Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.138 din 25 ianuarie 2023  privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a  şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.138 din 25 ianuarie 2023 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 108 din 8 februarie 2023
    În baza prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Referatul de aprobare nr. 16 din 4.01.2022,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naţionale şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
    (2) Simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se organizează pentru elevii claselor a VIII-a.
    (3) La simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat participă elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.

    ART. 2
    Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) şi matematică.
    (2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023 este cea prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
    (2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023 este cea prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 5
    Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, se realizează în baza unei proceduri care va fi comunicată inspectoratelor şcolare.

    ART. 6
    (1) Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
    (2) Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

    ART. 7
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca

    Bucureşti, 25 ianuarie 2023.
    Nr. 3.138.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise
    ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022-2023
    a) Simulare evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a

┌─────────┬────────────────────────────┐
│20 martie│Limba şi literatura română -│
│2023 │probă scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│21 martie│Matematică - probă scrisă │
│2023 │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│22 martie│Limba şi literatura maternă │
│2023 │- probă scrisă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│29 martie│Comunicarea rezultatelor │
│2023 │ │
└─────────┴────────────────────────────┘    b) Simulare probe scrise ale examenului naţional de bacalaureat

┌───────┬──────────────────────────────┐
│27 │Proba E) a) - probă scrisă - │
│martie │Limba şi literatura română │
│2023 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│28 │Proba E) c) - probă scrisă - │
│martie │proba obligatorie a profilului│
│2023 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│29 │Proba E) d) - probă scrisă - │
│martie │proba la alegere a profilului │
│2023 │şi specializării │
├───────┼──────────────────────────────┤
│30 │Proba E) b) - probă scrisă - │
│martie │Limba şi literatura maternă │
│2023 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│6 │ │
│aprilie│Comunicarea rezultatelor │
│2023 │ │
└───────┴──────────────────────────────┘
    ANEXA 2

    LISTA
    conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023

┌──────────┬───────────────────────────┐
│DISCIPLINA│CONŢINUTURI │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│ │absolvenţi clasei a VIII-a,│
│ │în anul şcolar 2022 - 2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei nr. │
│ │4.730/2022, din care sunt │
│ │exceptate următoarele │
│ │conţinuturi: │
│ │Domeniul de conţinut: │
│ │Elemente de construcţie a │
│ │comunicării │
│ │• construcţii impersonale; │
│LIMBA ŞI │construcţii incidente; │
│LITERATURA│• realizări proporţionale │
│ROMÂNĂ │ale unor funcţii │
│ │sintactice: circumstanţiala│
│ │de loc, de timp. de mod, │
│ │cauzala, finala. │
│ │Domeniul de conţinut: │
│ │Elemente de │
│ │interculturalitate │
│ │• despre limba şi cultura │
│ │ţărilor din vecinătatea │
│ │României; limba română în │
│ │Europa; comunitatea │
│ │lingvistică a vorbitorilor │
│ │de limbă româna de │
│ │pretutindeni; contacte │
│ │culturale. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│ │absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a, în anul şcolar 2022│
│ │- 2023, este valabilă │
│LIMBA ŞI │programa aprobată prin │
│LITERATURA│Ordinul ministrului │
│ROMÂNĂ │educaţiei nr. 4.730/2022, │
│pentru, │din care sunt exceptate │
│şcolile şi│următoarele conţinuturi: │
│secţiile │Domeniul de conţinut: │
│cu predare│Elemente de construcţie a │
│în limba │comunicării │
│maghiară │• exprimarea coordonatelor │
│ │acţiunii - locuţiunea │
│ │adverbială; │
│ │• exprimarea emoţiilor şi a│
│ │sunetelor din natură - │
│ │aplicativ: interjecţia │
│ │pradicativă, │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│ │absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a, în anul şcolar 2022│
│ │- 2023, este valabilă │
│ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022, │
│ │din care sunt exceptate │
│ │următoarele conţinuturi: │
│ │Domeniul de conţinut: │
│ │Algebră │
│ │Subdomeniul: Ecuaţii. │
│ │Inecuaţii. Sisteme de │
│ │ecuaţii │
│ │• Ecuaţii de forma ax^2 + │
│ │bx 4 + c = 0, unde a, b, c │
│ │apartin R │
│ │Subdomeniul: Funcţii │
│ │• Reprezentarea şi │
│ │interpretarea unor │
│ │dependenţe funcţionale prin│
│ │tabele, diagrame şi grafice│
│ │• Funcţii definire pe │
│ │mulţimi finite, exprimate │
│ │cu ajutorul unor diagrame, │
│ │tabele, formule; graficul │
│ │unei funcţ ii, │
│ │reprezentarea geomeirică a │
│ │graficului unor funcţii │
│ │numerice │
│ │• Funcţii de forma f :D → │
│MATEMATICA│R, f(x) = ax + b, unde a şi│
│ │b sunt numere reale şi D │
│ │este o mulţime finită de │
│ │numere reale sau un │
│ │interval nedegenerat; │
│ │interpretare geometrică; │
│ │lecturi grafice │
│ │Domeniul de conţinut: │
│ │Geometrie Subdomeniul: │
│ │Corpuri geometrice │
│ │• Perpendicularitate: plane│
│ │perpendiculare; unghi │
│ │diedru, unghi plan │
│ │corespunzător diedrului; │
│ │unghiul a două plane; │
│ │teorema celor trei │
│ │perpendiculare │
│ │• Arii şi volume ale unor │
│ │corpuri geometrice: │
│ │piramidă regulată (cu baza │
│ │triunghi echilateral, │
│ │pătrat sau hexagon │
│ │regulat), prismă dreaptă │
│ │(cu baza triunghi │
│ │echilateral, pătrat sau │
│ │hexagon regulat), │
│ │paralelipiped dreptunghic, │
│ │cub, cilindru circular │
│ │drept, con circular drept │
│ │trunchi de piramidă │
│ │regulată, trunchi de con │
│ │circular drept │
│ │• Sfera: arie, volum │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA Şl │absolvenţii clasei a VIII-a│
│LITERATURA│în anul şcolar 2022 - 2023,│
│MAGHIARĂ │este valabilă programa │
│MATERNĂ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei nr. │
│ │4.730/2022. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA ŞI │absolvenţii clasei a │
│LITERATURA│VIII-a, în anul şcolar 2022│
│GERMANĂ │- 2023, este valabilă │
│MATERNĂ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA ŞI │absolvenţii clasei a │
│LITERATURA│VIIl-a, în anul şcolar 2022│
│RROMANI │- 2023, este valabilă │
│MATERNĂ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022, │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA ŞI │absolvenţii clasei a │
│LITERATURA│VIIl-a, în anul şcolar │
│SÂRBA │2022-2023, este valabilă │
│MATERNĂ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA ŞI │absolvenţii clasei a │
│LITERATURA│VIII-a, în anul şcolar │
│SLOVACĂ │2022-2023, este valabilă │
│MATERNĂ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA Şl │absolvenţii clasei a │
│LITERATURA│VIII-a, în anul şcolar 2022│
│UCRAINEANĂ│- 2023, este valabilă │
│MATERNĂ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA ŞI │absolvenţii clasei a │
│LITERATURA│VIII-a, în anul şcolar 2022│
│ITALIANĂ │- 2023, este valabilă │
│MATERNĂ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor │
│ │Evaluării Naţionale pentru │
│LIMBA ŞI │absolvenţii clasei a │
│LITERATURA│VIII-a, în anul şcolar 2022│
│CROATĂ │- 2023, este valabilă │
│MATERNĂ │programa aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei nr. 4.730/2022. │
└──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 3

    LISTA
    conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2022-2023

┌────────────┬─────────────────────────┐
│DISCIPLINA │CONŢINUTURI │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│LIMBA ŞI │naţional de bacaIaureat, │
│LITERATURA │în anul şcolar 2022-2023,│
│ROMÂNĂ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale nr. 4.923/2013,│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│MATEMATICĂ │naţionale nr. 4.430/2014,│
│programa │cu modificările şi │
│M_mate_info │completările ulterioare, │
│ │din care sunt exceptate │
│ │următoarele conţinuturi: │
│ │• capitolul Inele de │
│ │polinoame cu coeficienţi │
│ │într-un corp comutativ │
│ │(Q, R, C, Z_p, p prim) │
│ │• capitolul Aplicaţii ale│
│ │integralei definite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│MATEMATICĂ │naţionale nr. 4.430/2014,│
│programa │cu modificările şi │
│M_şt-nat │completările ulterioare, │
│ │din care sunt exceptate │
│ │următoarele conţinuturi: │
│ │• capitolul Inele de │
│ │polinoame cu coeficienţi │
│ │într-un corp comutativ │
│ │(Q, R, C, Z_p, p prim) │
│ │• capitolul Aplicaţii ale│
│ │integralei definite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│MATEMATICĂ │naţionale nr. 4.430/2014,│
│programa │cu modificările şi │
│M_tehnologic│completările ulterioare, │
│ │din care sunt exceptate │
│ │următoarele conţinuturi: │
│ │• capitolul Inele de │
│ │polinoame cu coeficienţi │
│ │într-un corp comutativ │
│ │(Q, R, C, Z_p, p prim) │
│ │• capitolul Aplicaţii ale│
│ │integralei definite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale nr. 4.430/2014,│
│ │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, │
│ │din care sunt exceptate │
│ │următoarele conţinuturi: │
│ │• din capitolul Sisteme │
│MATEMATICĂ │de ecuaţii liniare: │
│programa │- Sisteme de ecuaţii │
│M_pedagogic │liniare cu cel mult 3 │
│ │necunoscute; forma │
│ │matriceală a unui sistem │
│ │liniar; │
│ │- Metoda Cramer de │
│ │rezolvare a sistemelor │
│ │liniare; │
│ │- Aplicaţii: ecuaţia unei│
│ │drepte determinate de │
│ │două puncte distincte, │
│ │aria unui triunghi şi │
│ │caracterizarea │
│ │coliniarităţii a trei │
│ │puncte în plan │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010, din care sunt │
│ │exceptate următoarele │
│ │conţinuturi: │
│ │C. STATUL ŞI POLITICA │
│ │3, România postbelică. │
│ │Stalinism, │
│ISTORIE │naţional-comunism şi │
│ │disidenţă anticomunistă. │
│ │Construcţia democraţiei │
│ │postdecembriste. │
│ │D. RELAŢIILE │
│ │INTERNAŢIONALE │
│ │1. Spaţiul românesc între│
│ │diplomaţie şi conllict în│
│ │Evul Mediu şi la │
│ │începuturile │
│ │modernităţii. │
│ │2. România şi concertul │
│ │european; de la „criza │
│ │orientală” la marile │
│ │alianţe ale secolului XX.│
│ │3. România în perioada │
│ │„Războiului rece”. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│LIMBA ŞI │în anul şcolar 2022-2023,│
│LITERATURA │este valabilă programa │
│MAGHIARĂ │aprobată prin Ordinul │
│MATERNĂ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010, │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat │
│LIMBA ŞI │în anul şcolar 2022-2023.│
│LITERATURA │este valabilă programa │
│ITALIANĂ │aprobată prin Ordinul │
│MATERNĂ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale nr. 4.430/2014,│
│ │eu modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│LIMBA ŞI │în anul şcolar 2022-2023,│
│LITERATURA │esle valabilă programa │
│GERMANĂ │aprobată prin Ordinul │
│MATERNĂ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│LIMBA ŞI │în anul şcolar 2022-2023,│
│LITERATURA │este valabilă, programa │
│CROATĂ │aprobată prin Ordinul │
│MATERNĂ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│LIMBA ŞI │în anul şcolar 2022-2023,│
│LITERATURA │este valabilă programa │
│SÂRBĂ │aprobată prin Ordinul │
│MATERNĂ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010, │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│LIMBA ŞI │naţional de bacalaureat, │
│LITERATURA │în anul şcolar 2022-2023,│
│SLOVACĂ │este valabilă, programa │
│MATERNĂ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale nr. 4.923/2013.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│LIMBA ŞI │în anul şcolar 2022-2023,│
│LITERATURA │este valabilă programa │
│UCRAINEANĂ │aprobată prin Ordinul │
│MATERNĂ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│LIMBA ŞI │în anul şcolar 2022-2023,│
│LITERATURA │este valabilă programa │
│TURCĂ │aprobată prin Ordinul │
│MATERNĂ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│BIOLOGIE │în anul şcolar 2022-2023,│
│VEGETALĂ ŞI │este valabilă programa │
│ANIMALĂ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrilui educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru, simularea │
│ │probelor scrise ale │
│ │examenului naţional de │
│ │bacalaureat, în anul │
│ │şcolar 2022-2023, este │
│ │valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010, din care sunt │
│ANATOMIE ŞI │exceptate următoarele │
│FIZTOLOGIE │conţinuturi: │
│UMANĂ, │1.2 Genetică umană │
│GENETICĂ ŞI │-Genomul uman; │
│ECOLOGIE │-Mutageneza şi │
│UMANĂ │teratogeneza; │
│ │-Domenii de │
│ │aplicabilitate şi │
│ │consideraţii bioetice în │
│ │genetica umană. │
│ │2. Ecologie umană │
│ │-CaracteristiciIe │
│ │ecosistemelor antropizate│
│ │şi modalităţi de │
│ │investigare │
│ │-Impactul antropic asupra│
│ │ecosisteme lor naturale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│FIZICĂ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 5.610/ │
│ │2012. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│CHIMIE │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.070/ │
│ │2016. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│INFORMATICĂ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010, din care sunt │
│ │exceptate următoarele │
│ │conţinuturi: │
│ │B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA │
│ │EUROPEANĂ │
│ │1. Formarea Uniunii │
│ │Europene şi evoluţia │
│ │integrării europene │
│ │2. Caracteristici │
│ │geografice, politic şi │
│ │economice actuale ale │
│ │Uniunii Europene │
│ │3. Statele Uniunii │
│ │Europene: │
│ │- privire generală şi │
│ │sintetică; │
│ │- Franţa, Germania, │
│ │Regatul Unit, Italia, │
│ │Spania, Portugalia, │
│ │Grecia, Austria. │
│ │4. România ca parte a │
│ │Uniunii Europene: │
│ │- oportunităţi geografice│
│GEOGRAFIE │ale României cu │
│ │semnificaţie pentru │
│ │Uniunea Europeană; │
│ │- România şi ţările │
│ │Uniunii Europene - │
│ │interdependenţe │
│ │geografice, economice şi │
│ │culturale. │
│ │5. Problema energiei în │
│ │Uniunea Europeană şi în │
│ │România │
│ │C. EUROPA ŞI UNIUNEA │
│ │EUROPEANĂ ÎN LUMEA │
│ │CONTEMPORANĂ │
│ │1. Problemele │
│ │fundamentale ale lumii │
│ │contemporane, │
│ │2. Rolul Europei în │
│ │construirea lumii │
│ │contemporane, │
│ │3. Uniunea Europeană şi │
│ │ansamblurile economice şi│
│ │geopolitice ale lumii │
│ │contemporane. │
│ │4. Mondializare, │
│ │internaţionalizare şi │
│ │globalizare din │
│ │perspectivă europeană. │
│ │5. Europa, Uniunea │
│ │Europeană şi România în │
│ │procesul de evoluţie a │
│ │lumii contemporane în │
│ │următoarele decenii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│LOGICĂ, │în anul şcolar 2022-2023,│
│ARGUMENTARE │este valabilă programa │
│ŞI │aprobată prin Ordinul │
│COMUNICARE │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 5.610/ │
│ │2012. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│PSIHOLOGIE │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bucalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│SOCIOLOGIE │este valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat, │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ECONOMIE │esle valabilă programa │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 5.610/ │
│ │2012. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Pentru simularea probelor│
│ │scrise ale examenului │
│ │naţional de bacalaureat. │
│ │în anul şcolar 2022-2023,│
│ │este valabilă programa │
│ │aprobată, prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│FILOSOFIE │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 4.800/ │
│ │2010, din care sunt │
│ │exceptate următoarele │
│ │conţinuturi: │
│ │3. Politica: │
│ │• Drepturile omului; │
│ │4. Cunoaşterea │
│ │5. Filosofia │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016