Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.093 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.093 din 14 octombrie 2014  pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.093 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014

    Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobă Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă modelul, conţinutul şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:
    1. adeverinţă, prevăzută în anexa nr. 2;
    2. cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, prevăzută în anexa nr. 3.
    ART. 2
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


              Preşedintele Agenţiei Naţionale
                  de Administrare Fiscală,
                     Gelu-Ştefan Diaconu


    Bucureşti, 14 octombrie 2014.
    Nr. 3.093.


    ANEXA 1

    Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat

    1. Certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, se face pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal, denumit în continuare organ fiscal competent.
    2. Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului există obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate.
    3. În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală există obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 2, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată.
    4. În aceeaşi zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligaţiei de plată.
    5. În ziua imediat următoare plăţii, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidenţa fiscală şi efectuează stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. 2, potrivit legii.
    6. După efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifică dacă în evidenţa fiscală mai există astfel de obligaţii fiscale, iar în situaţia în care nu mai există, eliberează adeverinţa, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    7. Nu se eliberează adeverinţa în următoarele situaţii:
    a) obligaţiile fiscale principale sunt neachitate şi obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate şi neachitate;
    b) obligaţiile fiscale accesorii sunt instituite şi necomunicate.
    8. Adeverinţa este scutită de taxă extrajudiciară de timbru şi se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.
    9. Adeverinţa se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.
    10. Adeverinţa se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.


    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. de înregistrare .....
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Data emiterii ...........
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..........
    Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ...................
    Serviciul Fiscal Municipal/Orăşenesc/Comunal ................


                                 ADEVERINŢĂ
    Ca urmare a Cererii nr. .... din data de ......., se adevereşte faptul că, la data prezentei, domnul/doamna ........, cu domiciliul fiscal în ......., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, CNP ........, nu înregistrează obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, inclusiv obligaţii fiscale accesorii aferente acesteia.
    S-a eliberat prezenta adeverinţă spre a-i servi la Casa de Pensii Publice a municipiului Bucureşti/Casa de Pensii Publice a Judeţului ............................................. şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...............
    Semnătura .........................
    L.S.

                                                   Întocmit
                                                  ───────────
                                        Numele şi prenumele ...............
                                        Semnătura .........................


    Număr de operator de date cu caracter personal - 759

    Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularului "Adeverinţă"

    1. Denumire: " Adeverinţă"
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012.
    5. Se întocmeşte, în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în format hârtie pentru comunicare şi arhivare.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la contribuabil, în format hârtie;
    - 1 exemplar la dosarul fiscal, în format hârtie.
    7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal.


    ANEXA 3

                             CERERE
         de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire
           a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de
                    asigurări sociale de stat

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. │DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Numele şi prenumele ......................................... │
│ │2. Codul numeric personal ...................................... │
│ │3. Datele privind domiciliul fiscal │
│ │Judeţul ......, sectorul ....., localitatea ....., str. ...... nr. .....,│
│ │bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul poştal ........... │
│ │Fax .................., telefon ......................... │
│ │E-mail ......................................................... │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B. │DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Reprezentare prin împuternicit │
│ │Nr. act împuternicire ....................... data .................. │
│ │2. Date de identificare a împuternicitului │
│ │Numele şi prenumele ............................................. │
│ │Adresa: judeţul ....., sectorul ..., localitatea ......, str. ....... │
│ │nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ......... │
│ │Fax ........................, telefon ........................ │
│ │E-mail ...................................................... │
│ │Cod numeric personal ......................................... │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicit: │
│Confirmarea faptului că nu înregistrez în evidenţa fiscală obligaţii fiscale │
│neachitate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, inclusiv │
│obligaţii fiscale accesorii aferente acesteia. │
│Menţionez că adeverinţa îmi este necesară pentru a o prezenta la Casa de │
│Pensii a Municipiului Bucureşti/Judeţului ............. în vederea stabilirii │
│stagiului de cotizare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele ............................. │
│C.N.P. ........................................ │
│Semnătura .................................. │
│Data ....../........../........ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Se completează de către organul fiscal. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea organului fiscal ......................................... │
│Nr. de înregistrare .............. Data înregistrării ...../......../.... │
│Numele şi prenumele persoanei care a verificat ......... │
│Numărul legitimaţiei.............................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat"

    1. Denumire: "Cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat"
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012.
    5. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil sau de către împuternicit.
    6. Circulă: 1 exemplar la organul fiscal.
    7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului.

                  _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016