Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.076 din 27 octombrie 2017 privind modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informaţii fiscale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.076 din 27 octombrie 2017  privind modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor  de către structurile de informaţii fiscale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.076 din 27 octombrie 2017 privind modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informaţii fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 911 din 21 noiembrie 2017
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 56, 58, 64 şi 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.064 din 18.10.2017,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor întocmite în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informaţii fiscale, prevăzute în anexele nr. 1.a-7.a, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:
    a) Ordin de serviciu - anexa nr. 1.a;
    b) Invitaţie la sediu - anexa nr. 2.a;
    c) Cerere de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor - anexa nr. 3.a;
    d) Declaraţie - anexa nr. 4.a;
    e) Proces-verbal - anexa nr. 5.a;
    f) Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri - anexa nr. 6.a;
    g) Înştiinţare - anexa nr. 7.a.


    ART. 2
    Formularele prevăzute la art. 1 se completează şi se comunică conform instrucţiunilor stabilite în anexele nr. 1.b-7.b, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1.c-7.c, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.752/2008 privind modelul şi conţinutul formularului „Înştiinţare“ utilizat în activitatea de cercetare la faţa locului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009.

    ART. 5
    Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 27 octombrie 2017.
    Nr. 3.076.
    ANEXA

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ……………….............................
    Administraţia ....................................................................
    ORDIN DE SERVICIU Nr. .......
    Dl/Dna ......................................, având funcţia de ...................... în cadrul DGRFP ....................., Administraţia ...................., este delegat(ă) pentru efectuarea unei verificări în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, la persoana juridică/fizică .................................................., CUI/CNP/NIF ...................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ......................................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .................. .
    Data începerii verificării: ........................... (zz.ll.aaaa)
    Se legitimează cu legitimaţia nr. ….............
    Avizat.
    Şef serviciu/birou,
    ………………………….
     (numele şi prenumele)
    Conducătorul organului fiscal
    Funcţia
    ……………………………………………
    Numele şi prenumele
    ……………………………………………
    Semnătură şi ştampila
    ……………………………………………
    Data ………...…

    ANEXA

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu“
    Formularul „Ordin de serviciu“ reprezintă documentul prin care structurile de informaţii fiscale sunt împuternicite să efectueze verificarea în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, la persoana juridică/fizică.
    Ordinul de serviciu se întocmeşte de echipa care va efectua verificarea, se avizează de şeful de serviciu/birou şi se aprobă de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens.
    Se completează cu următoarele date:
    - numărul ordinului de serviciu;
    – numele şi prenumele persoanei pentru care s-a întocmit ordinul de serviciu;
    – funcţia persoanei desemnate pentru efectuarea verificării;
    – denumirea structurii fiscale din care face parte persoana desemnată pentru efectuarea verificării;
    – denumirea/numele şi prenumele persoanei juridice/fizice verificate;
    – codul unic de înregistrare (CUI) sau codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP) al persoanei verificate;
    – adresa de sediu/domiciliu a persoanei verificate;
    – data începerii verificării înscrisă sub forma: zi/lună/an;
    – numărul legitimaţiei persoanei desemnate pentru efectuarea verificării;
    – data emiterii ordinului de serviciu.

    Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa care va efectua verificarea sau pentru fiecare inspector fiscal în parte, atunci când este folosit pentru deplasare/delegare în teritoriu.

    ANEXA

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu“
    1. Denumire: Ordin de serviciu
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează de către organul fiscal pentru:
    - a nominaliza inspectorii care vor efectua verificarea;
    – nominalizarea persoanei juridice/persoanei fizice supuse verificării;
    – stabilirea datei de începere a verificării.

    5. Se întocmeşte într-un exemplar de către organul fiscal.
    6. Circulă numai la organele fiscale.
    7. Se arhivează la organul fiscal, ca anexă la procesul-verbal.

    ANEXA

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .....................................................
    Administraţia ...................................................................
    INVITAŢIE LA SEDIU
    Domnului/Doamnei ..............................., în calitate/având funcţia de ......................... la/al/a .............
    În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat(ă) în data de ......................................., ora .............., la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ..........................................................., Administraţia .................................., adresa ............................, camera ..........., telefon ......................, pentru furnizarea de informaţii şi lămuriri necesare stabilirii stării de fapt fiscale, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente în original şi în copie conform cu originalul:
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform prevederilor art. 336 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni.
    Numele şi prenumele
    …………………………………………
    Funcţia
    …………………………………………
    Semnătura
    …………………………………………..
    Data …………………………..................

    ANEXA

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie la sediu“
    Formularul „Invitaţie la sediu“ este documentul prin care organul fiscal solicită prezenţa contribuabilului la sediul său pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii stării de fapt fiscale, inclusiv documente, conform art. 56 şi 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Invitaţia la sediu este semnată de către funcţionarul/funcţionarii împuternicit/împuterniciţi cu efectuarea verificării.
    Se completează cu următoarele date:
    - data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
    – baza legală a solicitării;
    – scopul solicitării;
    – documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte în original şi în copie conform cu originalul.

    Se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către funcţionarul/funcţionarii împuternicit/împuterniciţi cu efectuarea verificării:
    - exemplarul unu va fi remis personal contribuabilului/împuternicitului sau prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    – exemplarul doi va fi reţinut de funcţionarul/funcţionarii împuternicit/împuterniciţi cu efectuarea verificării şi va fi anexat procesului-verbal.


    ANEXA

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie la sediu“
    1. Denumire: Invitaţie la sediu
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează de către organul fiscal pentru invitarea contribuabilului la sediul organului fiscal.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal.
    6. Circulă:
    - exemplarul 1 la contribuabil;
    – exemplarul 2 la organul fiscal ca va efectua verificarea.

    7. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la contribuabil;
    – exemplarul 2 ca anexă la procesul-verbal.


    ANEXA

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............................
    Administraţia ........................................................
    CERERE
    de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor
    Către:
    Dl/Dna ...................................................., CNP/NIF ................................, adresa ............................
    Societatea Comercială ............................, CUI ............................, adresa .........................................
    În conformitate cu prevederile art. 58 şi 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi în vederea verificării persoanei juridice/fizice .........................., CUI/CNP/NIF ........................., veţi furniza, până la data de .................................., următoarele informaţii şi documente, în copie conform cu originalul:
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    Informaţiile vor fi furnizate în scris, sub semnătura persoanei fizice/reprezentantului legal al contribuabilului. Documentele solicitate vor fi:
    \u-3928? depuse la registratura Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ...................., Administraţia ........................, adresa .............................................
    \u-3928? înmânate dlui/dnei ........................................, la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ..................., Administraţia ....................., adresa .................., camera .........., în data de ................ ora .............
    Încălcarea de către contribuabil a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. r) şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ.
    Încălcarea de către contribuabil a prevederilor art. 64 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. c) şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ.
    Numele şi prenumele
    Funcţia
    Semnătura
    Avizat,
    Şef serviciu/birou
    ............................
    (numele şi prenumele)
    Conducătorul organului fiscal
    Funcţia
    ......................................
    Numele şi prenumele
    ......................................
    Semnătura şi ştampila
    ......................................
    Data ...........................

    ANEXA

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Cerere de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor“
    Formularul „Cerere de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor“ este documentul prin care organul fiscal solicită contribuabilului şi/sau unor terţi cu care contribuabilul a avut/are raporturi economice sau juridice informaţii şi/sau înscrisuri pentru determinarea stării de fapt fiscale a contribuabilului verificat, conform art. 58 şi 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor se formulează în scris şi va specifica natura informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate.
    Cererea de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor se întocmeşte de funcţionarul/funcţionarii împuternicit/împuterniciţi cu efectuarea verificării, se avizează de şeful de serviciu/birou coordonator şi se aprobă de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens.
    Se completează cu următoarele date:
    - informaţiile şi documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte;
    – baza legală a solicitării;
    – scopul solicitării;
    – modalitatea de transmitere a informaţiilor şi documentelor către organul fiscal.

    Se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens:
    - exemplarul unu va fi remis personal contribuabilului/împuternicitului sau prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    – exemplarul doi va fi reţinut de funcţionarul/funcţionarii împuternicit/împuterniciţi cu efectuarea verificării şi va fi anexat procesului-verbal.


    ANEXA

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularului „Cerere de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor“
    1. Denumire: Cerere de furnizare a informaţiilor/înscrisurilor
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează de către organul fiscal pentru solicitarea de informaţii şi documente de la contribuabil şi/sau de la terţii cu care contribuabilul verificat a avut/are raporturi economice sau juridice.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal.
    6. Circulă:
    - exemplarul 1 la contribuabili;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua verificarea.

    7. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la contribuabili;
    – exemplarul 2 ca anexă la procesul-verbal.


    ANEXA

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a), ………………, CNP/NIF ……………………, în calitate de ……………………, domiciliat în localitatea ……………………, judeţul/sectorul ……………………., bd./str. …………………… nr. ………., bl. ……….., sc. ………., et. ………., ap. ……….., telefon ……………….., legitimat cu C.I./paşaport seria ……….. nr. ……., eliberat de …………….. la data de …………./…………./…………. la întrebările puse de echipa de verificare formată din:
    1. …………………….. având funcţia de ……………………………;
    2. …………………….. având funcţia de …………………… în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………., Administraţia ………….., în baza art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele informaţii:
    1. Întrebare:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    1. Răspuns:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    2. Întrebare:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    2. Răspuns:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat?
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    Data …………………………
    Numele şi prenumele
    Semnătura
    Data primirii.
    ............................ (zz.ll.aa)
    Funcţionarii împuterniciţi cu efectuarea verificării
    Numele şi prenumele
    ....................................................
    Semnătura
    ....................................................
    Prezenta declaraţie s-a dat în două exemplare, din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar un exemplar a fost luat de funcţionarii împuterniciţi cu efectuarea verificării.

    ANEXA

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Declaraţie“
    Reprezintă documentul prin care organele fiscale solicită informaţii scrise contribuabilului, reprezentantului sau oricărui angajat al unui contribuabil, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului şi pentru fundamentarea unor constatări.
    Solicitarea de informaţii scrise se va face în timpul verificării, ori de câte ori sunt necesare pentru definitivarea constatărilor privind starea de fapt fiscală.
    Întrebările vor fi transmise în scris, sub semnătura funcţionarului/funcţionarilor împuternicit/împuterniciţi cu efectuarea verificării, formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.
    În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, întrebările vor fi transmise printro adresă scrisă, stabilind un termen de cel puţin 10 zile pentru formularea răspunsului.
    În toate cazurile, răspunsurile la întrebările puse de organul fiscal se vor da în scris prin „Declaraţia“ pusă la dispoziţie de organul fiscal.
    Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în procesul-verbal, anexându-se o copie după adresa de comunicare.
    Declaraţia se completează de persoana care răspunde la întrebări, completându-se următoarele informaţii:
    - numele şi prenumele;
    – codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;
    – adresa de domiciliu;
    – datele din documentul cu care se legitimează;
    – calitatea;
    – numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au formulat întrebările;
    – data completării, numele, prenumele şi semnătura celui care răspunde la întrebări.

    Declaraţia este semnată şi de funcţionarul/funcţionarii împuternicit/împuterniciţi cu efectuarea verificării în momentul în care o primeşte de la persoana care a răspuns la întrebări.
    Declaraţia se întocmeşte în două exemplare, ambele cu caracter de original, din care:
    - un exemplar va rămâne la persoana care a dat declaraţia;
    – un exemplar va rămâne la organul fiscal împuternicit cu efectuarea verificării şi va fi anexat la procesul-verbal.


    ANEXA

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularului „Declaraţie“
    1. Denumire: Declaraţie
    2. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează de către organele fiscale pentru stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului şi pentru fundamentarea unor constatări.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de persoana nominalizată de organele fiscale pentru a răspunde la întrebări.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal care efectuează verificarea;
    – un exemplar la persoana care a dat declaraţia.

    7. Se arhivează:
    - un exemplar ca anexă la procesul-verbal;
    – un exemplar la persoana care a dat declaraţia.


    ANEXA

    PROCES-VERBAL
    (ziua.............luna..............anul)^1
    CAP. I
    Date generale
    Subsemnaţii^2................................................, având funcţia de .................................... în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...................., Administraţia ....................................., în baza Ordinului de serviciu nr. .........../................. am efectuat, în perioada ...................... o verificare în scopul stabilirii stării de fapt fiscale la ...................................., cu domiciliul fiscal în localitatea .........................., bd./str. ........................... nr. ......., bl. ....., sc. ........, et. ........, ap. ....., judeţul/sectorul .............., CUI/CNP/NIF ................ .
    obiect principal de activitate^3 ...............................................................................................................
    Contribuabilul este reprezentat de^4 ...............................................în calitate de ................................
    Verificarea a fost efectuată la \u-3928? sediul organului fiscal \u-3928? sediul/domiciliul contribuabilului
    CAP. II
    Constatări
    Ca urmare a verificării au rezultat următoarele (detalierea situaţiei de fapt constatate în relaţie cu obiectul verificării):
    1. Descrierea situaţiei de fapt
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................

    2. Fapte sancţionate contravenţional conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    3. Consecinţe
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    4. Punctul de vedere al contribuabilului/experţilor/persoanelor care au participat la efectuarea constatării la faţa locului^5
    ..........................................................................................

    La terminarea verificării au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia funcţionarilor însărcinaţi cu efectuarea verificării, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare înscrisuri. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, înregistrate în Registrul unic de control sub nr. ………………………., din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar două exemplare au fost luate de funcţionarii împuterniciţi cu efectuarea verificării.
    Funcţionari împuterniciţi cu efectuarea verificării
    Numele, prenumele, semnătura
    .............................................................
    Persoana fizică/reprezentantul legal al persoanei juridice/alte persoane care au participat la efectuarea constatării la faţa locului
    Numele, prenumele, semnătura
    ..............................................................
──────────
    ^1 Data la care s-a întocmit procesul-verbal.
    ^2 Numele, prenumele funcţionarilor împuterniciţi cu efectuarea verificării.
    ^3 Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat; nu se completează pentru persoanele fizice fără activitate economică.
    ^4 Numele, prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP/NIF; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.
    ^5 Se completează atunci când se efectuează o constatare la faţa locului conform art. 65 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    ANEXA

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal“
    CAP. I
    Date generale
    Procesul-verbal este documentul utilizat de către funcţionarii care au desfăşurat verificarea în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, prin intermediul constatării la faţa locului (art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare) solicitării prezenţei contribuabilului la sediu (art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare) solicitării de furnizare a informaţiilor (art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare) şi solicitării de înscrisuri (art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare) şi cuprinde constatările funcţionarilor care au efectuat verificarea.
    Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.
    Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:
    1. data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;
    2. numele şi prenumele funcţionarilor împuterniciţi cu efectuarea verificării;
    4. denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate desfăşurat; nu se completează pentru persoanele fizice fără activitate economică;
    5. numele, prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP/NIF şi calitatea acestuia; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.
    CAP. II
    Constatările
    Constatările vor fi prezentate clar şi concis şi vor detalia starea de fapt constatată în relaţie cu obiectul verificării. În susţinerea constatărilor se vor anexa copii certificate ale documentelor ori înscrisurilor care permit clarificarea operaţiunilor verificate.
    Se vor anexa de asemenea documentele întocmite în timpul verificării (invitaţia la sediu, cererea de furnizare a informaţiilor, declaraţii).
    Se va anexa punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite, numai atunci când acesta are o opinie contrară faţă de constatările înscrise în procesul-verbal şi o prezintă în scris în timpul verificării.
    Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional se va întocmi separat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    Procesul-verbal se semnează de către funcţionarii împuterniciţi de organul fiscal, persoana fizică verificată sau reprezentantul legal al contribuabilului şi de eventualii martori.
    În cazul în care reprezentantul legal al contribuabilului refuză semnarea procesului-verbal, acest fapt se consemnează în procesul-verbal, urmând a fi comunicat contribuabilului prin procedurile legale de comunicare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Exemplarul unu al procesului-verbal va fi avizat de şeful de serviciu/birou coordonator.
    Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul unic de control al contribuabilului.
    Procesul-verbal se încheie în trei exemplare, din care exemplarul unu rămâne la organul fiscal care a efectuat verificarea, exemplarul doi se arhivează la dosarul fiscal şi exemplarul trei rămâne la contribuabil.

    ANEXA

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularului proces-verbal
    1. Denumire: proces-verbal
    2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)
    3. Caracteristici de tipărire: se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează de către funcţionarii care au desfăşurat verificarea pentru consemnarea situaţiei de fapt fiscale.
    5. Se întocmeşte în 3 exemplare.
    6. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea;
    – exemplarul 2 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a dosarului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are domiciliu fiscal;
    – exemplarul 3 la contribuabil.

    7. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la procesul-verbal;
    – exemplarul 2 la dosarul fiscal al contribuabilului;
    – exemplarul 3 la contribuabil.


    ANEXA

    PROCES-VERBAL
    de ridicare/restituire înscrisuri
    (ziua ............. luna .............. anul .................)
    Subsemnaţii ............................................................, având funcţia de .............................................. în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .........................., Administraţia ...................................................., în baza art. 64 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului de serviciu nr. .........../................. am ridicat/restituit de la ............................................. cu domiciliul fiscal în localitatea ................................ bd./str. ........................... nr. ........ bl. ...... sc. ........ et. ........ ap. ........ judeţul/sectorul .............., CUI/CNP/NIF ........................, în prezenţa^1 ........................................ următoarele (documente, înscrisuri etc.):
    .....................................................................................
    .....................................................................................
    .....................................................................................
    .....................................................................................
    .....................................................................................
    ..................
    Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate de funcţionarii împuterniciţi cu efectuarea verificării şi de contribuabil/reprezentant legal.
    Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr. ………………………., s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care unul a fost lăsat contribuabilului, iar unul a fost luat de funcţionarii împuterniciţi cu efectuarea verificării.
    Funcţionari împuterniciţi cu efectuarea verificării
    Numele, prenumele, semnătura
    ........................................................
    Persoana fizică/reprezentantul legal al persoanei juridice
    Numele, prenumele, semnătura
    .............................................................
──────────
    ^1 Numele, prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP/NIF; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.
──────────

    ANEXA

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“
    Se completează de către funcţionarii împuterniciţi cu efectuarea verificării, cu ocazia ridicării/restituirii de documente. Se înscriu numele şi prenumele funcţionarilor, funcţia şi numărul ordinului de serviciu.

    "Documente/înscrisuri“: se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, număr, conţinut, număr de file, registre, carnete, bucăţi etc."
    Documentele sau actele se anexează în original când sunt considerate fictive sau dacă există suspiciuni că sunt fictive, precum şi când există indicii că s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesaţi. În acest caz se lasă contribuabilului copii conform cu originalul, confirmate de acesta/de reprezentantul său legal şi de funcţionarii împuterniciţi cu efectuarea verificării.
    Se completează în două exemplare, din care un exemplar pentru organul fiscal şi unul pentru contribuabil.

    ANEXA

    CARACTERISTICILE
    de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“
    1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri
    2. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează de către organele fiscale pentru ridicarea/restituirea de înscrisuri.
    5. Se întocmeşte: în două exemplare.
    6. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea;
    – exemplarul 2 la contribuabil.

    7. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la procesul-verbal;
    – exemplarul 2 la contribuabil.


    ANEXA

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........................
    Administraţia ........................................................
    ÎNŞTIINŢARE
    Numele, prenumele/Denumirea contribuabilului: ............................
    CUI/CNP/NIF: .............................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ..................., bd./str. ......... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .................., cod poştal ...............
    Doamnei/Domnului Administrator/Director general
    Prin prezenta vă informăm că, în baza art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ................. veţi face obiectul unei acţiuni de constatare la faţa locului.
    Acţiunea de constatare la faţa locului se va desfăşura cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală şi nu reprezintă o acţiune de inspecţie fiscală.
    Conform prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia să permiteţi accesul funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o constatare la faţa locului în vederea efectuării de verificări în interes fiscal. Totodată, potrivit prevederilor art. 64 din acelaşi act normativ, la solicitarea funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal aveţi obligaţia punerii la dispoziţia acestora a tuturor registrelor, evidenţelor, documentelor de afaceri, precum şi a oricăror altor înscrisuri aferente activităţii desfăşurate în perioada .............................. .
    Nepermiterea accesului funcţionarilor împuterniciţi să efectueze constatarea la faţa locului sau refuzul punerii la dispoziţia acestora a înscrisurilor solicitate constituie contravenţie conform art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ.
    Refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale, constituie contravenţie conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ.
    În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice au dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau reşedinţă.
    În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente, dispoziţiile privind ordonanţa preşedinţială din Legea nr. 287/2009 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, fiind aplicabile.
    Conducătorul organului fiscal
    Numele şi prenumele
    …………….........
    Funcţia
    ...........................
    Semnătura şi ştampila
    .............................

    ANEXA

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi utilizare a formularului „Înştiinţare“
    1. Reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuţii de constatare la faţa locului înştiinţează contribuabilul deţinător al terenurilor, încăperilor şi al altor incinte despre verificarea care urmează să se efectueze la acesta.
    2. În „Înştiinţare“ se completează date cu privire la:
    a) denumirea organului fiscal care efectuează constatarea la faţa locului;
    b) numărul atribuit din registrul de corespondenţă, ziua, luna şi anul;
    c) denumirea completă a contribuabilului;
    d) CUI/CNP/NIF;
    e) domiciliul fiscal al contribuabilului;
    f) data de începere a constatării la faţa locului;
    g) perioada ce face obiectul constatării la faţa locului;
    h) persoana de contact, numele, prenumele, funcţia şi numărul de telefon ale funcţionarului împuternicit să efectueze cercetarea.

    3. Se comunică contribuabilului în timp util.
    4. Se semnează de către conducătorul organului fiscal care a iniţiat acţiunea de constatare la faţa locului sau de altă persoană împuternicită în acest sens.
    5. Se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
    a) exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă, cu semnătura şi data de primire pe exemplarul doi;
    b) exemplarul doi va fi reţinut în cadrul organului fiscal şi înmânat funcţionarului/funcţionarilor însărcinat/însărcinaţi cu efectuarea constatării la faţa locului, urmând a fi anexat la procesul-verbal.


    ANEXA

    CARACTERISTICI
    de tipărire, modul de utilizare şi păstrare a formularului „Înştiinţare“
    1. Denumire: Înştiinţare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se utilizează de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului despre începerea constatării la faţa locului.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal.
    6. Circulă:
    - exemplarul 1 la contribuabil;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua constatarea la faţa locului.

    7. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la contribuabil;
    – exemplarul 2 la procesul-verbal.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016