Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 3.049 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.049 din 24 octombrie 2017  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 3.049 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 291^3 şi art. 303 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Formularul „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Formularul prevăzut la art. 1 se depune începând cu anul fiscal 2016.
    (2) Formularul prevăzut la art. 1 se va transmite organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor contribuabililor care au obligaţia depunerii acestuia în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul contribuabililor ce au obligaţia depunerii formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ şi care au optat, în condiţiile legii, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

    ART. 4
    (1) Fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaţionale care îşi are rezidenţa fiscală în România are obligaţia de a notifica până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaţionale, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declaraţiei fiscale anuale privind impozitul pe profit (declaraţia 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“), prevăzut de actele normative în vigoare, a respectivei entităţi constitutive pentru anul fiscal precedent, după formatul conţinut în anexa nr. 3, organul fiscal competent din România pentru administrarea creanţelor acesteia, cu privire la calitatea acesteia în cadrul grupului de întreprinderi multinaţionale, respectiv identitatea şi rezidenţa fiscală ale entităţii raportoare.
    (2) Notificarea se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Prevederea de la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul entităţilor constitutive ale grupurilor de întreprinderi multinaţionale care îşi au rezidenţa fiscală în România şi sunt obligate la plata impozitului specific.

    ART. 5
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ sunt prezentate în anexa nr. 4.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 24 octombrie 2017.
    Nr. 3.049.
    ANEXA 1


┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Sigla│ │Nr. de înregistrare │
│DGRFP│Direcţia ............................................. │........................│
│/ │...........................................................│Data .............. │
│DGAMC│ │/.............. │
│/AJFP│ │/................ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    RAPORTUL PENTRU FIECARE ŢARĂ ÎN PARTE
    1. Date de identificare ale contribuabilului cu rezidenţa fiscală în România, ce constituie entitatea raportoare:
    Denumirea contribuabilului: …………….……………………………
    Cod de identificare fiscală: ………………………
    Nr. de înregistrare în registrul comerţului: …………………………………
    Domiciliul fiscal: localitatea …….....……, str. ……………. nr. …., bl. ….., sc. …., ap. ….. judeţul/sectorul ………….
    Prin reprezentant fiscal: …………………………………
    Cod de identificare fiscală: ………………………………………
    Nr. de înregistrare în registrul comerţului: …………………………
    Domiciliul fiscal: localitatea ………….., str. ……...……… nr. ……., bl. ……, sc. ……., ap. …….. judeţul/sectorul ………..
    Calitatea entităţii raportoare în cadrul grupului de întreprinderi multinaţionale:
    a) societate-mamă finală: ………………..………
    b) societate-mamă surogat: ………………………………
    c) entitate constitutivă desemnată: ……………………………………………
    d) entitate constitutivă: ………………..………………………


    2. Date de identificare ale grupului de întreprinderi multinaţionale:
    Denumirea grupului de întreprinderi multinaţionale: …………………………………
    Denumirea societăţii-mame finale a grupului de întreprinderi multinaţionale: ………………………...
    Date de identificare fiscală: …………….……………………
    Jurisdicţia fiscală: ………………………………….......
    Alte informaţii relevante: …………….………………………

    3. Prezentare generală a alocării veniturilor, a impozitelor şi a activităţilor economice, per jurisdicţie fiscală (tabelul 1)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele grupului de întreprinderi multinaţionale: │
│Anul fiscal vizat: │
│Moneda utilizată: │
├───────────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │ │Profituri │Impozit pe │Impozit │ │ │ │ │
│ │Valoarea agregată a │(pierderi) │venit/profit/ │pe venit/│ │ │ │Imobilizări │
│ │veniturilor │anterioare │impozit │profit/ │ │ │ │corporale, │
│Jurisdicţia│ │impozitării │specific │impozit │Capitalul│Profitul │Număr de │altele decât │
│fiscală ├──────────┬────────┬─────┤veniturilor/│plătit (pe │specific │social │nedistribuit│salariaţi│numerarul sau│
│ │ │ │ │profiturilor│baza │acumulat │declarat │ │ │echivalentele│
│ │Persoană │Persoană│Total│/ │contabilităţii│- anul │ │ │ │de numerar │
│ │neafiliată│afiliată│ │impozitului │de casă) │fiscal de│ │ │ │ │
│ │ │ │ │specific │ │raportare│ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
├───────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
└───────────┴──────────┴────────┴─────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘    4. Lista tuturor entităţilor constitutive ale grupului de întreprinderi multinaţionale incluse în fiecare agregare, per jurisdicţie fiscală (tabelul 2)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele grupului de întreprinderi multinaţionale: │
│Anul fiscal vizat: │
├───────────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Jurisdicţia │Principala (principalele) activitate (activităţi) economică (economice) │
│ │ │fiscală de ├──────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────┤
│ │Entităţile │organizare │ │ │Achiziţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constitutive│sau de │ │Deţinere sau│sau │ │ │ │Prestare │ │ │ │Deţinere de│ │ │
│Jurisdicţia│rezidente în│constituire,│Cercetare │gestionare │atribuire│Fabricaţie│Vânzări, │Servicii │servicii -│Finanţare│Servicii │ │acţiuni sau│ │ │
│fiscală │jurisdicţia │dacă este │şi │de │de │sau │comercializare│administrative,│către │internă a│financiare│Asigurări│de alte │Inactiv│Altele│
│ │fiscală │diferită de │dezvoltare│proprietate │contracte│producţie │sau │de gestiune sau│persoane │grupului │periodice │ │instrumente│ │^(1) │
│ │ │jurisdicţia │ │intelectuală│de │ │distribuţie │de sprijin │neafiliate│ │ │ │de capital │ │ │
│ │ │fiscală de │ │ │achiziţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezidenţă │ │ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────┤
│ │1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────┤
│ │2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────┤
│ │3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────┤
│ │1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────┤
│ │2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────┤
│ │3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────┘


──────────
    ^(1) Vă rugăm să precizaţi natura activităţii entităţii constitutive la rubrica „Informaţii suplimentare“.
──────────

    5. Informaţii suplimentare

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele grupului de întreprinderi │
│multinaţionale: │
│Anul fiscal vizat: │
├──────────────────────────────────────┤
│Vă rugăm să includeţi orice informaţii│
│sau explicaţii succinte suplimentare │
│pe care le consideraţi necesare sau │
│care ar facilita înţelegerea │
│informaţiilor obligatorii furnizate în│
│raportul pentru fiecare ţară în parte.│
└──────────────────────────────────────┘
    ANEXA 2

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi de depunere a formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“
    Formularul „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ se completează cu ajutorul programului de asistenţă.
    Formularul „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    1. Obiectiv
    Formularul se utilizează pentru raportarea alocării, în cadrul unui grup de întreprinderi multinaţionale, a veniturilor, a impozitelor şi a activităţilor economice pentru fiecare jurisdicţie fiscală în parte.

    2. Tratamentul sucursalelor şi al sediilor permanente
    Datele privind sediul permanent se raportează în funcţie de jurisdicţia fiscală în care este situat acesta, nu în funcţie de jurisdicţia fiscală de rezidenţă a unităţii operaţionale din care face parte sediul permanent respectiv. Din raportul privind jurisdicţia fiscală de rezidenţă a unităţii operaţionale din care face parte sediul permanent se exclud datele financiare legate de sediul permanent.

    3. Perioada vizată
    Formularul vizează anul fiscal al întreprinderii multinaţionale raportoare. În ceea ce priveşte entităţile constitutive, în funcţie de întreprinderea multinaţională raportoare, formularul trebuie să reflecte în mod coerent oricare dintre informaţiile următoare:
    a) informaţii privind anul fiscal al entităţilor constitutive relevante care se încheie la aceeaşi dată cu anul fiscal al întreprinderii multinaţionale raportoare sau în perioada de 12 luni anterioară acestei date;
    b) informaţii privind toate entităţile constitutive relevante raportate pentru anul fiscal al întreprinderii multinaţionale raportoare.


    4. Sursa datelor
    În vederea completării formularului, întreprinderea multinaţională raportoare utilizează aceleaşi surse de date, în mod sistematic de la un an la altul. Întreprinderea multinaţională raportoare poate alege să utilizeze date din pachetele sale de raportare consolidată, din situaţiile financiare statutare separate ale unei entităţi, din situaţiile financiare de reglementare sau din conturile de management intern. Nu este necesar ca raportarea veniturilor, a profiturilor şi a impozitelor să fie reconciliată, în formular, cu situaţiile financiare consolidate. Dacă se utilizează ca bază de raportare situaţiile financiare statutare, toate sumele se convertesc în moneda funcţională declarată de întreprinderea multinaţională raportoare, la cursul mediu de schimb pentru exerciţiul declarat la secţiunea „Informaţii suplimentare“ din formular. Cu toate acestea, nu este necesar să se facă ajustări pentru a lua în considerare diferenţele dintre diferitele principii contabile aplicate în diferitele jurisdicţii fiscale.
    Întreprinderea multinaţională raportoare furnizează, în secţiunea „Informaţii suplimentare“ din formular, o scurtă descriere a surselor de date utilizate la elaborarea formularului. Dacă se modifică sursa de date utilizată de la un exerciţiu la altul, întreprinderea multinaţională raportoare explică motivele modificării şi consecinţele acesteia în secţiunea „Informaţii suplimentare“ din formular.
    Informaţiile din conţinutul formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ se vor completa după cum urmează:
    1. Prezentare generală a alocării veniturilor, a impozitelor şi a activităţilor economice, per jurisdicţie fiscală - tabelul 1
    1.1. Jurisdicţia fiscală
    În prima coloană a tabelului, întreprinderea multinaţională raportoare enumeră toate jurisdicţiile fiscale în care îşi au rezidenţa fiscală entităţile constitutive ale grupului de întreprinderi multinaţionale. O jurisdicţie fiscală este definită ca fiind o jurisdicţie statală, dar şi o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală. Se introduce un rând separat pentru toate entităţile constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale care, potrivit întreprinderii multinaţionale raportoare, nu îşi au rezidenţa fiscală în nicio jurisdicţie fiscală. Dacă o entitate constitutivă este rezidentă în mai multe jurisdicţii fiscale, se aplică regula de departajare din tratatul fiscal aplicabil pentru a se determina jurisdicţia fiscală de rezidenţă. Dacă nu există niciun tratat fiscal aplicabil, entitatea constitutivă trebuie raportată în jurisdicţia fiscală de care aparţine locul conducerii efective al respectivei entităţi constitutive. Locul conducerii efective se determină pe baza unor standarde convenite la nivel internaţional.

    1.2. Valoarea agregată a veniturilor
    În cele trei coloane de la rubrica „Valoarea agregată a veniturilor“ din formular, întreprinderea multinaţională raportoare comunică următoarele informaţii:
    a) suma veniturilor tuturor entităţilor constitutive ale grupului de întreprinderi multinaţionale din jurisdicţia fiscală relevantă, generate din tranzacţii cu persoane afiliate;
    b) suma veniturilor tuturor entităţilor constitutive ale grupului de întreprinderi multinaţionale din jurisdicţia fiscală relevantă, generate din tranzacţii cu persoane independente;
    c) totalul sumelor menţionate la lit. a) şi b).

    Valoarea agregată a veniturilor include venituri din vânzări de stocuri şi proprietăţi, servicii, redevenţe, dobânzi, prime şi orice alte sume. Veniturile exclud plăţi primite de la alte entităţi constitutive, care sunt tratate ca dividende în jurisdicţia fiscală a plătitorului.

    1.3. Profituri (pierderi) anterioare impozitării veniturilor/ profiturilor/impozitului specific
    În cea de-a cincea coloană a formularului, întreprinderea multinaţională raportoare comunică suma profiturilor (pierderilor) anterioare impozitării veniturilor/profiturilor/impozitului specific pentru toate entităţile constitutive cu rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă. Profiturile (pierderile) anterioare impozitării veniturilor/profiturilor/impozitului specific includ toate elementele de venituri şi cheltuieli.

    1.4. Impozit pe venit/profit/impozit specific plătit (pe baza contabilităţii de casă)
    În cea de-a şasea coloană a formularului, întreprinderea multinaţională raportoare comunică suma totală a impozitelor pe venit, a impozitelor pe profit şi a impozitelor specifice plătite efectiv în cursul anului fiscal relevant de toate entităţile constitutive cu rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă. Impozitele plătite includ toate impozitele plătite de entitatea constitutivă atât în jurisdicţia fiscală de rezidenţă, cât şi în toate celelalte jurisdicţii fiscale. Impozitele plătite includ şi impozitele datorate de entitatea constitutivă şi reţinute la sursă şi plătite de alte entităţi (persoane juridice afiliate şi persoane juridice independente). Astfel, dacă o societate A rezidentă în jurisdicţia fiscală A încasează dobânzi în jurisdicţia fiscală B, societatea A trebuie să raporteze impozitul reţinut la sursă în jurisdicţia fiscală B.

    1.5. Impozit pe venit/profit/impozit specific acumulat - anul fiscal de raportare
    În cea de-a şaptea coloană a formularului, întreprinderea multinaţională raportoare comunică suma cheltuielilor curente acumulate cu impozitele, înregistrate pentru profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul de raportare ale tuturor entităţilor constitutive cu rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă. Cheltuielile curente cu impozitele reflectă numai operaţiunile din exerciţiul fiscal de raportare şi nu includ impozite amânate sau provizioane pentru datorii fiscale nesigure.

    1.6. Capitalul social declarat
    În cea de-a opta coloană a formularului, întreprinderea multinaţională raportoare comunică cuantumul capitalului social declarat al tuturor entităţilor constitutive cu rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă. În ceea ce priveşte sediile permanente, capitalul declarat trebuie să fie raportat de către entitatea juridică ce deţine sediul permanent în cauză, cu excepţia cazului în care, în jurisdicţia fiscală a sediului permanent, există o cerinţă de capital definită, în scopuri de reglementare.

    1.7. Profitul nedistribuit/nerepartizat
    În cea de-a noua coloană a formularului, întreprinderea multinaţională raportoare comunică cuantumul profiturilor nedistribuite/nerepartizate ale tuturor entităţilor constitutive cu rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă, începând de la sfârşitul exerciţiului respectiv. În ceea ce priveşte sediile permanente, profiturile nedistribuite trebuie să fie raportate de către entitatea juridică ce deţine respectivul sediu permanent.

    1.8. Număr de salariaţi
    În cea de-a zecea coloană a formularului, întreprinderea multinaţională raportoare comunică numărul total de salariaţi în echivalent normă întreagă al tuturor entităţilor constitutive cu rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă. Numărul de salariaţi poate fi raportat începând de la sfârşitul exerciţiului, pe baza nivelurilor medii de ocupare a forţei de muncă pentru exerciţiul în cauză sau pe orice altă bază aplicată în mod sistematic în toate jurisdicţiile fiscale şi de la un exerciţiu la altul. În acest scop, contractorii independenţi participanţi la activităţile de exploatare obişnuite ale entităţii constitutive pot fi raportaţi ca salariaţi. Este permisă rotunjirea sau aproximarea rezonabilă a numărului de salariaţi, cu condiţia ca această rotunjire sau aproximare să nu denatureze semnificativ distribuţia relativă a salariaţilor între diferitele jurisdicţii fiscale. Se aplică abordări coerente de la un exerciţiu la altul şi în toate entităţile.

    1.9. Imobilizări corporale, altele decât numerarul şi echivalentele de numerar
    În cea de-a unsprezecea coloană a formularului, întreprinderea multinaţională raportoare comunică cuantumul valorilor contabile nete ale imobilizărilor corporale ale tuturor entităţilor constitutive cu rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă. În ceea ce priveşte sediile permanente, imobilizările trebuie raportate în ceea ce priveşte jurisdicţia fiscală în care este situat sediul permanent. În acest scop, imobilizările corporale nu includ numerar sau echivalente de numerar, imobilizări necorporale sau active financiare.


    2. Lista tuturor entităţilor constitutive ale grupului de întreprinderi multinaţionale incluse în fiecare agregare, per jurisdicţie fiscală (tabelul 2)
    2.1. Entităţile constitutive rezidente în jurisdicţia fiscală
    Întreprinderea multinaţională raportoare enumeră, pentru fiecare jurisdicţie fiscală şi pentru fiecare denumire de entitate juridică, toate entităţile constitutive ale grupului de întreprinderi multinaţionale care îşi au rezidenţa fiscală în jurisdicţia fiscală relevantă. Cu toate acestea, în conformitate cu punctul 2 din instrucţiunile generale referitoare la sediile permanente, sediul permanent se menţionează în legătură cu jurisdicţia fiscală în care este situat. Se notează entitatea juridică căreia îi aparţine sediul permanent.

    2.2. Jurisdicţia fiscală de organizare sau de înregistrare, dacă este diferită de jurisdicţia fiscală de rezidenţă
    Întreprinderea multinaţională raportoare comunică numele jurisdicţiei fiscale în temeiul legilor căreia este organizată sau înregistrată entitatea constitutivă a întreprinderii multinaţionale, dacă aceasta este diferită de jurisdicţia fiscală de rezidenţă.

    2.3. Principala (principalele) activitate (activităţi) economică (economice)
    Întreprinderea multinaţională raportoare comunică natura principalei (principalelor) activităţi economice desfăşurate de entitatea constitutivă în jurisdicţia fiscală relevantă, bifând una sau mai multe căsuţe corespunzătoare.

    ANEXA 3

    Denumirea contribuabilului: ............................................
    Cod de identificare fiscală: .............................................
    Nr. de înregistrare în registrul comerţului .......................
    Domiciliul fiscal: localitatea .............................................
    str. ............................. nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. ......
    judeţul/sectorul .............................
    Nr. ............../din data de ...............
    NOTIFICARE
    privind calitatea entităţii constitutive a grupului de întreprinderi multinaţionale,
    respectiv privind identitatea şi rezidenţa fiscală a entităţii raportoare
    a grupului de întreprinderi multinaţionale, conform prevederilor pct. 7 şi 8 din secţiunea a II-a
    din anexa nr. 3 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
    Stimată doamnă/Stimate domn,
    Societatea ......(denumirea contribuabilului).... , având domiciliul fiscal în ........(localitatea, str. , nr. , bl. , sc. , ap. , judeţul/sectorul)..........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul .............. şi având codul de identificare fiscală .................., reprezentată de ................., în calitate de ......................, în conformitate cu prevederile pct. 7 şi 8 din secţiunea a II-a din anexa nr. 3 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă informează că aceasta face parte din grupul de întreprinderi multinaţionale .......(denumirea grupului de întreprinderi multinaţionale).......... , având calitatea de societate-mamă finală/societate-mamă surogat/entitate constitutivă desemnată/entitate constitutivă.
    Totodată, societatea .........(denumirea contribuabilului)..... vă informează că formularul „Raportul pentru fiecare ţară în parte“ la nivelul grupului de întreprinderi multinaţionale din care face parte va fi depus în .......(jurisdicţia fiscală)...., entitatea raportoare fiind ......(denumirea entităţii raportoare)...., având codul de identificare fiscală şi rezidenţa fiscală în ...................... .
    Anul fiscal de raportare al grupului de întreprinderi multinaţionale (din care face parte contribuabilul declarant) începe la data de ....................... şi se încheie la data de ....................... .
    Anul fiscal de raportare al societăţii ......(denumirea contribuabilului)..... începe la data de ............. şi se încheie la data de ............ .
    Societatea ......................................
    Reprezentată prin ..........................
    Calitatea reprezentantului .............
    Semnătura şi ştampila societăţii în original

    ANEXA 4

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului
    „Raportul pentru fiecare ţară în parte“
    1. Denumire: „Raportul pentru fiecare ţară în parte“
    2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini în funcţie de volumul de informaţii înscrise)
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la declararea anuală a informaţiilor cu privire la grupul de întreprinderi multinaţionale din care fac parte contribuabilii şi în condiţiile în care sunt îndeplinite condiţiile cuprinse în prevederile art. 291^3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Se completează şi se depune de contribuabilii care au obligaţia declarării informaţiilor cu privire la grupul de întreprinderi multinaţionale.
    7. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat conform legii;
    – un exemplar la contribuabil.

    8. Se arhivează la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor:
    - formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului;
    – formatul electronic, în arhiva de documente electronice.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016