Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.154 din 19 septembrie 2011  pentru aprobarea modelului si continutului formularului Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.154 din 19 septembrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind optiunea pentru depunerea lunara a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 23 septembrie 2011

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. II alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunarã a Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate", cod MFP 14.13.03.01/d.u., prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Instrucţiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 6
    Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei, Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

          Preşedintele Agenţiei Naţionale
             de Administrare Fiscalã,
                 Sorin Blejnar

    Bucureşti, 19 septembrie 2011.
    Nr. 3.154.

    ANEXA 1┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunarã a │
│ │ Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor │
│ [SIGLA] │ sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã │
│ AF │ a persoanelor asigurate" │
│ │ │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI │
├──────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│2. DENUMIRE/ NUME, PRENUME │ │
├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│3. DOMICILIU FISCAL │
├────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │ Sector │ │
├────────┼─────────────┴───────────────┴──┬─────┬────┬┴──────┬────┴─┬─────┬───┤
│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │Sc. │ │
├─────┬──┼─────┬─────┬─────────────┬──────┼─────┴─┬──┴───────┴──────┴─────┴───┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Ţara │ │
└─────┴──┴─────┴─────┴─────────────┴──────┴───────┴───────────────────────────┘
┌────────┬─────────────────┬─────┬──────────────┬────────┬────────────────────┐
│Telefon │ │ Fax │ │E─mail │ │
└────────┴─────────────────┴─────┴──────────────┴────────┴────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. REPREZENTARE PRIN: │
├───────────────────┬─┬──────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┤
│Împuternicit │ │Reprezentant legal │ │ Reprezentant fiscal │ │
├─────────────────┬─┴─┴────────────────┬─────┴─┴───────┬────────────────────┴─┤
│Nr. act │ │Data │ │
├─────────────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┤
│Date de identificare │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIUL FISCAL │
├────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │ Sector │ │
├────────┼─────────────┴───────────────┴──┬─────┬────┬┴──────┬────┴─┬─────┬───┤
│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │Sc. │ │
├─────┬──┼─────┬─────┬─────────────┬──────┼─────┴─┬──┴───────┴──────┴─────┴───┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Telefon│ │
├─────┴──┴─────┴─────┴─────────────┴──────┴─────┬─┴──────┬────────────────────┤
│Fax │E─mail │ │
├───────────────────────────────────────────────┴───┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ III. În temeiul dispoziţiilor art. II alin (5) din Ordonanţa Guvernului │
│nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind │
│Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, │
│declar cã îndeplinesc una din condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Legea │
│nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare│
│şi optez pentru depunerea lunarã a "Declaraţiei privind obligaţiile de platã │
│a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a perso- │
│nelor asigurate". │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele │
│ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declaraţia │ │
├─────────────────────┬──────────────────┴───────┬────────────────────────────┤
│Funcţia │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────┤ Ştampila │
│Semnãtura │ │ │
├─────────────────────┴──────────────────────────┴────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeazã de personalul organului fiscal │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├────────────────────┬─┴───────────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Numãr înregistrare │ │Datã înregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├────────────────────┴─────────────────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Numele şi prenumele persoanei care a │ │
│verificat │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Numãr legitimaţie │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    Nr de operator de date cu caracter personal 759
    Cod M.F.P 14.13.03.01/d.u.    ANEXA 2

                                 INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunarã a Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate"

    Formularul "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunarã a Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate" se completeazã de cãtre plãtitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevãzuţi la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au obligaţia depunerii trimestriale a declaraţiei 112, dar care opteazã pentru depunerea lunarã a acesteia, potrivit art. II alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar─fiscale.
    Formularul "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunarã a Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate" se depune la organul fiscal competent, pânã la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.
    Formularul se completeazã în douã exemplare, înscriindu─se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevãzute:
    ─ un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscalã, direct la registraturã sau la poştã, prin scrisoare recomandatã;
    ─ un exemplar se pãstreazã de cãtre contribuabil.
    Completarea formularului se face astfel:
    Rubrica "I. Date de identificare a contribuabilului"
    Caseta "Cod de identificare fiscalã" se completeazã cu codul de identificare fiscalã utilizat pentru completarea şi depunerea formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate".
    Înscrierea cifrelor în casetã se face cu aliniere la dreapta.
    Caseta "Denumire/Nume, Prenume" se completeazã cu denumirea contribuabilului.
    Caseta "Domiciliu fiscal" se completeazã cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
    ATENŢIE!
    În cazul în care declaraţia este completatã de cãtre împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintã.
    Rubrica "II. Reprezentare prin"
    Se marcheazã cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numãrul şi data înregistrãrii la organul fiscal, de cãtre împuternicit, a actului de împuternicire, în formã autenticã şi în condiţiile prevãzute de lege, sau numãrul şi data înregistrãrii deciziei de aprobare a calitãţii de reprezentant fiscal, dupã caz.
    Caseta "Date de identificare" se completeazã cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

    ANEXA 3

    Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului

    Denumirea formularului: "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunarã a Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate"
    1. Cod MFP: 14.13.03.01/d.u.
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipãrire:
    ─ pe o singurã faţã;
    ─ se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
    4. U.M.: set (douã file)
    5. Se difuzeazã: gratuit.
    6. Se utilizeazã: la declararea privind opţiunea pentru depunerea lunarã a "Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate"
    7. Se întocmeşte:
    ─ în douã exemplare;
    ─ de cãtre contribuabil sau de reprezentantul fiscal/împuternicit/reprezentantul legal.
    8. Circulã:
    ─ originalul la organul fiscal;
    ─ copia la contribuabil.
    9. Se arhiveazã: la dosarul fiscal al contribuabilului.

                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice