Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.139 din 4 decembrie 2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.139 din 4 decembrie 2017  privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative  ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.139 din 4 decembrie 2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 974 din 7 decembrie 2017
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^2. subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă emiterea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 4 decembrie 2017.
    Nr. 3.139.
    ANEXA 1

    Emiterea titlurilor de stat destinate populaţiei,
     prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1
    În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) titluri de stat destinate populaţiei - titluri de stat în formă dematerializată, prin înscriere în cont, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului. Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează. Acestea sunt nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 leu şi dau deţinătorilor drepturi egale;
    b) Programul Tezaur - program de emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei, cu caracteristicile menţionate la lit. a), emise cu o anumită frecvenţă în cadrul unui an, în baza unor prospecte de emisiune publicate în acest scop;
    c) investitor - persoană fizică rezidentă cu vârsta mai mare de 18 ani împliniţi la data efectuării subscrierii;
    d) împuternicit - persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operaţiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, de virare de sume într-un cont bancar, să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, în baza unei procuri legalizate la notar, conform anexei nr. 1, şi a prezentării documentelor necesare, şi anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legal, în original, în vederea verificării, şi în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului, şi buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului;
    e) prospect de emisiune - document prin care emitentul, Ministerul Finanţelor Publice, furnizează informaţii privind condiţiile de derulare, termenii şi caracteristicile principale specifice fiecărei emisiuni, pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire;
    f) cerere de deschidere de cont de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 2 care se semnează de investitor sau împuternicit în vederea deschiderii unui cont de subscriere pentru emisiunile de titluri de stat destinate populaţiei;
    g) cont de subscriere - cont deschis pe numele investitorului în care vor fi depuse fondurile, fie în numerar, fie prin transfer bancar, în vederea subscrierii de titluri de stat, şi în care investitorului i se vor rambursa, la scadenţă, de către Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând dobânzi şi valoarea nominală aferentă subscrierii. Un investitor poate deţine un singur cont de subscriere deschis la o unitate operativă a Trezoreriei Statului, indiferent de numărul de emisiuni de titluri de stat, respectiv titluri de stat pe care le subscrie. Contul de subscriere nu este purtător de dobânzi;
    h) formular de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 3, care se semnează de către investitor sau un împuternicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat şi cuprinde datele de identificare ale investitorului şi valoarea titlurilor de stat subscrise în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei. Formularul de subscriere semnat şi ştampilat de angajatul unităţii operative a Trezoreriei Statului constituie dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;
    i) plafon valoric al subscrierilor - reprezintă valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor în cadrul unei emisiuni specificată în prospectul de emisiune;
    j) cont de emisiune - cont deschis automat de unitatea operativă a Trezoreriei Statului pentru fiecare investitor, în care vor fi evidenţiate toate titlurile de stat destinate populaţiei subscrise de investitor, pe fiecare emisiune în parte. Un investitor va avea deschis un singur cont de emisiune la fiecare unitate operativă a Trezoreriei Statului prin care a subscris. Contul de emisiune este gestionat exclusiv de unitatea operativă a Trezoreriei Statului, investitorul neputând efectua operaţiuni în/din acest cont;
    k) perioada de subscriere - perioada de timp specificată în prospectul de emisiune pe parcursul căreia investitorul/ persoana împuternicită se poate prezenta la unităţile operative ale Trezoreriei Statului în vederea subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei;
    l) data de emisiune - prima zi lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere;
    m) data scadenţei - data la care devine scadentă rambursarea valorii nominale totale adjudecate;
    n) perioada de dobândă - perioada calendaristică de un an care începe la, şi inclusiv, data de emisiune şi se încheie la, dar excluzând, aceeaşi dată calendaristică a anului următor şi fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la, dar excluzând, data scadenţei.


    CAP. II
    Prevederi generale
    ART. 2
    În conformitate cu prevederile art. 4.1.a), b).1^2 pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice anunţă programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă şi externă pentru anul următor. Programul conţine, printre altele, şi informaţii cu privire la volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, exprimat atât în valoare absolută, cât şi ca procent din valoarea planului total de finanţare, precum şi frecvenţa lansării emisiunilor.

    ART. 3
    Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea începerii perioadei de subscriere aferente emisiunii.

    ART. 4
    Subscrierile se realizează la sediul unităţii operative a Trezoreriei Statului din raza domiciliului fiscal al investitorului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, în intervalul orar 9,00-16,00.

    ART. 5
    Fondurile obţinute de emitent, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a emisiunii de titluri de stat destinate populaţiei sunt folosite pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Vânzarea şi distribuţia titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului
    ART. 6
    În vederea realizării unei subscrieri de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, investitorul sau persoana împuternicită de acesta se prezintă la sediul unităţii operative a Trezoreriei Statului unde investitorul are domiciliul fiscal pentru deschiderea unui cont de subscriere.

    ART. 7
    În cazul în care investitorul îşi schimbă domiciliul fiscal în cuprinsul perioadei de subscriere a unei emisiuni la care intenţionează să subscrie, acesta poate subscrie titluri de stat doar la unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care este deschis şi alimentat contul de subscriere.

    ART. 8
    În cazul în care investitorul îşi schimbă domiciliul fiscal, cu excepţia cazului descris la art. 7, acesta poate subscrie titluri de stat destinate populaţiei prin mai multe unităţi operative ale Trezoreriei Statului, doar pentru emisiuni distincte, în acest scop urmând să deschidă câte un cont de subscriere la fiecare dintre unităţile operative ale Trezoreriei Statului, corespunzător domiciliului fiscal valabil la data subscrierii.

    ART. 9
    Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu condiţia încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective.

    ART. 10
    În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate atât la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în timpul orelor de program, în orice zi a săptămânii, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale, cât şi pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.gov.ro.

    ART. 11
    În cazul deschiderii unui cont de subscriere şi/sau subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, aceasta trebuie să posede pentru fiecare emisiune de titluri de stat o procură notarială, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua operaţiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, de virare de sume într-un cont bancar, de a solicita şi ridica extrase ale contului de subscriere. Procura notarială trebuie să conţină referinţa la numărul ordinului ministrului finanţelor publice care aprobă prospectul de emisiune al emisiunii pentru care se realizează subscrierea, codul emisiunii, volumul de titluri de stat care vor fi subscrise şi, după caz, contul bancar al investitorului în care să se efectueze viramente de sume din contul de subscriere, precum şi specimenele de semnătură ale investitorului şi împuternicitului, valabile în relaţia cu Trezoreria Statului.

    ART. 12
    Dacă într-un termen de 90 de zile de la data deschiderii contului de subscriere nu există nicio operaţiune de alimentare a acestuia prin depunere numerar sau virament bancar, iar soldul contului este zero, contul de subscriere este închis de către unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care acesta este deschis, fără nicio notificare prealabilă transmisă titularului contului.

    ART. 13
    Prin intermediul contului de subscriere se pot efectua următoarele operaţiuni:
    a) alimentarea contului cu sume în numerar la ghişeu sau prin virament bancar de către investitor/împuternicit;
    b) subscrierea de titluri de stat prin completarea formularului de subscriere de către investitor/împuternicit;
    c) încasarea dobânzii la fiecare termen de plată a cuponului aferent emisiunii şi a valorii nominale la scadenţă;
    d) retragerea de sume în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de către investitor/împuternicit; şi
    e) viramente către conturile bancare ale investitorului de către investitor/împuternicit.


    ART. 14
    Operaţiunile prevăzute la art. 13 lit. a)-d) se realizează fără plata vreunui comision de către investitor. În situaţia în care investitorul solicită transferul de fonduri din contul de subscriere către un cont bancar, operaţiunea se va realiza cu plata comisioanelor în vigoare percepute la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi către Transfond dacă este cazul.

    ART. 15
    Investitorul poate solicita extrasul contului de subscriere fără perceperea de comisioane de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului.

    ART. 16
    Operaţiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, în limita sumelor existente în soldul contului de subscriere, un formular rămânând la investitor şi unul la unitatea operativă a Trezoreriei Statului. Formularul de subscriere semnat şi ştampilat de angajatul unităţii operative a Trezoreriei Statului constituie dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor.

    ART. 17
    În urma validării cumpărării titlurilor de stat, contul de subscriere al investitorului este debitat cu suma reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat achiziţionate, iar cu această sumă este creditat contul de emisiune deschis fiecărui investitor, pentru fiecare emisiune în parte.

    ART. 18
    Suma înscrisă în contul de emisiune al investitorului se utilizează pentru a calcula dobânda ce trebuie plătită la scadenţă, precum şi pentru rambursarea valorii nominale la maturitatea emisiunii.

    ART. 19
    Conturile de emisiune se închid în prima zi lucrătoare după data scadentă a emisiunii respective.

    ART. 20
    (1) Persoanele fizice care deţin certificate de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului au posibilitatea de a subscrie la emisiunile de titluri de stat lansate în cadrul Programului Tezaur, cu condiţia deschiderii unui cont de subscriere în condiţiile prezentei anexe.
    (2) Răscumpărarea certificatelor de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului se efectuează în conformitate cu Normele metodologice privind emisiunea de certificate de trezorerie către populaţie prin unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 315/1999*).
──────────
    *) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 315/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

    (3) În baza unei cereri speciale, conform anexei nr. 4, deţinătorul de certificate de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului poate solicita unităţii Trezoreriei Statului la care are deschis contul de depozit ca sumele aferente răscumpărării acestora să alimenteze contul de subscriere deschis în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur.

    ART. 21
    Raportarea deţinerilor de titluri de stat către terţe părţi se realizează de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică conform prevederilor legale pe baza datelor furnizate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului.

    CAP. IV
    Rambursarea valorii nominale şi plata dobânzilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei
    ART. 22
    (1) Plata dobânzii şi a valorii nominale este realizată de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere, la aceste sume având acces titularul contului de subscriere, persoana împuternicită sau moştenitorii acestuia, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.
    (3) Dobânda va fi calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv, utilizând următoarea formulă:
    D = [valoarea nominală x rata dobânzii (%) x număr zile acumulate]/număr zile an curent,
    unde:
    - D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;
    – valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;
    – rata dobânzii = rata dobânzii care va fi publicată în prospectul de emisiune;
    – număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
    – număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;
    – an curent = perioada de dobândă curentă.

    Fiecare investitor de stat va primi dobânda determinată conform formulei de mai sus înmulţită cu numărul de titluri de stat deţinute de investitor.
    Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii se calculează conform formulei:
    Dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat aflate în circulaţie.
    Valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban, respectiv 0,01 lei, valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.


    ART. 23
    Data aferentă plăţilor de dobânzi, precum şi cea de rambursare a valorii nominale la scadenţa emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice şi prin afişarea la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

    ART. 24
    Fiecare plată de dobândă şi valoarea nominală sunt evidenţiate distinct în contul de subscriere.

    ART. 25
    Investitorul dispune de sumele existente în contul de subscriere prin retragerea în numerar de la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, prin transfer către un cont bancar, cu plata comisionului de transfer, sau menţinerea sumelor în contul de subscriere pentru alte achiziţii de titluri de stat.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.

    ANEXA 1

    la anexă
    PROCURĂ
    Subsemnatul/Subsemnata, …...................., cu domiciliul în ...............…., posesor/posesoare al/a CI/BI seria …......... nr. …........, valabil(ă) până la data de …........................., emis(ă) de …..................., CNP ........................….., în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe ….........................................., domiciliat(ă) în ….....................…., posesor/posesoare al/a CI/BI seria …. nr. …......., emis(ă) de …....…, CNP …................., în calitate de mandatar/mandatară, ca, în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relaţia cu unităţile operative ale Trezoreriei Statului în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.
    În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze următoarele operaţiuni: deschidere cont de subscriere şi/sau alimentare cont de subscriere şi/sau subscriere în cadrul emisiunii cod .................……, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice de aprobare a prospectului nr. ….. din data de ............., pentru un volum de .......…. lei şi/sau retragere de numerar din contul de subscriere şi/sau virament bancar către contul bancar al mandantului, în calitate de investitor, nr. …......., deschis la …......…, şi/sau să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, putând semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
    Acest mandat este gratuit, netransmisibil şi valabil până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.
    Tehnoredactată şi autentificată la Biroul Notarului Public ..........., în trei exemplare, din care s-au eliberat părţii …..... exemplare.
    Specimene de semnătură:
    Mandant(ă) .........................
    MANDANT(Ă),
    (semnătura)


    ANEXA 2

    la anexă
    Către Trezoreria ....................................................
    CERERE DE DESCHIDERE CONT
    Subsemnatul (titular de cont - investitor)
    Numele şi prenumele ….................…, posesor al BI/CI seria ….... nr. …....., emis de …...… la data de ….................., CNP …...............…, locul naşterii …............…, data naşterii ….............., domiciliat în localitatea .........................., str. ..........….. nr. ….., bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., judeţul …................., cod poştal ….............................. telefon …......................., adresa de e-mail ….....................…
    Reprezentat prin:^1)
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ........................….., posesor al BI/CI seria …. nr. ….........., emis(ă) de .......….., la data de …............................, CNP …...................., locul naşterii …..............…, data naşterii ......……, domiciliat în localitatea .................….., str. ..............….. nr. ...., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul .........., cod poştal ......................…., telefon ……..................., adresa de e-mail …....................., în baza Procurii nr. .....….. din data de ….. anexată.
──────────
    ^ 1) Nu se completează în situaţia în care contul se deschide de către titularul de cont - investitor.
──────────
    Solicit deschiderea contului 58.01.01 „Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat“ pe numele investitorului - titular de cont.

    Numele şi prenumele titularului de cont - investitor/împuternicitului legal
    Semnătura

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În baza prezentei cereri pentru deschiderea de cont, la Trezoreria │
│………….........................., s-a deschis, începând cu data de │
│...................................., contul analitic │
│(580101XXXXXXXXXXXXX)*), cod IBAN │
│.......................................................................,│
│pentru (numele/prenumele investitorului - titular de cont) │
│..................................., CNP │
│.................................... │
│*) XXXXXXXXXXXXX reprezintă codul numeric personal al titularului de │
│cont - investitor. │
│Trezoreria ………………… │
│(Numele şi prenumele) │
│Semnătura/ştampila │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Acte necesare deschiderii contului:
    a) - buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) şi în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) a investitorului - titular de cont;
    - buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) şi în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) a împuternicitului legal şi buletinul de identitate/cartea de identitate în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) a investitorului - titular de cont, în situaţia în care solicitarea de deschidere de cont se realizează prin intermediul împuternicitului legal;

    b) procura în limba română eliberată de un notar din România (în original şi care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) şi specimen de semnătură al investitorului şi împuternicitului autentificat de un notar public, dacă este cazul.    ANEXA 3

    la anexă
    Nr. înregistrare: ……
    Trezorerie ……………
    Data: …………………
    FORMULAR
    de subscriere in cadrul emisiunii de titluri de stat cod …......…… emise de
     Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur
    Încheiat între:
    Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează Emitent,
    şi
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ……...........……., posesor al BI/CI seria …….....…. nr. …........………., emis(ă) de ……………. la data de …….……., CNP ………..............…….., locul naşterii ……...........……………., data naşterii …………………………, domiciliat în localitatea …………………., str. …………………………., nr. ……, bl. ………, sc. ……., et. …, ap. …, judeţul ……………….., cod poştal …….., telefon ………………, adresa de e-mail ……………………...
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul*)
    Numele şi prenumele …………………………………, posesor al BI/CI seria …. nr. …………………., emis(ă) de …………………………… la data de ………………, CNP ……………………………….., locul naşterii …………………….., data naşterii ……………, domiciliat în localitatea ……………………, str. …………………… nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. …, ap. …, judeţul ……………….. cod poştal …….., telefon ………………, adresă de e-mail ……………………..., în baza Procurii nr. ………………….. din data de …………………………, anexată.
──────────
    *) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.
──────────
    Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează Investitor.
    Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de ……….. titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de ………..%, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ……………………….. .
    Suma subscrisă ……………lei.
    Prin această subscriere de titluri de stat, declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.
    Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă.
    Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.
    Încheiat astăzi, …………….., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru Investitor şi unul pentru Emitent.
    Numele şi prenumele reprezentantului Emitentului
    Numele şi prenumele Investitorului/Împuternicitului
    Semnătura şi ştampila Semnătura

    DECLARAŢII
    Declar că am luat la cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. …………………………………. .
    Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.
    Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de Emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.
    Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.


    ANEXA 4

    la anexă
    Către Trezoreria ....................................................
    CERERE
    de alimentare cont de subscriere cu sumele aferente răscumpărării certificatelor de trezorerie
    către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele …............…., posesor al BI/CI seria ….... nr. .....….., emis(ă) de …...........…, la data de …............., CNP …...............…, locul naşterii …................., data naşterii .............….., domiciliat(ă) în localitatea …....................., str. …...................... nr. …., bl……, sc. …. et. …., ap. ….., judeţul ...........……, cod poştal …............................, telefon ....................….., adresa de e-mail …......................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele …............…., posesor al BI/CI seria …… nr. ….., emis(ă) de …............... la data de …...................., CNP ................................., locul naşterii …..................…, data naşterii …........., domiciliat(ă) în localitatea .........................….., str. …....................... nr. ..., bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….. judeţul ….........................., cod poştal …....................., telefon ….............., adresa de e-mail ….......…........, în baza Procurii nr. …… din data de ….......…., anexată,
    deţinător al următoarelor certificate de trezorerie (se vor înscrie codul de emisiune, seria, nr., valoarea)
    …………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………
    solicit ca sumele aferente răscumpărării acestora, respectiv valoarea nominală şi dobânda, să alimenteze contul de subscriere ………………………………………………, în scopul cumpărării de titluri de stat emise în baza (se va completa cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. ............ privind prospectul de emisiune a ………….).

    Numele şi prenumele titularului/împuternicitului legal
    Semnătura
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016