
    Semnătura .......................
    DECIZIE
    de ridicare a măsurilor asigurătorii,
    emisă la data de .............
    În temeiul art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul/plătitorul ...................., cu domiciliul fiscal în localitatea ..................., str. ................ nr. ..., codul de identificare fiscală*1) ................., se ridică în tot/în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ....../data ..........., constând în:
    *1) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    a) măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective ..........................................................;
    b) măsuri asigurătorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane*2) .............................;
    *2) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

    c) măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise .......... .

    Motivarea dispunerii ridicării măsurilor asigurătorii:
    Creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii/a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ-fiscal/a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ-fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii/în alte condiţii prevăzute de lege.
    În temeiul art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.
    Şeful compartimentului cu atribuţii de control fiscal,
    ..................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Întocmit.
    .........................................................
    (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura)

    II. 1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii
    2. Format: A4
    3. Se utilizează: în baza art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de control fiscal.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – 1 exemplar la organul de executare;
    – 1 exemplar la organul de control fiscal.

    7. Se arhivează:
    - 1 exemplar la dosarul de control fiscal;
    – 1 exemplar la dosarul de urmărire.


    FORMULARUL 8
    Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de
    prescripţie a dreptului de a cere executarea silită
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ....... data ..............
    Aprobat.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.
    Avizat.
    Conducătorul compartimentului juridic,
    ....................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Conducătorul organului de executare,
    ..........................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    PROCES-VERBAL
    de constatare a împlinirii termenului de prescripţie
    a dreptului de a cere executarea silită,
    încheiat astăzi, ....... luna ...... anul .....
    În baza art. 218 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ....., ap. ......, cod de identificare fiscală*1) .........................., a fost înscris în evidenţa fiscală cu obligaţii fiscale la Fondul pentru mediu, constând în ................................ în valoare de .......... lei, din care a achitat suma de ........... lei, prin ..............., termenul de prescripţie a fost întrerupt sau suspendat, după caz, în perioada .............. prin ............... .
    *1) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

    În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pentru debitul provenind din .......... s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:

┌────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┐
│ │ │ │Perioada de│Suma pentru care │
│Natura │Începerea │ │întrerupere│s-a împlinit │
│obligaţiilor│termenului de │ │/ │termenul de │
│fiscale │prescripţie │Suma datorată │suspendare │prescripţie a │
│restante la │(scadenţa sau │(lei) │a │dreptului de a │
│Fondul │titlul │ │termenului │cere executarea │
│pentru │executoriu) │ │de │silită │
│mediu*2) │ │ │prescripţie│(lei) │
│ ├────┬────┬────┼─────┬────────────┼───────────┼─────┬────────────┤
│ │Anul│Luna│Ziua│Debit│Accesorii*3)│ │Debit│Accesorii*3)│
├────────────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼───────────┼─────┼────────────┤
├────────────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼───────────┼─────┼────────────┤
└────────────┴────┴────┴────┴─────┴────────────┴───────────┴─────┴────────────┘

    *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *3) Se completează şi cu dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, datorate conform Codului de procedură fiscală.

    Se anexează următoarele documente justificative: .........................
    ................................

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ............. exemplare.

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Conducătorul compartimentului cu │ │
│atribuţii de evidenţă contribuabili│ │
│/plătitori, │Conducătorul compartimentului cu │
│...................................│atribuţii de executare silită, │
│(numele, prenumele şi semnătura) │...................................│
│Întocmit. │(numele, prenumele şi semnătura) │
│...................................│ │
│(numele, prenumele şi semnătura) │ │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 218 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de colectare din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    6. Circulă un exemplar la compartimentul de evidenţă contribuabili/plătitori.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 9
    Titlul executoriu
    - model -
    I.

┌────────────────────┬───────────────────┐
│ANTET*1) │ │
│Dosar de executare │ │
│nr. │ │
│................. │ │
│Nr. ................│ │
│din │ │
│....................│ │
├────────────────────┼───────────────────┤
│ │Către*2) │
│ │...................│
│ │cod de identificare│
│ │fiscală │
│ │...................│
│ │str. ............. │
│ │nr. ...., bloc │
│ │...., sc. ...., et.│
│ │...., │
│ │ap. ......, sector │
│ │........., │
│ │localitatea │
│ │..............., │
│ │judeţul │
│ │................, │
│ │cod poştal │
│ │......... │
└────────────────────┴───────────────────┘

    *1) Se vor trece antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act.
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului, după caz.
    TITLU EXECUTORIU
    În temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată a obligaţiilor fiscale/bugetare înscrise în documentul/documentele prin care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu.

┌────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┐
│Natura │ │ │ │ │
│obligaţiei │ │ │ │ │
│fiscale, │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│Ordonanţei │ │ │ │ │
│de urgenţă a│ │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │
│nr. 196/2005│ │ │ │ │
│privind │ │Documentul│ │ │
│Fondul │ │prin care │ │ │
│pentru │Categorie│s-a │Termenul│Suma │
│mediu, │suma de │stabilit │legal de│datorată│
│aprobată cu │plată*3) │suma de │plată │(lei) │
│modificări │ │plată*4) │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│completări │ │ │ │ │
│prin Legea │ │ │ │ │
│nr. 105/ │ │ │ │ │
│2006, cu │ │ │ │ │
│modificările│ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│completările│ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
├────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
├────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
├────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┘

    *3) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *4) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul şi data.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
    Prezentul titlu executoriu produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acestuia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului de executare
    Numele şi prenumele .............................
    Semnătura ........................................
    L.S.

    II. 1. Denumire: Titlu executoriu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă: un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 10
    Somaţie
    - model -
    I.

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ANTET*1) │ │
│Dosar de executare │ │
│nr. │ │
│................. │ │
│Nr. ................│ │
│din │ │
│....................│ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Către │
│ │....................................................*2)│
│ │cod de identificare fiscală ......................... │
│ │str. ............. nr. ...., bloc ...., sc. ...., et. │
│ │...., │
│ │ap. ......, sector ........., localitatea │
│ │............., │
│ │judeţul ......................, cod poştal │
│ │............... │
└────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

    *1) Se vor trece antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act.
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului, după caz.
    SOMAŢIE
    În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .................., anexat/anexate.

┌────────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│Natura │ │ │ │ │
│obligaţiei │ │ │ │ │
│fiscale, │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│Ordonanţei │ │ │ │ │
│de urgenţă a│ │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │
│nr. 196/2005│ │ │ │ │
│privind │ │ │ │Contul │
│Fondul │ │Titlul │ │în care│
│pentru │Categorie│executoriu│Suma │urmează│
│mediu, │suma de │nr./ │datorată│a se │
│aprobată cu │plată*3) │data*4) │(lei) │vira │
│modificări │ │ │ │suma │
│şi │ │ │ │ │
│completări │ │ │ │ │
│prin Legea │ │ │ │ │
│nr. 105/ │ │ │ │ │
│2006, cu │ │ │ │ │
│modificările│ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│completările│ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
├────────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
├────────────┴─────────┴──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────┴───────┘

    *3) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veţi face dovada stingerii acestora sau nu veţi depune o notificare cu privire la intenţia de a se demara procedura de mediere, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
    Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie când urmează să se ia măsuri de executare silită.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura .......................................
    L.S.

    II. 1. Denumire: Somaţie
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 11
    Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor
    datorate debitorului de către terţi
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........... din ..........
    ADRESĂ
    de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    Către .................................*1)
    *1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare ale terţului poprit.

    Dosar de executare nr. ............/................
    În baza art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului urmărit*2) .............., conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.

    Sumele vor fi reţinute şi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ................., după cum urmează:

┌──────────────────┬─────────┬─────────┐
│Natura obligaţiei │ │ │
│fiscale, conform │ │ │
│Ordonanţei de │ │ │
│urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. 196│Perioada │ │
│/2005 privind │pentru │Cuantumul│
│Fondul pentru │care a │sumei │
│mediu, aprobată cu│fost │datorate │
│modificări şi │calculată│- lei - │
│completări prin │obligaţia│ │
│Legea nr. 105/ │fiscală │ │
│2006, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare*3) │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
├──────────────────┴─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    *3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
    În situaţia în care nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat ori nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, aveţi obligaţia să ne înştiinţaţi în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului când urmează să se ia măsuri de executare silită.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    .....................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 236 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă un exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 12
    Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ............ din ...............
    ADRESĂ
    de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
    Către ............................*1)
    *1) Denumirea şi sediul băncii.

    Dosar de executare nr. ............/..................
    În temeiul art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, sumele existente, precum şi cele viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul .............*2), în limita sumei de ......... lei.
    *2) Numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, şi domiciliul fiscal; alte date de identificare a debitorului.

    Sumele indisponibilizate se vor vira în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ..........., în termenul prevăzut la art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia*3) până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetului administrat de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *3) În situaţia în care sumele existente în conturile debitorului nu sunt la nivelul creanţei estimate/stabilite, după caz, terţul poprit nu va accepta alte plăţi din conturile debitorului.

    Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului când urmează să se ia măsuri de executare silită.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    .....................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă un exemplar la bancă.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 13
    Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ............... din .................
    Către*1) ................, cod de identificare fiscală ...................., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul ........, localitatea ..........., judeţul ..............., cod poştal ..............
    *1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului.

    ADRESĂ
    de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
    Dosar de executare nr. ........./...........
    În baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile dumneavoastră bancare în lei şi/sau în valută, precum şi a oricăror sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: .............*2), până la concurenţa sumei de ................. lei, reprezentând obligaţii fiscale la Fondul pentru mediu, neachitate până la termenul de scadenţă şi nici la termenele care v-au fost acordate prin Somaţia de plată nr. ....... din ...............*3).
    *2) Denumirea terţului poprit.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe somaţii de plată, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

    Vă rugăm să ne faceţi dovada plăţii obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, transmiţând copia documentelor de plată prin fax la nr. .......... ori la adresa de e-mail: venituri@afm.ro.
    Totodată, vă aducem la cunoştinţă că se va proceda la aplicarea tuturor modalităţilor de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţei fiscale pe care o datoraţi bugetului Fondului pentru mediu.
    Cu stimă,
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    ...................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    II. 1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 14
    Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile
    şi anexa la procesul-verbal de sechestru
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ......... din ..........
    Dosar de executare nr. ......../......
    PROCES-VERBAL
    de sechestru pentru bunuri mobile
    Încheiat astăzi, ...... luna ...... anul ...... ora .....
    în localitatea ........., str. ..... nr. .......
    În temeiul art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, .............., executor fiscal, cu Legitimaţia nr. ........, Delegaţia nr. ............, am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului*1) ..........., cu domiciliul fiscal în localitatea ......................, str. ............ nr. ....., sectorul ...., bl. ...., sc. ....., ap. ......, judeţul ............., cod de identificare fiscală*2) .........., care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ............. din ..........., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│Natura │ │ │
│obligaţiei │ │ │
│fiscale, │ │ │
│conform │ │ │
│Ordonanţei de │ │ │
│urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. │ │ │
│196/2005 │Titlul │Cuantumul │
│privind Fondul │executoriu│sumei │
│pentru mediu, │nr./ │datorate*5)│
│aprobată cu │data*4) │- lei - │
│modificări şi │ │ │
│completări prin│ │ │
│Legea nr. 105/ │ │ │
│2006, cu │ │ │
│modificările şi│ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare*3) │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────┴──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────┴───────────┘

    *3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare.
    Potrivit art. 238 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care îi conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - .............., domiciliat în ........, legitimat cu ............, în calitate de ..............;
    – .............., domiciliat în ........, legitimat cu ............, în calitate de .............. .

    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*6): .............., bunurile fiind lăsate în custodia ................, din localitatea ..................., str. .................. nr. ......, care va depozita bunurile în localitatea ............., str. .............. nr. ...... .
    *6) Punerea de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.

    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ..........
    În legătură cu bunurile mobile sechestrate debitorul ................. menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .................... .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:
    .............................................
    .............................................

    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate atât timp cât durează executarea silită.
    În cazul în care obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
    În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ........ exemplare, ........*7).
    *7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare refuză ori nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.


┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Debitorul │
│Executor fiscal │(sau persoana majoră cu │
│Numele şi prenumele │care locuieşte) │
│................ │Numele şi prenumele │
│Semnătura │................. │
│................... │Semnătura │
│ │..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Martori: │ │
│Numele şi prenumele │ │
│................. │ │
│Semnătura │ │
│..........................│ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Custode │ │
│Numele şi prenumele │ │
│............... │ │
│Semnătura │ │
│...................... │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    II. ANEXA
    la Procesul-verbal de sechestru nr. ...... din .........
    Dosar de executare nr. ......../............

┌────────────────┬──────────┬──────────┐
│Denumirea │ │ │
│bunurilor │ │Valoarea │
│mobile, │ │estimativă│
│descriere, semne│Cantitatea│(exclusiv │
│particulare de │ │TVA) │
│identificare, │ │- lei - │
│stare de uzură, │ │ │
│dacă este cazul │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
├────────────────┼──────────┼──────────┤
├────────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Debitorul │
│Executor fiscal │(sau persoana majoră cu │
│Numele şi prenumele │care locuieşte) │
│................ │Numele şi prenumele │
│Semnătura │................. │
│................... │Semnătura │
│ │..........................│
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Martori: │ │
│Numele şi prenumele │ │
│................. │ │
│Semnătura │ │
│..........................│ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Custode │ │
│Numele şi prenumele │ │
│............... │ │
│Semnătura │ │
│...................... │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    III. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile + Anexa la Procesul-verbal de sechestru nr. ........ din ..........
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare.
    6. Circulă:
    - un exemplar la debitor;
    – un exemplar la custode (dacă este cazul).

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 15
    Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ......... din .................
    Dosar de executare nr. .........../.............
    PROCES-VERBAL
    de sechestru pentru bunuri imobile
    Încheiat astăzi, ....... luna ..... anul ...... ora .....
    în localitatea ................., str. ............ nr. ....
    În temeiul art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ............, executor fiscal, cu Legitimaţia nr. ....., Delegaţia nr. ...., am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*1) ..............., cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. ............... nr. ......, bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul ......., judeţul ........, cod de identificare fiscală*2) ................., care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ...... din ............., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│Natura │ │ │
│obligaţiei │ │ │
│fiscale, │ │ │
│conform │ │ │
│Ordonanţei de │ │ │
│urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. │ │ │
│196/2005 │Titlul │Cuantumul │
│privind Fondul │executoriu│sumei │
│pentru mediu, │nr./ │datorate*5)│
│aprobată cu │data*4) │- lei - │
│modificări şi │ │ │
│completări prin│ │ │
│Legea nr. 105/ │ │ │
│2006, cu │ │ │
│modificările şi│ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare*3) │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────┴──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────┴───────────┘

    *3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea următoarelor bunurilor imobile:
    - clădire în suprafaţă de ............, compusă din ............. şi construită din .........., stare de uzură/semne particulare ............, situată în localitatea ......................, str. ................. nr. ....., deţinută în baza*6) ............, evaluată la suma de ............. lei (exclusiv TVA);
    *6) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului.

    – teren*7) ......... în suprafaţă de .........., situat în ........., str. ........... nr. ......, deţinut în baza*6) ..................., evaluat la suma de ........... lei (exclusiv TVA).
    *7) Se va menţiona felul terenului.


    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul aplicat constituie ipotecă legală.
    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - .........., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ...................;
    – .........., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ................... .

    Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ..................... .
    În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ............ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .......... .
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ............... .
    Alte menţiuni: ...........................*8)
    *8) Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă.

    Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
    Dacă obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului când urmează să se ia măsuri de executare silită.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în .......... exemplare, ..........*9).
    *9) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.


┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Executor fiscal │ │
│Numele şi prenumele │Debitorul │
│Semnătura │(sau persoana majoră cu care locuieşte) │
│.................................. │Numele şi prenumele │
│Martori: │............................. │
│Numele şi prenumele │Semnătura │
│.................... │..............................................│
│Semnătura │ │
│.....................................│ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - un exemplar la debitor;
    – un exemplar la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 16
    Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ................. din ...................
    Dosar de executare nr. ......../.........
    PROCES-VERBAL
    de instituire a administratorului-sechestru,
    încheiat astăzi, ................... luna ......... anul .........
    În baza art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere că debitorul*1) ..............., cu domiciliul fiscal în localitatea ........., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......, sectorul ....., judeţul ............., cod de identificare fiscală*2) .................., în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, are următoarele obligaţii de plată:
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│Natura │ │ │
│obligaţiei │ │ │
│fiscale, │ │ │
│conform │ │ │
│Ordonanţei de │ │ │
│urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. │ │ │
│196/2005 │Titlul │Cuantumul │
│privind Fondul │executoriu│sumei │
│pentru mediu, │nr./ │datorate*5)│
│aprobată cu │data*4) │- lei - │
│modificări şi │ │ │
│completări prin│ │ │
│Legea nr. 105/ │ │ │
│2006, cu │ │ │
│modificările şi│ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare*3) │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────┴──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────┴───────────┘

    *3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau a creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate, deşi debitorului i s-a comunicat Somaţia nr. ....../........, pentru stingerea creanţei fiscale la Fondul pentru mediu s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat Procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile şi bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. ........./data*6) ................., constând în:
    *6) În cazul în care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    – clădire în suprafaţă de ........., compusă din ......., construită din ........., situată în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., evaluată la suma de .......... lei (exclusiv TVA);
    – teren în suprafaţă de ............, felul terenului ........., situat în localitatea ......., str. ............. nr. ...., evaluat la suma de ......... lei (exclusiv TVA);
    – alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini) .......................;
    – bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) ............................... .

    Pentru administrarea bunurilor sechestrate se numeşte administrator-sechestru*7) .......... din localitatea ......., str. ....... nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ......., cod de identificare fiscală*2) ........... .
    *2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *7) Numele, prenumele/denumirea administratorului-sechestru.

    În cazul în care administrator-sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului-sechestru ţinând seama de activitatea depusă.
    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului-sechestru.
    Executor fiscal
    Numele şi prenumele .............
    Semnătura ...................
    Legitimaţia nr. .............
    Am primit în păstrare, în calitate de administrator-sechestru, bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am.
    Obligaţiile administratorului-sechestru sunt cele prevăzute la art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Administrator-sechestru
    Numele şi prenumele ............
    Semnătura ............

    II. 1. Denumire: Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - un exemplar la debitor;
    – un exemplar la administratorul-sechestru;
    – un exemplar la organul de executare.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 17
    Proces-verbal de predare-primire
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ...... din ..................
    PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*1)
    încheiat astăzi, ....... luna ..... anul ..... ora ......,
    în localitatea ............., str. ............ nr. ...,
    locul predării/primirii .......................
    *1) Se încheie cu ocazia predării bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignaţie, precum şi cu ocazia predării bunurilor mobile nevândute.
    Dosar de executare nr. ......../...........
    În temeiul art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ..............., executor fiscal, cu Legitimaţia nr. ....../........, am predat/am primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin Procesul-verbal încheiat la data de ............., înregistrat cu nr. ...../.......... la Administraţia Fondului pentru Mediu, care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.

┌────────────┬────┬──────────┬──────┬───────────┬────────┐
│Denumirea │ │ │ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │ │ │
│mobile, │ │ │ │ │ │
│descriere, │ │ │Preţul│Cota TVA │Valoarea│
│stare de │U.M.│Cantitatea│unitar│aferentă*2)│(lei) │
│uzură, semne│ │ │/U.M. │ │ │
│particulare │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│identificare│ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──────────┼──────┼───────────┼────────┤
├────────────┼────┼──────────┼──────┼───────────┼────────┤
├────────────┼────┼──────────┼──────┼───────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴──────────┴──────┴───────────┴────────┘

    *2) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Subsemnatul, ..........., legitimat cu ..............., în calitate de reprezentant al*3) ............., am primit/am predat bunurile mobile enumerate mai sus.
    *3) Se menţionează denumirea şi CUI al unităţii de vânzare în regim de consignaţie.

    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate.
    Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ....., după reţinerea comisionului de ....%.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie audierea contribuabilului când urmează să se ia măsuri de executare silită.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Reprezentantul unităţii │
│Executor fiscal │de vânzare în regim de │
│Numele şi prenumele │consignaţie │
│.........................│Numele şi prenumele │
│Semnătura .............. │.........................│
│ │Semnătura .............. │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă un exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 18
    Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ....... din .............
    Dosar de executare nr. ..../.....
    ANUNŢUL
    privind vânzarea pentru bunuri mobile
    Anul ........, luna .............., ziua .....
    În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ......., luna ......., anul ............, ora ......., în localitatea .............., str. ..................... nr. ......, se vor vinde prin*1) ................... următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*2) ............., cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. ............ nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......, cod de identificare fiscală*3) .................... .
    *1) Se va indica metoda de vânzare.
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.


┌──────────────┬───────────┬──────────────┐
│Denumirea │ │ │
│bunului mobil,│Preţul de │ │
│descriere │evaluare │ │
│sumară │sau de │ │
│(Se vor indica│pornire a │Cota TVA/ │
│drepturile │licitaţiei,│neimpozabil*4)│
│reale şi │exclusiv │ │
│privilegiile │TVA │ │
│care grevează │(lei) │ │
│bunurile, dacă│ │ │
│este cazul.) │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────────┤
│1. │ │ │
│..............│ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────────┤
│2. │ │ │
│..............│ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────────┤
│3. │ │ │
│..............│ │ │
├──────────────┼───────────┼──────────────┤
│4. │ │ │
│..............│ │ │
└──────────────┴───────────┴──────────────┘

    *4) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon .......................... .
    Data afişării: ...............
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura .........................
    L.S.
    Executor fiscal:
    Numele .....................
    Prenumele ................
    Semnătura ................


    II. 1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de organul de executare.
    6. Circulă câte un exemplar la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, al consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, în orice alt loc public.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 19
    Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din ................
    Dosar de executare nr. ..../.....
    ANUNŢUL
    privind vânzarea pentru bunuri imobile
    Anul ......., luna ......., ziua ........
    În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ...... luna ....... anul ......, ora ...., în localitatea ................, str. ............. nr. ..., se vor vinde prin*1) .................. următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) ......., cu domiciliul fiscal în localitatea ............, str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., cod de identificare fiscală*3) ............:
    *1) Se va indica metoda de vânzare.
    *2) Se vor preciza numele şi prenumele sau denumirea debitorului.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    a) clădire în suprafaţă de ..........., compusă din ........... şi construită din .........., situată în localitatea ............, str. ......... nr. ..., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ............. lei (exclusiv TVA)*4);
    *4) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    b) teren*5) ............, în suprafaţă de .........., situat în localitatea ..........., str. ............ nr. ...., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei .......... lei (exclusiv TVA)*4).
    *5) Se va menţiona felul terenului.


    Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│Creditori*6) │Sarcini*7) │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│.....................│.....................│
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│.....................│.....................│
└─────────────────────┴─────────────────────┘

    *6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.
    *7) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora.

    Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, inclusiv la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul ........... .
    Data afişării: ..............
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura .........................
    L.S.
    Executor fiscal
    Numele ....................
    Prenumele ...............
    Semnătura ...............


    II. 1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează: în baza art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de organul de executare.
    6. Circulă câte un exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de executare, al consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul, la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei, în orice alt loc public.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 20
    Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ......... din .............
    Dosar de executare nr. ..../....
    PROCES-VERBAL
    de licitaţie pentru bunuri mobile
    Încheiat astăzi, ....... luna ......... anul ......, ora ......, în localitatea ..............., str. ........... nr. ......, în temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru stingerea creanţelor fiscale restante la Fondul pentru mediu, faţă de debitorul*1) ............... din localitatea ............, str. ............. nr. ..., cod de identificare fiscală*2) ............., în sumă de ........... lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data*3) ..........., emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a sechestrat bunul mobil înscris în Procesul-verbal de sechestru nr. ........ din ........., întocmit de ................. .
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

    Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ..........., în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul*4) ................, la*5) .................., precum şi la*6) .............. . În baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:
    *4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile imobile sechestrate.
    *5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului.
    *6) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare.
    Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunului mobil ................;
    – descrierea sumară ..............................;
    – drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil ...............;
    – preţul de pornire a licitaţiei ............. lei (exclusiv TVA);
    – data ..........., ora ........, locul vânzării ..................;
    – numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului .......................;
    – creditori urmăritori .................................... .


    Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant) ....................... .
    Preţul de evaluare a bunului mobil ................ lei (exclusiv TVA)
    Licitaţia*7) ............... a început de la preţul de ............. lei*8) (exclusiv TVA).
    *7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz.
    *8) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei; în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.

    Adjudecarea s-a făcut în favoarea*9) ........................ la preţul de adjudecare de .............. lei pentru care s-a calculat TVA în valoare de .............. lei.
    *9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului, după caz.

    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de TVA de ......% sau, după caz, a cotei reduse de TVA de ......% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.
    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ............., beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.
    Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:
    ..............................

    În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
    *10) ......................................
    *10) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........... exemplare.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Comisia de │Participanţi: │
│licitaţie │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele, prenumele,│Numele, prenumele, │
│semnătura │semnătura │
├──────────────────┼───────────────────┤
│L.S. │L.S. │
└──────────────────┴───────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
    – 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 21
    Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ................... din ................
    Dosar de executare nr. .../.......
    PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE
    pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    Încheiat astăzi, ........... luna ....., anul ........, ora ......, în localitatea ........, str. ............ nr. ....., în temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru stingerea creanţelor fiscale datorate la Fondul pentru mediu debitorul*1)....... din localitatea ......., str. .......... nr. ..., cod de înregistrare fiscală*2) ........., în sumă de ........... lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data*3) ........., emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-au sechestrat bunurile înscrise în Procesul-verbal de sechestru nr. ......... din ............, întocmit de ................
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

    Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ............., în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul*4) ............., la*5) ................, precum şi la*6) .................. . În baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:
    *4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile sechestrate.
    *5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului.
    *6) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare.
    Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunurilor (clădire şi/sau teren, ansamblu de bunuri) ......................;
    – descrierea sumară .....................................................;
    – drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile ..........................;
    – preţul de pornire a licitaţiei ...................... lei (exclusiv TVA);
    – data ..........., ora .........., locul vânzării ......................;
    – numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului .............................;
    – creditori urmăritori ................................................ .


    Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (Se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant.) .................. .
    Preţul de evaluare a bunurilor ........... lei (exclusiv TVA)
    Licitaţia*7) ................. a început de la preţul de ........... lei*8) (exclusiv TVA).
    *7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz.
    *8) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei: în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei.

    Adjudecarea s-a făcut în favoarea*9) .................. la preţul de adjudecare de ........... lei, pentru care s-a calculat TVA în valoare de .............. lei sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de TVA/are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă, în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile/imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de TVA de ....% sau, după caz, a cotei reduse de TVA de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.
    *9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului, după caz.

    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării.
    Plata se va face ............. (integral) sau în ....... (rate lunare), cu un avans de*10) ............ lei şi cu plata unei dobânzi de ....... lei, la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ..........., beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.
    *10) Minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului şi 50% din valoarea TVA.

    Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:
    ..........................

    În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
    Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. În conformitate cu art. 253 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul plăţii preţului în rate, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite.
    *11) ............................
    *11) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........... exemplare.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Comisia de │Participanţi: │
│licitaţie: │Numele, prenumele, │
│Numele, prenumele,│semnătura │
│semnătura │L.S. │
│L.S. │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
    – 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 22
    Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ................... din ................
    Dosar de executare nr. .../.......
    PROCES-VERBAL
    privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă
    Încheiat astăzi, .......... luna ...... anul ..... ora .....
    În temeiul art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    pentru stingerea creanţelor fiscale restante, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr. ......../data*1) .............., emis/emise de .........., s-au valorificat prin vânzare directă*2) ......... realizată între:
    *1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *2) Denumirea bunului/bunurilor valorificat(e) prin vânzare directă.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Debitor: │Cumpărător: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│................................................................│................................................................│
│................................................................│................................................................│
│(numele, prenumele/denumirea, forma juridică) │(numele, prenumele/denumirea, forma juridică) │
│cod de identificare fiscală*3) ........................ │cod de identificare fiscală*3) ........................ │
│str. ........................................... nr. │str. ........................................... nr. │
│............. │............. │
│localitatea .................................................. │localitatea .................................................. │
│judeţul ........................................................│judeţul ........................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

    Datele de identificare ale bunurilor:
    - clădire în suprafaţă de ......... compusă din ........... şi construită din ............, stare de uzură/elemente particulare .............., situată în localitatea .............., str. ............. nr. ........;
    – teren*4) .......... în suprafaţă de ......., situat în ............., str. ............. nr. .........;
    *4) Se va menţiona felul terenului.

    – alte bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile ............ situate în localitatea ..........., str. ....... nr. ......;
    – bunuri mobile/date de identificare*5) ..................;
    *5) Se vor menţiona denumirea bunurilor mobile şi datele de identificare ale acestora.

    – descrierea sumară a bunurilor mobile ..............................;

    Valorificarea bunurilor imobile s-a făcut la preţul de ................ (lei) pentru care s-a calculat TVA în sumă de ................. (lei) sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de TVA/are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă, în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile/imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de TVA de ....% sau, după caz, a cotei reduse de TVA de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.
    În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate, pe baza căruia, în cazul bunurilor imobile, se face înscrierea în cartea funciară.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul organului de│Cumpărătorul (sau │
│executare: │reprezentantul său legal)│
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │............... │
│Semnătura │Semnătura │
│.........................│.........................│
│L.S. │L.S. │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘

    Executor fiscal
    Numele şi prenumele ..................
    Semnătura ............................


    II. 1. Denumire: Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - un exemplar la cumpărător;
    – un exemplar la debitor.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 23
    Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite
    de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ......... din ................
    Dosar de executare nr. .../.......
    PROCES-VERBAL
    privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o
    nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar
    Încheiat astăzi, ................. luna ....... anul ........ ora ........
    În temeiul art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    întrucât adjudecatarul*1) ..............., cu domiciliul fiscal în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ..... sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ..............., cod de înregistrare fiscală*2) ..............., nu a plătit la termenul prevăzut de lege preţul bunului/bunurilor sechestrat(e) prin Procesul-verbal de sechestru nr. .......... din ..........., întocmit de ..............., adjudecat(e) la licitaţia organizată de ................... în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor fiscale faţă de debitorul*2) ............., cu domiciliul fiscal în localitatea .................., str. ........ nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........., cod de înregistrare fiscală*2) ........, s-au calculat următoarele sume de plată:
    *1) Numele, prenumele/denumirea.
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

┌────────────────────────────────┬─────┐
│Natura sumelor de plată │Suma │
│ │(lei)│
├────────────────────────────────┼─────┤
│Diferenţa de preţ │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Cheltuieli prilejuite de noua │ │
│licitaţie │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Cheltuieli prilejuite de │ │
│urmărirea bunurilor │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


    În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Data emiterii ......................

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Conducătorul organului de │Executorul fiscal: │
│executare: │Numele │
│Numele │................................│
│.................................│Prenumele │
│Prenumele │.......................... │
│.......................... │Semnătura │
│Semnătura │.......................... │
│.......................... │ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 24
    Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau
    pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim
    special de înseriere şi de numerotare
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ................. din ..................
    Dosar de executare nr. ........./...........
    PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE
    pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    Încheiat astăzi, ........... luna .... anul .... ora ......
    În temeiul art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ....... din data de ................, emis de ..........., s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*1) .............. realizată între:
    *1) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Debitor: │Cumpărător: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│................................................................│................................................................│
│................................................................│................................................................│
│(numele, prenumele/denumirea, forma juridică) │(numele, prenumele/denumirea, forma juridică) │
│cod de identificare fiscală*2) ........................ │cod de identificare fiscală*2) ........................ │
│str. ........................................... nr. │str. ........................................... nr. │
│............. │............. │
│localitatea .................................................. │localitatea .................................................. │
│judeţul ........................................................│judeţul ........................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

    Datele de identificare ale bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):
    - clădire în suprafaţă de ........, compusă din ............. şi construită din ............, stare de uzură/elemente particulare .........., situată în localitatea ..............., str. ............. nr. ...;
    – teren*3) ........, în suprafaţă de ........, situat în .........., str. .......... nr. ...;
    *3) Se va menţiona felul terenului.

    – alte bunuri ........................................................

    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ........... lei pentru care s-a calculat TVA în sumă de ........... lei sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Taxa pe valoarea adăugată datorată se calculează prin aplicarea cotei standard de TVA de ....% sau, după caz, a cotei reduse de TVA de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:
    - ............ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ......./data ......., în contul nr. .........;
    – ............ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ...../data ......., în contul nr. ........;
    – ............... lei, reprezentând TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ...../data ......., în contul nr. ......................

    2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:
    a) sume achitate:
    - ............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ....../ data ......, în contul nr. .........;
    – ............... lei, reprezentând suma taxei pe valoare adăugată datorate pentru vânzarea bunului imobil (clădire, teren) sau altor bunuri, calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut TVA aferentă avansului, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ......./ data ..........., în contul nr. ...........;
    – ............... lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de participaţie la licitaţie, exclusiv TVA aferentă avansului, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ...../data ........, în contul nr. ......;
    – ............ lei, reprezentând TVA aferentă avansului*4), cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ....../data .........., în contul nr. ...........;
    *4) Avansul este de minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi TVA aferentă.


    b) suma rămasă de plată: .................. lei*5) ..............................
    *5) Se vor menţiona: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru fiecare rată, dobânda şi TVA aferente.


    Potrivit dispoziţiilor art. 253 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata în întregime a preţului şi a dobânzii stabilite în cazul vânzării cu plata preţului în rate.
    În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Registrul de carte funciară; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare.

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Conducătorul │Cumpărătorul │
│Administraţiei Fondului pentru Mediu │(sau reprezentantul său legal) │
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│....................... │.......................... │
│Semnătura │Semnătura │
│........................................│........................................│
│L.S. │L.S. │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

    Executor fiscal
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura .............................


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    4. Se utilizează în baza art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - exemplarul 1 (albastru) la cumpărător;
    – exemplarul 2 (roşu) la debitor.

    7. Se arhivează exemplarul 3 (verde) la dosarul de executare.

    FORMULARUL 25
    Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile -
    formular cu regim special de înseriere şi de numerotare
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........... din .........
    Dosar de executare nr. ....../............
    PROCES-VERBAL
    de adjudecare pentru bunuri mobile
    Încheiat astăzi, ...... luna ......... anul ..... ora .......
    În temeiul art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ....... din data de ........, emis de ......, s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*1) ......... realizată între:
    *1) Denumirea bunului adjudecat.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Debitor: │Cumpărător: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│................................................................│................................................................│
│(numele, prenumele/denumirea, forma juridică) │(numele, prenumele/denumirea, forma juridică) │
│cod de identificare fiscală*2) ........................ │cod de identificare fiscală*2) ........................ │
│str. ........................................... nr. │str. ........................................... nr. │
│............. │............. │
│localitatea .................................................. │localitatea .................................................. │
│judeţul ........................................................│judeţul ........................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

    Datele de identificare a bunului mobil ...............................
    Descrierea sumară ..........................
    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ........... lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ........... lei.
    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de TVA de ....% sau, după caz, a cotei reduse de TVA de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.
    Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
    - ............ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ....../data ..............., în contul nr. ..............;
    – ............ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ..../data ........, în contul nr. ...............;
    – ............ lei, reprezentând TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ...../data ........., în contul nr. .................. .

    În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare.

┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Conducătorul │Cumpărătorul │
│Administraţiei Fondului pentru Mediu │(sau reprezentantul său legal) │
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............................ │............................ │
│Semnătura │Semnătura │
│............................................│............................................│
│L.S. │L.S. │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Executor fiscal │ │
│Numele şi prenumele │ │
│............................ │ │
│Semnătura │ │
│............................................│ │
│L.S. │ │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


    II. 1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    4. Se utilizează în baza art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - exemplarul 1 (albastru) la cumpărător;
    – exemplarul 2 (roşu) la debitor.

    7. Se arhivează exemplarul 3 (verde) la dosarul de executare.

    FORMULARUL 26
    Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ................. din ................
    Dosar de executare nr. ....../............
    PROCES-VERBAL
    privind cheltuielile de executare silită nr. .........
    Încheiat astăzi, ................... luna ...... anul .... ora ......
    În temeiul art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    pentru stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu în sarcina debitorului*1) ................. din localitatea .............., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ..., ap. ......, cod de identificare fiscală*2) ............, în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr. ........./data*3)........., emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:
    *1) Numele şi prenumele/Denumirea.
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

┌─────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Denumirea │ │
│Felul │documentului │Suma de │
│cheltuielilor│justificativ, │executare│
│ │numărul şi │(lei) │
│ │data │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┤
├─────────────┼──────────────┼─────────┤
└─────────────┴──────────────┴─────────┘


    În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .... exemplare.
    Data emiterii: ..................
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Numele şi prenumele .......................................
    Semnătura ..............................
    L.S.
    Executor fiscal
    Numele ...................................
    Prenumele ..............................
    Semnătura ..............................


    II. 1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare.
    6. Circulă un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 27
    Proces-verbal privind eliberarea sau
    distribuirea sumei rezultate din executare silită
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ........ din ............
    Dosar de executare nr. ....../............
    PROCES-VERBAL
    privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită
    Încheiat astăzi, ............. luna ..... anul ..... ora ......
    În temeiul art. 259 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu faţă de debitorul*1) ......... din localitatea ........, str. ........... nr. ..., cod de identificare fiscală*2) ........., în sumă de ......... lei, specificate în titlul executoriu nr. .../data*3)........., emis de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a procedat la aplicarea modalităţilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de ............... lei, la data de .................. .
    *1) Numele şi prenumele/Denumirea.
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/şi s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

    S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Natura │ │ │
│ │ │ │creanţei │ │Suma │
│Nr. │Numele sau │Domiciliul│fiscale │Cuantumul│distribuită│
│crt.│denumirea │fiscal │şi │creanţei │(lei)/ │
│ │creditorului│ │titlul*3)│ │Numărul │
│ │ │ │care o │ │contului │
│ │ │ │constată │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
└────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┘


    Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate din executare silită, persoanele prezente formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive: ...........
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Conducătorul │ │Reprezentanţi ai │
│Administraţiei Fondului│ │creditorilor, │
│pentru Mediu, │Creditorii │prezenţi la │
│Numele şi prenumele │........................................│distribuire │
│................. │........................................│Numele şi │
│Semnătura │Semnătura ....................... │prenumele │
│.......................│ │.................│
│L.S. │ │ │
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

    Executor fiscal
    Numele şi prenumele ....................
    Semnătura ...........................


    II. 1. Denumire: Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 259 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare de organul de executare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la debitor;
    – câte 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal.

    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 28
    Înştiinţare privind stingerea creanţelor
    fiscale la Fondul pentru mediu
    - model -
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Nr. ................ din ...................
    Denumirea debitorului ..................
    C.U.I. .....................................
    Domiciliul fiscal ..........................
    Dosar fiscal ...............................
    ÎNŞTIINŢARE
    privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu
    În conformitate cu prevederile art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins creanţe fiscale la Fondul pentru mediu, după cum urmează:

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii referitoare │Informaţii referitoare la stingerea sumelor │
│la documentele de plată │ │
├────────┬──────┬────────┼────────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┤
│Document│Data │Suma │Denumirea │Document │Categoria│Termen│Sumă │
│de plată│plăţii│achitată│obligaţiilor│de │sumei de │de │stinsă│
│Nr./dată│ │ │fiscale │creanţă*1)│plată*2) │plată │ │
├────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
├────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
├────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
├────────┼──────┼────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│TOTAL: │ │ │TOTAL: │ │ │ │ │
└────────┴──────┴────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┘

    *1) Se va menţiona denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa la Fondul pentru mediu: DEC - declaraţie, DEC. IMP. - decizie de impunere, PVC - proces-verbal de contravenţie, DEC. ACC. - decizie de calcul accesorii, numărul şi data, HOT. - hotărârea judecătorească.
    *2) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, DOB - dobândă, M - majorare de întârziere, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere.

    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.
    În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare. În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    .................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    II. 1. Denumire: Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de compartimentul cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la dosarul de urmărire;
    – 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează la dosarul de urmărire.

    FORMULARUL 29
    Decizie de angajare a răspunderii solidare
    - model -
    Decizie de angajare a răspunderii solidare
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Denumire ......................................
    Date de contact .............................
    Nr. .............../data ..........................
    Dosar de executare nr. ......../..........
    DECIZIE
    de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii
    solidare prevăzute la art. 25 din Legea nr. 207/2015 privind
    Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
    Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul ................., având codul de identificare fiscală ............ şi domiciliul fiscal în localitatea ........., sectorul/judeţul .........., str. .............. nr. ..., bl. ......, sc. ..., ap. ..., a rezultat că acesta înregistrează la data de ............ obligaţii fiscale în sumă de ............ lei*1), din care debite în sumă de .......... lei şi accesorii în sumă de ......... lei.
    *1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.

    Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fără bunuri sau venituri urmăribile*2), prin Procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate nr. ...../........., emis de ...........*3).
    *2) Se indică tipul de insolvabilitate în care se găseşte debitorul principal.
    *3) Se va completa în situaţia în care reprezintă condiţie obligatorie în ceea ce priveşte atragerea răspunderii solidare, potrivit legii.

    Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. ......../............. a ....(instanţa judecătorească)...... .*4)
    *4) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.

    Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Administraţia Fondului pentru Mediu, în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:*5)
    *5) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului.
    ......................................
    ......................................
    ......................................

    Din cele susţinute de către ..........., la audiere, în data de ......., în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi cu documentaţia prezentată/înaintată în data de ..........., rezultă că:*6)
    *6) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.
    ......................................
    ......................................
    ......................................
    ......................................
    ......................................

    Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. ..... alin. ........ lit. .... din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se decide:
    Angajarea răspunderii solidare a doamnei/domnului/S.C. ................, având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ..............., sectorul/judeţul .........., str. ............ nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de .........*7) lei.
    *7) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.

    În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
    Potrivit art. 226 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.
    În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.
    Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate depune contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de*8) ............., pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului ............., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:
    *8) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.
    1. ...................*9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ........... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................., sectorul/judeţul .............., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., ap. ......, având calitatea de ................. al debitorului .........., în perioada ......., în limita sumei de ...... lei;
    2. ...................*9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ........... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................., sectorul/judeţul .............., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., ap. ......, având calitatea de ................. al debitorului .........., în perioada ......., în limita sumei de ...... lei;
    3. ...................*9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ........... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................., sectorul/judeţul .............., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., ap. ......, având calitatea de ................. al debitorului .........., în perioada ......., în limita sumei de ...... lei;
    *9) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.


    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    .................................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    L.S.
    Verificat
    Şef compartiment
    Numele şi prenumele ..............................
    Data ..............
    Semnătura
    Întocmit
    Funcţia .............................
    Numele şi prenumele ..............................
    Data ..............
    Semnătura

    II. 1. Denumire: Decizie de angajare a răspunderii solidare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează în baza art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.
    7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.

    FORMULARUL 30
    Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii
    - model -
    Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii
    I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
    Denumire ................................
    Date de contact ......................
    Nr. ............... din .....................
    Aprobat
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    .......................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    PROCES-VERBAL
    de constatare a insolvabilităţii
    Încheiat astăzi, .......... luna ............. anul ......
    În baza art. 265 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ......., cu ultimul domiciliu fiscal cunoscut în localitatea .............., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, cod de identificare fiscală*1) ..............., a fost înscris în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii la Fondul pentru mediu, conform titlurilor executorii nr. .........., emise de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    *1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.


┌─────────────┬────────────────────┬─────────┐
│Natura │ │ │
│obligaţiei │ │ │
│fiscale │ │ │
│conform │ │ │
│Ordonanţei de│ │Suma │
│urgenţă a │Termenul de plată │datorată │
│Guvernului │ │- lei - │
│nr. 196/2005 │ │ │
│privind │ │ │
│Fondul pentru│ │ │
│mediu, │ │ │
│aprobată cu ├────┬────┬────┬─────┼─────────┤
│modificări şi│ │ │ │ │ │
│completări │ │ │ │ │ │
│prin Legea │ │ │ │ │ │
│nr. 105/2006,│ │ │ │ │ │
│cu │Anul│Luna│Ziua│Debit│Accesorii│
│modificările │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │ │
│ulterioare*2)│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤
├─────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤
├─────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
│GENERAL: │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────────┘

    *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Pentru încasarea şi executarea silită a acestor sume s-au luat următoarele măsuri:
    - s-a comunicat Înştiinţarea de plată nr. .../......;
    – s-a comunicat Somaţia nr. ....../......;
    – s-a înfiinţat poprirea cu Adresa nr. .../...;
    – s-a înfiinţat sechestrul asupra bunurilor mobile cu Procesul-verbal nr. .../..., pentru .........;
    – s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal nr. .../..., după cum urmează: ............;
    – alte măsuri ........... .

    În urma aplicării măsurilor prevăzute mai sus, s-au stins obligaţii în sumă de .........., însă debitorul figurează în continuare cu următoarele obligaţii la Fondul pentru mediu:

┌─────────────┬────────────────────┬─────────┐
│Natura │ │ │
│obligaţiei │ │ │
│fiscale │ │ │
│conform │ │ │
│Ordonanţei de│ │Suma │
│urgenţă a │Termenul de plată │datorată │
│Guvernului │ │- lei - │
│nr. 196/2005 │ │ │
│privind │ │ │
│Fondul pentru│ │ │
│mediu, │ │ │
│aprobată cu ├────┬────┬────┬─────┼─────────┤
│modificări şi│ │ │ │ │ │
│completări │ │ │ │ │ │
│prin Legea │ │ │ │ │ │
│nr. 105/2006,│ │ │ │ │ │
│cu │Anul│Luna│Ziua│Debit│Accesorii│
│modificările │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │ │
│ulterioare*2)│ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤
├─────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤
├─────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
│GENERAL: │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────────┘

    *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Pentru recuperarea obligaţiilor la Fondul pentru mediu menţionate s-au luat următoarele măsuri:
    a) s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu fiscal cunoscut al debitorului şi s-a constatat că ..............;
    b) s-au solicitat relaţii de la compartimentele de evidenţă a populaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi de la oficiile registrului comerţului sau de la instanţele judecătoreşti, după caz, şi s-a constatat că ..............;
    c) s-au cerut relaţii de la unităţile sau de la persoanele fizice unde debitorul şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 3 ani şi s-a constatat că .........;
    d) s-au cerut relaţii la organele de executare în raza cărora a fost înfiinţat/a luat fiinţă debitorul sau a avut debitorul ultimul sediu/domiciliu, precum şi de la cele în a căror rază teritorială ori evidenţă se află sucursale sau puncte de lucru ale debitorului şi s-a constatat că ..............;
    e) s-au solicitat de la organele şi persoanele abilitate informaţii cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat şi s-a constatat că ..............;
    f) s-au verificat documentele de constituire şi de evidenţă (act constitutiv, statut, contract de societate, acte adiţionale de modificare a acestora, bilanţ contabil, balanţă lunară etc.) şi s-a constatat că ..............;
    g) s-au verificat informaţiile deţinute de societăţile bancare la care debitorul are conturi deschise şi s-a constatat că ..............;
    h) s-au verificat informaţiile deţinute de instituţiile care gestionează registrele publice sau de la alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului ..............;
    i) s-a solicitat instanţei judecătoreşti competente deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment sau înscrierea în tabelul de creanţe, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare ..............;
    j) s-a angajat răspunderea la plată a altor persoane decât debitorul, conform procedurii prevăzute la art. 25 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru suma de ............, din care s-a achitat suma de ................;
    k) s-au mai făcut următoarele cercetări: ..................... .

    În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în dispoziţiile art. 265 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi este insolvabil, întrucât: ..................... .
    1. Valoarea veniturilor şi/sau bunurilor urmăribile ale debitorului este mai mică decât obligaţiile fiscale de plată.
    2. Debitorul nu are venituri ori bunuri urmăribile.
    3. Debitorul deţine în proprietate bunuri a căror valorificare acoperă cel mult cheltuielile estimate de executare silită.
    4. Debitorul deţine în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 1%, în cazul în care valoarea obligaţiilor de plată este peste 500.000 lei.
    5. Când, după încetarea executării silite pornite împotriva debitorului, rămân debite neachitate.
    6. Debitorul a dispărut sau a decedat fără să lase avere.
    7. Debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut şi la acestea ori în alte locuri unde există indicii că a avut avere nu se găsesc venituri sau bunuri urmăribile.
    8. Când, potrivit legii, debitorul, persoană juridică, îşi încetează existenţa şi când au rămas neachitate obligaţii bugetare.

    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare, din care ..................... .
    Verificat
    Şef compartiment .....................
    Numele şi prenumele .............................
    Data ................
    Semnătura

    Întocmit
    Funcţia ......................................
    Numele şi prenumele .............................
    Data ................
    Semnătura

    Se anexează următoarele documente justificative: ............

    II. 1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
    4. Se utilizează: în baza art. 265 alin. (1) - (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în două exemplare de personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul de executare;
    – un exemplar la contribuabil.

    7. Se arhivează: un exemplar la dosarul de executare.


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016