Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.119 din 9 februarie 2022  privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.119 din 9 februarie 2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 din 29 martie 2022
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 20 din 15.12.2021 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021,
    văzând Referatul de aprobare nr. 240 din 19.01.2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Autorizaţia de funcţionare provizorie constituie actul de înfiinţare pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale respectivelor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-5, începând cu anul şcolar 2022-2023.
    (2) Autorizaţia de funcţionare provizorie acordă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 dreptul de organizare şi funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ, specializările şi calificările profesionale prevăzute în anexele nr. 1-5.

    ART. 3
    (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au următoarele obligaţii:
    a) de a angaja personal didactic de conducere şi de predare, după caz, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
    b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul şcolar prevăzut în anexele nr. 1-5, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie;
    c) de a întocmi şi înainta la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu pentru imobilele în care se desfăşoară activităţile de învăţământ.
    (3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.

    ART. 4
    Ministerul Educaţiei, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-5, inspectoratele şcolare judeţene şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 9 februarie 2022.
    Nr. 3.119.
    ANEXA 1

    Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021
    Judeţul Argeş

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Nivelul de│ │ │ │ │ │Termenul-limită│
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │Adresa unităţii de │învăţământ│Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │(an şcolar) │
│Nr. │unităţii de│ARACIP de│persoanei │învăţământ, │/ Nivelul │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │pentru │
│crt.│învăţământ │evaluare/│juridice │tel./fax, e-mail │de │Profilul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│depunerea │
│ │ │data │iniţiatoare│ │calificare│ │ │ │ │ │cererii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acreditare │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Comuna Rociu, satul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Şerbăneşti, Str. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │22/ │ │Principală nr. 161, │Preşcolar │ │ │ │Română │PP │2027-2028 │
│ │Şcoala │7.12.2021│ │Str. Principală nr. 283, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Gimnazială │ │ │tel.: 0248/699271, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„Gheorghe │ │ │pj_sc_serbanesti@yahoo.com│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │Mocanu“ ├─────────┴───────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────────────┤
│ │(structura │Capacitate maximă de şcolarizare*): 20 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │Grădiniţa │(maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 4 formaţiuni de studiu/ │
│ │Şerbăneşti)│schimbul 2), din care: la structura Grădiniţa Şerbăneşti, Str. Principală nr. │
│ │ │283, satul Şerbăneşti, comuna Rociu: 3 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 │
│ │ │formaţiuni de studiu/schimbul 1) │
│ │ │Număr de formaţiuni de studiu ce pot fi şcolarizate, conform resursei umane │
│ │ │calificate identificate: 1 grupă cu PP │
└────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 2

    Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021
    Judeţul Bihor

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Nivelul de│ │ │ │ │ │Termenul-limită│
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │învăţământ│Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │(an şcolar) │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │/ │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │pentru │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, tel./fax, e-mail │Nivelul de│Profilul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│depunerea │
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare│ │ │ │ │ │cererii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acreditare │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Comuna Hidişelu de Sus, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │satul Hidişelu de Sus, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │21/ │ │Str. Principală nr. 333, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │25.11.2021│ │satul Hidişelu de Jos, │Preşcolar │ │ │ │Română │PP │2027-2028 │
│ │Şcoala │ │ │Str. Principală nr. 127, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Gimnazială│ │ │tel.: 0259/335854, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │scoalahidiseludesus@yahoo.com│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │(structura├──────────┴───────────┴─────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────────────┤
│ │Grădiniţa │Capacitate maximă de şcolarizare*): 27 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │nr. 3) │(maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 11 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2), din care: la structura Grădiniţa nr. 3, Str. Principală nr. 127, │
│ │ │satul Hidişelu de Jos, comuna Hidişelu de Sus: 2 formaţiuni de studiu/1 schimb │
│ │ │(maximum 2 formaţiuni de studiu/schimbul 1) │
│ │ │Număr de formaţiuni de studiu ce pot fi şcolarizate, conform resursei umane │
│ │ │calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu PP │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 3

    Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021
    Judeţul Buzău

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Termenul-limită│
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii │Nivelul de │Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │(an şcolar) │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de învăţământ, │învăţământ/ │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │pentru │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail│Nivelul de │Profilul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│depunerea │
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │cererii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acreditare │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Râmnicu Sărat, │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Str. Lalelelor │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │21/ │ │nr. 1, │completările│Economic│ │Asistent de │Română │Cu │2026- 2027 │
│ │Liceul │25.11.2021│ │tel.: 0238/ │ulterioare) │ │ │gestiune │ │frecvenţă │ │
│ │Tehnologic│ │ │563343, │Nivel 5 │ │ │ │ │ │ │
│1. │Economic │ │ │grscec@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │„Elina │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │Matei │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │Basarab“ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*): 20 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 10 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 10 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
│ │ │Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane │
│ │ │calificate identificate: 2 formaţiuni de studiu │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 4

    Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021
    Judeţul Cluj

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Termenul-limită│
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │ │ │(an şcolar) │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./ fax, │învăţământ/ │Domeniul/ │pregătirii│profesională/│Limba de│Forma de │pentru │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │e-mail │Nivelul de │Profilul │de bază │Specializarea│predare │învăţământ│depunerea │
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │cererii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acreditare │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │Ospătar │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Turism şi │ │(chelner) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │alimentaţie │ │vânzător în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │unităţi de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │alimentaţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │21/ │ │Comuna Sâncraiu nr. 308, │completările│ │ │ │ │Cu │ │
│ │ │25.11.2021│ │tel.: 0264/257593 │ulterioare) │ │ │ │Maghiară│frecvenţă │2027-2028 │
│ │ │ │ │adysulisancraiu@gmail.com│Nivel 3 ├────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │ │
│ │Şcoala │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│1. │Gimnazială│ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │„Ady │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │Endre“ │ │ │ │nr. 918/ │Electronică │ │Electronist │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │şi │ │aparate şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│automatizări│ │echipamente │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*): 22 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 9 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
│ │ │Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane │
│ │ │calificate identificate: 3 formaţiuni de studiu pentru fiecare calificare │
│ │ │profesională │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Ady Endre“ din Comuna Sâncraiu au obligaţia de a întreprinde demersurile pentru modificarea denumirii în acord cu noul nivel de învăţământ.

    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    ANEXA 5

    Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021
    Judeţul Satu Mare

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Termenul-limită│
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │ │ │(an şcolar) │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de învăţământ, │învăţământ/ │Domeniul/ │pregătirii│profesională/│Limba de│Forma de │pentru │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │Nivelul de │Profilul │de bază │Specializarea│predare │învăţământ│depunerea │
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │cererii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acreditare │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │Învăţător - │ │Cu │ │
│ │ │ │ │Municipiul Satu │Hotărârii │ │ │educatoare │Maghiară│frecvenţă │2028-2029 │
│ │ │ │ │Mare, │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │20/ │ │str. Mihai │nr. 918/ │Pedagogic │ │ │ │ │ │
│ │ │23.11.2021│ │Eminescu nr. 1, │2013, cu │(filieră │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │tel.: 0261/711920│modificările│vocaţională)│ │ │ │ │ │
│ │Colegiul │ │ │office@kolcsey.ro│şi │ │ │Educator │ │ │ │
│1. │Naţional │ │ │ │completările│ │ │-puericultor │ │ │ │
│ │„Kolcsey │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │Ferenc“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*): 86 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 47 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 39 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
│ │ │Număr de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate, conform resursei umane │
│ │ │calificate identificate: 4 formaţiuni de studiu pentru fiecare specializare │
│ │ │Educator - puericultor │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016